Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Veiligheid op scholen

[0:00:01] Beste mensen, van harte welkom bij het commissiedebat Veiligheid op scholen.

[0:00:08] Hiermee open ik het commissiedebat, met vooral een woord van welkom aan de mensen op de publieke

[0:00:15] tribune, aan de leden van de commissie — ik zal ze straks ook eventjes met naam noemen

[0:00:20] — en zeker aan mevrouw Paul, de bewindspersoon van OCW.

[0:00:24] Van harte welkom.

[0:00:27] En ook de mensen die wellicht dit debat ook vanaf thuis volgen of van een andere plek.

[0:00:33] Ik stel nog even mensen aan u voor.

[0:00:36] Eerst even de commissieleden, de heer De Kort van de VVD, de heer Eerdmans van JA21, mevrouw

[0:00:41] Van Zanten van de BBB, mevrouw Rodekerk van D66, meneer Van der Hoef van de PVV en ten

[0:00:48] slotte daar last but not least, zou ik bijna zeggen, de heer Soeboer van Nieuw Sociaal Contract.

[0:00:53] Naast u vindt de griffier en naast haar een collega die ze inwerkt.

[0:00:59] Die noem ik nog even met naam.

[0:01:00] Van harte welkom, Charlotte Vroege.

[0:01:03] Mijn naam is Anita Puiklink en ik mag vandaag voorzitter zijn.

[0:01:07] Ik ben ook deelnemer aan dit debat.

[0:01:09] Dan zal ik vragen om de heer De Kort mij even als voorzitter te vervangen.

[0:01:13] Dat hebben we al afgesproken.

[0:01:15] Een paar huishoudelijke mededelingen.

[0:01:18] Dit debat is gepland tot twee uur.

[0:01:20] Met een beetje discipline moet dat volgens mij wel gaan lukken.

[0:01:25] Het kan ook betekenen dat we een niet al te lange schorsing hebben.

[0:01:28] Dus houdt u daar even een beetje rekening mee.

[0:01:31] De spreektijd is vijf minuten en het aantal interrupties staat op vier.

[0:01:35] Ik denk dat daarmee voldoende aan huishoudelijke mededelingen is meegegeven.

[0:01:41] Wellicht gebeurt het nog wel eens dat er nog wat commissieleden binnen druppelen die op

[0:01:44] andere plekken zaten.

[0:01:46] Die zal ik dan ook weer even verwelkomen.

[0:01:49] We gaan beginnen en de eerste in de rij is de heer De Kort.

[0:01:52] Aan u het woord.

[0:01:55] Ja, dank, voorzitter.

[0:01:57] Het is natuurlijk heel belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen,

[0:02:02] hun talenten kunnen ontwikkelen op het primair en het voortgezet onderwijs.

[0:02:05] En randvoorwaardelijk daarvoor is de veiligheid, zowel fysiek als sociaal.

[0:02:10] Dat geldt natuurlijk ook voor leerkrachten om hun vak goed te kunnen uitoefenen.

[0:02:15] Ik zou graag vier punten willen maken in dit debat.

[0:02:17] Het eerste is de toename van het wapenbezit onder jongeren.

[0:02:27] Dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling, vindt de VVD.

[0:02:31] In 2019 waren er 315 jongeren die betrapt zijn met een wapen op zak.

[0:02:39] En in 2022 1268.

[0:02:41] Dat is een gigantische toename.

[0:02:44] En op scholen is niet altijd de ruimte om door te pakken

[0:02:50] wanneer jongeren worden betrapt met een wapen.

[0:02:54] Schorsen, ja, die mogelijkheid heb je maar slechts voor een week.

[0:02:56] Wij zijn eigenlijk benieuwd welke mogelijkheden de minister ziet

[0:03:01] om dit harder aan te pakken, of ze ook andere maatregelen hiervoor ziet.

[0:03:07] Het tweede punt wat ik graag zou willen maken

[0:03:08] is ook de veiligheid op het voortgezet speciaal onderwijs.

[0:03:11] Het gaat hier om een kwetsbare groep

[0:03:14] die wel vaak in kleinere groepen actief is,

[0:03:17] maar waar wat ons betreft onvoldoende aandacht voor is.

[0:03:20] En ik ben eigenlijk heel benieuwd welke mogelijkheden de minister ziet

[0:03:25] om juist deze groepen...

[0:03:27] Nou, misschien wellicht een onderzoek te kijken

[0:03:29] hoe het gesteld is met de veiligheid op de VSO-scholen.

[0:03:35] Ja, dan de ontwikkelingen van 7 oktober,

[0:03:38] want die hebben er ook voor gezorgd dat helaas het aantal incidenten

[0:03:42] ook op scholen, als het gaat om antisemitisme,

[0:03:47] vijf keer zoveel zijn toegenomen.

[0:03:50] Dat kunnen we natuurlijk niet accepteren.

[0:03:52] Afgelopen maandag was er nog een Catshuisoverleg op dit thema.

[0:03:56] En ik ben ook heel benieuwd of de minister ons een update kan geven

[0:03:59] van wat daaruit is voortgekomen, specifiek voor het onderwijs.

[0:04:04] Welke rol heeft het onderwijs hierin? Welke rol hebben leerkrachten hierin?

[0:04:08] Wat kunnen wij vanuit de Kamer wellicht nog meer doen

[0:04:10] om deze verschrikkelijke toename terug te dringen...

[0:04:15] en het liefst dit eigenlijk helemaal uit de wereld te helpen.

[0:04:20] Het laatste punt dat ik nog graag zou willen maken...

[0:04:23] is de VOG voor leerkrachten.

[0:04:26] Als ik kijk naar de VOG die moet worden aangevraagd in de kinderopvang...

[0:04:31] daar is eigenlijk meer een proactieve mogelijkheid...

[0:04:34] om te sturen op een actuele VOG.

[0:04:39] Wanneer er een vervelende ontwikkeling plaatsvindt, heeft Justice daar de mogelijkheid om hierover te communiceren.

[0:04:47] Dus in de kinderopvang wordt daar eigenlijk strenger op toegezien.

[0:04:51] En wat ons betreft trekken we dat breder ook naar het primair en het voortgezet onderwijs.

[0:04:55] En ik ben heel benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt.

[0:04:58] Dank.

[0:05:00] Ja, dank u wel.

[0:05:01] Ik zag geen interrupties, dus wij gaan door met de bijdrage van de heer Eerdmans.

[0:05:05] Gaat uw gang.

[0:05:06] Fijn, voorzitter.

[0:05:07] Dank u wel.

[0:05:08] Ja, veiligheid op scholen. Dan denk je meteen aan pestgedrag,

[0:05:13] aan het gevaar van ordeverstoring in de klas.

[0:05:16] En ik moet zeggen, ik schrik wel van de melding,

[0:05:19] als je kijkt naar de vertrouwensinspecteurs.

[0:05:21] Het thema lijkt actueler dan ooit.

[0:05:24] Nog nooit legde de inspecteur zoveel dossiers op als vorig jaar,

[0:05:27] namelijk 2000 dossiers van kinderen die dus blijkbaar dat ervaren,

[0:05:32] agressie en pestgedrag in de klas.

[0:05:33] En dat neemt dus toe.

[0:05:34] En Joke Schuur zegt, en die is coördinator van de Vertrouwensinspectie,

[0:05:38] dat de toename niet per se hoeft te betekenen dat het ook toeneemt,

[0:05:41] maar dat het wel zichtbaarder wordt. Die kant-enken moeten we er denk ik wel bij maken.

[0:05:44] Maar het meldpunt werkt, kun je dan zeggen,

[0:05:47] maar het is wel zorgelijk dat er natuurlijk zoveel incidenten worden gemeld.

[0:05:52] Tegelijkertijd constateert de inspectie dat leerkrachten ook vaker aan de bel trekken

[0:05:55] over ontembare klassen, toenemend geweld en pestgedrag in de klas.

[0:06:00] En het wordt ook steeds meer waargenomen bij jonge kinderen.

[0:06:03] Dus onder de dertien, de helft van de incidenten gaat om leerlingen van onder de dertien jaar.

[0:06:09] En het wordt erger, lijkt het, want het gaat niet alleen om pestgedrag,

[0:06:12] maar ook om mishandeling, letsel door schuld of zelfs bedreigingen met fysiek geweld.

[0:06:16] En inderdaad, de wapens daarbij.

[0:06:19] Ziet de minister ook dat we te maken hebben met een schaal van toenemende incidenten

[0:06:22] en incidenten die dus steeds heftiger worden?

[0:06:24] Dat is mijn eerste vraag.

[0:06:27] Dan de Den Haag.

[0:06:30] waar ik erachter kwam, dat is dat Den Haag, de gemeente Den Haag,

[0:06:32] een mooi project heeft begonnen met politie en OM om samen te kijken

[0:06:36] naar die veiligheid expliciet op scholen.

[0:06:38] En daar ligt dan inderdaad de focus op wapenzit en ernstig geweld.

[0:06:41] Kan de minister aangeven hoe dat nou verloopt, die samenwerking?

[0:06:44] Is dat een voorbeeld voor de rest mogelijk?

[0:06:46] En kunnen we daar ons voordeel mee doen?

[0:06:49] Dan zegt Ad Verbrugge, oprichter en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland,

[0:06:56] dat we gewoon te maken hebben in Nederland met een uniformcrisis.

[0:06:59] Het is eigenlijk een crisis van ondermijning, ook in de klas, misschien juist in de klas wel.

[0:07:04] De overheid verspeelt het gezag en wij zijn niet meer in staat om dat gezag, wij dan de

[0:07:10] Nederlanders zeg maar, om dat gezag te aanvaarden.

[0:07:13] Hoe kijkt de minister daar naar, het onderwijs en het gezag daarvoor, de autoriteit, dus

[0:07:18] de leerkracht?

[0:07:19] En dan kijk ik even naar Frankrijk en daar gaat het echt mis, kan je zeggen, want daar

[0:07:24] heb ik gister ook bij de regeling een debat over aangevraagd, hoe goed dat is nu onderdeel

[0:07:28] geworden van een algemene debat over terrorisme, voorzitter.

[0:07:32] Maar daar gaat het om

[0:07:34] jeugdbenders die zelfs in klaslokalen hun intrede hebben gemaakt.

[0:07:38] En toen heeft Frankrijk gezegd bij monden van premier Atal een strijdplan om

[0:07:42] jongeren eerder integreel te krijgen en op het rechte pad.

[0:07:46] Want ze constateren een samenleving die

[0:07:48] steeds, met name onder jongeren, steeds gewelddadiger wordt en dat het dus ook in

[0:07:51] de klas wordt uitgevochten. En dan zou je toch soms afvragen wat

[0:07:53] is het verschil tussen Nederland en Frankrijk?

[0:07:56] Dat is op zich een goede vraag, want de Franse plannen liegen er niet om.

[0:08:00] Meer respect en discipline door onder andere ouders hulp te geven...

[0:08:03] ...maar ook verplicht te laten, of te straffen zelfs...

[0:08:06] ...als zij niet controle hebben over hun kinderen.

[0:08:09] Alle jongeren die op straat rondhangen moeten verplicht naar school...

[0:08:12] ...van ochtends 8 tot avonds 6.

[0:08:15] Als ze ontsporen, moeten ze mogelijk naar een intern laad.

[0:08:18] Zij die dreigen te ontsporen, worden ook...

[0:08:20] ...er wordt een verplicht contract opgelegd aan ouders en hun kinderen.

[0:08:24] en jongeren die lessen verstoren, die leveren punten in op hun einddiploma

[0:08:28] en slecht gedrag wordt benoemd op het diploma.

[0:08:31] En ik zeg niet, neem dit allemaal over, één op één. Nee.

[0:08:35] Maar mijn vraag is aan de minister wel, in hoeverre hebben wij A.

[0:08:39] een gezagscrisis op onze scholen, is dat er? Of in mindere mate?

[0:08:44] Is de minister bekend met het Franse strijdplan?

[0:08:47] En zijn er welk maatregelen die wij, ook om te voorkomen dat het erger wordt,

[0:08:51] niet zozeer dat wij niet op hetzelfde niveau zitten,

[0:08:52] Maar om dat te voorkomen, zijn er maatregelen uit het Franse strijdplan

[0:08:56] die wij mogelijk wel zouden kunnen overwegen?

[0:08:59] Graag een reactie.

[0:09:03] Ja, dank u wel. En ik zie een interruptie van de heer De Kort. Gaat uw gang.

[0:09:07] Ja. Dank, voorzitter.

[0:09:08] Ja, want ik heb ook met interesse kennisgenomen van het Franse strijdplan.

[0:09:13] En ik ben ook met de heer Eerdmans eens dat...

[0:09:15] We moeten niet alles daarvan overnemen, maar ik ben wel benieuwd.

[0:09:17] U stelt nu de vraag aan de minister.

[0:09:19] Maar welke onderdelen uit die Franse aanpak ziet u wel zitten?

[0:09:24] Nou, ik vond de avondklok wat minder.

[0:09:27] Goed, dat hebben we volgens mij niet nodig in Nederland voor jongeren.

[0:09:30] Ze zeggen dus, jongeren onder 13, die mogen niet na zes uur op straat hangen.

[0:09:34] Dat vind ik een te drastische maatregel op dit punt.

[0:09:36] Maar ik zou het internaat, waarbij je zegt, hele moeilijke behandelbare kinderen,

[0:09:42] ja, die daar dus niet mee goed kunnen functioneren in een klas,

[0:09:46] zou je misschien in een internaat, en dan bedoel ik ook gewoon met gerichte hulp,

[0:09:52] wel kunnen les kunnen gaan, zonder dat de klas daardoor verstoord wordt.

[0:09:59] Voorzitter, dan kom ik tot slot bij het blokje UvA.

[0:10:03] Daar hebben we gisteren al even met elkaar over gehad in het Vragenuur.

[0:10:08] Ik begrijp nu net uit de berichtgeving dat UvA overweegt om wekenlang dicht te gaan als optie.

[0:10:14] Ja, ik schrik daar wel van, voorzitter.

[0:10:17] Dan zijn we echt op de verkeerde manier bezig.

[0:10:22] Dus ik heb er veel vragen gisteren al over gesteld.

[0:10:24] We krijgen het op het bad, want dit is niet alleen UvA.

[0:10:26] Het slaat over naar allerlei andere steden in Nederland.

[0:10:30] En hogescholen en universiteiten.

[0:10:32] Ik vroeg mij wel af in het kader van...

[0:10:35] Er werd gevraagd om schorsingen van relschoppers die ook student zijn.

[0:10:40] En mogelijk intrekken van hun visum als het gaat om buitenlandse studenten.

[0:10:44] Kunnen we nog een stap verder gaan?

[0:10:46] Want die vraag zou ik nog willen stellen aan deze minister.

[0:10:48] als je hebt overhelschoppers die gewoon geld ontvangen van ons.

[0:10:51] Is dat een basisbeurs of is dat een lening?

[0:10:53] Maar ook dat is natuurlijk wel een middel om ze te pakken, zeg maar.

[0:10:57] Als we die studenten daartussen hebben zitten.

[0:10:59] Ik weet dat dit niet de portefeuille is van deze minister.

[0:11:01] Dat voel ik al aan bij uw voorzitter.

[0:11:03] Maar ze zitten hier toch ook namens het kabinet.

[0:11:05] Die vraag zou ik graag nog beantwoord zien.

[0:11:07] En dan laat ik het hierbij voor nu.

[0:11:09] Mijn dank.

[0:11:11] Nou, dat was heel strak op uw spreektijd.

[0:11:13] Dus dank daarvoor.

[0:11:14] Ja, en u gaf het zelf al aan.

[0:11:16] De verleiding is natuurlijk enorm groot om met dit thema ook te kijken naar de actualiteit.

[0:11:21] Ik zal dat tot een bepaalde hoogte toestaan en ook de vrijheid aan de bewindspersoon laten om te kijken

[0:11:26] of zij daar antwoord op geeft of schriftelijk haar collega, maar daar een stukje discipline ook vanuit

[0:11:31] de commissie op, hoe verleidelijk ook nogmaals.

[0:11:34] Voordat ik het woord geef aan mevrouw Van Zanten, heet ik nog even de heer Stoffer welkom van de

[0:11:37] SGP, die ook nog even aanschooft.

[0:11:40] We hebben vijf minuten spreektijd en vier interrupties voor uw informatie.

[0:11:46] Voorzitter, dank. Voordat ik mijn bijdrage begin, graag een punt van orde, want we hebben het nu even over de actualiteit gehad.

[0:11:52] De heer Kort en de heer Eerdmans gaven het ook al aan.

[0:11:55] We hebben op 29 april aan de Giffie gevraagd of de heer Dijkgraaf hier ook bijwezig zou zijn,

[0:12:00] omdat er stukken van het mbo en hoger onderwijs op de agenda stonden.

[0:12:04] Toen is ons verzekerd dat mevrouw Paul alle vragen, ook met betrekking tot mbo en hoger onderwijs, zou kunnen beantwoorden.

[0:12:12] Ik heb het net al even met mevrouw Paul over gehad.

[0:12:14] Mocht zij het echt niet weten, dan wordt dat uiteraard doorgeleid naar de heer Dijkgraaf.

[0:12:20] Maar gezien de actualiteit lijkt het me heel raar om dit onderwerp te negeren.

[0:12:26] Dus het grootste deel van mijn bijdrage zal ook wel hierover gaan.

[0:12:30] Gaat u verder. Dank.

[0:12:33] Voorzitter, ik kijk over het algemeen terug op een fijne schooltijd...

[0:12:37] waarin school sociaal en fysiek een veilige plek is geweest.

[0:12:40] En dat zou voor iedereen zo moeten zijn.

[0:12:43] Maar helaas is dat dus niet het geval.

[0:12:45] De heer De Kort weet net al even over die speciale doelgroep,

[0:12:49] het speciale onderwijs, waar toch echt wel veel problematiek is.

[0:12:53] Er worden veel kinderen gepest.

[0:12:55] En over het algemeen hebben ook dus veel kinderen te maken met pesten,

[0:12:58] intimidatie, bedreiging en zelfs fysieke mishandeling.

[0:13:02] Volgens de kinderombudsvrouw doen scholen te weinig om het aan te pakken.

[0:13:06] En ook erkennen scholen niet altijd dat er sprake is van pesten,

[0:13:09] waardoor het pestprotocol niet wordt toegepast.

[0:13:12] Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, verdrietig, onveilig en onzeker

[0:13:16] en lopen ook regelmatig een trauma op voor het hele leven.

[0:13:19] Uit een rapport van dezelfde ombudsvrouw dat in 2022 verscheen,

[0:13:24] blijkt dat bij 29 procent van de kinderen dat aangeeft,

[0:13:27] gepest te worden, dat het om discriminatie gaat.

[0:13:31] Nou ja, voorzitter, sinds 7 oktober vorig jaar hebben Joodse leerlingen

[0:13:34] in veel fouten maken, vervijfvoudiging zelfs, van het aantal veiligheidsincidenten.

[0:13:40] Zij worden uitgeschoeld door klasgenoten, bespuugd, geïntimideerd en zelfs in elkaar geslagen.

[0:13:46] Veel van deze leerlingen durven niet meer naar school of zijn zelfs van school gewisseld.

[0:13:50] Simpelweg omdat zij joods zijn.

[0:13:53] Over discriminatie gesproken.

[0:13:55] In een brief onlangs gepubliceerd in het Parool schreven ruim 100 joodse studenten en medewerkers

[0:14:00] van de UvA en de VU, die een kettingtje met een Davidster of een keppeltje draagt,

[0:14:04] kan haat en onbegrip van medestudenten verwachten en krijgen verwijten naar het

[0:14:09] hoofd als jij bent een Zionist en jij vermoordt kinderen in Gaza.

[0:14:13] En dan al die demonstraties en rellen bij ons, bij onze universiteiten, waar

[0:14:18] studeren, colleges vroeg en examen doen de laatste maanden al regelmatig onmogelijk

[0:14:22] was, maar waarop de UvA sinds vorige week totale anarchie heerst.

[0:14:26] Met als absoluut dieptepunt vandaag en gisteren de sluiting, die misschien zelfs wel tot 2 juni

[0:14:34] gaat duren, hoorden we vanochtend op het nieuws, omdat de veiligheid van studenten en medewerkers

[0:14:39] niet meer kan worden gegarandeerd.

[0:14:42] Voorzitter. We debatteren vandaag over veiligheid op scholen.

[0:14:45] De excessen, waar we de afgelopen anderhalve week van getuigd waren, leiden er dus toe dat er op de

[0:14:50] UvA überhaupt geen scholing meer mogelijk is.

[0:14:53] Daarnaast denk ik ook aan de Joodse studenten in Groningen die dit weekend door een joelende

[0:14:57] menigte de toegang tot de campus werden ontzegd.

[0:15:01] Ook hebben er vannacht veel studenten geslapen op campusterreinen in teentjes en hebben dus

[0:15:07] de terreinen bezet.

[0:15:08] Ik heb het al vaker gevraagd, maar hierbij nogmaals, hoe gaan we deze waanzin stoppen?

[0:15:14] Graag een reactie van de minister.

[0:15:17] Volgens medewerkers van verschillende universiteiten die ik de afgelopen tijd sprak, gaat het velo

[0:15:22] om internationale studenten die zich hier schuldig maken aan strafbare feiten.

[0:15:27] Ik vroeg gisteren al tijdens het Vraag het Uur aan de minister

[0:15:29] of zij mogelijkheden ziet om het visum van deze reel studenten van buiten de EU in te trekken

[0:15:34] en of ze bereid is om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan

[0:15:37] om studenten uit de EU permanent te schorsen bij het plegen van misdrijven.

[0:15:44] Ze gaf aan dat onze diensten hiermee bezig zijn.

[0:15:47] En mijn vraag aan de minister is

[0:15:48] wanneer kunnen wij hierop concreet een antwoord verwachten?

[0:15:52] Daarnaast lijkt het er ook op dat een deel van de relschoppers niet eens aan de universiteiten studeert.

[0:15:57] Ook is er een sterk vermoeden dat organisatie en financiering van de rellen gebeurt vanuit het buitenland.

[0:16:04] Daarom de vraag aan de minister of zij weet welke organisaties hierachter zitten en welke maatregelen

[0:16:10] er worden genomen om in beeld te krijgen welke externe invloeden er zijn.

[0:16:15] BBB wil een landelijk meldpunt waar studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen hun

[0:16:20] antisemitische ervaringen kunnen delen.

[0:16:22] Is de minister bereid dit te faciliteren?

[0:16:25] En is de minister bereid onderwijsinstellingen, waarover de meeste meldingen zijn, onder toezicht

[0:16:29] te plaatsen van het ministerie van OCW, zoals ook in de Verenigde Staten gebeurt?

[0:16:34] Daarnaast wil BBB dat er wordt doorgepakt met betrekking tot de identificatieplicht op

[0:16:38] hoge onderwijsinstellingen en het handhaven weer op.

[0:16:41] We zien de reactie van de minister op onze motie dan ook graag tegemoet deze week.

[0:16:45] Tot slot ontvangen we graag binnen twee weken een overzicht van de maatregelen die het ministerie

[0:16:49] van OZW race heeft genomen om de jodenhaat op scholen en universiteiten tegen te gaan,

[0:16:54] als mede de maatregelen die binnenkort worden genomen.

[0:16:57] Tot zover.

[0:16:58] Dank u wel.

[0:16:59] Dan mag mevrouw Rodekerk vervolgen.

[0:17:02] Gaat uw gang.

[0:17:05] Dank u wel, voorzitter.

[0:17:07] Vanmorgen bracht ik mijn zoontje naar zijn derde schooldag

[0:17:10] en enigszins gespannen nam die plaats in de schoolbankjes.

[0:17:15] Samen met de vierjarigen in zijn klas vormen zij een mini-samenleving.

[0:17:18] De leraar staat voor grote uitdagingen in de klas en de schoolleider voor grote uitdagingen

[0:17:24] voor het brede schoolklimaat.

[0:17:26] Social media zet het welzijn van leerlingen onder druk.

