Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Defensie

[0:00:04] Goedemorgen, dames en heren.

[0:00:05] Ik open de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Defensie.

[0:00:11] Bij de regeling van werkzaamheden zijn, dacht ik, geen onderwerpen binnengekomen.

[0:00:15] Dan kunnen we dat punt verder overslaan.

[0:00:18] Mededelingen heb ik ook niet.

[0:00:20] Brievenlijst particulieren, wie heeft daar een opmerking over?

[0:00:25] Brievenlijst organisaties, ook niet.

[0:00:29] Dan komen we bij agenda punt 4, de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28 mei.

[0:00:35] was al geagendeerd voor het commissiedebat RBZ op 15 mei.

[0:00:38] En dat commissiedebat is weer verplaatst, als ik het goed heb begrepen.

[0:00:42] Dus dat komt dan later weer terug.

[0:00:46] Agenda punt vijf.

[0:00:48] Een brief van de minister behalve een beantwoording van een vraag van de commissie

[0:00:51] over het fiche Mededeling Europese Defensie-Industriestrategie en de

[0:00:56] Verordening Europese Defensie-Industrieprogramma was ook geagendeerd

[0:01:00] voor dat commissiedebat RBZ van 15 mei en komt dus later weer terug, omdat

[0:01:04] dat dat gisteren niet doorging.

[0:01:06] Dan kom ik bij de brieven van bewindspersonen.

[0:01:09] En eerst vat ik even samen de punten 6 tot en met 11 en stel daarover de vraag of bij

[0:01:14] die punten 6 tot en met 11 iemand iets controversieel zou willen laten verklaren.

[0:01:20] Dat is niet het geval.

[0:01:22] Dan gaan we nou verder met die punten 6 tot en met 11 bekijken wat de voorstel is

[0:01:27] om daar verder mee om te gaan.

[0:01:29] Punt 6 een reactie op de motie van het lid

[0:01:31] Noordkamp en anderen over het in kaart brengen van het aandeel van in NAVO-landen

[0:01:35] geproduceerde defensieproducten dat naar buiten de NAVO weglekt.

[0:01:41] Het voorstel is om dit voor kennisgrijping aan te nemen.

[0:01:44] Akkoord. Agenda punt 7.

[0:01:47] Brochieren DNP bij de tijd 2.0.

[0:01:49] Aktualisatie defensie materieel proces.

[0:01:53] Ook hier is het voorstel om dat agenderen voor het commissiedebat materieel op 13

[0:01:57] juni aanstaande akkoord van uw kant.

[0:02:00] Dat is het geval.

[0:02:02] Agenda punt 8.

[0:02:03] Verdrag tussen het Koninkrijk van Nederland en de Republiek Ivoorkust betreffende de status

[0:02:08] van het personeel van het ministerie van Defensie van het Koninkrijk van Nederland dat zich op

[0:02:12] het Ivooriaans grondgebied bevindt in het kader van militaire activiteiten.

[0:02:17] Het voorstel is om deze brief of kennisgeving aan te nemen.

[0:02:21] U stemt daarmee in.

[0:02:22] Dan is dat ook goed besloten.

[0:02:25] Agenda punt 9.

[0:02:26] Een brief van de staatssecretaris over de juridische procedure in zaken vervanging

[0:02:30] onder zeebootcapaciteit.

[0:02:33] Het voorstel is om deze brief voor kennisgrijping aan te nemen.

[0:02:36] Een akkoord van uw kant.

[0:02:37] Dan krijgen we agenda punt 10, een brief van de minister over de vertraging van de

[0:02:42] Zijner-Majesteits Carol Doorman.

[0:02:44] Ook hier is het voorstel om die brief voor kennisgrijping aan te nemen.

[0:02:47] U stemt daar zo te zien mee in.

[0:02:49] Dan is dat de conclusie.

[0:02:50] Agenda punt 11, een brief van de minister over de Nederlandse bijdrage aan NAVO

[0:02:55] duchtruimactiviteit in Estland en verlenging van de bijdrage aan de

[0:02:59] Enhanced Forward Presence in Litouwen. Het voorstel is om dit te agenderen voor het

[0:03:05] commissiedebat NAVO op 4 juni aanstaande. Akkoord? Dat is het geval.

[0:03:12] Dan gaan we naar agenda punt 12. Aandachtspunten bij de eerste

[0:03:15] superlatorenbegroting 2024 van Defensie en het Defensie Materieel Begrotingsfonds.

[0:03:20] Als u dat wilt, kunt u dat betrekken bij het inbrengen van feitelijke vragen op

[0:03:24] op 17 mei over de eerste supplementaire begroting 2024 van Defensie

[0:03:29] en het Defensie Materieel Begrotingsfonds.

[0:03:32] Geen opmerkingen van uw kant, dan stemt u daarmee in, concludeer ik.

[0:03:36] Dan krijgen we agenda punt 13.

[0:03:39] Dat is een brief van de voorzitter van de Tweede Kamer

[0:03:43] en ook een brief van het presidium over het doorgeleiden van de handleiding

[0:03:46] uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat bewindspersonen.

[0:03:50] Nou, u weet dat dit ook in stemming is

[0:03:52] geweest in de plenaire zaal en de Kamer heeft ingestemd met die handleiding.

[0:03:58] Nou, het voorstel is dat u dat allemaal ter informatie tot u neemt.

[0:04:05] En er is een uitgebreide nood.

[0:04:08] Die ga ik denk ik maar niet helemaal voorlezen, tenzij u daar behoefte aan heeft.

