Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering Financiën

[0:00:02] Goedemorgen en van harte welkom.

[0:00:05] We hebben weer twee weken erop moeten wachten, maar gelukkig is het weer zover.

[0:00:10] Tijd voor de procedurevergadering Financiën.

[0:00:17] Van harte welkom aan de mensen thuis, mensen hier op de tribune en ook de Kamerleden en de ondersteuning.

[0:00:23] Laten we snel gaan beginnen met punt 1 van de agenda en dat zijn de verzoeken

[0:00:31] voor de regeling van werkzaamheden en het verzoek van mevrouw Matoeg doe ik even

[0:00:38] als eerste want mevrouw Matoeg die heeft aangegeven dat zij om kwart over 10 elders

[0:00:43] moet zijn in het pand dus ik geef het woord aan mevrouw Matoeg voor haar verzoek.

[0:00:48] Voorzitter de procedurevergadering is een van de belangrijkste maar we hebben het

[0:00:51] Enkele debat vandaag en ik moet zo gaan beantwoorden.

[0:00:54] Dus dank dat het zo kan.

[0:00:55] We doen het niet heel vaak, maar de afgelopen periode hebben veel

[0:00:58] debatten gehad over internationale fiscaliteit en ook de stand van zaken.

[0:01:02] Zijn ook een aantal moties aangenomen over

[0:01:06] om als Nederland daar initiatief in te nemen.

[0:01:09] Het kabinet is natuurlijk de missionair, maar de Kamer niet.

[0:01:12] En de gedachte was een kleine sobere reis naar Parijs omdat daar de drie relevante

[0:01:15] organisaties op dezelfde plek zitten.

[0:01:17] Dat gaat over de OECD met de pillars om daar de kennis op te halen en te weten hoe het

[0:01:22] loopt bij pillar 1 en 2 en eventueel als er nieuwe activiteiten zouden zijn, de EU Tax

[0:01:27] Observatory en de Franse overheid, omdat die voorop lopen en uiteraard alle toevoegingen.

[0:01:33] Het verzoek is duidelijk voor een kleine, korte reis om precies de kennis op te halen

[0:01:36] die we nodig hebben, die relevant zijn in een aantal debatten, voorzitter.

[0:01:42] Dank u wel, mevrouw Matoeg, het voorstel is duidelijk en het verzoek is dus om een

[0:01:47] voorbereidingsgroep in te stellen, op het moment dat we dit natuurlijk een goed idee vinden.

[0:01:51] Ik kijk even rond of iemand daar iets over wil zeggen. Mevrouw Van Eyck.

[0:01:55] Ja, steun voor het voorstel en ik wil ook wel in de voorbereidingsgroep.

[0:02:00] Ik zie verder geen handen. Ik neem aan dat dat betekent dat er steun is voor het verzoek en

[0:02:06] dat betekent dat wij een voorbereidingsgroep gaan instellen. En ja, dan weet je hoe het gaat,

[0:02:11] zeg ik tegen mevrouw Matoeg. Als je dat voorstel doet, dan zit je ook meteen in die groep.

[0:02:16] Iemand anders die daarin zou willen zien, hoeveel leden hebben we nodig?

[0:02:20] Twee is goed.

[0:02:22] Mevrouw Van Eyck zie ik knikken.

[0:02:24] Ja, dan hebben we dat bij deze besloten.

[0:02:29] Dank u wel mevrouw Matoeg en veel succes met uw andere werkzaamheden.

[0:02:36] Dan het tweede verzoek is van mijzelf en de heer Vermeer.

[0:02:40] En misschien het handigste dat ik even de heer Vermeer vraag om dat heel kort toe te lichten.

[0:02:47] Als hij daar tenminste op voorbereid is.

[0:02:50] Ja, totaal niet op voorbereid, maar we redden ons er wel mee.

[0:02:53] Maar we hebben in het laatste commissiedebat over Box 3...

[0:02:58] hebben wij eigenlijk gevraagd naar de aanleiding van de hele discussie daarover...

[0:03:04] om te komen nog met een apart commissiedebat.

[0:03:08] En dat zou dan volgens mij tussen half en eind mei plaats moeten vinden.

[0:03:13] en de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij met een brief zal komen ongeveer half mei

[0:03:19] met alle vragen die uit dat eerdere debat kwamen

[0:03:25] om daar al die antwoorden te zorgen dat we die op tijd krijgen

[0:03:29] zodat we een apart commissiedebat over dit onderwerp kunnen houden.

