Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Expertgroep Gezondheid IJmond over het rapport ‘Gezondheid Geborgd’

[0:00:01] Goedemiddag allemaal.

[0:00:03] Van harte welkom bij deze vergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

[0:00:11] Deze vergadering gaat over de expertgroep gezondheid.

[0:00:14] IJmond over het kapot gezondheid geborgd.

[0:00:17] Daartoe wil ik van harte welkom heten de gasten aan de rechterzijde van de tafel en de Kamerleden

[0:00:24] die zeer geënthousiasmeerd zijn om u vragen te gaan stellen over het rapport wat hiervoor ligt.

[0:00:33] We hebben precies een uur de tijd voor.

[0:00:36] Ik zou willen vragen of één van jullie even het woord wil nemen

[0:00:41] om toe te lichten wat u mee heeft genomen.

[0:00:44] En vervolgens wil ik de Kamerleden vragen om elke keer één vraag te stellen.

[0:00:49] En hopelijk kunnen we zo twee rondes doen.

[0:00:51] Precies om zes uur zullen wij weer de vergadering sluiten en ik denk dat wij dan een stuk wijzer

[0:00:57] zijn geworden met z'n allen, want dat is de wens die ik uitspreek voor deze vergadering.

[0:01:03] Wie mag ik hiertoe het woord geven?

[0:01:06] Dat ga ik doen.

[0:01:07] Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging.

[0:01:09] We vinden het heel leuk om hier ons eerste advies toe te lichten.

[0:01:13] Onze commissie is wat groter, onze expertgroep is wat groter dan de afvaardiging die u hier ziet.

[0:01:18] Ik zal zo de namen tonen.

[0:01:19] Maar we zijn hier met z'n viertjes en ook zeker bereid om uw vragen te beantwoorden.

[0:01:25] Ik zal een korte introductie geven over ons eerste advies,

[0:01:28] wat toch inmiddels al twee maanden geleden gepubliceerd is.

[0:01:35] Wij zijn een groepje...

[0:01:37] Wij noemen onszelf, of wij worden genoemd, de expertgroep Gezondheid IJmond.

[0:01:42] En dat is, denk ik, ook best wel een goede naam.

[0:01:44] Even kijken hoe ik deze vooruit kan krijgen. Dat lukt nog niet helemaal.

[0:01:53] Kunt u daarbij helpen misschien?

[0:01:57] Ja, hij staat aan.

[0:01:59] Ja, maar hij doet het nog niet zo goed.

[0:02:09] Wacht, wat ik ga doen, ik druk eventjes op de...

[0:02:12] Ja, of ik zet hem aan en uit.

[0:02:14] Dat doe ik met het stofzuiger ook altijd en dat werkt dan wel heel goed.

[0:02:20] Misschien kunt u anders alvast de leden voorstellen.

[0:02:22] Ja, hij doet het.

[0:02:26] Oké, prima.

[0:02:26] Dat is ook een hele goede manier.

[0:02:28] Als u dan even zo doet, dan kunt u wellicht doordrukken de volgende keer.

[0:02:31] Ja?

[0:02:33] Hier ziet u de namen van de commissie misschien interessant, maar nog interessanter is eigenlijk,

[0:02:39] en daar wilde ik even de nadruk op leggen, dat wij vrij breed samengesteld zijn.

[0:02:42] We zijn ingesteld door de staatssecretaris van INW, Viviane Heijnen, en in de groep zitten

[0:02:49] mensen met een medische achtergrond, mensen met een milieukundige achtergrond.

[0:02:53] We hebben een jurist, dat is Nicole Keen, die hier aanwezig is, mensen uit de public

[0:02:57] Ik ben de directeur van de MedicHealth-sector, Karien Strong,

[0:02:59] zanglaar aan de Universiteit van Amsterdam.

[0:03:02] En zoals ik al zei, men is ook met een medisch achtergrond.

[0:03:05] Ismedeclair zit naast mij, kinderlongarts in Rotterdam.

[0:03:08] En ik ben zelf internist en werkzaam in Amsterdam.

[0:03:11] Maar u, de groep, is eigenlijk veel breder samengesteld dan wat u hier ziet.

[0:03:15] En dat is plezierig.

[0:03:18] Nou, we hadden een opdracht om te adviseren over gezondheid in Eimond,

[0:03:23] maar dat is een beetje verhullend, want eigenlijk waar het om gaat,

[0:03:25] staat ook in onze taakomschrijving, is vooral nadenken over hoe de maatwerkafspraken die

[0:03:31] rondom Tata Steel gemaakt worden, vertaald kunnen worden in betere gezondheid voor de

[0:03:37] mensen die rondom de fabriek wonen.

[0:03:39] Daar hebben we ons in eerste instantie nog steeds op gefocust.

[0:03:42] Volgende slide, alstublieft.

[0:03:47] Gaat u maar gelijk nog eentje verder.

[0:03:50] Wat ons opviel, toen we onze werkzaamheden zijn gestart, helemaal aan het einde van het vorig jaar,

[0:03:55] is toen we heel veel gingen praten, in de eerste instantie, met omwonenden bijvoorbeeld,

[0:04:00] verschillende groepen omwonenden, maar ook met mensen van de fabriek, ook met de omgevingsdiensten,

[0:04:05] de GGD, mensen van gemeentebesturen en provinciale besturen, is dat we van de bewoners hoorden dat

[0:04:12] ze eigenlijk een beetje wanhopig waren, omdat ze al heel lang over gezondheid willen spreken met

[0:04:17] de fabriek of met de omgevingsdiensten op de GGD, maar daar toch wel erg vaak op een dichte deur

[0:04:25] Zij konden dat heel uitstekend toelichten en ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat in de afgelopen

[0:04:29] decennia gezondheid niet zo'n prioriteit is geweest bij de fabriek, maar ook niet bij de mensen die

[0:04:39] daar ook overgaan, zoals bijvoorbeeld gemeentebesturen en GGD.

[0:04:44] Dat is overigens ook iets wat in het rapport voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid benoemd is.

[0:04:49] Dat zult u daar ook in kunnen lezen.

[0:04:51] Een tweede interessante observatie was dat er wel degelijk gezondheidseffecten zijn die

[0:04:58] het gevolg zijn van de fabriek.

[0:05:00] Dat is in het laatste rapport van het RIVM ook met maat en getal uitgerekend.

[0:05:04] Dus dat is echt wel zo.

[0:05:07] Maar aan de andere kant voldoet die fabriek wel aan de meeste normen — ik druk me nog

[0:05:12] een beetje voorzichtig uit, u zult zo horen waarom — waaraan de fabriek moet voldoen.

[0:05:16] De conclusie die je dus kunt trekken is, je kunt aan alle normen voldoen,

[0:05:21] aan alle milieunormen of alle omgevingsnormen die gesteld worden in de vergunning,

[0:05:26] en dan toch een negatief effect hebben op gezondheid.

[0:05:29] Als je gezondheid belangrijk vindt, is dan de volgende conclusie,

[0:05:32] dan zijn die normen dus niet streng genoeg.

[0:05:35] Dat is ook de conclusie die wij getrokken hebben.

[0:05:38] Volgende plaatje.

[0:05:40] En toen hebben we gezegd, ja, dan moet je die normen aanpassen.

[0:05:42] Wat zijn dan betere normen of richtlijnen, kan ik beter zeggen,

[0:05:45] Dan kom je eigenlijk toch al snel terecht bij de WHO-richtlijn 2021.

[0:05:51] Er zijn verschillende WHO-richtlijnen.

[0:05:53] Die gaan over gezondheid.

[0:05:55] We praten nu overigens over de introductie van de WHO-norm 2005 in de Europese Unie.

[0:06:02] Maar we denken dat als je het echt goed wilt doen, hierin wilt investeren en ook voor de

[0:06:05] toekomst bestendig wilt zijn, dan moet je vooral naar die 2021-norm kijken.

[0:06:10] Dat geeft handsvaten, want daar kunnen we ons dan op richten.

[0:06:12] Dat is overigens ook wel overheidsbeleid, maar nog erg ver in de toekomst.

[0:06:16] Het is een kwestie van debat of je dat wat vroeger in de tijd wilt doen.

[0:06:21] Tata Steel Nederland heeft ook een benadering.

[0:06:23] Dat noemen zij fair share.

[0:06:24] Zij willen dus vooral het aandeel dat zij leveren aan gezondheidseffecten en

[0:06:30] milieueffecten naar kijken.

[0:06:32] Wij vinden dat een beetje te weinig ambitieus.

[0:06:34] Je zou wat ons betreft vooral moeten kijken naar het aandeel dat de fabriek levert aan

[0:06:39] beïnvloedbare milieueffecten en gezondheidseffecten.

[0:06:42] Dat is dus wat meer dan wat de fabriek zelf wil.

[0:06:48] Als je daar verder over nadenkt, dan zijn er een paar dingen van belang.

[0:06:51] U heeft waarschijnlijk wel gehoord van het recente RIVM-rapport, wat dus inderdaad een

[0:06:56] verband legt tussen gezondheidsschade en de uitstoot van Tata Steel Nederland.

[0:07:02] Dat is op zichzelf een heel bruikbaar rapport en wat ons betreft ook een heel goed rapport,

[0:07:06] want dat geeft eigenlijk een hele goede basis hoe je een vertaalslag kunt maken van milieueffecten

[0:07:11] naar gezondheidseffecten.

[0:07:13] Dat wordt zo nog interessant, want dat kunnen we gebruiken als we naar verbeteringen gaan kijken.

[0:07:19] We vinden wel overigens dat dat RIVM-rapport, en daar wil ik helemaal niet negatief over zijn,

[0:07:22] maar dat gezegd moet worden, waarschijnlijk nog een onderschatting geeft van het werkelijke

[0:07:27] gezondheidsschaderisico.

[0:07:28] U heeft wellicht in de media gelezen, bij herhaling, dat mensen in de regio drie maanden

[0:07:34] korter leven dan andere mensen, niet rondom die fabriek.

[0:07:37] Ja, dat is heel eerlijk gezegd het topje van de ijsberg.