[0:17:29] Het veiligheidsgevoel van in het bijzonder meisjes- en lbti-leerlingen neemt af, zo bleek

[0:17:33] uit de Veiligheidsmonitor uit 2021, en daarbij zijn er grote internationale geopolitieke

[0:17:39] spanningen.

[0:17:41] En met de school als mini-samenleving zijn die natuurlijk merkbaar in de klas.

[0:17:45] Aan leraren en schoolleiders de ingewikkelde maar belangrijke taak om het gesprek hierover

[0:17:50] in de klas te voeren.

[0:17:51] Het zijn de fundamenten van les in burgerschap.

[0:17:54] Het vereist investeren in relaties, in heldere afspraken over gedrag in school in een veilig

[0:18:00] en inclusief schoolklimaat.

[0:18:03] De politiek moet leraren de ruimte geven om dat gesprek te voeren.

[0:18:07] Door discussies niet verder op scherp te stellen en niet direct te grijpen naar krachttermen.

[0:18:11] Een politiek die zich inzet om alle leerlingen en leraren te beschermen.

[0:18:15] Dat is waar ik voor sta.

[0:18:17] Voorzitter, ik wil het vandaag over twee zaken hebben.

[0:18:20] Over de veiligheid van leraren en over de stem van leerlingen ten aanzien van hun veiligheid.

[0:18:27] Ten eerste de veiligheid van leraren.

[0:18:30] We hebben in het verleden gesproken over de noodzaak van een onafhankelijk meldpunt voor

[0:18:35] sociale veiligheid.

[0:18:36] Want in toenemende mate spreek ik niet alleen leerlingen, maar ook leraren die zich onveilig

[0:18:41] voelen op school, bijvoorbeeld omdat zij bedreigd of uitgescholden worden of de leraar die voor

[0:18:47] mijn neus een klap kreeg omdat hij tussen twee ruziende leerlingen sprong.

[0:18:54] De eerste plaats om problemen op te lossen is wat mij betreft zo dicht mogelijk bij de

[0:18:58] school zelf.

[0:18:59] Maar soms lukt dat niet.

[0:19:01] In 2022 heeft de toenmalige minister op basis van gesprekken met het onderwijsveld besloten

[0:19:06] om in te zetten op een wegwijzer-site in plaats van een nieuw en onafhankelijk meldpunt.

[0:19:11] Maar je loopt als leraar tegen problemen aan als je via die site een melding wil maken.

[0:19:16] Je kunt terecht bij een klachtencommissie waar niet iedere school bij aangesloten is en procedures

[0:19:20] lang kunnen duren.

[0:19:22] Of je kunt terecht bij een vakbond waar niet elke leraar bij aangesloten is.

[0:19:27] De AOB pleit daarom voor één loket waar leraren melding kunnen maken van sociale onveiligheid.

[0:19:33] Ook Balans en Ouders en Onderwijs pleiten opnieuw voor een onafhankelijk meldpunt voor

[0:19:38] voor leraren, leerlingen, ouders en leraren.

[0:19:42] Krachtenprocedures lossen volgens hen de acute situaties niet op

[0:19:46] en zetten de relatie tussen ouder en school op spanning.

[0:19:48] Ik ben benieuwd hoe de minister dit ziet.

[0:19:51] En moet er niet in ieder geval een oplossing komen

[0:19:54] voor leraren en ouders die nu tussen wal en schip vallen?

[0:20:00] Voorzitter, dan wil ik het hebben over de stem van leerlingen

[0:20:03] ten aanzien van hun veiligheid.

[0:20:05] Volgend jaar komt als het goed is het wetsvoorstel

[0:20:07] vrij en veilig onderwijs naar de Kamer, waarmee de positie van ouders en leraren versterkt wordt.

[0:20:13] Een paar weken terug hadden we hier een mooi debat over de invoering van het holrecht.

[0:20:17] Net als de kinderombudsman zou ik ook hier de positie van leerlingen beter willen verankeren.

[0:20:23] Ziet de minister kansen om in de wet of memorie van toelichting te beschrijven op welke wijze

[0:20:27] kinderen een eigenstandige stem en positie hebben bij het indienen van een klacht bij onveiligheid?

[0:20:33] En is de minister het met mij eens dat we ook moeten kijken naar een breder holrecht ten

[0:20:38] aanzien van veiligheidsbeleid?

[0:20:40] Daarnaast leven bij schoolbesturen ook zorgen over de toename in de administratie door het

[0:20:44] wetsvoorstel.

[0:20:45] Hoe ziet de minister dat?

[0:20:46] Komt er een uitvoeringstoets en hoe reageert zij op de kritiek van de sectorraden?

[0:20:52] Voorzitter, tot slot, mijn zoontje vertelde mij dat hij gisteren heeft geleerd hoe goed

[0:20:57] mieren met elkaar samen kunnen werken.

[0:20:59] Laten we daar een voorbeeld nemen wanneer we ons inzetten voor het verbeteren van de

[0:21:03] veiligheid van leerlingen en leraren op scholen.

[0:21:07] Dank u wel.

[0:21:09] Dan mag de heer Van der Hoef vervolgen.

[0:21:12] Voorzitter, dank u wel.

[0:21:13] Ook een klein stukje inleiding voordat ik mijn spreektekst beging.

[0:21:16] Eigenlijk zou het vandaag ook moeten hebben over bedreiging, over loverboys op school,

[0:21:20] diestal, discriminatie, drugs, fysiek geweld, grove pesterijen, seksuele intimidatie en misbruik,

[0:21:27] vernieling, wapenbezit.

[0:21:28] Dat is eindelijk veiligheid op scholen waar het om gaat.

[0:21:30] Maar ook hier, voor mij geldt, en de voorgangers hebben het ook al gezegd, dat 7 oktober toch ook

[0:21:35] eventjes de wereld veranderd heeft en het onderwijsland staat op dit moment in brand.

[0:21:41] Ik schrok ook van de berichtgeving dat er plannen zijn om weken te sluiten.

[0:21:46] Dus daar wordt verwacht dat er werk verzet wordt.

[0:21:51] Voorzitter, de spreektekst.

[0:21:52] Nu we het vandaag hebben over veiligheid op scholen, moeten wij het vooral hebben over de

[0:21:56] waardepandemie van antisemitisme die om zich heen grijpt in het Nederlandse onderwijs.

[0:22:01] Joodse leerlingen zijn immers de canarie in de kolenmijn wanneer het gaat over

[0:22:05] een veilige leeropgeving.

[0:22:07] De huidige situatie is dan ook extreem zorgwekkend.

[0:22:10] Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, heeft vorig jaar een enorme toename

[0:22:14] van het aantal antisemitismische incidenten geregistreerd, vooral op scholen.

[0:22:20] Er werden maar liefst vijf keer zoveel incidenten gemeld als dit jaar ervoor.

[0:22:22] Deze situatie is na 7 oktober van het afgelopen jaar,

[0:22:26] toen Hamas de meest gruwelijke terreuranslagen pleegde in Israël

[0:22:29] en daarmee een oorlog ontketende, dramatisch verslechterd.

[0:22:32] En daarvoor was het al niet best.

[0:22:34] Het feit dat Joodse scholen al jaren bewaakt moeten worden, zegt alles.

[0:22:37] Alle aandacht voor diversiteit ten spijt en hoezeer volgens inclusieve opvattingen iedereen in Europa mag zijn,

[0:22:43] die vlieger gaat maar niet op.

[0:22:44] Voor één specifieke doelgroep, de Joodse leerling.

[0:22:47] We moeten dus constateren dat het onbeperkt zichzelf mogen zijn van de één,

[0:22:51] niet alleen ten koste gaat van het zichzelf kunnen zijn van de ander, maar zelfs van de veiligheid van

[0:22:56] de ander als die ander Joods is. Eigenlijk kunnen dus wel alle wetten, plannen, besluiten, maatregelen

[0:23:02] en rapporten over de veiligheid in het onderwijs van ander 2024 de plekken door de schredder halen.

[0:23:08] De meest recente rapportage van de Vertrouwensinspecteurs bevestigt dit ook. Dat leerlingen,

[0:23:12] medewerkers en het onderwijspersoneel te maken hebben met pesten, agressie, geweld, discriminatie,

[0:23:18] antisemitisme, seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme is niets nieuws.

[0:23:24] Dat de maatregelen die genomen worden niet of zelfs averigs werken, ook niet.

[0:23:28] Ondanks de lawinissen van veiligheidsplannen, perspectocollen en weerbaarheidstrainingen

[0:23:32] lukt het nog steeds niet om van het onderwijs weer een veilige omgeving te maken.

[0:23:36] Wanneer we nu dit scherp op het netvlies hebben, bedenk dan nu eens wat er zou gebeuren met een leerling

[0:23:40] die een davendertster draagt of een keppeltje.

[0:23:42] Of bedenk eens wat er gebeurt met die leerlingen die in de klas te zorgen willen delen over familie in Israël.

[0:23:48] Bedenk dat 42% van de Nederlandse leraren niet goed meer weet hoe de Holocaust bespreken is in de les, zonder een risico te lopen.

[0:23:56] En voorzitter, we weten allemaal hoe het zit.

[0:23:59] Voor niemand kan het nog een verrassing zijn.

[0:24:01] Iedereen heeft onophoudelijk opgeroepen tot de vernietiging van de Joodse stad Israël van de rivier tot de zee gehoord.

[0:24:07] We hebben de autoriteiten en instanties stadsomatig zien wegkijken en buigen.

[0:24:10] Men heeft het maar over verbinden, over deescaleren, dialoog afgaan.

[0:24:15] De PVV ziet deze collectieve laksheid voor wat hij is.

[0:24:19] Onze fractie vindt dat de zelf verkozen handelingsverlegenheid snel overwonnen moet worden en met handhavend

[0:24:24] optreden door handelingsbrutale doortastendheid.

[0:24:27] Want zwijgen is toestemmen, wegkijken is faciliteren en niet optreden is legitimeren.

[0:24:33] De PVV wil zero tolerance voor antisemitisme en eist dat iedere Joodse lering zich veilig

[0:24:39] genoeg voelt.

[0:24:39] om haar Joodse identiteit uit te kunnen dragen, op iedere school en in iedere klas in Nederland.

[0:24:47] We verzoeken de minister in actie te komen en graag een reactie op dit verzoek.

[0:24:50] Voorzitter. Het gaat duidelijk niet goed met het zorgen voor een felbegeerde veilige leeromgeving.

[0:24:57] Voor de PVV is dit even onacceptabel als logisch gevolg van een aanpak die zich richt op het slachtoffer

[0:25:02] in plaats van op het dadige drag.

[0:25:04] Het typisch maakbaarheidsdenken staat ironisch genoeg in de weg van een aanpak die bij uitslag zorgt

[0:25:09] voor het voorkomen van ongewenst gedrag, duidelijkheid bieden.

[0:25:13] En wat is er duidelijker dan stevige consequenties bij misdragingen, dan gevolgen met een gewicht

[0:25:18] dat daartoe doet, sancties waardoor elke potentiële dader zich wat drie keer bedenkt al voor is

[0:25:23] uit de bocht te vliegen.

[0:25:24] Voorzitter. Zolang er wordt vastgehouden aan pap- en nathouden, zullen de bevindingen van de inspecteurs

[0:25:29] ieder jaar ernstiger worden.

[0:25:31] In 2016 bleek al dat de gekozen weg een heiloze was, toen de kinderombudsman wees op het volgende.

[0:25:38] Formeel is alles goed geregeld, maar wanneer ik met kinderen praat, hoor ik dat er nog steeds

[0:25:42] veel wordt gedreigd.

[0:25:43] Juffen en meesters kijken weg en de pesters gaan naar een andere school.

[0:25:46] Nergens blijkt acht jaar later dat de aanpak op miraculeuze wijze alsnog wel is gaan werken.

[0:25:52] Niet voor niets trekt de ombudsman nu opnieuw aan de bel.

[0:25:55] Hoe kan het dat er nog steeds zoveel klachten binnenkomen voor gepeste leerlingen?

[0:25:59] Onze aangenomen motie uit 2020, waarin werd verzocht scholen op te dragen om aangifte te doen in

[0:26:03] gevallen waarin geweld, wapens en of drugs een rol spelen, zou wat degelijke verschil kunnen maken.

[0:26:08] Natuurlijk worden scholen aangemoedigd om een helder aangiftebeleid te hanteren, maar worden in de

[0:26:13] praktijk ook alle genoemde gevallen inmiddels aangifte gedaan?

[0:26:17] U zit aan uw spreektaart.

[0:26:18] Ik onderbreek u heel even, dus wilt u tot een afronding komen?

[0:26:21] Ja, dank u wel.

[0:26:22] Of worden nog steeds feiten onder het dikke tapijt van de bestuurskamers geveegd?

[0:26:26] Wat is de stand van zaken en kan de minister met cijfers komen in dit kader?

[0:26:29] Graag een antwoord van de minister.

[0:26:33] Ja, dank u wel.

[0:26:34] Dan komen we bij de heer Soeboer. Gaat uw gang.

[0:26:38] Ja, dank.

[0:26:40] Voorzitter.

[0:26:42] Ja, het zou gemakkelijk zijn om ons ook in deze discussie te laten leiden door de incidenten uit de actualiteit.

[0:26:50] De afgelopen tijd zijn er namelijk meerdere keren beelden in het nieuws geweest die bepaald niet getuigen van een veilige situatie.

[0:26:59] Toch kiest Nieuw Sociaal Contracten vandaag voor de discussie iets fundamenteler aan te vliegen.

[0:27:03] Als er een plek in onze samenleving zou moeten zijn waar het veilig is, dan zou dat op scholen

[0:27:10] moeten zijn, voorzitter.

[0:27:11] Dat is namelijk een plek waar jonge mensen, kinderen, jongvolwassenen, tot leren moeten

[0:27:17] komen, tot ontwikkeling moeten komen en daarvoor is het heel erg belangrijk dat zij zich veilig

[0:27:23] voelen, dat zij in een veilig klimaat kunnen spelen en kunnen leren.

[0:27:30] Ja, voorzitter, het zal u wellicht niet verbazen.

[0:27:33] Ik heb ook ooit zelf op een basisschool gezeten.

[0:27:36] Wie niet?

[0:27:38] En dat was een hele mooie school.

[0:27:39] Het was een school in een mooie volkse buurt.

[0:27:42] En op die school zaten kinderen met verschillende achtergronden.

[0:27:45] En het zal u dan ook niet verbazen dat er ook op die school wel eens werd gepest.

[0:27:50] Toch heb ik mij zelden veiliger gevoeld dan op die school.

[0:27:55] En ik wil u graag meenemen naar de vrijdag.

[0:27:57] Want de vrijdag dan kwam meester Visser.

[0:27:59] En als meester Visser op de Hoeksteen les kwam geven...

[0:28:01] hij was de hoofdmeester van de school...

[0:28:04] dan was er een...

[0:28:05] ja, dan gebeurde er iets magisch eigenlijk.

[0:28:07] Dan daalde er een soort van oase van rust...

[0:28:09] over die klasneder en...

[0:28:11] de leerlingen die hadden respect...

[0:28:13] voor meester Visser. En andersom was dat ook zo.

[0:28:15] Hij was een strenge man.

[0:28:17] En in die oase van rust...

[0:28:19] dan liet je het wel uit je hoofd...

[0:28:20] om te pesten. En dat was...

[0:28:23] ja, het was prachtig eigenlijk.

[0:28:25] En we kwamen tot leren, we kwamen tot ontwikkelen.

[0:28:28] Iedereen was gelijk.

[0:28:30] En dat was een tijdperk voor social media.

[0:28:33] Het was een tijdperk voor de doorgeslagen individualisering van onze samenleving.

[0:28:38] Het was de tijd voordat de meesten, beide ouders, moesten werken om rond te kunnen komen.

[0:28:44] En dat klinkt als eeuwen geleden, maar dat is het niet, voorzitter.

[0:28:47] Dat is nog maar heel kort geleden.

[0:28:49] Pesten is van alle tijden.

[0:28:51] Maar in onze veranderende samenleving zijn de kansen en de instrumenten om te pesten...

[0:28:56] licht talrijker en de solide basis onder menige gepeste wankeler.

[0:29:02] Volgens de Ombudsman zegt 33 procent van de leerlingen wel eens gepest te worden.

[0:29:07] Bij de vertrouwensinspecteurs komen meer meldingen voor dan ooit.

[0:29:11] Het verlangen van de gepeste kinderen is dat hun pesters steviger worden aangepakt

[0:29:16] en dat andere kinderen weten hoe het voelt om gepest te worden.

[0:29:21] Het lijkt me goed om daarop in te zetten om aan die wens tegemoet te komen.

[0:29:24] Ja, dank u wel. De heer De Korte heeft zijn interruptie.

[0:29:28] Ja, dank voorzitter.

[0:29:30] Ik ben het met de heer Soeboer eens dat mensen zoals meester Visser

[0:29:33] die zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving

[0:29:37] waar je ook echt je talenten kan ontwikkelen.

[0:29:41] En we moeten denk ik ook stimuleren dat er meesters zoals hem zijn.

[0:29:45] Maar ik ben benieuwd wat kunnen wij vanuit de Kamer betekenen

[0:29:48] om mensen zoals meester Visser bij meer scholen te krijgen.

[0:29:52] En ik stel die vraag juist aan de heer Soeboer, omdat hij zelf ook voor de klas heeft gestaan.

[0:29:58] Ik zal er zometeen nog iets gaan zeggen over dat het niet alleen bij de docent gezocht moet worden.

[0:30:04] Want die neiging hebben we nu om te zeggen van het moet bij de docent worden gezocht,

[0:30:07] maar die docent is al overladen met van alles en nog wat.

[0:30:10] En dan doe ik nogmaals een pleidooi om antwoord te geven op de vraag van de heer De Kort.

[0:30:14] Als we willen dat docenten in staat zijn om pestgedrag te herkennen,

[0:30:19] dan moeten ze ook de tijd en de ruimte hebben om dat te kunnen doen.

[0:30:22] Dan moeten ze daar toegerust zijn met de goede tools,

[0:30:25] maar ze moeten ook de tijd hebben om een goede les te maken.

[0:30:29] Ze moeten klassen hebben die niet al te groot zijn,

[0:30:31] zodat ze ook voor het individu aandacht kunnen hebben.

[0:30:34] Aandacht, tijd en kunnen kijken, dus de tools.

[0:30:38] Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.

[0:30:40] En ik denk dat we daar als Den Haag een belangrijke faciliterende rol in hebben

[0:30:43] als wij duidelijke keuzes gaan maken over hoe wij het onderwijs voor ons zien.

[0:30:48] Het rol ook van een schoolleider bijvoorbeeld, daar moeten we het ook goed over hebben.

[0:30:57] Het is dus niet alleen de docent die het op kan lossen, want pesten is vaak het resultaat

[0:31:04] van een groepsproces.

[0:31:05] En het heeft dus ook een groepsproces nodig om het te voorkomen en om het aan te kunnen

[0:31:10] pakken.

[0:31:10] Dat kan niet alleen op het bordje van de scholen komen en dat veel extra werkdruk leidde.

[0:31:16] Natuurlijk moeten scholen zich bedienen van goede bewezen antipestprogramma's en kan pesten

[0:31:20] onderwerp van gesprek zijn in mentorlessen bijvoorbeeld bij burgerschap en moeten er

[0:31:24] wettelijke maatregelen worden genomen maar er ligt ook een taak voor de

[0:31:28] samenleving een grote taak een taak voor ouders een taak voor opvoeders een taak

[0:31:33] voor heel belangrijk onderwijs ondersteunend personeel we kunnen

[0:31:36] bijvoorbeeld een goede conciërge de invloed daarvan is moeilijk te

[0:31:40] overschatten heel belangrijk dus moet het met elkaar doen en misschien zouden

[0:31:43] we kunnen beginnen om in ieder geval als tweede kamer het goede voorbeeld te

[0:31:46] kunnen geven in niet pesten.

[0:31:49] Ik gun iedereen, tot slot voorzitter, een hoeksteen en een meestervisser,

[0:31:53] een ouder die klaar zit met thee en koek.

[0:31:56] Daarmee lassen we pesten helemaal niet op hoor, dat besef ik mij.

[0:32:00] Maar misschien bouwen we wel op die manier aan een solide basis.

[0:32:03] En dan gaat het niet alleen over pesten van leerlingen.

[0:32:05] We moeten het ook hebben, en dat is gelukkig ook door u gezegd,

[0:32:07] pesten onder docenten bijvoorbeeld of door leerlingen aan docenten.

[0:32:12] Het hele veilige klimaat op school.

[0:32:14] Want veiligheid is van, voor en door ons allemaal.

[0:32:17] En ik heb tenslotte een paar vragen, voorzitter.

[0:32:20] We lezen hier dat antipestprogramma's beter aanslaan...

[0:32:22] en resultaat opleveren binnen het PO dan het VO.

[0:32:25] Zou de minister uit kunnen leggen of dat inderdaad zo is?

[0:32:28] En waarom dit zo is?

[0:32:30] En een vraag dan over pesten onder docenten.

[0:32:33] Heeft de minister daar een actuele stand van zaken, van cijfers?

[0:32:37] Hoe staat het daarmee?

[0:32:39] Kan de minister verklaren waarom het aantal meldingen zo drastisch van pesten dus toeneemt?

[0:32:43] En hoe verhoudt dat zich tot de bestaande aanpak, de bestaande antipestprogramma's, noem het maar op.

[0:32:51] En tot slot, voorzitter, en dan hou ik op, in hoeverre kan de minister faciliteren dat er ook,

[0:32:56] conform het voorstel van de Kim, de ombudsman, wordt gestreven naar een domeinoverstijgende aanpak,

[0:33:02] dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de school komt te liggen, maar dat er bijvoorbeeld ook in de buurt

[0:33:06] en op andere plaatsen de juiste programma's, bewezen programma's, in worden gezet.

[0:33:11] Dank u wel.

[0:33:12] U bedankt keurig op een paar seconden na binnen de tijd.

[0:33:16] Dat is mooi afgemeten.

[0:33:17] De heer Stoffer mag vervolgen.

[0:33:21] Dank voorzitter. Ik durf geen scherpe vragen meer te stellen aan de heer Sjoeboer.

[0:33:25] Dan zou ik hem natuurlijk ook een beetje plagen.

[0:33:26] Dat moeten we hier niet doen.

[0:33:27] Ik wil wel een compliment maken.

[0:33:30] Zo'n conservatief bevindelijke bijdrage gaat er bij mij altijd in.

[0:33:35] Zoals ze wel zeggen, gods woord in een ouderling.

[0:33:38] Ik vond het een mooie bijdrage, voorzitter.

[0:33:40] Je zou bijna zeggen van, ik sluit me er weer helemaal aan en doe niks meer.

[0:33:43] Maar goed, ik heb toch een paar dingen op papier gezet,

[0:33:45] dus die wil ik toch maar toevoegen.

[0:33:49] Voorzitter, onveiligheid tiert vaak welig op een bodem van onwetendheid.

[0:33:54] En een sprekend voorbeeld daarvan zijn, het is al eerder aangehaald,

[0:33:57] de anti-Israel demonstranten, die aangeven dat ze eigenlijk niet wisten

[0:34:01] waar de demonstratie over ging en dat ze er eigenlijk graag meer van zouden willen weten.

[0:34:06] Met een minimum aan kennis kun je kennelijk zo toch een maximum aan oordeel geven.

[0:34:10] Ja, en dan is meelopen niet zo onschuldig als het misschien lijkt.

[0:34:14] Want wie meedoet, zonder goed te weten waar hij aan meedoet,

[0:34:17] is toch mede verantwoordelijk voor het groeien van een vijandig,

[0:34:20] onveilig klimaat voor Joodse studenten en leerlingen.

[0:34:23] Ik denk dat we kunnen zeggen dat boosheid zonder bezinning funeste gevolgen kan hebben.

[0:34:28] Het antisemitisme spat inmiddels van de straten en spandoeken.

[0:34:32] En natuurlijk, dat is ook uit de bijdrage eerder voorbijgekomen,

[0:34:35] is het onderwijs geen oplossing voor dit alles.

[0:34:38] Maar de noodzaak van goed onderwijs staat wel buiten kijf.

