Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

[0:00:00] We beginnen met deze proceduurvergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken.

[0:00:03] Hartelijk welkom aan de leden.

[0:00:05] Hartelijk welkom aan iedereen die hier op de publieke tribune zit

[0:00:09] of iedereen die dit volgt op afstand en natuurlijk de ondersteuning.

[0:00:13] We gaan snel van start.

[0:00:14] We hebben een volle agenda.

[0:00:17] En we beginnen daarmee bij de regeling van werkzaamheden van het onderdeel

[0:00:20] Binnenlandse Zaken, het kerndepartement.

[0:00:22] We doen straks nog

[0:00:23] na een korte schossing het onderdeel Ruimtekoordening en Wonen.

[0:00:28] Er is een voorstel binnengekomen van de lid Palme om met nood te overleggen

[0:00:33] over de initiatief nota van het lid Omzegt over tien voorstellen ter verbetering

[0:00:36] van de constitutionele toetsing op 3 juni te verplaatsen tot na het reces.

[0:00:42] In verband met het niet tijdelijk kunnen aanleven van de beantwoording op de door

[0:00:46] op 15 mei jongstleden gestelde vragen en tevens het geplande commissie debat

[0:00:51] constitutionele toetsing op 12 juni aanstaande te verplaatsen.

[0:00:55] naar een nadat te bepalen moment na het reces.

[0:00:59] Ik kijk daarover even rond of daar nog

[0:01:02] vragen en of opmerkingen over zijn of dat we dat zullen gaan doen.

[0:01:08] Dat kan op instemming rekenen, dus dan gaan we dat op die manier doen.

[0:01:11] Dan zijn er nog een tweetal voorstellen

[0:01:15] op initiatief van de Griffie.

[0:01:17] Dat gaat over het jaarverslag van de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman

[0:01:20] en de Veteranenombudsman van over 2023.

[0:01:23] Het voorstel, een aantal voorstellen, is om de minister van BZK te verzoeken

[0:01:27] ...om een kabinetsreactie aan de Kamer te doen komen.

[0:01:31] Het tweede voorstel is om dit te agenderen...

[0:01:32] ...en van gesprek met de nationale ombudsman over het jaarverslag.

[0:01:36] En het derde voorstel is om de onderdelen van het jaarverslag...

[0:01:38] ...die betrekking hebben op de werkzaamheden van de kinderombudsman...

[0:01:41] ...en de veteranenombudsman ter behandeling...

[0:01:43] ...doorgeleid naar respectief de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

[0:01:46] ...en de Commissie Defensie.

[0:01:49] Kan dat op instemming rekenen van deze commissie?

[0:01:53] Dat is besloten.

[0:01:54] Dan punt drie op de regeling.

[0:01:58] Het aanbod van de staatscommissie-rechtsstaat voor een toelichting op het adviesrapport.

[0:02:02] Dat is een heel ingewikkeld nummer.

[0:02:04] Het voorstel is ter bespreking dat de commissie wenst in te gaan op het aanbod van die staatscommissie-rechtsstaat

[0:02:10] voor een nadere toelichting op haar adviesrapport, te plannen voor het komend zomereces.

[0:02:19] Alles is besloten.

[0:02:23] Dan waren de onderdelen op de regeling van werkzaamheden voor het onderdeel

[0:02:29] binnenlandse zaken.

[0:02:32] Er zijn geen mededelingen, geen agenda punten.

[0:02:34] Dan gaan we naar de brievenlijsten.

[0:02:35] We beginnen met de brievenlijst organisaties.

[0:02:39] Ik pak die even bij.

[0:02:42] Dat is een beste lijst.

[0:02:44] Ik ga even de pagina's af.

[0:02:48] Het zijn de vragen over pagina 1.

[0:02:54] Er staat onder zaak 1 een petitieaanbieding te organiseren aanstaande dinsdag.

[0:03:00] Is dat voor de commissie-akkoord?

[0:03:03] Ja, dan doen we dat zo.

[0:03:06] En zaak 2.

[0:03:07] Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de Raad voor het Openbaar Bestuur

[0:03:11] voor een kennismaking en toelichting op hun adviezen en activiteiten?

[0:03:16] Wenst de commissie daarop in te gaan?

[0:03:20] Dat is toch echt een vraag aan u?

[0:03:23] Het gaat om een brief van Anderzaak 2.

[0:03:33] Mevrouw Chacor.

[0:03:34] Voorzitter, volgens mij lijkt het me heel goed om kennis te maken

[0:03:37] voor de mensen die ze nog niet kennen van het RBI.

[0:03:41] Doet u dat voor of na het zomerreces?

[0:03:44] Ik denk dat dat afhankelijk is van de agenda.

[0:03:46] Ik weet niet of het mogelijk is om voor het reces...

[0:03:48] Het valt nog wel binnen de kennismaking, lijkt mij.

[0:03:51] Dus mijn voorstel zou zijn voor het reces, maar afhankelijk van de agenda.

[0:03:57] Dan gaan we kijken of dat lukt.

[0:03:58] En anders wordt het na het zomerreces.

[0:04:00] Dank u wel.

[0:04:02] Zijn er leden die iets hebben over pagina nummer 2?

[0:04:05] Brievenlijst?

[0:04:07] Niet het geval.

[0:04:08] Pagina 3?

[0:04:11] Dat is niet het geval.

[0:04:12] Dan hebben we het onderdeel brievenlijstorganisaties gehad.

[0:04:14] Dan gaan we door naar de onderdeel brievenlijst particulieren.

[0:04:20] Dat betreft alleen pagina 1.

[0:04:25] Geen opmerkingen?

[0:04:27] Dank daarvoor.

[0:04:28] Dan gaan we door met de agenda.

[0:04:30] Dan komen we bij het onderdeel algemene zaken.

[0:04:32] Een afschrift van de brief van de minister-president aan haar Koninklijke Hoogheid, de prinses van Oranje,

[0:04:36] over haar inkomen en onkostenvergoeding.

[0:04:39] Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:04:44] En ook nog maar even voor de helderheid.

[0:04:46] Mocht u iets contofficieel willen verklaren, steek uw hand op.

[0:04:50] Ik ga dat niet bij elk agendapunt vragen.

[0:04:54] Agenda punt vijf, onder binnenlandse zaken.

[0:04:55] Regels over onafhankelijke bijstand en individuele ordersvorming bij discriminatie en tot wijziging

[0:05:01] van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering

[0:05:04] van regels in zaken gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

[0:05:10] Het voorstel is om het inbrengsverslag vast te stellen op 7 juni aanstaande.

[0:05:17] We zouden de inbrengdatum liever een maand uitstellen als het op akkoord kan rekenen

[0:05:25] Er ligt een voorstel van de VVD om dat met een maand uit te stellen.

[0:05:29] Dat is de laatste week voor het reces.

[0:05:32] Dat is de laatste week voor het reces.

[0:05:33] Eerste week van juli.

[0:05:35] Eerste week van juli.

[0:05:36] Dat was je akkoord.

[0:05:37] Voorzitter, ik zou even willen weten van wat de reden is van het uitstellen.

[0:05:43] Meneer Meulenkamp, kunt u dat toelichten?

[0:05:47] Ik heb het eerlijk gezegd meegekregen van mijn collega.

[0:05:49] Die zegt, ik heb gewoon nog even wat meer tijd nodig om de inbreng op orde te krijgen.

[0:05:53] Dus ja, ik hoop dat u hierin mee kunt gaan.

[0:06:02] Ja, ik kijk even rond of er steun is voor het voorstel of een tegenvoorstel.

[0:06:06] Dat kan natuurlijk ook altijd. Of houdt u ook op?

[0:06:09] Volgens mij kan dat natuurlijk uiteraard als er meer tijd nodig is.