[0:03:33] Dus het verzoek is om eind mei, tussen half en eind mei, een commissiedebat in te lassen

[0:03:42] over het onderwerp Box 3 wat een actueel thema is. Ik kijk even rond. Mevrouw Vennijk.

[0:03:48] Steun voor het verzoek. Dit is de brief natuurlijk op tijd is en ik zou de suggestie willen doen om

[0:03:52] te kijken naar 22 mei omdat dan een commissie debat over het rapport belasting en maatschappelijk

[0:03:57] perspectief gepland staat. Dat zou volgens mij de meest praktische route zijn om in ieder geval

[0:04:03] een stap in dit wetsvoorstel te kunnen zetten. Ja dus heel concreet is het verzoek om dan het

[0:04:09] dat commissiedebat belastingen in maatschappelijk perspectief later te houden

[0:04:13] en op dat moment dus eerder, op 22 mei, een commissiedebat boxdried te houden.

[0:04:18] Ik kijk naar de heer Vlotters, want die wilde wel iets over zeggen.

[0:04:20] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:04:21] Ja, steun voor dat laatste belastingen in maatschappelijk perspectief uitstellen,

[0:04:25] maar dan wel natuurlijk onder voorbouw dat die brief er is.

[0:04:27] Er was natuurlijk een beetje onduidelijkheid over of die half mei of eind mei zou komen.

[0:04:30] Natuurlijk wel onder voorbouw daarvan.

[0:04:32] Ik kijk even naar de G4, misschien nog even goed om een kleine rappelletje te sturen,

[0:04:36] indien nodig, richting de staatssecretaris,

[0:04:38] dat we dan ook echt die informatie hebben, zodat we goed voorbereid dit debat met elkaar kunnen voeren op 22 mei.

[0:04:47] Ja, al dus besloten. Dan gaan wij door met de agenda.

[0:04:53] En dan komen we bij de besluitenlijst, dat is punt 2,

[0:04:56] de besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 april.

[0:05:00] En die zou ik willen vaststellen, tenzij iemand daar...

[0:05:04] Nee, geen bezwaar. Mooi.

[0:05:06] Dan zijn we bij de brievenlijsten, punt 3 en punt 4.

[0:05:10] Punt 3 betreft de brievenlijst particulieren.

[0:05:14] Iemand daar een opmerking over?

[0:05:16] Nee?

[0:05:18] Mooi.

[0:05:18] Dan gaan we naar punt 4, dat is de brievenlijst van organisaties.

[0:05:23] Iemand daar iets over?

[0:05:24] Nee?

[0:05:25] Mooi.

[0:05:26] Oh, sorry.

[0:05:26] De heer Vermeer.

[0:05:28] U ging te hard, of ik was te traag, dat weet ik niet helemaal.

[0:05:32] Maar ik wou graag bij die brieven van particulieren de brief over

[0:05:38] accijnsverhoging vloeibaar gas voor mensen in het buitengebied met name.

[0:05:42] Die zou ik graag willen betrekken bij dat debat belastingen in maatschappelijk perspectief.

[0:05:49] Dat is de brief, welk nummer is dat meneer Vermeer?

[0:05:52] Nummer 1.

[0:05:54] Ja.

[0:05:54] Brief nummer 1 bij de brievenlijst particulieren betrekken bij het debat

[0:06:01] Belastingen in maatschappelijk perspectief.

[0:06:02] Belastingen in maatschappelijk perspectief wat we dus zojuist hebben verplaatst.

[0:06:05] Ja, dank u wel.

[0:06:07] Mevrouw van Eyck.

[0:06:09] Ik heb ook even naar die brief gekeken, maar dat gaat juist ook over BOKS 3.

[0:06:14] Dus volgens mij zou die daar eventueel ook nog bij.

[0:06:17] Tenminste, de eerste brief van organisaties.

[0:06:20] Nee, nee, nee.

[0:06:24] Maar ik begrijp dat mevrouw van Eyck dan die andere brief op de andere lijst bij het BOKS 3 debat zou willen plaatsen.

[0:06:31] En dat betreft dan brief nummer 1 ook.

[0:06:36] Ja, helder.

[0:06:36] Gaan we zo doen.

[0:06:39] Ja?

[0:06:39] Gaan we verder.

[0:06:40] Dat was punt 3.

[0:06:41] Dat was punt 4.

[0:06:42] Dan komen we bij de reeds geagendeerde en behandelde stukken en brieven, de zaken 5 tot

[0:06:46] en met 10.

[0:06:47] Die zou ik in één keer willen behandelen, omdat die debatten, die hebben allemaal plaatsgevonden.

[0:06:53] Iemand daar nog iets over?

[0:06:55] Nee?

