Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

[0:00:06] Goedemiddag. Het is inmiddels twee minuten over vijf.

[0:00:09] Maar alle ondersteunende ICT-zaken werken inmiddels, dus we kunnen van start.

[0:00:18] We hebben een mooie agenda voor liggen.

[0:00:20] En daar hoop ik met uw medewerking zo spoedig mogelijk doorheen te gaan.

[0:00:25] Maar ja, als dat niet zo spoedig wordt, dan doen we er al wat langer over.

[0:00:28] Dus we gaan het zien.

[0:00:29] We beginnen met agendapunt 1, de regeling van werkzaamheden.

[0:00:34] Er zijn twee zaken ingediend.

[0:00:37] De eerste is het verzoek van het lid Postma, maar mevrouw Postma is er niet.

[0:00:44] Ik weet niet of iemand gevraagd heeft om iets voor haar in te brengen.

[0:00:47] Hoe doen we dat in Grief 4?

[0:00:49] Volgende keer.

[0:00:50] Volgende keer.

[0:00:50] Dat is goed.

[0:00:51] Dan hebben we een tweede verzoek.

[0:00:53] Dat is een verzoek van het lid Kreuger.

[0:00:56] Ja, met vrienden.

[0:01:01] En die heeft het voorstel om het Sociaal en Cultureel Planbureau te vragen een briefing

[0:01:05] te verzorgen over het onderzoek tussen duurzaam denken en duurzaam doen.

[0:01:09] Wilt u daar nog iets aan toevoegen, mevrouw Kreuger, of is het in één keer helder?

[0:01:12] Op zich is het best wel een helder, maar er is volgens mij heel goed onderzoek gedaan door het

[0:01:16] SCP, onder andere over eerlijk klimaatbeleid en het verdelen van lusten en lasten en allemaal onderwerpen

[0:01:21] waar wij als commissie ook vaker het met elkaar over hebben.

[0:01:24] Dus ik wou ze heel graag vragen of we ze uit konden nodigen voor een technische briefing.

[0:01:28] Laten we eens even kijken. Wie heeft daar iets op tegen?

[0:01:34] Nou, mevrouw Keurig, u heeft veel vrienden vanmiddag.

[0:01:36] Iedereen is akkoord.

[0:01:38] Dus bij deze.

[0:01:42] Dan gaan we naar agenda punt twee.

[0:01:45] Dat betreft de brievenlijst van de particulieren.

[0:01:47] Het zijn er niet zo heel veel. Het zijn er twee.

[0:01:49] Ik kijk even of dat afgehandeld kan worden volgens de voorstellers die hier staan.

[0:01:57] Dat lijkt het geval.

[0:01:58] Dan gaan we naar agenda punt drie.

[0:01:59] Dat is de brievenlijst van de organisaties.

[0:02:02] Dat zijn er wat meer, zestien om precies te zijn.

[0:02:06] Ik kijk even of iemand een brief aan de orde wil stellen.

[0:02:09] Dat is niet het geval.

[0:02:11] Dan hebben we agenda punt drie ook afgehandeld en doen we dat zoals voorgesteld.

[0:02:16] Meneer Thijssen, ik ging te snel voor u.

[0:02:19] Bij de brieven van de organisaties, brieven 9 en 10, of die betrokken kunnen worden bij

[0:02:27] het debat op 30 mei van Mijnbouw en Groningen.

[0:02:33] Kijk even rond.

[0:02:34] En ik kreeg ook het verzoek om dat te doen bij waterstof, groengas en andere energiedragers.

[0:02:39] Diezelfde brieven?

[0:02:40] Diezelfde brieven.

[0:02:42] Kunnen u zich daar ook allemaal in vinden?

[0:02:43] Ja.

[0:02:43] Dan heeft u dat voor mekaar, meneer.

[0:02:45] Het eerste resultaat is al binnen.

[0:02:49] Dat wou ik maar zeggen.

[0:02:51] Dan gaan we naar agenda punt 4.

[0:02:54] Dat betreft de uitnodigingen.

[0:02:57] Het eerste is een uitnodiging van de Fietsersbond en Dutch Cycling Embassy voor een werkbezoek over internationale potentieel van de Nederlandse fietssector als voormalig fietsenmaker.

[0:03:08] Dat gaat mij natuurlijk zwaar aan het hart.

[0:03:09] Maar op 28 augustus 2024 is het voorstel om dit aan individuele leden of fracties over te laten.

[0:03:16] Kunnen zich daarin vinden?

[0:03:18] Ja? Nou, dan kunt u daar zelf iets mee doen of niet, maar dan gaan we dat niet gezamenlijk doen.

[0:03:28] Dan is agenda punt vijf het verzoek van VNCI tot aanbidding van een petitie met betrekking tot

[0:03:33] verduurzamingsprojecten op 14 mei aanstaande.

[0:03:36] Ik kijk even rond of dat akkoord is.

[0:03:39] kunnen zich daarin vinden?

[0:03:41] Ja, dan gaan we dat organiseren.

[0:03:43] Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat betreft een uitnodiging

[0:03:46] IPO voor een werkbezoek netcongressie van dichtbij.

[0:03:50] Het is voorstellijk om dit te bespreken. Ik kijk even rond, want

[0:03:55] als u dit wilt, dus de eerste vraag is dan wilt u dit, maar dan moeten we wel vijf

[0:03:58] mensen hebben die dit willen.

[0:04:00] En het ook op het moment dat het zo is willen.

[0:04:02] Ik kijk even rond. Zijn er mensen die dit willen?

[0:04:07] Mevrouw Kreuger, meneer Thijssen, zijn er meer mensen die...

[0:04:15] Ik doe relatief vaak werkbezoeken rondom netcongressen.

[0:04:19] Voor mij hoeft niet zeg maar nog een gezamenlijk bezoek.

[0:04:20] Maar de leden die dit willen, kunnen het uiteraard wel.

[0:04:22] Als ik dat zo zie, dan denk ik dat het een individueel bezoek wordt

[0:04:26] of een gezamenlijk bezoek van mevrouw Kreuger en meneer Thijssen.