[0:06:13] Maar dan zal mijn voorstel wel zijn om het wel nog wel voor het reces te behandelen.

[0:06:17] Dit betreft de laatste week voor het reces. Inbreng datum laatste week voor het reces.

[0:06:20] Ja, dan kan ik op uw steun rekenen. Ja, dan gaan we dat zo doen.

[0:06:26] Dat zal dan 4 of 5 juli worden, even uit mijn hoofd.

[0:06:29] Want door de weekse dag gaat het natuurlijk om.

[0:06:32] Dan agenda punt zes.

[0:06:33] De wijziging van de kieswet in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van

[0:06:36] hun verkiezing ten tijde van een epidemie.

[0:06:41] Het voorstel is om de inbrengdaten van het verslag vast te stellen op 13 juni aanstaande.

[0:06:49] Agenda punt zeven.

[0:06:50] De wijziging van de kieswet houden de regels over taken van de kiesraad met het oog op de

[0:06:53] bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces.

[0:06:56] Ook hier is het voorstel om de inbrengdatum vast te stellen op 13 juni aanstaande.

[0:07:03] De heer Muilenkamp.

[0:07:04] Ook hier op verzoek van de collega's zouden wij dit graag twee weken laten zien.

[0:07:09] Eind juni dus.

[0:07:11] Laatste week van juni.

[0:07:15] Ik zie dat er geen reactie op komt.

[0:07:16] Dan gaan we dat zo doen.

[0:07:17] Agenda punt acht, invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van de

[0:07:21] bewindspersonen als mede- en tweetalwijziging van de wet Adviescollege Rechtspositie Politieke

[0:07:26] Amdragers.

[0:07:27] Voorstel eens om de inbrekdatum van het vlag vast te stellen op 13 juni aanstaande.

[0:07:32] Ik val in de raling.

[0:07:34] Wil u het intonen, geef maar uw kant op.

[0:07:35] Ja, excuses hiervoor.

[0:07:36] Normaal zijn we graag op tijd, maar graag één week later.

[0:07:40] 20 juni.

[0:07:42] Kan dat op uw steun rekenen, de heer Vlag, SGP?

[0:07:45] Voorzitter, wat is er aan de hand bij de VVD?

[0:07:47] Waar zijn we inmiddels toch uit?

[0:07:48] Nou, maakt u zich geen zorgen, dat komt allemaal goed.

[0:07:53] Jullie gaan zo even koffie drinken met elkaar, begrijp ik.

[0:07:56] Mevrouw Chacor, gaat u aan.

[0:07:57] Ja, ik zie hier wel een patroon inderdaad, zo langzamerhand, met alles van uitstel, dus ik vroeg me hetzelfde vraag.

[0:08:02] Ik wilde toch nog even terug naar agenda punt 7, want die wordt ook uitgesteld 13 juni.

[0:08:09] En ik ben benieuwd, inderdaad, dat we dat voor het reces bespreken of daarna?

[0:08:17] Nee, ruim voor het reces.

[0:08:19] Ja, het is eind juli, dus het inbrengdatum is 27 juni dan, in dit geval.

[0:08:25] Bij agenda punt 7, dat is twee weken.

[0:08:28] Bij agenda punt 8 is dan het voorstander om 20 juni dat te doen.

[0:08:34] Ik kijk nog even één keer rond of nu alle acquisitieve handelingen rondom deze agenda

[0:08:39] punten helder zijn.

[0:08:43] Dan gaan we naar agenda punt 9.

[0:08:46] Herstel van de wets technische gebreken en leemten als mede aanbrenging van andere wijzigingen

[0:08:52] van ondergeschikte aard in de diverse wetsbepalingen, hoofdzakelijk op het terrein van het ministerie

[0:08:57] van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties.

[0:08:59] Het voorstel is om dit aan te melden voor plenaire behandeling.

[0:09:04] Alder is besloten.

[0:09:06] Rijnmond 10. Versterking van de kandidaatstellingsprocedure.

[0:09:09] Het voorstel is om dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat verkiezingen.

[0:09:15] Dat zou doen opzetten evaluatie experiment met een nieuw stembiljet bij de Europese

[0:09:20] parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 ook te agenderen voor het ongeplande

[0:09:25] commissiedebat verkiezingen.

[0:09:29] Helemaal goed. Agenda punt 12, reactie op het verzoek Commissie om nadere

[0:09:33] beschouwing toezicht CTIVD. Het voorstel is om dit te agenderen

[0:09:38] voor het commissie-debat IVD-aangelegenheden op 25 juni aanstaande.

[0:09:44] Gaan we dit zo doen?

[0:09:47] Ik kom er straks nog even op terug bij de planning over de planning der werkzaamheden.

[0:09:51] Het zit behoorlijk vol, dus we gaan er nog even naar kijken.

[0:09:54] Zometeen, maar dat doen we dan even bij agendapunt 73 of 74, volgens mij.

[0:10:00] Ik kom er even op terug.

[0:10:01] Openbaar jaarverslag 2023 van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst, AIVD, ook

[0:10:07] voor dat commissiedebat IVD-aangelegenheden op 25 juni aanstaande.

[0:10:13] Dan agendapunt 14, jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de

[0:10:16] Inlichting- en Veiligheidsdiensten 2023, ook voor hetzelfde commissiedebat op 25 juni.

[0:10:23] Agenda punt 15, vervolgtraject, excuses, slavernijverleden, te agenderen bij het

[0:10:30] ongeplande commissiedebat, slavernijverleden.

[0:10:34] Gaan we dat zo doen?

[0:10:35] Agenda punt 16, reactie op de notitie De Hero over herstelbetalingen en slavernijverleden,

[0:10:40] ook voor het commissiedebat, slavernijverleden.

[0:10:44] Agenda punt 17, rapport aan discriminatiecijfers 2023.

[0:10:48] Het voorstel is om dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat, discriminatie,

[0:10:51] racisme en mensenrechten.

[0:10:53] Al is besloten.

[0:10:57] Agenda punt 18.

[0:10:58] Jaafslag 2023 en het advies Wat kan ik voor u doen van het Adviescollege Openbaarheid en

[0:11:04] Informatiehuishouding te agenderen voor het ongeplande commissiedebat Wet Open Overheid.

[0:11:11] Agenda punt 19.

[0:11:13] Standen van de uitvoering 2022 te agenderen voor het naderorde uitgestelde commissiedebat

[0:11:18] Functionaire Rijksdienst.

[0:11:21] Agenda punt 20.

[0:11:22] Jaarrepetage bedrijfsvoering Rijk 2023 ook te agenderen voor het uitgestelde commissiedebat

[0:11:27] functioneren rijksdienst.

[0:11:30] Agenda punt 21, voortgang programma weerbaar bestuur en zicht op ondermijning.

[0:11:33] Agenderen voor de ongeplande commissie dat integriteit opentbaar bestuur.

[0:11:38] Een vraag van een collega van mij die JNV doet, om die als volgcommissie aan te melden

[0:11:45] voor de voortgang van dit programma.

[0:11:49] Ik kan het op instemming van deze commissie rekenen.

[0:11:52] Dat is het geval.

[0:11:53] Dan doen we dat zo.

[0:11:54] Agenda punt 22, onderhoudsrapport, specifieke uitkeringen.

[0:11:57] Agenda 20-23, te agenderen voor het tot na de orde uitgestelde commissiedebat

[0:12:00] Financiën Decentrale Overheden.

[0:12:04] Agenda punt 23, adviesrapport, provacto juridische vooronderzoek naar enkele toezichts- en

[0:12:10] handhavingsbepalingen uit de wet bescherming Klokkenluider.