[0:06:55] Dan gaan we door.

[0:06:57] Komen we bij het kopje voortgangwet en regelgeving punt 11 de voorjaarsnota en de brief van de regering

[0:07:08] die is daar is het voorstel om die te agenderen voor het plenaire debat over de voorjaarsnota en

[0:07:15] onder voorbehoud van vaststelling van de plenaire agenda zal dat debat worden gehouden op dinsdag

[0:07:20] 24 juni.

[0:07:22] Akkoord.

[0:07:23] Mooi.

[0:07:24] Punt 12.

[0:07:25] Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de

[0:07:28] begrotingsstaten van nationale schuld

[0:07:30] voor het jaar 2024.

[0:07:34] Daar is

[0:07:36] het voorstel om dat

[0:07:37] te betrekken bij de

[0:07:39] of daarvoor de inbreng

[0:07:41] feitelijke vragen te houden op

[0:07:43] 17 mei aanstaande

[0:07:46] om 14.00 uur.

[0:07:48] Akkoord. Dan punt 13, voorhangwijziging belastingregeling voor het land Nederland, de BRN.

[0:07:57] Voorstel is dat om dat voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:02] Akkoord.

[0:08:04] Punt 14, wijziging van overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor

[0:08:07] weteropbouw en ontwikkeling.

[0:08:12] Daar is het voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:08:18] Ja, akkoord.

[0:08:19] Dan zijn we toegekomen aan de stukken en de brieven, als eerste ondertekend door de minister van Financiën, punt 15.

[0:08:26] Het verslag Financieel Stabiliteitscomité, 15 maart 2024.

[0:08:33] Daar is het, ten eerste het voorstel, en dat geldt eigenlijk ten aanzien van alle punten hierna.

[0:08:40] Ter bespreking, als de commissie dit controversieel wenst te verklaren, dan zeg ik dat nu één keer, maar dat geldt eigenlijk voor alle punten.

[0:08:46] Dat is één. En twee is het voorstel om dit te agenderen voor het uitgestelde

[0:08:52] commissiedebat financiële markten te houden op 30 mei 2024.

[0:08:57] Ja, akkoord.

[0:08:59] Punt 16, uitbetaling, schaadloosstelling vanwege de

[0:09:02] onteigening van SNS Reaal en SNS Bank.

[0:09:08] Dit voorstel is om dat te agenderen bij het commissiedebat financiële

[0:09:11] markten op 30 mei aanstaande.

[0:09:13] Dan punt 17, stand van zaken, solventie 2, IRRD en nadere verkenning werkbare

[0:09:22] condities en wenselijkheid, verzekeringsgarantiestelsel.

[0:09:28] Daar is het voorstel om dat ook te agenderen voor het commissiedebat financiële markten.

[0:09:33] Akkoord, punt 18, kabinetsappreciatie en rapport beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector.

[0:09:41] Ook daar het voorstel om dat te agenderen voor het commissiedebat financiële markten.

[0:09:45] Dat geldt ook voor het volgende punt, punt 19, voorgenomen uitoefening lidstaatoptie

[0:09:51] verordening kapitaal vereisten, CRR3, akkoord, punt 20, toezegging gedaan tijdens het commissie

[0:10:01] debat staatsdeelnemingen van 27 maart 2024 over het tijdpad voor het wetsvoorstel gartaal

[0:10:08] betalingsverkeer en het voorstel is om dat voor kennisgeving aan te nemen, akkoord.

[0:10:13] Dat is punt 21, toetsingskades, risicoregelingen, staatsgarantie,

[0:10:18] DNB in zaken IMF.

[0:10:20] Daar is het voorstel om dat te betrekken bij de behandeling van de suppletoren

[0:10:24] begroting van het ministerie van Financiën, samenhangend met de voorjaarsnota.

[0:10:29] Ik zie geen commentaar, dus we gaan in vol tempo door.

[0:10:33] Nummer 22, toetsingskade voor de aankoop van hybride kapitaal bij de Wereldbank.

[0:10:38] Het voorstel is om dat ook te betrekken

[0:10:41] ...bij de supplatorenbegroting van het ministerie van Financiën...

[0:10:45] ...samenhangend met de voorjaarsnota.

[0:10:47] Akkoord.

[0:10:51] Dan zijn we aangekomen bij... Ik praat gewoon door, hoor...

[0:10:53] ...want de bel is hier vrij zacht met uw goedvinden.

[0:10:56] Meneer De Vree, had u een vraag? Nee? Dan ga ik gewoon...

[0:10:59] U staat in de startblokken, heel goed.