[0:04:31] Het IPO luistert vast mee.

[0:04:33] Dus dan hoop ik dat ze me snel een uitzoeknodiging sturen.

[0:04:36] Daar gaan we vanuit.

[0:04:39] Dank u wel.

[0:04:40] Mevrouw Posma is aangekomen.

[0:04:41] Ja, we hebben uw verzoek bij agenda punt 1 gemist.

[0:04:45] Kunnen we dat doorschuiven naar een volgende keer?

[0:04:47] Ja, of nee?

[0:04:49] Ik kijk even naar de grafieer. Mag dat?

[0:04:50] Nou, dan zijn we zo coulant.

[0:04:52] Als de rest van de commissie dat goed vindt, dan pakken we hem even bij de kop.

[0:04:55] Zo zijn we vandaag, mevrouw Posma.

[0:04:56] Uw verzoek is...

[0:04:58] Dan gaan we even terug naar agenda punt 1.

[0:04:59] Om in het vervolg het commissiedebat Energieraad twee uur te laten duren.

[0:05:03] In plaats van de drie of vier uur eerder.

[0:05:05] En ik kijk even rond of iedereen zich daarin kan vinden, of dat daar commentaar op is.

[0:05:10] Is iedereen daarmee akkoord?

[0:05:12] Nou, die heeft u ook binnen.

[0:05:14] Gefeliciteerd.

[0:05:18] Nee, er staan nog meer op de agenda.

[0:05:20] Dan gaan we naar agendapunt 7.

[0:05:22] Dat betreft de wet- en regelgeving.

[0:05:26] Dat gaat over regels voor de energiemarkt en energiesystemen.

[0:05:33] Het eerste voorstel betreft de tweede zaak, namelijk de derde note van wijziging in zaken

[0:05:39] regels over energiemarkten en energiesystemen.

[0:05:42] Het voorstel is om deze te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

[0:05:45] Kunnen we daarmee instemmen?

[0:05:47] Dan zit hier nog een voorstel onder, namelijk over de beantwoording van de vragen gesteld

[0:05:53] tijdens het wetgevingsoverleg regels over energiemarkten en energiesystemen van 8 april 2024

[0:05:59] over allocatiepunten.

[0:06:00] en het voorstel is om deze te betrekken bij het wetgevingsoverleg

[0:06:04] regels, energiemarkten en energiesystemen.

[0:06:07] Kunt u zich daarin vinden?

[0:06:10] Ja?

[0:06:11] Goed, dan gaan we door naar agenda punt 8.

[0:06:14] Dat betreft het voorstel van wet van het lid Teunissen,

[0:06:17] houden de wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen

[0:06:20] dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren

[0:06:24] aan het voorkomen van een verdere opwarming van de aarde.

[0:06:27] De vraag is of u de brief van de letter Teunissen in zaken overname van de verdediging van het

[0:06:35] initiatiefvoorstel, die voor de heer Van Raan dat ter informatie tot u zich heeft genomen.

[0:06:42] Dan gaat mevrouw Teunissen dit dus overnemen.

[0:06:46] Dan gaan we naar punt 9, de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische

[0:06:51] Zaken en Klimaat voor het jaar 2024.

[0:06:54] Het voorstel is om de inbrengdaten voor het indienen van feitelijke vragen ten

[0:06:59] waarde van het verslag centraal vast te stellen op 17 mei, aanstaande om twee uur.

[0:07:04] Ik kijk even rond of u daarmee in kunt stemmen.

[0:07:07] Ja. En dan gaat mevrouw Kreuger nog even een bijgaand voorstel doen, volgens mij.

[0:07:14] Gaat uw gang.

[0:07:14] Ja, klopt, voorzitter.

[0:07:15] Ik zou heel graag op punt negen en punt tien en punt twintig.

[0:07:22] Dat hoort allemaal bij elkaar, dat we het behandelen als commissie.

[0:07:29] Ik heb begrepen dat dat normaaliter met een WGO gebeurt.

[0:07:35] Uw voorstel is om een WGO te plannen.

[0:07:37] Ik kijk even rond of iedereen zich daarin kan vinden.

[0:07:42] Meneer Erkens.

[0:07:45] Goed om te behandelen, maar misschien dan wel handig om bij de volgende procedurevergadering

[0:07:48] ook af te spreken hoe lang het WGO is, wanneer, etcetera.

[0:07:51] want ik denk dat het misschien handig is om ook even te weten welke tijdslijnen er aan vasthangen dan met elkaar.

[0:07:55] Maar dat we het gaan behandelen als commissie, dat is twijfel.

[0:07:58] Ik kijk even, de datum wordt geplandicat...

[0:08:01] We gaan het datum nu uitzoeken.

[0:08:08] Ik kijk, mevrouw Kruijgen, heeft u een bepaalde tijdsture in gedachten?

[0:08:14] Nou ja, ik laat me hier heel graag door de griffie.

[0:08:16] Volgens mij hebben we ook een standaard tijdpaden voor dit soort zaken, toch?

[0:08:21] Kunt u een advies doen?

[0:08:22] Tien tot vijf uur.

[0:08:26] Daten weet ik nog niet.

[0:08:27] Die wordt uitgezocht.

[0:08:28] Goed, kunt u zich vinden van tien tot vijf?

[0:08:30] En er wordt een datum door de Griffie voorgedragen.

[0:08:34] Mevrouw Posten.

[0:08:35] Ik denk dat het handig is, want het moet natuurlijk passen

[0:08:37] na de beantwoording van de feitelijke vragen

[0:08:39] en ook voor de behandeling van de plenaire voorjaarsnood.

[0:08:41] Dus, luister, redden we dat qua ruimte, was mijn vraag ook.

[0:08:45] Dat wel.

[0:08:46] Dat kan.

[0:08:50] Dan doen we het zo, een WGO, dat heeft iets als instemming, van 10 tot 5 en de datum wordt vastgesteld.

[0:08:56] Dat is een uitdaging voor de Griffie.