[0:12:13] Te agenderen voor het ongeplande commissiedebat Klokkenluider.

[0:12:18] Dank u.

[0:12:21] Agendepunt 24, het verzamelbrief demonstratierecht, te betrekken bij het plenarebat over het demonstratierecht

[0:12:28] in Nederland, waarbij ik wil zeggen dat de verwachting is dat we dat voor de zomer nog

[0:12:34] gaan hebben.

[0:12:39] Oké, gaan we dat zo doen.

[0:12:40] Agendepunt 25, het ACOI-advies, geen afgesloten hoofdstuk, te agrederen van schriftelijk overleg

[0:12:47] en de inbrengdatum vast te stellen naar aanvangstaf van de aangekondigde beleidsreactie.

[0:12:53] Dank u wel.

[0:12:54] Mevrouw Baalman, NEC gaat nu.

[0:12:57] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:12:59] Wellicht is het wijs om eerst wel een ronde tafel of informatiesessie te organiseren met het ACOI,

[0:13:07] zodat zij ook een toelichting kunnen geven over hun bevindingen als het gaat om de Belmer-Ramp-dossiers.

[0:13:15] Ja, de vraag is of u dat nu al wilt of straks de beleidsreactie binnen is en of u dan doelt op een technische briefing,

[0:13:20] echt een verduidelijkende sessie.

[0:13:22] afhankelijk van de reacties.

[0:13:25] Maar nadat het binnen is begrijp ik?

[0:13:28] Het lijkt mij op zich wijzer, want dan heb je natuurlijk nog meer informatie,

[0:13:32] maar het moet niet van de agenda afvallen.

[0:13:34] Het zou zonde zijn om dit niet te doen.

[0:13:38] Nee, dat gaat niet gebeuren, want wat u voorstelt en wat we afspreken,

[0:13:42] dat wordt ook zo gevolgd door de GIF hier.

[0:13:43] Dus dan wachten we eerst de beleidsreactie af, dan komt de technische briefing

[0:13:45] en dan volgt de inbreng.

[0:13:49] Ik kijk even rond of dat op steun kan rekenen.

[0:13:53] Dat is het geval.

[0:13:54] Dan gaan we dat zo doen.

[0:13:55] Dank u wel.

[0:13:56] Agenda punt 26.

[0:13:57] Het woonverzoek over de term moeder in de Verzamelwet voor kennisgeving.

[0:14:03] Agenda punt 27.

[0:14:04] De reactie op het verzoek, commissie om toestemming, technische briefing,

[0:14:06] regio deals 24 april 2024, ook ter kennisgeving.

[0:14:10] Agenda punt 28.

[0:14:12] Uitstel, toezending, onderzoek naar het effect van het gebruik van

[0:14:15] de risicoselectie en de aanslekte steekproeven is ook ter kennisgeving aannemend.

[0:14:23] Mevrouw Palma, dan mag u zeker een opmerking van mevrouw Palma.

[0:14:25] Ja, heel fijn. Dank u wel, voorzitter.

[0:14:27] Ik kan me nog herinneren dat in het commissiedebat wij een toezegging hebben gehad

[0:14:31] dat binnen een week dit onderzoek toegestuurd zou worden, want het zou al klaar liggen.

[0:14:36] Maar kennelijk ligt het dus niet klaar.

[0:14:38] Daarmee trek ik de conclusie dat wij misschien niet helemaal juist zijn geïnformeerd.

[0:14:46] Dank voor deze vraag. Het is ook wel fijn hoor in deze oplezerij dat ik gewoon af en toe een

[0:14:51] onderbreking en een vraag krijg waar we het even met elkaar over kunnen hebben. Zullen we dat

[0:14:55] navragen? Zullen we dat zo doen? In de brief geeft de minister aan dat hij zich in het debat vergist heeft.

[0:14:59] Ja het staat ook in de brief dat hij zich in het debat daarover vergist heeft. Maar wat is uw

[0:15:04] voorstel daarbij? Want u doet een constatering. Is dat waar u het nu bij wil laten of wilt u daar

[0:15:09] nog aanvullend informatie over ontvangen?

[0:15:12] Wat is uw verzoek?

[0:15:12] Het punt wat ik destijds in het commissiedebat met name wilde maken, is dat wij kennelijk

[0:15:19] als overheid niet in staat zijn om risicoselecties te maken zonder dat wij daar tussenhaakjes

[0:15:26] neveneffecten hebben van discriminatie en nog erger.

[0:15:33] En er wordt heel makkelijk gezegd van nou a-selecten, steekproeven, dat is niet effectief,

[0:15:38] dat is niet efficiënt, dat moeten we niet willen.

[0:15:40] Maar ik denk als je dat afzet tegen de risicoselecties met alle gevolgen van dien,

[0:15:44] dan kom ik niet zo snel tot die conclusie.

[0:15:46] Dus ik zou het echt heel erg belangrijk vinden om dit objectief naast elkaar te kunnen vergelijken.

[0:15:52] En ik vrees dat dan risicoselecties op dit moment er niet zo al te positief uitkomen.

[0:16:00] U vertelt nu wat u de belangrijke vindt en dat wilt u natuurlijk ook graag kenbaar maken,

[0:16:05] dat is ook uw goede recht, alleen het gaat hier over wat verwacht u van deze commissie,

[0:16:10] waar we onderdeel van uitmaken, wat nu de voorstappen zijn, wat is uw voorstel daarin?

[0:16:13] Op het moment dat je die informatie beschikbaar hebt, kun je ook als commissie een voorstel gaan doen om,

[0:16:19] als het nodig is, ik wil niet vooruitlopen op de muziek, maar als het nodig is om de risicoselecties op dit moment even stop te zetten

[0:16:24] en gewoon verder te gaan met de a-select-selecties?

[0:16:28] Ik heb even overleg met de Griefveld, kijk, het komt voor de zomer.

[0:16:32] Dan komt het hier ook op de procedurevergadering terug

[0:16:33] en dan kunt u waarschijnlijk ook met die informatie

[0:16:36] een voorstel doen voor hoe we het behandelen.

[0:16:39] Dus als dat voor nu afdoende is, uw zorg is helder.

[0:16:43] Er is ook iets over gezegd door de minister in de brief.

[0:16:47] Het komt voor de zomer, dan kunnen we daarna in de procedure kijken

[0:16:49] hoe we ermee omgaan, dan kunt u daar voorstellen voor doen.

[0:16:51] Ja prima, dank. Hartstikke fijn, dank u wel.

[0:16:57] Even kijken, dan zijn we aangekomen bij agenda punt 29.

[0:17:00] Het vlag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda formele raadwerkgelegenheid

[0:17:04] en het sociaal beleid op 7 mei 2024.

[0:17:06] Dat is ook voor kennisgeving aannemen.

[0:17:10] Agenda punt 30.

[0:17:11] Reactie op de motie van de leden van de plas en Diederik van Dijk over

[0:17:14] op 7 oktober 2024 de Israëlische vlag hijsel op alle overheidsgebouwen

[0:17:18] en dit ook communiceren naar alle decentrale overheden.

[0:17:30] Het wordt nog betrokken bij de stemming over de motie die dus nog komt.

[0:17:36] Heel precies.

[0:17:38] Agenda punt 31.

[0:17:39] Uitstelt toezendingen en antwoorden op de vragen.

[0:17:40] Commissie over de stand van zaken.

[0:17:42] Nieuwe verdeling provinciefonds.

[0:17:43] Dat is ook voor kennisgeving aannemen.

[0:17:45] Agenda punt 32.

[0:17:47] Bezwaren procedure.

[0:17:49] Subsidiebesluit bij 1-2021.

[0:17:51] Dat is ook voor kennisgeving aannemen.