[0:11:01] Dan ga ik met spanning afwachten wanneer dat plaats gaat vinden.

[0:11:05] Punt 23, gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak Witwassen.

[0:11:11] Daar zijn twee voorstellen. Het eerste voorstel is om dat te hebben betrokken bij het commissiedebat

[0:11:18] Bestrijding, Witwassen en Terrorismefinanciering op 24 april. Ik neem aan dat dat akkoord is,

[0:11:23] want dat is al geweest. Dan is het tweede voorstel even kijken of te bespreken of de commissie al

[0:11:33] dan niet een voorstel zou willen doen tot het niet langer controversieel achter van het wetsvoorstel

[0:11:39] wetplan van aanpak. Witwassen, ik open de vloer en de heer De Vree en ik zie de heer Van Heijem daarna.

[0:11:46] Dank, voorzitter. We willen de controversiële status handhaven. De heer De Vree wil de controversiële

[0:11:52] status handhaven. Ik kijk naar de heer Van Heijem. Nee, dat geldt niet voor ons, fractie. We zouden

[0:11:55] er graag, omdat er eigenlijk ook een soort splitsing is gemaakt, dus een beperkt deel,

[0:11:59] wat over het ziet op het verbod van contante betalingen, waar de minister graag een noot

[0:12:03] van wijziging op wil indienen, willen voorstellen om daar de ruimte voor te geven.

[0:12:08] De heer Mohannes, wij kunnen ons aansluiten bij collega Van Heijem.

[0:12:15] Steun voor het voorstel van de heer De Vrij.

[0:12:20] Goed, nou, we kijken even verder. De heer Heijnen, excuus.

[0:12:24] Ja, lijkt op elkaar. De heer Heijnen kan zich vinden in het voorstel van de heer Van Heijem.

[0:12:30] We kijken verder. De heer Vermeer.

[0:12:32] Ja, iemandsgelijks. Dus geen steun voor het voorstel van de heer De Vrij.

[0:12:38] Geen steun voor het voorstel van de heer De Vrij.

[0:12:41] Dus steun voor het voorstel van de heer Van Heijmen, om het scherp te hebben.

[0:12:46] We gaan even tellen.

[0:12:50] Ik...

[0:12:52] We gaan even tellen.

[0:13:23] Nou, het was een hele spannende telling.

[0:13:28] Er waren ook nog mensen... Hadden we even over de hoofd gezien, hoe is het mogelijk?

[0:13:31] Maar uiteindelijk is het 7 stemmen voor het voorstel van de heer Van Heijem en 6 tegen het voorstel van de heer Van Heijem.

[0:13:43] Dat betekent dat dit voorstel niet langer controversieel is.

[0:13:52] En dat gaat de commissie dan voorstellen aan de plenaire vergadering.

[0:13:56] Ja?

[0:13:58] Gaan we het zo doen?

[0:14:07] Ik wijs de commissie graag op dat behalve dat wetsvoorstel er ook twee brieven op de

[0:14:12] lijst staan van controversiële zaken.

[0:14:15] Dat is een brief over een beleidsagenda en nog een brief met antwoorden op vragen van

[0:14:20] de commissie.

[0:14:22] In principe staan die op de lijst en blijven die op de lijst, maar ze hebben natuurlijk

[0:14:26] een samenhang met het wetsvoorstel.

[0:14:28] Dus als de commissie nu zou willen zeggen van we willen het hele onderwerp niet langer

[0:14:32] die lijst opgenomen hebben, dan geef ik aan de plenaire griffie ook die zaken mee, maar dat is

[0:14:38] wel aan u om daar een uitspraak over te doen. Ik zag een vinger van de heer Van Heem.

[0:14:45] Ja, dat is gisteren niet expliciet in het debat aan de orde geweest, maar ik zou me kunnen

[0:14:48] voorstellen, het gaat over de beleidsagenda, ook over de witwetsagenda ook. Kijk, als dat

[0:14:55] onderdeel van het wetsvoorstel wordt ingetrokken, met uitzondering dus van de constante betalingen,

[0:15:00] en er wordt een implementatievoorstel Europese richtlijn voorbereid,

[0:15:04] dan lijkt het me ook nuttig om daarbij die beleidsagenda

[0:15:07] niet controversieel te verklaren, want dan kun je op basis van die inhoud

[0:15:09] dat wetsvoorstel mee naar vorm geven.

[0:15:11] En dat ligt hier toch niet, morgen voor, zeg ik er maar bij.

[0:15:15] Dus buiktef zou die ook van de lijst kunnen.

[0:15:19] De heer Mohandes.

