Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:00] Goedemiddag allemaal.

[0:00:01] Bij deze wil ik de procedurevergadering van Infrastructuur en Waterstaat openen.

[0:00:05] We hebben een hele mooie volle agenda, dus ik stel voor dat we snel van start gaan.

[0:00:09] We beginnen met het eerste punt, de regeling van werkzaamheden.

[0:00:13] De heer Gabriels heeft een verzoek gedaan.

[0:00:16] Hij stelt voor om een inhoudelijke, juridische en beleidsmatige reactie van de minister te

[0:00:22] vragen op het rechts van het gerechtshof Den Haag in zaken de

[0:00:27] Garnerlietzaak van het bedrijf Bontrop tegen Sembla van 28 Meijongsleden.

[0:00:34] En vervolgens die reactie te betrekken

[0:00:36] bij het commissiedebat Leefomgeving die gepland staat op 11 september.

[0:00:40] Ik kijk even rond of u allemaal daarmee in kunt stemmen.

[0:00:44] Ja, dat is bij deze akkoord.

[0:00:46] Dan gaan we naar de brievenlijst.

[0:00:48] We gaan eerst naar de brievenlijst van particulieren.

[0:00:51] Heeft iemand opmerkingen of vragen over deze brievenlijst?

[0:00:56] Nee, dan is hij bij deze vastgesteld.

[0:00:57] Dan gaan we naar de brievenlijst van organisaties.

[0:01:02] Even kijken.

[0:01:02] Mevrouw, sorry, lid Kostic heeft een vraag.

[0:01:06] Ja, dank u wel.

[0:01:07] Ik wil graag een reactie van de bewindspersoon op brief nummer 15.

[0:01:13] 15.

[0:01:14] 15.

[0:01:15] Ja.

[0:01:15] Vijf.

[0:01:17] Vijf, volgens mij, hè?

[0:01:18] Nee, 15.

[0:01:20] Oh, 15.

[0:01:21] 15.

[0:01:21] We doen het gewoon in één keer.

[0:01:23] Even kijken, dan is de rest van de commissie daarmee akkoord.

[0:01:26] Ja, dan bij deze. Volgens mij heeft mevrouw Veldman ook een vraag.

[0:01:30] Mevrouw Veldman.

[0:01:31] Ja, ik wacht keurig tot u op pagina 2 zou aankomen.

[0:01:34] En daar zijn we dus beland.

[0:01:36] Nummer 11.

[0:01:38] Een brief van de Blue Phoenix Group.

[0:01:40] Ik zou graag ook een reactie van de minister willen op deze brief.

[0:01:44] En als het...

[0:01:45] Ja, graag voor het commissiedebat circulaire economie.

[0:01:51] Ja, kan de commissie daarmee instemmen?

[0:01:53] Ik zie geknik bij deze akkoord.

[0:01:56] Dan gaan we over naar het vierde agendapunt.

[0:02:01] Zijn we bij de uitnodigingen?

[0:02:03] We hebben weer een aantal uitnodigingen ontvangen als commissie.

[0:02:07] Wij willen voorstellen om de eerste uitnodiging van Greenwish

[0:02:12] over te laten aan de individuele leden.

[0:02:15] Is iedereen daarmee akkoord?

[0:02:17] Ja, bij deze.

[0:02:18] De tweede uitnodiging, agenda punt vijf, is ook van Greenwish.

[0:02:22] Die gaat over de duurzame dinsdag.

[0:02:24] Het voorstel is om deze ook over te laten aan de individuele leden.

[0:02:28] Akkoord. Agenda punt zes is een uitnodiging van de provincie Zeeland, mede namens IPO.

[0:02:35] Het is een mooi werkbezoek over vergunning, verleden, toezicht en handhaving.

[0:02:39] Ik begreep dat daar ook enkele gedeputeerden aan zullen sluiten.

[0:02:43] Ik ben benieuwd of daar enthousiasme voor is.

[0:02:45] Het voorstel is om het aan de individuele leden over te laten.

[0:02:49] Ik kan er nog bij zeggen dat als er veel enthousiasme is,

[0:02:52] dan kunnen we ook een vanuit commissieverband gaan organiseren.

[0:02:57] Ja, de heer Gabrielsen.

[0:02:59] Wat is nou precies het verschil?

[0:03:01] Want ik vind VTH wel een heel belangrijk thema en zeker vanuit de praktijk.

[0:03:04] Dus ik zou heel enthousiast zijn, maar ik snap het verschil even niet

[0:03:06] tussen dit en het enthousiastere variant.

[0:03:10] Het verschil is dat hij gewoon een officiële commissieactiviteit wordt dan.

[0:03:15] Dat betekent wel dat we echt toezegging moeten hebben van vier leden die meegaan en die dan

[0:03:21] ook echt daadwerkelijk komen.

[0:03:22] De andere vorm is wat losser.

[0:03:27] Ik ben voor beide enthousiast.

[0:03:30] Zo kennen we u.

[0:03:32] Even kijken, dan wil ik even inventariseren of anderen een commissieactiviteit wensen.