[0:17:54] Agenda 33, uitstel, beantwoording, vragen, commissie over adviezen, voorstel,

[0:17:58] mechanismen, belemmering, grensregio.

[0:18:00] Dat is ook voor kennisgeving aannemen.

[0:18:01] En agenda 34, kwartaalrapportage voor lopende EU-wetgevensonderhandelingen op het terrein

[0:18:07] van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de periode van januari,

[0:18:10] maart 2024.

[0:18:11] Dat is ook tegen kennisgeving aannemen.

[0:18:14] Dan zijn we inmiddels aanbeland op de agenda, als er verder geen vragen zijn, want ik maak

[0:18:18] Ik heb een beetje haast natuurlijk, opgezien de tijd.

[0:18:21] Maar ik wil niets overslaan, niets vergeten.

[0:18:25] Kijk nog een keer, want dan doen we dat.

[0:18:26] Gaan we nu verder naar de reeds geagendeerde en betrokken stukken van

[0:18:29] Binnenlandse Zaken. Dat betreft agenda punt 35

[0:18:34] helemaal tot en met agenda punt 66.

[0:18:38] Die zou ik in één keer af willen doen.

[0:18:42] Want zijn reeds betrokken bij iedere beraadslaging.

[0:18:47] Dan komen we bij het onderdeel overig van Binnenlandse Zaken, agenda punt 67.

[0:18:54] En dan ligt er een verzoek van de commissie voor de Rijksuitgave in zaken invulling van

[0:18:57] de motie Verhoonhoven-Vermeer bij de behandeling van de verantwoordensstukken begotens jaar

[0:19:00] 2023.

[0:19:01] En dit is de informatie.

[0:19:07] Agenda punt 68.

[0:19:09] De wetenschapsvoedswijziging van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en Wetboek van Strafrecht

[0:19:13] in verband met de vervanging van de term hetero- of homoseksuele gerichtheid door een seksuele

[0:19:18] gerichtheid en explicitering in het wetboek van strafrecht van de discriminatiegronden,

[0:19:24] genderidentiteit, genderexpressie en slagskenmerken.

[0:19:29] Het voorstel is om de minister van BZK te verzoeken een kabinetsgejagdje op de wetenschapstoets

[0:19:34] aan de Kamer te doen toekomen en ik heb hier wat bijgeschreven.

[0:19:50] Ik weet het weer, het is een hele lijst, maar we hebben verzocht om de kabinetsreactie

[0:19:57] tegelijkertijd te laten terugkomen met het noten van verslag, want er is een inbring

[0:20:02] vol daarmee in noten van verslag, zodat er een bundel terugkomt die weer terug hier

[0:20:05] op de agenda komt waarbij procedurele vervolgstappen genomen kunnen worden.

[0:20:11] Akkoord?

[0:20:12] De heer Deen gaat erover.

[0:20:14] Ja, voorzitter. Volgens mij omschrijft u het zo goed.

[0:20:16] Ik heb gevraagd om een, na aanleiding van de wetenschapstoets inhoudelijk,

[0:20:21] maar ook na aanleiding van de technische briefing die we gehad hebben,

[0:20:24] gevraagd om dit in ieder geval iets uit te stellen.

[0:20:26] En dat is ook geaccordeerd door de commissie,

[0:20:29] om dat een week uit te stellen, die inbreng van de vragen en dergelijke.

[0:20:34] En als ik u goed begrijp is dan het vervolg van dit proces

[0:20:37] dat we wachten op de kabinetsreactie.

[0:20:39] En aan de hand daarvan kunnen we kijken wat we verder voor misschien nog middelen of dingen kunnen inzetten.

[0:20:46] Is dat correct?

[0:20:47] Ja, dat is correct.

[0:20:48] En wij pogen dus ook de beantwoording in het nota, naar aanleiding van het verslag, naar aanleiding van de inbreng,

[0:20:55] op hetzelfde moment terug te laten komen dan de KBI-reacties, dat het eigenlijk een bundel is met informatie.

[0:20:59] En dan kunt u inderdaad weer hier in de procedurevergadering, indien u dat wenst, voorstellen doen voor de verdere behandeling.

[0:21:07] Gaan we dat zo doen.

[0:21:08] Dank u wel.

[0:21:12] Dan zijn we aangekomen bij argument 69, de voorbereiding van de hoorzitting met

[0:21:16] kandidaat Bewindspersonen en zijn er vragen of opmerkingen over?

[0:21:28] Ik heb dus begrepen dat deze commissie op enig moment bijingeroepen wordt om dit te doen.

[0:21:34] Dat is op dit moment nog onbekend, maar dat volgt dan nog.

[0:21:40] Argument 70, notitie, mandaat, rapporteurs, wet op de inlichtingen en veiligheid sinds 2017.

[0:21:49] Ter bespreking is of de commissie instemt met het voorgestelde mandaat ter invulling

[0:21:52] van het kennisthema.

[0:21:53] Twee. Stemt de commissie in met het inplannen van een apart commissiedebat over de hoofdlijn

[0:21:58] en notitie wijziging WIFT 2017 in plaats van behandeling in het commissiedebat IVD-aangelegenheden

[0:22:04] op 25 juni, wat dan ongeveer in oktober zal zijn?

[0:22:08] Dan is er nog één.

[0:22:11] Dank.

[0:22:16] Toestemming voor de deelname aan het orgaanparlementarisch gesprek over risicoprofielen

[0:22:19] in het handhavingsbeleid, dat is de kennisgeving aannemen.

[0:22:25] Brief van het procedium over de uitvoering van de motie van het lid Timmermans over onderzoeken hoe de

[0:22:30] Kamer de interne regelgeving en toezicht op Kamerleden en Kamervrachters kan versterken.

[0:22:34] Het voorstel is om een voorbereidingsgroep samen te stellen om de verdere uitwerking van de motie van

[0:22:38] lid Timmermans CS ter handen te nemen, de heer Muilenkamp.

[0:22:43] Ik wil mijn collega Ingrid Michon alvast aanmelden voor de groep.

[0:22:46] Mevrouw Chacor? Ik wil mezelf graag aanmelden.

[0:22:49] Hartstikke fijn. Mevrouw Pralman? Ik wil ook mezelf aanmelden.

[0:22:52] Kijk eens aan. Soms moeten we e-mail procedure starten.

[0:22:55] Dat is in dit geval niet het geval. Dat is hartstikke mooi.

[0:22:58] We hebben in ieder geval drie leden voor de voorbereidschap. Dank.

[0:23:03] Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 73.

[0:23:05] De onderplanning der werkzaamheden, agenda punt 73, zijn er over het overzicht van geplande

[0:23:16] activiteiten vragen.

[0:23:24] Dat is niet het geval.

[0:23:27] Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 74, dat is een overzicht van geplande activiteiten vervolg.

[0:23:33] Ik zou in ieder geval willen opmerken dat er nog een inventarisatie loopt over het gesprek

[0:23:39] met de Raad van State, en dat is wettelijk verplicht.

[0:23:44] En zoals er nu voor staat, kan het niet doorgaan,

[0:23:46] dus het zal dan verplaatst moeten worden.

[0:23:48] Dus ik doe nogmaals een oproep aan u om u aan te melden.

[0:23:51] Het staat nu voor volgende week, donderdag, de 30e, van elf tot kwart over twaalf.

[0:23:56] Het is niet zoals er onvoldoende leden zijn dat we het annuleren

[0:23:59] en dat het niet terugkomt, het moet gedaan worden.

[0:24:02] Dus het verzoek is om te kijken of dat toch lukt op dat moment.

[0:24:06] Dat is de eerste verzoek en als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar een ander moment.

[0:24:09] De heer Deen?

[0:24:11] Ik wil me daar wel voor aanmelden nog.

