Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

[0:00:02] Goedemiddag. Het is vijf uur en ik stel voor dat we beginnen met de procedurevergadering

[0:00:08] van de vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

[0:00:11] Ik heet alle leden welkom, de Griffie, de mensen die toeschouwer zijn en ook de mensen die wellicht meekijken.

[0:00:19] We hebben een mooie agenda voor liggen en ik dacht laten we daar gelijk mee beginnen.

[0:00:23] Agenda punt 1 betreft de regeling van werkzaamheden.

[0:00:27] Daar is één punt voor binnengekomen van mevrouw Zeedijk.

[0:00:31] Tweede.

[0:00:32] Tweede voorstel?

[0:00:34] Ja.

[0:00:34] O, ook nog één van de heer Thijssen, zie ik.

[0:00:37] Nou, dan beginnen we met het voorstel van mevrouw Zeedijk.

[0:00:42] Wilt u hem nog kort toelichten?

[0:00:44] Ik wil het graag kort toelichten, dank u wel, voorzitter.

[0:00:46] Ik wilde heel graag de ACM uitnodigen om, naar aanleiding van het commissiedebat dat wij

[0:00:53] voor het proces hebben gevoerd.

[0:00:56] Daar kwam ACM enorm vaak ter sprake en ik zou ze graag eens iets over haar laatste jaarverslag

[0:01:05] willen laten vertellen over hoe ze prioriteiten stellen in hun werk en ook of zij nog instrumentarium

[0:01:10] missen om de marktconcentraties in onze ketens aan te pakken.

[0:01:20] Helder. Ik kijk even rond.

[0:01:22] want wie is het daar niet mee eens om dit te doen?

[0:01:27] Nou, volgens mij heeft u unaniem steun, dus dat gaan we organiseren.

[0:01:33] Dank voor de toelichting. Dank voor uw steun.

[0:01:35] En dan gaan we over naar het volgende verzoek van de heer Thijssen.

[0:01:40] Wellicht wilt u kort toelichten.

[0:01:43] Ja, bij de technische briefing die we vorige week hadden over de verduurzaming van Tata,

[0:01:47] werd duidelijk dat er ook nog een vertrouwelijk rapport is van Wijers en Blom.

[0:01:50] Dat zou ik heel graag willen inzien voor het debat van volgende week, op een

[0:01:53] vertrouwelijke manier volgens mij, maar volgens mij kan dat geregeld worden.

[0:01:56] Dus dat is mijn verzoek.

[0:01:59] Ik kijk naar de griffie.

[0:02:00] Dat is in principe gewoon een informatieverzoek, dus daar hoeven we niet over te stemmen.

[0:02:02] Dus wat mij betreft kunnen we organiseren, denk ik, om dat vertrouwelijker inzage te leggen.

[0:02:10] Goed, dan is er mevrouw Rodekerk.

[0:02:13] Zal ik het verzoek gelijken?

[0:02:15] U wil graag agendapunt 44 naar voren, dat heb ik begrepen.

[0:02:18] Ik kijk even rond.

[0:02:19] Dat heeft te maken met inzet in de plenaire zaal.

[0:02:23] Dus met uw welnemen gaan we eerst nog naar punt 44 en dan terug naar twee.

[0:02:28] Dat betreft het overzicht van de pleneer aangemelde wetsvoorstellen,

[0:02:35] debatten en nog de plenaire commissie-debatten.

[0:02:38] En mevrouw Rodekerk, u heeft volgens mij het een en ander

[0:02:43] bij de volle agenda voor volgende week.

[0:02:46] Dat klopt, we hebben een viertal commissiedebatten staan, technische briefings en natuurlijk

[0:02:52] nog een plenaire debat over Tata, dus het zou mij wel verstandig lijken om even te kijken

[0:02:59] naar of we al die debatten willen laten doorgaan of wellicht wat later verplaatsen, zeker ook

[0:03:05] als het debaten betreft over onze werp als waterstof, die in het formatieakkoord weer

[0:03:10] heel anders staan dan hoe dit kabinet het aan het uitvoeren is.

[0:03:17] Maar goed, ik ben benieuwd hoe de andere leden er naar kijken.

[0:03:20] Het zou mij wel een goed idee lijken om daar dus iets scherper in te kiezen

[0:03:23] voor de komende weken.

[0:03:25] En uw voorstel is om een aantal debatten door te schuiven.

[0:03:29] En dan heeft u het in ieder geval over het debat, het commissiedebat waterstof.

[0:03:33] Kunnen ze gewoon even, benoem ze maar even concreet.

[0:03:39] Wat er staat is inderdaad de energieraad, dat staat volgende week,

[0:03:41] waterstof, verduurzaming industrie en mijnbouw Groningen.

[0:03:47] De week erop is er dan weer kernenergie en hier komt dus nog het debat van Tata Steel

[0:03:51] bij voor komende week.

[0:03:52] Dus ik zou inderdaad willen voorstellen om een aantal debatten te verplaatsen, bijvoorbeeld

[0:03:58] de eerste twee.

[0:04:00] Goed, ik voorstel de eerste twee debatten van 28 mei te verplaatsen.

[0:04:04] Ik kijk eerst naar mevrouw Kreugen, die had volgens mij het eerst de vinger omhoog.

[0:04:09] Ik ben daar iets minder toe genegen, maar ik begrijp dat het om vier debatten gaat.

[0:04:18] Volgende week zijn er vier debatten en twee technische briefings.

[0:04:21] En ook nog een plenaire debat.

[0:04:27] Het plenaire debat is Tata, toch?

[0:04:30] Dan heb je een verduurzaming in de industrie en een plenaire debat Tata in één week.

[0:04:40] Voor deze commissie zijn er twee technische briefings, vier commissiedebatten en dat

[0:04:44] parlementaire debat over Tata, dus zeven activiteiten.

[0:04:48] Ja, waarbij het natuurlijk bij veel fracties niet allemaal bij één persoon valt.

[0:04:53] Maar goed, ik kan me best voorstellen dat één van deze dingen eraf schuift.

[0:04:58] Ik kijk even naar mevrouw Posma.

[0:05:01] Er zijn volgens mij een aantal die we er wel op moeten houden, zoals de Energieraad.

[0:05:05] Ook de verduurzaming in de industrie is al een keer verzet.

[0:05:08] Ik krijg dat toch aan die wel te behandelen.

[0:05:13] Tegelijkertijd begrijp ik wel wat er gevraagd wordt.

[0:05:18] Maar aan de andere kant zou ik niet teveel vertraging willen, want dan zouden we naar

[0:05:21] het debat over waterstof kijken om die te verplaatsen.

[0:05:24] Dat is hem dan, denk ik, concreet.

[0:05:29] En ik neig ook minder naar verplaatsen, tegelijkertijd begrijp ik wel wat er gevraagd wordt.

[0:05:37] Ik kijk even naar mevrouw Roodkerk opnieuw.

[0:05:39] Kunnen u even met het voorstel van om het commissie debat waterstof te verplaatsen?

[0:05:43] Want dan brengen we dat in stemming.

[0:05:47] Goed, kijk even rond.

[0:05:49] Wie is er voor verplaatsen van het debat waterstof?

[0:05:53] Verplaatsen met zeg maar een week of twee?

[0:05:56] Of waar hebben we het dan over?

[0:05:58] Daar hebben we vanmiddag naar gekeken.