[0:03:38] Mag ik daar een handen voor mensen die dat willen?

[0:03:43] Mevrouw Veldman.

[0:03:44] Ik vind dat prima, maar ik kan nog niet met zekerheid zeggen of ik die dag kan.

[0:03:54] We gaan hem even inventariseren via de e-mail en dan horen we van allen.

[0:04:00] En als het dan niet voldoende is, dan kan hij ons nog voor de industriële leden.

[0:04:04] Ja, de heer Boutkamp.

[0:04:07] Bij de inventarisatie is er dan ook al zicht op een tijdstip en dergelijke dat we daar verwacht worden.

[0:04:12] Als dat meegenomen kan worden, dan is het wat makkelijker kijken in de agenda's.

[0:04:16] Dat wordt meegenomen, een tijdstip denk ik ook, maar het is 13 september.

[0:04:19] Het is Zeeland, dus ik denk dat u een hele dag moet prikken.

[0:04:23] Misschien zelfs een... Ja, vroeg op, meneer.

[0:04:26] Ja, dan gaan we naar zeven.

[0:04:28] Uitnodiging van het CBR voor een werkbezoek en een carpoolsessie

[0:04:32] met betrekking tot verkeersveiligheid.

[0:04:34] Het voorstel is om dit over te laten aan de individuele leden.

[0:04:38] Iedereen akkoord? Ja.

[0:04:45] Dan gaan we naar wet- en regelgevingagenda.8.

[0:04:50] Er zijn beantwoordingen van twee zetten vragen binnengekomen in zaak met verantwoording, stukken van 2.23.

[0:04:59] Het voorstel is om deze te betrekken bij het wetgevingsoverleg van woensdag 26 juni 2.24.

[0:05:06] En eventueel ook bij de technische briefing op woensdag 12 juni.

[0:05:10] Al een akkoord?

[0:05:12] Ja?

[0:05:13] Oh, wacht even hoor.

[0:05:55] Ja, we kunnen weer verder.

[0:05:57] Iedereen is gewaarschuwd bij deze.

[0:06:00] Even kijken. Agenda punt 9, beantwoording feitelijke vragen in zaken wijziging van de begrotingsstaten,

[0:06:05] samenhangend met de voorjaarsnota 2024. Even kijken, het voorstel is om deze te betrekken

[0:06:11] bij de stemmingen van de Suppletware Begrotingswet, samenhangend met de voorjaarsnota. Iedereen

[0:06:16] akkoord? Ja, ik zie geknik. Gaan we naar agenda punt 10, wijziging van de wet milieubeheer

[0:06:22] in verband met de invoering van de verplichting tot het verstrekken van een afschip aan de

[0:06:27] de minister bij het afwijken van circulair materialenplan.

[0:06:30] Het voorstel is om deze even kijken om een

[0:06:33] inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op woensdag 3 juli.

[0:06:38] Akkoord Agenda punt 11 voorstel van de wet van de leden de hoop en olge van dijk.

[0:06:44] Dit punt is ter informatie.

[0:06:46] Akkoord.

[0:06:48] Gaan we naar agenda punt 12.

[0:06:51] Dat is een brief van het lid de hoop in zaken het overnemen van de verdediging van het

[0:06:54] Het initiatiefvoorstel werd nuchter op de weg.

[0:06:58] Ik ben heel benieuwd.

[0:06:58] Ik begrijp dat u al sinds 2017 ligt.

[0:07:02] Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:07:06] Dat is heel belangrijk.

[0:07:07] Iedereen akkoord?

[0:07:08] Ja?

[0:07:08] Dan gaan we naar punt 13, de initiatiefnota van het lid Koekoek over alle zijnen op groen.

[0:07:14] Het voorstel is om een kabinetsreactie te vragen op deze initiatiefnota.

[0:07:19] Akkoord?

[0:07:20] Bij deze?

[0:07:22] Ja, natuurlijk.

[0:07:23] Woordens aan de heer Heutink.

[0:07:24] Voorzitter, ik zou het wel willen vragen om het nieuwe kabinet te vragen om een kabinetsreactie bij Fokker.

[0:07:32] Dat zullen we bij deze doen.

[0:07:35] Gaan we naar punt 14.

[0:07:37] Voorhang, ontwerp, besluitwijziging, binnenvaartspolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen.

[0:07:43] Het voorstel daarvoor is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:07:49] Akkoord.

[0:07:55] Ik was even vergeten te zeggen, maar dat doen we eigenlijk altijd, dat we met het piepsysteem werken

[0:07:59] indien jullie controversieel wensen te verklaren.

[0:08:03] Maar ik ga ervan uit dat jullie dat al kennen.

[0:08:06] Dan gaan we naar punt 15, ontwerp van tijdelijke subsidieregeling Walstroomzeeschepen 2024-2027.

[0:08:13] Voorstel is deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:15] De heer Heutink.

[0:08:17] Voorzitter. Ik zou graag een schriftelijke ronde hierover willen hebben, zodat we vragen kunnen

[0:08:22] stellen aan het kabinet.