[0:08:59] Goed, dan gaan we naar agendapunt 10.

[0:09:03] Dat betreft de wijziging en begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024.

[0:09:07] Die werd natuurlijk betrokken bij dat WGO, maar de inbrengdatum willen we ook op 17 mei om twee uur stellen.

[0:09:13] Ik schat in dat dat ook uw goedkeuring weg kan dragen.

[0:09:15] Dat klopt, zie ik.

[0:09:18] Dan gaan we naar de stukken van de minister van EZK.

[0:09:24] Zijn u nou bij agenda punt 10 dat het wordt betrokken bij het WGO?

[0:09:28] Ja, dat was het voorstel zojuist van mevrouw Kreuzer.

[0:09:32] 20 ook. 19 en 20.

[0:09:38] U heeft er zojuist mee ingestemd.

[0:09:41] We zaten in zo'n positieve vibe, maar ik bleek dus toch niet heel goed op te letten.

[0:09:46] Voor ons zijn dit allemaal verschillende woordvoerders, dus dan gooien we verschillende onderwerpen

[0:09:50] op één hele grote hoop voor één WGO.

[0:09:53] De vraag is dus of dit verstandig is, maar ik ben daar dus eigenlijk geen voorstander

[0:09:57] van.

[0:09:58] Dus als we misschien het punt groeifondsen zouden kunnen uithalen, wat echt een vreemde

[0:10:01] eten in de bijt is in het lijstje, dan denk ik dat mijn collega Sylvio Erkens de rest

[0:10:06] van het lijstje zou kunnen doen.

[0:10:07] maar ik ben benieuwd.

[0:10:10] Ik kijk even naar...

[0:10:11] GELACH

[0:10:15] Goed.

[0:10:17] Ik zie allemaal handjes voor akkoord.

[0:10:19] GELACH

[0:10:20] Er waren net allemaal handjes akkoord voor het voorstel te steunen,

[0:10:23] maar ik kijk even terug naar mevrouw Kreugen.

[0:10:25] Nou, kijk,

[0:10:28] volgens mij is het gebruikelijk

[0:10:30] dat de verschillende stukken

[0:10:32] die slaan op

[0:10:33] het begrotingsonderdeel

[0:10:35] economische zaken in het klimaat bij elkaar in een WGO worden behandeld, waarbij vervolgens er ook

[0:10:41] meerdere woordvoerders kunnen zijn. Maar als deze commissie per se het groeifonds in een aparte WGO

[0:10:46] wil doen, zeg ik, daar ga ik niet voor liggen, zeg maar. Maar volgens mij de heer Vermeer wel.

[0:10:55] Ik kijk even rond. Het oorspronkelijke voorstel van mevrouw Kreugen was alles bij elkaar houden.

[0:11:00] Wie is daarvoor?

[0:11:02] NRC?

[0:11:09] Dan gaan we eerst even een paar vragen.

[0:11:12] Volgens mij was dan mevrouw Van Meten als eerste.

[0:11:15] Voor de duidelijkheid.

[0:11:16] Ik had net mijn hand niet opgestoken.

[0:11:18] Dus dat was geen ja.

[0:11:21] Ten tweede.

[0:11:22] Kijk, het is een beetje lastig.

[0:11:24] Want voor mij geldt hetzelfde als voor mevrouw Mattis-Amerika.

[0:11:28] Kijk, ik ga over...

[0:11:29] een groeifonds zeg maar, maar de alles aangaande klimaat en energie van de heer Jetten, dat is Alexander Kops.

[0:11:37] Dus ja, het is niet één woordvoerder.

[0:11:52] Ik kijk even nog, eerst even mevrouw Rodekerk en dan gaan we er dadelijk iets van maken.

[0:11:57] Ik denk dat we ons allemaal niet helemaal hebben voor kunnen bereiden op dit voorstel.

[0:12:00] Het voorstel is om het dan schriftelijk te inventariseren.

[0:12:02] Dan kan iedereen het ook even met zijn andere woordvoerders overleggen.

[0:12:05] Waar ik zelf ook mee zit, is dat er een behandeling van de voorjaarsnota, neem ik aan, ook vanuit EZK komt.

[0:12:11] Waarom er dan nog een extra WGO moet, is mij ook niet helder.

[0:12:14] Maar ja, is het een idee om dit even schriftelijk te inventariseren, is mijn verzoek.

[0:12:31] Mevrouw Posma wil ook even reageren.

[0:12:32] Dan kijken we even aan die kant of er nog iemand wil reageren.

[0:12:35] Voorzitter, ik denk dat het gemeenschappelijk voorstel gewoon is dat we er gezellig met z'n allen zijn.

[0:12:40] Want ik denk dat de meeste fracties twee woordvoerders hebben op henknaam,

[0:12:44] maar die kan altijd voor twee spreken.

[0:12:46] Dus dat komt ook erg goed en dat we dan gewoon van tien tot vijf daar

[0:12:50] met elkaar gaan zitten en niet splitsen, want je redt het niet met de tijd.

[0:12:54] Dus echt, ik denk dat het een hele uitdaging is om één maandag vast te prikken

[0:12:58] om dit WGO te doen in het tijdspad dat er ligt.

[0:13:02] Volgens mij zijn dat verstandige woorden van mevrouw Porsma,

[0:13:04] maar ik kijk even nog aan de linkerkant van mij tenminste,

[0:13:07] of daar mensen nergens iets op willen merken.

[0:13:09] Meneer Vermeer.

[0:13:10] Ja, graag. In één WGO.

[0:13:14] Goed. Ik zie dat er verschillende meningen zijn.

[0:13:17] We gaan er maar gewoon over stemmen, denk ik.

[0:13:19] Er lag een voorstel van mevrouw Kreugen om alles op één dag te doen.

[0:13:23] In één WGO.

[0:13:25] Daar kunt u best nog naar kijken of je dat in blokken kunt doen.

[0:13:29] Daar kunnen we nog even verstandig naar kijken.

[0:13:31] Maar ik kijk even van of mensen zich daarin kunnen vinden.

