Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Digitale infrastructuur en economie

[0:00:02] Nou, we gaan van start. Ik heet iedereen van harte welkom bij de rondetafel Digitale Infrastructuur en Economie.

[0:00:10] Van nu tot zes uur gaan we in drie blokken in gesprek.

[0:00:16] En op de eerste plaats voor het eerste blok, om het maar even zo te noemen,

[0:00:20] wil ik van harte welkom heten de burgemeester van Zwolle,

[0:00:25] die is ook hier namens de VNG-voorzitter van de Commissie Informatiesamenleving,

[0:00:29] de heer Peter Snijders, van Waag Futurelab, Sander van der Waal, de onderzoeksdirecteur.

[0:00:35] De gemeente Rotterdam is aanwezig, Frank Vieveen, die is programmamanager Digitale Economie.

[0:00:41] Jos Huigen van KPN, de VP External Affairs, en van Eurofiber, Roel van Kessel,

[0:00:47] Head of Regulatory and Public Affairs.

[0:00:50] Van harte welkom, fijn dat u hier bent en tijd hebt voor de vrijmaken.

[0:00:54] U heeft inderdaad ook bij ons een position paper ingediend,

[0:00:57] Maar we weten ook, want het hebben veel gasten die ook positionpapers hebben ingediend,

[0:01:03] en ook niet gasten, maar die wel positionpapers hebben ingediend,

[0:01:06] aangegeven dat u veel kwijt wilt aan de Tweede Kamer.

[0:01:10] Dus u kunt alle ook even een momentje nemen om uw positionpaper even goed toe te lichten.

[0:01:15] En daarna gaan we over naar de vragen van de zijde van de Kamer.

[0:01:18] En dan geef ik als eerst het woord

[0:01:21] burgemeester Snijders van Zwolle, die hier is namens de VNG.

[0:01:25] Dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen een bril voor het dichtbijen, dus ik had niet gezien

[0:01:29] dat ik hier al gewacht werd te gaan zitten. Dus excuses daarvoor.

[0:01:34] Ik ben hier ook niet alleen als burgemeester van Zwolle, maar vooral ook als voorzitter

[0:01:39] van de commissie Informatiesamenleving van de Vereniging Nederlands Gemeenten, tegenwoordig

[0:01:45] hier 432 gemeenten, op een onderwerp wat onvoorstelbaar belangrijk is, digitale infrastructuur, economie,

[0:01:54] waar wij ook binnen het VNG als gezamenlijke gemeente heel erg samenwerken

[0:02:00] om met name op het gebied van de digitalisering, de digitaliseringsagenda daarin ook

[0:02:05] dat te faciliteren en mogelijk te maken.

[0:02:08] Want dat is denk ik een belangrijke rol voor de lokale overheden.

[0:02:13] Het realiseren van een betrouwbare, robuuste, digitale infrastructuur

[0:02:17] om zodoende ook die economie te kunnen laten draaien.

[0:02:21] En onze belangrijkste rol is eigenlijk het faciliteren in de aanleg van die digitale infrastructuren,

[0:02:28] zoals glasvezelsensoren, 5G, 6G en de datacenters.

[0:02:34] En dat betekent per definitie samenwerken, want die infrastructuur gaat natuurlijk over gemeentegrenzen heen,

[0:02:41] maar vooral ook samenwerken met andere partners, waaronder private partijen ook.

[0:02:47] En ik realiseer me dat is niet altijd even eenvoudig, maar wel heel belangrijk.

[0:02:51] Dus dat vergt ook van ons als gemeente een bepaalde houding en inzet, zeg maar.

[0:02:57] En wat we met name vanuit VNG-verband ook doen, is om dat ook op elkaar af te stemmen.

[0:03:02] Waarbij ik wel zeg dat we het belangrijk vinden dat die verantwoordelijkheid lokaal kan en moet worden genomen.

[0:03:08] Omdat elke situatie toch weer verschillend is.

[0:03:11] Maar we meer en meer willen inzetten om ook dat in gezamenlijkheid en ook in afstemming te doen.

[0:03:16] Zeg maar in de gezamenlijkheid van de gemeente.

[0:03:21] De samenwerking is wel het devies.

[0:03:24] Waarbij ook, en we werken aan een nieuwe digitaliseringsagenda,

[0:03:28] waarbij we zeggen van ja, die waarden, de waardennormen,

[0:03:33] dat zijn de uitgangspunten, de kades waarin we die samenwerking willen zoeken.

[0:03:39] En waarin we dat ook doen.

[0:03:42] Een voorbeeld daarbij, waarin gemeenten nu op dit moment natuurlijk samenwerken,

[0:03:48] ...en dat we zijn bronhouder waar het gaat om digitaal stelsels van de Omgevingswet...

[0:03:52] ...de verschillende basisregistraties die ook belangrijk zijn...

[0:03:56] ...om ook die digitale infrastructuur mogelijk te maken.

[0:04:01] En veiligheid is daarbij, denk ik, wel een heel belangrijk uitgangspunt.

[0:04:07] We doen dat niet alleen als lokale overheid.

[0:04:10] Ik denk ook dat we, of ik weet het zeker...

[0:04:13] ...we zijn in de gezamenlijkheid met andere bestuurslagen verantwoordelijk...

[0:04:16] voor die betrouwbare digitale infrastructuur.

[0:04:20] En dat voelen we ook zo.

[0:04:21] Dus we proberen ook de samenwerking naar druk te zoeken met de IPO,

[0:04:24] de provincies, maar natuurlijk ook met de verschillende ministeries die daar zijn.

[0:04:30] Ik wil afronden, als we zeg maar om dat neer te zetten.

[0:04:35] Ik denk dat centrumgemeenten, steden, een belangrijke coördinerende

[0:04:39] en organiseerde rol hierin kunnen hebben,

[0:04:41] omdat zij de capaciteit en de mogelijkheid hebben.

[0:04:44] Tenminste, dat zie ik ook in mijn eigen gemeente.

[0:04:45] ...om dat op te zetten, omdat het heel veel vraagt.

[0:04:49] Kennis, kunde, kwaliteit, maar ook capaciteit, zeg maar.

[0:04:55] Ja, en dat we nu, tenminste ook in mijn rol als voorzitter van de VNG...

[0:05:01] ...zie ik dat ook de aansluiting, met name op de Europese agenda...

[0:05:05] ...waar het gaat over de digitalisering, ook een heel belangrijke uitgangspunt is...

[0:05:09] ...waarin we ook nieuwe stappen hebben te zetten...

[0:05:12] of in ieder geval ook capaciteiten en deskundigheid ook moeten inzetten

[0:05:16] om dat ook vooral in afstemming en ook meer en meer gestandardiseerd

[0:05:20] te gaan opzetten, dat is een belangrijk thema,

[0:05:23] wat ook terug zal komen in onze digitaliseringsagenda

[0:05:26] van de Vereniging Nederlandsche Gemeente.

[0:05:28] Tot zover als aftrap.

[0:05:30] Dank u wel voor uw bijdrage.

[0:05:32] Dan is nu het woord aan Sander van der Waal,

[0:05:35] onderzoeksdirecteur bij WAG FutureLab.

[0:05:38] Dank u wel, voorzitter, en dank u wel voor de uitnodiging

[0:05:40] om hier onze gedachtes te delen vanuit WAAG Future Lab for Design & Technology.

[0:05:46] Allereerst, zoals ik in het position paper heb aangegeven,

[0:05:50] denk ik dat het belangrijk is dat als we het hebben over digitale infrastructuur,

[0:05:53] dat we het dan hebben over infrastructuren in bredere zin van het woord.

[0:05:56] Het gaat niet alleen over de fysieke infrastructuur,

[0:05:59] niet alleen over de kabels en de connectiviteit.

[0:06:02] Die is zeer belangrijk en daarin is het ook belangrijk

[0:06:05] dat publieke waarden geborgd worden,

[0:06:06] dat we ons niet afhankelijk maken van de onderzeekabels van Google

[0:06:11] of Starlink gebruiken als middel om connectiviteit

[0:06:15] in de dunbevolkte gebieden te realiseren,

[0:06:17] wat ik tot mijn verbazing las in een brief van Economische Zaken.

[0:06:21] Maar we moeten ook breder kijken naar andere vormen van infrastructuur.

[0:06:26] De manier waarop we afhankelijk zijn van Google en Apple

[0:06:29] voor ons mobiele ecosysteem, is wat ons betreft ook onwenselijk.

[0:06:34] En wat dat betreft is het interessant om te kijken naar hoe we kunnen investeren

[0:06:38] in andere vormen van technologische infrastructuren

[0:06:41] waarbij die afhankelijkheid verminderd kan worden.

[0:06:43] Ik geef daar wat voorbeelden van.

[0:06:45] Dus er is op Europees niveau binnen het Next Generation Internetprogramma

[0:06:48] bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in een nieuw ecosysteem

[0:06:51] wat volledig Google of Apple vrij is.

[0:06:53] Dat is voor mij ook een onderdeel van de digitale infrastructuur

[0:06:57] die we zouden moeten willen in Nederland en in Europa.

[0:07:02] En we vinden het daarin ook belangrijk dat we breder kijken als we het hebben over economie

[0:07:06] dan alleen naar winstmaximalisatie.

[0:07:08] Een deel van de problemen die we zien rondom de digitale afhankelijkheden

[0:07:12] is juist gekomen doordat winstmaximalisatie eigenlijk het enige doel is

[0:07:16] en heeft geleid tot hele grote technologiebedrijven.

[0:07:19] Terwijl als we kijken naar brede welvaartsindicatoren

[0:07:22] of kijken we naar andere vormen van brede welvaart en welzijnseconomie

[0:07:25] dan zijn ook andere waarden belangrijk

[0:07:28] en die gelden ook voor de digitale samenleving.

[0:07:30] Die gelden niet alleen voor de andere vormen van samenleving,

[0:07:36] zoals die wat gebruikelijker zijn.

[0:07:39] Daarnaast denk ik dat het interessant is

[0:07:41] om ook te kijken naar het lokale perspectief.

[0:07:43] We zitten hier in het blokje lokaal, naast VNG en de gemeente Rotterdam.

[0:07:47] Als Waag zijn we onderdeel van een coöperatie, Main Co-op,

[0:07:51] die kijkt naar deze andere vormen van waarde in de economie.

[0:07:55] De gemeente Amsterdam investeert in de lokale economie en zet daar expliciet ook bij.

[0:07:59] We willen de afhankelijkheid van grote techbedrijven verminderen.

[0:08:03] En dat betekent ook investeren in andere vormen van waarden die lokaal gedragen worden.

[0:08:09] Dus dan gaat het over een incubator voor een gemeenschapseconomie waarbij het gaat om gemeenschappen

[0:08:14] die democratisch georganiseerd zijn, die andere vormen van waarden centraal stellen en niet

[0:08:19] maar winstmaximalisatie, en die lokaal verbonden zijn in de stad

[0:08:24] of in het dorp of in het platteland, dat maakt niet uit.

[0:08:28] Dus die coöperatieve beweging is een interessant context

[0:08:31] waarbij we ook voor onze digitale infrastructuur kunnen kijken

[0:08:35] naar hoe het investeren in vormen van digitale infrastructuur

[0:08:38] die aansluit bij de behoeftes, de brede behoeftes vanuit de samenleving

[0:08:43] kan leiden tot andere vormen van infrastructuur.

[0:08:47] In Amsterdam heeft de gemeenteraad het bestuur opgeroepen

[0:08:53] om te kijken hoe Amsterdam digitaal onafhankelijk kan worden.

[0:08:56] Ik denk, het gaat over de afhankelijkheden die je kiest als samenleving.

[0:09:01] Dus de ongewenste afhankelijkheden willen we verminderen

[0:09:04] en de gewenste afhankelijkheden, daar kunnen we naartoe bewegen.

[0:09:08] En ik denk dat het lokale context daarin leidend kan zijn.

[0:09:12] Dus de voorbeelden in steden en gemeentes in Nederland zijn daarin interessant.

[0:09:16] zeker niet alleen in Amsterdam, maar ik noem in het position paper ook voorbeelden uit

[0:09:20] Dortmund en Berlijn, waar ook die beweging soms al veel verder is dan in Nederland,

[0:09:26] waar gemeentes wel zeggen we kunnen op Linux laptops werken en we hoeven niet allemaal

[0:09:30] afhankelijk te zijn van Windows. Dus daarin is die Europese samenleving wat ons betreft ook

[0:09:36] cruciaal. Dus laat ik het daar voor nu even bij houden. Dank u wel. Dan het woord aan Frank

[0:09:43] Van de gemeente Rotterdam.

[0:09:46] Dank u wel voorzitter.

[0:09:48] En ook dank van mijn kant dat de gemeente Rotterdam hier,

[0:09:52] dat ik namens de gemeente Rotterdam onze visie hierop kan geven.

[0:09:58] Wat hij altijd zegt, dat die hele digitalisering,

[0:10:02] dat dat als een soort onzichtbare laag over ons is gekomen.

[0:10:06] En dat dat best wel grote effecten heeft voor een stad of een stedelijke omgeving.

[0:10:12] Een stad is van origine een plek waar mensen samenkomen, waar mensen samenleven om veilig

[0:10:19] samen te leven, te werken en te verblijven.

[0:10:22] En die stad heeft zich eigenlijk ontwikkeld, die stenen en alle infrastructuur, zonder

[0:10:27] digitalisering, zonder internet.

[0:10:29] En die wordt nu opeens de laatste 30 jaar overspoeld met allerlei vormen van de gevolgen

[0:10:37] van digitalisering en internet.

[0:10:38] En eigenlijk wat we in de afgelopen honderden jaren in zo'n stad hebben opgebouwd...

[0:10:45] met een aantal nutsvoorzieningen, zoals waterleiding, riolering, politie voor veiligheid...

[0:10:54] was op een gegeven moment ook telefonie een nutsvoorziening.

[0:10:58] De nutsvoorzieningen hebben algemeen nut, dus de gemeenschap heeft daar profijt van.

[0:11:07] Met het liberale beleid van de afgelopen decennia was de overtuiging eigenlijk door marktwerking,

[0:11:13] die hele digitalisering en internet, dat het wel goed zou komen en dat iedereen daarvan zou

[0:11:22] profiteren. Normaal als je dan kijkt wat er in de afgelopen dertig jaar gebeurd is, dan is er een

[0:11:27] enorme omslag geweest en we hebben via onze eigen berekening van digitale economie, zijn we tot de

[0:11:35] 33 procent van de totale economie bestaat uit de digitale economie.

[0:11:45] Dat is een enorme transitie van onze omgeving.

[0:11:49] Dat betekent ook dat de toegevoegde waarde best groot is.

[0:11:54] De digitalisering brengt extra toegevoegde waarde ten opzichte van gemiddeld.

[0:11:57] Dat is heel erg positief.

[0:12:00] Maar je ziet ook de effecten van digitalisering op straat,

[0:12:05] in de samenleving, andere verdienmodellen,

[0:12:09] andere sociale omgevingen die veranderen.

[0:12:12] En die veranderen nog steeds.

[0:12:14] En er is ook een digitale tweedeling aan het ontstaan.

[0:12:17] Die onder andere te maken heeft met digitale toegang.

[0:12:21] Want het gaat hier ook niet alleen over digitale economie,

[0:12:23] maar het gaat ook over digitale infrastructuren.

[0:12:25] Laat ik even een kort voorbeeldje geven.

[0:12:27] Toen in coronatijd, toen moesten heel veel leerlingen op afstand les krijgen.

[0:12:33] Toen hebben we in Rotterdam heel snel 6.000 laptops georganiseerd met heel veel partners.

[0:12:41] Die hebben we uitgedeeld.

[0:12:42] En toen bleek dat, al heel snel na het uitdelen, dat daar ongeveer 10%, 600 daarvan, van leerlingen,

[0:12:48] zeiden van ja, hartstikke fijn dat ik een laptop heb, maar ik kan hem niet gebruiken,

[0:12:51] want ik heb thuis geen internet.

[0:12:53] Dus dat was voor ons ook wel een eye-opener, dat we zeiden van...

[0:12:56] ...hé jongens, daar gaat hier toch even wat mis qua digitale toegankelijkheid.

[0:13:03] Onze conclusie is eigenlijk dat er nog heel veel nodig is...

[0:13:05] ...voordat iedereen in onze stad echt gaat profiteren van digitalisering.

[0:13:10] En dat gaat wat ons betreft vooral op een andere manier van...

[0:13:13] ...hoe werken we nou op dit dossier samen?

[0:13:16] Dus van digitale winnar take sole en marktmonopolie naar...

[0:13:20] Wat is nou die toegevoegde waarde, dat sluit ik aan bij meneer Van der Waal,

[0:13:25] van, ja, wat is nou eigenlijk die...

[0:13:27] Ja, hoe gaan we die welvaartprincipes van digitisering

[0:13:32] nou ook echt ten gunste laten komen

[0:13:34] voor de bewoners, voor de samenleving en de omgeving?

[0:13:42] Afrondend, naast deze beschouwing kunnen we constateren

[0:13:46] dat die digitale infrastructures eigenlijk de toegangswegen

[0:13:49] voor al die digitale toepassingen.

[0:13:53] En zonder toegang tot die digitale toegangswegen...

[0:13:56] en open toegang, ja, gaat het ons niet lukken.

[0:14:02] Dus daar strijden wij voor. Dat vinden we heel erg belangrijk.

[0:14:04] Dat het én toegankelijk is, én dat het open is.

[0:14:07] Nog even één kleine anekdote.

[0:14:09] Ik ben ook verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel in Rotterdam.

[0:14:12] En dan krijg ik heel vaak de vraag van bewoners van...

[0:14:15] Ja, maar deze partij legt nu glasvezel aan.

[0:14:18] Maar waarom kan ik niet dienst van die andere partij krijgen?

[0:14:20] Ja, sorry, ik krijg dat heel moeilijk uitgelegd.

[0:14:23] Zo zijn we er eenmaal georganiseerd, zoals de telecom werd.

[0:14:25] Maar het is wel een lastig verhaal voor een gemeente.

[0:14:28] Want als mensen een probleem hebben, dan gaan ze de gemeente bellen.

[0:14:33] Ik snap het wel, maar mensen in de woonwijken snappen dat niet.

[0:14:40] Uiteindelijk, onze doelstelling...

[0:14:42] Wij willen graag met de digitale infrastructuur en de digitale economie...

[0:14:49] in volle samenwerking met partijen die slag maken...

[0:14:53] om wel te komen tot die brede digitale welvaart, zoals wij dat noemen.

[0:14:57] Dank u wel.

[0:14:59] Dank voor uw bijdrage.

[0:15:01] Dan is het woord aan Jos Huygens, VP External Affairs bij KPN.

[0:15:07] Dank u wel.

[0:15:08] Dank voor de mogelijkheid om hier iets te spreken.

[0:15:12] Mij is verzocht om iets te vertellen over het belang dat lokaal beleid heeft voor wat wij

[0:15:19] zien als het behoud van de compositie die Nederland heeft op digitale infrastructuur.

[0:15:25] En ons belangrijkste punt hierbij is dat de landelijke overheid een sterke richtinggevende

[0:15:30] positie kan pakken om te komen tot een gedraagagenda voor lokale uitrol.

[0:15:36] In de komende tijd komen op de agenda van de Kamer diverse aanknopingspunten daarvoor,

[0:15:41] zoals de implementatie van de zogenaamde Gigabit Infrastructure Act.

[0:15:49] Uiteindelijk is beleid pas succesvol als het is uitgevoerd en dat is meestal lokaal.

[0:15:55] Wanneer voer je dat uit, voor infrastructuur geldt dat zowel bewoners als eigenaren van

[0:16:02] locaties het belang zien van en meewerken aan het plaatsen van masten, van het plaatsen

[0:16:11] van vaste aansluitpunten voor mobiele telecommunicatie en voor vaste telecommunicatie.

[0:16:18] Ook is van belang dat iedereen ziet dat het nodig is dat af en toe de grond open moet

[0:16:25] gaan voor die aanleg.

[0:16:27] De sector investeert ieder jaar privaat, zonder overheidsgeld,

[0:16:34] meer dan anderhalf miljard in die nieuwe infrastructuur,

[0:16:39] zodat wij voorbereid zijn op de uitdagingen van volgend jaar, van 2030 en van ver, ver daarna.

[0:16:48] KPN zelf vervangt het landelijk kopenetwerk door glasvezel.

[0:16:52] Dat is een enorme operatie die niet alleen goed is voor de toekomst van Nederland en

[0:17:00] voor de Nederlandse inwoners, het levert ook een enorme besparing uiteindelijk op qua energieverziening.

[0:17:10] Samenwerking met publieke partners op lokaal en regionaal niveau is voor ons allemaal een

[0:17:16] basis vereisten in Nederland en in heel Europa.

[0:17:19] En dat geldt niet alleen voor overheidsorganisaties, maar ook voor semi-publieke organisaties, zoals

[0:17:25] woningcorporaties, netbeheerders en natuurlijk uiteindelijk ook de bewoners zelf.

[0:17:30] En die samenwerking, dat snappen we heel goed, die willen wij niet afdwingen.

[0:17:36] We willen hem het liefst verdienen.

[0:17:39] Dat is niet altijd eenvoudig.

[0:17:41] Bestuurders worden geconfronteerd met kritische bewoners, ondernemers, maar ook met vragen

[0:17:46] over wie er nou voorrang moet hebben bij aanleg in de grond,

[0:17:52] bij de installaties die nodig zijn om dit allemaal te laten werken.

[0:17:56] En dat leidt in Nederland tot aanzienlijke verschillen in uitkomsten,

[0:18:01] bijvoorbeeld in de vorm van vertraging van aanleg

[0:18:04] in hele verschillende behandelingen voor leges,

[0:18:11] in verschillen in de mate van overlast die ontstaat

[0:18:14] doordat de grond soms, inderdaad, meerdere keren open moet.

[0:18:19] Maar ook in de prijzen, bijvoorbeeld, van daklocaties door heel Nederland.

[0:18:25] We pleiten ervoor dat de landelijke overheid het initiatief pakt

[0:18:28] om te komen tot een landelijke aanpak

[0:18:30] voor continue verbetering van de lokale digitale infrastructuur.

[0:18:36] We zijn goed op weg, maar we moeten wel zorgen dat we op weg blijven.

[0:18:40] En dat is niet vanzelfsprekend.

[0:18:41] We hebben een voorstel daarvoor gedaan in ons paper.

[0:18:45] Ik licht er twee voorbeelden uit.

[0:18:48] Wij zouden het liefst snel komen tot een regelmatig overleg vanuit de landelijke overheid met

[0:18:53] de vastgoedsector, met lokale en regionale overheden.

[0:18:59] En de vastgoedsector zien we dan bijvoorbeeld als de woningcorporaties.

[0:19:04] Op dit moment is de aanleg van netwerken in grote appartementsgebouwen en van vaste infrastructuur

[0:19:11] in grote appartementsgebouwen en bijvoorbeeld het plaatsen van locaties

[0:19:16] voor mobiele antennes, gewoon lastig.

[0:19:19] Thema's voor oplossingen zijn wat ons betreft

[0:19:22] de positieve bijdrage die wij zouden kunnen leveren

[0:19:26] aan de woonsituaties voor bewoners,

[0:19:29] maar ook een betere coördinatie en voorspelbaarheid van die aanleg

[0:19:34] en ook beheersing van de kosten van die aanleg.

[0:19:37] Het doel zou wat ons betreft moeten zijn

[0:19:39] dat iedereen bij dit overleg kan winnen en niet dat de een het gevoel heeft dat de winst

[0:19:46] van de een het verlies van de ander is. Een tweede voorbeeld is dat wij ervoor pleiten

[0:19:53] dat de samenloop van de digitale en de energietransitie, dat die ook lokaal vaak zal moeten worden

[0:20:00] opgelost. Wat ons betreft wordt er iets te veel gedacht aan lange termijn oplossingen.

[0:20:04] Wij hebben af en toe te maken met een hele actuele, prangende problematiek op lokaal niveau.

[0:20:13] Bedrijven als KPN, NS, vervoersbedrijven hebben overal in gemeenten technische gebouwen.

[0:20:20] En wij zien ook mogelijkheden om een deel van die oplossing mee te helpen ontwikkelen.

[0:20:27] Maar dan moeten we daar wel op landelijk niveau en uiteindelijk ook op lokaal niveau van gedachten over kunnen wisselen.

[0:20:34] Ik rond af.

[0:20:36] Het behoud van die compositie die wij hebben...

[0:20:39] vergt de concrete samenwerking tussen alle betrokken partijen...

[0:20:43] maar ook een sterke richtinggevende en samenwerkingsgerichte rol van de landelijke overheid.

[0:20:49] Ik dank u wel.

[0:20:51] Dank voor uw bijdrage.

[0:20:53] Dan is het woord aan Roel van Kessel, head of regulatory and public affairs bij Eurofiber.

[0:20:59] Hartelijk dank voorzitter.

[0:21:00] Dank om hier uitgenodigd te worden voor deze rond de tafel sessie.

[0:21:04] Mijn verhaal zal een beetje lijken op dat van mijn voorganger, maar net dat er ook weer iets anders zijn.

[0:21:10] Eurofar bericht zich namelijk primair op zakelijke eindgebruikers en dat kent weer net een iets andere dynamiek.

[0:21:16] Wij zijn momenteel actief in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België.

[0:21:20] We zijn pan-Europees en met een hoofdkantoor in Maarsen.

[0:21:24] Wij zien dat de vraag naar glasvezel nog wel enige tijd gaat aanhouden.

[0:21:29] Dit is niet iets van we gaan de huishoudens verglazen en we zijn klaar.

[0:21:32] Wij zien dat er steeds meer bruggen, sluizen, sensoren komen

[0:21:36] die allemaal om slimgemaakt te worden aangesloten

[0:21:40] zullen moeten gaan worden op glasvezel.

[0:21:42] Dat is ook wat we zien dat de markt in faciliteert.

[0:21:46] De markt is sinds 2015 al niet meer gereguleerd

[0:21:48] en wij investeren met z'n allen, zoals Jas Huygen net ook al zei,

[0:21:52] fors in de uitrol van infrastructuur, het fundament van de digitale economie.

[0:21:57] Dus dat is zeer belangrijk dat dat ook verder gefaciliteerd wordt.

[0:22:00] Dat is eigenlijk wat we vragen.

[0:22:02] Wij willen investeren, wij willen netwerken graag uitrollen

[0:22:05] en dat doen we niet zomaar, dat doen we voor onze klanten.

[0:22:08] Dat is ook de net iets andere dynamiek waar wij in zitten,

[0:22:11] dat als wij gaan uitrollen, doen we dat niet zomaar,

[0:22:15] dat doen we omdat we een klant hebben die wil aangesloten worden.

[0:22:19] En als wij kijken naar hoe dat gaat, dat duurt doorgaans,

[0:22:22] als hij nog niet aangesloten is, zestien weken.

[0:22:25] Acht weken daarvan zitten wij te wachten op instemming

[0:22:27] van de lokale gemeente om te mogen gaan graven,

[0:22:30] terwijl we eigenlijk op basis van de telecomwet de gedroogd verlicht geld

[0:22:34] en wij mogen eigenlijk netwerk uitrollen.

[0:22:36] Daar zien wij eigenlijk wat wij aan u vragen aan de publieke kant

[0:22:41] is, faciliteer nou veel meer dat wij makkelijker, sneller,

[0:22:45] efficiënter netwerk kunnen uitrollen.

[0:22:48] Daar komt inderdaad dit jaar nog een voorstel

[0:22:50] wat u als kostkapstok daarvoor zou kunnen gebruiken,

[0:22:53] namelijk de Gigabit Infrastructure Act.

[0:22:57] Wij denken ook echt dat dit voor alle partijen,

[0:23:00] ook de lokale overheden efficiënter zou kunnen.