[0:06:00] Het wordt wel lastig om het voor de zomer nog in te plannen, ook gezien de korte periode die we nog hebben.

[0:06:07] Meneer Erkens.

[0:06:07] Mag ik een technische vraag stellen, voorzitter?

[0:06:10] U mag alle vragen stellen.

[0:06:11] Nee, dat mag sowieso.

[0:06:13] Want valt hij dan ook niet samen met het plannerende debat over Tata?

[0:06:16] Misschien dat daar dan wel iets voor te zeggen is om die in ieder geval te verplaatsen.

[0:06:19] Maar wat mij betreft kunnen de andere debatten wel blijven staan, met name ook met energieraad.

[0:06:22] Die zal gewoon plaatsvinden daar.

[0:06:27] Ja, energieraad.

[0:06:33] Ja, klopt.

[0:06:37] Dus het energiecommissiedebat, energieraad, is tijdens het plenarydebat over Tata.

[0:06:42] Dat leek mij dus logisch dat dat dan niet doorgaat of verplaatst wordt.

[0:06:46] En dan daarnaast inderdaad nog die waterstof.

[0:06:48] Dat lijkt me dan eentje die wellicht dan inderdaad iets later kan.

[0:06:53] Dat zou het suggestie zijn.

[0:06:58] Ja, maar dat is natuurlijk een andere commissie.

[0:07:01] Het voorstel is dus het commissiedebat en de Giraad.

[0:07:03] Dat valt samen met het Planeer Tata debat.

[0:07:06] Om dat in ieder geval te verplaatsen.

[0:07:07] Want een aantal zou zich dan moeten verdubbelen.

[0:07:12] Maar is dan het voorstel... Ik kijk even rond.

[0:07:15] Het is wel een commissiedebat.

[0:07:17] En de Giraad vindt plaats op 30 mei.

[0:07:19] Dus of het is verplaatst naar de 29ste.

[0:07:24] Het moet SO, ja.

[0:07:27] Wat willen jullie verplaatsen?

[0:07:28] Of een SO?

[0:07:32] Voorzitter, ik zou het liefst willen verplaatsen.

[0:07:34] We hebben afgesproken dat we het debat maar twee uur doen, dus dat we het een kort debat houden.

[0:07:39] Dat zou ingeklemd moeten kunnen worden.

[0:07:49] Ik overleg heel even met de Griffie, want dan moet je even kijken hoe die praktijk is.

[0:08:03] Het voorstel dat zou kunnen, ik leg dat maar even in het midden, is dat we het debat energieraad

[0:08:09] verplaatsen naar de 29e en dan waterstof verplaatsen naar later, waarbij we uiteraard een poging

[0:08:16] kunnen doen om dat voor de zomer in te plannen.

[0:08:19] Dan is er één dat wellicht wel ergens past, maar dat wordt wel een opgave.

[0:08:23] Maar nou, daar kunnen we ons best voor doen.

[0:08:26] Ja, ik kijk even rond.

[0:08:28] Kan dat op uw instemming rekenen of moeten we hier over stemmen?

[0:08:32] Of wil iemand daar nog wat over opmerken?

[0:08:34] Ik zou het wel echt heel lastig vinden als het echt na de zomer wordt.

[0:08:37] Dus ik ga akkoord als het is binnen een afzienbare tijd.

[0:08:42] maar niet daarna lijkt mij gewoon lastig.

[0:08:47] Ik kan daar wel een inspanningsverplichting in aangeven,

[0:08:51] maar ik kan het niet 100% garanderen dat dat ook plaatsvindt.

[0:08:56] Maar we kunnen wel ons uiterste best doen.

[0:09:01] Ik kijk even rond, kunt u daarmee leven?

[0:09:03] Mevrouw Kreugen, ik kijk even naar u nog.

[0:09:05] Zou u daarmee kunnen leven als we gewoon ons uiterste best doen

[0:09:08] om een voor de zomer in te plannen?

[0:09:14] En dan blijft staan Verduurzaming Industrie, Energieraad...

[0:09:22] En Commissie Debat Mijnbouw Groningen en de twee technische briefings.

[0:09:25] Het zijn gewoon hele andere bewindspersonen en een heleboel fracties hebben gewoon hele andere woordvoerders.

[0:09:30] Dus ik vind het gewoon een beetje lastig dat...

[0:09:33] Verduurzaming Industrie en Tata, dat is eigenlijk een zeer overlapping onderwerp in eenzelfde week.

[0:09:40] Daar is dan een keuze om dat te doen, terwijl waterstof dat debat heeft.

[0:09:44] Wachten we ook al, weet ik, voor hoelang we kunnen.

[0:09:46] Ja, ik wil er wel één ding bij opmerken.

[0:09:48] Je hebt fracties die onder de tien draken en daar zit het algemeen,

[0:09:53] valt dit gemiddeld al onder één woordvoerder.

[0:09:55] Dus daar zit natuurlijk voor een heel groot deel van de fracties wel dat lastige punt.

[0:09:59] Maar mevrouw Posma wou daar iets over zeggen, over iets anders.

[0:10:03] Voorzitter, ik probeer toch, denk ik, net als iedereen, een beetje een brug erin te bouwen.

[0:10:08] Ik deel ook wel de opmerking van mevrouw Kreuger dat ook het waterstoftebod is wel een belangrijke

[0:10:14] om te hebben eigenlijk voor de zomer.

[0:10:17] Dus daar zit voor mij ook wel een risico in.

[0:10:21] Dan zou ik nog liever hebben, en dat vind ik zelf ook heel moeilijk om te zeggen, dat

[0:10:25] we de energieraad schriftelijk afhandelen, om dan wat meer ruimte te geven en dan wel

[0:10:30] waterstof gaan doen, dan deze keuze.

[0:10:34] Ik ben wel bang dat hij anders na de zomer pas komt, als ik dit zo hoor.

[0:10:40] Ja, mevrouw Kreuger.

[0:10:42] Ja, nog een heel ander voorstel.

[0:10:43] Dat bevast me vast niet, terzommege partijen dank wordt afgenomen.

[0:10:45] Maar we zaten al te worstelen met de datum van het commissiedebat, kernenergie,

[0:10:50] omdat we dan nog niet het werkbezoek hebben gehad.

[0:10:52] En we met elkaar zeiden, nee, maar omdat we met elkaar zeiden,

[0:10:55] goh, het is wel eerlijk om eerst met mensen in gesprek te gaan voordat we het debat hebben.

[0:11:00] Dus je zou ook waterstof naar 5 juni kunnen doen en dan een nieuwe datum zoeken voor kernenergie.

[0:11:18] Ja, ik begrijp dat het nu vrij ingewikkeld wordt.

[0:11:22] We gaan even het eerste afpellen.

[0:11:24] Wat zou kunnen, is dat we van het commissiedebat energieraad een schriftelijk overleg maken

[0:11:28] en de rest laten staan.

[0:11:30] Laten we eerst daar even naar kijken.

[0:11:31] Als dat, dan maken we het minder ingewikkeld dan...

[0:11:35] Mevrouw Posner.

[0:11:36] Sorry, voorzitter, maar die zit bij mij echt in verband met het vasthouden van het waterstofdebat.

[0:11:41] En dan vind ik het voorstel van mevrouw Kreuger interessanter.

[0:11:45] Dus dat we dan desnoods de kernenergie erachter zetten na het werkbezoek.