[0:15:22] Steun.

[0:15:23] Anderen, ik zie de heer Heijnen knikken, de heer Vermeer zie ik knikken.

[0:15:27] Ja, de heer De Vree.

[0:15:29] Gaan we dat zo doen. Dank u wel.

[0:15:31] Dank u wel. Dan kunnen we verder met de agenda.

[0:15:34] Of nog iemand anders op dit punt?

[0:15:35] Want dit roept kennelijk... Nee? Dan gaan we door.

[0:15:38] Dan zijn we aanbeland bij de stukken en de brieven die als eerste zijn ondertekend

[0:15:41] door de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

[0:15:43] Punt 24. Monitor status vrijstelling in de wet Differentiatie Overdrachtsbelasting.

[0:15:51] Het voorstel is om dat te achterleren voor het commissiedebat.

[0:15:54] Nationale fiscaliteit, dat gehouden gaat worden op donderdag 27 juni 2024.

[0:15:59] 24. Ja.

[0:16:01] Punt 25. Adviescommissie Analytics over het ethisch verantwoord omgaan met data voor Analytics.

[0:16:10] En dat voorstel is daarbij om dat te agileren voor het TZT tevoeren commissiedebat belastingdienst.

[0:16:19] Wat nog niet is ingepland.

[0:16:21] Punt 26. Fiscalenbeleid zijn uitvoeringsagenda.

[0:16:26] Ten eerste het voorstel om dat te betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota.

[0:16:32] Geen bezwaar.

[0:16:33] Het tweede voorstel is om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast

[0:16:39] te stellen op vrijdag 17 mei om 14.00 uur.

[0:16:43] Ik zie geen bezwaar.

[0:16:45] Punt 27, uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF.

[0:16:49] Het voorstel is om dat voor kennisgeving aan te nemen.

[0:16:54] Dan zijn er geen brieven en stukken die zijn ondertekend door de

[0:16:59] staatssecretaris van toeslagen en douanen.

[0:17:01] Er zijn ook geen brieven en stukken als eerste ondertekend door een andere

[0:17:05] bewindspersoon, dan komen wij bij Europa.

[0:17:09] Punt 28, voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Malta.

[0:17:16] Twee voorstellen, ten eerste is om dat te agenderen voor het schriftelijk

[0:17:19] overleg Eurogroep-Ecovinderaat, waarvoor de inbreng wordt geleverd op woensdag 8 mei 2024

[0:17:26] om 14.00 uur akkoord.

[0:17:29] En het tweede voorstel is om de inbrengdatum voor dit schriftelijke overleg te wijzigen

[0:17:34] van woensdag 8 mei 2024 om 14.00 uur naar maandag 6 mei, dus eerder, en dan om 16.00 uur.

[0:17:45] Ik zie geen bezwaar.

[0:17:49] Dan zijn we bij punt 29, overzicht uitbetalingen RRF eerste kwartaal 2024.

[0:17:59] Daar is een brief van de regering en het voorstel is om die te agenderen voor het schriftelijk overleg Eurogroep-Ecoveneraat op 8 mei 2024, waarvoor inbreng wordt geleverd op woensdag 8 mei 2024 om 14.00 uur.

[0:18:12] En die doen we dus eerder, dat hebben we zojuist besloten.

[0:18:17] Dan punt 30, tweede en derde aanvullende Europese begrotingen.

[0:18:21] Daar is het voorstel om dat te agenderen voor het schriftelijk overleg voor de Eurogroep

[0:18:27] Eco-vinderraad, waar we zojuist een inbrengtermijn voor hebben afgesproken.

[0:18:33] Punt 31, aanbod Europese Rekenkamer voor openbaar gesprek over het ja-verslag over EU-begroting

[0:18:47] Het verslag van de Europese Rekenkamer verschijnt op 10 oktober 2024 en de vraag is of de Commissie

[0:19:02] wil besluiten over het aanbod van een gesprek dat op of rond datum van verschijning van het

[0:19:09] rapport zou kunnen worden ingepland.

[0:19:11] Ik zie geknik en ik zie de heer Vermeer.

[0:19:14] Ja, graag. Ja, links en rechts van tafel zie ik geknik.

[0:19:17] Dan gaan we dat doen. De heer Eijnen.

[0:19:18] Ja, graag.

[0:19:20] Zo'n gesprek en misschien wel goed om de aanwezigheid goed te checken, want dat was

[0:19:24] de vorige keer inderdaad. Op het laatste moment kon het niet in agenda's, maar omdat

[0:19:28] mensen van ver moeten komen, wel netjes, dat wil ons ook commiteren dan daar.