[0:08:25] Dat kan, dan plannen we bij deze dat in.

[0:08:28] Agenda punt 16.

[0:08:30] Reactie op verzoek commissie in zakenwijziging.

[0:08:32] Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

[0:08:36] Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat circulaire economie.

[0:08:43] We vallen akkoord.

[0:08:44] Agenda punt 17.

[0:08:45] Het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdrag in zakenwijziging tot het radioreglement van

[0:08:50] de Internationale Telecommunicatie Unie.

[0:08:53] Het voorstel is deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:58] Op stuk nr. 18, wijziging bij het verdrag in zaken het wegverkeer in 1968.

[0:09:03] Het voorstel is dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:09:06] Op stuk nr. 19, wijziging van bijleggen A bij het verdrag van Stockholm in zaken persistentieorganische

[0:09:11] verontreinigde stoffen.

[0:09:13] Het voorstel is deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:09:16] Op stuk nr. 20, de doorgeleiding van tijdens de V100 geformuleerde vragen over de

[0:09:29] Het voorstel is om deze te agrederen voor het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen van 26 juni.

[0:09:39] Akkoord. Dan gaan we naar infrastructuur en mobiliteit.

[0:09:42] Ik pak even agenda punten 21 en 23 samen.

[0:09:45] Het voorstel is om deze brieven te agrederen voor het commissiedebat luchtvaart.

[0:09:51] Agenda punt 24 tot en met 27 pak ik ook even samen.

[0:09:56] Het voorstel is om al deze brieven toe te voegen aan het commissiedebat verkeersveiligheid.

[0:10:02] Dan gaan we naar agenda punt 28, voorkeursbeslissing omgevingswet A50-Ewijk-Bankhoof-Paalgave.

[0:10:09] Het voorstel is om dit toe te voegen aan de agenda van het commissiedebat meerd.

[0:10:15] Akkoord. Agenda punt 29, voortgangsbrief en ontwikkeling deelmobiliteit.

[0:10:19] Voorstel is om dit toe te voegen aan het debat duurzaam vervoer.

[0:10:23] Akkoord. Agenda punt 30 en 31, samen.

[0:10:26] Voorstel is om deze twee brieven toe te voegen aan het commissiedebat spoor.

[0:10:31] Akkoord. Dan gaan we naar water en milieu.

[0:10:34] Agenda punt 32, de publicatie onderzoeksraad voor veiligheid.

[0:10:39] Het voorstel is om deze toe te voegen aan de agenda van het commissiedebat Externe Veiligheid.

[0:10:45] Het lid Kostić.

[0:10:47] Ja, dank u wel.

[0:10:48] Dat is in principe goed, maar dit is een belangrijk rapport als het gaat om de gezondheid van omwonenden

[0:10:53] bij de industrie.

[0:10:56] Wij zouden graag wat dieper willen ingaan op de inhoud, dus wat meer ruimte hebben om

[0:11:01] vragen te stellen.

[0:11:02] Daarom zouden we graag ook een schriftelijk overleg willen over dit rapport, met permissie

[0:11:07] van de commissie.

[0:11:09] Ik kijk even rond bij de commissie.

[0:11:13] Ja, de heer Boutkamp.

[0:11:16] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:11:19] Ja, daar heb ik toch nog een vraag over.

[0:11:20] Want deze brief gaat gewoon over de opvolging van de aanbevelingen gedaan door de Onderzoeksraad van Veiligheid op het rapport.

[0:11:28] Daar geeft de ministerie een antwoord op.

[0:11:30] Dus waarom wilt u daar dan dieper op doorgaan?

[0:11:33] Ik bedoel, de minister komt met antwoorden op de aanbevelingen.

[0:11:38] Ik maak even een rondje.

[0:11:41] De heer Gabriels.

[0:11:44] Dank u wel, voorzitter.

[0:11:46] Helemaal prima.

[0:11:47] Maar is een technische briefing of iets anders dan niet een beter instrument?

[0:11:50] Ik vind schriftelijk overleg ook goed, dus ik steun.

[0:11:53] Maar dit is wel inderdaad heel belangrijk.

[0:11:54] Het is niet af.

[0:11:56] Want we hebben daar volgens mij met z'n allen ook commissiebreed commentaar geleverd op die actieagenda.

[0:12:02] Als reactie op dat OVV-rapport.

[0:12:04] En die vonden we met z'n allen volgens mij niet heel concreet.

[0:12:10] Dus vragen stellen zou heel fijn zijn.

[0:12:11] Ik weet niet of dat via een schriftelijk overleg kan.

[0:12:15] Oh, ja, prima dan.

[0:12:18] Even kijken. Er zijn verschillende mogelijkheden die we kunnen doen.

[0:12:21] Ik krijg het net ingefluisterd.

[0:12:21] Het zou de feitelijke vragenronde kunnen zijn.

[0:12:23] Schriftelijke vragen, technische briefing, kan allemaal.

[0:12:26] Maar ik geef nu het woord aan het lid Kostic om even de vraag van de heer Boutkamp te beantwoorden.