[0:23:04] Als we gewoon meer in overleg zouden treden,

[0:23:07] meer zouden kijken wat doet die partij, wat doet die gemeente

[0:23:10] en hoe kan het nou dat in de ene gemeente een instemming voor ons

[0:23:14] 350 euro kost en in de andere 1800?

[0:23:18] Dat is voor ons niet te verklaren.

[0:23:21] We zien wel goede initiatieven.

[0:23:23] Zo is de provincie Zeeland hebben alle gemeentes hun beleid geharmoniseerd.

[0:23:28] Super, top.

[0:23:29] Aan de andere kant zien we ook in toenemende maat grote gemeentes

[0:23:33] die denken dat ze beter een eigen systeem kunnen gaan organiseren,

[0:23:36] wat uiteindelijk tot nu toe altijd leidt tot meer kosten

[0:23:40] en geen lagere kosten, helaas.

[0:23:42] En dan denken wij, ja, dat is echt zonde.

[0:23:47] Werk nou samen. Denk niet, ik ga het wiel opnieuw uitvinden.

[0:23:51] Er zijn gewoon commerciële systemen voor handig.

[0:23:53] Gebruik die alsjeblieft.

[0:23:55] Dat voorkomt namelijk ook voor ons werk

[0:23:57] als er weer een ander format wordt bedacht om die instemming aan te vragen.

[0:24:01] Dat voorkomt werk aan de andere kant, omdat zij foutieve aanvragen krijgen

[0:24:04] omdat wij gewend zijn een bepaald format te gebruiken.

[0:24:08] Wij geloven dus dat het echt het mes aan twee kanten snijdt

[0:24:11] en wij vragen met name eigenlijk

[0:24:13] dat er op alle lagen hetzelfde ambitie-niveau moet komen.

[0:24:17] Want als wij met de landelijke overheid praten,

[0:24:20] ja, die geloven allemaal in het belang van digitale infrastructuur.

[0:24:24] Als we op provinciaal niveau allemaal eens, het moet er komen,

[0:24:27] Het is superbelangrijk voor onze kenniseconomie.

[0:24:29] Als we met burgemeesters en wethouders praten, idem.

[0:24:33] Maar toch is de dagelijkse praktijk weer barstiger

[0:24:35] en we worden geconfronteerd met forse verschillen in leges,

[0:24:40] in herstraatkosten, in doorlooptijden,

[0:24:43] in allerlei zaken die ons vertragen en het duurder maken voor ons

[0:24:47] om die netwerken aan te rollen.

[0:24:49] En wij steken uiteindelijk het liefst het geld in glasvezel in de grond

[0:24:52] en niet aan gemeentelijke leges.

[0:24:54] Dus dat is onze hoop. Faciliteer ons.

[0:24:57] En wij denken echt dat het ook voor de gemeente zelf efficiënter kan en makkelijker kan

[0:25:01] als we nu eenmalig die investering maken om samen te werken om een beter stelsel te verzinnen.

[0:25:07] Dus dank u wel.

[0:25:08] Dank u voor uw bijdrage.

[0:25:10] Dan kijk ik even naar de zijde van de Kamer.

[0:25:13] Ik denk dat we kunnen beginnen met drie vragen per Kamerlid.

[0:25:16] En als u ze stelt en als u er maar twee heeft, dan beginnen we daarmee.

[0:25:20] En dan kunnen we gelijk over naar de beantwoording.

[0:25:25] Het woord is aan mevrouw Rijkhofsky van de VVD.

[0:25:28] Ja, dank.

[0:25:29] Voorzitter, drie vragen.

[0:25:30] Wat een feest.

[0:25:31] Even kijken, dan begin ik met als eerste wat ik interessant vind aan de sprekers die hier

[0:25:39] zitten.

[0:25:40] Dit blokje gaat over lokaal en als ik tegenover me kijk, dan zie ik lokale aanbieders en lokale

[0:25:47] overheden.

[0:25:48] Ik hoorde net ook een oproep voor lokaal samenwerken, lokaal afstemmen.

[0:25:53] Dus mijn vraag is, ik denk dat ik hem richt aan of Rotterdam of aan VNG, wat hebben jullie

[0:26:03] nou nodig als jullie zo deze oproep horen van andere partijen, werk met ons samen, zorg

[0:26:09] voor alternatieven voor Big Tech, dan hebben we gemeente als launching customer nodig,

[0:26:14] zorg dat het beleid onderling wordt afgestemd, maar ook help ons met het plaatsen van antennes

[0:26:21] op gebouwen van bijvoorbeeld woningcorporaties.

[0:26:23] Dat zijn volgens mij allemaal lokale uitdagingen.

[0:26:25] Zit daar een landelijk...

[0:26:27] Zitten wij in de weg?

[0:26:28] Dan hoor ik dat graag.

[0:26:32] Dan geef ik eerst het woord, denk ik, aan de burgemeester van Scholle.

[0:26:36] Ja, nou ja, dank.

[0:26:40] Ik denk dat de tegenstelling niet zo groot is als dat die hier op tafel ligt,

[0:26:43] maar tegelijkertijd ook vind ik dat als er een roep is vanuit de sector

[0:26:47] dat je daar ook heel serieus naar moet kijken.

[0:26:49] Op het landelijk niveau, er is landelijk beleid omtrend infrastructuuraanleg daarvan.

[0:26:57] In de uitvoering, dat vergt lokale afspraken.

[0:27:00] De leesjes zijn inderdaad verschillend, maar leesjes zijn alleen maar kostendekkend.

[0:27:04] Dus er kunnen ook gewoon verschillen zijn per gemeente, en hier worden voorbeelden genoemd.

[0:27:10] Dus dat is nou een keer, ja, in Amsterdam zijn de kosten voor aanleg gewoon een andere dan

[0:27:17] ...omdat dat in Pieter Buur is, om eens wat te noemen.

[0:27:20] Dus dat is ook wel verklaarbaar, waarom dat is.

[0:27:24] Ik ben het wel eens dat je altijd moet kijken van kan het nou beter...

[0:27:28] ...kan het sneller of meer uniform?

[0:27:32] En in het verleden hebben gemeenten ook in de gezamenlijkheid afspraken gemaakt...

[0:27:37] ...via ook samen met ministeries en ook met het sector wel.

[0:27:42] En je zou opnieuw kunnen kijken van zou je daar confinante over kunnen afsluiten...

[0:27:46] om toch meer uniformiteit te gaan bepreiden,

[0:27:49] te kijken waar je toch meer dat eenduidige kunt doen.

[0:27:53] Dus daar zullen we vanuit het VNG eens naar een bereidheid om daarna te kijken.

[0:27:57] Maar in de kern is denk ik,

[0:28:01] want de telecomsector heeft zelf ook in die,

[0:28:05] heeft een voordeel als sector al ten opzichte van andere sectoren,

[0:28:09] zoals de waterleiding, de energiemaatschappijen met de elektriciteit.

[0:28:13] We hebben een gedoogplicht voor de aanleg die is ingevoerd,

[0:28:16] maar ook de vrijstelling van precario.

[0:28:19] Dus in die zin heeft de telecomsector, denk ik, ook al vanuit het landelijk niveau

[0:28:24] ook al een voordeel gekregen.

[0:28:25] Dus volgens mij binnen die afspraken zouden we moeten kunnen kijken,

[0:28:29] maar volgens mij is dat een vrij operationele om te kijken

[0:28:32] wat is er dan nu nog meer nodig, waar klemt het

[0:28:35] en waar kun je komen tot een gezamenlijkheid?

[0:28:38] En de VNG is daartoe bereid om daar nog eens weer opnieuw naar te kijken.

[0:28:43] De heer Vivé van de gemeente Rotterdam.

[0:28:46] Ja, dat is een bekende vraag die gesteld is.

[0:28:51] Ik sluit me aan bij meneer Snijders uiteraard.

[0:28:57] Wij zijn een grotere gemeente en waar wij mee te maken hebben is...

[0:29:01] toch wel een hele grote opgave, wat wij dan noemen vitale infrastructuren.

[0:29:05] Telecom daar eentje van is.

[0:29:06] Maar het gaat ook om warmtenet, het gaat ook om...

[0:29:12] Energievoorzieningen, klimaatadaptatie, opgaven.

[0:29:16] En op dit moment is het zo dat de eerste komt die het eerste maalt.

[0:29:20] Dat is ook een systeem wat we op lange termijn...

[0:29:22] Ik snap ook weer de discussie over korte termijn en lange termijn.

[0:29:26] Maar die ondergrond is een keer vol.

[0:29:32] We zien niet wat er in de ondergrond gebeurt.

[0:29:35] Het is ongelooflijk druk in de ondergrond.

[0:29:37] Dus daar moeten we die ordening...

[0:29:38] Daar zijn wij als gemeente voor verantwoordelijk en daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.

[0:29:44] Wij vinden dat wij die taak heel serieus nemen en moeten nemen om ook in de toekomst dit soort faciliteiten te kunnen blijven bieden.

[0:29:54] Wij hebben dan wel de stelling van kom vooraf naar ons toe en bespreek als je iets wil.

[0:30:00] In plaats van, hier heb je een instemmingsaanvraag...

[0:30:05] en wat raar dat die niet goed gekeurd wordt.

[0:30:08] Dus we hebben onze overleggen, gebiedsoverleggen...

[0:30:11] waar alle wijzigingen plaatsvinden.

[0:30:13] Dus wij proberen dat te organiseren, sluit erop aan.

[0:30:16] Maar dat vergt ook de vorm van samenwerking.

[0:30:20] En toevallig ook nog even met KPN over gehad, over antennes.

[0:30:24] We voorzien dadelijk gewoon een probleem met die antenneplaatsingen.

[0:30:28] Veel woningcorporaties zijn daar geen fan van.

[0:30:30] Nou, dan denk ik van, laten we dan van tevoren in gesprek gaan met elkaar...

[0:30:33] om te kijken van, hé, zijn er plekken binnen de gemeente...

[0:30:38] waarbij we een gezamenlijk belang hebben...

[0:30:39] die we gezamenlijk, ja, op kunnen pakken.

[0:30:43] Want wij zijn ook wel gebaat bij een goede dekking voor onze bewoners.

[0:30:46] Een bewoner die geen dekking heeft, ja, daar zitten we ook niet op te wachten.

[0:30:51] Dus daar zit gewoon een gezamenlijk belang in.

[0:30:53] Maar het gaat erom van herkennen we elkaar als gezamenlijke belang.

[0:30:58] Dus daar...

[0:31:00] Ja, ik kan nog wel een kwartier verder praten, maar...

[0:31:08] Ja, je kunt de volgende vraag stellen.

[0:31:11] Dank je wel. Fijne controle dat die bereidheid er is.

[0:31:14] Ik had niet anders verwacht, maar de oproep was zo duidelijk...

[0:31:16] dat ik dacht, ik leg het toch even neer.

[0:31:20] Mijn vraag komt vanuit twee punten.

[0:31:22] Eentje is, hoe zorgen we ervoor dat we digitaal meer soeverein...

[0:31:26] of minder ongewenst onafhankelijk worden.

[0:31:28] En het tweede is het artikel in het FD,

[0:31:30] die u ongetwijfeld allemaal vandaag heeft gezien,

[0:31:33] dat ons digitale knooppunt,

[0:31:35] waar we al jarenlang zo trots op zijn in Nederland,

[0:31:38] dat die onder druk staat.

[0:31:40] En een van de oplossingen is niet alleen het investeren,

[0:31:44] maar ook het met elkaar samen kunnen werken,

[0:31:45] want we hebben zoveel mooie initiatieven in Nederland,

[0:31:49] kleine bedrijven, kleine start-ups, waarbij het echt zou helpen

[0:31:53] dat als er beter wordt samengewerkt met lokale overheden of met grotere bedrijven,

[0:31:58] dat we ook iets van een alternatief kunnen bieden.

[0:32:00] Bijvoorbeeld kleine cloud-aanbieders,

[0:32:03] waarvan besturen in gemeenten nu heel vaak zeggen

[0:32:05] ja, we vinden jullie wel een hele goede partij, maar we vinden het toch wel spannend.

[0:32:09] Op het moment dat een Microsoft-storing heeft,

[0:32:11] snapt iedereen, het is niet onze schuld,

[0:32:13] maar als het een kleine Nederlandse speler is,

[0:32:15] ja, dan ben ik bestuurlijk verantwoordelijk en dat wordt toch wel spannend.

[0:32:18] Dus wat zouden de gemeenten nou nodig hebben

[0:32:22] om dit soort stappen af en toe te durven nemen?

[0:32:26] En kunnen we daar als landelijke politiek wat aan doen?

[0:32:30] En dan kijk ik denk ik weer eerst naar de burgemeester van Zwolle.

[0:32:34] Ja, dat is een hele mooie vraag.

[0:32:37] Volgens mij begint het met lef.

[0:32:39] Bestuurders die lef hebben om dat op te pakken in de gemeente zelf, zeg maar.

[0:32:44] Ik geloof zelf heel sterk in publiek-private samenwerking.

[0:32:50] Als aanjager voor innovatie, om het zo te zeggen.

[0:32:54] Omdat ik ook zie dat dat in de praktijk gewoon werkt.

[0:33:00] Ik kan daar verschillende voorbeelden van noemen hoe wij dat doen.

[0:33:05] Maar dat is nu misschien minder relevant.

[0:33:07] Maar rondom spoorzones bijvoorbeeld zie je in andere gemeenten ook...

[0:33:11] dat daar hele mooie initiatieven ontstaan van gemeenten met particulieren...

[0:33:15] die daar hele nieuwe digitale zones opzetten.

[0:33:20] Dus dat begint met LEF.

[0:33:21] Daar kunnen gemeenten denk ik zelf heel veel in doen.

[0:33:25] Ja, randvoorwaardelijk werd er een regelgeving...

[0:33:29] om dat mogelijk te maken, te experimenteren, soms met pilots ook.

[0:33:35] En wat daar dan weer nodig voor is, is dat er een kamer openstaat...

[0:33:40] om dat soort dingen aan te durven, te doen, om daar ook mogelijkheden voor te creëren.

[0:33:45] Dat geldt natuurlijk ook voor een ministerie.

[0:33:49] En een die heel hoog over is, maar die ook wel op onze lijst staat als lokale overheden, zeg ik maar.

[0:33:57] Het vorige kabinet heeft een hele mooie stap gezet met de komst van de staatssecretaris voor Digitale Zaken.

[0:34:04] Dan zie je gewoon dat als de politiek daar aandacht aan geeft, dat het ook groeit...

[0:34:09] en dat daar ook afspraken over wordt gemaakt.

[0:34:12] Ik vind dat daar echt al hele mooie stappen gezet zijn.

[0:34:14] Maar het zou ook goed zijn als daar ook in een volgende periode

[0:34:20] daar ook gewoon nog meer aandacht voor is.

[0:34:22] Dus dat een kabinet in de vorm van een minister daar gewoon echt

[0:34:26] een sjefzakker daarvan maakt van digitaliseringzaken.

[0:34:29] Dat is denk ik een hele belangrijke rand voor waarde.

[0:34:31] Dus dat het politiek, en daar kunt u als Kamer ook wat aan doen,

[0:34:34] dat dit gewoon hoger op de politieke en daarmee ook op de bestuurlijke agenda komt.

[0:34:39] Ik denk dat wij daar, ook als lokale overheden, pas echt heel erg mee geholpen zouden zijn.

[0:34:47] En dan kijk ik naar de heer Vive van de gemeente Rotterdam.

[0:34:49] Of wilde u hem aan de waag stellen?

[0:34:52] Eigenlijk wel, maar heel kort eigenlijk.

[0:34:54] Ik denk dat het ook een hele simpele afweging is tussen continuïteit, betrouwbaarheid en kosten.

[0:35:00] Dus als organisatie, we zijn een grote organisatie, je moet gewoon continuïteit kunnen bieden.

[0:35:08] Ik ga niet over interne ICT, maar dat zijn vaak wel de afwegingen die gemaakt worden.

[0:35:13] En ja, risico's zijn voor overheden lastig.

[0:35:25] Mag ik nog wel even inhaken, ja?

[0:35:27] Ja, nee ja, het gevaar bestaat dat, een aantal jaar geleden zei men wel eens, je kunt nooit

[0:35:35] ontslagen worden als je IBM aankoopt.

[0:35:37] Hetzelfde geldt nu eigenlijk voor Microsoft en een aantal andere big tech bedrijven, terwijl

[0:35:41] tegelijkertijd ook in het nieuws onlangs bekend werd dat Microsoft ook hun cybersecurity

[0:35:48] veronachtzaamd heeft.

[0:35:49] Dus dat wil niet per se zeggen, als je bij Microsoft zit, dat je veilig bent.

[0:35:52] Dus dat lijkt me volgens mij een belangrijke constatering.

[0:35:57] Je kan niet ontslagen worden om Microsoft aan te kopen.

[0:36:00] Tegelijkertijd is Microsoft niet per definitie veilig dan andere aanbieders.

[0:36:04] Dus dat is volgens mij een misvatting die belangrijk is om te benoemen.

[0:36:08] Dus andere partijen kunnen net zo goed zijn,

[0:36:11] net zo continu opereren als de grote techbedrijven,

[0:36:14] maar krijgen soms die kans inderdaad niet.

[0:36:17] Dus ook wat Waag betreft onderschrijven we wat de heer Snijder zegt.

[0:36:22] Het zou goed zijn, met de staatssecretaris Digitalisaken, hebben we een stap gezet om

[0:36:26] digitalisering beter op de politieke agenda te krijgen.

[0:36:30] Die publieke waardenborgen zijn nog nooit zo belangrijk geweest, daar zijn we heel blij

[0:36:34] mee.

[0:36:35] Maar om dat in de praktijk te brengen moet je inderdaad ook de ruimte gunnen aan kleinere

[0:36:39] partijen en hen, LEF werd net genoemd, de mogelijkheid geven om die LEF in de praktijk

[0:36:46] En met de minister van Digitale Zaken denken we dat het interessant is

[0:36:50] om daar nog meer aandacht aan te geven.

[0:36:53] En inderdaad, het zijn hele praktische aspecten rondom inkoopvoorwaarden

[0:36:58] waar de gemeente Amsterdam onder andere ook aan werkt,

[0:37:01] om te kijken of je inderdaad de ruimte hebt om met andere partijen in zee te gaan.

[0:37:06] En dan noem ik nog even een heel klein technisch punt.

[0:37:08] Wat ook hier meespeelt, is dat je vaak ziet dat een grote partij als Microsoft

[0:37:13] allerlei verschillende producten bij elkaar in één aanbieding gooit,

[0:37:19] die heel goed met elkaar samenwerken, maar niet goed samenwerken met andere partijen.

[0:37:23] Of producten van andere partijen.

[0:37:25] En daarvoor hebben we interoperabiliteit nodig.

[0:37:28] Dus het samenwerken van verschillende technologische oplossingen met elkaar is cruciaal.

[0:37:33] In de Europese wetgeving zijn daar nieuwe voorwaarden voor gesteld.

[0:37:37] In de Digital Markets Act zijn nieuwe voorwaarden voor interoperabiliteit vastgesteld.

[0:37:41] die helpt om de world gardens te slechten, als het ware.

[0:37:47] En een deel van de oplossingen, wat ons betreft,

[0:37:49] zit dan ook in het daar gebruik van maken.

[0:37:52] Dus zorgen dat je niet alles bij één aanbieder koopt,

[0:37:55] vaak is dat Microsoft, voor dit soort dingen,

[0:37:59] maar dat je juist ook de mogelijkheden vanuit de Digital Markets Act

[0:38:02] in de praktijk brengt als gemeente of als aankoper

[0:38:06] en daarin ruimte gunt aan de kleinere initiatieven die er zijn

[0:38:10] en die soms op inhoud heel goed kunnen wetijferen met Microsoft,

[0:38:15] maar toch niet de voorkeur krijgen.

[0:38:17] Dus daar zou zeker meer ruimte voor kunnen zijn.

[0:38:21] En dat is eigenlijk precies het in de praktijk brengen

[0:38:23] van zo'n publieke waarde gebaseerde digitale agenda wat ons betreft.

[0:38:31] Dan is het woord aan de heer Siksdijkstra.

[0:38:33] En misschien is het handig als u uw vraag achter elkaar stelt.

[0:38:36] Dan kunnen ze daarna achter elkaar beantwoord worden.

[0:38:38] Helemaal goed, voorzitter.

[0:38:39] En hartelijk dank voor uw komst en voor uw inleidingen.

[0:38:44] Heel waardevol, dit gesprek.

[0:38:46] Collega Rijkowski heeft net al een paar hele goeie vragen gesteld,

[0:38:48] dus ik ga nog even over...

[0:38:50] Ik wil nog even doorpakken op de laatste vraag.

[0:38:53] Een vraag aan de heer Van der Waal.

[0:38:56] Als we het hebben over het afbouwen van onwenselijke afhankelijkheden

[0:39:00] en dat we zien dat er lokale initiatieven aan het ontstaan zijn

[0:39:03] om dat echt goed en grondig aan te pakken,

[0:39:07] behalve dat er lef voor nodig is om dat soort stappen te zetten

[0:39:10] en nieuwe kleine providers daarvoor in stelling te brengen.

[0:39:16] Was ik benieuwd, zijn er nog andere bottlenecks die u ziet

[0:39:19] in de manier van de wens naar de uitvoering

[0:39:23] van een gemeente die echt helemaal digitaal onafhankelijk wordt?

[0:39:27] Dat is mijn eerste vraag.

[0:39:28] De tweede vraag is aan de heer Vivéen.

[0:39:32] U bracht ook een terecht punt op over de kloof in de digitale samenleving.

[0:39:36] Niet iedereen kan altijd meekomen, dat er groepen zijn in de bevolking

[0:39:42] die niet middelen als internet, die we als heel vanzelfsprekend zien,

[0:39:45] tot hun beschikking hebben.

[0:39:47] En u noemde ook dat Rotterdam stappen aan het zetten is

[0:39:51] om die kloof te dichten.

[0:39:54] En ik was benieuwd, welke stappen ziet u verder nog voor zich

[0:39:56] die in de toekomst genomen zouden kunnen worden

[0:39:58] en bijvoorbeeld ook de andere gemeenten op landelijk niveau

[0:40:02] daarvoor uitgerold zouden kunnen worden

[0:40:04] of partijen die daarvoor in stelling gebracht zouden kunnen worden?

[0:40:09] Dank voor de vraag. Goeie vraag.

[0:40:12] Wat mij betreft zijn er zeker barrières die geslecht kunnen worden

[0:40:18] om digitale afhankelijkheden te vervangen, zou je kunnen zeggen.

[0:40:22] Een van de aspecten daaraan is dat op het moment dat er geïnvesteerd wordt

[0:40:28] in de economie vaak toch gekeken wordt

[0:40:31] naar het traditionele start-up scale-up-model.

[0:40:33] Dus op het moment dat je... De AI-startups bijvoorbeeld.

[0:40:37] Daar wordt vrij substantieel in geïnvesteerd op dit moment.

[0:40:41] Maar volgens een model waarbij verwacht wordt dat die kleine bedrijven in korte tijd heel groot worden.

[0:40:46] Waarbij eigenlijk alleen winstmaximalisatie weer het enige verdienmodel kan zijn.

[0:40:51] Of opgekocht kunnen worden door een open AI of een groot bedrijf.

[0:40:58] En dat is onwenselijk.

[0:41:00] Dus wat ik benoemde over brede welvaart en andere vormen van economische modellen centraal stellen,

[0:41:06] dat zou ook heel praktisch toegepast moeten worden als we het hebben over digitale afhankelijkheden.

[0:41:10] Dus kijken naar andere vormen van welvaart in de stad.

[0:41:14] En dat gaat ook weer over inkoopvoorwaarden in zekere zin,

[0:41:19] maar dat gaat ook over investering, dus de manier waarop je investeert.

[0:41:22] Dus in Amsterdam is er ervaring rondom impact startups, zoals we dat noemen.

[0:41:26] Dus die kijken al naar andere vormen van impact.

[0:41:28] Dat is minder op digitale vlak, maar er kunnen wel lessen uitgetrokken worden

[0:41:31] voor het digitale domein.

[0:41:34] En wat dat betreft denk ik dat het sowieso interessant is

[0:41:36] om digitalisering niet losstaan te zien

[0:41:39] van alle andere uitdagingen en transities waar we mee te maken hebben.

[0:41:42] En dus ook om de energietransitie in goede banen te leiden,

[0:41:45] heb je een goede digitale infrastructuur nodig.

[0:41:49] En dan kun je andere keuzes maken

[0:41:50] met betrekking tot de aanbieders waarmee je gaat werken.

[0:41:54] Het laatste punt, dat ik ook in het position paper noem,

[0:41:57] is de samenwerking met maatschappelijke organisaties.

[0:42:00] Dus publiek-private samenwerking is belangrijk,

[0:42:03] maar is niet het hele verhaal.

[0:42:05] Samenwerking met maatschappelijke organisaties

[0:42:07] die gegrond zijn in de stad.

[0:42:09] Vanuit publieke organisaties ook belangrijk.

[0:42:11] In Amsterdam hebben we een pilotproject, dat heet Amsterdoen,

[0:42:14] waarin dus die samenwerking tussen publieke en civiele organisaties,

[0:42:18] publieksvierde samenwerking, handen en voeten krijgt.

[0:42:21] Een klein voorbeeld daaruit is een bezorgcoöperatie,

[0:42:24] die dus producten bezorgt die online besteld kunnen worden,

[0:42:28] met behoorlijk van bakfietsen in de stad,

[0:42:32] die bereden worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

[0:42:35] Dus dan heb je allerlei verschillende aspecten eigenlijk

[0:42:37] van leefbaarheid in de stad.

[0:42:38] Dus je vermindert het aantal busjes in het stadcentrum,

[0:42:43] waarmee de uitstoot verlaagd wordt en de leefbaarheid verhoogd wordt.

[0:42:46] Je geeft werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

[0:42:48] Al die andere aspecten, die spelen dan ineens mee.

[0:42:51] En dan hebben we het over een simpele digitale infrastructuur

[0:42:53] die die bezorgcoöperatie ondersteunt.

[0:42:56] En op zo'n meer holistische manier kijken naar digitale infrastructuren

[0:43:00] kan belangrijk zijn om dus die afhankelijkheden die we niet willen,

[0:43:05] dus dat Amazon bij wijze van spreken daar alle bezorgingen doet,

[0:43:08] maar dat je dat lokaal organiseert, daar zou veel meer aandacht voor zijn.

[0:43:12] En voor een deel is dat ook gewoon een kwestie van geld,

[0:43:14] kwestie van investering en keuzes maken,

[0:43:17] omdat verschillende agenda's ook vanuit de lokale overheid

[0:43:21] daarmee gediend zijn.

[0:43:26] Oké, dank u voor uw vraag. Het gaat over de kloof in de digitale samenleving.

[0:43:33] Wij onderscheiden daarin een aantal gradaties eigenlijk.

[0:43:37] Het begint allereerst natuurlijk, kan je überhaupt lezen en wat dat betreft meedoen.

[0:43:43] Daarna gaat het over, zeg maar, digitale geletterdheid en digitale vaardigheden.

[0:43:49] Dus het zijn verschillende aspecten hoe mensen mee kunnen komen...

[0:43:55] in de digitale samenleving.

[0:43:57] We hebben daar dit jaar voor een digitale inclusieprogramma voor gelanceerd.

[0:44:04] Best een groot programma.

[0:44:07] Wat wij daarin dan ook stellen is dat wij dat...

[0:44:10] waarbij we dus focussen op die digitale geletterdheid en digitale vaardigheden.

[0:44:15] Wij kunnen ook niet alles doen als gemeente.

[0:44:20] Wij werken daar heel nadrukkelijk samen met partijen in de stad.