[0:11:50] Dus dan houden we wel het debat over de energieraad.

[0:11:56] En dan verplaatsen we de waterstof naar de kernenergie.

[0:12:03] Goed, dat is het voorstel wat u op tafel legt.

[0:12:07] Ik kijk even rond.

[0:12:08] Hoe wordt daar tegen aangekeken?

[0:12:11] Prima, wat mij betreft.

[0:12:13] Het laatste voorstel.

[0:12:14] Van mevrouw Posma.

[0:12:15] Ja, geen steun vanuit ons.

[0:12:19] Want we willen het kernenergiedebat wel op tijd hebben voor de zomer.

[0:12:21] En dat schuift er ook overheen.

[0:12:22] Er liggen nog een aantal heel grote brieven daar.

[0:12:24] Op de agenda die we ook als Kamer moeten bespreken.

[0:12:28] Ik denk dat we dan het voorstel van mevrouw Posma gewoon in stemming moeten brengen.

[0:12:32] En kijken wat het dan gaat worden.

[0:12:35] Dus het zou het voorstel zijn om alles door te laten gaan.

[0:12:39] Maar waterstof niet in deze week.

[0:12:42] Dus energieraad komt op de plaats van waterstof.

[0:12:44] Waterstof op de plaats van kernenergie.

[0:12:47] En dan kernenergie zullen we ons best doen om het voor de zomer te doen.

[0:12:50] Maar het zal een ingewikkelde worden.

[0:12:51] Maar dat wordt een inspanningsverplichting.

[0:12:53] Ik kijk even rond.

[0:12:53] Wie kan daar mee instemmen?

[0:12:59] Iedereen behalve de VVD en de PVV.

[0:13:02] Ik denk dat de uitslag wel helder is.

[0:13:07] Volgens mij is daarmee het voorstel van mevrouw Posma niet een grote meerderheid, maar wel

[0:13:12] een meerderheid aanvaard, dus volgens mij wordt dit een doel.

[0:13:18] Dan gaan we uiteraard een inspanning doen om kernenergie wel voor de zomer in te brengen.

[0:13:24] Dan hebben we daarmee agendapunt 44 afgehandeld en als u weg moet, mevrouw Radekerk, dan kunt

[0:13:30] u uiteraard gaan.

[0:13:31] Dat mag sowieso.

[0:13:32] Iedereen mag dat doen.

[0:13:33] Maar wij gaan terug naar agenda punt 2, dat betreft de brievenlijst voor particulieren.

[0:13:44] Ik kijk even of iemand een brief aan de orde wil stellen.

[0:13:48] Niets. Dan hebben we daarmee deze brieven behandeld en zullen we ze verder afhandelen,

[0:13:56] zoals op de lijst staat.

[0:13:59] Dan hebben we agenda punt 3, de brievenlijst organisaties.

[0:14:03] Heeft iemand daar een brief bij die hij aan de orde wil stellen?

[0:14:06] Mevrouw Van Metelen.

[0:14:08] Ik wilde eigenlijk wel vragen om de eerste zes, de eentwintig met zes, toe te voegen aan

[0:14:15] de komende commissie-debat over marktoordening en consumentenbescherming.

[0:14:20] Dat is ook het voorstel zoals die hier nu staat.

[0:14:21] Oké, ik kreeg door dat ik het dan toch nog moest zeggen, dus bij deze.

[0:14:26] Nee, dat doen we even.

[0:14:28] Prima.

[0:14:29] Voor ons zijn er nog andere brieven die aan de orde gesteld moeten worden, of zullen ze

[0:14:32] afhandelen, zoals je ziet.

[0:14:34] Ik wil mijn collega helpen.

[0:14:36] Dat debat is al geweest.

[0:14:38] Misschien heb jij het bedoeld bij de nog in te plannen.

[0:14:40] Anders dan dat je dat bedoelt.

[0:14:42] Misschien puur te ondersteunen voor jou.

[0:14:44] Dat debat is al geweest en die wil ik namelijk volgen.

[0:14:46] Dankjewel.

[0:14:48] De datum klopt inderdaad niet.

[0:14:50] Die hier staat.

[0:14:51] Dus bij het aanstaande.

[0:14:54] Nee, die brieven waren allemaal

[0:14:57] ingezonderd en behoorlijk

[0:14:58] van het commissiedebat. Maar als jullie

[0:15:04] Een van deze brieven hebben wij niet met het debat gehad.

[0:15:14] Dan doen we het bij het volgende debat.

[0:15:20] Zullen we de rest afhandelen zoals het hier staat?

[0:15:25] Dan hebben we de brievenlijstorganisaties ook afgehandeld.

[0:15:29] Afgehandeld. Dan gaan we naar de uitnodigingen.

[0:15:33] Er zijn er heel wat.

[0:15:35] De eerste is een verzoek om een kennismakingsgesprek met MKB Nederland.

[0:15:39] Het voorstel is ter bespreking.

[0:15:42] En ik kijk even rond of er mensen zijn die dit kennismakingsgesprek zouden willen.

[0:15:49] Meneer Thijssen?

[0:15:51] Ik en mijn collega White willen hier graag gebruik van maken.

[0:15:53] Dus dat zijn er twee.

[0:15:54] En vooral van Metelen ook zijn er, de heer Kisteman, een vraag.

[0:15:59] Ga ervan.

[0:16:01] Volgens mij staat in de uitnodiging, of in de brief, dat ze het graag met de commissie van SZW willen doen.

[0:16:09] Dus prima, ik vind het hartstikke goed, maar de vraag is om het met, ze hebben het de vorige keer, toen zat ik zelf nog aan de andere kant bij EZK gedaan, en nu is de vraag om het met SZW te doen.

[0:16:18] Dat weet ik, maar in de brief staat SZW.

[0:16:20] Ja, hij is gericht aan SZW, maar hij is bedoeld voor deze commissie.

[0:16:26] Ja, en we nodigen SZW uit.

[0:16:30] Ik vind het goed hoor, maar vandaar dat ik was zelf ook een beetje verward.

[0:16:34] Vandaar de nood.

[0:16:35] Waren wij ook.

[0:16:37] Normaal bestaat het goed voor mekaar.

[0:16:38] Op dit moment hebben we drie aanmeldingen.

[0:16:41] Zijn er meer mensen die zich aanmelden?

[0:16:42] Ja, u wilt zich ook aanmelden.

[0:16:45] Verder geen animo deze eerste vier.

[0:16:47] Dan doen we nog een inventarisatie op te kijken, want we moeten natuurlijk vijf mensen hebben.

[0:16:51] Maar zeker als we de commissie SZW ook uitnodigen, dan zou er een eind moeten kunnen komen.

[0:16:55] Nog een vraag. Moet het allemaal nog voor het zomerreces?

[0:17:03] Moet het voor het zomerreces? Of mag het ook eventueel?

[0:17:07] Nou, omdat de agenda vol zit.

[0:17:11] We gaan het proberen.

[0:17:14] Ja, lekker zo.

[0:17:15] Voorzitter, volgens mij zou ik het juist na het reces doen.

[0:17:18] Ook omdat zij alle voorzitters et cetera willen uitnodigen van het MQB Nederlands.

[0:17:23] Waarschijnlijk hebben zij zelf ook gewoon tijd nodig om dit te organiseren.