[0:12:32] Ja, nou het gaat erom dat een ministerie misschien een bepaalde aanpak heeft, een bepaalde mening

[0:12:39] heeft en wij zouden daar graag vragen over willen stellen, dat is onze taak als volksvertegenwoordigers

[0:12:44] om daarop door te vragen, om te kijken of ze bijvoorbeeld de aanbevelingen wel goed

[0:12:48] oppakken en goed, we hoeven nu niet die vragen te stellen, dat is het enige, het is gewoon

[0:12:53] een schriftelijke vragenronde en feitelijke vragen zou officieel kunnen, maar dan kan

[0:12:58] het volgens mij niet politiek maken en het zou wel fijn zijn als we dan juist die diepgang zoeken

[0:13:03] en dan zijn we ook goed voorbereid voor het commissiedebat. Mevrouw Veldman. Ja juist voor

[0:13:10] die eventuele politieke vragen en discussie is het wat mij betreft voldoende om te plannen op het

[0:13:15] commissiedebat externe veiligheid. Ik zit even rond te kijken want we moeten op een gegeven moment

[0:13:25] even tot een overeenstemming komen en ik merk nu dat er gewoon verschillen in mening zijn over hoe

[0:13:29] het aanpakt. De heer Van Dijk. Dank, voorzitter. Ja, we zitten natuurlijk ook in een fase

[0:13:36] naar een nieuw kabinet toe de komende weken. Ik hecht er wel aan om het politieke debat weer

[0:13:41] te voeren met een nieuwe missionaire bewindspersoon, maar ik kan me wel wat voorstellen bij feitelijke

[0:13:46] vragen, maar dus juist zonder politieke duideling, juist vanwege de fase waar we nu in zitten.

[0:13:54] De heer De Hoop met een punt van orde. Ja, voorzitter, want toch, zolang ik in deze commissie zit,

[0:14:00] Het is eigenlijk gebruikelijk dat wanneer een lid schriftelijke ronden wil hebben

[0:14:04] over een agendastuk, dat we dat eigenlijk met elkaar gewoon accommoderen.

[0:14:08] En ik vind dat zelf altijd als Kamerlid ook een prettig manier van omgang

[0:14:12] als je dat wilt, dat je dan een schriftelijke ronde doet.

[0:14:15] Dus ik zou eigenlijk daarin, mevrouw Kost, lid Kostiets, haar bezoek,

[0:14:20] ook al ben ik niet woordvoerder, maar ik zou meer als commissie algemeen willen zeggen,

[0:14:24] het zou goed zijn, denk ik, als we die werkwijze met elkaar blijven hanteren

[0:14:27] En als er behoefte is aan schriftelijke vragen bij een fractie van welke partij dan ook,

[0:14:31] dat we dat gewoon met elkaar accommoderen, ook voor de prettige collegialiteit hier.

[0:14:37] Ja, dank.

[0:14:39] Dan wil ik voorstellen dat we een schriftelijke inbreng doen op dit stuk.

[0:14:49] Ik kijk even naar de commissie, of ik daar akkoord van kan krijgen.

[0:14:53] Ja, ik zie geknik.

[0:14:55] Ja, bij deze.

[0:14:56] Dat is gewoon een inbreng voor schriftelijk overleg.

[0:14:58] Klopt, inbreng voor schriftelijk overleg.

[0:15:01] Ja, beantwoording voor het debat.

[0:15:04] Ja?

[0:15:04] Dan gaan we naar agenda punt 30 en 31.

[0:15:07] Die wil ik graag samen vroegen.

[0:15:10] En het voorstel is deze te behandelen bij het commissiedebat Spoorakkoord.

[0:15:17] 30 en 31?

[0:15:18] Ja.

[0:15:21] Oh, we zijn bij 33.

[0:15:23] Excuses.

[0:15:24] Die hadden we al gehad.

[0:15:24] Dan gaan we naar de uitvoering van de motie van het lid Kostic over verschillende aspecten meenemen

[0:15:30] in de evaluatie van de Statsgeldenregeling.

[0:15:32] Het voorstel is deze toe te voegen aan de agenda voor het commissiedebat Circulaire Economie.

[0:15:39] Voorstel 34 tot en met 36 is ook het voorstel om deze toe te voegen aan het commissiedebat

[0:15:45] Circulaire Economie.

[0:15:46] Akkoord? Ja. Dan gaan we naar de voorstel 37, voortgang Nationaal Milieuprogramma.

[0:15:51] Het voorstel is om deze toe te voegen aan het commissiedebat voor de Leefomgeving.

[0:15:54] Akkoord. Agenda punt 38, implementatieplan versterken bio-veiligheid.

[0:16:00] Het voorstel is om deze door te geleiden naar LNV.

[0:16:04] De vraag of die het willen behandelen bij hun commissiedebat op 3 oktober.

[0:16:10] Akkoord. Agenda punt 39, 40 en 41, wil ik weer even samenvoegen.

[0:16:16] Het voorstel is deze alle te plaatsen op de agenda van het commissiedebat Water op dinsdag 25 juni.