[0:19:31] Een terecht punt en dat is ook, begrijp ik, de reden dat we dat nu al vast

[0:19:37] vragen, zodat iedereen daar rekening mee kan houden.

[0:19:40] Ja, als de Griffie zou willen kijken hoe het zit met de EZK-debatten,

[0:19:45] dan is het heel ver weg, maar met een schuine oog dan.

[0:19:51] Gaan we dat zo doen.

[0:19:53] Dan gaan we door met punt 32.

[0:19:55] Een lijst met EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Financiën, DD 22 april 2024.

[0:20:01] Even kijken, het voorstel is om dat te behandelen zoals opgenomen in de lijst.

[0:20:08] Gaan we zo doen.

[0:20:08] Een punt 33, reactie op rapport naar een Europese kapitaalmarktunie.

[0:20:15] Het voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat

[0:20:18] Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief.

[0:20:22] Op 13 juni aanstaande.

[0:20:26] Akkoord.

[0:20:28] Dan de categorie Overig.

[0:20:31] Punt 34, een verzoek van het Rotterdams wijktheater

[0:20:35] voor vertoning van de video Verloren Onschuld.

[0:20:40] En dat is even ter bespreking.

[0:20:44] En daar is de vraag of de commissie wenst in te gaan op het aanbod

[0:20:48] voor het vertonen van een video die dertig minuten duurt

[0:20:53] en het aansluitend daaraan voeren van een besloten gesprek

[0:20:56] over de verhalen van gedupeerden van het toeslagenschandaal.

[0:21:00] En die videovertoning, die zou in de plaats komen

[0:21:03] van het in- of bij het kamergebouw opvoeren van een toneelstuk door het

[0:21:09] Rotterdamse wijktheater. Dus het gaat dit keer om een video in plaats van een

[0:21:13] toneelstuk en daarna een gesprek. En ik gooi dit even in de groep.

[0:21:23] Ik begrijp van de gekeer dat er wel belangstelling voor moet zijn, anders

[0:21:27] is dat natuurlijk, want het is nogal een organisatie. Is daar belangstelling voor?

[0:21:33] Nee, ik zie...

[0:21:38] Nee, ik heb met de Heer Mohandes.

[0:21:41] Wel belangstelling, maar dat kan natuurlijk ook gewoon individueel.

[0:21:44] Dus, ik zou het zo zeggen.

[0:21:46] Ja, dat geldt ook voor mijn fractie, denk ik.

[0:21:49] Er is wel zeker belangstelling, alleen op een andere manier.

[0:21:53] Ja? De heer Heinen.

[0:21:55] Ja, ik wil me daar ook graag even baas uit wat de Heer Mohandes daarover zegt.

[0:21:58] Tuurlijk is daar interesse in, maar dat hoeft niet op deze manier.

[0:22:04] Ik kan me herinneren dat we ook ten aanzien van het toneelstuk al op gelijke manier hebben gereageerd.

[0:22:09] Het is eigenlijk een soort herhaald verzoek, denk ik.

[0:22:12] Dat zouden we kunnen herhalen.

[0:22:14] Het toneelstuk is in video geworden.

[0:22:16] Dat is het verschil, begrijp ik.

[0:22:19] Misschien nog met één toevoeging daarbij.

[0:22:21] Toen het nog over het toneelstuk ging, werd meteen al onderkend dat dat logistiek een aantal problemen zou opleveren.

[0:22:26] En toen heeft de organisator hiervan gezegd van...

[0:22:31] ...ik wil het ook wel in combinatie aanbieden voor het Tweede en de Eerste Kamer.

[0:22:35] De Eerste Kamer was daar op zich ook enthousiast voor...

[0:22:37] ...maar had vervolgens dezelfde logistieke problemen om dit uit te voeren.

[0:22:42] We kunnen dit punt ook nog een keer laten terugkomen...

[0:22:45] ...dat we nog even op antwoordniveau ook kijken...

[0:22:47] ...hoe de Eerste Kamer hier nu tegenaan kijkt...

[0:22:49] ...en misschien dat er dan toch met een delegatie van voldoende omvang...

[0:22:55] deze videovertoning zou kunnen worden georganiseerd.

[0:22:57] En op individuele basis, ja, dan brengen we de organisatie in contact

[0:23:01] met de fractie woordvoerers op dit dossier.

[0:23:07] Dan gaan we dat zo doen. Hartelijk dank.

[0:23:11] We houden hem even aan. Ja, punt 35.

[0:23:14] Een brief van het lid Teunissen in zaken overname van de verdediging van de

[0:23:19] initiatiefnoten over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen.