[0:17:25] Dus als het agenda iets kan zien, zou ik het gewoon na het zomerreces doen.

[0:17:33] Ja? Goed, gaan we daar in eerste instantie vanuit.

[0:17:38] Dan gaan we naar het verzoek van de Nederlandse brouwers voor een aanbieding petitie applicatie buiten de Kamer.

[0:17:45] Het voorstel van deze over te laten aan de individuele leden en fracties.

[0:17:48] Kunt u daarmee instemmen?

[0:17:50] Ja? Dan hebben we een uitnodiging voor een werkbezoek van de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland.

[0:17:59] Ik kijk even rond of daar animo over is.

[0:18:03] Nou, volgens mij, ik zie er al drie, vier, vijf.

[0:18:06] Ze hebben al vijf aanmeldingen.

[0:18:08] Gaan we dat organiseren?

[0:18:10] Het is hier in Den Haag.

[0:18:11] Het is een bezoek van twee uur, dus wat dat betreft ook, ja.

[0:18:16] Dan gaan we naar agendapunt zeven.

[0:18:18] Een aanbod van PBL voor een technische briefing over het rapport

[0:18:22] trajectverkenning klimaatneutraal 2050.

[0:18:25] Die ligt ook voor ter bespreking.

[0:18:27] Ik kijk even rond of daar animo over is.

[0:18:30] Mevrouw Postma, mevrouw Kreuger en drie heren aan de linkerkant.

[0:18:38] Dus wat dat betreft kunnen we die ook doorgaan laten vinden.

[0:18:42] U heeft ze genoteerd, Greffier?

[0:18:46] Dan gaan we naar het verzoek van Maxel Betonbouw voor een gesprek over industrie, infrastructuur en woningbouw.

[0:18:52] Het voorstel is om dit over te laten aan individuele lenen.

[0:18:56] Zeker uw fracties, kunt u daar maar instemmen.

[0:18:59] Dan gaan we naar de uitnodiging.

[0:19:02] Agenda punt 9.

[0:19:02] Uitdanks Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid voor een

[0:19:06] kennismakingsbezoek.

[0:19:07] Die ligt voor ter bespreking.

[0:19:09] Is daar animo voor?

[0:19:11] Ik zie al zo vier mensen aan de rechterzijde en op z'n minst één aan de linkerzijde.

[0:19:17] Dus laten we die ook doorgang vinden.

[0:19:20] Dan gaan we naar agenda punt 10.

[0:19:22] Dat is het verzoek van ESNL tot aanbieding rapport Kosten en Water, Batterijen en Energiesysteem.

[0:19:29] Het voorstel is om een petitie te organiseren.

[0:19:31] Kunt u daarmee instemmen?

[0:19:34] Dan gaan we naar agenda punt 11.

[0:19:37] Dat betreft het aanbod technische briefing over het rapport Lerende evaluatie,

[0:19:41] klimaatbeleid van PBL.

[0:19:43] Deze ligt voor ter bespreking.

[0:19:46] Wilt u daar gebruik van maken?

[0:19:48] Ik kijk even wie geïnteresseerd is.

[0:19:53] Het is juist niet gecombineerd.

[0:19:55] Het is echt wel een apart verzoek.

[0:20:01] Niemand is geïnteresseerd op dit moment.

[0:20:03] Dan doen we nog wel een inventarisatie uiteraard, maar dan lijkt het erop dat dit geen doelgang zou kunnen hebben.

[0:20:12] Goed, dan gaan we naar het agendapunt.

[0:20:16] Sorry, voorzitter. Het verzoek is om het niet te combineren, maar betekent dit, nu we dit niet

[0:20:23] honoreren, dat het gecombineerd blijft? Nee. Dus nu gaat dat hele rapport van de baan?

[0:20:31] We doen nog een inventarisatie via de mail. Dan pakken we alle voorstellen die jullie voorleggen

[0:20:35] nog een keer in. Maar als niemand reageert, dan is hij in principe van de baan.

[0:20:43] Dan gaan we naar agendapunt 12, dat betreft de wet- en regelgeving.

[0:20:50] Het gaat over de voorlopige toepassing van de protocollen en verdragen van de Wereldpostunie.

[0:20:56] Het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:20:58] Dat kunt u zich daarin vinden.

[0:21:00] Dan gaan we naar 13, de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van EZK

[0:21:05] voor het jaar 2024.

[0:21:07] Het voorstel is om deze aan te melden voor planeerde behandeling.

[0:21:14] Dan gaan we naar agendapunt 14, dat gaat over de conceptregeling in zaken de verlenging van de

[0:21:20] subsidiemodulen, groeifaciliteiten en toetsingskade, risicoregeling en rijksoverheid.

[0:21:25] We gaan eerst even kijken of deze controverseel gesteld moet worden.

[0:21:28] Dat lijkt niet het geval te zijn.

[0:21:30] Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:21:33] Akkoord. Dan gaan we naar agendapunt 15, de goedkeuring van het voornemen tot opzegging

[0:21:39] van het op 17 december 1994 in Lissabon tot stand gekomen verdrag in zaken het Energiehandvest.

[0:21:46] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:21:48] Dat lijkt niet het geval.

[0:21:51] Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:21:54] Akkoord? Ja.

[0:21:56] Dan gaan we naar punt 16, de commerciële radio.

[0:22:00] Kennisgeving, ontwerp, bekendmakingsbesluit, beveiling, vergunningen,

[0:22:03] commerciële niet-landelijke radioomroep.

[0:22:05] Het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:22:09] Dan gaan we naar agendapunt 17, regels over energiemarkten en energiesystemen.

[0:22:14] Het voorstel is om deze informatie tot u te laten komen.

[0:22:19] Als u het daarmee eens bent, dan kunnen wij over naar agendapunt 18.

[0:22:24] Dat betreft de stukken van de minister van EZK.

[0:22:28] Het eerste agendapunt is 18, diplomatieke conferentie, verdrag, genetische bronnen en IE.

[0:22:34] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:22:36] Dat is niet het geval.

[0:22:37] Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:22:40] Akkoord, heer.

[0:22:42] Aangezien het punt 19 betreft de reactie op de gewijzende motie van de leden Grindwis en Vlag

[0:22:46] over het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derde kan worden verhoogd

[0:22:52] naar 33.000 euro.

[0:22:54] Moeten we dit controversieel stellen?

[0:22:57] Niet. Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het te zijne tijd te voeren

[0:23:01] commissiedebat MKB, ondernemen en bedrijfsfinanciering.

[0:23:05] Akkoord.

[0:23:07] Dan gaan we naar agenda punt 20, het jaarverslag 2023 van het staatsdoezicht op de mijnen.

[0:23:12] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:23:14] Dat is niet het geval.

[0:23:15] Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:23:19] Daar ben ik het ook mee eens.

[0:23:20] Fijn. Dan kunnen we naar agenda punt 21, het nationale hervormingsprogramma 2024.

[0:23:27] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:23:29] Ook niet. Dan is het voorstel om deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling.

[0:23:34] Daar kunt u zich ook in vinden, zie ik.

[0:23:37] Dan gaan we naar 22, het mandaat voor onderhandeling en maatwerkafspraken,

[0:23:40] Tata Steel Nederland BV.

[0:23:42] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:23:44] Ook dat is niet het geval.

[0:23:45] Dan gaan we deze betrekken bij het plenaire debat over de toekomst van Tata Steel.