[0:16:24] Dan gaan we naar Europa.

[0:16:27] Agenda punt 42, sterke informatie.

[0:16:30] Agenda punt 43, het lijst met EU-voorstellen.

[0:16:34] Oké, informatie.

[0:16:35] Agenda punt 44, het voorstel is om deze te agenderen voor het nog in te plannen

[0:16:41] commissie-debat-milieuraad.

[0:16:44] Agenda punt 45, stand van zaken, implementatie, richtlijn van het eerste kwartaal.

[0:16:55] Hier willen we de minister verzoeken om een toelichting te geven op het feit dat de genoemde

[0:16:59] vijftien richtlijnen, die volgens de Europese Commissie niet juist of niet tijdig zijn geïmplementeerd.

[0:17:05] Zijn jullie akkoord?

[0:17:07] Ja. Dan gaan we naar de reeds geagendeerde betrokken stukken, agenda punt 46, de RGM-analyse,

[0:17:25] Dan gaan we naar overzicht activiteiten op INW-gebied, 49, kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs.

[0:17:33] Zijn daar op of aanmerkingen van de leden?

[0:17:36] Nee? Dan agenda punt 50, de geplande commissieactiviteiten.

[0:17:44] We hebben een aantal voorstellen eronder staan.

[0:17:47] Is het goed als we die met z'n allen eerst even afhandelen?

[0:17:52] Dan gaan we naar voorstel 1.

[0:17:55] Voor het wetgevingsoverleg jaarverslagen-INW is het voorstel om deze in totaal drie uur voor in te plannen.

[0:18:03] Dat is een spreektijd van vier minuten per fractie.

[0:18:06] Het is een wetgevingsoverleg, dus alles staat vrij.

[0:18:08] Qua spreektijd tegelijkertijd is het voor de planning ook fijn om een indicatie te hebben

[0:18:13] van hoe lang het spreektijdongeveer is.

[0:18:16] Kunnen jullie akkoordgaan met vier minuten spreektijd?

[0:18:22] Dan gaan we naar voorstel twee.

[0:18:27] De voorbereidingsgroep Knooppunt, Internationaal Trein- en Vliegverkeer stelt voor het voorgenomen

[0:18:31] werkbezoek van 26 tot en met 29 augustus uit te stellen tot een volgend reces.

[0:18:41] De heer Van Dijk wil een toelichting geven.

[0:18:45] Het streven is het herfstreces.

[0:18:48] Het idee was om elkaar te zien aan het begin van een nieuwe kamerperiode.

[0:18:52] Het moet niet te ver voor ons uitgaan.

[0:18:56] Dan gaan we verder naar het derde punt.

[0:19:02] De commissie stelt voor met het commissiedebat meerd 27 juli te later vervallen.

[0:19:06] omdat de bestuurlijke overleggen leefomgeving zijn uitgesteld.

[0:19:15] Zijn u daarmee akkoord?

[0:19:18] Dat betekent dat de brieven er zijn bij.

[0:19:22] Ja, de brieven die op de agenda staan, die schuiven dan automatisch door

[0:19:26] naar het noodoverleg in het najaar.

[0:19:29] De heer Heutink.

[0:19:30] Nou ja, voorzitter, dan in de hele mertenscyclus slaan we dus een belangrijk debat over.

[0:19:36] We weten dat er in het najaar ook nog overleggen plaatsvinden vanaf het standpunt van zaken.

[0:19:44] Misschien dat het dan wijs is, maar dat kan ook te zijne tijd horen, maar dan leg ik dat

[0:19:48] vast op tafel, dat we wel echt even een halve dag, of in ieder geval echt ruim plannen voor

[0:19:54] dit debat, dat we er dan ook goed de tijd voor nemen.

[0:19:56] Volgens mij is dat verstandig om dat dan te doen, voorzitter.

[0:20:01] Dan heb ik goed nieuws voor u.

[0:20:03] Het noodaanoverleg is van tien tot acht uur.

[0:20:06] Dus ik denk dat u voldoende tijd heeft om met elkaar van gedachten te wisselen.

[0:20:10] Ligt aan de minister, voorzitter.

[0:20:16] We gaan verder naar agenda, of punt vier, voorstel vier.

[0:20:22] Het gaat over het werkbezoek aan het Waddengebied.

[0:20:25] En de voorbereidingsgroep stelt voor op vrijdag 20 en zaterdag 21 september te laten plaatsvinden.

[0:20:32] Dus zet het allemaal in uw agenda.

[0:20:38] Ik geloof dat de heer Heutink als eerste zijn vinger om hoofd had gestoken.

[0:20:48] We hebben vandaag ook in de media vernomen dat er zicht is op een nieuw kabinet.

[0:20:55] Toch binnen enkele weken zal het nieuwe kabinet na verwachting op het podest staan.

[0:21:00] En dat betekent dat in ieder geval onze fractie de behoefte heeft om debatten te voeren met een missionair kabinet.

[0:21:07] Een kabinet dat ook een regeerprogramma heeft geschreven dat nieuw beleid duidelijk is.