[0:34:40] En dat goede onderwijs kan ook helpen om bijvoorbeeld een volstrekt ongepast gebruik van het woord

[0:34:46] genocide te ontmaskeren.

[0:34:48] Voorzitter, het is bijzonder zorgwekkend als je van leraren hoort dat leerlingen de holocaust

[0:34:52] willen ontkennen.

[0:34:53] Het onderstreept hoe belangrijk het is dat deze duistere fase in onze geschiedenis in

[0:34:57] het onderwijs verplicht aan bod blijft komen.

[0:35:00] En mijn eerste vraag is ook aan de minister of ze kan bevestigen dat in de nieuwe kerndoelen

[0:35:05] voor het geschiedenis de holocaust aanwezig moet blijven.

[0:35:08] Voorzitter, in april bleek uit onderzoek van het Nederlands Dagblad dat het

[0:35:12] antissementisme op scholen sinds oktober vorig jaar flink is gestegen.

[0:35:16] Joodse leerlingen krijgen steeds meer te maken met schelden, bedreigen en intimideren.

[0:35:21] Op scholen waar veel leerlingen met een migratieachtergrond zitten,

[0:35:24] ziet zelfs bijna de helft van de leraren het antissementisme duidelijk stijgen.

[0:35:28] Wat doet de minister met deze specifieke gegevens, is mijn tweede vraag.

[0:35:33] En wordt bijvoorbeeld gericht beleid gemaakt voor scholen die veel nieuwkomers opvangen?

[0:35:36] De SGP vindt het belangrijk dat het beleid voldoende gericht is

[0:35:40] om specifieke problemen aan te pakken.

[0:35:42] En mijn vraag daarbij is aan de minister

[0:35:44] of ze hierover in gesprek is met de onderwijsorganisaties.

[0:35:48] Voorzitter, op grond van het voorgaan ontstaat bij de SGP ook vragen

[0:35:51] over de manier waarop de Veiligheidsmonitor

[0:35:52] de situatie van leerlingen in beeld brengt.

[0:35:55] Problemen met antisemitisme krijgen al langere tijd aandacht in het onderwijs

[0:35:58] en dat is goed, maar de monitor waait er geen woord aan.

[0:36:02] Vindt de minister het wenselijk dat we dit specifieke probleem

[0:36:04] onder de algemene noemen discriminatie behandelen,

[0:36:07] gelet op de grote maatschappelijke zorgen die er zijn

[0:36:11] en ook al steeds meer lijken te komen.

[0:36:14] De SGP vraagt zich af of de Monitor een betrouwbare weergave biedt

[0:36:17] van de problemen in de praktijk

[0:36:19] en of de Monitor voldoende recht doet aan de verschillende groepen.

[0:36:22] Opvallend is bijvoorbeeld dat de Monitor aangeeft

[0:36:24] dat leerlingen met een migratieachtergrond

[0:36:26] op alle onderdelen van welbevinden in het basisonderwijs

[0:36:29] lager scoren dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond,

[0:36:32] maar dat daar verder niet veel aandacht op wordt besteed,

[0:36:35] terwijl dat weer wel geldt voor de groep LHBTI.

[0:36:38] De groep LHBTI verdient volgens de aanbeveling extra aandacht.

[0:36:42] Maar is mijn vraag, is dat vreemd als we zien

[0:36:44] dat de monitor daar zelf op voorhand heel veel aandacht voor heeft?

[0:36:47] Ik wijs bijvoorbeeld op bijlage vier,

[0:36:49] waar je dat ook ziet bij de tabellen en figuren.

[0:36:52] Maar waarom krijgt de groep leerlingen met een handicap

[0:36:54] niet vergelijkbare aandacht als de groep LHBTI,

[0:36:57] terwijl we weten dat ook zij het heel vaak moeilijk hebben?

[0:37:00] Graag zou de SGP zijn gedegen reflectie aan de minister horen op de opzet van de monitor.

[0:37:06] Zou het niet goed zijn om in een volgende monitor te streven naar een meer gelijkwaardige positie

[0:37:11] van de verschillende aandachtsgroepen?

[0:37:14] Voorzitter. Dan schrijft de minister dat invalkrachten in spoedgevallen niet al aan de slag kunnen

[0:37:18] zolang de verklaring omtrent het gedrag nog niet is afgegeven.

[0:37:22] Maar het verkrijgen van die verklaring kan enkele dagen duren.

[0:37:26] Wij vragen ons als de SGP af of daar geen mouw aan te passen valt.

[0:37:29] Is het bijvoorbeeld werkelijk een onaanvaardbaar risico als invallers

[0:37:33] reeds ingezet mogen worden als de verklaring omtrent gedrag uiterlijk

[0:37:39] binnen een week beschikbaar is?

[0:37:42] Voorzitter, ook bij dit overleg wil ik tot slot opkomen voor professionals die

[0:37:45] overwoekend worden door bureaucratische klimplanten.

[0:37:48] De huidige situatie in het onderwijs is niet echt het geschikte moment om

[0:37:52] nieuwe verplichtingen te stapelen.

[0:37:53] Ik noem twee punten.

[0:37:55] De minister wil een incidentenregistratie gaan verplichten, maar in 2013 is een

[0:37:59] vergelijkbaar wetsvoorstel door de AMS-voorganger, de heer Dekker, ingetrokken.

[0:38:04] Het kabinet gaf toen aan dat de energie vooral moest gaan naar het voorkomen van

[0:38:08] problemen in plaats van achteraf registreren.

[0:38:11] Ook was er in het onderwijs destijds vrees voor onnodige bureaucratie.

[0:38:15] En mijn vraag is, waarom weegt de minister dat op dit moment anders?

[0:38:19] En het tweede en gelijk laatste, de minister wil scholen verplichten om ook de

[0:38:22] veiligheidsbeleving van het personeel te gaan meten.

[0:38:24] Dat klinkt heel logisch, maar werkgevers hebben al allerlei verplichtingen voor personeel.

[0:38:28] Denk aan risico-inventarisatie en de monitor van arbeidsbelasting.

[0:38:33] Het risico op dubbel werk, extra werk en onterzichtigheid is groot.

[0:38:36] En mijn laatste vraag is dan ook, voorzitter, hoe gaat de minister voorkomen

[0:38:39] dat scholen met dubbele regels en dubbel toezicht te maken krijgen?

[0:38:43] Dank u wel.

[0:38:45] Ja, dank u wel.

[0:38:46] En dan vraag ik nu aan de heer De Kort om even mijn plek in te nemen.

[0:38:49] En dan neem ik de zijne even in.

[0:38:51] Ja, dan geef ik direct het woord aan mevrouw Pijperlink namens de GroenLinks PvdA-fractie.

[0:38:57] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:38:59] Veiligheid en burgerschap zijn nauw verbonden, geeft de minister in de brief van 18 november 2022 aan.

[0:39:05] En hoe actueel is dat?

[0:39:08] Veiligheid op scholen, veiligheid in het onderwijs.

[0:39:10] Het is helaas geen vanzelfsprekendheid.

[0:39:13] En dat geldt niet alleen voor de veiligheid van leerlingen, maar ook van docenten, van onderwijsondersteuningpersoneel en ja, zelfs van ouders.

[0:39:22] Maar hoe doen we dat?

[0:39:23] Vrij en veilig onderwijs, zoals de wet die in aanmaak is, getiteld is.

[0:39:28] In die brief die ik net aanhaalde, staat het volgende te lezen.

[0:39:32] Geen enkel kind mag leren dat discriminatie, onverdraagzaamheid en isolationisme acceptabel is.

[0:39:39] Ik wil deze zin iets herformuleren.

[0:39:42] Ieder kind op een door de Nederlandse overheid gefinancierde school leert dat discriminatie,

[0:39:48] onverdraagzaamheid en isolationisme onacceptabel is.

[0:39:53] Op welke gronden dan ook?

[0:39:54] En die gronden, daar hoeven we, wat onze fractie betreft, het niet over te hebben.

[0:39:59] Die staan verankerd in onze grondwet.

[0:40:01] En we weten allemaal de gronden waar ik het over heb.

[0:40:05] Maar dat betekent geenzins dat we in een samenleving leven waar vrij en veilig onderwijs bereikt is.

[0:40:11] Was het maar waar.

[0:40:12] En in de bijdrage net kwam dat ook weer heel duidelijk naar voren.

[0:40:16] Maar toch nog een keer de vraag, hoe doen we dat, vrij en veilig onderwijs?

[0:40:21] Het is namelijk ook geen menukaart met losse gerechten.

[0:40:24] Doet u mij maar een dotje vrij en laat veilig maar even zitten.

[0:40:28] Of andersom, graag veilig onderwijs, maar vrij laten we dan voor het gemak maar even achterwegen.

[0:40:34] Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

[0:40:37] En net als in een restaurant waar na afloop van het diner de rekening komt, komt vrij

[0:40:42] en veilig onderwijs ook met een rekening, een maatschappelijke rekening zou ik het willen

[0:40:46] noemen.

[0:40:46] en ik sluit daarbij heel graag aan bij de woorden van de heer Soeboer die het ook had over dat dit

[0:40:54] wat betekent voor de samenleving. Vrij en veilig onderwijs is geen opdracht alleen aan het onderwijs,

[0:41:01] het is een opdracht aan ons allemaal. Wij zijn vrij en veilig onderwijs. De woorden die we gebruiken,

[0:41:07] het gedrag dat we laten zien in de rol als ouder, als inwoner van Nederland, als politicus. We zijn

[0:41:14] allemaal zelf bij, het voorbeeld dat we zijn, de wijze waarop we minderheden bejegenen,

[0:41:20] waarop we met anders denkende omgaan. Stoere krachttaal bijvoorbeeld is snel uitgesproken.

[0:41:28] Quick fixes, snel bedacht. Maar zoals dat vaak is met stoere krachttaal en quick fixes, zijn

[0:41:33] het maar zelden de echte oplossingen voor de lange termijn. Kijk naar de scholen en

[0:41:38] we zien onszelf. De samenleving is de school en de school is de samenleving. En het schort

[0:41:45] aan heel wat als docenten zich niet veilig voelen om bepaalde onderwerpen te bespreken.

[0:41:50] Een aantal zijn de revue al gepasseerd. Ik sprak gisteren een docent en ik vroeg hem

[0:41:55] welke onderwerpen zijn dat dan ook. En ja, dan hoor je natuurlijk ook 7 oktober, de oorlog

[0:42:01] in Gaza. Maar je hoort ook LHTBIQ+. Maar, en die verbaasde me eigenlijk, althans misschien

[0:42:08] verbaasde het me niet, maar ik schrok er toch van, ook onderwerpen als klimaat en stikstof

[0:42:13] worden door een docent, maatschappijleerder, niet meer besproken.

[0:42:18] Hij verzekerde me dat hij niet de enige was in het land.

[0:42:21] Dat betekent, collega's, dat de actuele thema's waar wij ons in dit huis bezig houden,

[0:42:30] heel lastig besproken kunnen worden op de middelbare scholen.

[0:42:34] De kern van de aanpak van de minister in de brief doet denken aan de leus van de Franse Revolutie.

[0:42:39] Vergeef me, ik blijf een historica.

[0:42:42] vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

[0:42:44] Ik vind het echt prachtige woorden.

[0:42:46] Ik doe er dan ook niks aan af, maar wel wat bij.

[0:42:49] Ook hier weer.

[0:42:50] Het zijn geen losse onderdelen.

[0:42:51] Ze hangen aan elkaar vast.

[0:42:53] Het één kan niet zonder het ander.

[0:42:55] Haal het ene eruit, denk dat die wel wat minder kan en de andere functioneren niet meer naar behoren.

[0:43:01] Alles wat ik benoemde, voorzitter, gaat hier om een cultuur- en mentaliteitsverandering

[0:43:05] in onze samenleving waar we voor staan.

[0:43:07] De PO-raad schrijft het ook op in haar brief aan deze commissie.

[0:43:11] Meer repressieve maatregelen, als het uitbreiden van meldoverleg en aangifteplicht, leiden af

[0:43:18] van de zo gewenste en noodzakelijke cultuuromslag die in onderwijs en samenleving zo nodig is.

[0:43:25] Dan nog even over de brief van 8 mei jongsleden over de VOG, de verklaring om trendgedrag.

[0:43:32] Ik haalde de Franse revolutie al even aan als voorzitter, maar ik haal niet graag de heksenjachten

[0:43:37] aan die gehouden zijn in het verleden.

[0:43:39] Die vergelijking maak ik als ik lees dat de minister overweegt om aan al het zittende

[0:43:45] personeel in het onderwijs met enige regelmaat een nieuwe vocht voor te leggen of te vragen.

[0:43:51] Dat is wat ons betreft de goede met de kwade bekopen en onnodige romslomp, maar vooral

[0:43:55] uitgaans van wantrouwen naar iedereen.

[0:43:58] Onze fractie ziet liever dat scholen een melding krijgen als een personeelslid een strafbaar

[0:44:02] feit waar kinderen mee gemoeid zijn heeft geplicht.

[0:44:06] Ik vraag of u tot een afronding kan komen.

[0:44:07] Ja, dat is lik op stuk en lijkt ons prima.

[0:44:11] Ik heb nog een paar vragen aan de minister.

[0:44:13] Ik sluit me aan bij de vragen die gesteld werden over een veilige omgeving voor kinderen met een handicap.

[0:44:19] Daar ben ik ook heel benieuwd naar de reactie van de minister.

[0:44:23] En ik ben heel benieuwd of de minister onze mening deelt dat het schoolbestuur een hele zware verantwoordelijkheid heeft

[0:44:29] in het creëren van een veilig klimaat en hoe zij dat zou willen bespoedigen.

[0:44:34] Dank u wel.

[0:44:37] Dan een interruptie van de heer Soubourg van NSC.

[0:44:43] U noemt vrijheid en veiligheid.

[0:44:46] Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

[0:44:48] Als het over vrijheid van onderwijs gaat, ben ik dat als eerste met u eens.

[0:44:52] Bent u het ook met ons eens dat er ook een situatie kan zijn...

[0:44:54] waar juist vrijheid misschien moet worden beperkt hier en daar...

[0:44:58] om veiligheid te kunnen garanderen?

[0:45:00] Met andere woorden, zou een concierge bijvoorbeeld de mogelijkheid moeten hebben...

[0:45:03] om zomaar kluisjes te kunnen controleren?

[0:45:06] Dus bent u met mij eens dat er ook situaties kunnen zijn waar bijvoorbeeld de vrijheid van het individu

[0:45:11] misschien moet worden beperkt om de veiligheid op een school te kunnen garanderen?

[0:45:15] Mevrouw Pijperlink.

[0:45:16] Ja, dank u wel. Mooie vraag.

[0:45:18] Nou A, ik weet dat het gebeurt op scholen.

[0:45:20] Er zijn regelmatig kluisjescontroles.

[0:45:22] Soms worden ze aangekondigd en soms worden ze niet aangekondigd.

[0:45:24] Volgens mij moeten wij als politiek daarvan afblijven, want dat gebeurt gewoon al.

[0:45:28] Wat ik bedoel met vrijheid, dat is de vrijheid om te zijn wie je bent, te vinden wat je vindt.

[0:45:34] En ik denk dat dat voldoende antwoord is.

[0:45:37] Ja, dat moet kunnen.

[0:45:38] Dat veiligheid even betekent dat de individuele vrijheid beperkt wordt,

[0:45:42] maar niet in zijn of denken.

[0:45:46] Vervolgvraag, meneer Soeboerhoff.

[0:45:49] Dan geef ik mevrouw Pijpeling van GroenLinks PvdA weer het woord als voorzitter.

[0:45:54] Ja, dank u wel.

[0:45:55] Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de bijdrage van de commissie in de eerste termijn.

[0:46:01] Gezien de tijd, het is tien voor twaalf.

[0:46:08] Ik schors de vergadering tot kwart over twaalf en dan vervolgen we met de eerste termijn van de minister.

[1:15:35] Ik heropen de vergadering.

[1:15:38] Het is al iets na de tijd dat we gezegd hadden dat we zouden gaan beginnen.

[1:15:44] Ik geef het woord aan de minister voor de antwoorden op de vragen uit de eerste termijn.

[1:15:48] Gaat uw gang.

[1:15:50] Voorzitter, dank u wel.

[1:15:50] en dank aan de leden voor hun waardevolle bijdrage.

[1:15:54] Het gaat vandaag over een breed, belangrijk en actueel onderwerp,

[1:15:58] namelijk veiligheid op scholen.

[1:16:00] En daar valt heel veel onder.

[1:16:02] Dat hebt u kunnen lezen en dat heb ik ook kunnen horen

[1:16:04] in de verschillende betogen.

[1:16:07] Bijvoorbeeld dat je als leerling je vrij voelt om jezelf te zijn op school,

[1:16:11] ongeacht op wie je valt, hoe je je kleedt of wat je geloof is.

[1:16:15] Dat je fysiek veilig bent op school, zonder pesterijen en intimidatie.

[1:16:19] Maar ook dat je je online veilig voelt en daar niet wordt gepest.

[1:16:24] Want de gevolgen van pesterijen, buitensluiting en discriminatie zijn vaak heel groot.

[1:16:30] Als jij dat als leerling meemaakt, omdat je anders bent, wat dat dan ook mogen betekenen,

[1:16:36] dan kun je daar de hele rest van je leven last van hebben.

[1:16:40] Terwijl het de normaalste zaak van de wereld moet zijn dat jij jezelf mag zijn en veilig

[1:16:44] bent op school.

[1:16:45] Want pas als je je veilig voelt, en dat is door velen van u ook aangestipt,

[1:16:50] en als je goed in je vel zit, dan kun je het beste uit jezelf halen

[1:16:52] en dan kun je überhaupt tot leren komen.

[1:16:58] Onderwijsprofessionals, leraren, maar ook conciërges, klassenondersteuners,

[1:17:02] allerlei mensen in het onderwijs, werken elke dag keihard om de school

[1:17:06] voor iedere leerling een veilige plek te maken.

[1:17:09] En ik vind het belangrijk, ik doe dat in debatten wel vaker,

[1:17:13] om toch te benadrukken dat het gros van de kinderen, het gros van de leerlingen,

[1:17:18] zowel op het primair als het voortgezet onderwijs

[1:17:21] in die gelukkige omstandigheden verkeert.

[1:17:23] En dat moet ook.

[1:17:25] We zitten hier vaak natuurlijk om de problemen te adresseren

[1:17:28] en daar de oplossingen voor te bedenken.

[1:17:30] Maar ik vind het wel heel belangrijk, want ik wil ook al die leraren

[1:17:33] en al die andere professionals in het onderwijs recht doen.

[1:17:37] Want ondanks al hun inzet is er nog werk aan de winkel.

[1:17:40] En recent hebben we ook weer gezien hoe onderwijspersoneel zelf vaak het slachtoffer is van agressief

[1:17:47] gedrag.

[1:17:48] Bedreigingen, scheldpartijen, geweld door leerlingen, maar zelfs ook door ouders, verschrikkelijke

[1:17:54] voorbeelden.

[1:17:55] En ik moet eraan toevoegen, dat is een trend die we helaas breder zien in de hele maatschappij.

[1:18:00] Je leest vaak de artikelen over conducteurs, ambulancepersoneel, verkeersregelaars, politie.

[1:18:07] Ze hebben er allemaal mee te maken.

[1:18:09] En helaas komen ook de slechte kanten van de maatschappij de school binnen.

[1:18:14] Maar wat mij betreft maakt het dat niet normaal of oké.

[1:18:18] Dat gedrag mogen we nooit accepteren.

[1:18:21] Daar moeten we helder in zijn.

[1:18:23] En pal achter het onderwijspersoneel staan.

[1:18:26] Scholen moeten in zo'n geval ook aangifte doen.

[1:18:29] Zoals gezegd, werken aan de winkel.

[1:18:31] En daar zijn we ook volop mee bezig.

[1:18:33] Goed veiligheidsbeleid gaat over preventie, over goede procedures.

[1:18:37] en zeker ook over de schoolcultuur.

[1:18:41] Scherp zicht op de veiligheidssituatie op school is hierbij cruciaal.

[1:18:46] We gaan met het wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs als basis zorgen dat het zicht daarop

[1:18:51] verbetert en dit bereiken we doordat scholen gaan bijhouden hoeveel incidenten er plaatsvinden

[1:18:56] en dat ze het ook melden bij de inspectie als het gaat om een ernstig incident.

[1:19:01] Daarnaast gaan scholen niet alleen monitoren hoe veilig leerlingen zich voelen, maar ook

[1:19:06] hoe het staat met de veiligheid van het personeel, want zo kan de veiligheid op school voortaan

[1:19:10] integraal worden bekeken.

[1:19:12] De inzichten die scholen hierdoor opdoen, moeten zich ook vertalen in het veiligheidsbeleid,

[1:19:18] het beleid dat scholen ook jaarlijks gaan evalueren.

[1:19:22] Want soms gaan er inderdaad dingen mis en dan wil je dat de school daar direct goed en

[1:19:27] snel mee aan de slag gaat om dat te verhelpen en ook om te voorkomen dat het erger wordt.

[1:19:35] Daarom versterken we het klachtenstelsel, zowel intern als extern.

[1:19:39] Naast de verplichte interne en externe vertrouwenspersonen moeten scholen in dat kader aansluiten bij

[1:19:45] de Landelijke Klachtencommissie.

[1:19:46] Zo kunnen we de kwaliteit van de hele klachtenafhandeling binnen en buiten de school versterken, want

[1:19:51] als er toch dingen onverhoopt misgaan, willen we ook dat daar iets aan wordt gedaan.

[1:19:56] En als de school dat niet zelf oplost, dan moet er worden ingegrepen.

[1:20:00] Dat doen we, naast de route van de klachtenafhandeling, ook door intensivering van het toezicht door

[1:20:05] de inspectie.

[1:20:07] De inspectie kijkt vaker en specifieker op scholen hoe het staat met de veiligheid.

[1:20:13] Met het wetsvoorstel krijgt de inspectie ook extra input om dat toezicht op te baseren.

[1:20:19] Zo kunnen alle partijen in en om het onderwijs samen nog gerichter werken aan een veilige

[1:20:25] leer- en werkomgeving op school.

[1:20:27] En dat is cruciaal, want elke leerling die zich onveilig voelt op school,

[1:20:32] dat is er één teveel.

[1:20:34] Voorzitter, tot zover mijn introductie.

[1:20:37] Ik zou nu graag willen doorgaan met de beantwoording van de vragen.

[1:20:42] En dat doe ik aan de hand van drie blokjes.

[1:20:46] Nee, zeg ik dat goed? Ja, drie blokjes.

[1:20:50] Ik begin met het thema dat door velen is aangestipt,

[1:20:55] namelijk het antisemitisme en hoe we dat tegengaan.

[1:20:58] Dan gaan we door met het blokje preventie en schoolklimaat

[1:21:02] en tot slot een blokje dat we getiteld hebben Wat als het misgaat?

[1:21:07] Dus dat ga ik op die manier doen.

[1:21:10] Ik zeg daarbij, voordat ik aan het blokje antisemitisme begin,

[1:21:18] dat ik wel wil proberen recht te doen aan alle thema's,

[1:21:22] want het is een breed onderwerp.

[1:21:24] We werken daar ook in brede zin aan, maar gezien de actualiteit begin ik hier toch mee en gezien

[1:21:34] de vele vragen.

[1:21:35] Ik ga mijn best doen om niet een herhaling van het Vragenuur te laten plaatsvinden, want

[1:21:42] toen heb ik ook ongeveer een uur lang dit thema behandeld.

[1:21:46] Ik vond het ook heel belangrijk om te doen en voordat ik concreet op de vraag inga, zou

[1:21:52] ook nog willen aanstippen en dat heeft een beetje te maken met de opmerking die mevrouw

[1:21:56] Van Zanten van BBB maakte, namelijk dat ik inderdaad graag bereid ben om allerlei vragen

[1:22:02] te beantwoorden die gaan ook over hoger onderwijs en mbo, maar de opmerking van de Griffie had

[1:22:11] met name betrekking op de brief die gaat over de cijfers en dossiers over vertrouwenspersonen.