[0:23:50] Dat vindt u ook goed, zie ik.

[0:23:52] Dan gaan we naar 23, de voortgang van de nationale grondstoffenstrategie.

[0:23:57] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:23:58] Ook dat niet.

[0:24:00] Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat

[0:24:03] dat economische veiligheid en strategische autonomie op 26 juni aanstaan.

[0:24:08] Akkoord?

[0:24:11] Dan hebben we daar nog een zaak bij, maar die hebben we gelijke tijd afgehandeld.

[0:24:20] Dus kunnen we naar 24, de voortgang datavisie handelsregister.

[0:24:26] Het voorstel is om de Commissie voor Digitale Zaken verzoeken om de behandeling over te nemen.

[0:24:31] Is dat akkoord?

[0:24:33] Dan hebben wij weer iets van onze workload af.

[0:24:37] Mevrouw Zeedijk.

[0:24:38] Ik zou het ook wel leuk vinden om die te betrekken bij het volgende MKB-debat.

[0:24:43] Omdat ik vind dat we die data uit het handelsregister,

[0:24:48] ook wel eens de kansen, en niet alleen de privacyregels enzo bij bespreken.

[0:24:54] Dat kan wel, maar dan zouden we het voorstel zoals het nu voorligt niet uit moeten voeren.

[0:24:59] Niet aan de commissie Digitale Zaken vragen om in behandeling te nemen.

[0:25:06] Oké, dat klopt.

[0:25:07] Nee, doe het dan maar naar digitale zaken.

[0:25:08] Goed, daar was de rest het mee eens, dus dan houden we het erbij.

[0:25:11] Dank.

[0:25:13] Precies.

[0:25:14] Dat is altijd vrij.

[0:25:17] Ja.

[0:25:18] Als het niet te gek wordt, dan is de voorzitter wel genegen om dat gewoon toe te laten.

[0:25:24] Agenda punt 25 betreft de reactie op het verzoek van de Commissie over het opiniestuk en het

[0:25:29] NSC op 7 april 2024.

[0:25:32] Wat er voor de rest staat, kunt u zelf ook lezen, maar de vraag is of deze brief

[0:25:37] controversieel gesteld moet worden.

[0:25:38] Dat is niet het geval.

[0:25:40] Dan is het voorstel om dit ook te betrekken bij het debat over de toekomst van Tata Steel.

[0:25:46] Akkoord, ja.

[0:25:47] Dan komen we bij 26, voortgang van de verduurzaming van het MKB.

[0:25:51] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:25:53] Ook dat niet.

[0:25:53] Dan is het voorstel om die te zijnde tijd te agenderen voor het commissielibad NKB

[0:25:59] onderneming en bedrijfsfinanciering.

[0:26:01] Ik zou deze ook wel willen betrekken bij het debat over duurzame industrie die we volgende week voeren.

[0:26:07] Ik kijk even rond.

[0:26:07] Kunt u zich vinden bij die aanvulling?

[0:26:10] Ja? Dan doen we dat bij beide.

[0:26:12] Dank. Dan gaan we naar agendapunt 27, de onderzoeksresultaten van kwalitatieve en

[0:26:17] quantitative tekorten cybersecurity professionals.

[0:26:20] Het voorstel is om die te betrekken bij de begrotingsbehandeling.

[0:26:25] Dan gaan we naar de stukken van de minister voor Klimaat en Energie.

[0:26:30] We gaan naar punt 28, dat betreft de openstelling SDE Plus Plus 2024.

[0:26:36] Het voorstel is om deze te agenderen voor het nog in te plannen commissiedebat CCS.

[0:26:43] Voorzitter, aangezien de SDE-rekening over heel veel verschillende technieken gaat,

[0:26:46] is het misschien handig om gewoon bij het debat groen gas en waterstof te doen en andere energiedragers,

[0:26:52] Ik kijk even rond.

[0:26:54] Mevrouw Kreuger vond dat ook.

[0:26:55] Kan de rest zich daarbij aansluiten?

[0:27:00] Dan doen we dat bij het debat over gas.

[0:27:04] Dan komen we bij agendapunt 29.

[0:27:07] Dat betreft de reactie op de initiatiefnota van het lid Kreuger over energie met elkaar.

[0:27:13] Energiecoöperatie is het hart van ons energiesysteem.

[0:27:16] Het voorstel van dit agenderen voor een te zijne tijd tevoerende notenoverleg over de initiatiefnota

[0:27:20] van het lid Kreuger, ik heb de naam zojuist al benoemd van het rapport.

[0:27:25] Hier ligt even een bespreekpunt, want dat te zijnde tijd,

[0:27:29] dat ze als het voor de zomer moet op 24 juni aanstaande zijn.

[0:27:33] Daar staat ook het bezoek van de commissie aan Brussel geplet.

[0:27:36] Dus de vraag is wat u wilt.

[0:27:39] Daar kan ik natuurlijk het in heel wat lastige dingen.

[0:27:42] Ik kijk eerst even rond.

[0:27:44] Wat nu staat is dat we naar Brussel gaan en ik kijk even rond of er een meerderheid

[0:27:49] te vinden is om dat niet door te laten gaan en dan op 24 juni dit te behandelen.

[0:27:53] Wie is voor die behandeling op 24 juni?

[0:27:59] Informeel wel, maar ik denk niet dat mevrouw Kreuger tevreden is met dat we daar een beetje

[0:28:03] informeel afhandelen.

[0:28:06] Meneer Thijs.

[0:28:11] Het is natuurlijk wel een hele ongelukkige timing en we willen wel graag dat er woordvoerders

[0:28:15] zijn als deze wet wordt behandeld, dus is er echt geen andere plek waar we dit kunnen

[0:28:19] doen met elkaar, want we willen het wel heel graag voor de zomer doen.

[0:28:22] Het werd ingediend, er zijn vragen gesteld, antwoorden.

[0:28:25] We hebben nu ook een brief van de minister.

[0:28:27] Dus ja, het is helemaal klaar om te behandelen.

[0:28:29] Maar is er nou echt niet geen enkele andere momenten?

[0:28:34] Excuses. En wij hebben geen enkele andere momenten.

[0:28:37] Het is helemaal vol.

[0:28:39] Dus het is deze of naar de zomer of Brussel uitstellen.

[0:28:42] Dat kan natuurlijk ook.

[0:28:43] Dat was eigenlijk het voorstel wat nu voorlag.

[0:28:47] Ja, daar wordt ook weer verschillend over gedacht, geloof ik.

[0:28:52] Ik kijk even rond.

[0:28:53] Het voorstel is om 24 juni niet naar Brussel te gaan en deze te agenderen.

[0:28:57] Wie is daarvoor?

[0:29:03] Voorzitter, ik vind dit een hele lastige.

[0:29:05] Ik ook.

[0:29:07] Ik vind het heel belangrijk om naar Brussel te gaan, dus dat is iets wat echt vaststaat

[0:29:10] in mijn agenda.

[0:29:12] Tegelijkertijd hebben de collega's hier veel werk afgeleverd en ik snap wel dat dit echt

[0:29:16] voor de zomer moet gebeuren.

[0:29:17] Dus ik vind het een heel moeilijk besluit om te nemen, als ik heel eerlijk ben.

[0:29:23] En ik zou graag beide, dat is dan mijn conclusie, voor de zomer willen hebben.

[0:29:30] Ja, dat snap ik. Dat was ook datgeen wat meneer Thijssen weerstelde.