[0:07:42] En daar zit een wereld onder van hogere voorkomen van longkanker,

[0:07:48] luchtwegproblemen bij kinderen, problemen rondom de zwangerschap,

[0:07:51] mentale problematiek en hart- en vaatziekten niet te vergeten.

[0:07:55] Het lijstje is eigenlijk nog veel langer.

[0:07:57] En ik denk dat mensen zich daar eigenlijk nog meer druk op maken,

[0:08:01] terecht, dan dat je misschien drie maanden korter leeft.

[0:08:04] Dus dat is wel een beetje een parafrasering geweest van dat effect.

[0:08:06] Maar ook vinden we het belangrijk om te zeggen dat er nog meer stoffen zijn

[0:08:10] dan die in het RIVM-rapport, of meer effecten zijn dan die in het RIVM-rapport zijn genoemd.

[0:08:15] En die zijn niet genoemd, omdat daar te weinig gegevens over waren.

[0:08:19] Maar dat betekent nog niet dat ze er niet zijn.

[0:08:21] En wat ook belangrijk is, is dat het RIVM-rapport keurig, zoals wetenschappers doen,

[0:08:25] alles netjes op een rijtje hebben gezet.

[0:08:27] Deze uitstoot geeft dit effect, die uitstoot geeft dat effect.

[0:08:32] Maar als je er woont, dan heb je alles tegelijk.

[0:08:34] En dat is waarschijnlijk een groter effect dan de optelsom van al die individuele risico's.

[0:08:41] De conclusie die we hebben getrokken is dat je gezondheid veel meer dan nu het geval is

[0:08:46] systematisch mee wilt nemen in de vergunningverlening rondom de groenstaalplannen van Tata Steel

[0:08:51] en de maatwerkafspraken.

[0:08:53] En vooral het laatste is belangrijk, want ik zei net dat Tata zich eigenlijk best wel

[0:08:57] aardig houdt aan de normen die er nu zijn.

[0:09:00] We willen meer.

[0:09:01] Hoe kun je dat afdwingen?

[0:09:02] Nou, omdat Tata voor haar groen staalplannen aanspraak doet op een grote

[0:09:07] subsidie van de Rijksoverheid.

[0:09:09] En daar kun je dus iets tegenover stellen, namelijk dat we willen dat jullie meer doen

[0:09:14] aan gezondheid voor de omwonenden.

[0:09:17] Volgende plaatje, alsjeblieft.

[0:09:20] Hoe zou je dat kunnen doen?

[0:09:21] Eigenlijk op twee manieren, even technisch.

[0:09:23] In de eerste plaats wordt er nu gesproken — dat is de stap die nu gezet wordt — over een

[0:09:27] joint letter of intent.

[0:09:28] Dat zijn met andere woorden de afspraken die Tata gaat maken met de Rijksoverheid.

[0:09:32] Dit gaan we doen om schoner te worden en om gezonder te worden.

[0:09:38] De Rijksoverheid zegt dat dat prima is en daar stellen we dit bedrag tegenover.

[0:09:42] In die joint letter of intent moet een duidelijke en concrete paragraaf komen over gezondheidseffecten.

[0:09:49] We zijn overigens in goed overleg met de commissie die daarnaar kijkt, de commissie van

[0:09:53] Carolien Geerls en collega's, en we proberen op die manier daar onze bijdrage aan te kunnen

[0:09:58] leveren op hun verzoek.

[0:10:00] En het tweede is dat er momenteel ook een milieueffectenrapportage in voorbereiding is,

[0:10:06] zoals dat hoort als je een vergunning aanvraagt voor grootschalige veranderingen in de fabriek.

[0:10:12] Wij vinden dat parallel daar aan een gezondheidseffectenrapportage opgesteld zou moeten worden.

[0:10:17] Dat kan ook, want we hebben immers die RIVM-methodologie waarbij we milieueffecten kunnen

[0:10:22] vertalen in gezondheidseffecten.

[0:10:24] Dus als die milieueffectenrapportage zo wordt opgesteld dat het vertaalbare resultaten oplevert

[0:10:29] naar gezondheid, is dit technisch mogelijk.

[0:10:31] En we zijn ook in goed contact met de groep die de milieueffectenrapportage beoordeelt en proberen

[0:10:37] dat zo goed mogelijk met hen af te stemmen.

[0:10:41] De volgende plaatje, alsjeblieft.

[0:10:42] We zijn er bijna, overigens.

[0:10:45] Wat we ook nog wel vinden, behalve dit alles, is dat het wel erg lang gaat duren.

[0:10:50] Als de groenstaalplannen doorgaan en de afspraken met de overheid hun beslag krijgen, dan gaat het al

[0:10:56] in ieder geval tot op zijn vroegst, tot 2030, duren voordat dat gebeurt.

[0:11:01] En dan moeten we ons realiseren dat er allemaal nieuwe installaties gebouwd en getest gaan worden,

[0:11:06] terwijl de oude installaties door blijven werken.

[0:11:09] Dus dat betekent misschien wel dat het voor de omwonenden eerder slechter dan beter gaat worden

[0:11:14] de komende jaren, en vinden we dat acceptabel.

[0:11:17] Wij vinden dat iets waar je wel degelijk vraagtekens bij moet zetten.

[0:11:20] Er zijn twee belangrijke versnellingsopties die we hebben voorgesteld.

[0:11:24] Het eerste is om goed na te denken of je een aantal trajecten, met name het vergunningstraject,

[0:11:30] dat heel lang duurt, niet parallel kunt laten lopen met een aantal voorbereidingsstappen.

[0:11:34] Daar zit een financieel risico aan vast, maar dat zou kunnen worden afgedekt in de joint

[0:11:39] letter of intent, in de afspraken die Tata met de overheid maakt.

[0:11:43] Het tweede is dat wel heel veel mensen zeggen, en dat komt ook in het rapport van wijers en

[0:11:48] collega's, of je niet de meest vervuilende fabriek of in ieder geval de fabriek die het

[0:11:53] dichtst bij een woonkern staat en waar mensen het meeste last van hebben,

[0:11:57] dat is de kooksgasfabriek 2, of je die niet toch eerder zou willen sluiten, deels of geheel.

[0:12:04] Dus de fabriek is daar nu over aan het nadenken

[0:12:07] en dat zal ongetwijfeld onderdeel worden van de onderhandelingen met de Rijksoverheid.

[0:12:13] En dan mijn laatste plaatje, volgens mij.

[0:12:18] En dat is, denk ik, dat gaat in de tijd wat naar voren gehaald worden.

[0:12:22] Ja, als we nou daar nou miljarden in gaan stoppen,

[0:12:25] dan vinden we eigenlijk ook dat we wel willen weten wat de effecten zijn,

[0:12:28] zowel op milieu als op gezondheid.

[0:12:32] En ja, als je dat verifiërbaar wilt maken en transparant wilt maken,

[0:12:35] moet je ook ietsje beter weten wat er nu gebeurt.

[0:12:38] En wij waren een beetje verrast door het feit,

[0:12:41] onze deskundigen iets minder, maar de wat minder deskundigen op dat gebied wat minder,

[0:12:44] dat het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is wat nu de uitstoot is.

[0:12:48] En ja, we weten wel wat er uit de schoorsteen komt,

[0:12:50] Maar dat is maar een heel klein deeltje van het verhaal.

[0:12:52] En er wordt wel gemeten, maar dat gebeurt maar heel incidenteel, op typische dagen.

[0:12:57] Maar we weten eigenlijk ook niet precies wat een typische dag is.

[0:13:00] Dus we moeten daar veel preciezer en veel systematischer een beeld van krijgen.

[0:13:05] Tata heeft nu natuurlijk al een aantal maatregelen genomen in de afgelopen twee jaar.

[0:13:09] Dat heette dan Roadmap Plus.

[0:13:11] Maar we weten eigenlijk ook helemaal niet wat dat voor effecten heeft op uitstoot en op gezondheid.

[0:13:16] Dus hier moeten we echt wel een tandje bij zetten.

[0:13:18] Een debat is of je dat allemaal door de fabriek zelf moet laten doen of dat je daar de omgevingsdienst

[0:13:24] een groter mandaat moet geven.

[0:13:26] Maar we vragen in ieder geval van de fabriek veel meer transparantie daarover en veel meer gegevens.

[0:13:33] Dit is al gelukkig een tikje achterhaald, want bij de fabriek hebben ze zich dit wel ter harte genomen.

[0:13:38] We zijn nu vrij intensief met hen in verschillende sessies in gesprek, waarbij we veel meer data

[0:13:43] krijgen dan die we hadden.

[0:13:45] Maar wij nemen ons voor om op vrij korte termijn ook met het tweede advies te komen,

[0:13:49] waarin we met name hierop gaan focussen.

[0:13:51] Wat willen we nu eigenlijk gaan meten de komende tijd?

[0:13:53] Hoe vaak moet dat gemeten worden?

[0:13:55] En waar moet dat gemeten worden?

[0:13:58] Volgens mij was dit de laatste, of misschien was er nog één?

[0:14:01] Ja, dus tot zover de inleiding.

[0:14:04] En ja, wij beantwoorden graag uw vragen.

[0:14:06] Hartelijk dank voor de inleiding.

[0:14:08] Dan wil ik toch nog even kort vragen.

[0:14:10] De heer Levit heeft zichzelf ingeluid, maar even vragen aan mevrouw Kleer, mevrouw Stronks en mevrouw Kien.

[0:14:17] Even kort voor te stellen en misschien het vakgebied te noemen waarin u actief bent, zodat we dat goed weten met z'n allen.

[0:14:29] Ik ben Ismée de Kleer. Ik ben werkzaam als kinderlongaarts in het Franciscusziekenhuis in Rotterdam.

[0:14:34] Allemaal jaren bezig met luchtvervuiling en het effect daarop op kinderen met name.

[0:14:41] Ik ben lid van de expertcommissie.

[0:14:44] Hartelijk dank.

[0:14:45] Dan mag u uw microfoon weer uitzetten.

[0:14:47] Dan kan ik aan de volgende maatschappij beginnen.

[0:14:49] Goedemiddag. Carine Stroms is mijn naam.