[0:13:34] En dan gaan we hem gewoon in blokken doen.

[0:13:36] Waarbij we niet twee woordsoorten de hele dag daar hoeven te zitten per se.

[0:13:42] Ja, maar dat geldt ook voor alle andere fracties die wat minder groot zijn en wel meedoen.

[0:13:53] Die is er nog niet, maar die heeft inmiddels wel een idee.

[0:13:57] Nee, dat doen we in overleg met Griffie Planeer, want die gaan over de wetgevingsoverleg op een maandag.

[0:14:05] Nou, dan ga ik even nog een keer proberen.

[0:14:07] Het oorspronkelijke voorstel van mevrouw Kreugen, maar dan aangevuld met dat we het proberen te knippen in blokken,

[0:14:12] zodat mensen niet de hele dag hoeven te zijn als er meerdere woordvoerders zijn.

[0:14:15] Is dat een goed voorstel?

[0:14:18] Ja?

[0:14:18] Ja.

[0:14:19] Wie kan zich daar niet in vinden?

[0:14:23] Ja, voorzitter.

[0:14:26] Mevrouw Martens.

[0:14:27] Ik zou toch wel echt graag een schriftelijke ronde willen.

[0:14:29] Ik vind het echt heel moeilijk om nu te overzien waar ik mee instem, wat ik wil,

[0:14:33] wie welke woordvoerder is en welke stukken erbij zitten.

[0:14:35] Dus om dit nu zomaar toe te zeggen.

[0:14:36] Ik snap dat jullie hierover na hebben gedacht, vierde voorzitter, maar heb ik niet.

[0:14:40] Volgens mij vroeg mevrouw Rodekerken eigenlijk hetzelfde punt.

[0:14:43] Dus waarom kunnen we niet afspreken dat we daar nu 24 uur de tijd voor hebben om even een mailtje te sturen

[0:14:47] en dat we het per e-mail procedure doen?

[0:14:51] Mevrouw Kreuger.

[0:14:53] De stukken zijn vrij duidelijk.

[0:14:56] Dat is namelijk zoals elk jaar de suppletorenbegroting die hoort bij de voorjaarsnota.

[0:15:00] Dus dit is eigenlijk iets wat volgens mij elk jaar dezelfde routine heeft

[0:15:09] en wat we eigenlijk ook altijd met een WGO behandelen.

[0:15:15] Ik kijk even naar mevrouw Martens van Amerika, ook vanuit de VVD.

[0:15:20] Kijk, het voorstel is dat je het in meerdere WGO's kunt gaan doen.

[0:15:23] Eigenlijk doen we het nu gewoon in één WGO, maar die knippen we wel even op in een paar blokken.

[0:15:27] Zodat het wellicht ook voor het kabinet, maar ook voor de woordsvoerders,

[0:15:31] gewoon niet betreft dat je daar zeven uur hoeft te zijn, maar dat je de een drieën en de andere vier uur.

[0:15:37] Dus zo organiseren we...

[0:15:39] Volgens mij is er geen discussie over of we dit per WGO gaan doen of niet.

[0:15:44] Dat is volgens mij al wel helder.

[0:15:46] Dan nog even terug naar mevrouw Martens-Mirkap.

[0:15:48] Wilt u dan dat we die twee voorstellen, alles in één brok of...

[0:15:55] Voorzitter, volgens mij is één WGO dan logisch.

[0:15:57] Maar misschien dan wel de e-mail-inventarisatie nog doen

[0:15:59] over wat er misschien de blokindeling is en wat daar logisch van is.

[0:16:02] Dan kunnen we iets van ruggespraak doen.

[0:16:03] Maar dan hebben we wel volgens mij afgestemd met elkaar

[0:16:04] dat er een WGO komt om dit te bespreken.

[0:16:06] Is dat een idee?

[0:16:07] En dan laten we de datum rondgaan en dan doen we even voorstellen hoe we hem exact indelen op die dag.

[0:16:14] Die blokkendeling zal waarschijnlijk gaan over de tijdstippen.

[0:16:19] Als je die twee op elkaar wilt trekken.

[0:16:22] We gaan even kijken hoe we dat gaan doen.

[0:16:27] Nou, volgens mij hebben we agenda punt 9 en 10 nu denk ik met elkaar wel doorgeworsteld.

[0:16:33] Kijk, nou het gaat om het eindresultaat zeg ik gewoon.

[0:16:39] We hadden eigenlijk gedacht...

[0:16:41] We zaten in de voorbereiding en dachten

[0:16:42] dit wordt een hele makkelijke PV.

[0:16:44] Dat kan het ook nog steeds worden.

[0:16:47] Goed, we gaan naar de stukken van de minister van EZK.

[0:16:51] Agenda punt 11.

[0:16:52] Daar gaat over de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen

[0:16:55] over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen

[0:16:57] vervuilde data worden opgeruimd.

[0:17:00] Daar liggen twee voorstellen,

[0:17:02] namelijk om dit te betrekken

[0:17:03] bij de behandeling van de begrotting EZK.

[0:17:05] Kunt u zich daarin vinden.

[0:17:07] Ja, dat ging mooi vlot.

[0:17:10] Dan gaan we naar punt 12, uitstel kabinetsreactie op de 10 voorstellen van een duurzame sociale

[0:17:14] inkoop- en aanbestedingsbeleid.

[0:17:16] Het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:17:20] Is dat akkoord?

[0:17:21] Ja.

[0:17:21] Dan gaan we naar 13, de eerste financiering zonder faciliteiten voor toegepaste onderzoek.

[0:17:27] De eerste vraag is of deze brief controversieel gesteld moet worden.

[0:17:31] Is dat het geval?

[0:17:32] Dat is niet het geval, zie ik.

[0:17:34] Dan is het voorstel om deze te agenderen voor deze tijden voor het Commissie

[0:17:37] Debat Innovatie en Ruimtevaart.

[0:17:39] Kunnen zich daarin vinden?

[0:17:41] Ja. Dan gaan we naar agendapunt 14.