[1:22:17] Dat stuk is iets wat echt over hoger onderwijs en mbo ook in de stukken staat.

[1:22:24] Dus ik zal kijken hoe ver ik kom op andere thema's.

[1:22:27] Maar als dat niet lukt, ga ik hier niet freestylen.

[1:22:30] Dan zal ik verwijzen naar de collega's die die inhoud en die kennis wel hebben.

[1:22:37] En dan begin ik met een algemene vraag van de heer De Kort

[1:22:40] over een update na aanleiding van het Catshuisoverleg.

[1:22:44] U weet, ik was zelf niet aanwezig, maar mijn collega Dijkgraaf wel.

[1:22:48] En een belangrijke uitkomst was het uitdragen van een stevigere norm.

[1:22:53] Normeren, veiligheid van de Joodse gemeenschap blijven borgen en zorgen dat mensen met elkaar

[1:22:59] in verbinding blijven en het gesprek faciliteren.

[1:23:02] Dat is iets wat vanuit verschillende ministeries, verschillende domeinen aan wordt gewerkt.

[1:23:08] En dat blijven we doen als kabinet.

[1:23:10] En daar waar wetgeving strakker kan en moet, dan zal het kabinet ook daarnaar kijken.

[1:23:18] Dus als dat nodig is, dan zullen we daaraan werken, aan nog strakkere wetgeving.

[1:23:22] Maar dat moet wel het doel dienen en niet om maar stoer nog meer wetgeving in het leven te roepen,

[1:23:28] want dat is een ingewikkelde en ook tijdrovende zaak.

[1:23:32] Ook komt het kabinet binnenkort met de nationale aanpak antisemitismebestrijding,

[1:23:36] waar vervolgacties ook een plek in krijgen.

[1:23:39] Dus daar zal de Kamer ook over geïnformeerd worden.

[1:23:42] Ten aanzien van het onderwijs is over de demonstraties gesproken en de behoefte om duidelijke

[1:23:47] afspraken te maken over hoe om te gaan met demonstraties.

[1:23:51] Gisteren hebben de universiteiten hierover de richtlijn protesten gepubliceerd, met daarin

[1:23:57] heldere afspraken over demonstraties en protesten.

[1:24:01] Hoge scholen zijn hierbij ook aangesloten.

[1:24:03] Ik hecht eraan te herhalen wat ik gisteren in het Vragenuurtje ook herhaaldelijk heb gezegd,

[1:24:08] dat er een heel belangrijk verschil is tussen vreedzaam demonstreren

[1:24:12] binnen de kaders van de wet en het debat kapen, de demonstratie kapen

[1:24:18] en uiteindelijk in een soort van rel-schopperij verzanden.

[1:24:25] Dat is nooit de bedoeling.

[1:24:27] Dus als het gaat om vreedzaam demonstreren, dat is één zaak en dat is gelegitimeerd.

[1:24:32] maar alle andere excessen die we hebben gezien,

[1:24:38] die zijn ongeoorloofd en onacceptabel.

[1:24:42] Ja, dank u wel.

[1:24:43] Ik zie een interruptie van de heer Eerdmans.

[1:24:46] Ja, we vernemen net het nieuws dat de UvA-locaties morgen weer open gaan.

[1:24:50] Dat is topoverleg afgerond, dus ik neem aan dat dat goed,

[1:24:53] dat is goed nieuws voor Amsterdam, maar ik vlok me wel af.

[1:24:57] Betekent dit nu ook dat de minister kan garanderen

[1:24:59] dat alle andere locaties van hoge scholen en universiteiten

[1:25:02] waar blokkades dreigen, demonstraties dreigen,

[1:25:05] weet ik wat allemaal, ellende, dat u kan zeggen,

[1:25:08] dat de minister kan zeggen dat ook die locaties

[1:25:10] gewoon open zullen blijven voor studenten?

[1:25:13] De minister voor de reactie.

[1:25:14] Ja, voorzitter, wat ik gisteren ook zei,

[1:25:16] het is lastig vanuit mijn stoel die garanties te geven.

[1:25:19] Wat ik heb gezien, en dat vind ik heel goed,

[1:25:22] dat juist die excessen ook een soort van wake-up call zijn geweest

[1:25:27] voor ons allemaal, maar zeker ook voor de universiteiten en hogescholen,

[1:25:31] dat ze ervoor moeten zorgen dat de veiligheid binnen hun instelling geborgd is

[1:25:38] en dat als zij zien dat zaken dreigen te escaleren,

[1:25:42] dat ze dan alles doen wat nodig is, schakelen met de lokale driehoek

[1:25:45] om ervoor te zorgen dat het niet weer ontaart in dit soort excessen.

[1:25:50] Dat is wat ik heb aangegeven en ik denk dat dat ook heel belangrijk is,

[1:25:55] omdat je uiteindelijk vanuit die lokale situatie kunt beoordelen

[1:26:00] wat de meest geëigende middelen zijn.

[1:26:03] Heer Eermans?

[1:26:03] Ja, je moet oppassen hoor, dat we dat debat niet over doen.

[1:26:06] Maar ik kijk, wake-up call,

[1:26:07] er zijn wel anderhalf miljoen euro schade verder

[1:26:09] en een hele hoop ellende docenten die zich bedreigd voelen.

[1:26:13] Het is natuurlijk helemaal misgegaan.

[1:26:14] Laten we dat vaststellen.

[1:26:16] Het is gewoon een fale geweest, denk ik,

[1:26:19] van de, nou laten we dat maar zeggen,

[1:26:21] de overheid, de gemeenschap, de UvA.

[1:26:23] Alleen als je nu vaststelt van,

[1:26:24] oké, dat was dan een lesson learned.

[1:26:26] Die hebben we nu in de zak.

[1:26:29] Wij gaan daarmee ons voordeel doen.

[1:26:30] Dan moeten toch deze demonstranten weten dat dit over de grens was

[1:26:36] en dat dat dus nergens nooit meer getolereerd wordt op die manier.

[1:26:39] Dat ze de school binnendringen, dat daar alles kapot geslagen wordt.

[1:26:42] Dat kan toch gewoon niet meer?

[1:26:43] Dus ik hoop eigenlijk iets strengere veroordeling

[1:26:45] of laat ik zeggen van de minister uit, een strengere houding namens het kabinet.

[1:26:50] Dat is nu volgens ons ook, de vereniging Jouke de Vries,

[1:26:54] de vereniging van universiteiten, die heeft dat nu pal staan voor de vrijheid van onderwijs.

[1:26:58] Ook van demonstranten, van demonstratie.

[1:27:00] Je mag demonstreren, dat mag gewoon in Nederland,

[1:27:02] maar echt nooit meer op deze manier.

[1:27:04] Kan ik dat zo interpreteren?

[1:27:06] Meneer minister.

[1:27:08] Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen.

[1:27:09] En ik heb gisteren, toen dat protocol verschien...

[1:27:12] Ik meen gisteren rond elf uur ochtend, toen heb ik het goed gelezen.

[1:27:16] En de elementen die daarin zitten, die ook duidelijke handvatten bieden,

[1:27:20] maar die er ook echt voor zorgen dat je een streep trekt,

[1:27:23] die geven mij het vertrouwen dat inderdaad dat geborgd kan worden.

[1:27:27] Ik heb gisteren ook letterlijk gezegd dat je nu handvatten een protocool en een streep hebt

[1:27:33] die we trekken, maar dat is dan ook aan de bestuurders om dat te blijven doen en te blijven

[1:27:37] normeren en ervoor te zorgen dat iedereen binnen hun instelling veilig kan studeren en

[1:27:43] veilig zijn werk kan doen.

[1:27:45] Ik zie een interruptie van mevrouw Van Zand.

[1:27:49] Mevrouw minister Paul zegt net dat het vooral aan de onderwijsinstellingen zelf is om ervoor

[1:27:55] te zorgen dat er aan het veiligheidsprotocol wordt gehouden.

[1:27:58] Wat als dat nou niet gebeurt?

[1:28:01] Want we hebben natuurlijk de afgelopen zes, zeven maanden,

[1:28:03] eigenlijk sinds 7 oktober, zijn er incidenten naar incidenten.

[1:28:07] Het zijn geen incidenten meer te noemen, het gaat maar door en het gaat steeds een stap verder.

[1:28:11] En nu natuurlijk met het voorlopige dieptepunt, die rellen van vorige week.

[1:28:17] Maar wat nou als dit weer gebeurt en de universiteiten die laten het gebeuren

[1:28:23] Of Joodse studenten worden nog steeds geïntimideerd zonder dat ze er echt tegenwoordig op getreden.

[1:28:31] Wat kunnen we dan vanuit het ministerie nog doen?

[1:28:35] Ik weet dat mijn collega Dijkgraaf hier heel intensief over spreekt met de bestuurders.

[1:28:43] Uiteindelijk is het ook voor hem ons doel.

[1:28:44] Wij zijn niet minister van en minister voor onderwijs om te accepteren dat instellingen dichtgaan.

[1:28:50] Wij zijn, wij vervullen die functies om ons ook elke dag ervoor in te zetten dat leerlingen

[1:28:56] en studenten gewoon onderwijs kunnen volgen, goed onderwijs in een veilige en vrije omgeving.

[1:29:04] Daar zetten we ons voor in en daar blijven we ook op sturen.

[1:29:08] Op het moment dat er dingen gebeuren die weer, die excessief zijn, die tegen de wet ingaan,

[1:29:15] Dan zal ook gewoon justitie en het Openbaar Ministerie optreden, want dat is de geëigende

[1:29:21] route.

[1:29:22] Maar van onze kant zullen we in gesprek blijven om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid

[1:29:27] neemt.

[1:29:30] Dan ga ik door naar de vraag op het primair en voortgezet onderwijs.

[1:29:46] Want daar blijven we inzetten op het ondersteuningsaanbod via het expertisepunt

[1:29:51] burgerschap, versterking van de holocauste-educatie via het nationaal plan

[1:29:57] holocauste-educatie en ondersteuning aan scholen bij het handelen tegen antisemitische incidenten.

[1:30:04] Naar aanleiding van een verzoek van uw Kamer hebben we gewerkt met allerlei partijen in het

[1:30:09] onderwijsveld en allerlei experts op dit vlak aan een handreiking.

[1:30:13] en die handreiking zal volgende week gepubliceerd worden,

[1:30:17] waarmee scholen nog concreetere handvatten krijgen

[1:30:22] voor het geval ze met incidenten te maken krijgen.

[1:30:25] Dit geldt dus voor het primair en voortgezet onderwijs.

[1:30:29] Ik begrijp overigens, want ik heb wel een aantal collega's gesproken,

[1:30:32] dat het een zeer waardevolle sessie was

[1:30:34] waarbij veel verschillende vertegenwoordigers

[1:30:36] vanuit allerlei maatschappelijke sectoren aanwezig waren,

[1:30:40] onderwijs, cultuur, vervoer, sport en vertegenwoordigers uiteraard vanuit de

[1:30:45] Joodse gemeenschap. En ook vanuit die vertegenwoordigers heb ik positieve

[1:30:49] geluiden gehoord. Ik denk, het klinkt soms soft het in gesprek blijven, maar dat is

[1:30:53] uiteindelijk wel het begin om tot van tot oplossingen te komen. Als je zelf tegenover

[1:30:59] elkaar komt te staan en standpunten verharden, dan weet ik zeker dat we niet

[1:31:03] naar een goede oplossing zullen komen. En ik vind het ook heel mooi dat eigenlijk

[1:31:09] op initiatief van de Kamer, de motie-Bikker, die volgens mij kamerbreed werd gesteund.

[1:31:15] We zijn tot die Katshuis-sessie gekomen.

[1:31:20] Dat krijgt op allerlei plekken ook nog een vervolg.

[1:31:23] Dan een vraag van de heer Stoffer van de SGP over de kerndoelen.

[1:31:29] De vraag was of ik kon bevestigen dat in de nieuwe kerndoelengeschiedenis de

[1:31:33] holocaust aanwezig blijft.

[1:31:36] Ja, dat kan ik bevestigen.

[1:31:37] Het staat buiten Kijf dat er educatie moet zijn en blijven over de holocaust.

[1:31:43] Dit staat nu op twee plekken in de kerndoelen en moet, wat mij betreft, daar ook blijven.

[1:31:49] Dus dat is wat ik kan bevestigen.

[1:31:53] Een vraag van de heer Van der Hoef van de PVV over het Zero Tolerance-beleid tegen antisemitisme.

[1:32:00] Voorzitter. Scholen moeten altijd optreden bij antisemitische incidenten.

[1:32:05] Ik vind dat ze daar een zero-tolerance-beleid bij zouden moeten voeren, uiteraard wel altijd met

[1:32:10] aandacht voor de specifieke situatie.

[1:32:13] De inspectie houdt toezicht op scholen of scholen de wettelijke verplichting naleven om zorg te dragen

[1:32:19] voor de veiligheid op school.

[1:32:21] De inspectie is momenteel extra alert op scholen met Joodse leerlingen, maar ook naar aanleiding van

[1:32:27] signalen die ze krijgen vanuit andere plekken in het veld.

[1:32:30] Daar zitten ze bovenop.

[1:32:33] De heer Van der Hoef heeft een interruptie.

[1:32:38] Ik hoor, als het ware, ook een toezegging.

[1:32:43] De minister gaf het ook over de interfisering van de onderwijsinspectie.

[1:32:47] Daar vraag ik me af hoe het daarachter zit, want de onderwijsinspectie valt onder

[1:32:52] de ministeriële verantwoordelijkheid.

[1:32:55] Het aanstuur daarvan ligt onder andere bij u.

[1:32:59] Zit daar dan ook voldoende mankracht?

[1:33:04] Of moet er daar ook nog bevoegdheden bij?

[1:33:06] Kunnen ze met hun werktool en hun gereedschapskist aan de slag?

[1:33:11] Kunnen ze met hun mankracht ook gaan uitvoeren wat u woogt?

[1:33:20] Eerst goed om te benadrukken dat de inspectie inderdaad een belangrijke rol vervult binnen het

[1:33:26] onderwijs, maar wel een onafhankelijke positie heeft.

[1:33:29] En als je het hebt over mankracht, dan is het goed om te melden dat naar aanleiding van allerlei

[1:33:36] initiatieven die we hebben om de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren,

[1:33:42] er op dit moment gewerkt wordt aan versterking van de inspectie.

[1:33:47] Er is in 2023 begonnen met ook de werving van nieuwe inspecteurs.

[1:33:52] Het heeft uiteraard ook wat tijd nodig voordat ze helemaal up and running zijn

[1:33:58] en helemaal ingewerkt.

[1:34:00] Maar dat is een proces dat nu loopt en daar zijn ze ook volop mee bezig.

[1:34:03] Dus ik heb er vertrouwen in dat ze dit kunnen waarmaken.

[1:34:08] En op het moment dat daar signalen over zouden zijn, dat daar nog iets extra zou moeten gebeuren,

[1:34:12] dan pakken we dat uiteraard heel serieus op.

[1:34:14] Dan een vraag.

[1:34:16] De heer Van den Hoef heeft daar nog een vraag over.

[1:34:19] Ik heb ook een vraag gesteld over de gereedschapskist die ze hebben om mee te handelen.

[1:34:24] Is die voldoende of hebben ze daar extra bevoegdheden nodig?

[1:34:30] Wat ik begreep van de inspectie is dat hun gereedschapskist voldoende gevuld is.

[1:34:38] Wat in het kader van de wet vrij en veilig onderwijs, het wetsvoorstel dat volgend jaar naar de Kamer komt,

[1:34:45] Daar zitten elementen in waar de inspectie verder gebruik van kan maken, maar op dit moment hebben

[1:34:53] ze het instrumentarium dat ze nodig hebben om hun werk op een goede manier te kunnen uitvoeren.

[1:35:02] Misschien heb ik die vraag door de interruptie deels beantwoord, maar ik wil mevrouw Van Santen

[1:35:06] zeker niet tekort doen.

[1:35:07] Dat ging over de demonstraties op de universiteiten.

[1:35:11] Het kabinet heeft inderdaad aanvullende maatregelen aangekondigd in het kader van

[1:35:17] antisemitismebestrijding, zoals het verbeteren van klacht- en meldvoorzieningen op dit vlak.

[1:35:21] Als het gaat om de demonstraties, dan bestaat het recht van demonstreren en protesteren,

[1:35:30] maar dat moet altijd via de daarvoor geldende regels en binnen de kaders van de wet.

[1:35:36] Op het moment dat daar overheen wordt gegaan, moeten we gewoon heel hard ingrijpen.

[1:35:42] Dan ga ik door naar de vraag van de heer Eerdmans van JA1.

[1:35:47] Ik onderbreek even.

[1:35:48] Mevrouw Van Santen heeft daar nog een vraag over.

[1:35:52] De minister-president heeft het over het verbeteren van klachten- en meldregistraties.

[1:35:57] Betekent dat ook dat u een landelijk meldpunt wil faciliteren, waar ik in mijn bijdrage om vroeg?

[1:36:07] Volgens mij gaat dit over bestaande voorzieningen en niet nog weer een nieuw meldpunt.

[1:36:16] Dit zijn klachten- en meldvoorzieningen die er op dit vlak al zijn en die zullen verder versterkt worden.

[1:36:21] Dat kan gaan om mankracht, dat kan gaan om ervoor zorgen dat de communicatie nog beter is, zodat

[1:36:27] mensen dat nog beter weten te vinden.

[1:36:31] Nee, dus dat.

[1:36:35] Maar zijn dat dan die bestaande meldpunten op universiteiten zelf, of waar is dat meldpunt dan?

[1:36:45] Wat je nu de afgelopen zeven maanden ziet, is dat er zoveel gebeurt op het gebied van jodenhaat, dat

[1:36:54] je kunt afvragen of het niet handiger is, verstandiger is, dat daar een landelijk meldpunt voor komt waar

[1:36:59] alle antisemitische incidenten worden geregistreerd, zodat je ook kunt weten op welke universiteit

[1:37:07] hoeveel van die incidenten ook plaatshebben.

[1:37:13] Ik kom hierop terug in tweede termijn.

[1:37:24] Dan ga ik door naar de vraag van de heer Eerdmans over of we een stap verder kunnen gaan over

[1:37:34] de railschoppers.

[1:37:36] die geld van de overheid ontvangen.

[1:37:40] Als bewezen wordt dat iemand de wet heeft overtreden, dan moet die gewoon aangepakt worden.

[1:37:45] Daar hebben we dan ook het strafrecht voor en de instrumenten waar het strafrecht over beschikt.

[1:37:49] Het korte van bijvoorbeeld studiefinanciering maakt daar geen onderdeel van uit.

[1:37:56] Dus ja, dat is wat ik daarover kan zeggen.

[1:38:01] Dan internationale studenten en de vraag naar mogelijkheden om een visum in te trekken van

[1:38:08] studenten buiten de EU of om ze permanent te schorsen.

[1:38:13] Ja, het spreekt voor zich.

[1:38:14] Het geweld dat we hebben gezien bij de demonstraties en de onveiligheid waar dat toe heeft geleid

[1:38:19] is echt onacceptabel en ik keur dat in alle toonaarden af.

[1:38:24] Demonstreren gooit goed, maar je hebt je gewoon te gedragen.

[1:38:30] Ik ben er niet van overtuigd dat het straffen van studenten door een visum af te nemen de oplossing is.

[1:38:39] Ik vind vooral belangrijk, en dat zei ik gisteren ook, dat je de daders, wie dat ook zijn, moet oppakken.

[1:38:47] Of dat studenten zijn of anonieme, Engels sprekende, gemaskerde railschoppers, ze moeten aangepakt worden.

[1:38:55] En als ze misdrijven hebben begaan, als ze vandalisme hebben gepleegd,

[1:38:59] agenten hebben bekogeld met stenen of ammoniak, dan moeten ze daarvoor aangepakt worden.

[1:39:04] En daar hebben we justitie en openbaar ministerie voor om dat te doen.

[1:39:13] Wat je nu ziet is dat een nog onbekend deel van die demonstranten die zich heeft misdragen

[1:39:21] überhaupt niet tot de studentenpopulatie behoort.

[1:39:24] Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat degenen die zich hebben misdragen gewoon gepakt worden en bestraft.

[1:39:32] Mevrouw Van Santen, voor een introductie.

[1:39:36] Dank u wel, voorzitter.

[1:39:37] Jij bent het geheel met minister Paul eens dat het heel belangrijk is dat alle daders hiervan gestraft en gepakt worden, of het nou studenten zijn of niet.

[1:39:46] Mijn vraag gaat specifiek over de internationale studenten, want ik ben zelf ook ooit internationaal student geweest.

[1:39:54] Ik heb ook in het buitenland gestudeerd.

[1:39:55] Ik zou het nooit in mijn hersenen halen om daar rotzooi te gaan trappen in een land waar

[1:40:02] je te gast bent, waar je een opleiding kan volgen, om daar zo'n ongelofelijke puinhoop

[1:40:09] te maken.

[1:40:09] Er moeten toch meer sancties op zitten, anders kunnen ze maar blijven doorgaan.

[1:40:14] Je kan toch daarmee juist een signaal afgeven van dit kan niet, dit accepteren wij niet

[1:40:21] in Nederland.

[1:40:21] En als je je niet weet te gedragen en je niet houdt aan de wet en regelgeving die wij in

[1:40:27] dit land hebben, dan trekken we je visum in.

[1:40:31] De minister.

[1:40:32] Ja, het een beetje technische antwoord is dat als je het hebt over de visa van buitenlandse

[1:40:36] studenten, dan gaan wij daar niet over en zeker niet over het intrekken daarvan.

[1:40:42] Dat is iets wat aan de IND is en ik ben zelf niet bekend met de precieze criteria die gelden

[1:40:48] voor intrekking van visa, maar dat is iets wat bijvoorbeeld bij de collega van Buitenlandse

[1:40:53] Zaken gevraagd zou kunnen worden.

[1:40:56] Het is in ieder geval niet iets wat binnen mijn domein valt, om het maar simpel te zeggen.

[1:41:05] Dan een vraag van mevrouw Van Zanten over welke organisaties er achter de demonstraties zitten

[1:41:11] en welke maatregelen worden genomen om externe invloeden in beeld te krijgen.

[1:41:16] Onder de demonstranten en organisatoren zitten studenten en docenten,

[1:41:21] maar ook externen die bij die demonstraties betrokken zijn.

[1:41:26] De inschatting is dat dat zelfs een hele grote groep is.

[1:41:29] Mensen die helemaal niets te maken hebben met de UvA,

[1:41:33] maar komen om op een oneigenlijke manier het debat te kapen.

[1:41:41] Het is momenteel niet helder wie die externen zijn.

[1:41:43] Dat wordt op dit moment onderzocht door justitie.

[1:41:47] Dan een vraag van mevrouw Van Santen over het meldpunt antisemitisme, een eventueel meldpunt

[1:41:53] antisemitisme-incidenten.

[1:41:56] Wat ik weet van ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen uit elke onderwijssector,

[1:42:06] is dat die terecht kunnen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie, ook voor antisemitische incidenten

[1:42:11] in of rond de school of op hun opleiding.

[1:42:14] En ook kan er gemeld worden bij het meldpunt online discriminatie, MOD.

[1:42:19] En binnen het HBO en het WO doet collega Dijkgraaf momenteel onderzoek

[1:42:26] naar de klacht- en meldvoorzieningen.

[1:42:28] En daarbij wordt ook onderzocht of een extern meldpunt meerwaarde zou hebben.

[1:42:33] Dus dat punt is, zeg maar, werk in uitvoering, ja.

[1:42:40] Dan een vraag van de heer Stoffer van de SGP over antipestprogramma's, wat we doen met de

[1:42:49] cijfers over de toename van antisemitisme op scholen met nieuwkomers en over specifieke

[1:42:55] gegevens.

[1:42:56] Vooropgesteld dat ik die cijfers heel zorgelijk vind en dat alle scholen, want op alle scholen

[1:43:03] in Nederland, dus ook scholen met nieuwkomers, hebben de plicht om voor de veiligheid van

[1:43:07] hun leerlingen te zorgen en wanneer op deze scholen antisemitisme voorkomt, mag verwacht

[1:43:12] worden dat zij hier passende stappen voor nemen.