[0:14:50] Ik ben werkzaam aan het Amsterdam UMC als hoogleraar op het terrein van de publieke gezondheid.

[0:14:55] Ik heb vooral expertise op het terrein van verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen

[0:15:00] en hoe die te voorkomen door middel van preventie.

[0:15:05] Mijn naam is Nicole King.

[0:15:07] Ik ben advocaat met een specialisme in het gezondheidsrecht.

[0:15:10] En jarenlang is ook het omgevingsrecht een van mijn specialismen geweest.

[0:15:14] Dus vanuit dat perspectief denk ik mee in de expertgroep.

[0:15:18] Hartelijk dank.

[0:15:19] Dan ga ik even kort aan u de Kamerleden voorstellen.

[0:15:22] We hebben de heer Boutkamp van de PVV, mevrouw Van Metelen van de PVV, de heer Ram ook van de PVV,

[0:15:29] het lid Kostic van de Partij voor de Dieren, de heer Thijssen van GroenLinksPvdA,

[0:15:35] Mevrouw Veldman, excuses, van de VVD, en de heer Gabriels van GroenLinks-PvdA.

[0:15:40] Ik ben zelf viceprosma van Nieuws Sociaal Contract.

[0:15:43] Ik wil nog een kort voorstel doen aan de leden, want ik zie dat er een aantal leden zijn van de één partij.

[0:15:50] Ik zou graag willen voorstellen om de verdeling van vragen een beetje evenredig te houden, zodat iedereen

[0:15:56] die door meerdere vertegenwoordigers is één vraag kan stellen en de leden die hier in hun eentje één

[0:16:02] partijvertegenwoordiger een vervolgvraag mogen stellen.

[0:16:05] Zo komt iedereen even redig aan bod en kunnen we volgens mij alles vragen.

[0:16:09] Kijk even naar de commissie of de commissie daarmee akkoord is.

[0:16:13] Hartstikke goed. Ik zie dat GroenLinks BVD het ermee eens is.

[0:16:17] Dus dan wil ik de heer Boutkamp vragen de eerste vraag te stellen.

[0:16:22] Dank u wel, voorzitter.

[0:16:23] En ik dank ook de commissie, zeg maar de gezondheid geborgd.

[0:16:30] En wat me eigenlijk meer deugd doet, is dat toch een stukje verstandhouding richting TSN,

[0:16:36] om ze zomaar te noemen, afgekort, toch beter is geworden in de loop der tijd.

[0:16:39] Dat stemt hoopvol. En ik hoop ook dat ook bij het tweede traject die openheid blijft bestaan.

[0:16:47] Om dan toch, gezien de tijd, gelijk maar door te schakelen naar de vraag.

[0:16:51] In uw advies doet u een voorstel voor een integrale gezondheids-effect-rapportage.

[0:16:57] U hebt het net voorbij zien komen.

[0:17:00] Ja, de vraag die ik dan heb is, hoe moet deze dan eruit gaan zien?

[0:17:03] Want als ik het internet afspeur, dan ligt daar nog niet een panklare oplossing voor.

[0:17:07] Er zijn heel veel instituten, die doen allerlei voorstellen, maar die komen toch eigenlijk ook wel met de oplossing.

[0:17:12] Eigenlijk niet met de oplossing, hoe die dan eruit moet zien.

[0:17:14] Of het nou het verkeergebied is of in de techniek.

[0:17:17] Hoe ziet u dan zo'n GER voor?

[0:17:19] Want we hebben die MERWO en u verwijst daarnaar.

[0:17:22] Maar ja, die GER, oftewel de gezondheidseffectsrapportage.

[0:17:26] Ik zal heel kort zijn en dan, denk ik, snel het woord geven aan professor Stroms,

[0:17:30] die hier veel meer verstand van heeft.

[0:17:33] Dit is relatief nieuw.

[0:17:35] Dat wil zeggen dat het idee helemaal niet zo nieuw is.

[0:17:37] Dat vind je wel terug, maar het is nog niet zo vaak gedaan.

[0:17:40] Dus daarom is het nieuw.

[0:17:42] En wij zijn natuurlijk ook aan het meedenken.

[0:17:44] We hebben ook aangeboden om mee te denken hoe dat dan moet.

[0:17:47] We willen het natuurlijk zo simpel mogelijk doen,

[0:17:48] want het moet niet een effectenrapportage zijn die over milieu gaat,

[0:17:53] die in tegenspraak is met degene die in gezondheid gaat.

[0:17:55] Dus we proberen dat zoveel mogelijk in het verlengde van elkaar te doen.

[0:17:58] Dat is ook wat we overleggen met de commissie die toeziet op milieueffectenrapportage.

[0:18:04] En wij denken dat er moet gebeuren is dat de milieueffectenrapportage zodanig opgesteld

[0:18:09] moet worden dat we bijvoorbeeld een idee krijgen hoeveel minder stikstofdioxide uitstoten zal

[0:18:14] zijn, hoeveel minder fijnstof er zal zijn.

[0:18:16] En dan kunnen we met de methodologie van het RIVM, of we, mensen van het RIVM en andere

[0:18:20] dus kunnen we dan een vertaalslag maken wat voor effecten dat heeft op bijvoorbeeld

[0:18:25] het voorkomen van longziekte of misschien zelfs het reduceren van vroegtijdige sterfte.

[0:18:31] Dat is het idee om dat te doen.

[0:18:34] Misschien dat Carine nog een iets meer gedetailleerde aanvulling kan geven.

[0:18:39] Ja, dank je.

[0:18:40] In aanvulling hierop, het is natuurlijk ingewikkeld, dat zal ik niet ontkennen,

[0:18:45] maar de informatie die nodig is om dat te doen, is beschikbaar wetenschappelijk gezien.

[0:18:50] Dus wat we moeten weten, is hoeveel meer gezondheidsproblemen optreden

[0:18:55] bij een bepaalde expositie.

[0:18:57] En dat weten we voor heel veel relevante dingen.

[0:18:59] Dus dat kunnen we heel goed in dat model stoppen.

[0:19:01] En het RIVM heeft dat natuurlijk ook al gedaan in dat model

[0:19:04] wat tot nu toe is ontwikkeld.

[0:19:05] Dus dat kan ook als basis gebruikt worden.

[0:19:09] Daarnaast is het zo, misschien duidt u daar ook op,

[0:19:12] bestuurlijk is het natuurlijk wel een meer ingewikkeld instrument,

[0:19:16] omdat het nog niet geborgd is in heel veel wetgeving.

[0:19:19] Dus daar is ook in de literatuur heel veel discussie over hoe dat precies bestuurlijk gedaan moet worden.

[0:19:24] Maar technisch is het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld.

[0:19:28] Hartelijk dank.

[0:19:29] Dat heeft goed opgelukt.

[0:19:30] Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Metele.

[0:19:35] Ja, dank u wel.

[0:19:36] Ik heb meerdere vragen, dus ik paas er eentje naar mijn buurman.

[0:19:43] Allereerst dank voor uw rapport en om hier naartoe te komen.

[0:19:48] Ik had een vraag eigenlijk heel aan het begin, hoorde en ik ook, van de gemeente en de GGD

[0:19:52] hebben eigenlijk ook niet goed geacteerd en ermee aan de gang gegaan.

[0:19:58] Doen ze dat nu wel?

[0:19:59] Gaan ze daar veranderingen brengen?

[0:20:01] En wat zijn die veranderingen?

[0:20:03] Wat gaat er veranderen?

[0:20:07] Dat is een moeilijke vraag, want dat weten we niet precies.

[0:20:10] Wij observeren, we zitten natuurlijk niet bovenop, maar wij merken wel dat er ook vanuit de lagere

[0:20:15] overheden, de gemeentebesturen, rondom de fabriek, dat er steeds meer aandacht is

[0:20:20] voor dit onderwerp. Het staat in ieder geval op de agenda. Zij maken natuurlijk

[0:20:24] de afweging ook met een aantal andere belangen die er zijn in de regio,

[0:20:28] werkgelegenheid, economische voorspoed. Nou, je kunt ze allemaal zelf natuurlijk

[0:20:31] ook verzinnen en dat is hun goed recht natuurlijk. De GGD, die is er natuurlijk

[0:20:36] primair voor de gezondheid, die worstelt met dit dossier. Dat merk je al veel

[0:20:44] Het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van de opdrachten die ze krijgt van de gemeentelijke

[0:20:47] opdrachtgever en het budget dat ze tot haar beschikking krijgt.

[0:20:51] Het goede nieuws is dat er op het niveau van de provincie inmiddels wel heel veel aandacht is

[0:20:56] voor gezondheid.

[0:20:57] Daar hebben ze vandaag zelfs nog een uiting over gedaan in het openbaar.

[0:21:01] Dat is heel belangrijk, omdat de omgeving uiteindelijk ook een belangrijke stem heeft bij het beoordelen

[0:21:06] van de vergunningen die gegeven moeten worden.

[0:21:13] Dan het woord aan de heer Ram namens de PVV.

[0:21:17] Dank voor uw rapport en voor uw toelichting.

[0:21:20] Ik heb direct een vraag over de letter of intent.

[0:21:24] Er wordt een afspraak gemaakt, idealitair, met Tata Steel.

[0:21:29] Maar hoe juridisch geborgd is dat dan?

[0:21:34] Hoe kan je dan, heet het vervolgens, Tata Steel daartoe verplichten?

[0:21:40] Dat is er, denk ik, eentje die ik kan beantwoorden.

[0:21:44] Een letter of intent hoeft niet per se niet binnen te zijn.

[0:21:48] Dat ligt maar aan hoe je de afspraken opschrijft in die letter of intent.

[0:21:52] Wij denken allemaal dat als we er een kopje boven zetten, dat het dat ook is.

[0:21:56] Maar het ligt echt aan de afspraken.

[0:21:59] Ik kan niet in de keuken kijken van de commissie die die afspraken daadwerkelijk aan het maken

[0:22:04] en aan het opschrijven is, maar je kunt er echt wel voor kiezen om te zeggen dat als het gaat om

[0:22:10] zulke grote belangen en je moet kunnen koersen op een bepaalde afspraak, dat er ook een zekere mate

[0:22:15] van binnentijd al aan bepaalde afspraken zit.