[0:44:25] Zoals een bibliotheek.

[0:44:27] Die heeft een heel uitgebreid programma over hoe we de mensen digitaal bijhouden.

[0:44:34] Je ziet dat bepaalde doelgroepen zich meer focussen op de ouderen.

[0:44:37] Op de 50- en 60-plussers.

[0:44:39] Je ziet dat het op de jongeren wat minder is.

[0:44:43] Dus daar werken we weer wat intensiever samen.

[0:44:45] ...met bijvoorbeeld een partij als de IT Campus Rotterdam...

[0:44:48] ...die meer vanuit de onderwijssector en vanuit die hoek...

[0:44:54] ...ja, ook veel meer gefocust op meer digitale vaardigheden...

[0:44:59] ...in specifieke sectoren, maar ook gewoon van jongs af aan...

[0:45:03] ...kan je ook vanaf de basisschool meekomen met al die digitale toepassingen...

[0:45:07] ...en snap je bijvoorbeeld ook hele simpele dingen, zoals desinformatie.

[0:45:11] Heel erg belangrijk om dat echt op hele jonge leeftijd al mee te geven.

[0:45:17] Zowel wat zaken waar we mee bezig zijn, maar ook bijvoorbeeld digitale bereikbaarheid.

[0:45:24] Dus digitale toegang.

[0:45:26] Zo werken we samen met het SIDM-fonds om meer public room locaties in de stad te krijgen.

[0:45:33] We willen dat gaan verdubbelen.

[0:45:35] Dat hebben we nu op de publiekslocaties, maar we willen dat ook veel meer de stad in krijgen.

[0:45:38] om een veilige laagdrempelige internettoegang te bieden

[0:45:42] voor degenen die dat thuis bijvoorbeeld niet hebben.

[0:45:49] Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Valise van de PVV.

[0:45:54] Ja, voorzitter, dank voor het woord en aan alle sprekers

[0:45:56] en hartelijk dank voor de toelichting van de position papers.

[0:45:59] Het was een zeer verhelderende toelichting.

[0:46:03] Uitstekende vragen ook van de collega's hier.

[0:46:06] En zelf heb ik ook nog wel een paar vragen.

[0:46:08] Een vraag aan de heer Snijders met betrekking tot de betrokkenheid

[0:46:11] van de gemeente naar het Rijk.

[0:46:12] Heeft u daar het idee dat die betrokkenheid vanuit het Rijk

[0:46:17] richting de gemeenten tot dat op dit moment afdoende is?

[0:46:23] Of moet er meer betrokkenheid, meer afstemming zijn

[0:46:25] tussen de regionale overheden met het Rijk

[0:46:29] in zaken de digitale infrastructuur?

[0:46:32] Dan had ik nog een vraag aan de heer Vivé

[0:46:34] met betrekking tot het meekomen in de digitale samenleving.

[0:46:38] U noemde het voorbeeld met Covid,

[0:46:40] totdat dan laptops werden uitgedeeld in die initiatief.

[0:46:42] Leuke initiatief, ook mooi.

[0:46:44] Maar dat ze dan terugkwamen met een mededeling,

[0:46:46] we hebben geen internet, en had dat dan betrekking op de connectiviteit,

[0:46:50] dat er dus leidingen lagen of geen aansluitingen waren,

[0:46:53] of was het gewoon puur tot ze de rekening te hoog hadden?

[0:46:56] Dat is overhelderend.

[0:46:58] En dan een vraag aan de heer Heijgen en aan de heer Van Kerssel.

[0:47:02] Wat u in uw betoog naar voren laat komen,

[0:47:05] Dus eigenlijk dat u meer die regierol zou willen zien van

[0:47:10] oké, er zijn verschillende partijen die de paden opengraven,

[0:47:17] die dus overal die geulen aangraven om leidingen te verleggen

[0:47:22] en dat soort dingen allemaal, tot er een betere coördinatie moest komen.

[0:47:25] Daar zag ik al van de heer...

[0:47:26] Of daar hoorde ik van de heer Snijders al een toezegging op

[0:47:29] dat de VNG dat wel zou willen kijken, of die samenwerking,

[0:47:33] of dat wat beter kan, of daar iets te behalen valt.

[0:47:36] Is dat een afdoende...

[0:47:39] Is dat afdoende voor nu, of heeft u zoiets van...

[0:47:41] ...ja, maar de overheid kan wel nog iets meer doen?

[0:47:44] En dan ben ik eigenlijk door de vragen heen. Dank u wel.

[0:47:50] Dank u wel, in verlies voor de vragen.

[0:47:54] Vanuit de gemeente in gezamenlijkheid, is er meer nodig...

[0:47:59] ...of wat zou nog meer kunnen gebeuren vanuit het ministerie?

[0:48:02] Ik loop al een tijdje mee in de digitaliseringsagenda...

[0:48:05] Ik heb heel veel bloemen zien bloeien vanuit de verschillende ministeries

[0:48:11] rondom het thema digitalisering, waarbij heel veel ministeries

[0:48:14] hun eigen gang gingen en allemaal hun eigen, ja, voorkeuren hadden

[0:48:19] voor dan wel hardware, software, systemen die opgezet moesten worden.

[0:48:24] Daar zat heel weinig afstemming in.

[0:48:26] En wat ik zie, is dat de laatste periode

[0:48:29] natuurlijk een aantal grote projecten ook zijn gedraaid.

[0:48:32] Ik noem alleen maar de omgevingswet, digitaal stelsel daaromheen.

[0:48:36] Ook best een hele ingewikkelde overzal.

[0:48:38] Ook in het sociaal domein heb je daar ook gezien...

[0:48:42] ...hoe dat tot stand is gekomen allemaal.

[0:48:45] En wat sterker zou kunnen worden naar de toekomst toe nog...

[0:48:49] ...waar lokale overheden echt behoefte aan hebben, is meer coördinatie.

[0:48:53] En dat komt toch bij mijn eerste punt ook weer terecht.

[0:48:56] Meer coördinatie vanuit het rijksniveau...

[0:48:59] ...waarbij je toch een coördinerend minister hebt, zeg maar...

[0:49:02] die meer eenheid, meer duidelijkheid kan scheppen.

[0:49:10] En ik zeg dat ook omdat we...

[0:49:12] Als ik kijk naar de toekomst, wat er op ons afkomt,

[0:49:14] is dat de digitalisering alleen maar door zal gaan,

[0:49:16] dat dat meer capaciteit kost, dat het meer kennis vergt van mensen.

[0:49:21] En dat is allemaal schaars.

[0:49:23] Dus we hebben heel veel schaarse capaciteit in te zetten,

[0:49:26] ook als lokale overheden, zeg ik erbij.

[0:49:28] Dus dat moeten we op een hele verstandige manier gaan organiseren.

[0:49:31] Ik vind dat we daar als lokale overheid, als VNG, een rol in hebben...

[0:49:36] om die 432 gemeenten, zeg maar, meer op één lijn te krijgen.

[0:49:40] Dat is ook onze inzet voor de komende jaren in de digitaliseringsagenda...

[0:49:45] waar we nu mee aan de slag zijn.

[0:49:47] Dus meer standaardisatie, meer normeren, zeg maar...

[0:49:51] maar ook normen kaders aangeven.

[0:49:54] Dat is een verantwoordelijkheid die wij nemen.

[0:49:56] Maar het zou mooi zijn als vanuit de andere kant...

[0:49:58] ook die centrale overheid, die ministeries...

[0:49:59] ook veel meer coördinatie en gaan afstemmen,

[0:50:03] want dat helpt ons pas echt.

[0:50:06] En dat kan met wetgeving of met regelgeving,

[0:50:09] maar dat vraagt ook dat we de bereidheid hebben naar elkaar toe

[0:50:13] om op tafel te zitten en ook daar echt stappen in te gaan zetten.

[0:50:18] Ja, dat wens ik ons toe.

[0:50:20] En die bereidheid is er van de gemeente GGD.

[0:50:25] De gemeente. Er zijn ook andere dingen die nog spelen bij een burgemeester.

[0:50:31] Ja, en datzelfde geldt natuurlijk ook vooruit het Europees niveau.

[0:50:35] Ik moet echt zeggen, die Europese agenda, die helpt ons ook.

[0:50:39] Maar daar hebben we ook wel sturing.

[0:50:43] Nou, dat geeft ook weer sturing.

[0:50:44] Volgens mij hebben we dat ook inderdaad vanaf het Europees niveau...

[0:50:47] ...naar het Rijksniveau, naar het lokale niveau.

[0:50:50] Ja, dat spel, dat moeten we heel goed gaan spelen de komende jaren met elkaar.

[0:50:54] en dan kunnen we echt mens maken. Dank u wel.

[0:51:01] Braag aan de heer Vivain.

[0:51:04] Een hele korte toelichting eigenlijk, want kijk, wat nou de echte reden is,

[0:51:09] dat weet je niet, want wij kunnen niet achter de voordeur kijken

[0:51:12] of die mensen echt geen internet hebben.

[0:51:15] Bleek dus van niet, maar dat wil niet zeggen dat ze niet digitaal verbonden zijn.

[0:51:19] Want heel veel kinderen hebben wel een mobieltje.

[0:51:22] Alleen kun je daar je huiswerk op maken.

[0:51:24] En zo'n mobieltje met zo'n beperkt abonnement...

[0:51:29] is niet voldoende om via Teams de lessen te volgen.

[0:51:33] In ieder geval, er was reden genoeg om voor 600 leerlingen...

[0:51:39] mobiele wifi-spots te gaan regelen en werken.

[0:51:41] En ik weet dat KPN en Ziggo daar ook aan meegewerkt hebben...

[0:51:44] om kinderen die in die omstandigheden waren...

[0:51:47] daar ook gratis of voor heel weinig abonnement voor te geven.

[0:51:51] Maar nogmaals, wij kunnen ook niet achter de deur voordeur kijken.

[0:51:59] Hierbij zijn uw vragen beantwoord, hè?

[0:52:01] Niet, nee. U had nog... Ja.

[0:52:05] Ja, is er voldoende met de toezegging van meneer Snijders

[0:52:11] voor degenen die door de grond en op de daklocaties verder willen?

[0:52:17] Ik denk, ja, zeker is dat een goede.

[0:52:19] Ik denk dat er één ding voor ons dat van belang is,

[0:52:22] is dat we ons realiseren dat dit inderdaad voor de lange termijn is.

[0:52:27] Dus we moeten op de lange termijn...

[0:52:29] zowel vanuit het Rijk als vanuit lokaal als vanuit de sector...

[0:52:35] zorgen dat we met elkaar hier dit gewoon goed regelen.

[0:52:41] En daarbij hoort ook dat wij vanuit de sector snappen...

[0:52:44] dat die lokale problematiek die er altijd is...

[0:52:48] of het dan gaat over zorgen over straling...

[0:52:50] of het gaat over zorgen over wat er nu weer gebeurt in de straat.

[0:52:54] Heel veel mensen hebben gewoon niet altijd door dat het ook in hun belang is...

[0:53:00] dat er gewerkt wordt aan de toekomst van Nederland.

[0:53:02] Dat is ook in hun belang.

[0:53:04] Dat snappen wij ook heel goed, maar het betekent wel dat we permanent dit moeten doen...

[0:53:09] en niet dat we dat eenmalig moeten doen.

[0:53:12] Dus ons pleidooi is meer inderdaad een landelijke overheid die helpt om kaders te zetten.

[0:53:18] Dat kan lokaal heel erg helpen.

[0:53:24] Ook uit de Europese Unie komen een aantal van die kaders.

[0:53:27] Maar voor je het weet zeggen mensen, ja, maar dat is dus een dictaat van de Europese Unie.

[0:53:32] Ja, nee, het is niet voor niks dat we dit gaan doen.

[0:53:36] Het is in het belang van ieders toekomst dat we dit soort voorzieningen goed kunnen aanleggen.

[0:53:41] En die, nou ja, realisatie, die sfeer rondom dit soort onderwerpen

[0:53:46] Die hoort ook echt vanuit landelijk te worden neergezet.

[0:53:54] Als ik er nog kort aan mag toevoegen, de duurzegging van VNG is zeer welkom.

[0:53:59] We gaan graag in gesprek met VNG. Daar ontbreekt het zeker niet aan.

[0:54:03] Alleen, we moeten ons ook realiseren dat VNG kan niet dwingen bij haar leden...

[0:54:08] ...dat zij doen wat VNG adviseert.

[0:54:10] We hebben in het verleden ook wel met VNG samen gewerkt...

[0:54:13] ...en daar zijn goede richtlijnen uitgekomen, maar in de praktijk worden ze niet toegepast.

[0:54:17] Dus in die zin sta ik dan aan bij wat de heer Huygen net zei, het mag wel iets dwingender zijn.

[0:54:22] En ik denk uiteindelijk dat het ook voor gemeentes handiger kan zijn,

[0:54:27] want de gemeentes hebben gewoon een heel groot taartpakket wat zij moeten verwerken met z'n allen.

[0:54:32] En dat komt alleen maar meer en meer bij.

[0:54:34] En dan komen wij langs van, ja, kan dat niet wat beter, kan dit niet wat efficiënter?

[0:54:38] Ja, je moet ze ook helpen, zeg maar.

[0:54:40] En ik denk dat als we dat met z'n allen, zeg maar, vanaf nationaal niveau misschien daar de kaders scheppen,

[0:54:46] dat dat uiteindelijk voor gemeentes ook wel helpt.

[0:54:49] En dan kan het uiteindelijk, lijnend wat wij hopen,

[0:54:51] sneller en goedkoper ook voor iedereen.

[0:55:00] Dan ben ik niet alleen voorzitter,

[0:55:02] maar ook lid van de fractie van GroenLinks Partij van de Arbeid.

[0:55:04] Ik heb twee vragen aan de heer Huigen van KPN.

[0:55:09] Eén is, omdat veel materie is hoogoven,

[0:55:11] maar laat ik even dicht bij de grond blijven.

[0:55:13] Ik krijg ongelooflijk veel mails over de oranje grasprieten

[0:55:17] bij mensen voor de deur.

[0:55:19] Dus de uitrol gaat kruihard,

[0:55:21] Maar heel vaak kijken mensen maandenlang tegen die oranje sprieten aan.

[0:55:25] Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

[0:55:29] U had het over de technische gebouwen.

[0:55:32] U zei dat u die heel graag wil inzetten.

[0:55:35] Kunt u daar iets specifieker over worden?

[0:55:38] Een vraag aan de heer Viveen van de gemeente Rotterdam.

[0:55:42] U zei ook in uw positionpaper over die samenwerking.

[0:55:45] Eigenlijk Europees.

[0:55:46] Er komt heel veel regelgeving op ons af.

[0:55:48] Nationaal en op gemeentelijk niveau.

[0:55:50] Daar komt ongelooflijk veel op ons af zelfs, wat heel veel te maken heeft met die digitale

[0:55:58] infrastructuur die dan weer lokaal landt.

[0:56:01] Wat is daar eigenlijk nodig vanuit de Kamer om beter die schakel te zijn tussen Europa

[0:56:06] en hoe dat lokaal landt?

[0:56:14] De spritjes.

[0:56:18] Kijk, we hebben de afgelopen jaren een ongelofelijke operatie op gang gezet om die glasvezel overal

[0:56:29] in huis te krijgen.

[0:56:31] Maar dat begint met een operatie dat je eerst door de straten heen gaat.

[0:56:35] Dat gaat veel en veel sneller dan dat je in ieder huis terechtkomt.

[0:56:40] Dus we hebben, en dat is gewoon duidelijk, we hebben daar een achterstand op gelopen.

[0:56:45] Die achterstand, daar zijn we op dit moment hard voor aan het werk.

[0:56:49] We zien op dit moment dat de capaciteit of het resultaat om te versnellen,

[0:56:56] dat je in huizen de aansluiting krijgt, dat dat werkt.

[0:57:02] Vorig jaar hadden we 700.000 huizen waar we langskwamen.

[0:57:08] We hebben 300.000 aansluitingen in huis voor elkaar gekregen.

[0:57:13] We zijn afhankelijk van mensen die toestemming geven om in huis te komen.

[0:57:19] Dit jaar gaan we dat versnellen.

[0:57:22] Dus we gaan die achterstand die we nog steeds hebben inlopen.

[0:57:26] En we snappen ook heel goed dat dat heel veel mensen vragen oproept.

[0:57:30] En ook wel irritatie over wat gaat hier nou gebeuren.

[0:57:35] Het zijn twee verschillende processen.

[0:57:38] en uiteindelijk, en dat is waar ook natuurlijk het punt van dit alles is,

[0:57:46] op de lange termijn komt dat goed, maar dat is voor mensen die dat iedere dag zien,

[0:57:52] niet een heel bevredigend antwoord.

[0:57:54] We zijn die achterstand aan het inlopen.

[0:57:57] Dat is één.

[0:57:57] Twee, de technische huisjes.

[0:58:00] Kijk, wij denken dat een deel van de problematiek rondom netcongestiën

[0:58:07] en de elektrificering van Nederland,

[0:58:12] dat je die kunt helpen oplossen

[0:58:16] door een heel groot deel van de technische gebouwen

[0:58:19] die er in iedere gemeente staan te bekijken

[0:58:23] en te kijken of die kunnen helpen om bijvoorbeeld batterijen neer te zetten

[0:58:28] of een onderdeel te kunnen maken van elektriciteitsnetten.

[0:58:33] Wij zijn dat zelf aan het onderzoeken.

[0:58:35] Ik wil niet zeggen dat we daarmee het ei van Columbus hebben.

[0:58:39] Dat is iets wat wellicht op korte termijn een beetje soelaas kan bieden.

[0:58:44] Het gaat ook om dat wij daar zelf naar zitten kijken hoe dat ons kan helpen.

[0:58:49] Maar het kan alle kleine beetjes helpen, denk ik dan altijd maar.

[0:58:53] En het kan in ieder geval het probleem van netcongressie, wat natuurlijk echt in Nederland

[0:58:57] wel heel dramatisch vormen aan begint te nemen.

[0:59:02] kan dat toch weer een klein beetje minder maken.

[0:59:05] Zo zitten wij daar naar te kijken en ik weet dat ook andere grote partijen

[0:59:11] die overal in Nederland technische gebouwen hebben staan,

[0:59:14] daar ook naar aan het kijken zijn en daar ook naar kunnen kijken,

[0:59:18] als ze dat nog niet doen.

[0:59:20] Dus ik wil maar aangeven, we klagen niet alleen maar over netcongestie,

[0:59:25] maar we zitten zelf ook wel te kijken en ook dat zou erg geholpen zijn

[0:59:30] als op nationaal niveau gezegd wordt,

[0:59:34] nou ja, als dit soort concepten leverend sfatbaar zijn

[0:59:38] om dit voor een klein deel weer te helpen oplossen,

[0:59:42] ja, dan vinden we het wel belangrijk dat daar goed naar gekeken wordt.

[0:59:45] Daar vergt dan ook wel enige openheid voor deze oplossingen voor

[0:59:50] aan de kant van de netbeheerders.

[1:00:02] Oké.

[1:00:04] Het ging over de vraag over de reëelgeving vanuit Europa.

[1:00:09] Dat vertaalt wordt de Nederlandse regelgeving en wat dan land in gemeente is.

[1:00:15] Twee, een recente wat al reeds ingevoerd is, is natuurlijk de laatste telecomwetwijziging.

[1:00:21] Waardoor wij de verplichting hebben gekregen als gemeente bijvoorbeeld small cells te faciliteren op onze assets.

[1:00:28] Daar begint het al mee. Wat zijn assets? Wat zijn gemeentelijke assets?

[1:00:34] Die exercitie hebben wij samen met het ministerie van Economische Zaken opgepakt.

[1:00:40] Want ja, je kan dat niet aan meer dan 350 individuele gemeentes overlaten...

[1:00:47] om daar een eigen definitie in te nemen.

[1:00:49] Dus wat wij eigenlijk vragen in zo'n situatie is...

[1:00:52] zorgen dat het ministerie ons als gemeentes helpt.

[1:00:57] Oké, waar gaat het dan precies over? Goed duidelijke informatie.

[1:01:00] Die komen in voorbeelden hoe wij daarmee om kunnen gaan.

[1:01:05] Dat niet partijen als KPN, Eurofiber en Aafen...

[1:01:08] ...want met elke gemeente weer een andere overeenkomst moeten gaan sluiten...

[1:01:13] ...over het gebruik van assets, want hoe zit het dan weer met risico's...

[1:01:16] ...verzekeringen, schades en dat soort zaken.

[1:01:20] Hetzelfde speelt nu eigenlijk met de Gigabit Infrastructure Act...

[1:01:23] ...die nu door de Europese Commissie in ieder geval goed gekeurd is in concept...

[1:01:28] En ook de komende jaren op ons af komt.

[1:01:31] Die gaat nog verder met de aanleg van glasvezel.

[1:01:34] Dat wij nog meer assets en gebouwen ter beschikking moeten stellen.

[1:01:39] We moeten voorstellen dat wij eigenlijk helemaal niet gewend zijn...

[1:01:42] om met commerciële partijen die te faciliteren in onze gebouwen.

[1:01:47] Dus wij zijn dat ook als gemeente helemaal niet gewend.

[1:01:51] Dus dat vergt nogal wat van voorlichting, meenemen.

[1:01:57] van, ja, hoe zien we dat voor ons?

[1:02:00] We willen graag ook, net zoals iedereen, baas in eigen huis blijven.

[1:02:05] Plot gezegd, we willen zelf verantwoordelijkheid nemen voor waar wij verantwoordelijk zijn.

[1:02:10] En dan krijg je opeens iemand, ja, een soort, ben je in een hospitaal en dan krijg je iemand in huis.

[1:02:15] Ja, hoe werkt dat dan?

[1:02:16] Nou, ingewikkelde vragen, die voor ons ook nieuw zijn.

[1:02:22] Dus het zou nog beter helpen als het ministerie...

[1:02:25] en ze doen al behoorlijke stappen erin...

[1:02:28] als we daar nog meer samen op kunnen trekken...

[1:02:31] dat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.

[1:02:37] Daar zou ik wel graag een oproep voor willen doen.

[1:02:41] Anderzijds hebben we natuurlijk ook met ondernemend Nederland te maken...

[1:02:45] die ook te maken krijgen met heel veel wet- en regelgeving.

[1:02:49] En dat is, nou ja, vanuit dienstbeleidingsperspectief zien die af en toe ook door de boom in het bos niet meer.

[1:02:55] Van ja, welke regel geldt nu wel voor mij en welke dan niet.

[1:03:00] Dus daar hebben wij samen met de provincie Zuid-Holland en radio, dat is vanuit het ministerie,

[1:03:09] hebben we nu ook een aanvraag ingediend voor het innovatiebudget,

[1:03:13] om daar ook te kijken hoe we de vertaling kunnen maken van die Europese wet en regelgeving die op

[1:03:20] ons afkomt en hoe we dat nou een veel makkelijker manier kunnen vertalen naar het MKB, maar ook

[1:03:26] hoe kunnen we ambtenaren daarin beter begeleiden en opleiden. Want het begint ook met de kennis

[1:03:31] die je zelf hebt en wij zijn een wat grotere gemeente en we hebben die kennis en kunde in

[1:03:37] Maar kleine gemeenten, ja, die hebben niet...

[1:03:41] Er zit één collega van mij die dit erbij doet, eigenlijk.

[1:03:46] En dat is niet vanzelfsprekend, dat hij dan ook alle kennis heeft.

[1:03:53] Ik wil ontzettend bedanken voor uw tijd, voor uw bijdrage, ook uw position papers.

[1:03:58] En we gaan plaatsmaken voor de gasten voor het tweede blok.

[1:04:02] En die wil ik ook graag uitnodigen om aan tafel te komen zitten.

[1:06:47] We gaan verder met het tweede blok van deze rondetafel, digitale infrastructuur en economie.

[1:06:55] Daarvoor heet ik van harte welkom Lotte de Bruin, directeur van NL Digital, Stijn Grove,

[1:07:00] managing director bij Dutch Data Center Association, die zit helemaal aan de buitenkant.

[1:07:06] Dan de heer Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland.

[1:07:12] We hebben iets met de volgorde gedaan.

[1:07:15] Dan mevrouw Van Dijk, inspecteur-generaal bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

[1:07:21] En dan ben ik nog één iemand vergeten.

[1:07:24] Ja, de heer Alerts, director Operations, Marketing & Finance bij de Dutch Cloud Community.

[1:07:31] Ongelooflijk fijn dat u er bent.

[1:07:33] Ook u heeft een position paper ingestuurd.

[1:07:37] En het is in ieder geval fijn als u daar nog ook enkele woorden aan zou willen wijden.

[1:07:43] En dan is het woord aan mevrouw de Bruin van NLG Digital.

[1:07:48] Hartelijk dank.

[1:07:50] Nou sowieso voor het initiatief ook leuk om, sommige van jullie heb ik al een tijdje niet gezien.

[1:07:54] Leuk om je te zien.

[1:07:56] En ik dacht ja, u mag best weten dat ik hier een beetje met een dubbel gevoel zit.

[1:08:02] Enerzijds omdat ik altijd blij ben om met elkaar in gesprek te gaan.

[1:08:06] en altijd blij ben om uitgenodigd te worden en ons geluid te laten horen.

[1:08:11] Maar anderzijds zit ik hier ook met een toch best groot gevoel van ongeduld.

[1:08:19] En dat ongeduld komt omdat ik weer kom vertellen over de ICT-arbeidsmarkt.

[1:08:26] Dat is mij gevraagd, om daar wat meer over te vertellen.

[1:08:29] En de noodzaak van ICT'ers in Nederland.

[1:08:33] En ik zeg weer, omdat ik... Ik doe dit inmiddels al tien jaar

[1:08:38] en het is al best vaak dat ik ook hier heb gezeten

[1:08:40] en ik steeds dezelfde boodschap herhaal

[1:08:42] en ik misschien nu alvast de vraag terugleg

[1:08:45] hoe moeten wij dat beter of anders doen, dat het doordringt

[1:08:48] en dat we daar echt iets aan moeten doen.

[1:08:50] Ik hoef u natuurlijk helemaal niet uit te leggen

[1:08:53] dat de wereld sterk is gedigitaliseerd,

[1:08:56] dat dat ontzettend veel kansen, maar ook uitdagingen met zich meebrengt,

[1:09:01] en dat digitalisering ook cruciaal is voor arbeidsproductiviteit,

[1:09:05] iets wat heel hard nodig is in deze tijd.

[1:09:08] Alleen is er dus één enorm knelpunt.

[1:09:12] We hebben het al gehad over netcongesti.

[1:09:15] Dit is een andere vorm van congesti.

[1:09:17] Dat is namelijk, we hebben echt niet voldoende ICT'ers.

[1:09:22] Ze zijn er dus onvoldoende en ze worden ook niet echt opgeleid.

[1:09:27] U heeft in ons position paper ook wel de bedroevende cijfers kunnen lezen,

[1:09:32] hoe we ervoor staan, ook ten opzichte van Europa.

[1:09:36] Wij bungelen ergens onderaan met België, Cyprus en Malta,

[1:09:39] als het gaat om instroom van mensen die ICT zijn opgeleid.

[1:09:45] Dus daarom vind ik het ook belangrijk om vandaag specifiek aandacht te vragen

[1:09:49] voor die krapte op de arbeidsmarkt.

[1:09:51] Het is al gezegd en ook in het FD-artikel geschreven dat digitale infrastructuur

[1:09:56] is zo waar. Dat is ook zo het fundament van onze economie.

[1:09:59] Alleen mensen zijn weer het fundament voor deze infrastructuur,

[1:10:03] maar niet alleen voor dat.

[1:10:04] Het gaat om...

[1:10:06] Er is geen autonomie, geen veiligheid, geen toegankelijke zorg.