[1:43:16] Ik weet ook dat dat heel lastig kan zijn voor scholen.

[1:43:19] Het is dus één ding om te normeren en te zeggen los het op, scholen.

[1:43:23] Maar ik zie het ook als mijn taak en de taak van mijn ministerie om ervoor te zorgen dat

[1:43:28] we handvatten bieden.

[1:43:29] Dus scholen kunnen ondersteuning en adviezen inwinnen bij het expertisepunt burgerschap

[1:43:34] over hoe dit gesprek gevoerd kan worden.

[1:43:36] Wanneer het leidt tot onveiligheid, kunnen ze ook terecht bij de stichting School en Veiligheid.

[1:43:42] Op zeer korte termijn — ik verwees er volgens mij al even na — kom ik volgende week met een

[1:43:47] handreiking voor het herkennen, omgaan en melden van antisemitisme voor scholen in het funderend

[1:43:52] onderwijs, dit naar aanleiding van een breedte aangenomen motie van uw Kamer.

[1:43:58] Ik wil hiermee ook zeggen dat het natuurlijk niet betekent dat de PES-programma's in het

[1:44:03] voortgezet onderwijs geen zin hebben.

[1:44:05] Het is belangrijk om blijvend aandacht te vragen en aandacht te besteden aan dit onderwerp,

[1:44:11] omdat je ziet dat we nu in dit debat focussen op antisemitisme.

[1:44:17] Dat is heel begrijpelijk, maar er werden ook allerlei andere vormen van pesten aangestipt

[1:44:23] die ook te maken hebben met allerlei nieuwe middelen die er zijn, online en anderszins.

[1:44:28] Het is belangrijk dat we onze scholen goed equiperen om daarmee om te gaan.

[1:44:35] Een interruptie van de heer Eerpels.

[1:44:37] Voorzitter, dank u wel.

[1:44:38] Iets terug in het betoog over de demonstratie, de demonstranten.

[1:44:44] Kijk, de minister sprak over protocol, dat nieuwe ellende moet voorkomen.

[1:44:48] Dus nieuwe rellen en nieuw geweld.

[1:44:51] Nou weten we van elke demonstratie die wordt gehouden,

[1:44:54] volgens mij ben je verplicht, wettelijk verplicht,

[1:44:56] om een kennisgeving te doen van die demonstratie.

[1:44:58] Dat was in Rotterdam althans zo.

[1:45:00] Doe je dat niet, dan kan het heel snel beëindigd worden.

[1:45:03] Er moet een organisator zijn die de demonstratie start.

[1:45:06] Kan het niet zo zijn dat jullie het kabinet in dat protocol laten opnemen dat mocht...

[1:45:12] Ben je student en je doet mee aan die demonstratie en je zorgt voor ellende...

[1:45:17] dan gaan dit de gevolgen voor jou zijn.

[1:45:19] Ben je internationaal student, dan zijn dit de mogelijke gevolgen voor als jij je misdraagt.

[1:45:24] Ben je geen student, dan zal het OM zich ook met jou gaan bemoeien.

[1:45:29] De schade zal op jou verhaald worden.

[1:45:31] Kortom, een duidelijk protocool aan de voorkant van weet wat je doet als jij je demonstreert, prima,

[1:45:37] maar dit zijn wel de gevolgen als je je misdraagt.

[1:45:41] Zou dat niet fantastisch zijn om dat op te nemen in het protocool?

[1:45:46] Voorzitter, het protocool is zeg maar voor en door de universiteiten en hoogscholen.

[1:45:51] Een aantal zaken die heb ik zelf op het netvlies, die heb ik gisteren teruggezien in het protocool.

[1:45:56] bijvoorbeeld het niet in gesprek gaan met onderhandelaars of mensen die

[1:46:02] gezichtsbedekking hebben of zich op andere manieren dreigend uiten.

[1:46:06] Wat ik kan doen is in ieder geval, want ik weet dat Dijkgraaf

[1:46:10] gewoon in heel nauw contact staat met de universiteiten en hogescholen,

[1:46:14] om te kijken hoe dit werkt.

[1:46:16] Ik ben ervan overtuigd dat we vinger aan de pols houden,

[1:46:19] want het document is net gisteren opgeleverd.

[1:46:22] Dus ik zou zeggen, laat de universiteiten en hogescholen daar voortvarend mee aan de slag gaan.

[1:46:29] Maar als er elementen zijn die in de loop der tijd toegevoegd zouden moeten worden,

[1:46:33] waardoor het alleen maar een nog bruikbaarder document wordt, is dat natuurlijk prima.

[1:46:37] Maar ik vind het belangrijk om wel te benadrukken, het is voor en door.

[1:46:40] Het is niet iets dat door het ministerie is gemaakt.

[1:46:42] Het komt vanuit de universiteiten en hogescholen zelf.

[1:46:47] Prima toezegging, misschien mogelijk om dat uiteindelijk ook te verwoorden

[1:46:51] voordat wij het plenaire debat hebben aangevraagd door BBB over de demonstraties bij de UvA.

[1:46:58] Is het mogelijk om het protocol aan ons te verstrekken ter informatie?

[1:47:04] Ja, zeker. Op de laatste vraag zeker.

[1:47:10] De heer Van der Hoef met een interruptie.

[1:47:12] Ja, dank u wel.

[1:47:13] Mijn vraag is als volgt.

[1:47:15] Meneer Eerdmans had het eerder gehad over geldstromen.

[1:47:18] Kan je die eventueel intrekken of stilleggen?

[1:47:21] Mevrouw Verzand had het natuurlijk ook over het visum intrekken.

[1:47:24] En u gaf ook duidelijk aan dat dat eigenlijk niet bij onderwijs ligt.

[1:47:28] Maar als wij aangeven van je zit hier in Nederland als buitenlandse student...

[1:47:34] ...je misdraagt je, je bent hier gewoon op onze scholen niet meer welkom...

[1:47:38] ...wat zijn dan de mogelijkheden om bijvoorbeeld...

[1:47:40] ...en daar ben ik even aan het zoeken, dat u bij DUO aangeeft...

[1:47:43] Zet de geldstroom van die wangedrag personen maar stop en op voordracht van het onderwijs aansturen bij

[1:47:56] het andere departement om te zeggen, goed, op voordracht van het onderwijs gaat gewoon het visum van

[1:48:01] deze persoon of een advies om het visum in te trekken.

[1:48:04] Ik ben iets meer aan het zoeken, want anders zitten we, ja, weet je, we drinken een glas, we heffen het

[1:48:09] glas, we delen de plas en alles blijft zoals het was.

[1:48:11] U geeft het wel duidelijk aan, het is niet mijn verantwoordelijkheid, maar toch ben ik aan het

[1:48:17] zoeken of we niet op basis van een voordracht van u kunnen aangeven om geldstromers op te zetten.

[1:48:24] Dat visum wat ons betreft, ze hebben in Nederland niks meer te zoeken.

[1:48:26] Ze hebben zich met het dragen weggewezen.

[1:48:32] Even op dat laatste punt over het visum.

[1:48:35] Daarover heb ik wel heel duidelijk aangegeven dat daar de IND over gaat.

[1:48:38] Dat zijn dus ook andere collega's die daarover de bevoegdheid en autoriteit hebben.

[1:48:48] Wat ik ga doen, want ik merk dat er een aantal vragen zijn en ik heb eerder gezegd dat ik best

[1:48:53] bereid ben om op andere portefeuilles te kijken hoe ver ik kom, maar ik ga daarin niet freestylen

[1:48:59] en zeker niet verkeerde antwoorden geven.

[1:49:02] Ik denk dat het goed is om op dat punt een brief vanuit collega Dijkgraaf te vragen om te kijken

[1:49:10] hoe hij kan aangeven wat simpelweg wel en niet kan, omdat hij dat dan ook heel gefundeerd kan aangeven.

[1:49:18] Dus die toezegging doe ik.

[1:49:29] Ik zag de heer Van Hoef nog vragen te kijken, maar heel goed.

[1:49:33] Ik denk dat dat beter is.

[1:49:34] Dan krijgt u een concrete antwoord over wat wel en niet mogelijk is.

[1:49:40] Dan een vraag van de heer Stoffer over de Landelijke Veiligheidsmonitor.

[1:49:48] De Landelijke Veiligheidsmonitor geeft geen beeld van hoe het gesteld is met het antisemitisme.

[1:49:55] Daar kunnen we dus inderdaad geen conclusies over trekken.

[1:49:59] Het is niet mogelijk om van elke groep een betrouwbare weergave te geven, maar op basis

[1:50:04] is het wel mogelijk om bepaalde groepen in de Landelijke Veiligheidsmonitor op te nemen.

[1:50:12] Dus ik kijk heel even naar mijn ambtenaren.

[1:50:15] Want als dat mogelijk is, wat zouden we daar dan wel en niet in kunnen opnemen?

[1:50:20] Ik denk dat we daar dan mee nemen in tweede termijn.

[1:50:23] Want ik lees nu dit antwoord en ik snap dat dat nog een beetje vaag blijft.

[1:50:27] De heer Stoffer, voor interruptie.

[1:50:29] Ja, dank, voorzitter.

[1:50:30] Goed om in tweede termijn erop terug te komen.

[1:50:32] En het gaat me niet alleen om antisemitisme.

[1:50:34] Mijn vraag ging breder, ook bijvoorbeeld mensen met een handicap.

[1:50:37] En daar sprak de voorzitter ook over, zeg ik via de voorzitter.

[1:50:42] Dus een gelijkwaardige positie van misschien meerdere groepen.

[1:50:45] Je ziet het nu wat op één hoop, of misschien LHBTI er specifiek uitgelicht.

[1:50:50] Dus als de minister daar iets breder op in kan gaan, heel graag.

[1:50:56] Ik kom daar graag in tweede termijn op terug, want er zit een technisch verhaal achter.

[1:51:01] Het heeft ook te maken met hoe gemakkelijk het wel of niet is

[1:51:06] om van bepaalde groepen de gegevens boven water te krijgen.

[1:51:11] Dus daar kom ik graag op terug.

[1:51:16] En dan zou ik nu eigenlijk door willen gaan

[1:51:18] met het blokje preventie en schoolklimaat.

[1:51:24] Want kijk, in algemene zin, je kunt protocollen hebben,

[1:51:27] je kunt procedures hebben, je kunt allerlei instrumenten in het leven roepen.

[1:51:31] Maar uiteindelijk...

[1:51:33] En die goede procedures heb je ook nodig.

[1:51:36] Maar als je kijkt naar een heel bepalende factor, dan gaat dat over schoolcultuur en over het gedrag en hoe je met elkaar omgaat.

[1:51:47] En scholen worden bij de uitwerking van hun veiligheidsbeleid ondersteund door de Stichting School en Veiligheid.

[1:51:54] En ook de inspectie kijkt steeds beter of scholen hier ook goed aan toekomen.

[1:51:58] En ik vind het ook belangrijk om aan te geven dat op heel veel scholen hier ook al echt goed

[1:52:03] aangewerkt wordt.

[1:52:04] Er is een goed veiligheidsbeleid uitgewerkt met de nodige preventieve maatregelen.

[1:52:08] En het is helder wat er moet gebeuren als er toch dingen misgaan.

[1:52:12] Maar op een deel van de scholen kan het echt beter en moet het ook beter.

[1:52:18] En daarom ga ik in op een aantal van de vragen die u ook heeft gesteld op dit vlak.

[1:52:25] Dan begin ik met de vraag van onze voorzitter, mevrouw Pijpeling, over of ik haar mening deel

[1:52:38] dat schoolbesturen een zware verantwoordelijkheid hebben voor een veilig schoolklimaat en hoe

[1:52:43] we dat kunnen bespoedigen.

[1:52:46] Ik deel die stelling volledig.

[1:52:48] Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat voor iedereen in de school.

[1:52:52] De inspectie ziet daar ook op toe en grijpt in waar nodig.

[1:52:57] Schoolbesturen zijn daarnaast, laten we niet vergeten, ook als werkgever verantwoordelijk

[1:53:02] voor de veiligheid van al hun medewerkers.

[1:53:05] Zo scherpen we bijvoorbeeld de monitoringsverplichting voor personeel aan.

[1:53:09] Dat is een van de maatregelen uit het wetsvoorstel Vrij en Veilig, waarin we de veiligheid voor

[1:53:14] iedereen op school willen verbeteren.

[1:53:18] Dan ga ik door naar de vraag van de heer Soeboer.

[1:53:21] Dat gaat over hoe het zit met de actuele gegevens omtrent pesten onder docenten.

[1:53:30] In zowel het primair als het voortgezet onderwijs worden helaas inderdaad ook leraren soms gepest.

[1:53:37] In het VO ongeveer drie procent van de leraren.

[1:53:41] Dat is iets meer dan in het PO.

[1:53:42] In het PO is dat het vaakst door andere leraren en in het VO door leerlingen.

[1:53:49] In beide gevallen zeg ik dat dat onacceptabel is, want leraren moeten, net als iedereen,

[1:53:55] hun werk in veiligheid maar ook in harmonie kunnen doen.

[1:54:00] Om de veiligheid van leraren te vergroten, worden met het wetsvoorstel vrij en veilig

[1:54:05] scholen verplicht om de veiligheid van het personeel te monitoren en dit te gebruiken

[1:54:10] om de veiligheid van personeel te verbeteren.

[1:54:13] Ik vind het ook wel belangrijk om dat te zeggen.

[1:54:15] Het monitoren is geen doel op zich, want je kunt rapportage na rapportage hebben,

[1:54:20] maar meer inzicht verkrijgen is wel de basis om uiteindelijk te kunnen sturen,

[1:54:25] ook binnen je eigen school en om ook signalen op te pakken en daarmee aan de slag te gaan.

[1:54:30] En daarnaast werk ik samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid

[1:54:34] in het programma Veilige Publieke Taak, waarin we publieke functies beter beschermen.

[1:54:40] Want zoals ik in mijn introductie zei, helaas signaleren we dat de trend van agressie en onveiligheid

[1:54:48] richting allerlei functionarissen toeneemt.

[1:54:52] Daar hebben we een taak om ervoor te zorgen dat al die mensen hun werk veilig kunnen uitoefenen.

[1:54:58] Dan een vraag over het monitorpersoneel en hoe we gaan voorkomen dat de uitbreiding van die monitor

[1:55:04] naar docenten met dubbele regels en dubbel toezicht te maken krijgt.

[1:55:07] Dat was een vraag van de SGP.

[1:55:10] De uitbreiding van de Monitor Sociale Veiligheid naar docenten...

[1:55:13] ...zal zoveel mogelijk aansluiten bij de ARBO-regelgeving...

[1:55:18] ...en de bijbehorende, ja, de zogenaamde risico-inventarisatie en evaluatie, de RINE...

[1:55:27] ...die scholen nu al uitvoeren.

[1:55:28] Dus we kijken ook heel goed van hoe kun je dingen samenpakken...

[1:55:33] ...in plaats van naast elkaar, door elkaar, dubbel op.

[1:55:37] want ik begrijp de zorgen van de heer Stoffer heel goed.

[1:55:39] Dus van dubbel toezicht is ook echt geen sprake.

[1:55:43] En de monitor is, zoals ik ook al eerder zei, bedoeld voor de ontwikkeling

[1:55:46] van het schoolbeleid van de school zelf,

[1:55:48] want daar gebeurt het, binnen die school vindt het allemaal plaats.

[1:55:53] Dan een vraag van de heer Eerdmans.

[1:55:55] Hoe kijk ik naar het gezag van leerkrachten

[1:55:58] en autoriteit van de leerkrachten in de klas?

[1:56:00] Ja, heel simpel. Ik vind het belangrijk dat onderwijspersoneel gezag

[1:56:05] en autoriteit heeft in de klas.

[1:56:06] en ik sta daar echt pal voor. Ik vind dat heel belangrijk.

[1:56:10] Ik denk terug, volgens mij had de heer Zoeboer het over meester Visser.

[1:56:14] Ik denk, als ik zelf terugdenk aan een hoop van mijn eigen docenten,

[1:56:20] die een soort van ontzag afdwongen en waar iedereen ook goed naar luisterde.

[1:56:26] Dat had te maken aan de ene kant, omdat ze soms ook wel heel erg streng waren,

[1:56:30] moet ik zeggen, maar goed, ik stam uit een nog weer andere tijd.

[1:56:34] Maar dat had te maken met hoe we in de samenleving in bredere zin ook met zaken omgingen.

[1:56:42] Ik vind dat we daarnaar terug moeten.

[1:56:43] Het is dus ook belangrijk — daarom vind ik het belangrijk dat we het in dit debat daar ook over

[1:56:47] hebben — niet om te smijten met krachttermen of met krachttaal, waar mevrouw Rodekerk voor waarschuwde,

[1:56:53] maar wel om te zeggen dat we het belangrijk vinden dat iedereen zich gedraagt, dat we fatsoenlijk

[1:56:58] met elkaar omgaan en dat we respectvol met elkaar omgaan.

[1:57:01] Want leerkrachten zijn samen met de school verantwoordelijk voor de pedagogische aanpak

[1:57:05] en orde in de klas.

[1:57:07] Maar daarnaast hebben we in bredere zin een verantwoordelijkheid.

[1:57:11] Ouders hebben een verantwoordelijkheid, want leerkrachten kunnen dit niet alleen.

[1:57:16] Dank u.

[1:57:16] Ik zie een interruptie van de heer Soeboer.

[1:57:18] Ja, dank u wel.

[1:57:19] Ik vind het mooi dat u dit ook nog even aanhaalt en extra even benadrukt.

[1:57:23] Dat is ook wat ik aan heb willen geven.

[1:57:25] Leerkrachten kunnen het niet alleen moeten dit met elkaar doen.

[1:57:27] De school die ik als voorbeeld noemde, waar ik zelf op zat,

[1:57:31] laat ik het zo zeggen, de meeste ouders kenden elkaar.

[1:57:35] De meeste leraren kenden alle kinderen en ook de meeste ouders.

[1:57:39] Dus het was ook een heel netwerk rondom de school.

[1:57:42] Dat kwam ook een beetje door het karakter van de school.

[1:57:44] Het was een kleinschalige school in een wijk.

[1:57:47] Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, ook zeker in het PO.

[1:57:51] Zou u iets kunnen zeggen, mag ook in tweede termijn,

[1:57:53] over mogelijke causaliteit tussen omvang van scholen en de mate waarin er wordt gepest.

[1:58:02] Dus kleinschaligheid versus wat grotere scholen.

[1:58:05] Het mag ook in tweede termijn, maar...

[1:58:06] Ik kom daar graag in tweede termijn op terug.

[1:58:09] En ik weet niet of ik dan dat helemaal goed paraat heb.

[1:58:12] Ik denk namelijk, even uit de losse pol sprekend, dat er een hoop aspecten een rol spelen die

[1:58:19] breder in de samenleving spelen.

[1:58:20] Wat ik aangaf en wat je ziet, vind ik erg genoeg, maar de verharding die je in brede zin ziet,

[1:58:28] die komt ook de scholen binnen, en niet alleen fysiek de scholen binnen, maar ook online de

[1:58:34] scholen binnen. Dat is soms echt een giftige mix, een giftige cocktail, waar we helaas mee te dealen

[1:58:41] hebben. Maar ik ga kijken of ik uw concrete vragen in tweede termijn kan beantwoorden.

[1:58:46] Dan ga ik door naar de vraag van de heer Eerdmans over gezags- of autoriteitsproblemen.

[1:58:59] Hij refereerde aan de maatregelen uit het Franse strijdplan en of ik herken dat we in Nederland

[1:59:08] een vergelijkbare crisis hebben.

[1:59:11] Ik moet zeggen dat ik dat zonder wat dan ook te bagatelliseren, maar in die mate herken

[1:59:14] de gezagscrisis gelukkig niet, echt niet. Ik ben bekend met het strijdplan in Frankrijk en blijf op

[1:59:21] zoek naar de beste aanpak tegen onveiligheid op school. En in 2023 is er een verkenning gedaan

[1:59:29] naar het Franse pestbeleid waar daders van pesten hard worden gestraft. Dat hebben we vanuit mijn

[1:59:35] ministerie ook nauwgezet gevolgd, want op het moment dat wetgeving zou kunnen helpen of bepaald beleid

[1:59:42] zou kunnen helpen, ja, we zouden wel gek zijn om het dan niet te omarmen.

[1:59:45] Beter goed gejat dan slecht bedacht, zeg ik dan maar.

[1:59:49] Maar inmiddels blijkt dat uit gesprekken met experts en ook evaluaties daar dat

[1:59:55] pesten en onveiligheid niet per se wordt opgelost door alsmaar hogere straffen,

[2:00:00] maar met een doordachte pedagogische aanpak.

[2:00:03] En daarbij hebben ouders en scholen en ook

[2:00:06] allerlei andere actoren een belangrijke rol en met het wetsvoorstel vrij en veilig

[2:00:11] Onderwijs biedt ik kaders om deze aanpak op scholen nog verder te versterken.

[2:00:18] Dan een vraag van de BVV, van de heer Van der Hoef...

[2:00:23] over het toenemend aantal klachten van leerlingen die worden gepest.

[2:00:29] Ja, ik herken die signalen van toenemend geweld, agressie...

[2:00:33] en het aantal gevallen van pesten in het onderwijs.

[2:00:36] En dat is verschrikkelijk, dat is niet goed.

[2:00:40] En dat is helaas ook onderdeel van een bredere maatschappelijke trend...

[2:00:44] verharding en verhuftering, zou ik willen zeggen, die we zien.

[2:00:48] En wat ik in ieder geval ook van experts, maar ook van allerlei andere mensen in en om het onderwijs

[2:00:56] meekrijgen, is dat je ziet dat er een verergering is opgetreden na de coronacrisis, dat je ziet dat

[2:01:02] dat iets heeft gedaan met onze samenleving in brede zin en dat dat ook heel erg merkbaar is op scholen.

[2:01:07] Zelfs op scholen waar het verder best wel goed gaat, zowel qua veiligheid als onderwijsprestaties

[2:01:14] als gewoon totaal functioneren, zie je dat er dingen gebeuren die daarvoor helemaal niet

[2:01:22] aan de orde waren.

[2:01:23] Je ziet dat iedereen er platgezegd een tik van heeft gekregen.

[2:01:27] Daarom is het ook belangrijk dat we daar oog voor blijven houden en dat we daar waar luisterend

[2:01:35] oor en handvatten aanrijken, maar ook, even heel duidelijk normerend, als er sprake is van ernstige,

[2:01:44] van strafbare feiten, dan moet dat consequenties hebben.

[2:01:47] Dus ik ben niet van het pappen en het nat houden, en dat wil ik ook gezegd hebben.

[2:01:53] Dan gelden er andere maatregelen.

[2:01:56] Het wetsvoorstel Vrij en Veilig Onderwijs omvat zaken die nodig zijn om uiteindelijk tot een goed,

[2:02:01] misschien wel een nog beter, veiligheidsbeleid te komen.

[2:02:04] Dan heb ik het over de incidentenregistratie en de meldplicht voor ernstige incidenten.

[2:02:10] De vertrouwenspersonen en de aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie zijn allemaal

[2:02:15] maatregelen die daarbij gaan helpen.

[2:02:19] Dan een vraag van de heer Soeboer over het pestgedrag.

[2:02:23] Neemt het aantal meldingen van pesten toe en hoe verhoudt dit zich tot de antipestprogramma's?

[2:02:29] Het is zo dat de vertrouwensinspecteurs jaarlijks cijfers publiceren over het aantal dossiers

[2:02:36] dat ze hebben geregistreerd.

[2:02:38] Dit jaar zijn deze cijfers voor het eerst met de Kamer gedeeld.

[2:02:42] De cijfers laten op nagenoeg alle gebieden een zorgelijke toename van veiligheidsincidenten

[2:02:47] zien in het onderwijs.

[2:02:49] Een pestprotocol kan onderdeel zijn van het tegengaan van pesten.

[2:02:55] Meeste scholen hebben dit al en scholen kunnen een hoop bereiken met zo'n pestprotocol, maar

[2:03:02] bijvoorbeeld ook met gastlessen en antipestprogramma's.