[0:22:21] En in aanvulling daarop heb ik zelf een vergadering van de commissie, die weliswaar niet de afspraken

[0:22:26] maakt, maar ze beoordeelt.

[0:22:27] Ik heb een vergadering van de commissie van Carolien Geels bijgewand.

[0:22:32] Daar werd ook over gebrainstormd of je niet een zekere fasering in de financiële bijdrage van het

[0:22:37] kunt aanbrengen dat als het toch allemaal helemaal de verkeerde kant op gaat dat dat een stop is in

[0:22:43] wat er afgesproken is dus wordt wel over nagedacht hoe je dit op een of andere manier bindend zou

[0:22:48] kunnen maken het gaat natuurlijk om heel veel geld dit kost iets van partij voor de dieren ja dank

[0:22:55] u wel en dank voor uw bijdrage ja dit dossier ligt heel dicht bij mijn hart ik heb natuurlijk

[0:23:02] vijf jaar in de staten gezeten heel veel op dit dossier gezeten en ik herken heel veel wat u

[0:23:07] Ik denk omwonenden ook heel erg. Ik ben blij dat ze nu gehoord worden.

[0:23:12] En nu is het aan ons als Tweede Kamer om de volgende stap te zetten.

[0:23:15] Want we zien dat dat nu na al die jaren wel mist.

[0:23:19] En ik ben nog zoekende.

[0:23:21] Omdat ik zie dat er een mandaat is dat het kabinet zichzelf heeft gegeven.

[0:23:25] Niet de Tweede Kamer, maar het kabinet.

[0:23:27] Om te gaan onderhandelen alvast met Tata.

[0:23:30] Achter gesloten deuren.

[0:23:32] Maar ik zie u als experts op gezondheid niet aan die tafel.

[0:23:36] Ik maak me daar zorgen over.

[0:23:40] Ik ben benieuwd of u kunt reflecteren op wat u ervan vindt dat er nu al wordt onderhandeld,

[0:23:48] zonder dat we echt kijken op wat daar precies wordt uitgestoten aan vervuiling, en welke

[0:23:56] effecten de verschillende soorten maatwerkafspraken die je zou kunnen maken, zouden hebben op

[0:24:04] de gezondheid van de bewoner.

[0:24:06] Heeft u daar misschien een tip voor de Tweede Kamer, waar we misschien het kabinet op bij kunnen sturen?

[0:24:14] Best een hele leuke vraag en ook een moeilijke vraag.

[0:24:18] En misschien dat mijn collega's nog iets over willen zeggen.

[0:24:20] Wij worstelen natuurlijk ook een beetje met het feit dat we het graag snel willen hebben.

[0:24:25] Want we kunnen hier met gemak drie jaar over praten.

[0:24:28] En dan is er nog niks gebeurd.

[0:24:29] En dan moet het allemaal nog gebeuren.

[0:24:31] Dan schuift het nog veel verder dan 2030.

[0:24:33] Dus wij voelen ook wel een beetje, natuurlijk geluisterend naar de omwonenden,

[0:24:37] maar ook wat we zelf vinden, dat het allemaal wat sneller moet.

[0:24:40] Maar ja, dat gaat soms ten koste van dat je alles weet.

[0:24:44] Dus we zullen een middenweg moeten vinden, in dat we het allemaal nog niet zo helemaal precies weten,

[0:24:48] maar toch voldoende om de snelheid erin te houden en goede afspraken te maken.

[0:24:54] Ja, er wordt nu onderhandeld door economische zaken, die ook zo zijn eigen afweging zal maken,

[0:24:58] door mensen van INW.

[0:25:00] Nou, wij begrijpen dat er ook mensen van VWS bij zitten.

[0:25:02] Die zijn niet zo enorm op de voorgrond, maar schijnen wel betrokken te zijn.

[0:25:06] Dat is op ambtelijk en, denk ik, op ministerieel niveau.

[0:25:10] En vervolgens wordt dat getoetst door zo'n commissie en dan mogen wij er ook naar kijken.

[0:25:15] Dat is een beetje zoals het ingericht is.

[0:25:18] Wat kan de Tweede Kamer doen?

[0:25:19] Nou, eigenlijk zie je dat nu al.

[0:25:22] Soms is de reactie van de bewindslieden een beetje terughoudend.

[0:25:27] Als wij wat concrete en duidelijke voorstellen doen,

[0:25:30] ik noem even die WHO 2021-richtlijn,

[0:25:33] dan zie je toch dat de reactie van de staatssecretaris positief,

[0:25:37] maar nou ja, ligt van, we moeten nog maar zien hoe dat allemaal uitpakt

[0:25:41] en dat gaat heel lang duren.

[0:25:43] En dan merk je toch dat een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp enorm helpt,

[0:25:47] waarbij partijen zeggen nee, we willen echt dat dit allemaal wat vlotter gaat.

[0:25:51] Dus dat is denk ik wel een heel belangrijke rol

[0:25:53] die het parlement op dit moment al kan spelen,

[0:25:55] terwijl het allemaal nog niet zo helemaal duidelijk is.

[0:26:00] U mag nog een vervolgvraag stellen.

[0:26:03] Misschien in de tweede ronde dan?

[0:26:04] Ja? Oké.

[0:26:06] Ik wil even één ding aanvullen.

[0:26:09] Ik denk dat dat precies de reden is waarom wij die Ger adviseren.

[0:26:13] Want dat maakt dus duidelijk, als het goed is,

[0:26:15] wat de effecten op gezondheid zijn,

[0:26:17] terwijl die tot nu toe niet in maat en getal zijn uitgedrukt.

[0:26:21] Dus hopelijk helpt dat u als Kamer ook om daar harder op te sturen.

[0:26:28] Over die GER, want we hebben natuurlijk een aangenomen motie van collega Gabriels en co hierover.

[0:26:36] Alleen ik merk nog niet waar het nog ten uitvoering komt.

[0:26:39] Ik weet dat de provincie heeft gezegd, nou hier kunnen we eigenlijk weinig mee.

[0:26:42] Wat ik vrij shocking vond, maar misschien hebben jullie inmiddels andere informatie.

[0:26:47] Maar hoe wordt dit meegenomen in die maatwerkafspraken?

[0:26:52] Wat weet u daar precies van?

[0:26:53] En bent u ook actief benaderd om die GER uit te werken voor de overheid?

[0:27:00] We zijn actief betrokken bij het beoordelen van de maatwerkafspraak,

[0:27:05] of daar worden we actief bij, want er ligt nog niks, hè?

[0:27:08] Die commissie zit ook te wachten tot er wat in de brievenbusselen belandt,

[0:27:11] maar dan zullen we er vanaf het begin af aan bij zijn

[0:27:13] en ook bij de voorbereidingen zijn we erbij.

[0:27:16] We hebben geadviseerd over hoe een GER eruit kan zien.

[0:27:19] Dat betekent niet dat wij de capaciteit en de mogelijkheden hebben

[0:27:21] om dat zelf te doen, maar het RIVM zou dat wel degelijk kunnen doen.

[0:27:24] En er zijn een aantal andere instanties in Nederland die daar ook bij kunnen helpen.

[0:27:28] En we hebben vanuit de ministeries wel de toezegging dat zij ook van plan zijn om zo'n opdracht te

[0:27:33] verschaffen, als duidelijk is wat de bedoeling is.

[0:27:35] Dus dat beweegt zich dan wel wat ons betreft in de goede richting.

[0:27:41] De provincie kan meer dan ze zegt dat ze kan, en misschien dat met het statement van vandaag dat

[0:27:47] het ook al de goede kant uitgaat, want we hebben natuurlijk ook de Omgevingswet inmiddels.

[0:27:51] En daar staat met zoveel woorden in dat je wel degelijk ook gezondheid

[0:27:54] kan laten meewegen bij het verlenen van vergunningen.

[0:28:00] Hartelijk dank. Dan is het woord aan de heer Thijssen namens GroenLinks-PvdA.

[0:28:04] Dank u wel en dank dat u hier bent.

[0:28:05] En het is inderdaad fijn om te horen dat we niet gek zijn geweest al die jaren,

[0:28:08] maar dat we ook dachten, we weten nog niet precies wat waar uitkomt.

[0:28:12] En dat we altijd de antwoorden kregen, dat ik het gevoel kreeg dat ik gek was.

[0:28:16] Maar het is fijn om te horen dat deze expertgroep dat toch ook wel constateert.

[0:28:19] Ik heb een vraag over de GER.

[0:28:22] want de minister die heeft een antwoord op uw advies gezegd van ja dat duurt allemaal te lang

[0:28:26] dus misschien doen we dat in fase 2 vanaf 2030 begrijp ik nu goed dat u zegt van nou nee als

[0:28:31] we een beetje doorwerken kan het ook gewoon mee in fase 1 en ik heb een vraag over kijk die merre

[0:28:36] die gaat natuurlijk over de nieuwe installaties die gebouwd gaan worden terwijl de gezondheidswinst

[0:28:41] zit natuurlijk op de installaties die er nu staan of tenminste die kooksgasfabriek die er dicht

[0:28:45] gaat dat gaat over de huidige installaties dus is uw advies nu dat die ger wordt gemaakt voor

[0:28:51] voor de toekomstige installaties en voor de huidige installaties?

[0:28:55] Om dat even heel duidelijk te hebben.

[0:28:57] Even inleiding, en dan zijn er anderen die mij kunnen aanvullen.

[0:29:01] Op beide punten het antwoord ja.

[0:29:02] Nee, natuurlijk gaan we niet wachten tot 2030 voordat we een GER gaan doen.

[0:29:05] Wij vinden dat die nu al gedaan moet worden

[0:29:07] en wij vinden ook dat dat gedaan kan worden op een manier

[0:29:09] die niet veel vertraging gaat geven.

[0:29:12] Daarom proberen we ook gelijk op te trekken

[0:29:13] met de milieueffectenrapportage, die sowieso al moet gebeuren.

[0:29:17] Die beoogt eind 2024, best case scenario, klaar te zijn.