[1:10:12] Europese cloud, verduurzaming, mobiliteit, de lijst is heel erg lang.

[1:10:16] Die is er niet zonder ICT'ers.

[1:10:19] En dus ik ben hier nogmaals om hopelijk luider, duidelijker,

[1:10:24] ongeduldiger dan voorheen aan te geven of eigenlijk om een dringende verzoek te doen om tot structurele

[1:10:32] oplossingen te komen als het gaat om het tegengaan van het tekort van ICT'ers.

[1:10:37] Ik begrijp me niet verkeerd.

[1:10:38] Er is tot dusver echt veel gedaan, maar dat zijn toch altijd goedbedoelde, maar incidentele

[1:10:45] oplossingen voor projecten voor korte termijn.

[1:10:49] Het gaat hier dus om lange termijn, structurele oplossingen waar we aan moeten werken.

[1:10:53] Ik vat ze even samen in drie punten.

[1:10:56] Dat gaat één om een snellere invoer van digitale geletterdheid

[1:11:01] in zowel primair als voortgezet onderwijs,

[1:11:03] om die instroom juist te verhogen.

[1:11:06] Dat is ook erkenning van het belang en de noodzaak

[1:11:11] van buitenlands talent voor Nederlandse arbeidsmarkt

[1:11:13] om aan de actuele vraag te voldoen.

[1:11:16] En het is ook echt belangrijk om structureel te investeren

[1:11:20] in de plannen van bijvoorbeeld de Human Capital Agenda

[1:11:23] om die om- en bijscholing juist te borgen,

[1:11:28] dat dat continu aandacht krijgt en blijft krijgen.

[1:11:32] Dat zijn de drie punten die ik graag nog even extra wil benadrukken.

[1:11:36] Excuus voor mijn ongeduld, mijn passie op dit onderwerp,

[1:11:40] maar er is geen digitale infrastructuur zonder de juiste mensen.

[1:11:47] Van harte dank voor uw pleidooi.

[1:11:49] En dan is het woord aan de heer Steltman,

[1:11:52] Dan het directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland.

[1:11:55] Dank voorzitter en leden van de commissie dat we hier ook ons verhaal mogen vertellen.

[1:12:02] Ik ga het hebben over de positie van Nederland en digitale infrastructuur.

[1:12:05] Maar ik kijk even naar mijn buurvrouw links en ik kan me alleen maar van harte aansluiten,

[1:12:10] want ik denk dat ze alle vijf hier aan tafel zitten.

[1:12:13] We hebben allemaal dit probleem, dus ik ben blij dat mevrouw Bruin dat verwoord.

[1:12:18] We werken ook samen op dat gebied.

[1:12:19] Maar goed, daar zou ik het niet over hebben.

[1:12:22] Ik ga het wel hebben over specifiek digitale infrastructuur.

[1:12:26] Ik kom vandaag met een hele specifieke en duidelijke boodschap en met een hulpvraag.

[1:12:31] En niet een hulpvraag aan het kabinet, via u, maar rechtstreeks aan de politiek.

[1:12:36] En de boodschap die ik wil afgeven is dat we met de huidige koers die we nu varen,

[1:12:41] dat we de digitale infrastructuur, de basis van de economie, het gaat niet langer om een aparte sector,

[1:12:47] maar het gaat over iets wat intens verweven is met alle facetten van de moderne economie en verdienvermogen,

[1:12:55] dat we die basis, digitale infrastructuur, met de huidige koers,

[1:12:58] dat we daar de controle over gaan verliezen.

[1:13:00] Die raken we kwijt aan andere lidstaten en die raken we kwijt aan techreuzen en niet-Nederlandse partijen.

[1:13:06] Dat is nu aan het gebeuren en ik zal u uitleggen waarom.

[1:13:09] De koers die we gekozen hebben, is de markt moet het alleen doen.

[1:13:12] Want zo zit het aan elkaar.

[1:13:14] Digitale infrastructuur en voorheen telecom is privaten sector.

[1:13:17] En dat was altijd het overheidsbeleid.

[1:13:20] De markt moet het doen.

[1:13:21] En wij kijken er als overheid naar.

[1:13:22] We staan ernaast. We reguleren.

[1:13:24] We vragen eens wat geld aan KPN voor 5G.

[1:13:27] En voor de rest moeten ze het dan maar uitzoeken.

[1:13:30] Ik charseer een beetje.

[1:13:31] Maar nu is het moment aangebroken.

[1:13:33] Dat we zeggen, nou, alle krachten zijn gebundeld.

[1:13:36] Om goede oplossingen voor die soevereiniteits- en controlevracht te bieden.

[1:13:40] Maar we hebben ook politieke steun nodig.

[1:13:42] En ik zeg het maar heel plat, we hebben ook geld nodig.

[1:13:44] Ik zal ook uitleggen waarom we om geld komen vragen.

[1:13:47] Want dat klinkt altijd een beetje als gebedel, maar dat is het niet.

[1:13:51] Goed, het is natuurlijk klip en klaar dat het vitaal is.

[1:13:53] Je kan niet meer spreken over de digitale economie.

[1:13:57] Kijk maar in je meterkast, daar hebben we het net over.

[1:14:00] Vroeger kwam daar gas, water en licht.

[1:14:02] En nu is het internet, water en licht in de toekomst.

[1:14:05] Dat is gewoon een factor die overal bij bedrijven...

[1:14:08] en privépersonen en overal in en onder zit.

[1:14:10] Dus dat behoeft geen uitleg.

[1:14:12] U heeft ook het rapport gelezen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Staat

[1:14:17] van Digitale Infrastructuur, die eigenlijk klip en klaar laat zien hoe het ervoor staat

[1:14:21] dat het gaat om een combinatie van een aantal modaliteiten.

[1:14:25] Dat is de toegangsnetwerken, waar we het net over hebben gehad.

[1:14:28] Dan hebben we internetknooppunten die de boel aan elkaar verbindt, aan de wetenschappelijke

[1:14:32] netwerken en het buitenland.

[1:14:34] Dan hebben we zeekabels, onze digitale handelsroutes, dat zijn de routes waarover we onze centen

[1:14:40] verdienen uit het buitenland met digitale export, maar ook gebruik van digitale middelen

[1:14:44] elders.

[1:14:45] En dan hebben we de gebouwen waar het allemaal in staat en waar het samenkomt, de datacenters

[1:14:50] en daar staan serverparken in en dat noemen we cloud.

[1:14:53] Dus je kunt het ook zien, je kunt er ook heen, je kunt het bekijken, zo zit die infrastructuur

[1:14:57] in elkaar.

[1:14:58] En daar zitten dus randvoorwaarden onder zoals mevrouw de Bruin schetste, dat je dat allemaal

[1:15:02] kunt doen.

[1:15:03] Goed.

[1:15:04] Nou, dat betekent op dit moment, die onderdeel is een soort ecosysteem.

[1:15:10] Ik vergelijk het met de wet van von Liebig, als u die kent.

[1:15:12] Dat is een plant en dan kun je zeggen, nou, die heeft grond, mest en water nodig.

[1:15:17] Maar je kunt niet zeggen, nou, dat water kan wel een beetje minder,

[1:15:19] want dan groeit die maar twee derde. Nee, dan gaat die dood.

[1:15:22] Dus je moet in een ecosysteem al die modaliteiten hebben.

[1:15:24] Je moet ze allemaal in stand houden, anders raak je het kwijt.

[1:15:28] Dan ben je de regie kwijt en dan ben je die motorfunctie, die SimCity functie,

[1:15:32] zeg maar, die dat allemaal bouwt, die raak je langs maar kwijt.

[1:15:35] We willen daar dus controle over houden.

[1:15:37] En eigenlijk, het soevereiniteitsverhaal gaat daarover.

[1:15:39] en we willen het echt in Nederland houden, want we kunnen wel Europa roepen,

[1:15:44] het wordt vaak gezegd, maar stel dat onze sluizen en bruggen vanuit een Frans bedrijf uit Parijs

[1:15:49] worden bediend, daar worden we ook niet happy van. Dus we zullen ook in Nederland moeten kijken hoe

[1:15:53] we die hub-functie en die regie en die basale faciliteiten en infrastructuur vast gaan houden.

[1:16:00] We stonden er goed voor, ik zeg stonden, want we waren altijd... Het knooppunt was fantastisch,

[1:16:05] maar die verlies van controle.

[1:16:08] De laatste zeekabel is ergens in de vorige eeuw aangelegd

[1:16:10] en op een gegeven moment gaan die dingen buiten bedrijf

[1:16:12] en dan komen er geen nieuwe terug.

[1:16:13] Dat gaat niet vanzelf.

[1:16:15] En dat zijn investeringen die voor Nederlandse bedrijven,

[1:16:17] zelfs voor het kaliber KPN, een maandje te groot zijn geworden.

[1:16:21] En als wij het niet doen, dan doen de techreuzen het.

[1:16:23] Die leggen dat aan en zijn die kabels van hun.

[1:16:26] Andere clouds, nou, daar weten we het al.

[1:16:28] Daar is het al achterhoede gevecht geworden

[1:16:30] want 80 procent van onze data staat bij niet-Nederlandse partijen

[1:16:33] en daar zal meneer Alhatz het nodig over gaan vertellen.

[1:16:37] Dus daar moeten we al, zeg maar, terrein terug gaan winnen.

[1:16:40] Dus daar hebben we het eigenlijk al voor een deel verloren.

[1:16:44] En met de AI gaat dat nu ook gebeuren.

[1:16:47] Als we op onze handen zitten klagen over het feit

[1:16:50] dat die Amerikanen niet eerlijk zijn, dan gebeurt het niet en dan raken we het kwijt.

[1:16:55] En dan draaien we binnen no time, en dat zien we nu al gebeuren,

[1:16:58] al onze AI en alle besluiten en al die datasets in faciliteiten

[1:17:03] waar we als Nederland geen controle meer over hebben.

[1:17:05] Dus dat is geen goed plan.

[1:17:07] Nou, we komen hier niet om te klagen, maar om hulp te vragen.

[1:17:10] Dus samen, wat gaat er goed?

[1:17:11] We hebben eigenlijk een uitstekende samenwerking.

[1:17:14] Dus waar op regionaal niveau nog knelpunten zitten

[1:17:17] en waar die regiefunctie misschien nog beter kan,

[1:17:19] zien wij de samenwerking met het ministerie van EZK's uitstekend.

[1:17:23] Een van uw commissieleden, mevrouw Keijzer,

[1:17:26] die heeft de Zeekabelcoalitie destijds gestart.

[1:17:29] Daar werken we heel goed samen, echt gewoon schouder naar schouder.

[1:17:31] We zien het collectieve belang, dus over het ministerie hebben we niks te klagen.

[1:17:38] Maar ook met anderen, met de toezichthouder, werken we samen om te kijken hoe we Nederland veilig kunnen houden.

[1:17:44] Niet hoe bedrijven leren om boetes te voorkomen, maar dus die samenwerkingen lopen best goed.

[1:17:49] Maar op een zeker moment knelt het.

[1:17:51] En het knelt omdat, en daar zal meneer Grof u van alles over gaan vertellen, dat om een of andere onduidelijke reden

[1:17:58] De gebouwen waar het allemaal gebeurt, zijn tot zonder broek verklaard.

[1:18:01] Het zijn nieuwe plofkippen, zoals Bert Hubert dat zo mooi zei.

[1:18:05] En dat is heel raar, want als je daar afhankelijk van bent in je economie en je

[1:18:08] hebt eigenlijk geen betere manier om zo goed geld te verdienen.

[1:18:12] We zouden het moeten zien als een druk pers

[1:18:13] voor toekomstige inkomsten voor de BV Nederland en we zien het als liabilities.

[1:18:18] Dat is heel raar en dat heeft ook te maken met politieke keuzes.

[1:18:23] Ik zeg het maar zoals het waar het op staat.

[1:18:25] En ten tweede is het zo, over die zeekaalsen heb ik het al gehad, we zitten nu op het punt

[1:18:31] dat we plannen hebben, we weten wat we moeten doen op het gebied van AI, we weten dat we

[1:18:35] een cluster kunnen bouwen, we kunnen dat in Nederland, maar de investeringen die daarvoor

[1:18:39] nodig zijn, die komen niet uit InvestNL, want dat is een gok, die komen niet uit Europa,

[1:18:44] bedrijven krijgen die fondsen niet bij elkaar, en daar hebben we nu concreet geld van de

[1:18:48] overheid voor nodig, garantiestellingen of funding of wat dan ook, om te zorgen dat er

[1:18:53] de zeekabels naar het Caribisch gebied en naar Nederland worden gelegd en dat we een eigen AI-cluster

[1:18:58] krijgen, ergens bijvoorbeeld in de Eemsehaven, er is nog plek, er is nog stroom, om dat voor elkaar

[1:19:03] te krijgen. Dat zijn geen bizarre investeringen, dat is allemaal heel overzichtelijk en we weten ook

[1:19:07] precies hoe het uitgegeven moet worden, dus het is niet gebedel en we gaan een project beginnen, maar

[1:19:12] het is gewoon dat stukje krijgen we met elkaar, met het ministerie, niet voor elkaar en daar hebben we

[1:19:17] dus heel concreet politieke hulp voor nodig.

[1:19:20] En het gaat om onze toekomstige centen, dus vandaar dat ik u vraag...

[1:19:24] om dat politieke prioriteit te geven die het verdient.

[1:19:27] En met die hulpvraag leg ik het weer terug bij u.

[1:19:33] Nou, dank u voor uw heldere bijdrage.

[1:19:35] En dan is het woord aan mevrouw Van Dijk...

[1:19:40] inspecteur-generaal van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

[1:19:46] Dank u wel voor de uitnodiging.

[1:19:48] En ik bedacht me, ik zit hier eigenlijk wel in een bijzondere setting...

[1:19:50] als toezichthouder met ondertoezicht genietenden hier ook in de zaal.

[1:19:56] En dat is ook wel het mooie, want wij zijn wat dat betreft eigenlijk niet een hele klassieke

[1:20:00] toezichthouder.

[1:20:01] Ja, natuurlijk wel.

[1:20:02] Daar waar het moet, houden we ook verre met toezicht.

[1:20:05] Maar het verschil hier in deze sector is dat samenwerking ongelooflijk belangrijk is en

[1:20:12] uitwisseling van kennis en expertise, ook met de markt en ook met organisaties waarop

[1:20:17] wij toezicht houden.

[1:20:18] Dat maakt ook wel dat wij een hele andere rol, vind ik, daarin innemen en hebben.

[1:20:24] En dat is wel even goed om dat even te benadrukken en ook te herkennen.

[1:20:27] Ik hoorde al meneer Vivé van de gemeente Rotterdam.

[1:20:32] Jeetje, dan moeten wij praten met grote operators over antennebeleid.

[1:20:41] Nou, ik kan u uit de brand helpen,

[1:20:43] want dat heeft het ministerie van Economische Zaken ook voor gezorgd.

[1:20:46] In mijn organisatie zit ook een antennebureau die daar prima over kan adviseren,

[1:20:52] op voorstel ook van beleid, economische zaken,

[1:20:56] om te kijken wat u dan moet doen.

[1:20:58] Op het gebied van straling geven we ook voorlichting.

[1:21:01] Dus naast de klassieke toezichtstaken hebben we ook een heel groot deel,

[1:21:05] nemen we ook wel op ons om te helpen in het kader van gemeentehelpen,

[1:21:11] ook in die lastige vraagstukken rond de digitale infrastructuur.

[1:21:15] En dan nog even mij van het hart.

[1:21:17] Dat zegt eigenlijk iedereen ook wel.

[1:21:19] We hebben het nou over digitale economie.

[1:21:21] Volgens mij hebben we het gewoon over economie.

[1:21:23] Weet je, de hele economie is nu afhankelijk van digitalisering in het proces hier in de Kamer.

[1:21:27] Of als je les geeft op een school.

[1:21:29] Of je werkt in de landbouw.

[1:21:31] Je kunt je business of je core business niet meer loszien van IT.

[1:21:36] Je kunt dat ook niet meer loszien van vragen op het gebied van innovaties die je moet doorvoeren.

[1:21:41] En ook op het gebied van veiligheid.

[1:21:42] Dat kan alleen maar als je dat hand in hand neemt.

[1:21:46] Dus dat is een hele andere manier van denken.

[1:21:49] Een andere manier voor mij dus, van toezicht houden.

[1:21:51] Een andere manier van je lobbywerk of je organisatie of je bedrijf runnen.

[1:21:57] Dus dat besef, ja, we zitten wat dat betreft echt met elkaar in een transitie.

[1:22:03] Een andere manier van denken en kijken.

[1:22:06] Nou, dus dat vraagt om heel veel samenwerking.

[1:22:08] wat ik al zei, tussen mij en ondertoezichtgestelden, maar ook ondertoezichthouders.

[1:22:15] Wij trekken WTAT op het gebied van AI en cyber.

[1:22:20] Met alle 22 toezichthouders in Nederland hebben we overleg.

[1:22:24] We initiëren dat ook om kennis en kunde uit te wisselen.

[1:22:28] Er is al iets gezegd over de digitale infrastructuur.

[1:22:32] Ik denk dat we ons ook laten beseffen dat die een van de beste in de wereld is.

[1:22:35] Laten we dat ook zo houden.

[1:22:37] Dat is natuurlijk ook de oproep die wordt gedaan.

[1:22:42] Ik ben er nog altijd wel trots op dat de dekkingssnelheden en de capaciteit die er is, gewoon goed zijn.

[1:22:50] Daar mogen we trots op zijn in dit land.

[1:22:54] Dat doen wij ook in goed overleg en houden we uiteraard ook toezichten op dat dat gebeurt.

[1:23:00] Een punt waar ik aandacht voor wil vragen, is het gebruik van spectrum.

[1:23:03] We kunnen draadloos communiceren, maar niks kunnen we doen zonder de grondstof spectrum.

[1:23:08] Ja, wat is het? Wil je dat kunnen doen, dan heb je dat nodig.

[1:23:14] En dat is wel een belangrijk verdelingsvraagstuk.

[1:23:16] Het wordt ook geveild natuurlijk, maar voor nu nog niet.

[1:23:20] Maar ik voorzie zeker ook op mondiaal niveau, we komen net uit allerlei onderhandelingen wereldwijd

[1:23:27] iedere vier jaar, om na te denken met de hele wereld, hoe verdelen we nou het spectrum?

[1:23:32] en je ziet druk toenemen op het gebruik van dat spectrum.

[1:23:36] Dat is iets niet voor nu, maar wel voor een lange termijnagenda, ook van politiek en beleid,

[1:23:41] om daar coördinatie op te krijgen en ook na te denken als land,

[1:23:45] zeker ook de overheid maakt natuurlijk gebruik van spectrum,

[1:23:48] en daar waar geopolitieke ontwikkelingen zijn, is het ook goed om te beseffen

[1:23:55] Wanneer heb ik als overheid echt dat spectrum nodig in het kader van geopolitieke dreigingen?

[1:24:03] Ik vind dat een punt voor de langere termijn om dat in de gaten te houden.

[1:24:09] Dan AI. Ik kan het niet vaker genoeg zeggen, maar alle innovaties komen van en door AI.

[1:24:15] Wil je een patent hebben?

[1:24:16] Het komt allemaal door AI.

[1:24:18] Wat investeren wij?

[1:24:20] Ik ben toezichthouder en ik zie als toezichthouder dat er op het gebied van AI heel veel kennis en kunde

[1:24:32] overigens is, maar ook nodig is om dat samen met elkaar op te pakken.

[1:24:38] Ik denk dat we daar een goede coalitie op moeten sluiten, waar wij ook graag bij aanhaken als

[1:24:44] We hebben een safety and security AI-lab opgericht.

[1:24:50] Wij zijn echt een technische toezichthouder.

[1:24:52] Bij mij vindt iedereen het heerlijk om in modellen te duiken en netwerken uit elkaar te halen,

[1:24:58] om die risico's ook op een goede manier te kunnen duiden.

[1:25:02] Maar dat AI en het nieuw ontstaan van AI-agents, waarin AI-netwerken met elkaar gaan communiceren,

[1:25:11] heeft het bericht van Samsung.

[1:25:12] Alle consumentenapparatuur bevat eigenlijk al AI.

[1:25:17] Of nou je koelkast of je televisie, hè.

[1:25:23] Als dat gaat communiceren met elkaar, krijg je eigenlijk weer een hele nieuwe dynamiek.

[1:25:28] En net zoals de overlap naar internet en later de cloud...

[1:25:32] ook een geheel nieuwe risico's met zich meebracht.

[1:25:36] En aanleiding gaf tot de huidige hoos aan allerlei regelgeving...

[1:25:41] ook vanuit Europa op het gebied van cyberveiligheid,

[1:25:45] is het mijn stellige overtuiging dat Internet of Agents

[1:25:48] het risicolandschap opnieuw drastisch zal gaan transformeren.

[1:25:52] En ook daar moeten we op ons voorbereiden.

[1:25:56] Dat is even een oproep die ik zie.

[1:25:59] Spectrum, AI, samenwerking, dat dat denk ik de topics zijn.

[1:26:06] Dank u wel.

[1:26:08] Van harte dank voor uw bijdrage.

[1:26:09] En dan is nu het woord aan de heer Allards van de Dutch Cloud Community.

[1:26:14] Ja, dank, voorzitter, en dank, commissie, voor deze uitnodiging,

[1:26:17] voor dit rondetafelgesprek namens de Dutch Cloud Community.

[1:26:20] Blij dat we hier aanwezig kunnen zijn.

[1:26:22] Blij dat we ook een... Eigenlijk hebben we een heel eenvoudige boodschap.

[1:26:26] En die boodschap heeft te maken met een term

[1:26:28] die ik hier al een paar keer heb voorbij zien komen, soevereiniteit.

[1:26:32] En dan wel digitale soevereiniteit.

[1:26:35] Lastig uit te leggen, denk ik, voor iedereen weer een andere connotatie.

[1:26:39] Maar wat heel belangrijk is, is dat wij als cloud-industrie,

[1:26:43] als we kijken naar digitale soevereiniteit,

[1:26:45] wel een hele sterke rol zouden kunnen vervullen.

[1:26:48] En ik zeg zouden kunnen vervullen.

[1:26:50] Want als je gaat kijken naar een van de belangrijke opdrachtgevers

[1:26:55] voor onze industrie, naast de zorg, naast financiële dienstverlening,

[1:27:00] dan is de overheid er daar ook een van.

[1:27:02] Dus ik kom je niet vragen om geld, om budget,

[1:27:06] maar ik kom vragen om buy-in.

[1:27:09] We zijn een industrie die op zich ontzettend veel bedrijven bevat.

[1:27:15] Ontzettend veel bedrijven met een behoorlijke mate van innovativiteit erin.

[1:27:20] Als we kijken naar hoe de overheid, en met name de centrale overheid, zich op inkoopbeleid gedraagt,

[1:27:25] dan zien we dat we gaan, vraag per definitie, overgeslagen worden als lokale sector, als lokale bedrijven.

[1:27:42] Zekerheid, soliditeit, continuïteit, schaalbaarheid, dat zijn dingen die we ook horen, maar ik wil

[1:27:50] nog even aangeven is dat onze industrie toch een groot aantal enorm grote zorginstellingen

[1:27:55] bedient, enorm grote financiële instellingen bedient en eigenlijk ook een schaal- en innovatievermogen

[1:28:00] die eigenlijk waarschijnlijk niet zo heel goed bekend is, ook bij die overheid.

[1:28:05] Dus ik wil er een lans voor breken dat de overheid dus meer rekening houdt met die lokale sector.

[1:28:11] Omdat de overheid ook staat voor een inkoopbeleid dat gaat over zich conformeren aan wetten.

[1:28:20] Denk alleen aan privacy.

[1:28:24] Het uitbesteden aan een Amerikaanse partij is niet per definitie de beste keuze in dat geval.

[1:28:29] Maar denk ook aan de investering die je doet door dat uitbesteden aan een lokale partij

[1:28:35] in de innovatie van de eigen sector.

[1:28:37] En daar zit die digitale souveräniteit natuurlijk heel erg aan vast.

[1:28:40] Want zodra je meer verdienvermogen zou kunnen stoppen in een lokale sector

[1:28:44] die dan ook weer in digitale weerbaarheid zijn sporen kan verdienen,

[1:28:50] dan heb je eigenlijk een dubbel effect.

[1:28:55] We zijn als Dutch Cloud Community een brancheorganisatie.

[1:28:58] We zijn de vertegenwoordiger van al die bedrijven.

[1:29:01] Maar we bieden wel de helpende hand.

[1:29:03] We bieden de uitgestrekte hand om in overleg te gaan in twee stappen.

[1:29:06] We gaan eerst kijken van oké, wat heeft een partij als de overheid nodig?

[1:29:11] Is dat al die rijke functionaliteit die in 300 tellende pagina's geboden wordt door de grote tech-firma's?

[1:29:17] Is dat de enorme schaal?

[1:29:19] Of is het misschien ietsje minder?

[1:29:20] Of kan het in eerste instantie dat beperkte stuk zijn waarna we in stap 2 kunnen kijken van oké,

[1:29:26] waar moet die lokale cloud-industrie aan voldoen en hoe kan die zich naar dat niveau van die Amerikaanse

[1:29:30] reuzen ontwikkelen? Dat is een vorm van samenwerking die heel dichtbij ligt, denken wij. En dat is ook

[1:29:37] de oproep die we vandaag doen. Dank. Van harte dank. En dan is het woord aan de heer Grove van

[1:29:52] Deze kans om hier te kunnen spreken namens de Nederlandse datacentersector.

[1:29:59] We hebben ook een position paper ingediend.

[1:30:01] Daarin staan eigenlijk de hoofdlijnen waarin wij op focussen en daar zal ik even kort over

[1:30:08] uitwijken.

[1:30:11] Alles wat we doen online, elke swipe, elke transactie, heeft te maken met de digitale

[1:30:18] de infrastructuur en die is hartstikke goed, inderdaad.

[1:30:21] Mogen we trots op zijn.

[1:30:23] Een mooi voorbeeld.

[1:30:24] In Nederland kon iedereen thuiswerken ook

[1:30:27] door acties wat betreft gemeentes, wat betreft laptops.

[1:30:31] Maar in Servië, daar werd gewoon school-tv opgestart.

[1:30:35] In Nederland kon je daardoor wel goed doorwerken.

[1:30:39] Onze economie bleef op een veel hoger niveau, maar ook bijvoorbeeld een heel mooi

[1:30:43] voorbeeld van de veteranen, daar kon contact mee worden gehouden,

[1:30:49] omdat iedereen ongeveer de mogelijkheid heeft

[1:30:52] om thuis contact te maken via een videocall.

[1:30:55] En dat is echt fantastisch hoe je ziet

[1:30:58] hoe die goede digitale infrastructuur

[1:31:00] een impact heeft voor onze hele samenleving.

[1:31:03] Het is de realiteit waarin we leven en dat wordt alleen maar meer.

[1:31:10] Het is inmiddels dé economie, in plaats van digitale economie is een mooi woord,

[1:31:16] maar eigenlijk alle mkb-bedrijven die kunnen niet zonder digitalisering.

[1:31:21] Alle administratie verloopt via digitale systemen, alle communicatie en die digitale infrastructuur

[1:31:30] is het fundament waar eigenlijk alles op draait en waar alles op is gestoeld.

[1:31:38] Als je kijkt naar de ambities die we hebben, dan is die groei van die digitale infrastructuur

[1:31:46] en groei van datacenters geen optie, maar een noodzaak.

[1:31:51] Het is niet alleen het fundament van ons dagelijks leven, maar het is ook de basis van ons verdienmodel.

[1:31:58] En steeds meer innovaties en de ambities die we hebben als AI, quantum computing,

[1:32:05] De economie van de toekomst, zoals dat wel eens wordt genoemd,

[1:32:10] die staan gewoon in een datacenter.