[0:29:33] Dat is door de Griffie naar gekeken.

[0:29:35] Maar is er door de Griffie gekeken aan een andere datum dan voor het werkbezoek,

[0:29:39] dat die voor de zomer kan plaatsvinden nog, naar Brussel?

[0:29:51] We hebben heel vaak geïnventariseerd en dit kwam er uit.

[0:29:55] Maar goed.

[0:30:02] Nou ja, voorzitter, want ik zag dat wij twee WGO's hebben staan en volgens mij wil een

[0:30:06] WGO voor de voorjaarsnota hebben, maar over het jaarverslag hebben we niet per se een

[0:30:09] WGO met elkaar.

[0:30:10] Dus ik wou het daarna voorstellen, omdat schriftelijk af te doen, maar dan zouden we dat moment

[0:30:13] kunnen gebruiken voor de initiatiefnota.

[0:30:16] Dus volgens mij valt de puzzel dan.

[0:30:17] Dan kun je misschien het jaarverslag bij het andere WGO betrekken, want dat is niet een heel WGO waar het normaal gesproken is.

[0:30:27] Op zich is het een heel constitief voorstel, alleen blijkt dat niet op een maandag te zijn en een WGO-initiatiefvoorstel moet op een maandag.

[0:30:39] Het is een nota-overleg.

[0:30:41] Het WGO-jaarverslag mag op een vergaderdag, normale vergaderdag, maar een notenoverleg of

[0:30:47] een wetgevingsoverleg, normale, moet op een maandag. Vandaar dat we op die 24 is uitgekomen.

[0:30:58] Dan nog een ander voorstel. Want een werkbezoek kunnen we ook bijvoorbeeld de eerste week van

[0:31:03] het reces doen. Volgens mij is Brussel dan niet op vakantie. Of we kunnen het eerste twee weken

[0:31:10] na het zomerreces doen?

[0:31:24] Dat is een...

[0:31:25] Die poging is te maken.

[0:31:27] Dat betekent nog steeds van dat we dus de 24...

[0:31:28] dan blijft het voorstel staan van die 24ste

[0:31:31] want Brussel zou sowieso dan naar een ander moment

[0:31:32] gaan, maar het voorstel blijft voorliggen

[0:31:35] van willen we dan deze nota op de 24ste

[0:31:37] behandelen en Brussel

[0:31:38] op een later moment, eventueel, in de eerste week

[0:31:40] zomerreces, dat kan.

[0:31:42] Ik kijk even rond. Wie is daar voor?

[0:31:46] Ik schat

[0:31:47] in dat mevrouw... mevrouw Kreugler

[0:31:49] Die mag daar niks over zeggen, maar dat de heer Thijssen daar voorstander van is...

[0:31:54] Ik kijk even naar mijn rechterkant.

[0:31:56] Bent u daar voor of tegen?

[0:31:58] Ik zou wel voor willen zijn, maar ik kan echt niet in de eerste week van het zondagreces.

[0:32:02] Dus voor mij houdt dat sowieso op.

[0:32:04] Maar deze behandelen op de 24ste en kijken naar andere momenten.

[0:32:07] Dat kan dus een overleg.

[0:32:08] Maar dan ben ik voor iemand anders aan het spreken, want dit behandelt Alexander Kops.

[0:32:15] Dus u bent er niet voor?

[0:32:17] Nee.

[0:32:17] Ik kijk even naar mevrouw Zeedijk en mevrouw Posma.

[0:32:22] Deze laat ik aan mevrouw Posma over, want als ze het zo moeilijk vindt, dan ben ik tegen.

[0:32:31] Kunnen we hier even een inventarisatie van doen, dat dat even wat veiliger is.

[0:32:37] We gaan even kijken wat de mogelijkheden zijn om het werkbezoek zo'n korte termijn mogelijk in te plannen.

[0:32:43] Waarschijnlijk nog voor de zomerreces of in de eerste week.

[0:32:46] Dan komt het volgende keer terug.

[0:32:48] We hebben nog even de ruimte.

[0:32:49] Dan nemen we besluit over de 24.

[0:32:51] Het lijkt me echt goed dat wetgeving voor een bezoek aan Brussel gaat.

[0:32:57] Brussel is er nog wel even.

[0:33:05] We zoeken het even uit.

[0:33:06] Er komt even een inventarisatie en we komen er over twee weken op terug.

[0:33:11] Maar uw signaal is helder.

[0:33:12] Het zou zeer op prijs staat worden als het de 24e zou passen.

[0:33:17] En Brussel ergens op een later moment zou zijn.

[0:33:19] Ja. Komen we op terug.

[0:33:23] Dan gaan we naar punt 30.

[0:33:25] Ik denk dat die wat makkelijker is, maar je weet het maar nooit.

[0:33:28] Toestemming voor deelname aan een technische briefing...

[0:33:31] over het programma Energiehoofdstructuur.

[0:33:33] Het voorstel is om die voor kennisgeving aan te nemen.

[0:33:36] Wilt u dat? Ja?

[0:33:38] Nou, houd ik toch gelijk.

[0:33:39] Dan gaan we naar nr. 31, dat betreft de versnelling en uitbreiding

[0:33:42] maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht.

[0:33:46] Daar woon ik onder andere zelf dus.

[0:33:48] Maar wilt u deze brief controversieel stellen of niet?

[0:33:51] Ja?

[0:33:54] Mevrouw Kreugen.

[0:33:55] Ik heb wel naar aanleiding van de brief een vraag.

[0:33:58] Namelijk, we hebben ergens rond de jaarwisseling, volgens mij,

[0:34:02] hebben wij als commissie een nieuw informatiearrangement

[0:34:06] rond netcongres die afgesproken met het ministerie.

[0:34:11] Ik ben eigenlijk benieuwd of dat, we hebben een debat op 20 juni,

[0:34:16] of daarvoor al dat nieuwe informatiearrangement wordt ge...

[0:34:22] Ik weet niet welk werkwoord hierbij hoort.

[0:34:24] Welk werkwoord hoort bij een informatiearrangement?

[0:34:26] Rappeleren, zegt de Griffier zojuist.

[0:34:28] Nou, iets.

[0:34:30] Dat gaan we doen.

[0:34:30] Doe iets.

[0:34:31] Dat doen we.

[0:34:32] En dan begrijp ik dat we deze brief niet controversieel stellen.

[0:34:35] Het rappel zullen we doen en deze brief vertrekken we dan met uw instemming

[0:34:42] voor het commissiedebat elektriciteitsnet, energie, infrastructuur en res op 20 juni aanstaande.

[0:34:49] Dan gaan we naar agenda punt 32, de update aan veranderde routekaart wind op zee.

[0:34:54] Moeten we die controversieel stellen?

[0:34:55] Dat is niet het geval.

[0:34:57] Dan betrekken we die bij datzelfde debat op 20 juni akkoord.

[0:35:01] Dan gaan we naar 33, toekomstig stimuleringsbeleid zon, PV en windenergie

[0:35:05] Op land na SDE++ moet die contraps heel worden gesteld.

[0:35:08] Dat is niet het geval.

[0:35:09] Dan gaat hij ook naar het debat van 20 juni.

[0:35:13] Dan gaan we naar agendapunt 34, reactie op verzoek commissie over stikstof,

[0:35:16] regionale projecten en MIEK.