[0:29:22] Ik denk dat je niet veel meer dan een kwartaal daarna al met je gezondheidseffectenrapportage

[0:29:27] klaar kan zijn, als dat op een goede manier wordt ingericht.

[0:29:30] Dus het antwoord zou moeten zijn dat we nu al een gezondheidseffectenrapportage willen.

[0:29:34] Als u dat nog zou willen meegeven aan de staatssecretaris, zou dat geweldig zijn.

[0:29:39] Dat is heel belangrijk.

[0:29:40] Gelukkig heeft, in het overleg dat we hebben met de commissie Milieueffectenrapportage,

[0:29:45] heeft die groep ook al gezegd, luister eens, het gaat niet alleen om de nieuwe installatie,

[0:29:49] je moet een integrale blik hebben op het hele terrein en de effecten die daarmee samenhangen.

[0:29:55] En in hoeverre dat mogelijk is, dat zal wel een beetje een worsteling worden,

[0:29:58] maar dat is wel de intentie.

[0:29:59] Dus zij hebben verschillende scenario's gevraagd uit te werken, waar dit ook een onderdeel van is.

[0:30:10] Mag ik daarop aanhaken?

[0:30:11] U mag daarop aanhaken, ja.

[0:30:13] Want ik denk dat een GER een absolute voorwaarde is om überhaupt gezondheid mee te kunnen wegen,

[0:30:18] in welk moment van het traject ook, dat in de eerste plaats...

[0:30:23] Je moet het zien als een methodologie om een continue relatie te kunnen leggen

[0:30:28] tussen wat zijn de emissies, de emissies en de blootstellingen op leefniveau

[0:30:34] en wat is het gezondheidseffect.

[0:30:36] En dat moet je eigenlijk continu inzichtelijk hebben.

[0:30:38] Dus daar heb je een goede methodologie in voor nodig,

[0:30:41] wat voor een heel groot gedeelte al door het RIVM is ontworpen.

[0:30:44] En op het moment dat je die methodologie hebt

[0:30:46] en je hebt goede monitoring, zowel op het terrein van Tata als in de leefomgeving,

[0:30:54] dan heb je vervolgens ook heel makkelijk, nou, makkelijk, relatief makkelijk,

[0:30:58] met de rekensommen, die er al zijn, voor een heel groot gedeelte,

[0:31:02] inzicht in wat de gezondheidseffecten zijn.

[0:31:05] Dus in het hele traject eigenlijk in eerste instantie voorspellend,

[0:31:09] wat zijn alle plannen, wat zijn de alternatieven,

[0:31:12] wat zal daarbij de uitstoot zijn, kun je vervolgens berekenen

[0:31:15] wat de gezondheidseffecten zijn.

[0:31:17] En later, daarna, tijdens alle veranderingen en installaties die verdwijnen en die komen,

[0:31:23] kun je eigenlijk continu blijven meten en weten wat de gezondheidseffecten zijn.

[0:31:28] En dat inzicht is gewoon een absolute voorwaarde

[0:31:31] om het in welk traject dan ook, in welke vergunning of wat dan ook,

[0:31:34] mee te kunnen laten wegen.

[0:31:35] Dus die ger, we kunnen daar gewoon niet omheen.

[0:31:40] Want dat is de enige manier om het echt inzichtelijk te maken

[0:31:48] Misschien mag ik er dan nog iets aan toevoegen, want er werd ook iets gevraagd over de verhouding

[0:31:52] met de maatwerkafspraken.

[0:31:54] Ik kan me zo voorstellen dat Merger zijn normale functie al heeft in het kader van de vergunningverlening,

[0:32:01] het publiek-rechtelijk kader.

[0:32:02] Die maatwerkafspraken komen ernaast, het is het privaatrechtelijk kader.

[0:32:07] Ik kan me heel goed voorstellen dat er in die maatwerkafspraken voldoende ruimte moet zitten

[0:32:12] om die echt inhoudelijk bij te kunnen sturen op basis van de uitkomsten van het Mer-Ger-traject,

[0:32:19] wat in die publiekrechtelijke kaders meeloopt.

[0:32:21] Dus dat is wel een aandachtspunt om mee te kunnen nemen, denk ik.

[0:32:26] Hartelijk dank.

[0:32:27] Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Veldman namens de VVD.

[0:32:30] Hartelijk dank ook voor uw komst en de gelegenheid om vragen te mogen stellen.

[0:32:34] Er zijn al een aantal vragen gesteld die ik ook vaak meer over wilde weten.

[0:32:37] Dat betrof met name de Mer- en de Ger.

[0:32:39] Maar wat voor mij nog niet helder is, is dat de MER natuurlijk al een gezondheidsparagraaf heeft.

[0:32:47] Nou, daarvan zou je kunnen zeggen dat die niet volledig genoeg is of dat die zo uitgebreider is

[0:32:50] met de RIVM-methodologie.

[0:32:54] Moet ik het dan zo zien dat het als het ware onderdeel wordt van de MER en daarbij een soort

[0:32:59] nieuwsoortig MER wordt?

[0:33:00] Of wordt het een tweede instrument en loopt het dan ook eigen juridische procedures?

[0:33:05] Ik denk dat ik bij u moet zijn, want u begon daar net al even over.

[0:33:08] Daar zou ik graag wat meer over willen weten.

[0:33:12] Die ger is nog een beetje aan uitbreiding onderhevig.

[0:33:17] Voorheen, onder de Oude Omgevingswet, speelde gezondheid en een gezonde leefomgeving op zich

[0:33:22] ook wel een rol.

[0:33:23] Maar nu, in de Nieuwe Omgevingswet, is dat in ieder geval zwaarder aangezet in beleidsplannen.

[0:33:28] Wat hier nieuw is, is dat die echt al een vol onderdeel aan het worden is in de vergunningverlening

[0:33:34] en dan ook nog uitgebreid wordt naar die maatwerkafspraken.

[0:33:38] En dan is het eigenlijk zo dat als je kijkt naar wat de complexiteit van dit traject is,

[0:33:44] dus deze fabriek en directe omgeving,

[0:33:48] dan zou je kunnen voorstellen dat we hier een ger hebben waar je niet mee klaar bent

[0:33:53] als je één keer een meer gerprocedure hebt doorgelopen,

[0:33:58] maar omdat er zoveel tegelijkertijd en volgtijdelijk ook aan het veranderen is

[0:34:02] dat je zo'n ger dan toch als een wat permanenter instrument laat meelopen.

[0:34:07] En dat is ook, denk ik, waar we aandacht voor vragen, gebruiken meer als dashboard en als

[0:34:12] meetinstrument wat vaker informatie teruggeeft en check of je op de juiste lijn zit in plaats

[0:34:17] van dat je hem één keer bij een vergunningverlening inzet en dan over vier of over zes jaar tot

[0:34:22] de conclusie komt dat het toch in de praktijk heel anders heeft gelopen dan dat je bedacht

[0:34:27] had van tevoren.

[0:34:30] Mevrouw Veldman, voor een vervolgvraag.

[0:34:32] Ja, en als het zo zou zijn zoals u schetst, zou dat dan een bepaalde extra complexiteit

[0:34:43] of ook vertraging in de procedure en in de ruimtelijke procedure tot gevolg kunnen hebben?

[0:34:50] Dat kan, tenzij je daarvan bewust bent en heel duidelijk op het netvlies hebt gezet dat in

[0:34:57] deze leesomgeving de consequenties al zo groot zijn dat je eigenlijk niet kunt vertragen

[0:35:02] met het nemen van de maatregelen zoals de expertgroep heeft geadviseerd.

[0:35:07] Dus dan is het eerder dat het een instrument is om op tijd bij te kunnen sturen als je

[0:35:12] ongewenste consequenties hebt, zoals bijvoorbeeld een enorme toename van geluidsoverlast door

[0:35:17] al die werkzaamheden, in plaats van dat je hem vertragend laat werken en pas wat gaat

[0:35:23] doen nadat alle uitkomsten bekend zijn.

[0:35:29] De heer Gabriels nam eens groenlinks bij vanavond.

[0:35:32] Ja, dank u wel voor uw rapport.

[0:35:34] Het is de eerste keer eigenlijk dat er ook echt geluisterd wordt om gezondheid echt een plek te geven.

[0:35:43] En tot nu toe is dat vaak frustrerend om het voorzorgsprincipe in de omgevingswet te zien,

[0:35:49] maar dat geen enkele overheid het durft in te zetten, omdat die heel erg juridisch zwak is.

[0:35:54] en omdat er eigenlijk van de ene kant de omgevingsdiensten zeggen

[0:35:57] we hebben een andere omschrijving van het voorzorgsprincipe nodig in de wet

[0:36:00] en dat de staatssecretaris zegt nee, het kan ook binnen de huidige omschrijving

[0:36:04] en dat er dan naar elkaar gepingpongd wordt, dus dank daarvoor.

[0:36:08] En dan meteen het probleem en volgens mij zijn dat dezelfde vragen die hier net al gesteld zijn

[0:36:12] want u zegt het is nog niet geborgd in de wetgeving

[0:36:17] en dan betekent dat dus dat wij iets moeten doen om het wel te borgen in de wetgeving

[0:36:22] En in ieder geval duidelijker dan eigenlijk wij met z'n allen hier nu vragen.

[0:36:27] Want we kunnen wel zeggen van, hé, we gaan die GER voorwaardelijk maken

[0:36:30] voor zowel het huidige traject als de maatwerkafspraken,

[0:36:34] maar als vervolgens dan...

[0:36:36] Ik ben vanochtend bij een ontdijtsessie van Tata geweest

[0:36:39] en dan wordt er gezegd, ja, extra maatregelen, aanvullende maatregelen,

[0:36:45] bovenwettelijke maatregelen, en dan denk ik...

[0:36:50] Dan zijn ze dus niet juridisch te borgen.

[0:36:52] Ik weet niet eens welke vragen ik moet stellen,

[0:36:56] maar hoe moeten wij ervoor zorgen

[0:37:00] dat de per direct begonnen GER, die via motie is afgedwongen...

[0:37:05] Ik hoop dat die per direct komt en dat dat een lang traject wordt.