[0:24:14] Dank u wel.

[0:24:21] We hebben nu drie leden.

[0:24:25] Mevrouw Möllerkamp, vier.

[0:24:33] We zijn er bijna.

[0:24:35] We zoeken nog heel even door.

[0:24:37] Krijgen we nog even een uitnodiging?

[0:24:39] Zeker, ja.

[0:24:42] Mevrouw Chacon?

[0:24:42] Ja, ik ontvang graag inderdaad even nog de uitnodiging.

[0:24:45] Kan ik even goedkijken als ik kan?

[0:24:47] U heeft zich aangemeld, dus we rekenen op uw komst.

[0:24:51] We rekenen volledig op u, want als u nu afvalt, dan gaan we weer terug in de tijd.

[0:24:55] Nee, als ik ben aangebeld, dan was ik al voor.

[0:24:59] Ja, dat heeft u heel netjes gedaan.

[0:25:01] Ook dank daarvoor.

[0:25:18] Nog één vraag vanuit onze kant is dat het commissiedebat IVD-aangelegenheden op 25 juni staat.

[0:25:25] Dat zit precies in de week van de jaarverslagen en de andere regio's die hier plaatsvinden.

[0:25:30] Wilt u dat laten staan of zou u dat willen verplaatsen?

[0:25:34] Dat is nog een vraag vanwege de drukte op de agenda.

[0:25:38] U heeft ook gezien dat ik vorige week als commissievoorzitter ook een e-mailprocedure ben gestart om last minute

[0:25:44] annuleringen te voorkomen, dus om wat voorspelbaarheid ook in de werkzaamheden van u als Kamer en

[0:25:48] u als Kamerleden te verzorgen.

[0:25:50] Daar zit eigenlijk ook een vraag over, omdat we wellicht dan in de week voorafgaand aan

[0:25:54] aan dit commissiedebat, de 25ste, dat u erachter komt, nou, ik zit in zoveel debatten,

[0:26:00] dat u dat toch graag zou willen verplaatsen.

[0:26:01] Dus beter vooraf even die vraag te stellen dan een spoedprocedure te volgen.

[0:26:05] De heer Siksdijkstra.

[0:26:07] Dank, voorzitter.

[0:26:08] Mij betreft geen bezwaar tegen verplaatsen, mits het nog wel voor het zomerreces kan.

[0:26:12] Wij hebben bijvoorbeeld een mogelijkheid, wegens het vervallen van het commissiedebat

[0:26:17] constitutionele toetsing, het verzoek van mevrouw Palmen om het op 12 juni al te doen.

[0:26:23] Dan moeten we even navragen of dat ook aan de kant van het ministerie past.

[0:26:28] Dan halen we het wat naar voren. Die plek is nu vaargevallen.

[0:26:30] Voor de rest is het heel erg druk voor het zomerse seizoen met ruimtes.

[0:26:36] Zou dat een mogelijkheid zijn voor u, 12 juni, om dat debat te voeren?

[0:26:39] Eerst 12 juni.

[0:26:41] Ja, dus dan 12 juni, anders laten we hem 25 voor nu staan.

[0:26:46] Oké, dan doen we het zo dat we kijken of dat naar 12 juni kan.

[0:26:48] Wil ik dat niet, dan laten we hem vooralsnog staan op 25 juni.

[0:26:51] Omdat u ook graag wilt voor het zomerse zes te voeren, dat debat.

[0:26:55] En ik heb in mijn beginperiode hier in de Kamer ook geleerd,

[0:27:00] ik wil het toch delen met u, is schuif niet alles naar de laatste week.

[0:27:04] Het was een zeer goed advies van een zeer gewaardeerde collega,

[0:27:07] Jakko Geurts van het CDA, die zei van ja, je bent al zo moe

[0:27:10] en dan ga je nog vier, vijf debatten aan het eind van het zes voeren.

[0:27:15] Dat is geen goed idee, doe dat niet.

[0:27:17] Dus ik denk dat het ook goed is om er gewoon een realistische agenda aan te houden.

[0:27:22] Dan gaan we dat zo doen.

[0:27:23] Dank.

[0:27:24] Agenda punt 75.

[0:27:25] Overzicht van ongeplande activiteiten.

[0:27:29] Zijn daar vragen en of opmerkingen over?

[0:27:33] Dat is niet het geval.

[0:27:34] Agenda punt 76.

[0:27:35] Overzicht van geplande activiteiten en geen activiteiten.

[0:27:37] Agenda punt 77.

[0:27:39] Debatten en dertig ledendebatten.

[0:27:42] Ook niks over.

[0:27:43] Iemand iets voor de rondvraag?

[0:27:45] Voor dit deel van deze procedurevergadering?

[0:27:49] Dat is niet het geval.

[0:27:50] Dan hebben we ook geen besloten gedeelte.

[0:27:53] Dan schors ik voor vijf minuten en dan gaan wij door om vijf over twaalf met het onderdeel

[0:27:58] van deze procedurevergadering, wonen en ruimtelijke ordening.

[0:28:03] Tot zo.

[0:33:38] Dames en heren, we gaan verder met deze procedurevergadering met het onderdeel wonen en ruimtelijke ordening.

[0:33:46] We beginnen met de commissieregeling van werkzaamheden, onderdeel wonen en ruimte.

[0:33:52] en er is één aanvulling, dat is een stafnotitie inzetten,

[0:33:57] kennisbudget voor werkbezoek door de rechter Roosendaal.

[0:34:00] Het voorstel is om een taxi te regelen.

[0:34:05] Ja, ik kan het heel lang voorlezen, maar eigenlijk komt dat plat op neer.

[0:34:10] Kunnen we daarmee instemmen? Zeker voor de rapporteurs die natuurlijk...

[0:34:14] Ik heb begrepen dat het openbaar vervoer niet te doen is en dat het dan heel lastig wordt om...

[0:34:19] Ja, doen we dat zo.

[0:34:24] We gaan naar de brievenlijst organisaties.

[0:34:31] Er zijn er aanmerkingen op pagina 4.

[0:34:37] Ik wil exclusief even stilstaan bij de vraag of de commissie wenst in te gaan bij zaak 27 op het aanbod van een kadaster voor gesprek.

[0:34:45] Is dat het geval?

[0:34:48] Mevrouw Welzijn wil dat graag wel.

[0:34:53] Ik heb al individuele aanspraak staan.

[0:34:57] Misschien kunnen we samen gaan.

[0:34:58] Misschien dat mevrouw Welzijn kan aansluiten. Hartstikke mooi. Doen we dat zo.

[0:35:01] En bij 28 wens ik de commissie in te gaan op het aanbod van het pbl voor een technische briefing.

[0:35:08] Dat is niet het geval.

[0:35:09] Dan gaan we door naar pagina 5. Zijn er aanmerkingen over?

[0:35:14] Opmerkingen?

[0:35:16] Pagina 6.

[0:35:19] Niet het geval. Dan kijken we nog even naar de brievenlijst van particulieren.

[0:35:23] Zaak 9 tot en met 15.

[0:35:25] Pagina 2.

[0:35:30] Dan gaan we door naar de agenda.

[0:35:33] Agenda punt 79, de wijziging van de wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van

[0:35:38] drinkwaterbedrijven als bronnenhouders en enkele andere wijzigingen.

[0:35:41] De inbrengdaat voor het slag vast te stellen op 7 juni aanstaande.

[0:35:48] Dan gaan we dat zo doen.

[0:35:50] Agenda punt 80, de wijziging van de Algemene Wet Bestuursrechtenhuissessingswet 2014, de

[0:35:54] omgevingswet, de wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de woningwet in

[0:35:58] verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op

[0:36:01] enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende wetten. Het voorstel is om

[0:36:06] dit aan te melden voor plenaire behandeling.