[1:32:13] Die hebben een groot belang aan een goede digitale infrastructuur.

[1:32:17] En dat wordt ook steeds belangrijker kijkend naar onze positie in de wereld.

[1:32:24] Nationale soevereiniteit en helemaal de geopolitieke aspecten daarvan,

[1:32:31] daar wordt het steeds belangrijker dat we dat zelf goed op orde hebben.

[1:32:35] Datacenters in eigen land betekent ook grip op de data.

[1:32:38] Want die kabels kunnen door en die gaan ook door.

[1:32:41] Onlangs zijn in het Midden-Oosten drie van de acht kabels naar Azië doorgegaan.

[1:32:47] Dus we draaien nu op aanzienlijk minder capaciteit.

[1:32:52] Ja, straks gaan ze allemaal door. Straks gaan de kabels door naar Noorwegen.

[1:32:56] Dan is het belang dat je die digitale infrastructuur in eigen land goed ophoorde.

[1:33:01] Wat je ook ziet, is dat er een enorme hoeveelheid regeldruk is op dit moment.

[1:33:07] En het lijkt erop dat alleen al op het gebied van digitalisering,

[1:33:13] maar ook op het gebied van duurzaamheid, dat er een ongelofelijke hoeveelheid overlap is.

[1:33:18] De overheid roept altijd dat ze de regeldruk willen verminderen.

[1:33:22] Aan de andere kant zien we eigenlijk dat elk nieuwe regel parallel van elkaar wordt geïntroduceerd.

[1:33:28] Zo hebben we nu de CSRD, de EML, de EED.

[1:33:32] Alles gaat los van elkaar en dat geeft een enorme regeldruk

[1:33:38] en druk op veelal wat kleinere bedrijven die daardoor niet mee kunnen gaan.

[1:33:44] Juist als we in Nederland die digitale infrastructuur verder willen groeien,

[1:33:49] dan is het, denk ik, wel belangrijk dat we juist de kleinere bedrijven

[1:33:53] enigszins ontzien in deze regeldruk, en dat gebeurt op dit moment niet.

[1:33:58] Dan hebben we het ook over duurzaamheid.

[1:34:00] Ik denk dat juist door datacenters hebben we die groei van digitalisering in bedwang kunnen houden en clouds.

[1:34:08] Door die concentratie is het energieverbruik beheersbaar gebleven,

[1:34:13] maar we kunnen ook kijken naar de toekomst, heel veel oplossingen zien,

[1:34:17] juist op het gebied van circulariteit, op het gebied van integratie in de grid.

[1:34:21] En dat is hard nodig, want op dit moment is er een behoorlijke congestie.

[1:34:28] Zeg maar, het staat helemaal op rood.

[1:34:32] Maar dat betekent eigenlijk ook dat al die mooie ambities die we hebben,

[1:34:38] die zeekabelvoorstellen die hier liggen, soevereine Nederlandse cloud,

[1:34:42] al is het de cloud van Amsterdam of is het de cloud van Pieter Buren die ik hier hoorde,

[1:34:47] ja, zonder de doorgroei van datacenters is het gewoon...

[1:34:50] ...kunnen we stoppen met daarover praten.

[1:34:53] Dus die stroomproblematiek en ook dit als, zeg maar, kritische sector...

[1:34:59] ...en daardoor ook voorrang te geven, is van wezenlijk belang...

[1:35:04] ...want anders kunnen we al die ambities in de prullenbak gooien.

[1:35:07] Dus de conclusie, daar is echt nationale grip voor nodig, nationaal beleid.

[1:35:13] Je ziet nu dat Amsterdam heeft een ander beleid...

[1:35:17] dan haarden we meer dan de provincie Noord-Holland,

[1:35:19] dan Almere, dan de MRA.

[1:35:22] En dat is maar een klein gebiedje alleen al.

[1:35:25] Ja, dat gaat niet met elkaar.

[1:35:28] Er moet meer samenhang komen, er moet meer landelijke grip komen

[1:35:32] op aan de ene kant de ambities,

[1:35:34] aan de andere kant de uitdaging die we hebben.

[1:35:37] En dat kan best goed samen, wij willen daar heel graag in samenwerken.

[1:35:43] Maar dat is wel nodig, willen we die duurzame en digitale toekomst voor elkaar krijgen.

[1:35:50] Van harte dank voor uw bijdrage.

[1:35:52] Dan kijk ik gelijk naar links, naar de zijde van de Kamer.

[1:35:55] Ik denk het weer handig om de vragen gewoon per Kamerlid te stellen.

[1:35:58] En het is handig als u uw vragen achter elkaar stelt en dan worden ze vervolgens meteen beantwoord door onze gasten.

[1:36:04] Dan is het woord aan mevrouw Rajkowski van de VVD.

[1:36:07] Dank voorzitter en dank ook voor al jullie inbrengende en de position papers, allemaal heldere oproepen.

[1:36:15] Eerste vraag aan NL Digital over die arbeidsmarkt.

[1:36:21] Helemaal eens dat we er wat aan moeten doen.

[1:36:25] Ik denk eigenlijk dat we goud in handen hebben als je kijkt hoe weinig aandacht er voor digitale vaardigheden is in Nederland in het onderwijs.

[1:36:32] En dat we tegelijkertijd toch een heel digitaal vaardige bevolking hebben.

[1:36:35] En dan moet je nagaan als we er wat meer extra in zouden investeren.

[1:36:38] Maar wel even een vraag, want dus wat dat betreft deel ik het ongeduld.

[1:36:42] En een oprechte vraag, is er iets die afgelopen tien jaar wel verandert?

[1:36:47] Of gaat het te traag of staat het echt stil...

[1:36:51] qua investering en aandacht vanuit de overheid, scholing, et cetera?

[1:36:55] Dan een vraag aan de heer Steltman.

[1:36:57] Die gaat over de zeekabels.

[1:37:00] Daar hebben we het ook al een aantal jaar in de Kamer over.

[1:37:03] En fijn dat die zeekabelcoalitie goed werkt, dat is altijd blij om te horen.

[1:37:08] We hebben ook gewoon praktisch van de minister teruggekregen, ja, maar goed, al die schepen

[1:37:13] die dan weer alles moeten aanleggen, die zitten allemaal vol en het is allemaal niet mogelijk.

[1:37:19] Dus is het dan noodzaak dat we dan nog wel in die Far-North-kabel investeren of kunnen

[1:37:24] we beter onze ogen ergens anders op richten?

[1:37:27] Ik heb voor mezelf al een antwoord, maar ik ben toch even nieuwsgierig wat u daarvan

[1:37:31] vindt.

[1:37:31] En de laatste vraag aan de toezichthouder, want ik kan me ook zo voorstellen dat juist

[1:37:38] op het punt van digitalisering dat er soms meerdere toezichthouders overgaan en dat ook

[1:37:43] een wat kleiner bedrijf, een mkb'er misschien wel gek kan worden van de verschillende soorten

[1:37:48] toezichthouders die langskomen en misschien ook wel tegenstrijdige eisen neerleggen.

[1:37:52] Dus hoe zorgt u er nou voor dat dat soort bedrijven geholpen worden in plaats van tegengewerkt?

[1:37:58] Dan is voor de beantwoording als eerste het woord aan NL Digital, aan mevrouw De Bruin.

[1:38:05] Dank voor de vraag.

[1:38:06] Is er iets veranderd?

[1:38:07] Jazeker, er is wel degelijk iets veranderd.

[1:38:10] We hebben het veel meer over het belang van digitale vaardigheden, digitale geletterdheid.

[1:38:15] Ik heb mij even beperkt tot de ICT'er, het beroep ICT'er, maar het is natuurlijk veel breder.

[1:38:20] Digitale vaardigheden verlang je ook van een arts, ook van een ondernemer, noem maar op.

[1:38:25] Dus we hebben het er veel meer over.

[1:38:26] Dat is misschien ook wel meteen, we praten veel, maar we moeten meer doen.

[1:38:30] Dat was wel duidelijk.

[1:38:31] Maar er zijn fantastische initiatieven op het gebied van om- en bijscholing.

[1:38:35] Denk aan de IT-campus, denk aan Make IT Work.

[1:38:38] Daar is in samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven echt heel veel aan gedaan.

[1:38:43] Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mensen om- of bijgeschoold naar een IT-broek.

[1:38:48] Dus dat is fantastisch.

[1:38:50] Maar wil je echt doorschakelen en de grote stappen zetten qua getallen?

[1:38:53] want we hebben het over groei van 700.000 naar 1 miljoen ICT'ers in een aantal jaar,

[1:38:59] dan moet je zorgen dat je die onderkant aanpakt, dus vanaf primair onderwijs.

[1:39:04] En ik ben het helemaal met u eens dat we zijn een ontzettend tech-savvy volk,

[1:39:09] om het maar even zo te zeggen, we willen heel graag de nieuwe snufjes uitproberen,

[1:39:12] maar het is niet zo dat ons wordt geleerd

[1:39:13] wat de consequenties zijn van je foto's overal posten.

[1:39:18] Dus ja, we willen graag dingen uitproberen, maar dat is niet altijd even goed.

[1:39:22] Je wilt juist weten hoe dingen werken.

[1:39:26] Het staat hoger op de agenda.

[1:39:27] Er zijn fantastische initiatieven, maar de grote stappen moeten op een andere manier worden gezet.

[1:39:44] Over die zeekabels.

[1:39:46] In de derde ronde komt dat ook nog aan de orde.

[1:39:50] Toch iets over die coalitie.

[1:39:51] Dat is best wel overzichtelijk, want Nederland is niet heel groot.

[1:39:54] Daar zijn een aantal partijen, AmSix staat betrokken, Serv.

[1:39:57] Er is een kwartiermaker aangetrokken.

[1:39:58] Die zit hier in de zaal. Ik zag hem zitten.

[1:40:00] Dus de mensen die precies weten hoe dat zit,

[1:40:04] hoe die internationale lijnen lopen, hoe dat zit met de investeringen,

[1:40:07] wat er mogelijk is, die zijn er volop mee bezig, hebben dat uitgezocht.

[1:40:10] En die hebben mij verzekerd, op dit moment zijn die mogelijkheden.

[1:40:13] Er zijn kansen om twee aanleidingspunten naar Nederland te halen

[1:40:17] en die gesprekken lopen. En daar is heel concreet geld voor nodig.

[1:40:20] Dus ik... Ja, die mogelijkheden zijn er.

[1:40:23] En natuurlijk zijn er altijd wetten en regels en praktische bezwaren.

[1:40:27] Maar met zo'n coalitie, met het ministerie, RVO, NFAJ, al die betrokken partijen,

[1:40:33] kan je dat soort... Als die samenwerking, die coördinatie er eenmaal is

[1:40:36] en iemand van het ministerie die neemt de regie,

[1:40:39] dan kun je dat soort knelpunten veel makkelijker oplossen

[1:40:42] en dan komen wij nog met de vraag en u een stukje geld.

[1:40:46] Maar ik zou u ook willen aanraden om in de derde ronde

[1:40:48] daar ook inhoudelijk verder op door te vragen

[1:40:51] met dat Far North-verhaal en hoe dat dan precies zit.

[1:40:59] Uiteraard. En ik begrijp geheel en al, want ook zelfs voor ons als toezichthouders is de enorme

[1:41:04] hoeveelheid Europese wet- en regelgeving op het gebied van digitalisering veel. Dus laat staan

[1:41:09] voor organisaties die daaraan moeten voldoen. Dus daar zijn we eigenlijk wel gezamenlijk in.

[1:41:16] En daarom is ook die samenwerking zo belangrijk tussen die toezichthouders en die toezichtgenietenden,

[1:41:21] om daar het goede sprek over te voeren.

[1:41:23] Dat doen we ook op tal van punten.

[1:41:27] Een concreet voorbeeld zijn de regulatory sandboxes op het gebied van de AI-act.

[1:41:31] Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken om te komen.

[1:41:37] Daar werken wij samen met het ministerie en andere toezichthouders, zoals de directie-coördinatie

[1:41:47] algoritmes samen om het MKB te helpen en er doorheen te loodsen.

[1:41:52] Hoe voldoen je dan?

[1:41:53] Dus dat zijn tal van voorbeelden waarin we ook guidance geven, voorlichting

[1:42:00] om het bedrijfsleven te informeren en zeker ook het MKB.

[1:42:05] Dus daar zijn initiatieven.

[1:42:07] En ik kan me nog wel voorstellen dat het niet nog genoeg is.

[1:42:09] En daarom zeg ik ook als wij dat nog constateren.

[1:42:12] Goh, u voldoet nog niet.

[1:42:15] dan vind ik het altijd belangrijk dat we niet zeggen,

[1:42:17] nou, we leggen meteen een boete op, maar de meldplicht die je hebt,

[1:42:22] zien wij ook vaak als een soort leerplicht voor organisaties,

[1:42:25] zeker de komende jaren, om het liever te bespreken

[1:42:29] en gezamenlijk te kijken wat dan kan wel,

[1:42:31] door iemand meteen te zeggen van, nou, het heeft u niet goed gedaan

[1:42:35] en vink je terug naar af.

[1:42:38] Dus dat is ook de attitude die wij daarin innemen in dit veld,

[1:42:42] denk ik, ook van belang.

[1:42:45] Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Siks Dijkstra van NEC.

[1:42:49] Hartelijk dank nogmaals ook aan deze sprekers voor een heldere betoog.

[1:42:55] Veel vragen, maar ik zal mezelf beperken.

[1:42:57] Mijn eerste vraag is aan de heer Steltman.

[1:43:01] U doet eigenlijk een noodkreet.

[1:43:03] De digitale hub Nederland staat onder druk.

[1:43:06] Ik hoor u.

[1:43:08] En dan vooral ook als het gaat om AI.

[1:43:10] We gaan als Nederland of als Europa, Nederland in dit geval,

[1:43:13] de boot missen. We gaan achterlopen op de rest.

[1:43:17] En daarin benoemt u specifiek het knelpunt de AI-clusters, dus echt het

[1:43:22] harde ijzer en de kabels van de datacenters waarop AI getraind gaat

[1:43:28] worden. Is dat in uw analyse, is mijn eerste vraag, ook echt het knelpunt?

[1:43:33] Verwacht u dat als er genoeg clusters komen, dat dan Nederland zal

[1:43:37] doorgroeien naar een hoogwaardige positie op het wereldtoneel van AI? Of ziet u

[1:43:42] nog meer belangrijke knalpunten. Dat is mijn eerste vraag aan u.

[1:43:45] Mevrouw van Dijk, ook een interessant punt als het gaat om AI safety en security.

[1:43:51] Goed dat die lapstrook zijn.

[1:43:53] Eigenlijk is mijn brede vraag aan u een belangrijk thema.

[1:43:59] Wanneer het gaat over de doorontwikkeling van verdere geavanceerde AI in de toekomst,

[1:44:03] zeker als we kijken op agentniveau,

[1:44:06] Waar denkt u dat...

[1:44:09] Wat denkt u dat er nodig zal zijn om Nederland echt weerbaar te maken

[1:44:13] tegen geavanceerde AI op de langere termijn?

[1:44:16] En wat is daar ook voor nodig vanuit politiek en samenleving?

[1:44:20] Mijn laatste vraag aan de heer Grove,

[1:44:23] die oproept tot nationaal grip en beleid

[1:44:26] als het gaat om datacenterstrategie, zeker als het gaat ook om energietoevoer.

[1:44:30] En daarbij is mijn vraag...

[1:44:34] Datacenters doen veel.

[1:44:36] Alles van kritieke patiëntendata van ziekenhuizen tot gokwebsites.

[1:44:41] En je zou zeggen dat de Nederlandse burger

[1:44:43] misschien wel enige differentiatie ziet

[1:44:45] in het belang van de ene data en de andere data.

[1:44:49] Zou u in zo'n strategie ook enige differentiatie kunnen zien

[1:44:54] in het belang van stroom, bijvoorbeeld, of andere zaken?

[1:44:59] Dan gaan we voor de beantwoording eerst naar de heer Steltman.

[1:45:03] Ja, voorzitter, Hinde Ekstra.

[1:45:05] Arie, waarom nou precies dit knelpunt?

[1:45:08] Nou, dat komt eigenlijk doordat we denken dat we een copy-paste kunnen doen van de eerdere metafoor van de digitale mainboard.

[1:45:15] Kijk, als je heel eerlijk bent, dan zijn er natuurlijk altijd een reeks van randvoorwaarden, waaronder natuurlijk weer kennis- en arbeidsmarkt.

[1:45:22] Maar waarom kiezen we deze?

[1:45:23] Omdat in de negentige jaren dat hele hubfunctie-knooppunt op gang kwam met eigenlijk iets heel simpels.

[1:45:29] Een paar ondernemers op het Science Park zeiden hem, SURF en AmSIC zeiden...

[1:45:33] nou, als we nou eens een paar stekkers ergens insteken en dan gebeurt er iets.

[1:45:37] En een soort SimCity-verhaal kwam op gang.

[1:45:40] Dat trok ondernemers aan, dat trok kennis aan, universiteiten gingen wat doen.

[1:45:43] En voor je het weet was er een heel groot en bloeiend ecosysteem.

[1:45:48] Dit was een tipping point voor die beweging.

[1:45:50] Net zoals als er water tegen beton aan klotst, noem maar een haven.

[1:45:54] En voor je het weet staat het vol met containers.

[1:45:56] Schiphol, hetzelfde verhaal.

[1:45:57] Nou, als je... Dus die metafoor kiezen we.

[1:46:00] Waar moet je beginnen?

[1:46:01] Nou, als je dus zo'n krachtige compute-cluster zou hebben,

[1:46:05] een plek waar partijen goedkoop AI-ruimte kunnen huren,

[1:46:08] datasets kunnen installeren, waar je een LLM hebt,

[1:46:11] dus een Large Language Model,

[1:46:12] wat door de wetenschap, door de server wordt gedraaid,

[1:46:15] dan weten we van andere omgevingen,

[1:46:17] want die techreuzen doen hetzelfde kunstje,

[1:46:19] dat dat allerlei activiteiten gaat aantrekken

[1:46:22] en allerlei mensen daarmee gaan werken.

[1:46:23] En dat gebeurt ook rond supercomputing.

[1:46:25] Vandaar dat we deze kiezen, dat we denken dat dit een heel mooi tipping point is.

[1:46:29] Als je deze inzet, is de kans dat er zo'n heel ecosysteem van AI daaromheen gaat ontstaan,

[1:46:35] eigenlijk maximaal.

[1:46:37] Dus lessons learned uit het verleden.

[1:46:41] Dank u wel.

[1:46:42] Dan gaan we voor de beantwoording naar mevrouw Van Dijk.

[1:46:49] Als je een cyberaanval hebt via AI, dan je kunt het alleen maar goed weerbaar zijn als

[1:46:58] Als je dezelfde kwaliteit AI hebt om je te verdedigen, want anders verlies je en zo simpel is het.

[1:47:06] Dus dat geeft eigenlijk al aan dat gewoon de kwaliteit en de kennis van Artificial Intelligence

[1:47:11] gewoon ook voor de soevereiniteit van je eigen land ongelooflijk belangrijk is.

[1:47:16] Dus daar zal in geïnvesteerd moeten worden.

[1:47:21] Ik geloof dat het was, ik zocht het even op, 100 miljard was het.

[1:47:26] NVIDIA en Microsoft hebben geïnvesteerd in een datacenter om AI-ontwikkelingen te kunnen faciliteren.

[1:47:36] Dat doet men niet voor niks.

[1:47:38] Daar zijn gewoon enorme belangen mee gemoeid.

[1:47:44] Mijn oproep daarin zou zijn om AI — want AI is ook de versneller voor de quantumtechnologie,

[1:47:52] Niet andersom, niet kwantum voor AI.

[1:47:54] AI is de versneller voor de kwantumtechnologie.

[1:47:58] Dus je ziet, het is de driving force voor de economie.

[1:48:02] En niet alleen de digitale economie.

[1:48:04] Maar goed, dat hebben we net al ontleten met elkaar.

[1:48:08] Dus ik denk dat daarop geïnvesteerd moet worden.

[1:48:11] Kennis opgebouwd.

[1:48:15] Goede samenwerking in PPS.

[1:48:19] en met alle overheidslagen en organisaties.

[1:48:25] En uiteraard ook wij als toezichthouder daarbij,

[1:48:29] om te kijken, blijf je met elkaar binnen de maatschappelijke vangrail,

[1:48:33] die we ook willen en hebben ingericht.

[1:48:37] Dus ik pleit daar voor investeringen.

[1:48:43] En dan is het woord aan de heer Grove.

[1:48:45] Ja, in antwoord op uw vraag willen we voorwaarden stellen aan onze klanten, specifiek daarvoor.

[1:48:53] Ons doel, en ik denk dat Nederland er het meest gebaat is als je een hoogwaardig ecosysteem

[1:48:59] hebt van allerlei bedrijven, dat voegt het meeste toe aan de economie en is het duurzaamst.

[1:49:08] En je ziet ook dat Nederland in de loop der jaren eigenlijk voorop loopt wat betreft het

[1:49:14] eruit halen van slechte bedhosting, kindermisbruik, dat soort zaken.

[1:49:22] Dus er zijn heel veel activiteiten waarin wij ontzettend goed zijn geworden

[1:49:25] en het ecosysteem eigenlijk steeds hebben verbeterd.

[1:49:29] Wij zijn ook te duur om heel veel crypto te draaien.

[1:49:34] Je ziet eigenlijk dat Noorwegen, Zweden, daar draait een enorme hoeveelheid crypto.

[1:49:39] Dus meer dan een gigawatt aan vermogen staat daar aan crypto.

[1:49:42] Noorwegen op deze week wil in de wet neerzetten dat zij eigenlijk die cryptos gaan wieren.

[1:49:50] Aan de andere kant maken we elke dag hier reclame op tv voor crypto, dus je ziet ook

[1:49:55] wel dat aan de andere kant wordt het aangejakkerd, het moet ergens staan.

[1:50:02] Maar ik denk dat wij sowieso al dus door onze energieprijs eigenlijk niet dat soort goedkope

[1:50:12] voor klanten krijgen. Dus heb je daar regelgeving voor nodig?

[1:50:16] Dat denk ik niet. Ik denk dat je goede handhaving nodig hebt.

[1:50:20] Dat hebben wij. Dat kan altijd beter.

[1:50:22] Maar ik neem... Ik geef wel aan dat de AI-boom die er gaat komen...

[1:50:28] We zijn allemaal hartstikke blij met het ASML.

[1:50:31] Nou, die verwacht ook volgend jaar veel grotere orderboeken.

[1:50:35] Ja, 100 miljard aan datacenters. Dat betekent een hele hoop stroom.

[1:50:40] In Europa zitten eigenlijk op de grote hubs, zit alles vol op dit moment.

[1:50:44] Willen we als Europa verder gaan, dan moeten we die ruimte gaan creëren.

[1:50:48] En ja, dat is een noodzaak, want anders komen we niet mee.

[1:50:56] Dan is het woord aan de heer Valise van de PVV.

[1:51:00] Ja, voorzitter, dank voor het woord.

[1:51:02] Wederom dank aan alle insprekers die hier uitgebreid toelichting hebben gegeven op de decision papers.

[1:51:07] Het was zeer verhelderend, ook aan de vraagstelling van de collega's.

[1:51:12] En de vraag die had ik dan aan de toezichthouder willen stellen, mevrouw Van Dijk.

[1:51:17] U had het over congressie op het gebied van het spectrum.

[1:51:21] En kunt u daar iets meer van een tipje van de sluier oplichten over wat voor termijn moeten we dan aan denken?

[1:51:27] Is dat 10, 20, 30 jaar?

[1:51:28] Of is het korter bij?

[1:51:30] Dat vind ik toch wel interessant om te weten.

[1:51:32] Dank u.

[1:51:33] Ja, even om het beeld het proces te schetsen.

[1:51:36] De hele wereld is afhankelijk van het spectrum.

[1:51:39] Alle landen komen eens in de vier jaar bij een soort verenigde naties.

[1:51:43] Dan onderhandelen we delegaties over het gebruiken daarvan.

[1:51:49] Het ministerie van Economische Zaken doet dat.

[1:51:51] Wij doen dat met hen samen, met mijn collega die daar zit.

[1:51:56] Dan zie je dat de druk in die onderhandelingen vroeger redelijk gemoedelijk was.

[1:52:03] Ik heb net afscheid van iemand genomen die tien van die radioconferences heeft meegemaakt.

[1:52:12] Hij is in de loop der jaren toch anders geworden, omdat het nogmaals een schaars goed is.

[1:52:18] Dan moet je goed nadenken voor je belangen als lidstaat.

[1:52:22] Wat geef je straks voorrang aan defensiebelangen?

[1:52:28] Dan moet er nagedacht worden in de toekomst, hoe stel je defensiebelangen veilig op het

[1:52:35] moment dat de nationale veiligheid in het geding is, of belangen van een bepaalde industrie.

[1:52:42] Dan zul je moeten roeteren wie heeft dan voorrang bij het spectrum.

[1:52:46] En nu hebben we heel klassiek vergunningverlening en daar wordt ook voor betaald door bedrijven.

[1:52:51] Dat gaat naar de staatskas.

[1:52:53] En ik denk dat het goed is om na te denken over een systeem van meer dynamisch spectrummanagement.

[1:52:59] Misschien kan AI daar ook wel een hele belangrijke rol in spelen.

[1:53:02] Maar dat we met elkaar op de langere termijn gaan nadenken over dat schaarse spectrum.

[1:53:07] Wat is daar nou in de toekomst ook een duurzaam verdeelvermogen?

[1:53:11] En daarnaast was ik ook nog mijn oproep om dat ook de overheid zich rekenschap moet geven.

[1:53:17] In welke positie wil ik daarin hebben vanuit nationaal veiligheidsbelang?

[1:53:21] Ik hoop dat ik uw vraag zo heb beantwoord.

[1:53:27] Ja, de heer Verliezer.

[1:53:28] Ja, voorzitter, dank voor het woord.

[1:53:29] Het is grotendeels beantwoord, maar ik heb meer in de zin van

[1:53:32] wanneer verwacht u tot het vol zit?

[1:53:38] Was mijn microfoon eigenlijk wel aan?

[1:53:40] Oké, sorry.

[1:53:41] Ik deem natuurlijk weer uit.

[1:53:46] Ik denk dat

[1:53:49] wij zelf maakten even de inschatting

[1:53:51] naar aanleiding van

[1:53:53] afgelopen november die conferentie, dat we daar over vijf à tien jaar zeker, in ieder

[1:53:57] geval op nationaal niveau, dat helder moeten hebben.

[1:54:01] Het verdedingsvraagstuk van dynamisch spectrummanagement in eigen land zou ik eigenlijk graag al eerder

[1:54:09] oppakken.

[1:54:10] Dus wat mij betreft, we zijn al bezig met een kleine pilot, maar gaan we die pilot goed

[1:54:16] oppakken en verder uitbreiden, dus op nationaal niveau eerder, mondiaal niveau tussen vijf

[1:54:21] En zeker dan ook de positie voor bijvoorbeeld overheid, defensie goed scherp stellen.

[1:54:33] Dan heb ik een vraag aan de heer Grove die in het verlengd ligt, denk ik, van de vragen van de heer Sjiks-Dijkstra.

[1:54:41] U had het over dat een nationale strategie noodzakelijk is.

[1:54:45] Maar heeft u niet meer aan een hele stevige Europese strategie?

[1:54:50] Omdat we toch hier een beetje in de dichtstbevolkste postzegel van het ranglijstje van de wereld

[1:54:57] staan, heel erg hoog.

[1:55:00] We hadden het net al even over dat er dan misschien meer keuzes gemaakt kunnen worden in welke

[1:55:07] data je wel op welk schaars grondgebied faciliteert en welke niet.