[0:37:09] ...dat die juridisch geborgd mee loopt.

[0:37:11] Niet dat we de maatwerkafspraken geweest zijn, want dan komen we erachter

[0:37:14] dat er toch nog meer arsenicum is gevonden in het water,

[0:37:19] want daar heeft niemand over.

[0:37:20] of de bodemsanering van ik weet niet hoeveel miljarden heeft toch meer gezondheidseffecten,

[0:37:26] dat we er later achter komen dat het toch niet voldoende was en shit, de miljarden zijn al

[0:37:30] vergeven. Dus hoe gaan we, dan is dan aan u de vraag, mevrouw Klien, hoe gaan we dan juridisch

[0:37:38] ervoor zorgen dat deze ger ook echt keihard afgedwongen kan worden? Oké, ik kijk er iets

[0:37:47] We hebben in de afgelopen jaren sinds Urgenda gezien dat gezondheid en milieu veel permanenter,

[0:37:58] nadrukkelijker en overtuigend in iedere beslissing van een overheidsinstantie in Nederland meegewogen

[0:38:04] moet worden en dat van de Nederlandse overheidsautoriteiten ook geëist wordt dat er opgetreden

[0:38:11] wordt op het moment dat er impact is op de leefomgeving van dit soort industrieën.

[0:38:18] Dus de tijd dat je achterover kunt leunen en niks kunt doen, is echt voorbij.

[0:38:23] Dus je moet sowieso wat, en dat is al juridisch geborgd, want anders zouden de rechters in

[0:38:28] Nederland niet al een hele lijn in de jurisprudentie hebben gezet waarin zowel bestuurders als fabrieken

[0:38:34] aansprakelijk moeilijk stelt, inclusief overheid, voor stilzitten.

[0:38:38] Dus dat is dus al juridisch afdwingbaar.

[0:38:40] Wat je nog wel zou kunnen doen, is om na te denken hoe je nog wat actiever in wet- en regelgeving

[0:38:47] zou kunnen borgen dat niet alleen bij een eenmalige integrale vergunningbeslissing, maar veel

[0:38:53] permanenter gemonitord kan worden hoe het staat met de impact van dit soort installaties op de

[0:39:00] leefomgeving en dus ook oplegt dat er periodiek heroverwogen wordt en ingegrepen of

[0:39:06] bijgestuurd kan worden.

[0:39:11] En in aanvulling daarop, er is ook een bigger picture,

[0:39:14] want we maken nu afspraken met Tata,

[0:39:17] maar er is nog een lijstje van zes, zeven andere grote industrieën

[0:39:20] waar afspraken mee gemaakt moeten worden.

[0:39:22] En wij horen van de staatssecretaris en het ministerie

[0:39:24] dat ze het eigenlijk wel een mooi model vinden

[0:39:26] om te gebruiken bij al die verschillende afspraken.

[0:39:29] Ja, en als het gaat om de onmiddellijke stok achter de deur,

[0:39:33] ja, dan is dat toch de maatwerkafspraak.

[0:39:35] Dat is gewoon het geld. En het geld komt er niet, vinden wij.

[0:39:38] Zou er niet moeten komen als er niet echt concrete gezondheidseffecten worden afgesproken?

[0:39:45] Daar heeft natuurlijk het parlement ook een belangrijke rol, want die zal uiteindelijk zijn

[0:39:52] goedkeuring moeten geven, neem ik aan, van wat er afgesproken wordt tussen de overheid en de fabriek.

[0:39:59] Hartelijk dank.

[0:40:00] Ik zou graag zelf ook een vraag willen stellen.

[0:40:04] U gaf al aan dat u ook in contact bent met Carolien Gerards en haar commissie, waar ook het rapport

[0:40:12] u ligt en de adviezen die u heeft.

[0:40:15] Ik ben even heel benieuwd of er ook punten zijn waarvan u denkt dat die nog niet worden meegenomen,

[0:40:20] maar die zouden we wel mee moeten nemen.

[0:40:22] U gaf net ook al de tip om goed te letten op hoe je de financiering uitdeelt.

[0:40:27] Niet alles in één keer, maar met concrete afspraken.

[0:40:31] Welke dingen zou u nog meer willen meegeven die daar nog niet helemaal perfect geland zijn?

[0:40:39] Dat is een issue, maar dat heeft niet alleen met data te maken, maar überhaupt met de normering

[0:40:43] voor milieueffecten en met name gezondheid, hoe Nederland daarin staat en hoe ver Europa is.

[0:40:50] Dus we dringen niet voor niks aan op het gebruiken van de WHO-richtlijn 2021 als belangrijke richtlijn,

[0:40:59] en waar je toch echt wel wilt zijn zo ongeveer in 2030,

[0:41:03] als het hele plan moet zijn opgeleverd,

[0:41:06] daar denkt nog niet iedereen in Nederland hetzelfde over.

[0:41:10] En binnen Europa wordt daar, denk ik, al iets progressiever over gedacht

[0:41:14] dan dat er in Nederland over gedacht wordt.

[0:41:17] Dus wij vinden, denk ik, als je gezondheid een warm hart toedraagt,

[0:41:20] het wel belangrijk dat we niet uit het oog verliezen,

[0:41:23] dat hier ook tempo noodzakelijk is.

[0:41:27] Het kan niet morgen, dat snapt iedereen.

[0:41:29] Maar om nou te wachten tot 2050, dat is ook wel weer heel erg ver weg.

[0:41:35] Ik denk tempo, ambitie en teamwork, dat staat natuurlijk voorop.

[0:41:39] Maar daarnaast zijn er ook een paar praktische dingen...

[0:41:42] ...die gewoon ook echt eerst nodig zijn.

[0:41:45] Tata moet gewoon heel goed...

[0:41:47] We moeten heel goed die emissies inzichtelijk hebben.

[0:41:51] Die moeten eigenlijk het liefst onafhankelijk.

[0:41:55] Die moeten compleet zijn, die moeten transparant zijn...

[0:41:58] en die moeten begrijpelijk zijn.

[0:42:00] En dat geldt ook voor de emissies.

[0:42:02] RIVM heeft natuurlijk een neel luchtmeetnet, dat wordt op dit moment geëvalueerd.

[0:42:06] En de vraag is of dat voldoende is.

[0:42:08] Moeten daar niet nog meetpunten bij?

[0:42:11] Stikstofdioxide moet op meer punten mogelijk gemeten worden.

[0:42:14] We moeten iets meer in de toekomst kijken.

[0:42:16] De nieuwe installaties produceren of stoten meer ultrafijnstof uit, waarschijnlijk.

[0:42:21] En dat is best... Dat moeten we kunnen meten.

[0:42:26] Dus daar moeten ultrafijnstofmeetpunten bij, misschien.

[0:42:29] Dus ook op emissieniveau, op leefniveau, moeten we goed kunnen meten.

[0:42:35] En dat zijn voorwaardes voor de GER en voor het hele verdere traject, denk ik, want anders

[0:42:40] dan weten we nog niks over de gezondheidseffecten of onvoldoende.

[0:42:44] Dus daar is ook nog een goede evaluatie nodig, denk ik.

[0:42:50] En snel.

[0:42:52] Ik hoor snel veel terugkomen.

[0:42:53] Heeft u een andere, korte vervolgvraag?

[0:42:55] U heeft vast ook in andere landen gekeken naar wat daar gebeurt.

[0:43:00] Wat zijn maatregelen die we daar wel zien gebeuren?

[0:43:02] Ik heb bijvoorbeeld die overkappingen ergens anders al gezien, die Tata nu voorstelt,

[0:43:05] waarvan u denkt, nou, dat moet hier ook gewoon gebeuren.

[0:43:09] Een no regret, zeg maar.

[0:43:12] Ja, er zijn lessen die je kunt leren uit het buitenland.

[0:43:15] Zelfs in Europa, dus in Italië, een fabriek die een slag heeft gemaakt.

[0:43:18] En nou, dat is heel niet anders dan wat Tata voorstelt, dus we stellen ook...

[0:43:22] En overigens is daar ook een gezondheidseffect, een rapportage bij gemaakt in enige vorm.

[0:43:27] Dus dat kan dus kennelijk.

[0:43:29] Dus daar hebben we ook aandacht voor gevraagd.

[0:43:32] Soms is het moeilijk te vergelijken.

[0:43:34] U heeft misschien berichten gezien van een fabriek in de Verenigde Staten

[0:43:38] waarbij een kookschartgasfabriek gesloten is

[0:43:41] en dat dat bijna onmiddellijk gezondheidseffecten opleverde.

[0:43:43] Dat is bijna niet te vergelijken met de situatie bij Tata.

[0:43:46] Dus je moet ook wel realistisch blijven.

[0:43:48] We hebben geen uitputtende studie gemaakt naar alles wat er in het buitenland gebeurt

[0:43:53] en de lessen die je daaruit zou kunnen trekken in Nederland.

[0:43:56] Dus zover zijn we niet gegaan, maar we hebben wel geprobeerd ons een beetje in beeld te vormen.

[0:44:01] Het is wel een hele relevante vraag, want bijvoorbeeld het sluiten van de coax gasfabriek

[0:44:06] op het Tata-terrein, één van de twee, is weer een beetje moeilijker geworden,

[0:44:11] omdat de Tata-fabriek in het Verenigd Koninkrijk voor een belangrijk deel die activiteit gaat afstoten.

[0:44:18] Dus die dingen hebben wel heel erg met elkaar te maken.

[0:44:24] We hebben ruimte voor een snelle laatste ronde.

[0:44:26] Ik wil graag het woord geven aan de heer Boutkamp van het BVV.

[0:44:31] Ja, dank u wel, voorzitter, en ook voor de beantwoordingen.

[0:44:34] Waar ik toch een klein beetje tegenaan zit te hikken,

[0:44:36] is toch, zeg maar, die GER, de WAO-richtlijn, de omgeving van Eimond.

[0:44:41] Ik bedoel, ik ben van het meten is weten.

[0:44:45] En niet uit een computertje gegevens halen,

[0:44:48] maar gewoon daadwerkelijk aan de pijp en bij de bewoners, zeg maar, in de tuin.