[0:36:09] Mevrouw Welzijn. Dank u wel voorzitter. Wij zouden feitelijk 25 april een

[0:36:17] rondetafelgesprek gehad hebben maar daar ging in de agenda op het laatste moment

[0:36:20] volgens mij iets niet helemaal goed. Ik wil graag de commissie voorstellen om dat RTG alsnog te

[0:36:28] doen met elkaar. Het programma ligt er ook gewoon. Dat hebben we toen ook voorbereid met, ik dacht,

[0:36:33] drie leden. En ik zou ook een technische briefing willen voorstellen. Dank u wel.

[0:36:40] Er was de vorige keer natuurlijk al steun voor in deze commissie. Is daar steun voor? Dat is het

[0:36:45] Dan ga ik naar de heer Madlene.

[0:36:48] Voorzitter. We krijgen een nieuwe minister voor wonen, een coördinerend minister.

[0:36:54] De coalitie heeft ook, zoals we kunnen lezen, wat afspraken gemaakt die in deze wet nog veranderd moeten worden.

[0:37:00] Het lijkt mij handig dat een nieuwe minister even de tijd krijgt om deze wet tot zich te nemen,

[0:37:06] daar wat wijzigingen op aan te brengen door een verslag van wijzigingen.

[0:37:11] En dat we dus het nog niet aanmelden voor plenary behandeling, maar pas nadat de minister het heeft kunnen bestuderen.

[0:37:18] Dus u stelt voor om het vast te houden bij deze commissie en te wachten op de nood naar verwijzingen?

[0:37:22] Juist, ja.

[0:37:23] De heer De Hoop.

[0:37:25] Ja voorzitter, ik kijk even om me heen, volgens mij kan ik hoog of laag springen, maar dat maakt niet heel veel verschil.

[0:37:31] Maar ik wil toch even iets korter over zeggen.

[0:37:33] We hebben 26 april de schriftelijke inbreng gehad, dat heeft de commissie gedaan.

[0:37:36] En ik begrijp, er is een akkoord en daar staan natuurlijk ook dingen in.

[0:37:41] Tegelijkertijd heeft de Kamer alle ruimte om dingen te amenderen als je dat zou willen bij de behandeling van een wetsvoorstel.

[0:37:47] Dus dat zou juist bijvoorbeeld in een extra parlementaire vorm ook prima kunnen, volgens mij.

[0:37:51] Maar ik leg me erbij neer en ik zie ook dat het niet zo heel veel invloed heeft wat ik ga stemmen.

[0:37:57] Ik maak me alleen wel zorgen als dingen als betaalbaarheidseisen daaraan getoond zou worden.

[0:38:02] en dan staat GroenLinks Partij van de Arbeid wel op als dat zou gebeuren.

[0:38:07] Maar we wachten het af, ja, dus...

[0:38:10] Oké, dan zie ik voldoende steun voor uw voorstel, meneer Madlener.

[0:38:14] Dan gaan we dat zo doen, dan wachten we...

[0:38:15] Ik wil nog opmerken, ik vind het ook een beetje netjes naar die nieuwe bewindspersoon.

[0:38:19] Die komt hier in dit huis, die kan er nog even...

[0:38:23] Ja, dat is een mooi start eigenlijk, denk ik, van zo'n nieuwe termijn.

[0:38:26] Dus het heeft ook te maken met een soort goede manieren, zeg maar, voor mijn gevoel.

[0:38:33] Dank. Ik wilde concluderen dat we het dan zo gaan doen, dat we het hier in de commissie vasthouden.

[0:38:38] Geeft ook de gelegenheid om de ronde tafel en de technische briefing te organiseren.

[0:38:43] Rest mij nog wel een vraag om aan mevrouw Welzijn, want dan ben ik net vergeten te vragen op welke termijn u dat wenst.

[0:38:49] Want wij zoeken ook nog even een groepje die nog even goed kijkt van welke partijen zijn de goede partijen bij de ronde tafel en welke technische briefing wenst u dan.

[0:38:59] We zouden daar eigenlijk toch nog even kort een voorbereidingsgroepje op willen instellen.

[0:39:03] Maar dat hangt natuurlijk ook af met welke termijn u wenst dat te organiseren.

[0:39:07] Volgens mij kan de RTG vlot, want dat programma ligt er al en dat vonden we met elkaar al een

[0:39:13] goed idee.

[0:39:14] Dat hadden we vastgesteld.

[0:39:15] Het was echt een agendatechnisch probleem, dubbelingen geloof ik, waardoor het niet doorging.

[0:39:21] Voor de RTG moeten we even met elkaar bedenken hoe we dat willen doen en dat moet überhaupt

[0:39:27] ergens daarna plaatsvinden.

[0:39:29] Ja, dus dan is de conclusie zo snel mogelijk een RTG organiseren.

[0:39:36] En dan komen we nog even terug met een voorstel voor de technische briefing.

[0:39:39] Helemaal goed, dat kan in de volgende poststuurvergadering dan wel.

[0:39:42] Dan komen we ook nog even bij u op de lijn, wellicht ook met de voormalige

[0:39:45] voorbereidingsgroep van dat rond de tafel.

[0:39:47] Hoe ziet die technische briefing er dan uit?

[0:39:51] En welke partijen moeten daarbij aanwezig zijn?

[0:39:53] Dat is natuurlijk een wezenlijk verschil met een rond de tafel technische briefing.

[0:39:57] Oké, doen we dat zo, dan gaan we door naar agendapunt 81.

[0:40:00] voorbereidersbrief studentenhuisvesting. Even kijken. Ongeplande commissiedebat

[0:40:07] staat van de volksvesting. Behandelen al daar. Juiste huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten

[0:40:14] te agenderen voor de ongeplande commissie dat staat van de volksvesting ook. Agenda punt 83

[0:40:19] vervolg aan pakt vakantieparken ook te agenderen voor het ongeplande commissie

[0:40:22] dat staat van de volksvesting. Dan nationale sloop en renovatiestatuut te agenderen voor

[0:40:30] de ongeplande commissiedebat staat van de Volkskustvesting besloten.

[0:40:36] Agenda punt 85, dat helft van de voortgangsrapportage Binnenhof-renovatie

[0:40:39] te agenderen voor het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

[0:40:43] aanstaande 29 mei.

[0:40:46] Het masterplan Kantoor-Huisvesting ook voor hetzelfde commissiedebat

[0:40:50] Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 29 mei.

[0:40:56] Agenda punt 87, de uitkomstenplatform hier betekent 2023 te agenderen

[0:41:00] voor het ongeplande commissiedebat woningbouwopgave en koopsector.

[0:41:06] Uitkomst de eerste deel zesde trans-woningbouwimpuls te agenderen voor het ongeplande

[0:41:10] commissiedebat woningbeopgave en koopsector.

[0:41:15] Agenda punt 90, reactie op de aangenomen motie van het lid Bekkeman ingediend bij het

[0:41:19] wetsvoorstel wet gemiddelijke instrumenten warmtransitie.

[0:41:23] De commissie is het kaar verzoeken de behandeling over te nemen.

[0:41:28] Agenda punt 91, reactie op de motie van het lid Kreuger over het Rijksvastgoed zo snel mogelijk

[0:41:32] laten voldoen aan de label C-plicht.

[0:41:35] Deze te betrekken bij de stemming over de motie.

[0:41:46] Agenda punt 89.

[0:41:48] De derde transformatiefestingsfonds te agenderen voor het commissie-debat

[0:41:50] leefbaarheid en veiligheid op 13 juni.

[0:41:54] Agenda punt 92.