[1:55:11] Misschien is dat een hele rare vraag voor u, maar dan hoor ik dat ook graag.

[1:55:17] Dan een vraag aan de heer Steltman.

[1:55:20] Ik heb uw oproep luid en duidelijk gehoord.

[1:55:22] Goed dat u zegt dat deze vraag gericht is aan de politiek.

[1:55:26] Toen zat ik even te vertellen.

[1:55:27] Dat is fijn.

[1:55:28] We vertegenwoordigen best een hoop zetels.

[1:55:30] Maar u weet van ons — we kennen u volgens mij allemaal ook persoonlijk — dat het ons ook aangaat

[1:55:35] en dat wij de urgentie ervan zien.

[1:55:37] Toen eindigde uw pleidooi dat het ongelooflijk belangrijk is voor de centen waarmee we dit

[1:55:42] land overeind houden.

[1:55:43] Volgens mij is het meer.

[1:55:45] en ik zou u graag nog even uit willen nodigen,

[1:55:48] om met welk verhaal wij nog meer de boer op kunnen,

[1:55:51] om al onze collega's te vergewissen hoe belangrijk het is.

[1:55:56] En dan een vraag aan mevrouw De Bruin.

[1:56:01] Ik deel uw pleidooi geheel, en het is ongelooflijk problematisch,

[1:56:04] zeg maar, eigenlijk, het probleem dat we hebben aan ICT-personeel.

[1:56:08] En zeker op die basisscholen, we moeten aan de bak.

[1:56:11] En ik vind het ook ongelooflijk fijn dat u daar altijd voor opkomt.

[1:56:14] Maar mijn vraag is ook, als we dat willen bestendigen en dat we dat structureel kunnen maken,

[1:56:20] hoe doen we dat dan in gezamenlijkheid?

[1:56:22] Dan moeten wij als overheid aan de bak,

[1:56:24] maar we moeten er ook voor zorgen, want we hebben al gezegd, ja,

[1:56:27] digitale economie, eigenlijk de economie is digitaal.

[1:56:29] Maar als we het wel hebben over die digitale economie,

[1:56:32] dan weten we ook, die is maximaal flexibel.

[1:56:35] Daar zitten heel veel bedrijven die zeggen, ik ben geen bedrijf, ik ben een platform.

[1:56:39] Hoe bieden we dan ook vanuit de kant van al die ondernemers die in die economie zitten,

[1:56:44] ook diezelfde zekerheid en die lange baan, dat mensen weten er wordt twintig of dertig

[1:56:49] jaar voor mij in een sector gezorgd, als ik me wil doorontwikkelen dan kan dat, want

[1:56:53] we zien nu ook dat als het economisch tegenzit zijn dat altijd de eerste paden die weer wegbezuinigd

[1:56:59] worden, zowel aan de kant van de ondernemers als aan de kant van de overheid.

[1:57:03] En hoe lossen we dat nou in gezamenlijkheid structureel op?

[1:57:08] Ja, in antwoord op uw vraag. Goeie vraag, ook al vaker gehoord.

[1:57:16] Kijk, Nederland is denk ik een van de landen geweest waar het internet

[1:57:19] het internet kwam als eerste vanuit Amerika landend in Nederland.

[1:57:24] De eerste website van de wereld stond in Zwitserland en in Nederland.

[1:57:29] Dus wij zijn eigenlijk vanaf het begin daar heel dricht bij geweest.

[1:57:34] Daar de deeltjesversneller in Amsterdam werd omgebouwd

[1:57:37] en dat is uitgegroeid tot een grote cluster van datacenters die Europa ging bedienen.

[1:57:47] En je zag dat Nederland voorliep en nog steeds een hele belangrijke functie heeft.

[1:57:53] We zijn nou eenmaal een land centraal in Europa.

[1:57:59] Dus het is energie-efficiënt, kostenefficiënt om vanuit hier data te versturen naar de rest van Europa.

[1:58:06] Als je het in Noorwegen doet, dan gaan mensen in Italië of Frankrijk klagen vanwege de bereikbaarheid

[1:58:14] van de website en de manier waarop die reageert.

[1:58:19] Langzamerhand zie je nu dat elk land in Europa een hele uitgebreide digitale infrastructuur

[1:58:25] heeft.

[1:58:26] Waar voorheen het nog West-Europa was, zie je nu dat ook Oost-Europa, Polen is een heel

[1:58:32] groot datacentraland geworden. Spanje, Italië groeit hard door.

[1:58:38] Dus wij hebben sowieso al, ons doorgroei is verminderd doordat die andere landen ook zijn gaan ontwikkelen.

[1:58:48] Dat neemt niet weg dat, ja, we groeien nog steeds door en die digitalisering groeit steeds harder door.

[1:58:58] Dat betekent dus dat je ondanks dat dure land dat we al zijn

[1:59:03] om die datacenters neer te zetten,

[1:59:05] dat het heel belangrijk is wel dat je die groei maakt.

[1:59:10] Want AI, juist AI, kost veel stroom.

[1:59:16] Die ruimte die het inneemt, dat is het niet.

[1:59:19] Het is een hele kleine sector.

[1:59:22] Ook wat betreft even de toegevoegde waarden

[1:59:24] ten opzichte van energie, is het een van de kleinste sectoren.

[1:59:28] Dus het heeft heel veel voordelen om juist in een druk bevolkt land...

[1:59:32] je te focussen op digitale industrie.

[1:59:38] Dan is het woord aan de heer Steltman.

[1:59:41] Ja, voorzitter. U vraagt inderdaad van...

[1:59:45] hoe krijgen we de sense of urgency over wat hier in de hand is...

[1:59:50] in hogere, op de politieke agenda. Zo vertaal ik hem eigenlijk.

[1:59:56] Ja, ik vind dat...

[1:59:59] Dit is een lastige kwestie.

[2:00:00] Dit is natuurlijk echt...

[2:00:02] Digitale infrastructuur zit in de hoek van digitale kwesties.

[2:00:07] En digitale kwesties gaan traditioneel altijd over narigheid, hè?

[2:00:10] Over cybercrime en rechten van de burger en privacy en van alles wat er mis kan gaan.

[2:00:16] Daar is soevereiniteit bijgekomen.

[2:00:17] Maar nu, prominent, zeggen we...

[2:00:19] Dit is één op één gekoppeld aan onze begroting in 2040.

[2:00:23] Dus als je in 2040 nog steeds fatsoenlijk geld wil uitgeven om het land leefbaar te houden,

[2:00:28] dan moet het geld ergens mee verdiend worden.

[2:00:30] Dat zou het verhaal zijn wat ik u zou willen meegeven.

[2:00:33] En er zijn onafwendbaar bepaalde economische activiteiten die gaan krimpen.

[2:00:37] Daar kunnen we van alles van vinden, politiek, maar het is gewoon onafwendbaar.

[2:00:41] En sommige dingen gaan gewoon, door externe factoren of wat dan ook, die gaan krimpen.

[2:00:46] En als we het goed doen, dan komen er andere zaken voor terug.

[2:00:48] Als je kijkt naar de topsectoren, dan zie je dat alle topsectoren zeggen hoe ze in de BV Nederland

[2:00:54] de centen verdienen.

[2:00:56] Daar hoort digitalisering bij.

[2:00:57] Die discussie hebben we in dit verband met elkaar niet, maar toch wordt het verband tussen deze

[2:01:03] kwestie een digitale kwestie en niet een economische kwestie.

[2:01:07] Ik zou ervoor pleiten om dit verhaal — de randvolwaarde, de arbeidsmarkt, het gezondheid

[2:01:17] van die infra om dat rechtstreeks te koppelen aan economische agenda,

[2:01:23] maar ook aan de financiële agenda van pak een beetje 2040.

[2:01:27] Want als die agenda moet deugen, dan moet dit ook deugen,

[2:01:29] want anders passen die twee zaken niet met elkaar.

[2:01:32] Ja, en dan u een nobele taak om die twee bij uw collega's te verbinden

[2:01:37] en daarmee deze kwestie hier hoger op de agenda te krijgen.

[2:01:43] We helpen graag mee, maar het is taaien kost.

[2:01:45] Ik weet... Ik lees ook de kranten, ik zie hoe het gaat.

[2:01:50] Mevrouw De Bruin.

[2:01:52] Ja, de vraag aan mij, hoe doen we dat in gezamenlijkheid?

[2:01:55] Ik vind het heel moeilijk om voor jullie te spreken...

[2:01:57] ...dus hoe dat vanuit de politiek of vanuit de overheid kan.

[2:02:00] Daar heb ik beeld bij, maar dat durf ik niet.

[2:02:03] Ik denk dat er al een heleboel is.

[2:02:06] We hebben de Human Capital Agenda, ICT.

[2:02:08] We hebben een topsectorenbeleid. Geen idee wat daarmee gebeurt.

[2:02:11] Maar dus er ligt echt al een netwerk en een structuur...

[2:02:14] hoe je met elkaar kunt samenwerken, met succes.

[2:02:17] Veertigduizend mensen die zijn ingestroomd van een ander beroep naar een ICT-beroep.

[2:02:23] Alleen ik durf ook wel te zeggen dat we ons

[2:02:26] daar als ICT-sector heel vaak moederziel alleen voelen.

[2:02:31] Want slechts dertig procent van deze mensen

[2:02:33] die in de IT-sector werken, werken ook echt in onze sector.

[2:02:37] Zeventig procent is daar buiten.

[2:02:39] De overheid is verreweg de grootste werkgever als het gaat om ICT'ers.

[2:02:45] Die missen we volledig aan tafel.

[2:02:48] Dus als het gaat om een structurele samenwerking...

[2:02:51] dan zit je ook graag structureel met elkaar aan tafel.

[2:02:54] Heb je middelen beschikbaar? We hebben een fantastisch plan.

[2:02:57] Het actieplan Groene Digitale Banen.

[2:02:59] Nul middelen. Niets.

[2:03:01] Dat is best ingewikkeld om dan te zeggen...

[2:03:04] we gaan structureel impact maken.

[2:03:07] Impact maken kost geld.

[2:03:09] En dat vragen we van het bedrijfsleven, hartstikke terecht.

[2:03:12] Ook een lange termijn investering, snap ik ook, maar dat moet ook van de andere kant komen.

[2:03:17] Dus dat is dan misschien...

[2:03:18] Dan leg ik hem weer even terug.

[2:03:19] Maar ga niet iets nieuws optuigen, want er ligt al ontzettend veel.

[2:03:23] Zorg voor een persoonlijk ontwikkelbudget.

[2:03:27] Het is niet meer...

[2:03:28] Mensen werken, sommigen wel, maar niet iedereen werkt meer 20 à 30 jaar bij hetzelfde bedrijf.

[2:03:34] Dus zorg ervoor dat je een persoonlijk ontwikkelbudget hebt dat je mee kunt nemen.

[2:03:39] Stap is verdwenen. Snap ik, om allerlei goede redenen. Ik begrijp het.

[2:03:44] Echter, er is niets voor in de plaats gekomen.

[2:03:46] Kijk naar zo'n stapregeling, kijk naar de krapteberoepen...

[2:03:49] naar de ontwikkelingen die we hier voorbij hebben horen komen...

[2:03:52] van AI tot quantum tot cybersecurity.

[2:03:54] Noem maar op, ze vliegen ons om de oren.

[2:03:57] Zorg ervoor dat er budget beschikbaar is voor ontwikkeling richting die beroepen.

[2:04:01] Dat is niet iets wat het bedrijfsleven in haar eentje kan doen.

[2:04:06] Sterker nog, ik vind dat het bedrijfsleven al heel erg veel doet.

[2:04:09] Maar ik begrijp ook de oproep van we willen dat op de een of andere manier...

[2:04:12] dat dat langdurig is.

[2:04:16] Ik kan alleen maar zeggen, in de afgelopen tien jaar...

[2:04:18] heb ik niets anders meegemaakt aan het bedrijfsleven...

[2:04:21] wat bereid is om die bijdrage te leveren en het blijft leveren.

[2:04:26] Wat voor ons lastig is, is een partner aan de andere kant...

[2:04:31] die geheel begrijpelijk, maar afhankelijk van hoe de wind waait...

[2:04:35] wel of niet bijdraagt, in aan tafel zitten of financieel.

[2:04:43] Dank u wel en ik wil u allemaal van harte danken voor uw bijdrage...

[2:04:47] en ook uw positionspapers en ook uw hartekreten eigenlijk.

[2:04:50] En dan nodig ik de gasten voor blok drie uit om aan tafel te komen zitten.

[2:09:23] We gaan verder met de ronde tafel Digitale Infrastructuur en Economie.

[2:09:28] En voor het derde en laatste blok...

[2:09:31] Heet ik van harte welkom Peter van Breugel, CEO van Amsterdam Internet Exchange.

[2:09:37] Dan Mike Okano-Heijmans, Senior Research Fellow, Programme Lead Geopolitics of Technology,

[2:09:45] Digitalization bij het Klingendaal Instituut.

[2:09:49] Michiel Leenaerts, directeur Strategie, tevens programmelijder bij NGI Zero en is dus van NLNet.

[2:09:58] en Rudolf van den Berg van Stratix.

[2:10:01] Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Van Burgel van de Amsterdam Internet Exchange.

[2:10:11] Voorzitter, dank u wel.

[2:10:13] Leden van de commissie, dank u wel voor de uitnodiging.

[2:10:16] Misschien met een bekende Amsterdammer te beginnen.

[2:10:18] Elk voordeel heeft zijn nadeel, zoals meneer Kruijven al zei.

[2:10:21] Als laatste, een zitten heeft het voordeel dat heel veel al is gezegd.

[2:10:25] De nadeel is van... Wat gaan wij dan nog zeggen?

[2:10:30] U heeft gevraagd om iets meer te vertellen over het C-kabeldossier.

[2:10:34] En ik denk dat in de eerdere gesprekken al zeer duidelijk aan is gegeven...

[2:10:37] ...wat het belang is van digitaal in algemene zin.

[2:10:40] Waarom dan toch iets over C-kabels?

[2:10:44] De paradox daar is dat veel van wat er in digitaal gebeurt...

[2:10:47] ...en dat geldt helemaal voor de C-kabels, is gebeurd uit het zicht.

[2:10:51] We zeggen ook wel achter de blind en in dit geval onder water.

[2:10:53] Dus veel van die infrastructuur is onder zees en dus niet zichtbaar.

[2:10:58] Maar we weten ook dat bijna 98% van al het internationale internetverkeer over die C-kabels

[2:11:03] wordt getransporteerd.

[2:11:04] Dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk als we het hebben over internationaal.

[2:11:08] En Nederland is een klein land, dus we hebben ook heel veel buitenland waar we ook uiteraard

[2:11:13] veel handel mee drijven en daar zijn die kabels dus wederom zeer belangrijk in.

[2:11:19] We zijn een handelsland, we zijn een open economie.

[2:11:22] Dus daarin is die wereldwijde infrastructuur in verschillende vormen...

[2:11:26] ...zowel fysiek, maar ook digitaal belangrijk.

[2:11:28] En nogmaals, C-kabels zijn daarin cruciaal.

[2:11:32] Wat we zien is dat veel van de infrastructuur die we daar nu hebben is verouderd.

[2:11:36] Het is 25 à 30 jaar oud.

[2:11:38] Het is eerder ook al aangereverdeerd.

[2:11:41] En wat we verder zien is dat er vooral in andere Europese landen...

[2:11:44] ...zeer actief beleid wordt gevoerd om daar nieuwe C-kabelinfrastructuur aan te laten landen.

[2:11:48] Zowel in de Scandinavische landen als in Zuid-Europa vindt dat veel plaats.

[2:11:54] En dat gaat onherroepelijk leiden totdat verkeer anders gaat lopen...

[2:11:58] ...dan door het huidige knooppunt, Nederland.

[2:12:03] En dat heeft een aantal voor- en nadelen.

[2:12:06] Eén nadeel zou ik willen benoemen dat bijvoorbeeld een organisatie als CERF al ziet...

[2:12:11] ...die doet veel natuurlijk met universiteiten en onderzoeken...

[2:12:14] ...en waar voorheen nieuwe technologieën op het gebied van connectivity...

[2:12:18] ...per default naar Nederland kwamen, is dat niet meer het geval.

[2:12:21] Zo is er een onderzoek wat inmiddels naar Frankrijk is verplaatst...

[2:12:25] ...omdat daar gewoon de beschikbaarheid is, in balbreedte, in connectiviteit...

[2:12:29] ...om zo'n onderzoek daar te doen.

[2:12:31] Nou, dan komt altijd de vraag, hoe erg is dat dan dat dat in Frankrijk gebeurt?

[2:12:36] Ik denk dat we allemaal herkennen dat als we het hebben over economische ontwikkelingen...

[2:12:40] ...dat dat heel vaak begint met innovatie...

[2:12:42] ...en dat dan de bedrijvigheid die innovatie volgt.

[2:12:45] Dus als die innovatie zich gaat verplaatsen naar andere landen...

[2:12:47] ...omdat daar wel capaciteit is, is ook de verwachting in de toekomst...

[2:12:51] ...dat ook dus het vermogen om geld te verdienen daarmee ook verplaatst.

[2:12:55] Minister Altman verwijste daar ook al aan in een eerder betoog.

[2:13:01] Het tweede wat belangrijk is, is om te realiseren dat als we dat onderzoek...

[2:13:04] ...in Nederland willen doen, dat veel van die onderzoekers elders zitten.

[2:13:08] CERN werd ook al eerder genoemd.

[2:13:09] Veel van het deeltjesversnellenonderzoek gebeurt in Nederland bij NICEF...

[2:13:13] ...maar de data wordt gegenereerd in Zwitserland in de deeltjesversneller...

[2:13:16] en wordt dus naar Nederland gehaald om hier dat onderzoek te kunnen doen.

[2:13:19] En dat is op heel veel vlakken zo, zeker als we het gaan hebben over AI.

[2:13:24] Dus die internationale connectiviteit is ook voor Nederland van cruciaal belang,

[2:13:28] al is het maar vanuit onderzoek, research, innovatie, kracht,

[2:13:31] maar dus ook financieel verdienvermogen.

[2:13:36] Verder is ook af en toe gesproken over soevereiniteit.

[2:13:40] En vanuit de overheid, de economische zaken, is er een document,

[2:13:44] Er is een DOSA opgesteld, de Digitale Open Strategische Autonomie.

[2:13:48] En ook daarin is wederom de vraag of we ons als Nederland afhankelijk willen maken

[2:13:52] van anderen, zelfs als dat Europese partijen zijn.

[2:13:55] Dus de oproep die wij daarin doen, is dat we echt wel dingen

[2:13:58] ook in het buitenland zouden kunnen doen.

[2:14:00] Alleen dat we heel bewust daarin keuzes moeten maken van wat is nou van ons,

[2:14:04] wat vinden wij belangrijk om zelf te doen.

[2:14:06] Dus waarin willen we autonoom zijn vanuit een strategisch belang.

[2:14:09] Maar ook waarom is het van belang om bijvoorbeeld normen en waarden

[2:14:13] te kunnen waarborgen, zoals wij die in Nederland hebben.

[2:14:16] Als laatste, daarover AI wordt heel vaak genoemd.

[2:14:19] En in de GPT-NL-testen, die nu worden gedaan door TNO en CERF onder andere,

[2:14:26] wordt veel geleerd over hoe die modellen werken.

[2:14:29] En daaraan blijkt dat bijvoorbeeld heel veel van onze normenwaarde

[2:14:31] gefat wordt in taal.

[2:14:33] En als wij dus al die modellen maar laten leren op Engelse taal

[2:14:36] en dan gaan vertalen, gaat veel van onze normenwaarde verloren,

[2:14:40] want dat wordt namelijk in een andere taal geleerd.

[2:14:42] Dus wederom is het belangrijk om goede infrastructuur te hebben

[2:14:46] om zelfs normen en waarden vanuit Nederland te kunnen bewaken

[2:14:49] in onze eigen infrastructuur.

[2:14:53] Nogmaals, omdat wij dus een internationaal open economie hebben,

[2:14:56] veel doen aan handel, is het van cruciaal belang

[2:14:59] dat we ook goede zeekabelinfrastructuur hebben.

[2:15:02] En de huidige infrastructuur is verouderd,

[2:15:04] dus wij doen in die zin echt een oproep om mee te helpen

[2:15:07] om die te helpen vernieuwen,

[2:15:09] wat de marktpartijen alleen op dit moment niet kunnen.

[2:15:12] Het laatste, allerlaatste punt, is dat we daarbij ook zien

[2:15:15] dat we Nederland altijd zien als hier aan de Noordzee.

[2:15:17] We hebben natuurlijk ook overzeese gebieden

[2:15:20] en daar zien we op dit moment ontwikkelingen

[2:15:22] die echt zeer nadelig zijn voor de overzeese gebieden

[2:15:24] in termen van toegang, maar ook snelheden

[2:15:27] en beschikbaarheid van digitale diensten

[2:15:30] door ontwikkelingen vanuit commerciële partijen in die gebieden.

[2:15:33] Dus vandaar ook graag aandacht voor niet alleen hier aan de Noordzee,

[2:15:37] maar ook voor de overzeese gebieden.

[2:15:39] Dank u wel.

[2:15:41] Dank u wel voor uw bijdrage.

[2:15:42] Dan is het woord aan mevrouw Okano-Heijmans van Klingendaal.

[2:15:48] Hartelijk dank, voorzitter, en Kamerleden voor deze uitnodiging.

[2:15:52] Een eer om hier te mogen vertellen en heel blij eigenlijk ook dat u mij hebt uitgenodigd,

[2:15:57] want het is niet vanzelfsprekend dat een instituut als Klingendaal, dat zich bezighoudt met internationale

[2:16:00] zaken en geopolitiek, bij zo'n discussie betrokken wordt, dus daarvoor veel dank.

[2:16:06] De vraag die ik zou willen opwerpen is of we in Nederland nog grip hebben op onze digitale

[2:16:11] samenleving en onze economie.

[2:16:13] Ik ben blij dat steeds meer beleidsmakers en bedrijven zich deze vraag stellen en ik ben

[2:16:20] ook heel dankbaar nogmaals dat u daarvoor ruimte biedt.

[2:16:24] Ik denk dat de kernvraag daarbij is of we zeggenschap kunnen behouden en daar begint

[2:16:28] ook het internationale element natuurlijk, want zeggenschap behouden betekent eigenlijk

[2:16:32] ook, meneer Van Burgel zei het net al, open strategische autonomie, soevereiniteit en daarbij

[2:16:39] dus ook Europese spelers, ik zou zeggen niet alleen Nederlandse,

[2:16:43] maar laten we op Europees niveau denken,

[2:16:45] Europese spelers hebben die onze waarden en normen kunnen uitdragen.

[2:16:52] Het is belangrijk, denk ik, als we het hebben over digitale infrastructuur,

[2:16:56] dat we het niet alleen economisch bekijken en in de zin van marktvalen,

[2:17:00] en dan is er een moment voor de politiek of de overheid om in te grijpen.

[2:17:06] Ik denk dat het veel dieper nog ligt,

[2:17:08] Dat de vraag ook ligt dus in maatschappelijke belangen.

[2:17:13] Zijn onze digitale mensenrechten nog geborgd?

[2:17:15] Vrijheid en transparantie.

[2:17:17] En is onze veiligheid geborgd?

[2:17:20] Hybride dreigingen spreken we, geloof ik, ook steeds meer vaker over.

[2:17:24] En spionage, sabotage, inmenging gaat natuurlijk ook steeds vaker via de digitale infrastructuur.

[2:17:30] Maar ook onze concurrentiekracht ligt in de digitale infrastructuur.

[2:17:34] En innovatiekracht evenzeer.

[2:17:36] Dus ik denk dat ik het spreken in termen van risico's zou willen vermijden,

[2:17:41] omdat het juist ook ligt in de kansenkant die we nodig hebben

[2:17:46] om dus onze zeggenschap te behouden.

[2:17:51] De zorgen over soevereiniteit of autonomie in dit domein zijn natuurlijk niet nieuw.

[2:17:55] Laat me heel even in herinnering brengen

[2:17:57] dat er ook tien jaar geleden al discussie was over telecomnetwerken.

[2:18:01] met de steeds verdergaande digitalisering speelt dat nu natuurlijk ook vooral in het cloud-domein.

[2:18:07] Ik denk dat het dus belangrijk is dat we het daarover hebben

[2:18:11] en dat we ons dan ook de oncomfortabele vragen durven stellen

[2:18:15] van wat als afhankelijkheden, risicovolle of ongewenste afhankelijkheden

[2:18:20] ook liggen in onze relatie met onze partner, de Verenigde Staten.

[2:18:26] want ook die partner kan toegang opeisen tot data waar we dat misschien niet willen.

[2:18:33] En wat kunnen we doen eigenlijk om daar iets aan te veranderen?

[2:18:37] In het cloud-domein heel specifiek,

[2:18:40] en ik wil niet in herhaling brengen wat er allemaal in een paper staat,

[2:18:43] wat we recent hebben uitgebracht,

[2:18:45] maar ik denk dat het belangrijk is om even heel kort te herhalen,

[2:18:48] omdat het tekenend is dat op dit moment een heel klein aantal Amerikaanse bedrijven

[2:18:53] zo'n 70 à 80 procent marktaandeel heeft.

[2:18:55] in de Europese markt voor cloud-diensten.

[2:18:58] Dat zijn slechts een drietal.

[2:19:02] Kijk je ietsjes verder dan een vijftal, dan zijn het nog steeds Amerikaanse bedrijven.

[2:19:07] En nou heb ik niks tegen onze Amerikaanse vrienden.

[2:19:10] Maar er zijn twee, denk ik, problematische punten die je dan toch moet erkennen.

[2:19:16] Dat is dus ten eerste de toegang die de Amerikaanse overheid kan opeisen tot informatie als ze

[2:19:21] dat in extreme gevallen zouden willen.

[2:19:23] En dat zal misschien niet zo heel erg vaak voorkomen,

[2:19:26] maar als het voorkomt, dan is het natuurlijk juist op sensitieve data waar we dat niet zouden willen.

[2:19:31] En of dat we ook in Europa dus die zeggenschap kunnen houden, is dan de vraag.

[2:19:36] En daarnaast speelt de vraag dat als die Amerikaanse marktpartijen zo'n groot marktaandeel hebben,

[2:19:42] wat doet dat met onze eigen kennis en kunde, met onze eigen concurrentiekracht?

[2:19:46] Snappen we dan nog eigenlijk wel wat er allemaal gebeurt in dit belangrijke deel van onze digitale infrastructuur?

[2:19:52] En ik zou willen oproepen om juist ook die kennis en kunde goed te behouden,

[2:19:57] dat we dus moeten investeren in oplossingen.

[2:20:00] En dan is dus de uitdaging volgens mij dat er wel Europese spelers zijn op allerlei terreinen van dit specifieke domein,

[2:20:07] dat ik dan eventjes nu op tafel leg, de clouddiensten.

[2:20:12] Maar het probleem is dat we geen alles-in-één oplossing hebben.

[2:20:15] Dus we hebben allerlei kleine kruideniers, met alle respect voor de enorm grote bedrijven die ik daar dan even onderschaar.

[2:20:21] Maar we hebben geen alles-in-één-oplossing, geen IKEA en we hebben een heleboel prachtige

[2:20:27] kleinere winkels, allemaal elementen.

[2:20:31] Ik heb ook een voorzet willen doen in mijn positiepaper over het denken hoe we misschien

[2:20:36] tot verandering kunnen komen, want ik realiseer me heel goed dat het makkelijker is om het

[2:20:40] probleem te benoemen dan om met een oplossing te komen.

[2:20:44] En we willen graag ook bijdragen aan die oplossing en daarvoor denk ik dat de drie vragen belangrijk

[2:20:50] en laat me daarmee eindigen voordat ik het woord overgeef.