[0:04:13] Maar de vraag is of u daar nog opmerkingen of vragen over heeft.

[0:04:18] wellicht, als dat ook niet het geval is, dan kunnen we het verder voor dit moment hierbij laten.

[0:04:26] Dan kom ik bij agenda punt 14.

[0:04:30] Dat gaat over de voorbereiding van het notaoverleg Veteranen.

[0:04:35] Dat zal plaatsvinden op 24 juni.

[0:04:37] Dat is de planning, 24 juni.

[0:04:39] En de vraag is nou of u ter voorbereiding op dat notaoverleg nog een ronde tafelgesprek

[0:04:45] Veteranenbeleid wilt voeren met de gebruikelijke betrokken organisaties.

[0:04:52] Dan denk ik aan het Veteranenplatform, Veteranenombudsman

[0:04:55] en ook allerlei andere organisaties op het gebied van veteranen.

[0:04:59] Dat hebben we elk jaar gedaan.

[0:05:00] En als u zegt dat willen we nu weer, dan zullen we dat regelen.

[0:05:03] Mag ik concluderen dat u dat weer wilt? Zo te zien wel, ja.

[0:05:07] Dan gaan we dat doen, althans de G4 gaat dat regelen.

[0:05:10] Dan komen we bij de activiteiten van de commissie.

[0:05:15] Een hele lijst en er is één ding vet geprint.

[0:05:19] Dat wil ik eventjes onder uw aandacht brengen.

[0:05:22] Dat gaat over het commissiedebat personeel en Defensie heeft aangekondigd dat uiterlijk 23 mei

[0:05:28] nog twee brieven inzaken personeel aan de Kamer zullen worden gestuurd.

[0:05:32] En het voorstel doen wij nu, want we krijgen niet voor die tijd nog weer een nieuwe

[0:05:36] procedurevergadering.

[0:05:37] Het voorstel doen we dus nu om deze brieven na ontvangst ook te agenderen

[0:05:40] voor het commissiedatepersoneel.

[0:05:43] Nou, dat lijkt logisch en zo te zien vindt u dat ook.

[0:05:45] Dan zullen we dat op die manier afhandelen.

[0:05:48] De GV'er.

[0:05:52] Een tweede punt ter bespreking is wellicht

[0:05:54] dat gisteren het commissiedebat RBZ Defensie is uitgesteld tot volgende week.

[0:06:00] Daar heeft u toe besloten.

[0:06:02] Nou, is er een aantal opties?

[0:06:07] De meest praktische optie zou zijn volgende week donderdag kwart voor zes, kwart voor negen.

[0:06:18] Dus dat leg ik aan u voor, of dat oké is.

[0:06:22] Donderdag kwart voor zes, kwart voor negen.

[0:06:34] Aanstaande donderdag, volgende week donderdag dus, kwart voor zes, kwart voor negen.

[0:06:39] een alternatief zou zijn, maar dat is minder geslaagd,

[0:06:42] omdat dat dan een uur minder zou zijn, kwart over twee, kwart over vier.

[0:06:50] Maar we denken dat...

[0:06:59] Nou, ik hoor verschillende dingen en ik zie dat meneer X wat wil zeggen.

[0:07:03] Gaat uw gang.

[0:07:04] Ja, wat misschien handiger is, is zou mijn voorstel een schriftelijk overleg

[0:07:07] op de RBZ-inzet te doen.

[0:07:10] En we hadden volgens mij ook besproken dat de Europese defensie-

[0:07:13] Misschien is de strategie wel wat minder druk opzit qua thuislijnen

[0:07:16] om die ook daar te bespreken.

[0:07:17] Dus misschien kunnen we die strategie dan bij het commissiedebat,

[0:07:21] materieel of een ander commissiedebat, dat ook vrij korttermijn is,

[0:07:23] agenderen, zodat we wel meer tijd hebben om dat te bespreken.

[0:07:26] Misschien is dat een goede oplossing in dit geval.

[0:07:28] JOURNALISTE Oké, ik knip dat even in twee stukken.

[0:07:31] Het eerste is om het commissiedebat RBZ Defensie

[0:07:34] dus daarvan een schriftelijk overleg te maken.

[0:07:37] Hoe wordt daarover gedacht? Kunnen anderen zich daarin vinden?

[0:07:42] Dat is het geval.

[0:07:43] Dan is dat tweede voorstel van de heer Eikens, namelijk om defensie-industrie-strategie,

[0:07:49] zo vat ik het even samen, te voegen bij het commissiedebat materieel op een later tijdstip,

[0:07:55] omdat volgens de heer Eikens daar ook minder tijdsdruk op staat op dit moment.

[0:08:00] Wat vindt u daarvan?

[0:08:01] Kunt u zich daar ook in vinden?

[0:08:03] Nou, dan zijn die beiden voorstellen van de heer Eikens overgenomen en dan hoeven we dus

[0:08:07] niet volgende week nog weer een commissiedebat extra in te plannen.

[0:08:11] En dat zal iedereen wel echt ook heel goed uitkomen.

[0:08:14] Dank, meneer Eikens, voor deze suggesties.

[0:08:16] En dan hebben we dat voldoende besproken, denk ik.

[0:08:20] Nou, dan gaan we verder met onze agenda.

[0:08:24] En dan kom ik alweer bij de rondvraag.

[0:08:26] Ik kijk gewoon maar even aan u allen aan.

[0:08:27] Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft?

[0:08:30] Dat is niet het geval.

[0:08:31] Nou, dan zijn we snel klaar vandaag.

[0:08:33] Dank voor uw bijdrage en tot de volgende keer.