[0:42:01] De voorrang ontwerpbesluit verzameld besluit bouwwerken leveren op gegeven moment 2024.

[0:42:07] De voordracht is voor kennisgeving aan te nemen.

[0:42:13] En agenda punt 93, het slag van een schriftelijk overleg over de ontwerpregeling

[0:42:16] evacuees uit het Midden-Oosten.

[0:42:18] Het is ook voor kennisgeving aan te nemen.

[0:42:24] Mevrouw Welzijn.

[0:42:26] Ik zat even te twijfelen, maar ik heb denk ik toch een vraag over agenda punt 89,

[0:42:32] derde tranche volkshuisvestingsfonds.

[0:42:34] Is dat puur een financieel verhaal, of zit in die brief dan ook een koppeling

[0:42:40] tussen de financiën en de resultaten.

[0:42:43] Want als dat laatste niet het geval is,

[0:42:45] dan zou ik wel graag ook daar nog een reactie eigenlijk bij willen.

[0:42:50] En wat voor reactie zou u willen?

[0:42:53] Want het is eigenlijk een brief die gaat over deze tranche

[0:42:55] en hoe die uitgevoerd wordt, wat de resultaten zijn,

[0:42:57] hoe het geld is uitgegeven.

[0:42:59] Ja, als ik u hoor zeggen wat de resultaten zijn,

[0:43:02] dat dat onderdeel is van die brief, dan is het prima.

[0:43:07] Ja, en ik zou u willen uitnodigen als u dat onvoldoende vindt,

[0:43:09] om dat in een commissie te bevragen, maar u kunt natuurlijk ook altijd om aanvullende

[0:43:13] informatie te vragen bij dit agendapunt.

[0:43:16] Er zit een onderbouwing in, voldoende.

[0:43:24] Dan zijn we aangekomen bij de reeds geagendeerde en betrokken stukken,

[0:43:29] agendapunt 94 tot met 96.

[0:43:31] Dan hebben we nog een aantal overige agendapunten.

[0:43:34] Het verzoek van de Commissie voor de Rijksuitgave in zaken invulling motie-Frohenoven vermeer

[0:43:37] bij de handeling van de verantwoordelijke stukken begotensjaar 2023.

[0:43:40] Dat is de informatie.

[0:43:42] Ook hier, op aangezien van de 88,98, de voorbereidingen van de voorzittingen met kandidaat en bewindspersonen.

[0:43:47] Dat hebben wij net ook behandeld.

[0:43:49] Dan zijn we aangekomen bij de planning der werkzaamheden.

[0:43:56] Ik zou graag willen beginnen bij het aangezien van de 88,99 over het commissiedebat over ruimtelijke ordening.

[0:44:06] Dat staat hier niet bij me, maar dat is natuurlijk al uitgesteld.

[0:44:09] We hebben even gekeken. Het zal heel lastig worden om dat voor het zomerreces in te plannen gezien de druk op de agenda.

[0:44:13] Dus ik kijk even of daar bezwaar tegen is om, als er gaatje is, daarin te stappen.

[0:44:19] Voor de Commissie voor Water, Ruimte en Geordening, maar anders dat het over het zomerreces heen gaat.

[0:44:24] De heer Gabriels.

[0:44:26] Aangezien de hoeveelheid e-mails die we krijgen en mensen die ons benaderen, lijkt het, ja, het zomerreces is over hoeveel weken?

[0:44:33] Ik denk dat dat nog wel in te plannen zou moeten zijn.

[0:44:35] Ik zou het jammer vinden als dat niet lukt, maar gezien de uitstel van heel veel andere commissiedebatten,

[0:44:41] weet ik niet of anderen dat ook vinden, maar wat mij betreft nog voor de zomer.

[0:44:46] De heer Mellekamp?

[0:44:48] Zeker een heel belangrijk debat, maar het lijkt me toch wel handig om het ook met de nieuwe minister te doen,

[0:44:52] want het gaat toch vooral over de nieuwe nood aan ruimte,

[0:44:55] waar de nieuwe minister invulling aan zal moeten geven.

[0:44:58] Dus ik zou het liefst met de nieuwe minister doen.

[0:45:02] De heer Gabriels?

[0:45:05] Er staat niets over in het hoofdlijnakkoord of vrijwel niets, dus een vrije kwestie.

[0:45:15] Ik herken op zich dat het signaal van meneer Gabriel, want ook mijn e-mailbox stroomt vol.

[0:45:22] Volgens mij werken we nu formeel toe naar een soort voorontwerpfase.

[0:45:27] Volgens mij is daar nog geen besluitvorming of keuzes, maar krijg je wel zicht op wat het

[0:45:32] het veld belangrijk vindt en ik vind het ook belangrijk om op kortere termijn te weten

[0:45:37] wat de provincies van de gang van zaken tot nog toe vinden.

[0:45:43] Proces en inbreng.

[0:45:45] Dus ik zou niet op de inhoud of voor besluitvorming, want dat snap ik het punt

[0:45:50] wat wat gemaakt wordt, maar wel het veld willen horen voor het zomereces.

[0:45:58] Dus ik kijk even naar de verschillende inbrengen die hier geleverd worden.

[0:46:04] De heer Meulenkamp heeft het over uitwerking en definitief maken van de stukken.

[0:46:08] De heer Gabriels maakt zich ook zorgen over alle informatie die hij ontvangt.

[0:46:11] Eigenlijk doet u dat ook.

[0:46:13] Ik hoor een beetje doorklinken dat het zich wel eens zou lenen voor een kennisinstrument.

[0:46:17] Hij heeft er rond de tafel over de ruimtelijke plannen, de samenwerking met de provincies.

[0:46:21] Maar dat is iets, ik ga als voorzitter geen voorstellen doen, maar ik hoor het een beetje doorklinken

[0:46:26] in uw inbreng hier in deze proceduurvergadering, mevrouw Welzijn.

[0:46:31] Ja, klopt. Dus ik ben eens met meneer Meulenkamp dat nu iets doen wat werkt richting besluitvorming,

[0:46:38] dat is nu niet opportun, maar het gonst in het veld.

[0:46:42] Dus ik wil wel echt kunnen ophalen via een instrument zoals u dat zelf aangeeft.

[0:46:46] Ik weet ook niet precies welk instrument, maar ophalen wat er leeft.

[0:46:50] Heer Gabriels, hoe kijkt u er tegenaan?

[0:46:52] Ik vind het interessant omdat soms wordt gezegd van bepaalde commissiedebatten kunnen niet

[0:46:58] doorgaan want er is nog geen bewindspersoon en andere commissiedebatten gaan wel door.

[0:47:02] Dus ik begrijp niet waarom we dan niet gewoon zeggen alle commissiedebatten gaan niet door

[0:47:05] want er zijn geen nieuwe bewindspersoon.

[0:47:07] Ik snap het argument gewoon niet.

[0:47:08] Dus ik ben er gewoon voor om het door te laten gaan.

[0:47:12] Maar dat is helder.

[0:47:14] Maar kunt u ook reageren op het voorstel van, wilt u reageren op het voorstel over het inzet

[0:47:18] van het kennisinstrument?

[0:47:19] Ik heb voldoende kennis opgeraald door bij provincies langs te gaan en met mensen te spreken.

[0:47:26] Dus voor mij hoeft het niet, maar prima, altijd goed.

[0:47:32] Ja, dan is er dus onvoldoende steun voor een commissiedebat voor het zomerreces.

[0:47:36] Maar wel voldoende steun, als ik het zo zie, voor het organiseren van een ronde tafel daarover.

[0:47:42] En dan gaan we spoedig het commissiedebat na het zomerreces inplannen.

[0:47:46] Ik weet niet of ik daarbij aanwezig zal zijn, maar dan...