[0:23:24] En dit is een punt ter bespreking en daarbij is de vraag,

[0:23:29] wenst de commissie een nadeelbesluit te nemen over de behandeling van deze initiatiefnota?

[0:23:34] Die initiatiefnota die is op 25 mei vorig jaar ingediend.

[0:23:39] Toen is besloten op 7 juni vorig jaar om de minister van Financiën te vragen om een kabinetsreactie

[0:23:48] voorafgaande aan de behandeling daarvan in een nota overleg.

[0:23:55] En ik begrijp dat die reactie die is nog niet binnengekomen.

[0:24:02] En de commissie heeft vooralsnog niet besloten tot het inplannen van een nota-overleg.

[0:24:08] En ik gooi dat nu even in de commissie wat we hiermee gaan doen.

[0:24:12] Het gaat dus niet om de inhoud, het gaat even om het proces.

[0:24:16] Kijk even rond, de heer Vermeer.

[0:24:17] Dan zouden wij toch kunnen vragen nu aan de minister om wanneer hij met die reactie denkt te komen.

[0:24:26] Want er wordt wel tijd, lijkt me.

[0:24:28] Dat lijkt mij ook.

[0:24:30] De Griffier.

[0:24:31] Het verzoek was destijds om in de aanloop naar het notaoverleg, dat nog zou worden gepland, een reactie te sturen.

[0:24:38] Dus er zit eigenlijk een koppeling tussen het werk dat de minister moet doen en het werk dat uw commissie zou doen in het kader van de behandeling van die nota.

[0:24:46] Oké, maar is er ook bekend waarom de minister dat afhankelijk maakt van de datum voor het

[0:24:51] notaoverleg?

[0:24:53] Nou, dat heeft de commissie afhankelijk gemaakt van elkaar.

[0:24:54] De commissie?

[0:24:55] Oké.

[0:24:56] Nou, dan moeten wij een datum plannen voor het notaoverleg.

[0:24:59] Een datum voor het notaoverleg is de suggestie van de heer Vermeer, de heer Mooyman.

[0:25:04] PvdA, dank u wel, voorzitter.

[0:25:05] Ja, wat ons betreft hoeft nu geen nader besluit te worden genomen en misschien ook wel goed

[0:25:09] om dat wel te doen op het moment dat de indiener zelf aanwezig is.

[0:25:12] De Grivier wil daar graag op reageren.

[0:25:23] De commissie besluit over de behandeling van initiatiefnota's, onafhankelijk van wat

[0:25:29] het lid dat het initiatief heeft genomen daar zelf mee zou willen.

[0:25:35] Het is natuurlijk wel relevant om te weten wat de initiatief nemen wil.

[0:25:40] Nu hebben we alleen nog maar de brief dat de nota door een nieuw Kamerlid wordt overgenomen

[0:25:45] van het vertrokken EK.

[0:25:47] De heer Mohannes wilde iets zeggen, maar toch ook weer niet.

[0:25:50] Nou, kijk, de moris is natuurlijk gewoon dat wij initiatiefnota's behandelen.

[0:25:54] Ja. En dat moeten we volgens mij...

[0:25:56] ...moet dat niet anders zijn dan we altijd hebben gedaan.

[0:25:59] Dus ik wil wel gewoon dat blijven doen met elkaar.

[0:26:02] Ongeacht wie de indiener is of hoe groot de fractie is.

[0:26:05] Dank u wel.

[0:26:10] Ja, dan is het voorstel om een datum te bepalen.

[0:26:14] En ik neem aan dat de griffier daar met een voorstel zal gaan komen.

[0:26:19] Mevrouw van Eyck. Ja, misschien dan toch nog één aandachtspunt. Het is ook een bijlage,

[0:26:23] een apart rapport bij het rapport Belasting en maatschappelijk perspectief. Daar heeft dit lid

[0:26:27] ook al een, volgens mij, dertigleden debat of in ieder geval debat over aangevraagd. En volgens

[0:26:31] mij, en daar kijkt mijn collega van EZK even schuin aan, is er ook een apart commissiedebat

[0:26:35] over fossiele subsidies binnen EZK. Dus er lopen heel veel momenten en trajecten waarbij dit

[0:26:42] onderwerp wordt vastgepakt. Dus de vraag is of dat het nu nodig is om dit nodig te overleggen,

[0:26:46] en ik in ieder geval op korte termijn in te pletten.

[0:26:48] Dat zou ik in ieder geval niet doen.

[0:26:50] Maar, er gaan al heel veel dingen door elkaar lopen.