[0:17:44] Dat betreft een reactie op het verzoek van de Commissie over de brief van het

[0:17:48] Netwerk Kennensteden Nederland en nog een aantal.

[0:17:52] De vraag is of deze brief controversieel moet worden gesteld.

[0:17:55] Dat is niet het geval, zie ik.

[0:17:56] Dan willen we ook deze agenderen terzijnde tijden voor het Commissie

[0:18:00] Debat Innovatie en Ruimtevaart.

[0:18:02] Akkoord? Ja.

[0:18:04] Dan gaan we naar eigenaarpunt 15, de kabinetsreactie van het WRR-rapport

[0:18:08] Goede zaken naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen.

[0:18:12] De vraag is of deze brief controversieel gesteld moet worden.

[0:18:15] Dat is niet het geval.

[0:18:17] Dan agenderen we deze voor het te zijnde tijd te voeren commissie debat

[0:18:20] Verdienvermogen van Nederland.

[0:18:21] Akkoord? Meneer Thuijsen.

[0:18:23] Helemaal akkoord, maar ik zou het ook graag willen agenderen voor het debat

[0:18:26] over verduurzaming in de industrie.

[0:18:28] Ik kijk even rond of dat ook instemming heeft.

[0:18:31] Dan is dat ook voor mekaar.

[0:18:34] Dan gaan we naar agenda punt 16, dat betreft de verkenning van de marktordening voor CCS.

[0:18:41] Eerst even kijken of deze brief contriveel gesteld moet worden.

[0:18:44] Dat is niet het geval.

[0:18:46] Dan is het voorstel om deze in samenhang met agenda punt 37 te bespreken.

[0:18:50] Dan kunnen we er nog even over nadenken.

[0:18:52] Akkoord? Dan komt hij dadelijk terug.

[0:18:55] Dan gaan we naar agenda punt 17, dat gaat over de techvorderingen.

[0:18:59] Dat betreft twee zaken.

[0:19:02] Het voorstel is om deze te agenderen voor het te zijn de tijd te voeren commissiedebat

[0:19:06] MKB, onderneming en bedrijfsfinanciering.

[0:19:09] Ackoord? Mevrouw Postma.

[0:19:12] Ik zat achter te vragen of dat de goede plek is om hem te bespreken.

[0:19:17] Dat is een vraag die ik hier ook bij de commissie wilde leggen.

[0:19:19] Of niet misschien bij een ander debat, waarbij het meer bij de minister van Klimaat ligt?

[0:19:28] De griffie geeft mij dat hij in het verleden altijd betrokken is bij dit debat, maar wat zou u hem willen betrekken?

[0:19:41] Kijk, als u hier in het verleden bij lag, dan kan dat misschien, maar ik zat me er gewoon af te vragen.

[0:19:45] Ik ken dit debat helemaal niet, dat heb ik nog nooit gedaan.

[0:19:48] Het is in ieder geval gebruikelijk en dat kan ik beamen, in het verleden was ik woordvoerder.

[0:19:53] Maar ik kijk even rond, zijn er andere mensen die hier...

[0:19:56] Ja, voorzitter, die regeling komt echter van minister Adriaenssen,

[0:20:01] dus daar zou ik hem wel echt bij ondernemen en bedrijfsfinanciering houden,

[0:20:04] want anders wordt het complex.

[0:20:06] Helder.

[0:20:07] Niks is er nog?

[0:20:07] Nee, dat sluit ik nog volledig bij u aan.

[0:20:09] Nou, zullen we hem gewoon dan er toch bij houden?

[0:20:11] Ja, dan gaan we door op de lijn uit het verleden.

[0:20:14] Dank.

[0:20:15] Dan gaan we naar agendapunt 18,

[0:20:17] dat betreft de stukken van de minister voor Klimaat en Energie.

[0:20:22] Het eerste agendapunt is de Bosselse en Zeeuwse voorwaarden.

[0:20:27] Ik kijk even rond of we deze brief contagieel moeten stellen.

[0:20:30] Dat is niet het geval.

[0:20:32] Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat KenEnergy op 5 juni 2024.

[0:20:38] Kunt u zich daarin vinden?

[0:20:40] Dan is het agendapunt 19 de reactie op de motie van het lid Erkens over een scenario

[0:20:45] voor een groter aandeel KenEnergy, bestaande uit tenminste vier grote kerncentrales.

[0:20:49] Moet deze brief controversieel worden gesteld?

[0:20:52] Dat is niet het geval.

[0:20:54] Dan is het voorstel om die ook te agenderen voor datzelfde commissiedebat op 5 juni.

[0:20:58] Akkoord? Ja? Dan gaan we naar agendapunt 20, maar die hebben we net al gehad.

[0:21:07] Mevrouw Kruijg.

[0:21:09] Op agendapunt 19, en ik weet niet of het hier moet of ergens anders.

[0:21:12] Ik zit een klein beetje met het feit dat wij op werkbezoek gaan.

[0:21:19] Dat was echt een werkbezoek bedoeld om goed te praten met mensen in Borsele en Zeeland

[0:21:25] ter voorbereiding op een debat.

[0:21:28] En nu gaan we drie weken na het debat.

[0:21:30] Dat vind ik niet zo netjes naar de mensen die we gaan opzoeken.

[0:21:35] Dus ik zit toch even te zoeken of die datum van die 5 juni voor dat commissiedebat niet

[0:21:40] toch op een ander moment komt.

[0:21:44] Maar wellicht moet dat helemaal niet hier bij agenda punt 19.

[0:21:47] En moet ik dit doen bij een ander agendapunt?

[0:21:55] Ik denk dat het hier prima kan.

[0:21:57] Maar ik kijk even rond.

[0:21:58] Ik kijk even naar de heer Erkens.

[0:22:00] Even voor de helderheid.

[0:22:01] 1 juli, dat kon niet anders dan 1 juli.

[0:22:03] Het is natuurlijk wel wat ongelukkig.

[0:22:04] Daar moet ik denk ik helder over zijn.

[0:22:06] Maar ga je het debat na 1 juli doen, dan zou dat de laatste week zijn voordat we met reces gaan.