[0:44:52] Om te kijken, zit daar dan die verhouding in?

[0:44:56] En dan, net zoals...

[0:44:58] Er wordt verwezen naar die WHO-richtlijn.

[0:45:00] Maar is nou die WHO-richtlijn voor het Eilandgebied...

[0:45:04] Die zou overal gelijk moeten zijn.

[0:45:07] Maar is die dan daar nou zoveel beter, slechter?

[0:45:11] Wat is dan afkomstig van data?

[0:45:12] Want er zitten heel veel bedrijven in dat gebied...

[0:45:14] met allemaal cumulerende effecten van stoffen die ze uitstoten.

[0:45:18] En als we die richtlijn uitleggen, hoe verhoudt het zich dan tot andere gebieden in Nederland?

[0:45:23] Want u heeft een aantal referentiepunten genomen van die omgeving, van die dorpen uit de buurt.

[0:45:28] Hoe verhoudt zich dat nou natuurlijk in de praktijk dan, is mijn vraag.

[0:45:34] Goeie vraag en moeilijk te beantwoorden.

[0:45:36] Ja, die WHO-richtlijn zou niet alleen voor de IJmold moeten gelden, die zou natuurlijk voor heel Nederland moeten gelden.

[0:45:41] En wat natuurlijk in het begin wel vaak gezegd werd, nou, als je het centrum van Amsterdam gaat meten, dan haal je dat ook niet.

[0:45:46] Maar daar moet je dan onmiddellijk aan toevoegen.

[0:45:48] Nee, maar daar wordt inmiddels wel op geacteerd.

[0:45:51] Daar worden wel maatregelen voor genomen, zodat we daar wel komen in de zin van minder autoverkeer.

[0:45:56] Nou goed, u weet net zo goed als ik wat daar allemaal voor maximumsnelheid,

[0:46:00] wat er allemaal voor maatregelen gaande zijn.

[0:46:04] Dus ja, ik denk dat je wel de ambitie moet hebben om dat niet alleen in de Eimond te doen,

[0:46:08] maar ook elders in Nederland.

[0:46:09] Maar goed, wij, onze commissie gaat vooral eventjes over de Eimond.

[0:46:13] Wij proberen ook, en dat is natuurlijk ook de benadering van Tata om rekening te houden

[0:46:18] ...met het feit dat er ook wel andere factoren zijn die milieuverontreiniging veroorzaken.

[0:46:22] Maar ik denk dat de stapelrapporten die aangeven dat Tata in z'n eentje...

[0:46:27] ...en overigens met alle kleine bedrijfjes die onderdeel zijn van Tata...

[0:46:31] ...verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de milieueffecten...

[0:46:36] ...en ook de gezondheidseffecten, dat die stapel wel heel groot is inmiddels.

[0:46:41] Dus daar focussen we zoveel mogelijk op.

[0:46:43] Maar dat dat niet het hele verhaal is, dat moet ik onmiddellijk meegeven, ja.

[0:46:49] Misschien nog een aanvulling daarop.

[0:46:52] Juist het RIVM-rapport heeft de link gemaakt met Tata...

[0:46:57] ...en geprobeerd, en ook succesvol daarin geweest...

[0:47:00] ...om juist aan te geven wat Tata veroorzaakt in termen van gezondheidseffecten.

[0:47:06] En als tweede punt, meet is weten, zegt u.

[0:47:09] Nou, dat vind ik als wetenschapper ook.

[0:47:12] Alleen, juist bij zo'n gezondheidseffectrapportage...

[0:47:14] ...ga je kijken, nou, wat is er mogelijk aan effecten te verwachten...

[0:47:17] van wat je denkt in de scenario's nu te gaan veranderen.

[0:47:21] Dus dat kunnen we nog niet meten.

[0:47:23] Dat is juist een schatting die je maakt op basis...

[0:47:25] Daarom wordt het ook wel een gezondheidseffectschatting genoemd...

[0:47:28] ...op basis van wat je aan uitstoot verwacht...

[0:47:31] ...en wat je vervolgens dan doorvertaalt in gezondheidseffecten.

[0:47:35] Mevrouw Van Metelen.

[0:47:39] Ja, in het rapport spreekt u ook van fair share van data.

[0:47:44] En eigenlijk ben ik het niet helemaal eens met de wijze waarop we hun fair share zien of doen.

[0:47:50] op het gebied van die emissiereductie.

[0:47:54] Hoe ziet u dat dan, dat hun dat zouden moeten doen?

[0:47:57] En wat is voor u dan zeg maar fair share genoeg, laat ik het zo zeggen?

[0:48:04] Ja, fair share is een lastige term.

[0:48:06] Want als je het over share hebt, heb je het weer over percentages.

[0:48:10] En daar spreek ik veel over, percentages, maar ten opzichte van wat.

[0:48:14] Dus dat maakt het al heel lastig.

[0:48:16] Ik denk dat het moet gaan over best practice.

[0:48:20] Dus wat kunnen we eruit halen?

[0:48:22] En niet al bij voorbaat zeggen van, nou, wij pakken een klein deeltje.

[0:48:28] Maar dat je op alle punten moet kijken waar het beter kan.

[0:48:35] Het lid Kostić.

[0:48:37] Ja, dank u wel.

[0:48:40] Ik worstel het toch mee dat het kabinet heeft besloten om voor scenario drie te kiezen...

[0:48:45] zonder dat we daar ook maar iets van een toetsing hebben gehad van...

[0:48:48] werkt dit nou echt goed voor de gezondheid?

[0:48:51] Kunt u reflecteren op hoe u die scenario ziet en of u misschien als gezondheidsexpert en

[0:49:00] jurist denkt, misschien is er meer te halen dan in scenario drie, als je het toch gaat

[0:49:04] onderhandelen.

[0:49:06] Wil je je inzet zo hoog mogelijk hebben, lijkt mij, ziet u daar wat meer kansen in, bijvoorbeeld

[0:49:11] in scenario vier?

[0:49:15] JOURNALIST GESPREKSLEIDER GESPREKSLEIDER

[0:49:15] Als ik heel eerlijk ben, dat heeft die groep zelf ook wel gezegd.

[0:49:21] Ze hebben natuurlijk een aantal scenario's uitgewerkt

[0:49:23] waarbij aan de extreme kanten niks doen

[0:49:27] of de fabriek helemaal dicht doen en de bodem saneren.

[0:49:31] Ja, ze kwamen vrij snel tot de conclusie dat is ook niet zo heel erg aantrekkelijk.

[0:49:35] Dus dan kom je al heel snel uit op ongeveer ergens in het midden.

[0:49:39] Dus het is maar net welke scenario's je allemaal toetst.

[0:49:41] Maar ik denk dat als je praat over ambitie en snelheid, dat scenario 4 aantrekkelijker is dan scenario 3.

[0:49:49] Dat hebben zij zelf ook toegegeven, alleen dat kost meer.

[0:49:52] Dus dan moet je dus de fabriek vragen om een grotere investering te doen en wellicht zullen

[0:49:56] zij dan aan de overheid vragen om een grotere bijdrage.

[0:50:00] Dat lijkt me typisch iets waar je je over moet onderhandelen.

[0:50:03] Maar vanuit het gezondheidsoogpunt denk ik, zonder al te ingewikkelde berekeningen te maken,

[0:50:07] dat scenario 4 waarschijnlijk voor de omwonenden beter is dan scenario 3.

[0:50:15] De heer Thijssen.

[0:50:19] Ik wil even weten of ik het goed begrepen heb.

[0:50:24] De MER is eind dit jaar klaar.

[0:50:26] Een kwartaal later zou de GER klaar kunnen zijn.

[0:50:29] Dan zouden we adviezen kunnen krijgen over wat er vanuit gezondheidsperspectief moet gebeuren met de nieuwe installatie.

[0:50:35] En ook wat er zou moeten gebeuren met de huidige installatie.

[0:50:38] En dan kunnen we dat verwerken in de maatwerkafspraken.

[0:50:41] Begrijp ik dan? Heb ik het dan goed samengevat of mis ik iets?

[0:50:44] Maar het plan is niet alleen nieuwe installaties, het plan is ook sluiten van oude installaties, het Tata-plan, dus dat is al één geheel.

[0:50:53] Dus zodra zij die nieuwe smelterij of, nou weet ik veel, hoe dat ook heet, daar gebouwd hebben, kan de kooksgasfabriek dicht.

[0:51:03] Dat is onderdeel van het plan.

[0:51:06] Dat snap ik, dat klopt, dat is nu al onderdeel van het plan.

[0:51:10] Maar als ik uw advies goed heb begrepen, zegt u van nou, er moet wel meer gebeuren.

[0:51:14] Dus niet scenario twee het plantata, maar scenario drie is beter,

[0:51:19] dat er versneld installaties moeten sluiten.

[0:51:21] Als ik het goed begrijp, zegt u alles op alles zetten

[0:51:23] om kooksgasfabriek twee veel eerder dicht te krijgen dan 2029.

[0:51:27] En met Gerrit de Hand, kunt u dan advies geven

[0:51:30] over zijn er dan nog een aantal installaties

[0:51:31] die aangepakt moeten worden?

[0:51:32] Het zij sluiting, het zij filters erop, nou ja, wat er uit het advies komt.

[0:51:37] Ja, het antwoord is ja, want er zijn ook mensen die zeggen

[0:51:39] dat kooksgasfabriek één eigenlijk veel erger is als twee.

[0:51:42] Alleen, die staat net ietsje verder weg vanuit wijk aan zee, dus die geeft wat minder last.

[0:51:48] Maar vanuit milieu-oogpunt en wellicht, maar dat is wat minder duidelijk,

[0:51:52] ook vanuit gezondheidsoogpunt, zou je daarop...

[0:51:55] Maar ook dat is, denk ik, dat is onderdeel van een volgende fase, dat je ook daarnaar kijkt.

[0:52:00] En er zijn nog wel veel meer vervuilende activiteiten op het terrein,

[0:52:04] waar ook wel verschillende oplossingen voor verzonnen worden.