[2:03:08] In het wetsvoorstel verdiepen en verbreden we de schoolmonitor, waarmee we meer zicht krijgen op

[2:03:15] de effectiviteit van die programma's, want we ontwikkelen diverse zaken.

[2:03:19] We proberen gereedschap aan te reiken voor scholen om mee aan de slag te gaan.

[2:03:25] Dat zijn ook bewezen effectieve methoden.

[2:03:28] Maar hoe dat dan in de praktijk precies uitpakt?

[2:03:31] Eén middel of instrument werkt misschien beter dan het ander, dus we blijven daar ook van leren.

[2:03:37] Wat ik ook wel belangrijk vind om te melden, is dat het afgelopen jaar ook de toegankelijkheid,

[2:03:45] bereikbaarheid en de communicatie rond die vertrouwensinspecteurs is verbeterd.

[2:03:50] Dat hebben we heel nadrukkelijk gedaan.

[2:03:52] Dat betekent ook dat je een toename ziet in de cijfers.

[2:03:56] Daarmee wil ik het niet wegpraten of bagatelliseren, maar dat heeft dus wel

[2:04:00] ook een gewensteffect gehad.

[2:04:02] Ik ben niet blij met de toename van pesten, maar ik ben wel blij dat het zichtbaar wordt,

[2:04:10] Omdat dat eigenlijk de enige manier is om het hoofd te bieden en ermee aan de slag te gaan.

[2:04:18] Dan een vraag van de heer Soebel.

[2:04:20] Waarom slaan antipestprogramma's beter aan in het PO dan in het VO?

[2:04:27] Dat heeft er ook veel mee te maken dat je in het primair onderwijs te maken hebt met leerlingen

[2:04:32] die de hele week in één klas zitten.

[2:04:35] Dit maakt dat die PES-programma's beter aanslaan, doordat de samenstelling van die klas eigenlijk

[2:04:42] steeds hetzelfde is.

[2:04:43] De docent kent de leerlingen daardoor ook beter en heeft meer zicht op de situatie in de klas.

[2:04:50] Het is een nog jongere en misschien wat meer kneepbare doelgroep, dus daar spelen een aantal

[2:04:57] van dit soort aspecten een rol.

[2:04:59] Wat mij betreft betekent het niet dat PES-programma's in het voortgezet onderwijs geen zin hebben.

[2:05:04] Ik heb tijdens veel van mijn werkbezoeken gesproken met leerlingen en leraren.

[2:05:14] Daar krijg ik ook de bevestiging uit dat die programma's helpen om soms lastige gesprekken aan te gaan,

[2:05:22] om ook handvatten te hebben.

[2:05:26] Ik weet niet meer wie van u dat zei, maar vaak heeft het ook te maken met onwetendheid.

[2:05:31] Soms worden er dingen geroepen.

[2:05:32] worden er bepaalde scheldwoorden gebruikt waarbij leerlingen zich niet realiseren wat de impact is.

[2:05:40] Je merkt dat op het moment dat je dat gesprek aangaat en kinderen en jongeren worden geconfronteerd met

[2:05:46] wat dat dan betekent voor een ander.

[2:05:49] Ik heb dat zelf meemogen maken in bepaalde gesprekken.

[2:05:52] Dat is emotioneel, omdat je ziet wat het dan ook doet met, ik zou het niet eens de dader, maar de onwetende willen noemen.

[2:06:03] Dit soort programma's helpen daar echt bij.

[2:06:06] Het is belangrijk om aandacht te geven aan dit onderwerp en dat blijvend te doen.

[2:06:12] Een vraag van de heer De Kort over veiligheid in het voortgezet speciaal onderwijs, in het VSO.

[2:06:20] De signalen rondom onveiligheid in het VSO vind ik echt heel zorgelijk.

[2:06:24] Dat heeft onder andere te maken met gevoelens van onveiligheid, vanwege wapens bijvoorbeeld ook.

[2:06:30] Niet alleen op school, maar ook daarbuiten.

[2:06:33] Ook de online omgeving speelt hier een heel nadrukkelijke rol in de gevoelens van onveiligheid.

[2:06:40] In onze tweejaarlijkse landelijke veiligheidsmonitor blijkt het lastig om te komen tot representatieve

[2:06:46] resultaten voor deze scholen, maar ook ik wil meer zicht hierop.

[2:06:50] Dat zeg ik tegen uw Kamer.

[2:06:52] Ik wil hier meer zicht op en ik ga uw Kamer voor het einde van dit jaar informeren over de manier

[2:07:00] Wat een complicerende factor is, is dat je soms met kleinere groepjes te maken hebt.

[2:07:08] In het onderwijs, in het VSO, is er al vaak sprake van maatwerk.

[2:07:12] Dus ook hier is meer maatwerk nodig om het toegankelijk te maken, zodat ook deze leerlingen

[2:07:17] op een goede manier hun input kunnen geven en wij daar vervolgens ook wat mee kunnen doen.

[2:07:22] Dus voor het einde van het jaar hoort u meer.

[2:07:25] Een interruptie van de heer De Kort.

[2:07:28] Nee, goed om te horen dat...

[2:07:30] of eigenlijk niet goed om te horen dat de minister de zorgdeelt,

[2:07:32] maar wel daar nader naar wil gaan kijken.

[2:07:35] Of onderzoek daarnaar wil doen.

[2:07:37] Want het is een heel kwetsbare doelgroep.

[2:07:39] En dan heb je het over fysieke en sociale veiligheid.

[2:07:42] Mag ik het zo interpreteren?

[2:07:43] Het einde van dit schooljaar of dit kalenderjaar?

[2:07:47] Ik denk in dit verband wel handig om te weten.

[2:07:51] Ja, terechte vraag.

[2:07:52] Het is het einde van het kalenderjaar.

[2:07:54] Heeft ook te maken, een van de aspecten die hier ingewikkeld is,

[2:07:58] is een AVG-aspect, omdat het gaat om gegevens die vanwege de heel kleine omvang van de groepen

[2:08:07] soms tot ongewenste situaties kunnen leiden.

[2:08:10] Dus wij zijn ook met onze juristen heel erg bezig om te kijken hoe we dit op een goede manier vormgeven

[2:08:17] die ook allerlei toetsen kan doorstaan, zodat we niet iets ontwikkelen en vervolgens worden teruggefloten

[2:08:22] door de autoriteit, persoonsgegevens of andere instanties.

[2:08:26] Maar het heeft de aandacht, want ik deel het volledig.

[2:08:29] Dan het punt over de VOG en de systematiek in de kinderopvang en of dit ook doorgevoerd

[2:08:37] kan worden in het PO en VO.

[2:08:39] Dat was ook een vraag van de heer De Kort.

[2:08:41] Ik vind zelf dat we het onderwijspersoneel intensiever moeten screenen.

[2:08:46] Dat heeft niks met wantrouwen te maken, maar dat heeft te maken met incidenten en oneigenlijke

[2:08:51] situaties willen voorkomen.

[2:08:53] Het is eigenlijk niet oké dat de screening in het onderwijs zoveel losser is dan in de kinderopvang.

[2:09:00] Daarom ben ik bezig met het voorwerk van een wetswijziging, waarbij ik verken wat de beste vorm is.

[2:09:08] Ook dit ga ik de Kamer aan het einde van 2024, dus voor het einde van het kalenderjaar, informeren.

[2:09:16] Dat is een van de complicerende factoren.

[2:09:18] Ik kan me voorstellen dat de heer De Kort zegt dat hij tempo maakt, want wat is er zo ingewikkeld aan?

[2:09:23] Maar als je het hebt over continu screening, zoals we dat doen in de kinderopvang, dan moet er

[2:09:28] een systeem voor opgezet worden.

[2:09:29] Er is een register nodig.

[2:09:31] Er moet een toezichthouder worden aangesteld.

[2:09:33] Er zijn kosten die daarbij komen kijken.

[2:09:36] Ik doe in ieder geval al het voorwerk dat ik kan doen om ervoor te zorgen dat we dit belangrijke

[2:09:41] thema verderbrengen.

[2:09:44] Dan ga ik door naar een vraag van de heer Stoffer.

[2:09:49] Is het een onaanvaardbaar risico om invalkrachten zonder VOG toch al in te zetten op scholen?

[2:09:56] Voorzitter, ik snap het dilemma helemaal, want scholen staan sowieso voor een ingewikkeld dilemma

[2:10:01] wanneer er met spoed een invaller nodig is.

[2:10:04] Ik spreek veel met schoolleiders.

[2:10:06] Ze vertellen gewoon dat ze letterlijk buikpijn daarvan hebben, omdat ze een appje krijgen van

[2:10:11] een docent die is uitgevallen, een leraar of een juf die is uitgevallen en zij moeten

[2:10:16] vervanging zien te regelen.

[2:10:18] Het klopt dat het afgeven van een VOG enkele dagen of langer kan duren.

[2:10:23] Het gevolg zou kunnen zijn dat klassen naar huis gestuurd moeten worden.

[2:10:27] Dat is heel vervelend.

[2:10:29] Dat is een dilemma, maar het kan wat mij betreft geen reden zijn om de VOG-plicht voor een aantal

[2:10:33] dagen opzij te zetten, omdat het uiteindelijk ook gaat om de veiligheid van leerlingen.

[2:10:38] En vooralsnog blijft gelden dat invallers alleen voor de klas mogen staan nadat de VOG is overhandigd.

[2:10:46] En ik zeg daarbij, regeren is vooruitzien, dus ik weet dat heel veel scholen, besturen ook

[2:10:52] anticiperen op invallers en werken met pools, soms regionaal georganiseerd zelfs, en ervoor

[2:10:59] zorgen dat die invallers ook inderdaad al een VOG hebben, zodat ze snel kunnen schakelen.

[2:11:05] De komende tijd zal mijn ministerie aandacht vragen voor de mogelijkheden bij scholen en ook de goede

[2:11:11] voorbeelden die we zien, om hiermee proactief aan de slag te gaan en die ook breder te delen.

[2:11:16] Maar nogmaals, ik herken het dilemma en het is een duivelsdilemma, zou ik willen zeggen.

[2:11:22] Dan, voorzitter, ook een vraag van de heer Van der Hoef.

[2:11:23] Voordat u doorgaat, sorry dat ik onderbreek, heeft de heer Van der Hoef een interruptie.

[2:11:31] De nieuwe leraren die geen VOG hebben, daar ben ik ook geen voorstander van om die voor de klas te zetten.

[2:11:36] Dat moeten we niet willen, voor de veiligheid van de studenten.

[2:11:39] Maar ik heb in de stukken gelezen dat als je overstapt van de ene onderwijskoppel naar de andere,

[2:11:45] of je valt onder een ander bestuur, dan moet er ook een nieuwe VOG aangevraagd worden.

[2:11:50] Daar zou ik van kunnen denken, maar dat is niet om hier te beslissen.

[2:11:52] Maar dat kunt u misschien meenemen in de ontwikkeling die u daar heeft.

[2:11:57] Dan zou ik kunnen denken of je een VOG hebt die verlopen is.

[2:12:01] Je hebt er een jaar geleden eentje aangevraagd, maar er zit een bepaalde huisbijeisdatum op.

[2:12:06] Daarvan zou je kunnen zeggen dat deze VOG misschien voor de komende maand alsnog geldig zou zijn.

[2:12:17] Ik wil daar zo duidelijk mogelijk over zijn.

[2:12:20] De situatie die we nu hebben, is dat je soms een VOG ooit hebt aangevraagd en al heel lang

[2:12:27] je werk doet en dat er dingen kunnen gebeuren.

[2:12:35] Je wil zoveel mogelijk zekerheid inbouwen zonder met de bril van wantrouwen

[2:12:41] naar leraren en andere professionals te kijken.

[2:12:44] En dat geldt ook voor allerlei andere sectoren.

[2:12:47] Maar het probleem is dat op het moment dat er dingen wel misgaan,

[2:12:51] dan ontstaat er ook brand, zou ik willen zeggen.

[2:12:55] En dan zijn we met z'n allen ook in rep en roer.

[2:13:00] En wat we proberen te doen met deze maatregelen,

[2:13:04] is zoveel mogelijk voorkomen

[2:13:06] dat er eigenlijk ongeoorloofde zaken plaatsvinden.

[2:13:12] Dus... Maar we nemen uw suggestie mee,

[2:13:15] maar ik wil proberen zoveel mogelijk waarborgen in te bouwen,

[2:13:20] zodat we in alle veiligheid en vertrouwen onze kinderen kunnen overlaten.

[2:13:25] en overdragen aan die professionals.

[2:13:27] Dan ga ik door met de vraag van de heer Stoffer over waarom de groep leerlingen met een handicap

[2:13:34] niet de vergelijkbare aandacht krijgt zoals leerlingen met een LHBTI-achtergrond.

[2:13:40] De Landelijke Veiligheidsmonitor is bedoeld om de veiligheid van alle leerlingen in beeld te krijgen,

[2:13:46] inclusief die van leerlingen met een beperking of handicap en inclusief die van LHBTI-leerlingen.

[2:13:52] Maar de groep leerlingen met een beperking of handicap is heel divers en verdeeld

[2:13:57] over alle onderwijssoorten.

[2:13:59] Deze groep laat zich helaas niet gemakkelijk betrouwbaar in beeld brengen,

[2:14:04] betrouwbaar statistisch gezien bedoel ik dan natuurlijk.

[2:14:08] Dat vergt een heel andere aanpak dan de aanpak die nodig is om de groep

[2:14:12] LHBTI-leerlingen in kaart te brengen.

[2:14:15] Ik heb in de beantwoording van het schriftelijk overleg over de Landelijke

[2:14:18] Veiligheidsmonitor, die vorige week naar de Kamer is gestuurd, toegezegd

[2:14:22] om met de onderzoekers te kijken naar een manier om leerlingen ook te bevragen

[2:14:27] over hun eventuele beperkingen.

[2:14:28] Dus ik wil kijken hoe we dat kunnen meenemen.

[2:14:31] Maar dat moet dan uiteindelijk wel op een manier...

[2:14:34] Die cijfers moeten uiteindelijk wel voldoende zeggen, snapt u?

[2:14:38] Maar we nemen dat dus wel mee.

[2:14:40] Voordat u verdergaat, er is een interruptie van de heer De Kort.

[2:14:43] Ja, en toch even aanvullend eigenlijk op de vraag van de heer Stoffer,

[2:14:46] want ik vind het een heel goed punt.

[2:14:48] En ik ben het niet helemaal eens met de opvatting van de minister

[2:14:52] zodat, als het gaat om mensen met een lichtverstandelijke beperking,

[2:14:54] dan kan ik me voorstellen dat die minder makkelijk betrouwbaar in beeld is te brengen.

[2:14:58] Maar er zijn talloze andere vormen van beperking waar dat niet het geval is.

[2:15:02] Dus hoe ziet u dat dan?

[2:15:06] De minister.

[2:15:07] Ja, dat klopt. Alleen zijn die beperkingen of de andere belemmeringen

[2:15:13] kunnen dusdanig divers zijn dat dat lastig te vatten is.

[2:15:18] Dan komen er uiteindelijk bepaalde cijfers uit,

[2:15:23] maar daar kun je dan vervolgens eigenlijk niet zoveel mee doen.

[2:15:27] Dat is meer mijn punt.

[2:15:31] De heer De Kort, dat is dan uw laatste interruptie.

[2:15:34] O, dat gaat snel.

[2:15:35] U bent er eigenlijk al overheen, maar deze zie ik nog even.

[2:15:37] Nee, maar ik kan me nogmaals voorstellen

[2:15:40] dat voor iemand met een lichtverstandelijke beperking is het...

[2:15:45] Kan het lastiger zijn om een situatie in te schatten

[2:15:47] Maar iemand die een visuele beperking heeft of een auditieve beperking,

[2:15:51] en daar is niks mis met het intellect,

[2:15:54] dan kun je echt wel een kaart brengen in hoeverre er dan klachten zijn

[2:15:58] als het gaat om de fysieke en sociale veiligheid.

[2:16:01] Of zit dan het probleem er meer in dat we die handicap niet goed geregistreerd hebben?

[2:16:07] Volgens mij zit het er met name in, maar ik kom hier zo meteen ook nog wel even op terug.

[2:16:12] Maar ook hier heeft het weer te maken met relatief kleine groepen,

[2:16:15] met een diversiteit aan problematiek, om het zomaar te noemen, of uitdagingen.

[2:16:23] Uiteindelijk krijg je dusdanig kleine groepen die te veel herleidbaar zijn, waardoor je ook weer

[2:16:29] met die AVG in de problemen komt.

[2:16:31] Maar ik ga dit nog even checken en kom daar in tweede termijn op terug.

[2:16:36] Dan een vraag van D66, van mevrouw Rodekerk, over de administratieve lasten.

[2:16:44] of die niet te veel zouden toenemen en of er een uitvoeringstoet plaatsvindt.

[2:16:51] Dat gaat bijvoorbeeld over zaken als de incidentenregistratie en dat soort maatregelen die in

[2:16:59] het wetsvoorstel vervat zijn.

[2:17:01] Het punt is dat heel veel scholen dit al doen.

[2:17:04] Ik heb net in de schorsing even nalaten vragen over de incidentenregistratie.

[2:17:10] dan negen van de tien scholen doet dit al, dus voor hen verandert er gelukkig niet zoveel.

[2:17:16] Maar juist de scholen die het niet doen, willen we natuurlijk door middel van wetgeving aanzetten

[2:17:25] tot de juiste handelingen en de juiste acties.

[2:17:29] Dat het voor hen dan extra werk is, dat geloof ik, maar dat is ook wat moet gebeuren om uiteindelijk

[2:17:38] ook de veiligheid binnen die scholen beter te kunnen borgen.

[2:17:43] Voor het wetsvoorstel is inderdaad een uitvoeringstoets gedaan.

[2:17:47] De zaken die daarbij naar voren kwamen, worden verwerkt in het voorstel.

[2:17:51] Dat geldt ook voor de inbreng vanuit de sectorraden, zoals die bij de

[2:17:57] internetconsultatie naar voren zijn gekomen.

[2:17:59] Dus die nemen we zeker ter harte.

[2:18:02] Dan heb ik hiermee het mapje preventie en schoolklimaat behandeld.

[2:18:08] Dan zou ik eigenlijk, als dat mag, willen doorgaan met het kopje Wat als het onverhoopt misgaat?

[2:18:18] Ik wil daar de vragen over beantwoorden.

[2:18:22] Dan blijf ik bij mevrouw Rodekerk van D66.

[2:18:25] Dat gaat over de wensen voor een meldpunt voor personeel, ouders en leerlingen.

[2:18:31] Voorzitter. Ik deel het doel.

[2:18:33] Ik deel dat we ook al deze groepen, personeel, ouders en leerlingen, moeten steunen om in

[2:18:42] een veilige situatie te zijn.

[2:18:44] Maar ik kijk tegelijkertijd ook naar wat het meest effectieve middel is.

[2:18:49] We hebben hiervoor een uitgebreide verkenning uitgevoerd en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers

[2:18:55] van leerlingen, ouders, medewerkers en organisaties die in en om het onderwijs actief zijn.

[2:19:03] Uit het klachtenstelsel blijkt dat de verwachting is dat de toegevoegde waarde van nog weer een

[2:19:08] meldpunt klein zal zijn en waarschijnlijk juist voor meer verwarring zal zorgen.

[2:19:13] Daarom blijf ik inzetten op andere maatregelen om hen beter te ondersteunen, beter te informeren

[2:19:19] en beter te helpen.

[2:19:21] Zo is in het afgelopen jaar, volgens mij refereerde mevrouw Rodekerk daar zelf ook al aan, de

[2:19:26] Wegwijzer-website jouwveiligeschool.nl gelanceerd om de vindbaarheid van bestaande meld- en

[2:19:33] expertisepunten te vergroten.

[2:19:35] Daarnaast is het expertisenetwerk Sociale Veiligheid opgezet om de onderlinge samenwerking tussen

[2:19:41] deze organisaties te versterken.

[2:19:44] In het wetsvoorstel Vrij en Veilig Onderwijs zet ik in op een laagdrempelige en onafhankelijke

[2:19:50] ondersteuning op school door het verplichten van de interne en externe vertrouwenspersoon.

[2:19:55] en ook scholen te laten aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie.

[2:20:00] Daar heb ik eerder iets over gezegd.

[2:20:02] Ook belangrijk om te noemen — ook al eerder genoemd, maar voor de volledigheid — de inspectie neemt

[2:20:08] al deze signalen veel directer mee in het toezicht.

[2:20:14] Voor u doorgaat, heeft mevrouw Rodekerk op dit punt nog een interruptie.

[2:20:20] Dank, voorzitter.

[2:20:20] Want de minister geeft eigenlijk aan, we hebben er naar gekeken en we houden het zoals het is.

[2:20:26] Maar de punten die ik nou juist net maakte, daarvan dus ben ik benieuwd.

[2:20:29] Er zijn dus heel veel leraren die nu tussen wal en schip kunnen vallen.

[2:20:32] Namelijk leraren die bijvoorbeeld geen lid zijn van een vakbond.

[2:20:35] De AOB zegt daar ook over in een recente brief.

[2:20:38] Wij kunnen niet leraren die geen lid zijn ook hierin gaan vertegenwoordigen.

[2:20:42] Dat valt niet te kostigen door ons.

[2:20:45] Zij pleiten dus ook voor één meldpunt.

[2:20:46] Maar zijn niet alleen ook auto's en onderwijs en balanspleiten voor dit

[2:20:51] aanafhankelijk meldpunt, omdat zij zeggen wij zien bijvoorbeeld nu de

[2:20:53] klachtenprocedure, het andere loket waarnaar verwezen wordt, ook niet

[2:20:57] vaak, niet altijd goed werkt.

[2:20:59] Want dan dien je een klacht in, dat is een administratieve gebeuren,

[2:21:03] en dan krijg je daar een reactie op.

[2:21:04] Daardoor zitten allemaal lange termijnen aan.

[2:21:06] Vervolgens mag je daar wel op reageren.

[2:21:08] Dus dat zijn niet zaken die acute problemen oplossen van onveiligheid op

[2:21:12] scholen. En daar maak ik me echt zorgen over, want ik spreek veel

[2:21:15] leraren die hier tegenaan lopen. Dus mijn vraag is, wat doet u dan voor die leraren die niet bij een

[2:21:19] vakbond zitten bijvoorbeeld, die niet iets hebben aan zo'n lange klachtenprocedure? Daar moet natuurlijk

[2:21:25] dat meldpunt wat ons betreft en al die onderwijsorganisaties betreft komen. De minister.

[2:21:31] Ja voorzitter, ik zou daar een paar dingen op willen zeggen. In de eerste plaats, we zijn in

[2:21:35] de afgelopen jaren met een aantal nieuwe maatregelen begonnen en ik snap dat het verleidelijk is om steeds

[2:21:41] weer nieuwe instrumenten en nieuwe gremia in het leven te roepen, maar ik vind het heel belangrijk

[2:21:47] om het bestaand instrumentarium goed en volledig uit te nutten.

[2:21:50] Als het nodig is om daar meer over te communiceren of als het nodig is om ervoor te zorgen dat die

[2:21:55] toegankelijkheid wordt verbeterd, dan ben ik absoluut bereid om vanuit het ministerie daarnaar te kijken.

[2:22:00] Ik denk dat dat heel belangrijk is.

[2:22:02] Wat ook belangrijk is — want ik snap heel goed dat de vakbonden niet voor iedereen kunnen zorgen,

[2:22:09] Zij richten zich nadrukkelijk op hun leden.

[2:22:11] Dat is logisch, maar ik zou daaraan willen toevoegen.

[2:22:15] Ik hoop dat dat eigenlijk niet heel vaak nodig is, maar we hebben natuurlijk ook andere instanties waar

[2:22:21] medewerkers kunnen aankloppen als er sprake is van misstanden.

[2:22:25] Je hebt de arbeidsinspectie, waar ook het onderwijs onder valt, omdat het onderwijs ook een organisatie

[2:22:34] is, zoals andere, zou ik willen zeggen, die daarvoor kunnen aankloppen.