[0:21:13] En dan wil in ieder geval onze fractie het voorstel doen om het commissiedebat water uit te stellen tot het zomerreces.

[0:21:26] Helder. Ik kijk even rond. Is iedereen daarmee akkoord?

[0:21:32] De heer Gabriels.

[0:21:34] Liever niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen.

[0:21:42] De debatten voel je niet alleen maar met bewindspersonen, maar ook onderling.

[0:21:45] En wij veranderen niet.

[0:21:47] Dus vanuit die argumentatie zou ik zeggen, laat maar staan.

[0:21:51] Maar ik snap het voorstel.

[0:21:53] Ik vind alleen nu met de kaderregelaar water en drinkwater en al die debatten die ook plenair zijn aangevraagd.

[0:22:00] dat dat in zo'n drukke na de zomerachtige planning misschien weer ingewikkeld gaat worden.

[0:22:04] Dus ik zou zeggen, laat maar lekker doorgaan.

[0:22:06] Circulaire economie moet hij ook nog van de agenda af, want die staat op 2 juli gepland.

[0:22:12] Dus ook nog waarschijnlijk misschien te vroeg voor een nieuwe minister, toch?

[0:22:17] Ja, ik zat eerst even te denken stuk voor stuk, maar ik zie nu zoveel vingers.

[0:22:21] Zijn er ook andere leden die commissiedebatten of aanmerkingen hebben?

[0:22:26] Ja, wilt de heer De Groot.

[0:22:28] Ja, dank, voorzitter. Ik wil eerst even reageren op het verzoek van collega Heuting van de PVV.

[0:22:34] Ja, ik kan het wel steunen, het uitstellen.

[0:22:38] Alleen, we hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om een stukje water de bad te voeren bij de jaarverslag.

[0:22:43] Dus hoef het niet helemaal over te slaan. Ik bedoel, het maakt gewoon onderdeel uit van het jaarverslag.

[0:22:46] Daar kunnen we ook al met elkaar. Dat is ook ook, denk ik, even in reactie op de heer Gabriels.

[0:22:51] De reactie dat we dat natuurlijk gewoon daar ook kunnen doen, dat staat ons vrij.

[0:22:54] En dan steun ik het voorstel van de PVV om het te verdagen.

[0:23:01] Het lid Kostic.

[0:23:02] Volgens mij hebben we als commissie afgesproken om een bepaald aantal debatten te hebben over water.

[0:23:08] Commissiedebatten.

[0:23:09] Hoeveel was dat?

[0:23:11] Twee per jaar?

[0:23:12] Twee per jaar hoor ik.

[0:23:13] Oké, dus dat redden we dan wel.

[0:23:16] Oké, ja, jammer.

[0:23:19] Nee, ik vind het onderwerp echt superbelangrijk.

[0:23:21] En het zou ontzettend zonde zijn om het te schrijven onder een soort jaarverslag-dingetje.

[0:23:25] Dus voor mij geen steun, maar als het wordt opgeschoven,

[0:23:31] dan hou ik graag deze volgorde van inplanning van debat zoals het nu is.

[0:23:44] Ik heb volgens mij alle kanten inmiddels gehoord en stiekem ook een beetje meegeteld.

[0:23:51] Ik denk dat er steun is voor het voorstel van de heer Heutink om dit debat uit te stellen.

[0:24:00] En de tip van de heer De Groot van laten we dan gewoon het WGO pakken om daar de onderwerpen

[0:24:07] te pakken die je niet belangrijk vindt om met elkaar te discussiëren om dat daar mee te

[0:24:12] nemen.

[0:24:14] Ja?

[0:24:16] Dan wil ik doorgaan naar de volgende heer Van Dijk.

[0:24:21] Ja, dank voorzitter.

[0:24:22] Ik heb eerder ook al aangegeven dat ik het debat verkeersveiligheid heel erg belangrijk

[0:24:26] vind en graag wil laten doorgaan.

[0:24:29] Er spelen gewoon een paar acute zaken en tegelijkertijd speelt hier ook nu hetzelfde argument, iets

[0:24:33] minder misschien, want het is volgende week al, en de weg die ik zou willen gaan is dat

[0:24:38] we er een schriftelijk overleg van maken, dus dat we daar wel onze bijdrage kunnen leveren

[0:24:42] met ook het verzoek om dat dan binnen misschien twee weken te beantwoorden, zodat we daar

[0:24:47] eventueel nog iets mee kunnen in een twee minuten debat voor de zomer.

[0:24:52] Ja, helder.

[0:24:53] De heer Olge van Dijk stelt voor om het commissiedebat verkeersveiligheid om te zetten in een schriftelijk

[0:24:58] overleg.

[0:24:59] de beantwoording voor de zomer, zodat ik neem aan het twee-minuten-debat

[0:25:04] dat ook ingepland kan worden voor de zomer, als ik hem zo afconcludeer.

[0:25:08] Kan ik daar instemming van zien van de commissie?

[0:25:10] De heer De Hoop.