[0:22:11] En dan wordt het met name een twee minuten debat.

[0:22:12] En als het daarbij komt, wel heel lastig.

[0:22:14] Maar ik kijk even naar de heer Erkens.

[0:22:16] Nee, voorzitter, dat zou onze voorkeur zijn om het te laten staan zoals het nu staat.

[0:22:19] Ook omdat er een aantal grote besluiten eigenlijk in de brieven van het kabinet stonden.

[0:22:22] Ga je wel of geen staatsdeelneming oprichten die dit doet?

[0:22:25] Dat is niet iets wat we richting de zomerreces of eroverheen kunnen tillen.

[0:22:28] Dus wij houden het graag op deze tafel.

[0:22:30] Goed, dan kijken we even rond wat de meerderheid is in de commissie.

[0:22:34] Wie wil hem op 5 juni houden?

[0:22:39] Moeten we even kijken hoe het qua aantallen zit.

[0:22:44] Nee, niet he?

[0:22:46] Meneer Vlag had ik wel gesproken erover, maar die is niet aanwezig.

[0:22:50] Maar goed, dat kan ik de voorzitter laten weten.

[0:22:54] Ja, ik weet daarover hoor.

[0:23:01] Meneer Vlag zit bij het woondebat.

[0:23:05] Ik vind het echt heel ongemakkelijk naar de mensen die we op gaan zoeken in Borssel en

[0:23:09] Zeeland.

[0:23:10] maar goed dat eh, ja.

[0:23:13] Nou we kijken even, want het was, de omslag was...

[0:23:17] 5. Ja, en hoeveel tegen?

[0:23:20] 5 tegen 6. 5 tegen eh, nee, 5 tegen 5.

[0:23:25] 5, nee 5 tegen 4.

[0:23:28] Hoeveel zijn we hier?

[0:23:31] 5, 6, 7, 8, 9, 10.

[0:23:36] Ik sluit me aan bij de meerderheid voorzitter.

[0:23:39] Nee. Het was 5-4.

[0:23:43] Als ik dan de tiende ben, is het toch zesde?

[0:23:46] Oké.

[0:23:47] Ja.

[0:23:48] Ja, er zit nog één... Er is een vraag van mevrouw Kreug, hoor ik, om het bezoek te verzetten.

[0:24:09] Maar ik begrijp dat het onmogelijk is.

[0:24:11] Eh, dan moeten we... Jij hebt contact gehad met...

[0:24:16] Ja, ik heb wel contact gehad met de organisatie en 1 juli was het vroegste moment waarop het kon.

[0:24:21] Ik kan het natuurlijk nog een keer...

[0:24:23] Het is wel chique om te kijken of het voor 5 juni zou kunnen.

[0:24:31] Maar dat zou wel de goede volgorde zijn.

[0:24:34] Ik zal nogmaals informeren dat het een drukkelijk verzoek is van de Commissie.

[0:24:39] Als dat niet lukt?

[0:24:43] Ja, dan houden we het zo.

[0:24:49] Voorzitter, het is ook fijn om ons even te benaderen met de punten die ze voor het debat graag willen neerleggen.

[0:24:54] Dus misschien kunnen we op die manier ook die uitnodiging doen als het niet lukt om het werkbezoek eerder te doen.

[0:24:59] En ik denk dat we dit onderwerp ook vaker gaan bespreken.

[0:25:01] Dus het is altijd waardevol, het werkbezoek.

[0:25:05] Dat kan ik beamen.

[0:25:06] Ik ben er geregeld geweest, maar meerdere van u denk ik ook.

[0:25:08] Ja? Goed, dan gaan we naar agendapunt 20.

[0:25:13] Maar die hebben we volgens mij zojuist behandeld.

[0:25:17] Ik kijk naar de gegeven... Ja, dus die hebben we bij agendapunt 9 en 10 besproken.

[0:25:21] Dan gaan we naar agendapunt 21.

[0:25:26] Mevrouw Kreuk, u wilde een apart WGO van nummer 20.

[0:25:30] Ik wilde een aparte procedure van nummer 20.

[0:25:33] Nee, ik heb alleen maar heel kort of wij bij acht en bij negentien doen we feitelijke vragen,

[0:25:39] of we dan ook vragen over brief 20.

[0:25:41] Dat die feitelijke vragen ook over brief 20 gaan, aangezien dat er voorbereiding is van het WGO.

[0:25:47] Ik denk dat dat wel gebruikelijk zal zijn.

[0:25:50] Ja, dat hadden we eigenlijk al ingesloten, maar goed om dat even...

[0:25:58] Ik kan u in ieder geval niet de hele brief 20 controversieel verklaaren.

[0:26:03] Als u dat wil, dan moet ik het nu even voorstellen.

[0:26:06] Ja, dat wil ik ook even voorstellen.

[0:26:08] Nou, ik geloof niet dat er een meerderheid van u...

[0:26:09] Niet?

[0:26:10] Nee.

[0:26:11] Een teleurgestelde.

[0:26:13] Soms moet je dingen slikken.

[0:26:15] Goed, dan gaan we naar agendapunt 20.

[0:26:17] Dat is de toezegging gedaan tijdens het debat Wet gemeentelijke instrumenten

[0:26:21] warmtetransitie. De vraag is of we deze brief controversieel moeten stellen.

[0:26:25] Ja, die bedoelde ik, voorzitter.

[0:26:27] Oh, 21? Nee, 20 zeker.

[0:26:30] Waar bent u nu?

[0:26:32] Ik ben bij 21.

[0:26:34] U zei net weer 20.

[0:26:36] Ik heb het over 21.

[0:26:37] Ik denk, ik krijg een herkans.

[0:26:39] U wilt 21 controversieel stellen?

[0:26:41] Nee.

[0:26:41] Oké, goed.

[0:26:42] Ja, nee, zo zie je maar. Het wordt tijd voor meireces.

[0:26:49] Maar als we deze brief niet controversieel stellen bij 21, dan is het voorstel om voor

[0:26:53] kennisgeving aan te nemen.