[2:22:38] Ik ga kijken, als je het hebt, over de Wegwijzer-website, waar ik zelf even aan refereerde,

[2:22:46] hoe we dat nog verder kunnen versterken.

[2:22:49] Maar het is misschien ook wel goed om te noemen dat we ook ondersteuning bieden,

[2:22:53] onder andere aan de oudervereniging Balans, waarmee zij een buddyprogramma hebben ontwikkeld

[2:22:59] waarbij individuele ouders worden bijgestaan.

[2:23:03] En we hebben die ondersteuning verder uitgebreid, zodat ook zij hun

[2:23:08] dienstverlening kunnen uitbreiden.

[2:23:11] Dus ik ben altijd bereid om te kijken naar verbeteringen, maar ik vind het ook heel erg

[2:23:15] belangrijk om wat we hebben ingezet en ook dingen die eigenlijk pas vorig jaar, en als je het dan

[2:23:21] hebt over die website, volgens mij is dat pas vorig jaar in de zomer echt live gegaan.

[2:23:28] Ja, dan vind ik dat ik eerst moet zorgen dat we daar volop inzetten.

[2:23:36] Ik hoor de minister twee dingen zeggen.

[2:23:38] Eén. Zij wil kijken waar het beter kan worden gemaakt.

[2:23:41] Nou, als ik dat mag lezen of horen als een toezegging, dat ze daar goed naar kijkt.

[2:23:45] Ook in reactie misschien op die brief van de AOB, die dat ook stelt, en die Ouders en Onderwijs en

[2:23:50] Balans, die daarop aangeeft dat dat nodig is.

[2:23:54] Het punt is dat de arbeidsinspectie vaak onder m'n mand is.

[2:23:57] Dat haalde de minister aan, dus dat is niet voor iedereen een oplossing.

[2:24:02] Een ander loket.

[2:24:03] Maar zo zijn er dus heel veel loketten.

[2:24:05] Volgens mij maakt dat dat niet duidelijker.

[2:24:06] Is natuurlijk de inspectie, maar die nemen dan individuele klachten op.

[2:24:09] Niet als individuele klachten, maar die nemen zaken mee in hun toezicht van een instelling.

[2:24:14] Waarbij ook nog eens geldt dat die vertrouwensinspecteurs die er zijn, niet een waarheidsvinding doen.

[2:24:19] Dus wanneer je echt wil van nou, er wordt even bemiddeld op een school, een leraar wordt bijgestaan.

[2:24:23] Ja, waar moeten zij dan terecht?

[2:24:25] Nou, ik hoop dat de minister dit alles wil meenemen.

[2:24:28] en kijken of het misschien zou kunnen dat de vertrouwensinspecteur

[2:24:31] een uitbreiding nodig heeft van de rol daarvoor.

[2:24:34] Ik hoop dat zij dat nog nader wil onderzoeken,

[2:24:37] juist voor diegenen die nu tussen wan en schip vallen.

[2:24:40] Dank u wel. De minister.

[2:24:41] Ik ben bereid dat te doen en misschien goed om ook toe te voegen,

[2:24:44] want we hadden het over vermijden van overlap tussen vormen van toezicht.

[2:24:48] Dat was even ook in de wisseling met de heer Stoffer

[2:24:51] over de arbeidsinspectie enenzijds en de inspectie van het onderwijs.

[2:24:56] ...dubbelingen en overlap willen voorkomen.

[2:24:59] Maar het mooie is wel dat in de aanloop naar dit wetsvoorstel...

[2:25:02] ...we wel intensief contacten ook hebben gehad met die twee inspecties...

[2:25:08] ...en die twee inspecties met elkaar.

[2:25:10] En zij hebben nu ook werkafspraken gemaakt om onderling bepaalde zaken te delen.

[2:25:15] Zoals dus dat als er bepaalde signalen worden opgevangen...

[2:25:20] ...bijvoorbeeld vanuit de Inspectie van het Onderwijs...

[2:25:22] waar de arbeidsinspectie iets mee zou moeten doen, dat dat op een goede manier wordt gewisseld.

[2:25:28] Dus wat ik goed vind aan dat geheel, is dat we kijken hoe we de bestaande instrumenten,

[2:25:38] de bestaande organisaties op de beste manier kunnen inzetten in het belang van leraren,

[2:25:44] ander onderwijspersoneel en leerlingen.

[2:25:46] Dus ik denk dat dat ook echt wel tegemoet komt aan de zorg en de wensen van mevrouw Rodekerk.

[2:25:53] Dan ga ik door naar een andere vraag van mevrouw Rodekerk.

[2:25:56] Dat ging over de stemmen van de leerlingen en dat het belangrijk is dat die gehoord worden.

[2:26:04] Ja, dat vind ik ook heel belangrijk, praten met leerlingen in plaats van over leerlingen.

[2:26:11] Gisteren had ik toevallig een gesprek met de kinderombudsman.

[2:26:18] Dat onderwerp is heel uitgebreid aan bod gekomen.

[2:26:22] U refereerde volgens mij ook al aan haar rapport en haar brief.

[2:26:26] Zij geeft ook echt aan dat de noodklok luidde.

[2:26:29] Het is ontzettend belangrijk dat dat gebeurt.

[2:26:31] Daar doen we ook al veel voor.

[2:26:33] In het wetsvoorstel Vrij en Veilig Onderwijs wordt de positie van de leerling versterkt, doordat ook

[2:26:40] PO-leerlingen zelf een klacht in mogen dienen.

[2:26:43] Dit aspect zal in de memorie van toelichting ook verder worden toegelicht.

[2:26:47] Dus uw verzoek om dat in de memorie te doen, daar gaan wij graag op in.

[2:26:52] Dat gebeurt eigenlijk al.

[2:26:54] Dan nog een vraag van mevrouw Rodekerk.

[2:26:58] Is de minister het met mij eens?

[2:26:59] Ben ik het met haar eens of we ook moeten kijken naar een breder hoorrecht ten aanzien van veiligheidsbeleid?

[2:27:05] Dat zei ik net al.

[2:27:06] de mening van de leerlingen ongelooflijk belangrijk bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid

[2:27:11] en bij allerlei zaken. Sterker nog is misschien wel leuk, een beetje anekdotisch, maar anekdotisch

[2:27:16] ik ga heel veel het land in, spreek op heel veel scholen met leraren en leerlingen, maar

[2:27:21] toen ik begon met werkbezoeken was het soms zo dat leraren op het programma stonden, bestuurders

[2:27:27] op het programma stonden en andere experts, maar niet altijd leerlingen. En ik heb gezegd

[2:27:32] Ja, ik kom niet, tenzij er ook altijd leerlingen in het programma komen.

[2:27:38] Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk en ook heel fijn...

[2:27:42] ...om hun frisse ideeën te horen en ongefilterde mening.

[2:27:46] En die is belangrijk, want het gaat om hen.

[2:27:49] En er moet dus met hen worden gesproken en niet over hun hoofden heen.

[2:27:53] En ik vind het gewoon ook heel belangrijk om dat te doen...

[2:27:56] ...via de kanalen die we hebben, via de leerlingenraden...

[2:28:00] De zeggenschapsraden kunnen de leerlingen nu al de nodige input voor het veiligheidsbeleid, maar ook

[2:28:06] voor heel veel andere dingen leveren.

[2:28:08] Veel scholen nemen dat ook al mee in hun beleid.

[2:28:11] Ik denk dat het wat dat betreft niet nodig is om hier een apart hoorrecht in te voeren, want met het

[2:28:18] nieuwe wetsvoorstel verbeteren we de positie van de leerlingen ook al flink.

[2:28:23] Dan, voorzitter, een vraag van de heer Eerdmans.

[2:28:26] Voordat u doorgaat, mevrouw Rodekerk, voor de interruptie.

[2:28:29] Heel goed om te horen dat de minister ook oog heeft voor de stem van leerlijken

[2:28:33] en dat die gehoord moet worden, want het gebeurt echt te vaak

[2:28:35] dat zij niet aan het woord komen.

[2:28:37] En een voorbeeld daarvan is hierop doorgaand,

[2:28:40] want de minister geeft aan, ze kunnen terecht bij medezergenschapsraden, et cetera,

[2:28:44] maar bijvoorbeeld wanneer we het hebben over de veiligheid op scholen en bij incidenten.

[2:28:47] Als je kijkt naar schorsingen en het protocool daarover,

[2:28:49] wat op de site van de onderwijsinspectie staat,

[2:28:52] dan zie je staan dat nodig is dat een school bij een schorsing

[2:28:57] In gesprek gaat bijvoorbeeld met inspectie en ook met de ouders, maar de leerling komt

[2:29:02] daar niet aan bod.

[2:29:03] En dat is natuurlijk heel gek, wanneer een leerling een week geschorst wordt bijvoorbeeld,

[2:29:07] dat het dus niet nodig is dat er met de leerling over wordt gesproken of dat er geluisterd

[2:29:11] wordt naar de leerling.

[2:29:12] Of in ieder geval dat dat niet verduidelijkt wordt bij de informatie van de inspecties.

[2:29:17] Voor dat soort zaken wil ik wel waken en daarom ook mijn vraag aan de minister, zouden we

[2:29:21] dan niet iets als een holrecht, maar bijvoorbeeld in het geval van schorsing of incidenten specifiek,

[2:29:31] Ik vind het goed dat mevrouw Rodekerk het heel concreet maakt met dit specifieke voorbeeld.

[2:29:38] Wat ik in ieder geval kan toezeggen, is dat ik met de inspectie in gesprek ga over die protocollen.

[2:29:45] Ik denk dat het heel belangrijk is om daar de leerling in op te nemen.

[2:29:51] Die is daar cruciaal onderdeel van.

[2:29:57] Voor het overige blijf ik bij het antwoord dat ik hiervoor gaf.

[2:30:01] Maar dank ook voor dit concrete voorbeeld.

[2:30:04] Dat zullen we oppakken.

[2:30:05] Ik denk overigens dat in de praktijk, want het staat dan weliswaar niet in dat protocol,

[2:30:11] maar wat ik hoor uit de praktijk is dat het wel heel vaak gebeurt, gelukkig.

[2:30:15] Dus dat er wel met leerlingen wordt gesproken.

[2:30:21] Dank daarvoor dat de minister aangeeft om dat te willen gaan doen en te bekijken of dat

[2:30:26] verder aangescherpt kan worden.

[2:30:28] In reactie op wat zij daarna zei — vaak gebeurt het al, eerder in het debat zei ze over een ander

[2:30:32] punt, veel scholen doen dit al, dus het is niet zoveel extra werk — maar het is van belang voor

[2:30:36] de scholen die het niet doen.

[2:30:37] Dat lijkt me dan hier ook van toepassing.

[2:30:41] Helemaal waar.

[2:30:42] Vandaar ook dat ik zeg dat ik erover in gesprek ga, zodat we ervoor zorgen dat dat ook heel duidelijk

[2:30:47] in die protocollen terechtkomt.

[2:30:49] Dan ga ik nu door naar de vraag van de heer Eerdmans of we te maken hebben met een schaal

[2:30:59] van toenemende incidenten die steeds heftiger worden op school.

[2:31:04] Ik herken de signalen van toenemend geweld en agressie in het onderwijs.

[2:31:08] Ik zie ook dat scholen worstelen met de aanpak hiervan.

[2:31:12] Daarom hebben we dit debat en daarom werken we aan allerlei maatregelen en ook aan nieuwe wetgeving.

[2:31:17] Dat is helaas, wat ik al eerder zei, een maatschappelijke trend, want je ziet het op allerlei plekken.

[2:31:23] Daarmee keur ik het niet goed, dat heb ik ook gezegd.

[2:31:26] Die trend van verharding en verhuftering mogen we nooit goedkeuren, want uiteindelijk bouwen we die

[2:31:32] samenleving samen en als je een harmonieuze en fatsoenlijke samenleving wilt hebben, dan zul je

[2:31:38] daar ook samen aan moeten werken en ook heel duidelijk moeten normeren.

[2:31:41] Het kabinet neemt dat serieus.

[2:31:43] Ik neem dat serieus.

[2:31:44] Dus met justitie en veiligheid werken we bijvoorbeeld samen in de programma's

[2:31:48] Preventie met Gezag, Wapens en Jongeren en Veilige Publieke Taak.

[2:31:54] Die laatste noemde ik volgens mij al eerder.

[2:31:56] En daarmee proberen we de maatschappij en

[2:31:58] ook scholen veiliger te maken en jongeren een goede toekomst te bieden.

[2:32:02] Want ja, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk.

[2:32:05] We hebben het wel over onze toekomstige generaties.

[2:32:08] Ik zeg er ook maar bij dat we nog niet het hele antwoord hebben.

[2:32:11] het allesomvattende antwoord waarmee we met één druk op de knop het geregeld hebben.

[2:32:16] Maar het is wel onze taak om scholen hierin te faciliteren.

[2:32:19] Ik zie dat in ieder geval als mijn taak om die ondersteuning te bieden.

[2:32:24] En daarom werken we al samen met de Stichting School en Veiligheid, die scholen daarbij ondersteunt.

[2:32:30] Maar we gaan kijken hoe we scholen hier nog verder in kunnen helpen, want dat is gewoon belangrijk.

[2:32:36] Dat is een ongelooflijk lastige klus.

[2:32:39] En als je bedenkt dat mensen hebben gekozen voor het onderwijs — leraren, schoolleiders — omdat ze

[2:32:44] leerlingen willen ontwikkelen, omdat ze hen mooie dingen willen bijbrengen, maar niet voor het pseudo

[2:32:50] politieagent willen spelen, dan is dat gewoon heel verschrikkelijk.

[2:32:55] Wij moeten hen daarbij helpen en ik zal me daar voor blijven inzetten.

[2:33:01] Dan haalde de heer Eerdmans een mooi voorbeeld aan vanuit de gemeente Den Haag.

[2:33:07] Dat ging over meer focus op geweld op scholen en een goede aanpak daarvoor.

[2:33:14] Het klopt dat de gemeente Den Haag een van de gemeenten is die middelen krijgt uit het

[2:33:17] programma Preventie met Gezag — dat noemde ik net — dat we samen met Justitie en Veiligheid

[2:33:23] oppakken, en volgens mij ook nog wel andere ministeries, maar in ieder geval met Justitie

[2:33:29] en Veiligheid.

[2:33:29] Ik juich dat toe en steeds meer gemeenten doen mee aan die aanpak.

[2:33:35] Inmiddels organiseert het programma ook leerende netwerken, waarin gemeenten zich kunnen aansluiten,

[2:33:42] waarin ervaringen worden gedeeld en best practices worden gedeeld.

[2:33:46] Ook de goede ervaringen vanuit Den Haag kunnen daarvoor worden benut.

[2:33:51] Het is mooi dat u dat voorbeeld noemt, want ik vind het altijd belangrijk dat we de lichtpuntjes

[2:33:57] benoemen en de goede voorbeelden in het zonnetje zetten.

[2:34:01] Dan een vraag van de heer De Kort over welke mogelijkheden ik zie om wapenbezit op

[2:34:06] scholen harder aan te pakken.

[2:34:09] Voorzitter. Evident, school moet een veilige plek zijn en wapens dragen hoort daar niet bij.

[2:34:15] Dat draagt daar ook niet aan bij.

[2:34:18] Wapenbezit is strafbaar en het kabinet moedigt het ook aan om aangifte te doen bij strafbare overtredingen.

[2:34:24] Met de programma's Wapens en jongeren en preventie met gezag ondersteun ik scholen bij het tegengaan van wapenbezit.

[2:34:32] En dat gaat juist om leerlingen zich veiliger te laten voelen, zodat ze minder geneigd zijn wapens mee te nemen.

[2:34:38] En ik was laatst op een school waar ik met jongeren heb gesproken die inderdaad overwegen om met wapens rond te gaan lopen.

[2:34:48] Toen ik doorvroeg, ging het inderdaad om dat onderliggende gevoel van zich niet veilig

[2:34:55] voelen, thuis niet veilig voelen, in de omgeving om de school niet veilig voelen.

[2:35:00] Ze denken op dat moment dat wapens de remedie zijn, maar dat is het natuurlijk nooit.

[2:35:07] Het gaat er dus ook om hoe je de onderliggende problemen kunt adresseren.

[2:35:11] Ik heb eerder aan de heer De Kort toegezegd dat ik voor het zomerreces met een brief kom

[2:35:17] waarin ik specifiek inga op het beleid omtrent het tegengaan van wapenbezit op scholen.

[2:35:23] Dus dat komt wel voor het einde van het schooljaar.

[2:35:27] Dan, voorzitter, een vraag van de heer Soeboer.

[2:35:32] Wat kan ik doen voor een domeinoverstijgende aanpak op het gebied van veiligheid?

[2:35:40] Ja, dat is een heel terecht punt, want dat is belangrijk.

[2:35:43] Het is niet sommige zaken uiten zich binnen school, maar de factoren die eraan bijdragen,

[2:35:50] die spelen op allerlei terreinen en dat gaat ook buiten het onderwijs.

[2:35:55] Mijn ministerie werkt daar ook aan mee.

[2:35:57] Ik noemde net al een aantal programma's met JNV, het programma Preventie met Gezag.

[2:36:03] Dat beoogt te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit.

[2:36:08] Het programma zet in op een gebiedsgerichte aanpak in gemeenten.

[2:36:12] door gemeenten in samenwerking met onder andere politie en justitie, de kinderbescherming,

[2:36:18] scholen en de Stichting Halt.

[2:36:20] Inmiddels doen er 31 gemeenten mee.

[2:36:23] Als ik mijn voorbereiding goed heb, dan is dat inmiddels hoger.

[2:36:27] Volgens mij waren er weer acht gemeenten bijgekomen.

[2:36:30] Klopt dat?

[2:36:31] Ja, volgens mij wel.

[2:36:32] Volgens mij zitten we nu tegen de veertig en we blijven werken om zoveel mogelijk die

[2:36:38] verbinding te maken, omdat we er gezamenlijk voor moeten zorgen dat jongeren veilig opgroeien

[2:36:42] en het beste uit zichzelf kunnen halen.

[2:36:45] Uiteindelijk is het inderdaad — ik stipte dat al eerder aan — een breder probleem waar we gewoon

[2:36:51] breed in de samenleving en vanuit allerlei disciplines naar moeten kijken, waarbij ik het

[2:36:57] ook heel belangrijk vind.

[2:36:58] Daar kijk ik natuurlijk ook vanuit het onderwijs naar.

[2:37:01] Hoe kun je ouderbetrokkenheid stimuleren?

[2:37:04] Hoe kun je ervoor zorgen dat ook ouders hun verantwoordelijkheid nemen?

[2:37:07] De meeste ouders doen dat.

[2:37:08] Dat wil ik ook gezegd hebben.

[2:37:10] Maar juist daar waar het heel belangrijk is, waar kinderen kwetsbaar zijn, hoe kun je ook ouders

[2:37:15] helpen, want het is echt niet altijd kwadewil.

[2:37:17] Het is ook handelingsverlegenheid.

[2:37:19] Het is soms een veelheid aan problemen waardoor mensen door de boom het bos niet meer zien.

[2:37:24] Dan moet je zorgen dat al die instanties kunnen bijdragen.

[2:37:28] Dat zit soms op het gebied van zorg en vanuit justitie, maar dat er geholpen wordt om het

[2:37:35] juist te doen in het belang van de kinderen en ook om ervoor te zorgen dat bepaalde zaken

[2:37:40] juist niet de school binnenkomen.

[2:37:44] Dan ben ik eigenlijk tot het einde gekomen in eerste termijn en dan zijn er nog een paar

[2:37:53] punten die ik in de tweede termijn zou noemen.

[2:37:55] U komt nog terug op een aantal zaken in de tweede termijn.

[2:37:58] Mevrouw Planzante, u heeft een vraag niet beantwoord gehad.

[2:38:01] Ja, precies.

[2:38:02] Ik heb volgens mij vrijwel alle vragen min of meer beantwoord gekregen, behalve de vraag

[2:38:09] of de minister bereid is onderwijsinstellingen waarover veel meldingen zijn van antisemitische

[2:38:15] incidenten om die onder toezicht te plaatsen van het ministerie of bijvoorbeeld de inspectie.

[2:38:21] Zo is ook in de Verenigde Staten gebeurd.

[2:38:23] Daar heeft de minister van Education een hele watchlist van tientallen universiteiten.

[2:38:29] Dus of de minister dan nog in de start van haar eerste termijn daar antwoord op wil geven op die vraag?

[2:38:36] In brede zin is het zo, en dat geldt ook voor signalen die te maken hebben met antisemitisme,

[2:38:42] dat op het moment dat de inspectie veel signalen krijgt, dan zit de inspectie daar echt bovenop.

[2:38:48] Dus we hebben een signaal gestuurd wat betreft dat toezicht wordt geïntensiveerd naarmate

[2:38:55] je ook meer signalen krijgt.

[2:38:59] Dus dat is al geregeld vanuit de Inspectie van het Onderwijs.

[2:39:04] Oké, dank u wel.

[2:39:05] Hier een interruptie op en dan probeer ik hem af te sluiten.

[2:39:09] Ik vroeg me af of de minister weet op welke universiteiten dit momenteel speelt, waar de

[2:39:15] inspectie al verhoogd naar kijkt.

[2:39:21] Nee, dat weet ik niet.

[2:39:25] Oké, dank u wel.

[2:39:26] Laatste verzoek, of u dat misschien aan de heer Dijkgraaf zou kunnen doorgeleiden, deze vraag.

[2:39:32] Die geleid ik door, ja.

[2:39:34] Oké. Nou, dan zijn we nu echt aangekomen bij de tweede termijn.

[2:39:38] Ik stel een spreektijd van twee minuten voor.

[2:39:41] Ik durf niet helemaal te zeggen dat we de eindtijd van twee uur halen.

[2:39:45] Ik begreep dat we voor de zaal wat uitloop hebben.

[2:39:48] Of u uw agenda toelaat, dat is natuurlijk de tweede vraag.

[2:39:50] maar laten we proberen met twee minuten spreektijd de tweede termijn te doen.

[2:39:56] De minister komt nog terug op een aantal zaken vanuit de eerste termijn.

[2:40:00] En dan begin ik met de heer De Kort.

[2:40:02] Ja, dank, voorzitter.

[2:40:03] En ik dank de minister voor haar beantwoording

[2:40:05] en de collega's voor het debat en natuurlijk de aanwezigen voor de interesse.

[2:40:09] Ik heb in ieder geval voor de VVD twee toezeggingen gehoord waar ik blij mee ben.

[2:40:15] Het nadert te bekijken van de continue VOG-screening in het PO en het VO.

[2:40:22] En ik moet even nadenken wat de anderen toezeggen ook.

[2:40:25] O ja, het VSO. Ik maak me zorgen om de fysieke sociale veiligheid...

[2:40:29] voor die groepen in het VSO, die kwetsbare doelgroep.

[2:40:32] En ik begrijp dat aan het einde van dit kalenderjaar...

[2:40:36] de minister daar nog met aanvullende info komt hoe ze dat gaat bekijken.

[2:40:40] Dus daar ben ik blij om.

[2:40:42] Ik wacht met interesse de brief af als het gaat om het wapenbezit.

[2:40:46] Maar ik wil wel een twee minuten debat aanvragen...

[2:40:48] En dan ben ik waarschijnlijk van plan om nog iets in te brengen

[2:40:53] op het gebied van de beperkte schorsingsmogelijkheid. Dank.

[2:40:57] Dank u wel. De heer Eerdman.

[2:41:00] Ja, voorzitter. Ook mijn dank aan de minister voor de antwoorden.

[2:41:04] Waar ik mee worstel is...

[2:41:06] Ik ben van mening dat het pestgedrag leidt tot bedreigingen in een klas

[2:41:11] en dan kan leiden tot fysiek geweld en zelfs tot wapengeweld.

[2:41:15] Dat is een beetje een sluipmoordenaar, is mijn gevoel.

[2:41:18] En ik was geschrokken door de cijfers die ik zag in de stukken van de vertrouwensinspecteurs.

[2:41:24] Dus ja, mijn punt is...

[2:41:28] Ik ben ook niet voor het radicaal omgooien vanuit Den Haag van het hele onderwijssysteem.