[2:20:53] Belangrijke vraag is volgens mij welke data zijn nou echt zo belangrijk

[2:20:58] dat we ze bij Europese cloudbedrijven zouden willen houden?

[2:21:02] Dan is de tweede vraag, als we dat goed weten,

[2:21:05] kunnen we dan pilotprojecten gaan ondernemen

[2:21:07] om tot oplossingen te komen waarbij dus we kunnen kiezen

[2:21:12] voor een Europese alles-in-één-oplossing?

[2:21:15] En dat zal dan zeker niet worden de Amerikaanse omvang

[2:21:18] en het staaltje van toptechnologie wat zij aanbieden.

[2:21:22] Maar niet iedereen heeft dat ook nodig, laten we dat erkennen.

[2:21:25] En zeker de overheid, als die naar de cloud gaat nu,

[2:21:28] dan is daar dus ook een hele grote marktmacht, denk ik, die zij kunnen inzitten.

[2:21:33] Om dus die pilotprojecten te doen, moet je wel weten

[2:21:35] wat dan het Europese realistische perspectief is.

[2:21:38] En dat betekent dus een samenbundelen

[2:21:40] van veel van onze Nederlandse parels in dit domein.

[2:21:45] En ik denk dat dat ook een investering van de overheid vraagt

[2:21:48] meer in facilitatie dan in heel veel geld.

[2:21:51] Want ik heb wel ook met bedrijven gesproken en organisaties in dit termijn

[2:21:56] die heel graag zelf daaraan zouden mee willen werken,

[2:21:59] maar die het niet in hun eentje op gaan pakken, omdat er nog geen markt is.

[2:22:03] Dus als we iets meer eens van markt kunnen faciliteren

[2:22:05] en ook... Of nee, markt kunnen verzekeren en een oplossing kunnen faciliteren,

[2:22:10] dan denk ik dat we richting een oplossing kunnen komen.

[2:22:13] Dank u wel.

[2:22:14] Dank u wel voor uw bijdrage.

[2:22:15] En dan is het woord aan Michiel Leenaars van NLNet en NGI Zero.

[2:22:23] Mijn excuus is dat ik mijn position paper pas vandaag heb gestuurd.

[2:22:27] Waarschijnlijk hebben jullie hem daardoor niet gelezen.

[2:22:29] Dat is zonde, want dat is namelijk een hele mooie paper.

[2:22:32] Maar helaas was ik erg druk, want ik werk voor een organisatie...

[2:22:35] ...die bestaat uit minder mensen dan hier zitten...

[2:22:37] ...en toch zijn wij de bankier, zou ik zeggen, van het verzet.

[2:22:41] Wij hebben een stichting die ooit het internet in Europa heeft gebracht in de jaren tachtig.

[2:22:47] We zijn op dezelfde plek waar Python is uitgevonden, een hele ebitwaardig klein wiskundeinstituutje

[2:22:53] naast een natuurkundeclubje en daar is eigenlijk het internet buiten Amerika getreden, enorm

[2:22:59] gegroeid.

[2:23:00] Op een gegeven moment groeide dat heel erg en toen hebben wij een grote beslissing gemaakt,

[2:23:05] is de boel aan Amerikanen verkopen of eigenlijk meer een soort aandelenruil.

[2:23:09] Daar hebben wij een ambi mee opgericht en het goede ding daarvan is...

[2:23:14] ...we hebben daar meteen een AI-lab mee opgericht, dat is het naar de vuur gegaan...

[2:23:17] ...25 jaar geleden.

[2:23:19] De andere poot is een goed doel geworden dat open source-projecten steunt.

[2:23:25] En na een paar jaar, een jaar of vijf nadat we begonnen...

[2:23:28] ...heeft de Tweede Kamer al ingezien met de motie, vind ik, uit 2002...

[2:23:33] ...dat open source en open standaarden de de noodzakelijke ingreep waren...

[2:23:38] voor de Nederlandse overheid om te nemen.

[2:23:42] En 22 jaar geleden zijn we gaan tellen.

[2:23:45] Het verlies was er toen nog niet.

[2:23:47] Google was nog geen advertentiebedrijf.

[2:23:52] We hadden die grond nog niet verloren.

[2:23:54] De meneer die naderhand Amazon heeft opgezet, de techneut erachter...

[2:23:59] die studeerde gewoon nog hier...

[2:24:00] Hij was trouwens net al afgestudeerd hier in Den Haag op het HBO Informatica.

[2:24:07] We waren toen nog te redden.

[2:24:08] Nu zitten we een heel aantal jaren verder.

[2:24:12] Wij zijn inmiddels de grootste financier van open source in de wereld

[2:24:15] met Europees geld.

[2:24:17] En de ziekte is het volgende.

[2:24:19] Wij krijgen op dit moment 0,5 procent van het innovatiebudget

[2:24:23] dat Nederland krijgt binnen heel Europa, gaat naar ons kleine clubje.

[2:24:28] Dat is niet heel veel.

[2:24:31] Dat geld gaat er eigenlijk veel te hard uit.

[2:24:34] Wij stoppen daar ongeveer een miljoen...

[2:24:36] Voor dat geld stoppen we ongeveer een miljoen mensuren in ICT-innovatie.

[2:24:43] Dat gaat dus om enkele tientallen miljoenen in totaal.

[2:24:47] Als je kijkt naar de Amazons en de Googles...

[2:24:49] Google heeft dit jaar een foutje gemaakt met zijn AI.

[2:24:53] Toen hebben ze om de twee minuten ons hele bestaan verloren aan aandelenbezit.

[2:24:59] De EC is niet heel erg keen, want op het budget dat wij kregen,

[2:25:03] Dat hele Next Generation Internet, daar was meer dan een kwart ging naar blockchain

[2:25:08] in de afgelopen vijf jaar.

[2:25:10] Hier in Nederland zijn er vijf ministeries

[2:25:12] die lid zijn van de Dutch Blockchain Coalition.

[2:25:15] Er zijn een hele hoop kennisinstellingen, TNO, NWO,

[2:25:19] allemaal prachtige clubs die allemaal achter de volgende geit aanlopen

[2:25:23] die door de zaal loopt,

[2:25:25] terwijl er dus nul euro aan de basisinfrastructuur is uitgegeven.

[2:25:29] Voor alle duidelijkheid, e-mail is een infrastructuur

[2:25:32] ...die in grote deels in Nederlandse handen is geweest.

[2:25:36] Van de drie belangrijke e-mailpakketten in de wereld...

[2:25:38] ...is er één door een Nederlander uitgevonden...

[2:25:40] ...en de ander die naar de VS is verhuisd...

[2:25:42] ...en de ander is door een Amerikaan die naar Nederland is verhuisd.

[2:25:45] De best performende e-mailproviders in de wereld draaien dat.

[2:25:49] In Nederland hebben we internet.nl, dat is een soort benchmark.

[2:25:53] Microsoft, waar de meeste partijen samen met Google zitten...

[2:25:56] ...de meeste politieke partijen en de Eerste en Tweede Kamer...

[2:25:59] ...die scoren daar traditioneel enorm kloten op.

[2:26:02] Alle software die open source is, kan het beter.

[2:26:05] Microsoft kon 25 jaar geleden nog inloggen met het woord e-h.

[2:26:11] Op ieder account van Microsoft kon je inloggen, dat was een beginnersfoutje.

[2:26:15] Afgelopen december kwamen we erachter dat Microsoft nog steeds het toeliet om e-mailtjes te sturen.

[2:26:20] Als je een account had op Gmail of een account had bij Microsoft, kon je een e-mailtje sturen namens de directeur van Amazon.

[2:26:27] Dat soort fouten worden nog steeds bij grote techbedrijven gemaakt.

[2:26:29] Dus het is echt onzin om te zeggen dat we dus niet tegen die grote techbedrijven op kunnen.

[2:26:35] Dat kunnen we wel.

[2:26:36] En we zien gewoon dat de beste mensen van de wereld

[2:26:38] eigenlijk niet de deur open krijgen bij die overheden.

[2:26:41] Omdat, bijvoorbeeld, als je carrière wil maken bij de overheid,

[2:26:44] dan kun je een Microsoft-certificaat halen.

[2:26:48] Als je verstand hebt van open source en je weet wat je doet,

[2:26:52] dan kun je gewoon geen carrière maken.

[2:26:54] Je moet dat Microsoft-certificaat halen om meer inkomen te krijgen.

[2:26:57] Dus we sturen mensen echt de verkeerde kant tegen de stroom in op.

[2:27:03] Er zijn heel veel frustraties, merkt u, over hoe we het eigenlijk aanvliegen.

[2:27:08] Zeker omdat we die tijd zo goed hadden kunnen gebruiken.

[2:27:12] En tegelijkertijd loopt het steeds door.

[2:27:14] We hebben een technologie gefinancierd die heet Gnutaler.

[2:27:17] Vier nationale banken, waaronder de Zwitsers, hebben gezegd...

[2:27:21] dit is het alternatief voor de digitale euro.

[2:27:24] Wat doet de Europese Centrale Bank?

[2:27:26] rechtstreeks vanaf een pilot met Amazon en nog vier andere grote consortia

[2:27:31] een tender uitzetten voor 1,3 miljard.

[2:27:34] Wat is de eis? Minstens 100 miljoen omzet.

[2:27:36] Wat doen die open source clubs? Nul, want die hebben geen 100 miljoen omzet.

[2:27:40] Dus aan alle kanten wordt eigenlijk het huis verkocht aan grote hypes, grote bedrijven,

[2:27:48] onrealistische eisen en mensen die het dus met weinig doen en die dus dingen bouwen.

[2:27:51] Toen corona uitbrak was er één oplossing die de autoriteit persoonsgegevens aanraadde.

[2:27:57] De Jitsi hebben wij gefinancierd voordat ze Jitsi heetten.

[2:28:02] Mesterdon, toen Elon Musk Mesterdon kocht,

[2:28:05] ging de Europese Commissie dezelfde week over naar iets dat heette...

[2:28:09] Of toen ze Twitter kochten, toen hij Twitter kocht,

[2:28:12] dezelfde week gingen ze over naar Mesterdon. Dat hebben wij gefinancierd.

[2:28:17] Twee weken geleden is Trump er nog een miljardair mee geworden

[2:28:20] met diezelfde software.

[2:28:22] En toch zie ik weinig op politieke partijen daar gebruik van maken.

[2:28:27] Ik denk dat we... Ja, we laten eigenlijk het kaas van ons brood eten.

[2:28:31] En het is zeer frustrerend om te zien dat dat eigenlijk een soort blijvende ziekte is,

[2:28:37] dat we nu weer achter AI aan gaan rennen.

[2:28:41] En een lichte analogie die ik daarbij kan trekken, is Apple maakt geen computers.

[2:28:46] Apple laat Chinezen computers bouwen, ontwerpt ze

[2:28:49] en laat iemand anders al het werk doen en wordt daar een bedrijf van

[2:28:52] dat meer marktwaarde heeft dan de Nederlandse economie.

[2:28:55] Ik denk dat als wij nu massaal gaan inzetten op Weres AI en weer meer...

[2:29:00] We moeten gewoon zorgen dat die basisinfrastructuur...

[2:29:03] Dat we niet gaan zeggen...

[2:29:04] We gaan alle geld naar streamingdiensten gooien, want streaming is heel belangrijk.

[2:29:09] Nee, laten we eerst eens een dak boven ons hoofd krijgen

[2:29:11] en eten wat we zelf kunnen controleren.

[2:29:14] En gewoon eigenlijk de basis, gewoon e-mail, dataopslag, samenwerken, videobellen,

[2:29:20] gewoon wat ons als samenleving echt kritieke infrastructuur is.

[2:29:24] Daar stoppen we nul geld in, dat consumeren we alleen.

[2:29:27] En ik vind het beschamend, om af te sluiten,

[2:29:30] dat wij bij een miljoen kinderen in Nederland een kamer in een slaapkamer hebben gezet

[2:29:34] van bedrijven waarvan we weten dat ze heel actief zijn in AI.

[2:29:37] En dus alle Joodse kindjes,

[2:29:40] Dus alle kindjes die een non-binaire poster op hun muur hebben hangen,

[2:29:46] of wat dan ook, dat is allemaal in één AI-funnel getuimeld

[2:29:51] bij bedrijven waarvan we weten dat ze dat kunnen.

[2:29:53] En we zien dat AI al doen.

[2:29:56] Als je een filmpje van twintig seconden aan Chad GPT geeft,

[2:30:00] dan geeft hij gewoon terug die en die boeken stonden in de boekenkast.

[2:30:03] Dus we moeten daar enorm voorzichtig zijn

[2:30:05] en juist inderdaad die digitale autonomie terugpakken.

[2:30:07] En in soevereiniteit, want we hebben echt onze kroonjuwelen.

[2:30:11] Daar zijn we aan het verkwanselen.

[2:30:13] Ja, fijn.

[2:30:14] Ik kan oneindig veel voorbeelden geven.

[2:30:16] In de position paper staan nog wat meer dingen.

[2:30:19] Overigens viel mij op dat weinig mensen zich aan de twee pagina's hielden.

[2:30:23] Weinig excuses voor de rest.

[2:30:26] Maar ja, hopelijk kunt u hier wat mee.

[2:30:30] Dank voor uw bijdrage.

[2:30:32] En dan geef ik graag het woord aan de heer Van den Berg.

[2:30:37] Ja, dank u voorzitter.

[2:30:39] Ik ben een consultant.

[2:30:42] We adviseren een veelheid van organisaties en bedrijven in Nederland.

[2:30:47] Bij de VNG ben ik programmamanager 5G en digitale connectiviteit.

[2:30:51] Dus daar zie ik het van die kant komen.

[2:30:53] Wij doen op dit moment onderzoek naar digitale infrastructuur voor de metropole regio Amsterdam.

[2:30:59] Die er mee zit van ja, hoe gaan we verder met die infrastructuur in onze regio?

[2:31:04] En wat kunnen we daar als overheid mee?

[2:31:06] Voor de Europese telecomtoezichthouders hebben we gekeken naar nieuwe telecomstandaarden

[2:31:11] en hoe ontwikkelt zich dat.

[2:31:13] En al die dingen laten hetzelfde eigenlijk zien.

[2:31:17] Digitale infrastructuur is belangrijk, maar het gaat er ook vooral om wat voor ecosysteem

[2:31:20] bouw je eromheen.

[2:31:22] En dat gaat niet alleen om de cloudpartijen, dat gaat ook om de boekhoudpakketten, dat

[2:31:27] gaat er om welke vergunningssoftware gebruik je.

[2:31:31] En je kunt open standaarden hebben en dan kunnen een veelheid van partijen meedoen.

[2:31:37] Dan kun je switchen als het goed is.

[2:31:39] Kun je overstappen.

[2:31:40] Maar er zijn heel veel gesloten ecosystemen.

[2:31:44] En dan wordt het een stuk moeilijker om over te stappen.

[2:31:47] Dan krijg je oligopolisten.

[2:31:50] Want digitale ecosystemen zijn een vliegwiel.

[2:31:52] Ze gaan steeds sneller.

[2:31:54] En iedere keer dat er iemand bijkomt, dan wordt dat ecosysteem sterker.

[2:31:58] En moet de rest ook mee.

[2:32:00] En als een ecosysteem enigszins open is, dan kunnen anderen er makkelijk in en uit.

[2:32:06] Maar is het gesloten, dan hangen we.

[2:32:10] En we moeten juist met z'n allen ook aandacht gaan hebben voor het openhouden van dat soort ecosysteem.

[2:32:18] En kijk je dan naar de positie van Nederland. Ja, die is aan de ene kant fantastisch.

[2:32:22] We hebben een hele goede infrastructuur.

[2:32:24] Het kan altijd beter.

[2:32:27] Fins mobiele abonnees die hebben 50 gigabyte per maand verbruik...

[2:32:32] omdat ze gewoon niet betalen voor data.

[2:32:35] Dat kan. Het is niet duurder voor de operator.

[2:32:39] Maar het maakt het leven wel mooier.

[2:32:41] In Frankrijk betaal je niet voor snelheid.

[2:32:43] Je krijgt gewoon de maximum snelheid.

[2:32:45] Dat kan ook. Het is goedkoper voor de operator om het zo te doen.

[2:32:48] Maar je hebt wat minder marketingmensen.

[2:32:50] Dus ja, ik snap dat ze het niet doen.

[2:32:55] Er zijn ook landen in Europa die ver op ons achterlopen.

[2:32:58] Want Duitsland is een ontwikkelingsland als het gaat om digitale connectiviteit.

[2:33:01] En die merken dat ook.

[2:33:03] Een ecosysteem dat we bijvoorbeeld in Nederland hebben, heet Flora Holland.

[2:33:06] Dat is de veiling voor bloemen, et cetera.

[2:33:10] Duitse kwekers klagen dat hun infrastructuur niet goed is.

[2:33:13] Gewoon hun verbinding om mee te kunnen doen.

[2:33:16] Want de hele Flora Holland is digitaal.

[2:33:19] Dus dat begint met een barcodescanner.

[2:33:22] Maar dat betekent dus ook dat als die barcodescanner stuk is...

[2:33:25] ...dat er binnen een uur een mannetje moet staan met een nieuwe barcodescanner.

[2:33:28] Want anders gaat er een hele dag productie weg.

[2:33:32] In Duitsland is die kabel er al niet.

[2:33:35] Ik noem in het stuk een voorbeeld van een Nederlandse bloemenhandelaar...

[2:33:38] ...die dat even vergeten was...

[2:33:40] ...en een prachtige logistieke locatie in Duitsland had geopend.

[2:33:44] En toen werd het internet aangesloten...

[2:33:46] ...en toen bleek dat daar maar één à twee megabit doorheen ging.

[2:33:49] Maar dan werkt je hele logistieke infrastructuur dus niet meer.

[2:33:54] Oeps, hoe bedoel je? Dat kost twee jaar.

[2:33:58] Gelukkig konden ze met een 4G-modem nog iets redden

[2:34:01] en konden ze Nederlands geavanceerde infrastructuur

[2:34:05] ook in Duitsland inreduceren, maar het geeft wel een beeld.

[2:34:10] En zo'n open ecosysteem als Florence-Holland is daar een voorbeeld van.

[2:34:14] Daar draait dan de hele wereld op een gegeven moment op,

[2:34:17] want je bent of aangesloten op Florence-Holland

[2:34:19] of je bent aan het verkopen op de lokale boerenmarkt met je bloemen,

[2:34:23] maar je doet niet mee in het wereldwijde ecosysteem.

[2:34:28] En dergelijke ecosystemen, daar zijn we in Nederland in principe heel goed in.

[2:34:32] We hebben ze gecreëerd rond allerlei dingen.

[2:34:35] We kunnen heel goed open standaard maken, maar dan moeten we daar wel druk op zetten

[2:34:40] en daar met z'n allen aan werken.

[2:34:43] En dat zie je dat dat niet altijd zichtbaar is.

[2:34:49] Rond 2G had Europa een prachtig open ecosysteem

[2:34:52] een prachtige standaard gecreëerd.

[2:34:54] Rond 4G en 5G is dat helemaal ingestort.

[2:34:57] Er zijn wel twee grote fabrikanten, Ericsson en Nokia,

[2:35:02] die de spullen maken, tenminste voor het netwerken.

[2:35:06] Er is maar eigenlijk één of twee grote chipfabrikanten.

[2:35:09] Zelfs Apple lukt het niet om een modem te maken voor 4G en 5G.

[2:35:13] Als je er een paar miljard tegenaan kunt gooien

[2:35:15] en je kunt dan nog steeds niet een gestandardiseerd product namaken,

[2:35:20] dan weet je dat het stuk is.

[2:35:21] We hebben dat vorig jaar, twee jaar geleden, gezien met bellen naar 112 over 4G, waar mevrouw

[2:35:28] Rijkhofsky en lid Dekker van de vorige Kamer heel veel aan gedaan hebben om dat voor het

[2:35:36] voetlicht te brengen.

[2:35:37] We kwamen erachter dat de standaardisatie zo slecht was, omdat er niet getest wordt, dat

[2:35:43] bellen naar 112 niet gegarandeerd kon worden.

[2:35:47] Er is uiteindelijk een taskforce voor de GSM Association gekomen wereldwijd, die een hele

[2:35:53] serie afspraken geëxpliciteerd en gefixt hebben, zodat die standaard nu ook enigszins

[2:35:59] standaard is en geïmplementeerd wordt.

[2:36:04] Het zijn van die dingen die je je bijna niet kunt voorstellen, maar we zijn er ook zo afhankelijk

[2:36:07] van.

[2:36:08] Wie had nou gedacht dat een Europees recht als 112 niet zou werken?

[2:36:14] Dat verzien je toch niet?

[2:36:16] En juist in die internationale standardisatie laten we ons dan meenemen door de roep om

[2:36:26] nog meer oligopolisering.

[2:36:29] In Brussel is gisteren een stuk gepubliceerd waarbij een Italiaanse meneer oproept tot

[2:36:38] meer consolidatie in de Europese telecomsector, want in Amerika zijn er maar vier telecomaanbieders.

[2:36:46] Oké, maar welke vier aanbieders willen we dan in Europa?

[2:36:50] Willen we dan een paar competenten, zoals KPN, Telia Free in Frankrijk?

[2:36:58] Of laten we Deutsche Telekom, Frans Telekom en Telekom Italia het allemaal doen?

[2:37:03] De mensen die hebben bewezen dat ze het niet kunnen.

[2:37:07] Nou ja, vanuit Europa willen we natuurlijk een groter.

[2:37:12] Dus ja, dat zijn de problemen waar we tegenaan lopen.

[2:37:16] Ook vanuit Europa zien we dus dat er regels komen.

[2:37:20] Ja, jullie moeten dit gaan regelen.

[2:37:23] De Gigabit Infrastructure Act werd genoemd.

[2:37:25] Nou, volgens Europa moet die 50 miljoen opleveren per jaar over 27 landen.

[2:37:32] De implementatiekosten in Nederland slokken dat al een deel op.

[2:37:38] We maken de Nederlander wel weer van de nood en de deugd.

[2:37:40] We komen wel weer met goede standaarden en afspraken en dergelijke,

[2:37:44] net zoals we het ook met de small-cell antennes gedaan hebben en zo.

[2:37:49] Maar het zou zo mooi zijn als dat het idee van tevoren was.

[2:37:54] Open ecosystemen, goede interactie.

[2:37:57] En dat geldt op allerlei niveaus.

[2:37:59] Want als je dat vliegtuig draaiend hebt en men komt hier, dan blijft men ook.

[2:38:04] Dan moet het wel duidelijk zijn dat je open for business bent.

[2:38:07] Niet dat ik mensen moet uitleggen dat een moratorium op datacenters

[2:38:11] niet betekent dat alle stekkertjes vol zijn in Amsterdam.

[2:38:14] Ja, dat heb ik echt aan iemand van de Zeekabel moeten uitleggen.

[2:38:19] Maar, dus het is ook vanuit ons marketing op die manier samenwerken,

[2:38:28] beter maken, laten zien dat we open for business zijn.

[2:38:31] En de goede kwaliteiten van Nederland daarin ook naar buiten toe laten zien.

[2:38:36] Daar moeten we het van hebben.

[2:38:38] En ik denk dat we dan...

[2:38:41] Nee, je bent niet direct EWS, waar Werner Vogels, een Nederlander,

[2:38:45] de hoofdrecht niet uit is.

[2:38:48] Maar we geloven ook allemaal dat IBM onverslaanbaar was en Microsoft kwam.

[2:38:53] We geloven allemaal dat Windows onverslaanbaar was.

[2:38:56] En we hebben nu allemaal een smartphone waar geen Microsoft op zit.

[2:38:59] We geloven allemaal dat we Apple en Google niet kunnen verslaan.

[2:39:03] Nou, er zal vast iets komen.

[2:39:06] Maar dat vergt wel continu ermee bezig blijven en niet opgeven.

[2:39:13] en ja, die ecosystemen blijven stimuleren op allerlei niveaus en allerlei laagjes.

[2:39:22] Nergens staat er in een beleidsplan in de wereld, wij willen de wereldleider in bloemenveilingen zijn.

[2:39:29] Maar om het te worden heb je mensen nodig die uit de gamingindustrie en uit de gokwereld komen,

[2:39:35] want die timing van die klok moet wel kloppen.

[2:39:39] Die mensen lopen hier rond, die kunnen dat.

[2:39:41] Als je mensen vraagt bij de vloerhalen, hoe doen jullie dat?

[2:39:46] Ja, dat hebben we gevraagd.

[2:39:49] Ja, het ecosysteem is dus blijkbaar ook zo goed dat we er niet eens over nadenken van wie moeten we...

[2:39:56] Nee, dat hebben we gewoon weggezet. Dat lukt.

[2:40:01] Daar meer gebruik van maken, dat meer adverteren, dat versterken.

[2:40:05] Dan kunnen we een heel eind komen.

[2:40:06] Maar we moeten ook ons niet laten leiden door ware ideeën vanuit Brussel,

[2:40:12] waarbij de telecombedrijven het op gaan nemen tegen de Googles van deze wereld.

[2:40:18] Ze zitten niet eens in hetzelfde gebied.

[2:40:20] Ze hebben niks met elkaar te maken.

[2:40:24] Dus dat.

[2:40:25] Ik heb ook nog iets gezegd over overzeesgebiedstijlen,

[2:40:29] omdat dat gevraagd werd.

[2:40:30] Ik was twee weken geleden op Aruba om daar te adviseren

[2:40:33] over hoe zij 5G moeten verdelen.

[2:40:35] Ja, de vragen zijn daar totaal anders.

[2:40:38] Een veiling werkt daar niet, want er zijn maar twee aanbieders en er is stil veel spectrum.

[2:40:42] Dus we hebben een ander model geadviseerd.

[2:40:46] Hopen dat dat daar gaat werken en dat we de snelste 5G-netwerken van de regio gaan krijgen.

[2:40:52] En ik sluit me zeer hartelijk aan bij een roep om in ieder geval een kabel boven Canada langs naar Azië.

[2:40:57] Want nu loopt het allemaal via de Rode Zeeën en Rusland en dat voelt toch niet helemaal veilig.

[2:41:05] Dank.

[2:41:07] Ik wil u van harte danken voor uw bijdrage.

[2:41:09] Dan kijk ik even naar de zijde van de Kamer en dan geef ik het woord aan mevrouw Rijkhofsky van de VVD.

[2:41:14] Dank voorzitter en dank ook weer voor deze spreekjes.

[2:41:17] Het volgt elkaar wel mooi op de blokjes zo.

[2:41:21] Even kijken, een vraag aan AMS X.

[2:41:23] Eerst over de zeekabels.

[2:41:26] De oproep is helder en ook heel concreet.

[2:41:27] Dat is altijd fijn.

[2:41:30] Dus als we digitale infrastructuur meer moeten zien als infrastructuur legt ook in de position P.

[2:41:35] De vergelijking maakt u met een snelweg.

[2:41:37] Maar het hangt nu meer onder economische zaken.

[2:41:40] Zou het dan meer onder infrastructuur moeten komen te hangen, dat we het meer als digitale

[2:41:44] snelweg zien?

[2:41:45] Of voorziet u dan andere problemen?

[2:41:49] Misschien dat we het dan ook meer als een soort publieke voorziening gaan bekijken?

[2:41:53] Of in ieder geval meer publiek nut dan alleen maar tech en iets wat buiten de maatschappij

[2:41:59] staat?

[2:42:00] Dan een vraag gericht aan Klingendaal over de bijenkorf van alle Europese cloudaanbieders

[2:42:09] die bij elkaar voegen.

[2:42:10] Ik vond dat eigenlijk wel een leuk, interessant idee.

[2:42:13] Het woord ga ja ik zie ik niet voorkomen in uw position paper.