[0:52:07] Dus ja, ik denk dat je er op die manier naar moet kijken.

[0:52:10] Het is niet een eenmalig iets, hè?

[0:52:12] We moeten ook niet vergeten dat er de afgelopen twee à drie jaar ook al iets gebeurd is met overkappen

[0:52:17] op het terrein, met een enorme stofzuiger die al bepaalde schadelijke stoffen wegzuigt.

[0:52:24] Het is een continuum aan acties die hopelijk ook een continuum aan verbeteringen laat zien.

[0:52:30] Maar jij wilt ook.

[0:52:31] Hartelijk dank.

[0:52:32] Mevrouw Veldman.

[0:52:35] Bedankt voor de eerdere antwoorden.

[0:52:36] Kunt u al iets zeggen over die eerdere maatregelen die al getroffen zijn door Tata, zoals u die net

[0:52:46] Nou ja, op zichzelf waren dat goede plannen, maar wat u, en ik ook, het liefst wil weten, is wat

[0:52:53] levert dat nou eigenlijk op aan milieueffecten?

[0:52:56] Dan kom je weer een beetje op het mee te is weten.

[0:52:58] Zover zijn we nog niet met de Tata, want als we daarnaar vragen, dan hebben we tot nu toe

[0:53:05] vooral percentages gekregen.

[0:53:06] Het geeft een 30-procent-reductie van dit of dat, maar als je niet weet wat de uitgangswaarde,

[0:53:12] Wat de beginwaarde was en wat de absolute waarde zijn, dan zegt zo'n 30 procent helemaal niks.

[0:53:17] De bereidheid bij de fabriek om dat soort gegevens met ons te delen is duidelijk toegenomen.

[0:53:24] Daar kunnen we niet omheen.

[0:53:25] Dat moet echt gezegd worden, maar daar zijn we nog niet.

[0:53:28] Dus als u mij op de man afvraagt wat die maatregelen van het RoadmapPlusplan hebben,

[0:53:32] wat dit jaar afgerond wordt, eigenlijk opgeleverd, dan kan ik u daar geen antwoord op geven.

[0:53:43] Ik hoor u ook zeggen dat de bereidheid is toegenomen.

[0:53:46] Dat lijkt me hartstikke goed, in ieder geval.

[0:53:48] Heeft u het beeld dat dat een dusdanige stijgende lijn is, dat u daar binnenkort wel een

[0:53:53] beter oordeel over kunt vellen?

[0:53:55] Ja. In ieder geval zijn er nu een drie of viertal echt intensieve sessies geweest met experts uit onze

[0:54:02] groep en mensen van Tata, waarbij echt wel een opening van zaken wordt gegeven.

[0:54:06] Dat is heel verhelderend, want dan blijkt dat sommige dingen al bekend waren.

[0:54:10] Sommige dingen zijn helemaal niet bekend, ook niet bij de fabriek.

[0:54:13] Wij zijn wel van zin om op redelijk korte termijn daar ook echt een officieel rapportje over te schrijven

[0:54:18] en een advies over te geven, want dat kan natuurlijk wel helpen bij de totstandkoming van zowel de

[0:54:25] milieueffecten als de gezondheidseffectenschattingen die gemaakt moeten worden.

[0:54:29] Dat kan ook misschien wel bij de maatwerkafspraken over hoe we willen dat er in de toekomst gemonitord

[0:54:34] gaat worden, waar, hoe vaak en van wat.

[0:54:37] De heer Gabriels.

[0:54:42] Dank je wel.

[0:54:43] Ik ben een chronologische volgorde in mijn hoofd aan het proberen te maken tussen wanneer de maatwerkafspraken lopen en ook aflopen.

[0:54:51] Wanneer de ger loopt en er resultaten komen en hoe dat dan samengaat en of iets voorwaardelijk kan zijn, ja of nee.

[0:54:59] En het lukt gewoon niet.

[0:55:01] Dus mijn vraag is dus eigenlijk, als dat niet lukt.

[0:55:16] Wat zeggen de maatwerkafspraken dan over gezondheid?

[0:55:19] Of wat zegt dan het gezondheidsrapport dan over de maatwerkafspraken?

[0:55:22] En ziet u een relatie tussen die twee, dat dat zou kunnen lukken?

[0:55:26] Of ziet u dat los van elkaar?

[0:55:29] En...

[0:55:30] Omdat ik...

[0:55:32] Als het zo zou zijn dat je eerst een gezondheidseffectrapportage hebt

[0:55:36] waar heel duidelijk uitkomt dat, dat en dan en dat,

[0:55:38] en je neemt dat mee in een maatwerkafspraak

[0:55:39] en je koppelt daar geld aan en je laat ook nog een fasering

[0:55:42] en een neting, en een revisie terug in de Omgevingswet,

[0:55:45] en het dashboard en het tempo erin.

[0:55:48] Dan zou ik direct zeggen, ja, gaan we doen.

[0:55:50] Maar omdat dat niet zo lijkt te zijn,

[0:55:55] maar misschien dat u mij dat kunt corrigeren,

[0:55:59] weet ik niet of het dan nuttig is om die dingen aan elkaar te koppelen of niet.

[0:56:07] U moet zichzelf niet te hard vallen, want u heeft helemaal gelijk.

[0:56:10] Het zijn aparte trajecten en die lopen in de tijd niet synchroon.

[0:56:15] Dus de maatwerkafspraak is een afspraak die je maakt.

[0:56:18] Daar kan je nog faseringen aan brengen, maar die loopt tussen het moment

[0:56:22] waarop je hem afsluit tot de oplevering van de nieuwe installaties.

[0:56:27] Dus laten we zeggen tot 2030.

[0:56:30] Een gezondheidseffectenrapportage, de mooie effectenrapportage,

[0:56:32] heeft Nicole Keen net ook gezegd, doe je van tevoren.

[0:56:36] En daar wordt een vergunning op afgegeven.

[0:56:38] Maar we hebben in Nederland niet een systeem, behalve dan dat je kan controleren

[0:56:42] of je je houdt aan de normen die in de vergunning zijn afgesproken,

[0:56:44] dat je dat voortdurend opnieuw doet en dat je dan de vergunning intrekt of zo,

[0:56:48] als blijkt dat tegenvalt.

[0:56:49] Dat zou misschien een optie zijn, maar dat is best wel lastig.

[0:56:54] Op een gegeven moment kom je toch een beetje uit, als ik erover nadenk,

[0:56:57] natuurlijk dezelfde vorsteling maken wij met z'n allen ook de hele tijd,

[0:57:01] ja, en dan ga ik iets vreselijks zeggen, op vertrouwen kom je dan uit.

[0:57:05] ...dat je erop vertrouwt dat die fabriek ook echt wel doet wat ze ons hebben beloofd.

[0:57:11] En natuurlijk gaan we dat monitoren, et cetera, maar het is wel uiteindelijk waar je op uitkomt.

[0:57:17] Volgens mij kun je geen maatwerkafspraken maken...

[0:57:19] ...en grote projecten van deze omvang doen als je elkaar niet vertrouwt.

[0:57:23] Als wij denken dat op voorhand al dat de fabriek er wel weer een potje van zal maken...

[0:57:27] ...ja, dan moeten we er denk ik gewoon ook maar niet aan beginnen.

[0:57:30] Terwijl als we nu denken van nee, de fabriek heeft wel degelijk de intentie om schoner...

[0:57:35] om gezonder te worden, dan moeten we er vooral wel aan beginnen.

[0:57:46] Hartelijk dank voor uw antwoorden.

[0:57:49] We zijn nu aan het einde gekomen van de sessie. Het is zes uur.

[0:57:53] U zelf nog geen vraag?

[0:57:54] Ik heb zeker zelf nog een vraag, maar mag ik nog één vraag?

[0:57:58] Nou, om het even mooi af te sluiten, dank je, Boutkamp.

[0:58:00] U had het zo mooi over het vertrouwen.

[0:58:03] Dus eigenlijk draait het om vertrouwen,

[0:58:05] of wij de goede cijfers krijgen, de samenwerking gaat beter.

[0:58:08] Heeft u er vertrouwen in dat, als we zo doorgaan op deze manier,

[0:58:13] dat uw geluid voldoende gehoord wordt in de maatwerkafspreken

[0:58:17] die we gaan maken met Tata?

[0:58:21] Ja, dat wordt dan een persoonlijk antwoord.

[0:58:23] Ja, bij mij is het glas meestal eerder halfvol dan halfleeg.

[0:58:29] Wij hebben tot nu toe weinig signalen opgevangen vanuit de fabriek

[0:58:33] dat ze dit niet willen.

[0:58:34] Zij willen ook groener worden.

[0:58:35] ook, overigens niet alleen Tata Steel Nederland, ook een keertje gesproken met de Indiase CEO,

[0:58:42] die daar ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen is, dus die wel degelijk daar ook

[0:58:46] wel persoonlijk zich voor in wil zetten. Dus ja, die intentie is er zeker. Of ze moeten echt

[0:58:51] verschrikkelijk goed toneel kunnen spelen, maar dat denk ik echt niet. Want ze zien ook wel dat

[0:58:57] dat dit de toekomst van de fabriek is en dat gewoon...

[0:59:00] Ja, oké.

[0:59:02] Ik... Ja, het kan denk ik niet anders.

[0:59:06] Als je dat niet gelooft, dan moet je denk ik niet aan dit hele traject beginnen.

[0:59:08] Ik vind het persoonlijk fantastisch dat we dus een fabriek hebben

[0:59:12] die in ieder geval zegt dit te willen,

[0:59:14] dat we een overheid hebben die dit wil steunen.

[0:59:18] Ja, ik zou niet weten hoe we het anders voor elkaar zouden moeten krijgen.

[0:59:21] Sluit van de fabriek hebben wij niemand horen, bijna niemand horen steunen.

[0:59:29] Ik wil eerst hartelijk danken voor uw uitgebreide toelichting.

[0:59:36] Ik wil de leden danken voor de vragen die zijn gesteld.

[0:59:39] We zullen elkaar vast vaker treffen, vermoed ik zo de komende tijd.

[0:59:45] Dan wil ik hierbij de vergadering sluiten.