[2:41:35] Maar waar we het wel over hadden, is het verlangen naar vroeger.

[2:41:38] Dat er weer discipline en orde is in de klas.

[2:41:41] Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat heel graag willen.

[2:41:44] En ik denk dat je met elkaar daarna terug wil.

[2:41:50] En de vraag is natuurlijk hoe. Dat blijft ook de vraag vandaag.

[2:41:53] Blijft hangen.

[2:41:55] En daarom heb ik ook geweest op andere landen.

[2:41:57] Want ik ben zo bang dat we...

[2:41:59] We zien het al verschuiven.

[2:42:01] En ik vind ook, weet je, dingen veranderen.

[2:42:03] Ik ben helemaal niet van, je moet alles weer terug naar brengen zoals het in de jaren 50 was.

[2:42:06] Maar je voelt allemaal wel aan dat we naar een grens toegaan...

[2:42:09] die misschien weleens even te ver komt te liggen in ons gevoel,

[2:42:14] voor onze kinderen op de school.

[2:42:17] En daarom moeten we misschien toch wat meer de vinger aan de pols leggen

[2:42:21] van wat vinden we nog acceptabel?

[2:42:23] En ik geloof meerdere collega's hebben hierover gesproken.

[2:42:25] Wat doen we om die orde in die klas terug te krijgen

[2:42:28] en niet te laten domineren door de radderaaiers of erger?

[2:42:34] Dus, voorzitter, daar sluit ik mee af.

[2:42:35] Dank u wel. Mevrouw Van Santen.

[2:42:37] Dank voorzitter en dank aan de minister voor de beantwoording van de vraag, ook al was het niet geel haar portefeuille.

[2:42:44] Ik heb een redelijk beeld gekregen daarover en verwacht dat de rest nog in een brief van de heer Dijkgraaf, die verwacht ik nog.

[2:42:57] Ik wil me verder aansluiten bij de mooie woorden van de heer Eerdmans.

[2:43:00] Ik denk dat we dat allemaal willen dat de school weer een plek wordt waar we gewoon onderwijs

[2:43:06] onderwijs kunnen krijgen, waar onze kinderen en kleinkinderen leren over alle onderwerpen

[2:43:14] en dat ze op een vrije en veilige manier met elkaar daarover kunnen discussiëren zonder

[2:43:22] al die uitsluiting en al die haat.

[2:43:25] Ik hoop echt dat we daar met z'n allen heel erg snel een einde aan kunnen maken.

[2:43:31] Dank u wel, mevrouw Rodekerk.

[2:43:34] Dank voorzitter.

[2:43:35] Ook voor dit debat en de manier waarop dat gevoerd is, zou ik willen zeggen.

[2:43:40] En dank ook voor de beantwoording van de minister.

[2:43:43] Ik had een drietal toezeggingen gehoord, maar ik weet dat dat iets van een brief en een termijn vereist.

[2:43:48] Dus ik wil nog even vragen hoe de minister dit gaat meenemen in de brieven.

[2:43:52] Dat ging over de oplossing voor leerlingen en leraren die nu niet terecht kunnen met een melding bij acute veiligheidssituaties.

[2:44:00] Ten tweede over de wet Vrij en Veilig Onderwijs en het opnemen van de positie van leerlingen.

[2:44:07] En ten derde over de rol die er is voor leerlingen in het protocol ten aanzien van schorsingen

[2:44:12] van de inspectie.

[2:44:15] Nou ja, tot slot, als we de klas zien als een mini-samenleving, dan zijn wij natuurlijk

[2:44:20] de samenleving en laten wij daar dan het goede voorbeeld geven, zodat ook in die klas er

[2:44:25] veilig met elkaar over gesproken en gedebatteerd kan worden.

[2:44:29] Dank u wel.

[2:44:31] Dank u wel, voorzitter.

[2:44:32] Bedankt ook aan de minister voor de beantwoording van de vragen.

[2:44:37] Ik had nog een stukje staan in een termijn waar ik niet aan toekwam.

[2:44:41] Dat ging over de cluster 4-scholen, maar meneer Kort heeft daar al vragen over gesteld.

[2:44:45] Dus wat mij betreft is dat prima.

[2:44:49] Het is, aan het begin van mijn betooging, begonnen over allerlei punten die nog openstaan.

[2:44:55] Bedreigingen, lof en positiviteit, waar we het allemaal over zouden moeten hebben.

[2:44:57] Maar niet alles is bedoend, duidelijk ook.

[2:45:00] 7 oktober staat ons vers in het geheugen.

[2:45:02] Maar ik heb alle vertrouwen in deze minister dat ze met haar departement wel aan die punten blijft werken.

[2:45:07] Dus het is voor nu voldoende.

[2:45:08] Dank u wel.

[2:45:10] Dank u wel. De heer Soeboer.

[2:45:13] Ja, ik kan vrij kort zijn.

[2:45:15] Voorzitter, dank aan de minister voor de beantwoording.

[2:45:18] Vrij duidelijk hebben we met elkaar kunnen constateren dat veiligheid voor en door ons allemaal is.

[2:45:25] Dat hebben we goed geadresseerd.

[2:45:26] Nu is het ook aan ons om te kijken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven...

[2:45:30] of we de juiste acties erop kunnen zetten...

[2:45:32] om ook al die verschillende functies binnen die groep...

[2:45:36] dus de docent, de concierge, de ouders, de maatschappij, wij als Kamer...

[2:45:40] iedereen op de juiste positie komt om pesten...

[2:45:45] en in bredere zin de veiligheid op scholen, gewoon echt te kunnen garanderen.

[2:45:49] En ik weet dat dat heel ver weg is...

[2:45:51] maar het is wel een droom van mij dat we dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen.

[2:45:55] Dank u wel. De heer Stoffer.

[2:45:58] Ja, voorzitter.

[2:45:59] Dank aan de minister voor de beantwoording van

[2:46:01] vele vragen.

[2:46:03] Er blijft natuurlijk nog één over rond de monitor

[2:46:05] voor tweede termijn.

[2:46:07] Ik heb ondertussen nog even wat

[2:46:09] zitten duiken in de methodologie en ook

[2:46:11] de respons. Met name ook

[2:46:13] waar de heer De Kort ook nog op interrumpeerde

[2:46:15] op hoe geef je nu vorm aan iets rond

[2:46:17] mensen met een handicap. Maar als ik bijvoorbeeld

[2:46:18] in die vragenlijsten kijk, dan komt er ook

[2:46:21] helemaal niets over terug.

[2:46:23] Dus als je het niet toevoegt, dan krijg je natuurlijk ook helemaal niets.

[2:46:28] Het zou niet een poging zijn, en er komt dadelijk een antwoord op, maar ik geef er maar gelijk een suggestie mee,

[2:46:33] een poging zijn om de volgende keer dat gewoon mee te nemen.

[2:46:36] Als je gewoon aankruist van heeft u op bepaalde wijze een beperking, dan heb je op z'n minst een beeld.

[2:46:43] Ik heb zelf in het verleden redelijk wat onderzoek gedaan, dataonderzoek en dergelijke.

[2:46:47] Als je het hebt, dan kun je pas echt kijken of het representatief is of niet, maar het geeft in ieder geval een beetje beeld.

[2:46:51] Dat zou misschien een goede poging zijn.

[2:46:54] Dat kan op andere gebieden wellicht ook.

[2:46:56] Maar ik dacht, dat geef ik toch nog even in.

[2:46:59] Dat was mijn beperkte onderzoek, wat ik net zo in de loop van de eerste termijn van de minister toch tussendoor even kon doen.

[2:47:04] Dank u wel.

[2:47:07] Tot slot voor de tweede termijn aan de zijde van de Kamer, mevrouw Krijper-Link.

[2:47:12] Dank u wel, voorzitter.

[2:47:13] Dank aan de minister voor de uitvoerige beantwoording.

[2:47:18] Er zijn een paar overwegingen die ik toch nog even mee wil geven.

[2:47:22] Ik denk dat de minister zich er niet zwaar bewust van was, maar zij zei op een gegeven moment dat

[2:47:28] dit misschien een beetje soft klinkt.

[2:47:30] Dat ging over in gesprek blijven.

[2:47:31] Ik hoop toch echt dat we hier in deze commissie het gesprek, de dialoog, niet als soft gaan betitelen.

[2:47:38] Ik vind het het meest krachtige instrument dat we in onze democratische rechtsstaat hebben.

[2:47:43] Het is ook het meest moeilijke instrument, want nogmaals, krachttaal en quick fixes is makkelijk,

[2:47:49] maar het gesprek waarbij je bereid bent te luisteren, door te vragen, nieuwsgierig te zijn wat de ander

[2:47:54] beweegt, vind ik het meest krachtige.

[2:47:57] Dus laten we dat alsjeblieft niet soft benoemen.

[2:47:59] Ik denk niet dat de minister het zo bedoelde, maar ik grijp het ook even aan.

[2:48:02] U hoort het.

[2:48:05] Daarnaast ook even een persoonlijke overweging.

[2:48:09] Toen ik als docent geschiedenis begon, heb je natuurlijk, als je als 23- of 24-jarige tegenover

[2:48:15] Haar voor vijf staat best wat ordeproblemen.

[2:48:17] Mijn motto was altijd dat ik ordeproblemen didactisch los op.

[2:48:22] Dan kom je weer bij het punt — ik heb dat in een eerder debat al aangegeven — dat de

[2:48:25] Nederlandse leraar de meeste lesuren in Europa geeft.

[2:48:29] Mijn vraag is of de minister bereid is om te kijken naar om ruimte te creëren in de taakuren,

[2:48:37] in de lesuren van docenten, om meer ontwikkeldheid voor die lessen.

[2:48:42] want ik ben ervan overtuigd als een docent meer tijd heeft voor goede lesontwikkeling,

[2:48:46] met name over die didactiek na te denken,

[2:48:48] dat dat de veiligheid in de klas ten goede komt.

[2:48:52] En dan ten slotte, vlak voor dit debat,

[2:48:55] ik weet, ik kom uit Zeeland,

[2:48:57] ik kijk eigenlijk iedere uur wel op de site van de Provinciale Zeeuwse Courant, de PZC,

[2:49:03] en daar stond een prachtig artikel met de kop

[2:49:05] als je elkaar begrijpt kun je vrienden worden.

[2:49:08] Dat ging over een basisschool die zowel kerken bezocht als moskeeën.

[2:49:11] Ik zeg erbij tegen ze, bezoek dan ook de synagoge in Middelburg eventjes.

[2:49:15] Maar als je elkaar begrijpt, kun je vrienden worden.

[2:49:18] En dit is gewoon wat in het basisonderwijs gebeurt.

[2:49:21] Dank u wel.

[2:49:27] Tot zover de tweede termijn.

[2:49:29] Ik moet naar Middelburg, dat is de conclusie.

[2:49:33] Tot zover de tweede termijn aan de zijde van de Kamer.

[2:49:37] Dank u wel. Dan neem ik het stokje weer over.

[2:49:39] En dan ga ik voor de tweede termijn naar de minister.

[2:57:27] Dank u wel, voorzitter, en dank aan de leden voor het mooie inhoudelijke debat.

[2:57:38] Het is duidelijk dat veiligheid en sociale veiligheid op scholen

[2:57:45] voor ons allemaal een heel belangrijk punt is,

[2:57:47] omdat we ons allemaal, denk ik, realiseren dat dat de basis is

[2:57:51] om goed te kunnen leren, je goed te kunnen ontwikkelen,

[2:57:54] fijne contacten te onderhouden met klasgenoten en anderen.

[2:57:59] Dus daar blijven we aan werken, met z'n allen,

[2:58:02] want dat was volgens mij ook een belangrijke conclusie,

[2:58:04] dat het echt een gezamenlijke inspanning is.

[2:58:07] Dan ga ik in op een aantal vragen die ik in eerste termijn niet kon beantwoorden.

[2:58:11] Ik begin bij de vraag van de heer Soeboer over eventuele causaliteit tussen de grootte

[2:58:16] van de school en veiligheid.

[2:58:19] Het antwoord is dat we daar geen cijfers voor beschikbaar hebben van causaliteit tussen de

[2:58:23] omvang van een school en de mate van pesten of onveiligheid.

[2:58:28] In de individuele aanpak en het beleid van scholen dient rekening te worden gehouden met de specifieke

[2:58:33] omstandigheden op de school.

[2:58:35] en dat is uiteindelijk de maatwerk die nodig is.

[2:58:38] En de schoolmonitor kan hierbij helpen.

[2:58:42] Wat we zien, is dat onveiligheid zich kan voordoen

[2:58:45] op zowel grote als kleine scholen,

[2:58:47] maar er zijn geen signalen dat die causaliteit er is.

[2:58:51] Maar ik denk wel dat allerlei aspecten om scholen heen ook een rol kunnen spelen.

[2:58:57] Dus bijvoorbeeld grootstedelijke problematiek, complexiteit die daarin speelt,

[2:59:01] Wat kan de opgave groter maken om de veiligheid op een school te waarborgen?

[2:59:07] Dan ga ik door naar een vraag die gesteld is door meerdere Kamerleden, met name SGP, PVV en VVD.

[2:59:16] Dat ging over de doelgroepen in de Landelijke Veiligheidsmonitor.

[2:59:21] Het lastige is dat het voor kleine groepen lastig is om een monitor te doen vanwege de privacy en

[2:59:28] herleidbaarheid van gevoelige gegevens.

[2:59:30] Maar ik deel het doel, ik deel het streven dat u ook heeft om zo goed en gedetailleerd mogelijk

[2:59:37] zicht te krijgen op onveiligheid en ik ga daarom met de onderzoekers kijken wat kan, waarbij ik wel

[2:59:44] de winstwaarschuwing geef dat we zullen moeten blijven denken aan die privacy van deze kwetsbare

[2:59:50] leerlingen en dat we ook moeten kijken naar de statistische betrouwbaarheid van de cijfers,

[2:59:57] De gegevens worden opgeleverd, maar uw hartekreet is duidelijk.

[3:00:02] Die neem ik mee.

[3:00:03] Voor het einde van dit kalenderjaar krijgt u een update over de stappen die we daarin hebben gezet.

[3:00:11] Dan kan ik tegen mevrouw Rodekerk zeggen dat ik de punten die zij geadresseerd heeft, zal meenemen

[3:00:18] in de brief over de Landelijke Veiligheidsmonitor.

[3:00:21] Dan komen we op al uw punten terug.

[3:00:23] Ook dat zal ik voor het einde van het kalenderjaar doen.

[3:00:29] Dan een vraag van de heer Stoffer.

[3:00:32] Dat ging inderdaad ook over die veiligheidsmonitor en waarom we bepaalde dingen niet zouden kunnen

[3:00:38] meenemen.

[3:00:39] Dat ging met name ook over leerlingen met een beperking.

[3:00:43] Op dit moment staat in die monitor en wordt de vraag als volgt gesteld.

[3:00:47] Als je gepest wordt, zou dit dan te maken kunnen hebben, zou dit dan kunnen komen door?

[3:00:55] Dan heb je een aantal opties, een beperking, geaardheid, migratieachtergrond of geloof.

[3:01:03] Het lastige is dat ook hiervoor geldt dat de AVG ons in de weg zit en dat we de wettelijke basis om

[3:01:12] deze uitvraag te kunnen doen, missen op dit moment.

[3:01:15] Dus eigenlijk doen we het op dit moment al niet helemaal zoals het moet.

[3:01:21] Voor de lange termijn ben ik dus ook bezig, of de langere termijn moet ik zeggen, om die wettelijke

[3:01:26] basis wel te regelen, zodat we de uitvraag wel kunnen doen en daarmee gegevens en cijfers kunnen

[3:01:34] krijgen die ervoor zorgen dat we daarop kunnen sturen, dat we beleid kunnen maken en dat we alles

[3:01:40] kunnen doen om specifieke doelgroepen nog beter te kunnen beschermen.

[3:01:45] Daar komt het eigenlijk op neer.

[3:01:47] En dan tot slot, mevrouw Pijpen.

[3:01:50] Ja, voordat u verdergaat, de heer De Kort.

[3:01:53] Ja, ik vind LABTQ+, ook heel belangrijk. Dat wil ik vooropstellen.

[3:01:57] Maar ik probeer gewoon even helder te krijgen waarom zit voor die doelgroep

[3:02:01] de AVG dan niet in de weg en voor mensen met een beperking wel?

[3:02:04] Dat heb ik gewoon niet scherp.

[3:02:06] En nogmaals, ik vind het belangrijk om beide doelgroepen in kaart te brengen.

[3:02:11] De minister.

[3:02:12] Ja, voorzitter, het eerlijke antwoord is dat zit daar ook in de weg.

[3:02:15] Dus dat is eigenlijk wat ik net toegaf, dat dat niet goed gaat.

[3:02:19] Alleen zijn de aantallen daar vele malen groter, waardoor we daar wel voldoende cijfers hebben om

[3:02:24] überhaupt iets over te kunnen zeggen.

[3:02:28] Maar daar zit hetzelfde ons in de weg.

[3:02:30] Dus voor die gehele rapportage geldt dat we huiswerk moeten doen, dat we ervoor moeten zorgen dat we

[3:02:36] die wettelijke basis hebben en dat we zowel met de onderzoekers als met andere instanties in gesprek

[3:02:42] moeten gaan om te zorgen dat wat we doen ook conform de AVG-regels is.

[3:02:47] Dus dan hoop ik dat ik dat heb uitgelegd.

[3:02:50] De heer Stoffer heeft daar ook een interruptie op.

[3:02:52] Ja, ook maar gewoon eigenlijk een nieuwsgierige vraag is niet het goede, maar om het te snappen.

[3:02:57] Kijk, als ik er zo objectief naar zou kijken, dan zou ik denken van die groep met mensen met een

[3:03:02] handicap, die zou misschien wel, of met een beperking, voor mijn beleving wel groter kunnen

[3:03:06] zijn dan de groep met LHBTI.

[3:03:08] Dus hoe weten we dat dat zo is?

[3:03:10] Dus als je het niet naar vraagt, weet je het ook niet, zeg maar.

[3:03:13] En daar hoef ik niet per se nu een antwoord op,

[3:03:15] maar dat zou ik wel fijn vinden om dat mee te nemen dadelijk ook in...

[3:03:18] ...dat antwoord dat we richting eind van het jaar krijgen,

[3:03:20] om daar eens goed naar te kijken, want volgens mij is de minister het helemaal eens,

[3:03:25] en ook de anderen, je zoekt naar van laten we voorkomen dat kinderen gepest worden

[3:03:30] en dan, nou, als je uitkijkt, dan laten we grote groepen liggen en zitten,

[3:03:34] omdat we, nou ja, de wetgeving moet misschien nog wat aangepast worden,

[3:03:37] Maar ik zou me voorkunnen dat mensen met een beperking best een vrij grote groep is.

[3:03:41] Dat is in ieder geval mijn beleving.

[3:03:43] Maar daar kan ik ook al mis in zitten, maar dat moet je wel weten dan natuurlijk.

[3:03:49] Ik heb het blijkbaar dan toch niet voldoende scherp uitgelegd.

[3:03:52] Wat ik wilde aangeven is van op dit moment wordt die uitvraag al gedaan.

[3:03:55] Dus er zit een vraag in, in die monitor van als je gepest wordt, zou dit dan kunnen komen door?

[3:04:01] En dan heb je een aantal opties.

[3:04:05] Beperking, geaardheid, migratieachtergrond en geloof.

[3:04:07] Wat je dus ziet, is dat de response bij geaardheid veel groter is.

[3:04:17] Dat zou dus ook kunnen betekenen dat er nog steeds, zoals de heer Stoffer aangeeft, een grote groep

[3:04:22] leerlingen met een beperking zou kunnen zijn, maar die dan dus niet gereageerd heeft.

[3:04:28] In ieder geval zijn de cijfers die we daarvoor hebben gewoon een veel kleiner aantal.

[3:04:35] Dus statistisch kunnen we daar niet mee uit de voeten.

[3:04:38] Maar het punt is heel helder en ik wil benadrukken dat ik dat onderschrijf.

[3:04:43] Dus we gaan met de onderzoekers in gesprek en komen voor het einde van het jaar bij u terug.

[3:04:48] Dan had ik tot slot nog een hartekreet van mevrouw Pijpeling.

[3:04:54] Dat ging over de onderwijstijd.

[3:04:57] Ik zou daarop willen aangeven dat we op dit moment een pilot hebben lopen.

[3:05:01] Of die gaat vanaf...

[3:05:03] Ja, die is al opgestart.

[3:05:06] Die is al opgestart, inderdaad.

[3:05:07] Een pilot om te kijken of we de onderwijstijd zouden kunnen verlagen, zodat er meer tijd over blijft voor ontwikkeling.

[3:05:16] Zowel de ontwikkeling van docenten zelf, maar ook ontwikkeltijd om lessen nog beter voor te bereiden.

[3:05:25] En over die resultaten zal ik uiteraard de Kamer informeren.

[3:05:29] Maar je moet een pilot ook een tijdje laten lopen, anders kun je ook geen conclusies trekken.

[3:05:34] Dus dat is een thema dat ook onze aandacht heeft.

[3:05:39] Dat was het, voorzitter.

[3:05:41] Dank u wel.

[3:05:41] Oké. Dan zijn we aan het einde gekomen van dit debat.

[3:05:45] Dat valt in de tijd nog niet eens zo heel erg tegen.

[3:05:49] Dank daarvoor.

[3:05:50] Er is een twee-minutendebat aangevraagd door de heer De Kort.

[3:05:54] Die zal worden ingepland.

[3:05:56] Er zijn een aantal toezeggingen die ik even wil oplezen, om ook bij u allen te controleren

[3:06:02] of dit de juiste zijn.

[3:06:05] De eerste. Binnenkort komt de aanpak antisemitismebestrijding van het kabinet.

[3:06:10] De tweede. Volgende week, na aanleiding van een motie, ontvangt de Kamer een brief van de minister

[3:06:15] met een handreiking in zaken, onder andere antisemitisme.

[3:06:19] Dan. De Kamer ontvangt het protocol in zaken demonstraties.

[3:06:23] Dan minister Dijkgraaf stuurt de Kamer een brief met concrete antwoorden,

[3:06:27] wat al dan niet mogelijk is.

[3:06:30] Vervolgens, voor het einde van het kalenderjaar, wordt de Kamer geïnformeerd hoe meer inzicht

[3:06:35] gekregen wordt op de veiligheid in het VSO.

[3:06:39] Dan, voor het einde van het jaar, ontvangt de Kamer een brief over continue screening

[3:06:43] in het funderend onderwijs.

[3:06:47] En dan nog twee vervolgen.

[3:06:49] Voor het einde van dit kalenderjaar ontvangt de Kamer een brief over doelgroepen in de

[3:06:56] Landelijke Veiligheidsmonitor en dan voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief

[3:07:02] over leerlingen mee te nemen in de protocollen bij incidenten.

[3:07:07] Ten slotte wordt de Kamer geïnformeerd over de pilot onderwijstijd.

[3:07:12] Ik kijk even naar beide kanten.

[3:07:15] Voorzitter, ik denk dat u heel volledig en correct was.

[3:07:18] Er is één punt, en dat ging over de brief van Dijkgraaf, want u zei volgens mij wat

[3:07:23] wel en niet mogelijk is.

[3:07:25] Dat zag specifiek op de internationale studenten en de mogelijkheden om wel of niet een visum

[3:07:31] in te trekken, om beurzen in te trekken, dat soort zaken.

[3:07:33] Ja, sancties ten aanzien van.

[3:07:35] Toen ik hem oplast, dacht ik al dat dat concreet zou zijn, dus dank even voor die concretisering.

[3:07:39] Ik kijk eventjes ook naar de commissie, daarmee voldoende afgeconcludeerd.

[3:07:45] Dan dank ik Ieders aanwezigheid, ik dank de minister, ik dank haar ondersteuning voor

[3:07:50] de uitgebreide en snelle beantwoording, ik dank de commissieleden voor het mooie debat,

[3:07:56] ik dank de mensen op de publieke tribune, de mensen die thuis mee hebben geluisterd en

[3:08:00] wens u allen nog een goede voortzetting van de dag.