[0:35:19] Moet deze contraps heel worden gesteld?

[0:35:21] Dat is ook niet het geval.

[0:35:22] Dan gaat hij ook naar het debat van 20 juni.

[0:35:25] Dan komt bij 35 reactie op het advies Wetenschappelijke Klimaatraad met iedereen

[0:35:29] de transitiezin.

[0:35:30] Moet die contraps heel worden gesteld?

[0:35:32] Nee? Dan willen we die agenderen voor de te zijnde tijden voor het commissiedebat

[0:35:37] over klimaat en energie algemeen.

[0:35:38] Akkoord? Dan gaan we naar het punt 36, stand van zaken energie, diplomatie en import van waterstof.

[0:35:46] Een reactie op de gewijzende motie van het lid Erkens.

[0:35:49] Moeten we deze brief controversieel stellen?

[0:35:52] Niet? Dan is het voorstel om die te agenderen voor het commissiedebat over waterstof,

[0:35:57] groengas en andere energiedragers op 29 mei aanstaande.

[0:36:01] De heer Erkens is het ermee eens en de rest geloof ik ook, zo te zien.

[0:36:05] Dan kunnen we naar de stukken van de staatssecretaris van EZK.

[0:36:09] Agenda punt 37 evaluaties nationaal programma Groningen.

[0:36:13] Moet dat controverseel worden gesteld? Dat is niet het geval.

[0:36:16] Dan is het voorstel om die te agenderen voor het commissiedebat van 30 mei aanstaande.

[0:36:21] Akkoord.

[0:36:22] Dan hebben we nog een agenda punt 38 en deze gebruiksruimte besluit Waddenzee.

[0:36:28] Moet die controverseel worden gesteld?

[0:36:30] Dat ook niet.

[0:36:31] En dan gaan we die ook agenderen voor het commissiedebat van 30 mei aanstaande.

[0:36:35] Er zijn geen stukken van andere bewindspersonen.

[0:36:38] Dus kunnen wij door met Europa.

[0:36:40] Agenda punt 39.

[0:36:42] Verslag informeerde energieraad van 15 en 16 april 2024.

[0:36:47] Moet deze controverseel worden gesteld?

[0:36:49] Dat is ook niet het geval.

[0:36:51] Dan betrekken we die bij het commissiedebat over de energieraad van 30 mei aanstaande.

[0:36:58] Op 28 mei 2004... 29 mei, hè? Ja, er wordt nu 29 mei.

[0:37:05] Dus dat gaan we op die manier doen, als u het daarmee eens bent.

[0:37:10] Dan gaan we naar agendapunt 40, kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen.

[0:37:15] En de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode januari tot en met maart 2024.

[0:37:21] Moeten we deze brief controversieel stellen? Dat is niet het geval.

[0:37:24] Dan is het voorstel om die voor kennisgeving aan te nemen.

[0:37:27] Akkoord zie ik.

[0:37:29] Dan gaan we naar agenda punt 41.

[0:37:33] Het verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Witboek over opties

[0:37:39] voor het vergroten van de steun voor onderzoek en ontwikkeling waarbij technologieën met

[0:37:42] een potentieel voor tweeënlei gebruik betrokken zijn.

[0:37:46] Moet deze controles heel worden gesteld?

[0:37:48] Dat is niet het geval.

[0:37:49] Dan agenderen we die voor het schriftelijk overleg op 27 juni over de Raad voor

[0:37:57] Concurrentievermogen, Interne Markt en Industrie.

[0:37:59] Akkoord? Dan gaan we naar het voorstel van de uurrapporteur Klimaatdoel 2040 voor een technische

[0:38:07] briefing over het Draghi-rapport.

[0:38:10] Het beslispunt wat voor ligt, is om in te stemmen met het organiseren van een technische briefing over

[0:38:16] dit rapport zodra deze is gepubliceerd.

[0:38:18] en hiervoor zowel de heer Draghi zelf als de Nederlandse leden uit zijn team hiervoor uit te nodigen.

[0:38:23] Akkoord?

[0:38:25] Meneer Rekkers.

[0:38:26] Voor mij staat het ook in de notitie, maar dan zou ik wel voorstellen een gecombineerde briefing te doen met ook EZ en Financiën,

[0:38:31] want ik kan me voorstellen dat ook die commissies raakt.

[0:38:33] En als de heer Draghi hierheen komt met zijn team, dan lijkt me ook logisch om hem in verschillende blokken misschien dan te bespreken.

[0:38:38] Ja, kunt u zich daar...

[0:38:40] Zeker.

[0:38:41] Ja, er zijn vervolgcommissies.

[0:38:43] Er zijn twee vervolgcommissies.

[0:38:44] Ja.

[0:38:46] Financiën en EU.

[0:38:48] Goed, dan doen we dat op die manier.

[0:38:51] Dan gaan we naar agendapunt 43.

[0:38:54] Dat is de lijst van nieuwe EU-voorstellen.

[0:38:56] Het voorstel is om die informatie tot u te nemen.

[0:38:59] Akkoord?

[0:39:00] Bij jou?

[0:39:02] 44 hebben we gedaan.

[0:39:05] Ja?

[0:39:06] Nog heel kort, want ik vroeg een eerder agendapunt.

[0:39:09] Maar het WGO-slotwet, kunnen we dat dan toevoegen aan het WGO-voorjaarsnota?

[0:39:12] Want volgens mij is één WGO dan wel voldoende, in ieder geval voor onze fractie, om het te bespreken.

[0:39:16] Maar ik kijk even naar de collega's.

[0:39:23] Ik kijk even...

[0:39:26] Als u dat wil...

[0:39:28] Wilt u dat?

[0:39:31] Ja?

[0:39:32] Wel een beetje gek.

[0:39:33] Ik kan het even niet overzien.

[0:39:36] Maar ik ben er niet helemaal tegen, geloof ik.

[0:39:38] Maar ik moet hem heel even...

[0:39:44] Kunnen we deze...

[0:39:47] schriftelijk terugnemen?

[0:39:49] We kunnen het misschien ook bij iemand

[0:39:51] procedure uitzetten.

[0:39:52] Ik kijk even naar de grevier.

[0:39:53] Het gaat met name erom, we hebben nu twee WGO's in twee weken tijd.

[0:39:56] Eén over de voorjaarsnota.

[0:39:58] En daarna nog eentje over de slotwerden in het jaarverslag.

[0:40:00] Maar het politieke debat is wel vaak de voorjaarsnota.

[0:40:03] Dus mijn idee zou zijn, combineer dat dan met elkaar in één WGO.

[0:40:06] Ook voor de agenda.

[0:40:09] Twee WGO's op één dag hoor ik hier nu zeggen.

[0:40:12] Om ze gewoon achter elkaar aan te plaatsen.

[0:40:13] Dat het niet één geheel is maar twee blokken.

[0:40:18] Nee? Dat kan ook niet, zegt de grevier.

[0:40:21] Nee, het is ook op maandag.

[0:40:43] Het is ook op maandag.

[0:40:45] Zullen we dat toch maar even inventariseren?

[0:40:47] Want dat wordt denk ik wat ingewikkeld om dat nu helemaal scherp te krijgen.

[0:40:50] We hebben het verleden ook wel het jaar verslag en niet door laten gaan het scherm is overleg.

[0:40:54] Ja.

[0:40:57] Maar dat is... of later terugkomen kan ook.