[0:26:52] Dat roept een reactie op de heer Vermeer.

[0:26:55] Ja, omdat blijkbaar...

[0:26:59] Maar dan zal we als commissie moeten besluiten

[0:27:01] dat die brief gewoon niet moet komen,

[0:27:02] want anders kunnen we die kabinetsreactie niet verwerken.

[0:27:05] Betrekken bij die andere overleggen.

[0:27:08] Dus dan moet dat losgekoppeld worden van het datum voor het noodoverleg.

[0:27:13] Want ik wil die brief wel hebben van het kabinet.

[0:27:17] En ik zeg u, inhoudelijk heb ik er ook mijn gedachten over, maar dat mag eigenlijk niet uitmaken.

[0:27:24] Zullen we het zo doen dat we vragen om een kabinetsreactie en daarna op basis daarvan kijken wanneer we dan de vervolgstap gaan zetten?

[0:27:32] Als iedereen daarmee akkoord kan gaan? Ja, ik zie het.

[0:27:36] Ja, gaan we het zo doen.

[0:27:39] Dan gaan wij snel door naar nummer 36 op de agenda.

[0:27:43] naar het verzoek van de Commissie voor de Rijksuitgave in zaak invulling motie van

[0:27:47] Vroonhoven-Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023.

[0:27:55] En daar is het voorstel als volgde rapporteur voor de behandeling van het

[0:27:58] jaarverslag van het ministerie van Financiën, het lid Matoeg, verzoeken bij

[0:28:02] haar werkzaamheden aandacht te besteden aan de uitkomsten van beleidsevaluaties

[0:28:07] zoals toegenicht in de brief van de Commissie voor de Rijksuitgave.

[0:28:11] Ik zie geknik. Ja, gaan we dat zo doen.

[0:28:16] Dan het hoofdstuk Overzichten activiteiten op terrein van de Commissie voor Financiën.

[0:28:23] Punt 37 betreft reeds geplande activiteiten.

[0:28:29] Let even op, er zijn ook een aantal activiteiten toegevoegd aan de planning.

[0:28:34] Een aantal commissiedebatten zie ik nieuw op de lijst.

[0:28:37] En ik zie ook dat er wat prachtige procedurevergaderingen weer in het verschiet liggen.

[0:28:46] Dan gaan we door naar, verder geen commentaar zie ik, dan gaan we door naar 38, nog de plannencommissie

[0:28:51] debatten en overige commissie activiteiten.

[0:28:55] Geen opmerkingen, goed zo.

[0:28:57] Dan punt 39, de wetgevingsdebatten en twee minuten debatten gebaseerd op de lange termijnagenda

[0:29:03] van 19 april ter informatie.

[0:29:09] Ik geef het nog maar een keertje mee, maar volgens mij heeft de Grifio dat al wel in de gaten.

[0:29:13] Het twee minuten debat over internationale fiscaliteit heb ik afhankelijk gemaakt van een brief van de staatssecretaris, die er nog niet is.

[0:29:18] Het zou ongelukkig zijn als hij in die week wordt ingepland.

[0:29:23] Een terecht punt. Dat is bekend bij het ministerie, hoor ik hier. Dank u wel.

[0:29:31] Dan gaan we door naar punt 40, de overige plunaire debatten.

[0:29:35] En daar had ik zelf een punt.

[0:29:38] Ik heb op de meerderheidsdebattenlijst punt 19 had ik ooit gevraagd

[0:29:43] om dat voor het meireces te houden.

[0:29:45] Dat is niet gelukt, maar nou, liever niet.

[0:29:53] Maar ja, ook het verzoek ook aan de Griffie om eens te kijken

[0:29:56] of we dat nu wel een beetje naar voren kunnen halen.

[0:29:59] Want het is wel een belangrijk en ook wel een urgent punt.

[0:30:02] En er is om verzocht en dat verzoek is toen ook gesteund

[0:30:05] om dat versneld te behandelen. Dan punt 41, nog niet beantwoorde commissiebrieven.

[0:30:13] Het voorstel is ter informatie en ik merk even op dat er inmiddels twee van de brieven

[0:30:21] die daar is, inmiddels een beantwoording op verschenen.

[0:30:26] En dat betreft het debat over het witwassen van afgelopen dinsdag.

[0:30:35] Dan zijn wij toegekomen bij de rondvraag.

[0:30:39] Ik zie niemand, dan sluit ik bij deze de vergadering.

[0:30:43] Ik bedank de leden, het publiek, de ondersteuning en de mensen thuis voor hun aandacht en inzet

[0:30:50] en geduld.

[0:30:51] Dank u wel.