[0:26:54] Ja? Nou, dan zullen we eens kijken hoe het bij de stukken van de staatssecretaris gaat.

[0:27:01] Agenda punt 22 al met 28 zou ik in één keer willen behandelen.

[0:27:06] Het voorstel is de vraag of er een brief is die controversieel gesteld moet worden bij een van deze

[0:27:11] brieven. Dat is niet het geval. Dan is het voorstel daarna om al die brieven te agenderen voor het

[0:27:16] commissie de Waald Mijnbouw Groningen op 30 mei aanstaande. Nou, dat is toch wel even heel vlot.

[0:27:30] Dan gaan we naar Europa. Agenda punt 29. Dat betreft de fische mededeling geavanceerde

[0:27:40] materialen. De vraag is of deze brief controversieel gesteld moet worden of niet.

[0:27:48] Kijk even rond, dat hoeft niet. Dan is het voorstel ter bespreking of deze agenderen

[0:27:58] voor het Commissie-Duwelte-Raad voor Concurrentievermogen, Ruimtevaart,

[0:28:01] Onderzoek, Innovatie en Tenno-Markt-Industrie op 16 mei aanstaande kunnen zich daarin vinden.

[0:28:06] Ja, dat kan ook. Dan gaan we naar 30.

[0:28:09] Dat betreft uitstel, toezending, BNC-fiche, boosting...

[0:28:14] biotechnology en biomanufacturing.

[0:28:19] Een ingewikkelder tekst, maar de vraag is of u dat voor kennisgeving aan wilt nemen.

[0:28:23] Dat wilt u ook.

[0:28:25] Dan gaan we naar agendapunt 31.

[0:28:27] Dat betreft de lijst met nieuwe EU-voorstellen.

[0:28:31] Het voorstel is nu te bespreken, maar ik kijk even rond of het conform voorstellen...

[0:28:38] Dan gaan we naar agenda punt 32, dat betreft het verslag van een schriftelijk overleg over de

[0:28:45] geannoteerde agenda Informele Raad voor Concurrentievermogen van 19 april aanstaande.

[0:28:50] Moeten we deze brief controversieel stellen?

[0:28:52] Dat is niet het geval.

[0:28:54] Dan is het voorstel om die ook te agenderen voor het commissie-duat Raad voor Concurrentievermogen

[0:28:59] ruimtevaart, onderzoek, innovatie en interne marktindustrie op 16 mei aanstaande.

[0:29:05] Akkoord? Dan gaan we naar stuk nr. 33, dat betreft informatie over de conceptagenda

[0:29:10] Raad voor Concurrentievermogen.

[0:29:12] Het voorstel is om die ter informatie aan te nemen.

[0:29:14] Dat kunt u zich daarin vinden.

[0:29:17] Dat is mooi.

[0:29:18] Dan gaan we naar agenda punt 34, bij de overige stukken.

[0:29:23] Dat betreft de uitvoering van de motie-vlag over het Adviescollege.

[0:29:27] toetsing en regeldruk. We vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk

[0:29:34] verregeldruk met zich meebrengt voor het Nederlands MKB. Het betreft hier de stafnotitie die u al

[0:29:41] heeft gekregen en die staat de bespreking voor en de vraag is of u in kunt stemmen met de

[0:29:48] bijgevoegde brief aan het presidium. Kunt u dat? Dan zal ik de heer Vlag daar blij mee maken.

[0:29:57] Dan gaan we naar agendapunt 35, dat betreft een verzoek Onderzoek Wetenschappelijk

[0:30:02] Klimaatraad naar aanstarting op de elektriciteitsnet.

[0:30:07] Dat is een voorstel ter bespreking en dat betreft opnieuw een stafnotitie.

[0:30:12] En de vraag is of u ook hierin kunt stemmen met de bijgevoegde brief aan het presidium.

[0:30:18] Ja?

[0:30:20] Een vraag voor de brief. De brief is wat ons betreft prima.

[0:30:23] Het enige is de ACM is volgens mij vorige week ook allemaal voorstellen gedaan.

[0:30:26] Het is misschien wel handig om eerst nog een briefing vanuit de ACM te krijgen,

[0:30:30] vrij snel na het meirecens, om te kijken of dan ook het verzoek

[0:30:32] aan de Wetenschappelijke Klimaatraad klopt.

[0:30:34] Maar misschien is er al heen gekeken door alle ondersteuning.

[0:30:36] Ik vind de volgorde al een beetje gek, want als de ACM al van alles uitrolt

[0:30:40] en er komt een onderzoek over een jaar nog hoe het zou moeten zijn,

[0:30:43] dan moet ik even kijken hoe het in de tijd past.

[0:30:44] Maar misschien...

[0:30:48] GESPREKSLEIDER DE JONGEREN DOOR ELKAAR

[0:30:48] Er is inderdaad wel rekening meegehouden in het voorstel, dus dat is ook... Ja.

[0:30:55] Verder? Ja?

[0:30:57] Dan gaan we naar agenda punt 36, dat betreft de handleiding en uitvoering van de hoorzittingen

[0:31:03] met kandidaatbewindspersonen.

[0:31:05] Het voorstel is om dit informatie tot ons te nemen.

[0:31:08] Akkoord?

[0:31:10] Dan gaan we naar agenda punt 37, dat betreft het rapportopslag van CO2 onder de Noordzee

[0:31:16] over winsten onder water.

[0:31:19] Bij dit agenda punt hebben we ook agenda punt 16 betrokken.

[0:31:24] Het voorstel is om dit te bespreken.

[0:31:26] Ik kijk even rond.

[0:31:30] Meneer Erkens.

[0:31:33] Ja, voorstel.

[0:31:33] Ik vind het prima misschien wat dan nog handig is als het geagendeerd wordt voor het commissiedebat

[0:31:37] waters, groengas en andere energiedragers is om dan misschien het debat aan de uur uit te breiden ook nog.

[0:31:42] Want het zijn best wel uitvoerige stukken op de agenda.