[0:41:02] Misschien dan schriftelijk zou ik voor over twee weken.

[0:41:04] Het is misschien vrij laat als je nog moet voorbereiden.

[0:41:06] Dus laten we misschien dan schriftelijk bij iemand proceduren kijken wat we dan vinden.

[0:41:10] Ja, zullen we...

[0:41:11] en daar het over samenvoegen.

[0:41:14] Wat mij betreft kun je het gewoon betrekken bij het WGO

[0:41:17] voor de voorjaarsnota of het schriftelijke afdoen,

[0:41:19] dat maakt me niet zoveel uit, maar twee WGO's vind ik een beetje onnodig.

[0:41:23] Het voorstel is dan wat we primeren om schriftelijk af te doen, ja?

[0:41:28] Dat zullen wij even rondsturen en inventariseren.

[0:41:33] Oké, want we hebben al een schriftelijke ronde gehad, hè?

[0:41:36] Ja, een verslag, feitelijke vragen.

[0:41:43] Nee, maar gebruikeringsgemoed bij u? Ja, oké.

[0:41:46] Een beetje ingewikkeld, want normaal handelen we het gewoon af.

[0:41:49] Maar goed, als jullie dat willen, dan doen we dat.

[0:41:51] We zijn er gewoon voor.

[0:41:53] E-mailprocedure.

[0:41:54] We doen e-mailprocedure, en mocht het helemaal niet uitkomen, komt het over twee weken terug.

[0:41:59] Dan gaan we naar agendapunt 45.

[0:42:02] Dat betreft het verzoek van de commissie voor de Rijksuitschaving in Zakeninvulling, motie van Vroonhoven-Vermeer,

[0:42:09] bij de behandeling van de verantwoordingsstukken, begrotingsjaar 2023.

[0:42:12] Het voorstel is om de rapporteurs voor de behandeling van het jaarverslag van het

[0:42:16] ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de heren Thijssen en Kisteman,

[0:42:21] te verzoeken bij hun werkzaamheden aandacht te besteden aan de uitkomsten van beleidsevaluaties,

[0:42:25] zoals toegelicht in de brief van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

[0:42:29] Kunt u daarmee instemmen?

[0:42:31] Ik zie de beide heren daar ook niet negatief op reageren.

[0:42:36] Goed, dan gaan we naar agendapunt 46.

[0:42:40] Dat gaat over de voorbereiding, voorzitting met kandidaat, bewindspersonen.

[0:42:45] Het is ter informatie.

[0:42:48] Mijn vraag is, kunnen we dat inderdaad ook zo afhandelen?

[0:42:51] Ik zeg, kijk wel even heel goed naar wat eronder in de nood staat.

[0:42:56] Procedureel luistert het allemaal vrij nauw, maar dit moeten we op deze manier afhandelen.

[0:43:01] Maar het is wel goed om dat, als ooit dit komt, met elkaar wel even goed scherp te hebben,

[0:43:06] hoe we dat procedureel ook oppakken.

[0:43:08] Het meest ingewikkeld zal het wellicht voor de voorzitter zijn, maar u moet zich daar dan wel invoegen.

[0:43:16] Akkoord ter informatie.

[0:43:18] Wat ik allemaal bijzet, is dat ik er opscherping van neem het even tot u.

[0:43:21] Overigens komt dit bij iedere commissie terug, dus als u deelneemt naar meerdere commissies of

[0:43:24] daar zelf voorzitter bent, heeft u daar ook mee te maken.

[0:43:28] Goed, dan gaan we naar agendapunt 47.

[0:43:31] Dat betreft het vaststellen van de delegatie COP29.

[0:43:38] Twee mensen hebben zich gemeld, mevrouw Postma en de heer Vermeer.

[0:43:43] Het ligt ter bespreking voor.

[0:43:45] Willen we een delegatie vaststellen en zijn er nog mensen die zich ook aan willen melden?

[0:43:49] Mevrouw Kreuger wil ook mee, dan wordt de delegatie al forser.

[0:43:54] En de vraag is, stellen we een delegatie vast?

[0:43:56] Ja?

[0:43:59] En zijn er meer mensen die mee willen?

[0:44:02] Nee?

[0:44:03] Nou, dat kunnen we nog...

[0:44:05] Dan stellen we hem één vast en twee zullen we nog een inventarisatie doen of er meer mee willen.

[0:44:09] Volgens mij was Suzanne ook mee, hè?

[0:44:12] Ja, we hebben er nu drie.

[0:44:14] We hebben er drie, ja.

[0:44:15] Ja?

[0:44:17] Ja, één kan ook.

[0:44:19] Als de commissie zegt er gaat één iemand namens ons, kan dat ook.

[0:44:21] Jullie zijn vermeerde, of niet?

[0:44:23] Nee, ik ga daar niet.

[0:44:31] Meneer Thijssen wil ook mee, begrijp ik.

[0:44:33] Ja, hij wil dan met spandoeken en...

[0:44:38] Oké.

[0:44:43] Goed, helder. Ik stel vast dat we de delegatie wensen vast te stellen en als er meer mensen

[0:44:51] zijn die mee willen, dan mag dat. Dan gaan we naar punt 48, de begroting werkbezoek EU-instellingen.

[0:45:00] Daar zit met name eigenlijk het bezoek aan Brussel natuurlijk in, wat dan wellicht misschien niet

[0:45:06] meer op 24 juni plaatsvindt, maar de vraag is van kunt u instaan met de begroting zoals die voorligt,

[0:45:11] waarbij de datum wellicht nog wel gaat schuiven. Akkoord? Dan gaan we naar de agenda punten 49

[0:45:20] tot en met 57. Die pakken we een keer bij de kop en mijn vraag is of u... Mevrouw Krol,

[0:45:29] u wilt aan de aanleiding daarvan iets opmerken? Ik zie een begroting, maar er is ook wel een

[0:45:35] programma voor dat werkbezoek?

[0:45:39] Ja, daar waren we al mee bezig, toch?

[0:45:41] Ja, die naar Brussel.

[0:45:42] Ja, er waren een aantal onderdelen,

[0:45:44] zijn ook besproken, maar het is

[0:45:46] nog niet allemaal zeker, dus er wordt nu aan

[0:45:48] gewerkt. Maar ja, het staat nu een beetje op

[0:45:50] losse schroeven, omdat er nu moet

[0:45:52] worden gekeken naar een andere datum, dus nou gaat alles

[0:45:54] weer een beetje zweven.

[0:45:58] Goed.

[0:46:01] Ja, dat heeft een klein beetje zelf natuurlijk

[0:46:03] veroorzaakt, mevrouw Kreuven, dat het wat zweeft.

[0:46:06] Ja.

[0:46:06] Maar daar komen we op terug. Dan gaan we wel door naar die agendapunten 49 tot en met 57.

[0:46:15] Daar staan een heel aantal voorstellen bij en mijn vraag is of u daar zich in kunt vinden of dat er nog iets apart besproken moet worden.

[0:46:23] Met uw akkoord? Dat is mooi. Dan hebben we volgens mij het openbaar deel afgerond.

[0:46:28] Dan dank ik iedereen die hier aan mij heeft gedaan. Dan besluiten we deze vergadering.

[0:46:33] En dan hebben we dadelijk nog even een korte besloten vergadering.

[0:46:40] Dank u wel en tot ziens.