[2:42:18] Maar is dit bijenkorf idee, is dat al eerder geprobeerd of is dit echt iets helemaal nieuws

[2:42:22] of kunnen we al voortbouwen op iets bestaands?

[2:42:26] Voor StraatX heb ik een uitgebreid verhaal over standaardisatie gehad.

[2:42:31] Hoe zit dat nu met 6G?

[2:42:34] Moeten we ons zorgen maken of moeten we wat doen?

[2:42:36] Of zijn onze ogen geopend en zitten we aan tafel om het goed in te regelen?

[2:42:41] Dan is eerst het woord aan de heer Van Burgel.

[2:42:46] Dank u wel.

[2:42:47] Dat is een lastige vraag om te beantwoorden.

[2:42:51] Er zijn, denk ik, analogieën te maken naar andere markten

[2:42:55] waar het publieke belang en het publieke nut ook gevraagd wordt.

[2:43:01] Snelwegen is er één van, maar natuurlijk ook in de energietransitie

[2:43:05] of in het treinvervoeren hebben we daar voorbeelden van gezien

[2:43:08] waar dat wordt gesplitst.

[2:43:10] En het één meer succesvol dan het ander.

[2:43:14] Ik denk dat mijn antwoord daarin is...

[2:43:17] Enerzijds is het wel zo dat, als ik het even het internet mag noemen

[2:43:22] in de breedste zin des woords,

[2:43:25] dat dat wel een soort utilitaire faciliteit is geworden,

[2:43:28] een nutsfaciliteit, zou je kunnen zeggen.

[2:43:30] En ik gebruik vaak het voorbeeld

[2:43:32] waarom kan ik wel veilig een glaasje water uit de kraan drinken

[2:43:35] of mijn telefoon opladen zonder dat hij ontploft?

[2:43:38] Maar als ik dan het internet opga, dan word ik gehackt, gekrekt, gefischt,

[2:43:43] aangevallen, bezodemieterd, noem het maar op.

[2:43:44] Dus ben ik game.

[2:43:47] Dus ik denk wel dat we als industrie, maar dat in samenwerking met de overheid

[2:43:51] daar inderdaad dingen kunnen doen om ook het internet veiliger, betrouwbaarder

[2:43:54] en dus in die zin een goede utilitaire dienst te maken.

[2:43:59] Of dat is doordat de overheid dat vervolgens verzorgt

[2:44:03] en we daar als burger gebruik van kunnen maken.

[2:44:05] Nou ja, nogmaals, gezien de eerdere ervaringen,

[2:44:07] weet ik niet of dat altijd de beste oplossing is.

[2:44:09] Maar ik denk wel dat de samenwerking, die al in alle antwoorden ook terug is gekomen,

[2:44:14] maar daarin cruciaal is.

[2:44:15] De industrie, zeker in Nederland, maar ook in Europa,

[2:44:18] is zeker bereid om daarin te investeren en om daarin samen te werken.

[2:44:22] Dus ik denk dat veel van het geld op te brengen is door de markt,

[2:44:25] maar dat samenspraak op het gebied van regulering,

[2:44:29] handhaving daar ook een belangrijke in is.

[2:44:32] Maar een regulering die we inderdaad vooraf afstemmen en goed implementeren,

[2:44:35] ik denk dat dat enorm kan bijdragen om dat te doen.

[2:44:38] En dat is, denk ik, met alle respect, boven de pet van economische zaken.

[2:44:43] Dat is niet één ministerie, maar dat gaat over alle ministeries heen.

[2:44:47] Want het gaat ook over binnenlandse zaken...

[2:44:50] ...als het gaat om tracés en vergunningen en dat soort zaken.

[2:44:53] We hebben net gehoord van de gemeentes en de provincies.

[2:44:55] We hebben gehoord van... Nou, nog niet, maar justitie is daar ook nog een onderdeel in.

[2:44:59] Dus ja, dat is breder dan alleen economische zaken.

[2:45:02] Die nogmaals, zoals eerder bevestigd...

[2:45:04] We zijn heel blij met hun passie, ook voor het digitale stuk...

[2:45:07] ...maar we hebben echt ook medewerking van andere ministeries daarvoor nodig.

[2:45:16] Dank u wel.

[2:45:17] Laat ik me ten eerste hartelijk aansluiten bij wat de heer Van Burgel zojuist zei.

[2:45:21] Een hele mooie oproep, denk ik, om het als publieke voorziening veel meer te gaan beschouwen

[2:45:26] en daarnaar te handelen, de digitale infrastructuur.

[2:45:28] Dank voor uw vraag over de Europese bijenkorf.

[2:45:30] Ik realiseer me net dat ik het misschien niet eens heb genoemd in mijn introductie, maar

[2:45:34] inderdaad het idee om een soort van alles-in-één-pakket te maken wat Europees is.

[2:45:39] Dat noemen we dan een bijenkorf, omdat het meerdere partijen bij elkaar brengt,

[2:45:43] in plaats van dat het één groot bedrijf is.

[2:45:46] Dat is inderdaad het voorstel wat we deden.

[2:45:48] Ik snap dat u dan denkt van, hey, maar er zijn toch allerlei dingen al geprobeerd.

[2:45:52] Gaia-X is er eentje van.

[2:45:54] Maar dat is volgens mij een initiatief ook met bedrijven,

[2:45:59] waar initieel ook Amerikaanse bedrijven bij zaten,

[2:46:02] om te spreken over standaarden.

[2:46:03] Dus dat is niet iets, het bouwen aan iets.

[2:46:07] Wat ik wel ook kan noemen, is de IPCEI, zoals ik ze maar uitspraak, de Important Projects

[2:46:14] for Common European Interest, waar natuurlijk ook een Nederlandse leaseweb en andere partijen

[2:46:21] groot in zitten.

[2:46:23] Is dat dan iets wat toewerkt naar een Europese bijenkorf?

[2:46:26] Nee.

[2:46:27] Daar wordt gewerkt aan technologische ontwikkeling.

[2:46:30] Ik denk dat waar we behoefte aan hebben, en wat ook veel meer waar zou kunnen brengen

[2:46:34] van onze investering van publiek geld, is het verzorgen in een behoefte waar we ook weten

[2:46:41] dat er een markt is.

[2:46:42] Want bedrijven zullen liever gaan samenwerken en gaan investeren in iets als ze weten dat

[2:46:48] er een markt is.

[2:46:48] En dat is een belangrijk element in die Europese bijenkorf, dat we dus zeggen, heel veel overheidsorganisaties

[2:46:57] gaan nu naar de markt, dat is dus een fantastische kans om die marktmacht in te zetten.

[2:47:03] als garantie voor een groep bedrijven die kan gaan samenwerken om een Europees aanbod met z'n allen te maken.

[2:47:11] We hebben de SED-inquest, die is misschien eerder opgekomen vandaag, die hebben we gezien, waarbij we hoorden dat een organisatie het idee had

[2:47:21] dat ze moest kiezen voor één van de grote Amerikaanse bedrijven, omdat het anders eigenlijk zo ingewikkeld is.

[2:47:26] En daar hebben ze misschien de mensen niet voor in huis om dat allemaal te regelen.

[2:47:29] Daar moet volgens mij een oplossing voor komen en het idee van een Europese bijenkorf is

[2:47:35] dus om dat te faciliteren, maar dan wel in de wetenschap dat er dan ook een markt is,

[2:47:40] want alleen dan zullen bedrijven echt gaan doen wat de overheid nodig heeft, wat voor

[2:47:47] de burgers uiteindelijk ook een belangrijke oplossing is, omdat het soevereiniteit beter

[2:47:51] waarborgt en uiteindelijk ook een markt kan creëren, waardoor misschien buiten de overheid

[2:47:56] daarna ook andere spelers naartoe kunnen stappen.

[2:48:00] Dus dat is de toelichting inderdaad bij iets wat dus nog nooit is geprobeerd.

[2:48:04] Ik was vorige week in Parijs, als ik nog heel even mag, voorzitter.

[2:48:07] En Parijs, daar praten ze natuurlijk al 15 jaar over cloudsoevereiniteit,

[2:48:11] met vrij weinig succes. Ze staan eigenlijk nog steeds op hetzelfde punt als wij,

[2:48:14] werd heel eerlijk gezegd.

[2:48:16] En daar reageerden ze eigenlijk ook enthousiast op dit idee,

[2:48:19] wat mij weer, nou ja, de wetenschap gaf dat het dus echt iets nieuws is.

[2:48:24] En er zijn overigens wel in Japan bijvoorbeeld voorbeelden

[2:48:27] van dit type investering of industriepolitiek, als u wil.

[2:48:32] Dus daar kunnen we misschien wat van leren.

[2:48:34] En dat beetje analyse is denk ik ook nodig

[2:48:36] om tot een goede invulling van het idee te komen.

[2:48:42] Dank u wel. Dan de heer Van der Berg.

[2:48:45] Ja, ten aanzien van 5G en 6G.

[2:48:50] Standardisatie werkt als je ook test.

[2:48:53] En het probleem met 5G en 6G-standardisatie

[2:48:57] is eigenlijk dat dat gebeurt in de drie gpp.

[2:49:00] En daar geldt eigenlijk meeste stemmen gelden.

[2:49:03] En die meeste stemmen gaan er vooral over, ik wil alles in de specificatie krijgen,

[2:49:08] zodat ik naar mijn achterban kan zeggen dat ik iets bereikt heb

[2:49:11] en dat onze patenten erin zitten.

[2:49:16] Maar er wordt niet getest of het daadwerkelijk ook werkt.

[2:49:19] Want op het moment dat je moet gaan bouwen en testen,

[2:49:22] in de internetwereld noemen ze dat rough consensus and running code.

[2:49:26] In de wifi-wereld hebben ze daar ook zo hun regels voor.

[2:49:30] Ja, dan krijg je al vrij snel dat iedereen zegt van ja, wacht eens even.

[2:49:33] Moet ik daar ook code voor bouwen? Ja, dit was al een dom idee.

[2:49:37] Maar als ik er ook nog een keer werk voor moet doen, dan al helemaal niet.

[2:49:42] Terwijl in de 3GPP zeg je gewoon, ja hoor.

[2:49:45] En dan denk je, dat doen we toch niet.

[2:49:47] Dus bij de 3GPP is dan met die 5G en straks ook de 6G stonden het probleem.

[2:49:53] Er staat van alles in en niemand weet wat er echt geïmplementeerd wordt.

[2:49:58] Dat bepalen Qualcomm, Ericsson, Nokia en later et cetera.

[2:50:04] En als je dan een kleine speler bent op een land en je wilt iets gefixt krijgen,

[2:50:09] wie moet je bellen?

[2:50:11] Het is zo complex, we weten het niet meer.

[2:50:14] Er zijn ideeën voor open randen, daar hebben we onderzoek naar gedaan.

[2:50:18] Zelfs de mensen die die spullenboel bouwen zeggen

[2:50:20] de telecombedrijven weten niet hoe ze het in moeten passen

[2:50:24] want dan moet het samenwerken met die of die...

[2:50:27] Maar we weten niet hoe dat werkt. Dan moeten we dat reverse-engineren.

[2:50:31] En met de volgende software-update werkt het anders.

[2:50:35] Zolang we daarmee bezig zijn, dan kunnen we met z'n allen...

[2:50:38] Ik denk ook dat dat is waarom we roepen met z'n allen

[2:50:41] dat we daar de lead in moeten hebben.

[2:50:43] Niemand wil de lead hebben in wifi.

[2:50:45] Tenminste, ik heb hier nog geen beleidsplan wifi 7 of wifi 9 gezien.

[2:50:52] Nee, dat is veel simpeler.

[2:50:54] Daar heb je dus ook meer leveranciers.

[2:50:57] Ondertussen wordt er dus een hele hoop opgehangen aan 5G wat het nooit gaat doen.

[2:51:02] Het is gewoon internet over een mobiele standaard.

[2:51:05] Het zou niet complexer moeten zijn dan wifi.

[2:51:08] Maar we verzinnen er van alles omheen.

[2:51:10] Ja, roaming is complexer en et cetera.

[2:51:12] Ja, er is van alles bij te verzinnen.

[2:51:15] Maar 2G-GSM is een succes geworden omdat het een Europese standaard was...

[2:51:20] die zo goed gestandardiseerd was...

[2:51:22] dat je kon willekeurig een telefoon in Afrika kopen

[2:51:25] en die werkte in IJsland, Japan en overal, want dat was GSM.

[2:51:29] Iedereen moest tegen hetzelfde apparaat aantesten.

[2:51:32] Toen er eens een keer een buk gevonden werd in de standaard, was het...

[2:51:36] Ja, dan fiksen we de standaard wel, want de doos waar we tegen aantesten,

[2:51:39] dat is de waarheid en niet hoe we het opgeschreven hebben.

[2:51:43] Die wereld zitten we niet in met 6G.

[2:51:46] En dat betekent dus ook dat heel veel van het geld dat we tegen 6G aangooien

[2:51:49] is vooral voor de buren, want uiteindelijk bepalen een paar partijen, wat echt in 6G komt,

[2:51:55] Qualcomm, Mediatek, Huawei, Ericsson, Nokia, twee Europeanen.

[2:52:01] Maar goed, als de wereld waar van mee leeft.

[2:52:06] Dan de heer Sjiks Dijkstra van MSC.

[2:52:09] Dank u wel, voorzitter.

[2:52:09] Met oog op de tijd zou ik mezelf beperken tot één vraag.

[2:52:13] Ik wil alle aanwezigen ook erg bedanken voor hun komst en hun verhaal.

[2:52:19] Een enkele vraag aan mevrouw Okano-Heijmans.

[2:52:23] Ik heb net als collega Rijkhofsky uw positiepapier met veel plezier gelezen...

[2:52:27] en ik sloeg ook aan op de Biocore Cloud Megascaler.

[2:52:32] En ik denk dat het inderdaad een idee zou kunnen zijn met veel potentie.

[2:52:36] En dat is eigenlijk mijn concrete vraag van...

[2:52:38] als wij als politieke initiatiefnemers hier werk van zouden willen maken...

[2:52:45] hoe krijgen we dit dan voor elkaar?

[2:52:47] Hoe kunnen we ervoor zorgen dat daadwerkelijk die partijen zich kunnen verenigen

[2:52:50] en ervoor zorgen dat die partijen en de markt zo geschikt raken

[2:52:55] dat op een punt komen dat er een cloud bij een korf zou kunnen ontstaan?

[2:53:02] Dank u wel voor de vraag.

[2:53:03] En ik nodig de heren ook uit om bij te dragen,

[2:53:07] want ik denk... Ik heb niet de technische kennis

[2:53:09] en ik wil ook niet pretenderen dat ik die heb

[2:53:10] om te zeggen dat de waardeoplossing precies ligt.

[2:53:14] Ik denk dat daar inderdaad twee elementen aan zitten.

[2:53:16] Ten eerste is het de noodzaak om te garanderen dat er een markt gaat zijn voor zoiets, dat er bereidheid is

[2:53:22] van de overheid om te doen wat we tot nu toe niet hebben durven of kunnen doen, namelijk via

[2:53:29] overheidsaanbestedingen kiezen en garanties inbouwen dat je kiest voor iets wat ook de

[2:53:35] Nederlandse open strategische autonomie dient.

[2:53:38] Volgens mij is dat een voorwaarde die je er op enige manier in kan schrijven.

[2:53:41] Dat hebben we tot nu toe niet gedaan, omdat we vooral open wilden zijn en niet strategisch.

[2:53:46] wilde denken. We zitten nu in een andere tijdsgeest, dus ik denk dat we ten eerste daar taarharts

[2:53:52] over nagedacht moeten worden hoe dat dan wel kan. En daar kunnen consultants en juristen

[2:53:58] vast heel goed bij helpen. Het tweede is inderdaad misschien de meer uitdaging, de grotere uitdaging,

[2:54:04] het samenbrengen van de juiste partijen. Ik zou dan beginnen met het onderzoeken naar

[2:54:10] welke elementen echt cruciaal zijn in de alles-in-één-oplossing

[2:54:14] waar klanten naar op zoek zijn.

[2:54:17] Dus daar moet je dus het gesprek faciliteren

[2:54:20] tussen enerzijds klanten en aan de andere kant de producenten.

[2:54:25] Dat is een vrij technologische kennis

[2:54:28] waar, denk ik, aan tafel en daar in de zaal heel veel mensen die hebben.

[2:54:34] Als je je eerste kernspelers bij elkaar hebt,

[2:54:37] dan kan je op basis daarvan voortbouwen.

[2:54:39] En dan zul je ook moeten testen welke bedrijven en welke organisaties echt bereid zijn om die extra maal te gaan.

[2:54:45] Want het is dus een soort van voorinvestering die gedaan moet worden.

[2:54:50] En waar dus bedrijven ook niet alleen vanuit winst ook, maar ook met een beetje publiek belang in willen stappen.

[2:54:57] En dat is dus een verkenning die eerst gedaan moet worden door een partij.

[2:55:02] Of dat u daar tijd voor heeft als Kamerleden.

[2:55:05] En ik zou er heel veel respect voor hebben als het lukt.

[2:55:06] Als dat niet lukt, denk ik dat u die opdracht bij iemand anders kan neerleggen.

[2:55:11] En daarna vereist het dus een technische investering

[2:55:14] in het faciliteren van die samenwerking op technisch gebied, bedoel ik.

[2:55:19] Na dus die verkenning meer van welke spelers hebben we nodig.

[2:55:24] En dat is in heel kort eigenlijk de uitleg.

[2:55:31] Er is één ding wat ik nog wel zou willen toevoegen.

[2:55:33] Twee weken geleden was er een gesprek met de minister van Economische Zaken

[2:55:36] en mevrouw Van Heffelen, staatssecretaris Digitale Zaken.

[2:55:40] En daar ging het ook over cloud en daar kwam ook SEDN weer te sprake.

[2:55:46] En één punt wat daar steeds terugkwam vanuit de markt,

[2:55:48] is dat er niet gevraagd wordt om subsidie of niet gevraagd wordt om per se te sponsoren.

[2:55:53] Natuurlijk zijn er een aantal punten waar we denken dat de overheid ook mee kan financieren,

[2:55:58] maar net werd ook al aangehaald dat de overheid een van de grootste ICT-werkgevers is,

[2:56:02] niet één van de, de grootste ICT-werkgever is,

[2:56:05] maar misschien ook wel één van de grootste ICT-inkopers.

[2:56:08] Dus als we het hebben, zeker over die strategische autonomie,

[2:56:12] als dat een belangrijke voorwaarde is vanuit overheidsbeleid,

[2:56:15] zou je dat ook in je inkoopbeleid kunnen meenemen.

[2:56:17] En puur dus anders in te kopen,

[2:56:20] daarmee Nederlandse, in sommige gevallen Europese, dingen kunnen stimuleren,

[2:56:24] wat ook weer leidt tot de vraag naar personeel,

[2:56:27] wat wel een uitdaging is, maar ook een kans om daarmee mensen te trainen.

[2:56:30] En ik denk niet onbelangrijk, dat resulteert ook in omzetbelasting,

[2:56:34] dus inkomsten voor de staat.

[2:56:35] Dus ik denk dat daar een model is waar een vliegwiel te organiseren is, en dat is op

[2:56:40] al die dossiers die we hier behandelen, waar de overheid echt een aanjager kan zijn, puur

[2:56:44] door inkoopbeleid.

[2:56:45] En we zien dat in landen om ons heen, we zien dat zeker in een land als Amerika, waar de

[2:56:49] overheid echt een speler is in het aanjagen van die industrie, door gewoon in te kopen.

[2:56:54] Dus ik denk dat dat een toevoeging is in het creëren van zo'n model, dat je dat kunt stimuleren

[2:56:58] als overheid door gewoon je inkoopbeleid daar ook op af te stemmen.

[2:57:01] dan hoef je niet meteen te investeren in vunding en fondsen.

[2:57:09] Een hele korte aanvulling.

[2:57:11] Een van de weinigingen die met de motie-Vendrik is gedaan,

[2:57:13] is een programma OSOS op start en die hebben uitgezocht destijds heel goed,

[2:57:16] juridisch, dat open source buiten alles valt.

[2:57:18] Die hoef je niet aan te besteden, kan je gewoon downloaden

[2:57:20] en daar vervolgens support op vragen.

[2:57:22] Dus je mag het wetenschappers open source laten ontwikkelen of wie dan ook

[2:57:27] en dat mag gewoon überhaupt staatssteuntechnisch

[2:57:31] en daarna mag je het gewoon onbeperkt inzetten waar je maar wil.

[2:57:34] Dus daar zit in ieder geval een ankerpunt en ook een zekerheid

[2:57:38] dat de bijenkorf niet één koningin krijgt die steeds groter en groter

[2:57:41] en een larve die, wij spreken, alsnog het nest opeet,

[2:57:45] maar dat je het wel op bijtjesniveau houdt.

[2:57:50] En daar ook nog een keer bij.

[2:57:53] Als je dan daar openstand naar en een manier van samenwerken,

[2:57:57] waarom is Ideal zo'n succes geworden in Nederland?

[2:58:00] En waarom kijken ze in Amerika vreemd aan dat je dat werkelijk binnen

[2:58:04] vijf minuten het overgeboekt hebt en op de rekening, samenwerken, polderen.

[2:58:12] Het werkt echt en dat schaalt dus nu door naar Europa.

[2:58:16] Ja, daar hebben Nederlandse bedrijven ook profijt van.

[2:58:20] Het vergt vaak net iets meer aan de voorkant met elkaar in een hok zitten

[2:58:23] en eruit komen wat je doel is.

[2:58:27] Maar daarna kun je dus wel langs een standaard manier dingen gaan doen,

[2:58:32] terwijl het nu vaak is, je gooit het over de muur naar de markt,

[2:58:36] die moet een oplossing verzinnen.

[2:58:38] En dan vind je het raar dat die oplossingen,

[2:58:40] die door verschillende marktpartijen gebouwd worden,

[2:58:43] niet interoperabel zijn.

[2:58:46] Ja, en dan komt daar een winner-takes-all.

[2:58:49] Als het dan om vergunningssystemen gaat,

[2:58:51] om boekhoudsystemen, kwamen we er zelf achter.

[2:58:54] We wilden van accountant veranderen.

[2:58:55] Je kunt niet van accountant veranderen

[2:58:58] als hij niet hetzelfde boekhoudsoftware ondersteunt.

[2:59:02] want je kunt het niet van boekhoudstof verwisselen zonder een ID-project.

[2:59:07] Hallo?

[2:59:09] Maar welke hoek hebben we ons allemaal ingeschilderd?

[2:59:13] En ja, dus het gaat niet alleen om grote klouten dingen.

[2:59:17] Als we dit soort kleine dingen nou regelen met z'n allen,

[2:59:20] dan ontstaat die bijenkorf ook daar rond.

[2:59:25] Dank u wel. Dan de heer Van Liesen van de PVV.

[2:59:29] Ja, voorzitter, dank u wel.

[2:59:30] Het is ongelooflijk dank aan alle sprekers voor alle verhelderende verhalen en toelichtingen op de papers die zijn ingezonden.

[2:59:37] Het is een wereld van informatie die wij even tot ons kunnen nemen.

[2:59:41] Ik heb in aanvulling op de collega's geen verdere vragen.

[2:59:46] Het is een helder verhaal.

[2:59:47] Ik zou wel wat meer willen weten over het verhaal waarom 5G en 6G niet zou gaan werken.

[2:59:52] Dat vind ik wel interessant.

[2:59:54] Maar ik denk dat dat een heel lang verhaal gaat worden met heel veel verdiepingen.

[2:59:59] of kunt u het er heel kort even toelichten nog?

[3:00:02] Ik geloof best dat, net als nu met 5G, we hebben iets werkend gekregen.

[3:00:08] Maar dan ben je een bedrijfje als Apple en dan wil je graag je eigen modem gaan maken

[3:00:12] en dan koop je de hele Intel modemdivisie.

[3:00:15] Dan ben je vijf jaar bezig en dan heb je nog steeds geen werkende modem.

[3:00:19] Je kunt hem dus alleen met Qualcomm inkopen.

[3:00:21] Dus blijkbaar is het zo moeilijk om dat wereldwijd werkend te krijgen

[3:00:26] dat je dus nog maar bij één partij terecht kunt.

[3:00:28] Ja, oké, het heet 5G.

[3:00:31] Nou, met 6G gaan we waarschijnlijk hetzelfde krijgen.

[3:00:34] Er staat van alles in die standaard.

[3:00:35] Qualcomm, Ericsson, Nokia, waar wij bepalen wat er echt werkt.

[3:00:41] En de rest, die die kasten aan documentatie leest, weet niet hoe het echt werkt.

[3:00:50] Dus er zal vast 6G komen.

[3:00:53] Maar omdat het geen open ecosysteem is, geen open standaard,

[3:00:57] is het vooral marketing en gokken wat een paar partijen gemaakt hebben.

[3:01:03] Met GSM was dat gokken er niet.

[3:01:05] We wisten allemaal precies wat het was.

[3:01:07] Daarom heeft het gewonnen.

[3:01:10] Met 4G, 5G en 6G zien we,

[3:01:14] nou ja, zelfs met zoiets simpels als bellen naar 112,

[3:01:18] dat niemand daar dezelfde implementatie van had.

[3:01:21] Terwijl dat toch echt gestandardiseerd was.

[3:01:25] Moest er nog weer een hele serie verduidelijkingen komen,

[3:01:28] want het bleek toch niet gestandardiseerd te zijn.

[3:01:31] En er is geen standaardtest.

[3:01:34] Ja, dat is het verschil.

[3:01:36] Je kunt er best de marketing dingen op plakken,

[3:01:40] maar dat een echte standaard kan iedereen implementeren,

[3:01:45] zeker als je een paar miljard hebt à la Apple,

[3:01:47] zou het toch moeten lukken.

[3:01:52] En dan heb ik als fractie lid van GroenLinks Partij van de Arbeid

[3:01:55] één vraag aan de heer Leenaars.

[3:01:57] U heeft waarschijnlijk gehoord dat er wordt gewerkt aan een programmekabinet.

[3:02:01] Dan zijn er vacatures.

[3:02:02] Het woord minister van Digitale Zaken is al een keer gevallen.

[3:02:05] Stel dat u dan solliciteert en u wordt aangenomen, waar begint u?

[3:02:10] Als allereerste.

[3:02:15] Ik heb een heel lijstje van dingen die ik zou doen.

[3:02:17] Maar ik zou het offerspakket, dat is zeg maar echt de baas van samenwerken.

[3:02:22] Ik zou de browser, ik zou de mobiele OS'en regelen.

[3:02:25] En ik zou de ziekenhuis software.

[3:02:26] Dat zijn een paar van de pijnpunten waar we zo hard op bloeden.

[3:02:30] Iedere ziekenhuis betaalt daar een paar honderd miljoen aan.

[3:02:32] En ze zijn de controle kwijt.

[3:02:33] Mensen staken in sommige landen als ze die software moeten gebruiken.

[3:02:37] En dat zijn gewoon de grote leegbloeders.

[3:02:40] En ik zou stuk voor stuk gewoon afwerken.

[3:02:42] En ik zou de Europese, de wereldwijde open source infrastructuur in Nederland vestigen.

[3:02:48] We hebben alle kaarten in huis.

[3:02:50] Dat kost een paar honderd, nou ja, dat kost een paar tientallen miljoenen.

[3:02:54] En dan zijn we echt het huis van open source.

[3:02:56] En ik denk dat daar de toekomst ligt van Europa.

[3:03:00] Dank u wel. En ik wil u allen van harte danken voor uw tijd, uw bijdrage en uw position papers.

[3:03:04] En dan sluiten we deze ronde tafel Digitale Infrastructuur en Economie.

[3:03:08] En ook hartelijk dank aan onze bode en voor alle zorg voor onze gasten en onszelf.

[3:03:13] Dank u wel.