[0:31:45] Dat staat wel bij de tweede.

[0:31:47] Het is al geagendeerd, toch?

[0:31:50] Nee, dat is niet.

[0:31:51] Nee, nee, nee.

[0:31:52] Dat is wel voor een enkele brief, zeg maar.

[0:31:53] Want voor het geheel denk ik dat mevrouw Posma voor zou willen stellen dat...

[0:32:02] Ik zou graag voor willen stellen om een apart debat in te plannen

[0:32:06] over de CCS als onderwerp en deze stukken daarbij te betrekken

[0:32:09] en die dan na de zomer te doen.

[0:32:12] En ik kijk even of u daarmee akkoord kunt gaan.

[0:32:15] En dan is het voorstel om alles wat hier staat

[0:32:17] plus wat bij gender.16 staat te betrekken bij dat debat.

[0:32:20] Ja? Na de zomer.

[0:32:23] Na het zomerces.

[0:32:25] Het kan nog wel net in de zomer zijn, maar na het zomerces.

[0:32:28] Goed.

[0:32:29] Helder.

[0:32:30] Dank.

[0:32:33] Dan nog één vraag over dat debat.

[0:32:38] U heeft me vandaag toch van me apropos gebracht?

[0:32:40] Ik weet niet waar het doorkomt.

[0:32:42] We doen ons best voor u.

[0:32:45] Het lijkt me goed om een apart debat te doen.

[0:32:47] De vraag is een beetje met welke ministers we dit dan willen doen, want nu hebben ze

[0:32:51] alle drie stukken opgestuurd.

[0:32:55] Mijn voorstel zou zijn om het in ieder geval te doen met de minister van

[0:32:59] economische zaken en klimaat en voor klimaat en energie.

[0:33:03] Ik kijk even rond, is dat voldoende?

[0:33:07] Mevrouw Posma?

[0:33:09] Het is echt het einde van de dag volgens mij.

[0:33:13] Maar ik denk dat Jetten er in ieder geval bij moet zijn wat mij betreft.

[0:33:18] Prima als we er twee hebben denk ik.

[0:33:21] Voor mij is het de hoofdzaak dat Jette erbij zit.

[0:33:23] Het is een brief vanuit drie bewindspersonen en het handigste is wel als ze niet naar elkaar gaan doorverwijzen.

[0:33:27] Ik zou gewoon voorstellen, we hebben geen CO2-opslagdebat van tevoren eerder gehad met elkaar.

[0:33:32] Dan zou ik gewoon zeggen, dan zijn ze er alle drie en dan kunnen we het onderwerp ook echt behandelen met elkaar.

[0:33:37] Nou, dan stellen we voor dat de staatssecretaris er ook bij is.

[0:33:40] Ja, dan...

[0:33:43] Ja, maar dan heb je wel, dan voorkom je wel dat mensen naar elkaar gaan verwijzen.

[0:33:48] Maar, of moeten we er even over stemmen, want dat kan ook.

[0:33:50] Maar ze gaan over hun eigen afvaardiging uiteindelijk natuurlijk.

[0:33:57] Nee, meneer Vermeer?

[0:33:59] Voorzitter, dat is misschien juist één van de punten die we daar moeten behandelen.

[0:34:02] Dus laat ze dan alle drie maar komen.

[0:34:04] Dan is het misschien ook noodzaak om er gewoon eentje aan te wijzen.

[0:34:08] Bij hun.

[0:34:10] We gaan het zien. We nodigen ze alle drie uit.

[0:34:14] En dan zien we wel wie er komt.

[0:34:16] Maar het moet volledig gemandateerd zijn.

[0:34:19] Zullen we het zo afspreken?

[0:34:21] Goed, dan gaan we naar agendapunt 38.

[0:34:24] Dat betreft de deelname aan COP29.

[0:34:28] De vraag is of u een werkbezoek wenst te organiseren naar de COP29 in november van dit jaar.

[0:34:34] Het lijkt te zijn in Azerbeidjaan.

[0:34:38] Wil u dat?

[0:34:40] Wie is voorstander?

[0:34:43] Ik weet niet eens wat het is.

[0:34:52] Wie wil er mee?

[0:34:57] NRC?

[0:34:59] Gewoon XP van de A?

[0:35:01] VVD?

[0:35:02] Nee?

[0:35:03] Oh, ik dacht mevrouw Martens van Amerika had de hand op zoiets.

[0:35:05] Nee?

[0:35:08] Meneer Vermeer?

[0:35:10] Option.

[0:35:12] Zullen we het even breder inventariseren misschien?

[0:35:16] Ik stel voor dat we even per e-mail een bredere inventarisatie doen.

[0:35:19] want er moeten er minimaal vijf hebben.

[0:35:23] Voorzitter, voor de klimaattop hebben we niet per se vijf dat er noodzakelijk zijn,

[0:35:26] maar gaat er gewoon een delegatie vanuit de Kamer, dus de partijen die aansluiten,

[0:35:29] zouden wat ons betreft ook kunnen gaan als er minder dan vijf zijn.

[0:35:31] Dan is wel even het voorstel van organiseren we hem?

[0:35:37] Ja?

[0:35:39] Goed.

[0:35:39] Dan organiseren we hem en eventueren we even wie er mee willen.

[0:35:42] Ja?

[0:35:43] Ja.

[0:35:47] Dan gaan we naar agendapunt 39.

[0:35:51] Dat betreft het overzicht van planeeraangemelde wetsvoorstellen.

[0:35:56] Het voorstel is om deze ter informatie tot u te nemen.

[0:35:59] Is dat akkoord?

[0:36:01] Ja, we komen er wel.

[0:36:02] Dan gaan we naar de laatste agendapunten, 40 en 41.

[0:36:06] En de vraag is of u daarmee in één keer akkoord kunt gaan.

[0:36:11] Ja?

[0:36:12] Nou, volgens mij zijn we dan gewoon toch rond.

[0:36:16] In 36 minuten.

[0:36:17] Dank voor uw medewerking allemaal en tot over een aantal weken, maar eerst een goed reces na deze week.