[0:25:12] Ja, voorzitter, ik zit even naar te denken, want of we nu een commissie-debat hebben

[0:25:15] of een schriftelijk overleg, ik denk dat in beide gevallen de heer Van Dijk dan alsnog

[0:25:19] de ambitie zou hebben om het twee-minuten-debat te voeren en dan met een nieuw bewindspersoon.

[0:25:23] Dus de motie, of je dat nou in het schriftelijk overleg naar voren brengt, je inbrengt,

[0:25:28] of in een commissiedebat zal dan toch geapprecieerd worden door een nieuwe minister.

[0:25:31] Dus ik zie eigenlijk daarmee ook niet het bezwaar om dan het commissiedebat nog met de heer Harbers te voeren.

[0:25:37] En ik heb zo het gevoel dat de heer Van Dijk misschien wel in de twee minuten debat nog een motie wil indienen.

[0:25:42] Ik heb geen bezwaar tegen een schriftelijk overleg, hoor, dat is prima.

[0:25:46] Maar daarmee kom je toch uit bij de appreciatie van moties en voorstellen bij een nieuwe minister.

[0:25:52] Dus ik denk dat het in de praktijk niet zo heel veel uitmaakt.

[0:25:54] Maar als er behoefte is om het schriftelijk te doen, ga ik er niet voor liggen.

[0:26:00] Ik blijf toch bij het voorstel dat ik had om het schriftelijk te doen.

[0:26:02] Omdat ik zelf nog niet ben van overtuigd dat het nodig is, de twee minuten debat.

[0:26:05] Als daar een afdoende beantwoording op komt, dan is dat misschien voldoende.

[0:26:10] Maar ik wil wel de mogelijkheid hebben gegeven, de urgentie, op een aantal onderwerpen...

[0:26:13] die ik naar voren zal brengen in het schriftelijk overleg.

[0:26:17] Oké, en dan wil ik het voorstel voorleggen om het commissiedebat verkeersveiligheid om te zetten...

[0:26:24] schriftelijk overleg waarbij we vragen of de antwoorden voor de zomer, voor de laatste week

[0:26:30] van de zomer, naar de Kamer gestuurd kunnen worden. Ja? Akkoord. We hadden nog even een vraag over water.

[0:26:54] Volgens mij was het verzoek om het debat gewoon door te schuiven tot na de zomer. Zo heb ik hem

[0:27:00] Het is een vulunt op het regio.

[0:27:02] Ja, een vulunt op het regio.

[0:27:05] Mevrouw Veldman.

[0:27:07] Het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen staat nu gepland op 26 juni, maar dan zijn we volgens mij

[0:27:13] allemaal plenair genodigd in verband met het nieuw te vormen kabinet.

[0:27:19] Ik wilde dus voorstellen of we dat wetgevingoverleg kunnen verplaatsen naar het slot dat vrijkomt

[0:27:24] als nu het commissiedebat water wordt verplaatst.

[0:27:35] We zijn even aan het kijken of dat technisch haalbaar is.

[0:27:40] Ik hoorde net van het WGO dat deze mag wel op een andere dag dan op een maandag.

[0:27:45] Dus we zijn nu even aan het kijken of dat inderdaad past of hij overlapt met een andere activiteit.

[0:27:51] Want u had ook mijn verzoek gehoord, dat het …

[0:27:55] Voorzitter.

[0:28:01] Nee, het hangt dan samen met andere commissies.

[0:28:03] Een WGO heeft daar een andere dynamiek in.

[0:28:06] Er is dan op dat moment een andere WGO-financiën die plaatsvindt.

[0:28:11] Dus dan gaat dat niet.

[0:28:13] Tegelijk met het watercommissiedebat?

[0:28:15] Nee, we hebben ook kleinere fracties en die moeten er ook een wetgevingsoverleg mee kunnen doen.

[0:28:21] Je kan niet op twee plekken tegelijk zijn.

[0:28:30] Mag ik dat vragen?

[0:28:32] Ik heb geen antwoord gehoord op mijn vraag.

[0:28:33] Dus ik ben bang dat mijn vraag niet gehoord is.

[0:28:37] Oké, maar dan heb ik het niet gehoord misschien door de discussie.

[0:28:40] Of het kon plaatsvinden op de plek van het commissiedebat water dat we verzet hebben?

[0:28:45] En is het antwoord daarop?

[0:28:46] Dat kan niet vanwege...

[0:28:48] Vanwege een WGL-financiën die op dezelfde tijd plaatsvindt.

[0:28:52] Dus, nee.

[0:28:54] Ja.

[0:28:58] Ja, de heer De Groot.

[0:29:00] Ja, het is gewoon een technische vraag aan Griffy hier eigenlijk.

[0:29:02] Tot welk moment we dat weer geheel kunnen voeren?

[0:29:04] Zou het bijvoorbeeld ook die week erna kunnen?

[0:29:05] Of is dat te laat voor de beantwoording en de stemmingen, et cetera?

[0:29:12] Het moet uiterlijk in de voorlaatste week, omdat de commissie voor de rijksuitgave de

[0:29:16] chargeadvies moet vaststellen in de laatste week.