[0:47:47] Ik weet niet of er dan vier leden moeten zijn, maar ik kijk wel of ik daarbij aanwezig zal zijn.

[0:47:51] Kijk, mevrouw Welsing doet het voorstel voor een rond de tafel of iets dergelijks.

[0:47:57] Uiteraard moet dat voorbereid worden, dat is één.

[0:47:59] En twee, dan moeten er wel voldoende leden zijn die de rond de tafel bezoeken.

[0:48:03] Maar dat zijn twee stappen. Dus we gaan eerst een voorbereiding doen.

[0:48:06] Dan kunnen de leden zien of het een heel aantrekkelijk programma is.

[0:48:11] Dus wilt u plaatsnemen in de voorbereidingsgroep?

[0:48:13] Zijn er andere leden die in de voorbereidingsgroep?

[0:48:15] De heer Meulenkamp.

[0:48:20] De heer Matlene.

[0:48:35] Een beetje dezelfde discussie over het commissie-debat leefbaarheid en veiligheid en wij zouden

[0:48:39] daar ook liever wachten tot er een nieuw minister is om daar het gesprek mee aan te gaan op

[0:48:43] dat vlak.

[0:48:51] Ik zou het wel heel erg mooi vinden.

[0:48:53] Ik bedoel, we hebben recent ook wel signalen gehad, ook in het gesprek wat we hebben gehad

[0:48:57] met een aantal burgemeesters van de gemeentes die ook de regio-deals hebben, en ook nog

[0:49:04] een afspraak gehad met de burgemeesters in zaken, ook in huw spoor, over ditzelfde onderwerp.

[0:49:09] Er zijn heel veel vragen en heel veel problemen in die specifieke wijk waar we het over hebben.

[0:49:16] Dus ik denk het verzetten van zo'n commissiebad zou geen recht doen aan de vragen en de behoeftes van de bewoners.

[0:49:23] U steult het voorstel niet?

[0:49:24] Nee.

[0:49:25] Ik kijk even rond naar de andere fracties, want dan komt het erop aan wat de andere fracties vinden.

[0:49:30] Heer Matleen, wilt u het uitstellen?

[0:49:34] Dat is het voorstel van de heer Meulenkamp.

[0:49:35] Ik had er zelf niet heel veel behoefte aan om het uit te stellen, maar ik steun wel mijn

[0:49:39] coalitiegenoot natuurlijk, want als hij het wil uitstellen, dan is dat voor mij genoeg

[0:49:43] reden om dat te steunen.

[0:49:45] En uitstel is geen afstel, dus dit zal zeker op korte termijn besproken worden.

[0:49:49] Mevrouw Welsuijn.

[0:49:52] Ja, deze zag ik even niet aankomen, maar leefbaarheid en veiligheid zit voor mij niet

[0:49:57] in een gevarenzone of zo, of dergelijke, en ik kan mij voorstellen dat we hier wel het

[0:50:03] debat overvoeren over leefbaarheid en veiligheid.

[0:50:07] Dan is er geen voldoende steun voor u voorgesteld.

[0:50:09] Dan gaan we het debat gewoon voortzetten.

[0:50:13] Dan zijn we aanbeland bij agenda punt 100, overzicht.

[0:50:17] Er zijn nog andere commissiedebatten uitgesteld, namelijk klimaatakkoord gebouwde omgeving.

[0:50:24] Gaan we het daar ook nog over hebben, of wordt dat ook weer uitgesteld tot na de zomer?

[0:50:27] Want ik zou het ook graag willen inplannen.

[0:50:29] Ik bedoel, er wordt iets uitgesteld, of in ieder geval afgelopen week op donderdag of vanavond zou het zijn.

[0:50:37] Het gaat niet door. Wat vinden we daarvan?

[0:50:40] Nou kijk, het Commissie voor de Ruimteordening heeft heel indruk gezegd, uitstellen en weer opnieuw plannen.

[0:50:47] Het Commissie voor de Gebouwde Omgeving is tot na de orde uitgesteld en wordt gewoon regelmatig weer ingepland in de ruimte die er is.

[0:50:54] Wat ik net al aangaf, de regering doet z'n best om de ongeplande activiteiten weer in het schema te krijgen van commissie-debatten.

[0:51:02] Maar het is gewoon heel druk de komende periode als het gaat over het gebruik van zalen en dergelijke.

[0:51:09] Dus we doen z'n best. Dat is wat we kunnen toezeggen.

[0:51:13] En het verzoek wat u doet om dat snel in te plannen, dat is overgebracht.

[0:51:18] Dus dat is denk ik...

[0:51:20] Dus er worden voor verschillende commissie-debatten geprobeerd om het voor de zomer te doen.

[0:51:26] En dat zal dit er dan een van zijn.

[0:51:36] Ik realiseer me dat ik dat...

[0:51:39] Eén moment, ik overleg.

[0:52:13] Voor de administratie deed ik nog even wat checks bij mij hier bij de GIVI.

[0:52:17] De heer Hoijt, gaat uw gang.

[0:52:19] Voorzitter, excuse.

[0:52:20] Ik vergat even te vragen naar aanleiding van de vorige punt om het in een commissie-debat leverbaar en veiligheid.

[0:52:26] is wanneer er in de plan staat, wanneer de volgende voortgangsbrief op de rol staat.

[0:52:34] Ik weet niet of daar dan wat duidelijkheid over is.

[0:52:37] We zullen dat navragen.

[0:52:38] Dan krijgt u daar even een terugkoepeling over van de Giffie.

[0:52:42] Normaal gesproken altijd een week voor het commissiedebat, uiterlijk.

[0:52:45] Dat is de afspraak.

[0:52:47] In de praktijk is dat niet altijd het geval, moet ik u ook eerlijk bekennen,

[0:52:49] Maar dat is wel de afspraak die de Kamer met de ministerie en het kabinet heeft gemaakt.

[0:52:56] Dank u wel, voorzitter.

[0:53:11] Op het agendapunt 100 was ik aanbeland.

[0:53:13] Dat was het overzicht van ongeplande activiteiten.

[0:53:16] Dan bij het agendapunt 101 was het overzicht van geplande activiteiten met de commissie-Biza

[0:53:22] als volkommissie.

[0:53:23] En dan zijn we aanbeland bij het agendapunt 102.

[0:53:25] Ik heb nog een opmerking over het debat van de wijziging op de wet voor de huurtoeslag.

[0:53:30] Daar heb ik nog een opmerking over.

[0:53:31] We hebben natuurlijk gezien dat er een oproep is gedaan vanuit het ministerie om dat voor 1 mei te behandelen,

[0:53:37] omdat het anders te laat voor de invloek zou zijn.

[0:53:39] Dus de verwachting is ook wel dat deze wetswijziging na de zomer zou komen.

[0:53:57] Over die 30 ledendebatten.

[0:54:04] Eigenlijk gaat het over 20, 14, 28.

[0:54:08] Of daar misschien voortaan de vervaldatum bij kan?

[0:54:12] Want volgens mij, als je zo'n debat aanvraagt, dan heeft hij een beperkte geldigheidsdure.

[0:54:22] Dan zijn we toe aan de rondvraag.

[0:54:26] Iemand nog iets voor de rondvraag?

[0:54:30] Dan bedank ik u allemaal hartelijk.

[0:54:32] Dan sluit ik deze procedurevergadering.

[0:54:34] Alle mensen die dit op de publieke tribune hebben gevolgd, hartelijk dank voor uw komst.

[0:54:38] En de mensen die dat op afstand hebben gevolgd, ook hartelijk dank.

[0:54:41] Dank voor de ondersteuning, dank aan de leden van mijn wezigheid.

[0:54:43] Ik sluit deze vergadering.