[0:29:18] De input daarvan kan uiterlijk in de voorlaatste week worden geleverd.

[0:29:26] Er is dus niet een alternatief te vinden?

[0:29:47] Het voorstel is dat we even gaan puzzelen.

[0:29:51] We gaan even zoeken of het mogelijk is of er een ander moment is.

[0:29:55] We kijken, we hebben volgende week nog een PV, of we hem daarin kunnen voorliggen en anders moet dat schriftelijk.

[0:30:01] Even kijken, de heer De Hoop was eerst en dan de heer Heutink.

[0:30:04] Ja, want voorzitter, voordat we het debat over de jaarverslagen schriftelijk met elkaar afdoen,

[0:30:09] ik zou dat echt niet met elkaar willen wensen.

[0:30:11] En ook als rapporteur namens deze commissie,

[0:30:15] er is best heel veel te zeggen over de begroting van de infrastructuur en waterstaat.

[0:30:18] En ik zou het echt zonde vinden en ook niet, nou ja,

[0:30:22] Ik zou het heel onverstandig vinden als we dat schriftelijk met elkaar afzouden.

[0:30:34] Laten we even voorstellen dat we het debat met elkaar gaan voeren.

[0:30:38] Dus dat we hem niet schriftelijk maken, maar we gaan hem met elkaar voeren.

[0:30:41] We gaan kijken naar een ander tijdslot.

[0:30:43] Daarin wordt u allen meegenomen.

[0:30:45] Of op de PV van volgende week die we hebben.

[0:30:48] Of als dat niet kan, via een schriftelijke ronde.

[0:30:52] Ja, de heer Heutink.

[0:30:54] Ik heb er ook geen bezwaar mee als we uitwijken naar een maandag of een vrijdag.

[0:30:57] Dus dat maakt me niet heel veel uit.

[0:31:00] Nou goed, dat wil ik even meegeven.

[0:31:01] Dus neem dat vooral mee ook in de opties.

[0:31:03] Ik zie natuurlijk ook eens een doordeweekse dag.

[0:31:05] Op een kamerdag. Dus voor mij kan ook andere dagen.

[0:31:09] De WGO's of de jaarverslagen vinden regelplaats op dinsdag tot donderdag.

[0:31:13] Om het makkelijk te maken.

[0:31:14] Als wij ergens een timeslot vinden waarop het kan.

[0:31:16] En waarop het niet botst met andere commissieactiviteiten van deze commissie.

[0:31:20] Of commissies waar we altijd even op letten.

[0:31:22] Dan zou ik jullie voorstellen dan.

[0:31:24] Als u het goed vindt, plannen we dat gewoon. Krijgt u de convocatie.

[0:31:27] En dan hoeven we dat niet nog eens schriftelijk voor te leggen.

[0:31:33] Helder, even kijken.

[0:31:36] Daar komt Willem.

[0:31:37] De heer Boutkamp.

[0:31:38] Excuses.

[0:31:41] Die houden we erin, voorzitter.

[0:31:44] Die is bij deze al vastgelegd.

[0:31:46] Dank u wel, voorzitter.

[0:31:49] Met dezelfde argumenten endede de heer Gabriels Hint er net al op.

[0:32:00] Hij bracht me op het idee om deze ook te verschuiven, dat daadres is.

[0:32:07] Dat dacht ik al een beetje, dat dit zou plaatsvinden.

[0:32:11] Ik denk dat de heer Gabers nog even een korte reactie mag geven,

[0:32:14] maar dat we daarna eigenlijk wel weten wat de uitkomst is.

[0:32:16] Akkoord, want het is heel congruent met wat er de afgelopen PV's allemaal is gebeurd.

[0:32:23] Nou, dan bij deze akkoord dat we deze verplaatsen tot na het zomerreces.

[0:32:32] Even kijken, heb ik nu alles?

[0:32:36] Ik wil toch even aangespreken hebben dat wij het niet zouden willen dat het debat wordt verplaatst.

[0:32:41] Maar moet ik daar een formeel verzoek voor de commissie indienen dat de debatten die we nu verplaatsen,

[0:32:47] dat dat in dezelfde volgorde wordt voortgezet, of is dat vanzelfsprekend?

[0:32:53] Dat is volgens mij een goed voorstel om het op die manier te doen.

[0:32:56] Ik leg het even aan de commissie voor dat we bij de nieuwe planning van de debatten...

[0:33:01] dat we dezelfde volgorde aanhouden als die er nu staat.

[0:33:06] Ja, ik zie iedereen knikken.

[0:33:08] Akkoord, de heer Heutink.

[0:33:10] Nou ja, is allemaal leuk hoor.

[0:33:11] Maar ik kan me ook voorstellen dat er soms een ommissie is in de agenda...

[0:33:16] of wat voor reden dan ook, een stuk prioriteit...

[0:33:19] dat we daar nog wel enige ruimte met elkaar in houden.

[0:33:22] Ik vind het allemaal leuk hoor dat we dat nu vastleggen, maar toch de oproep

[0:33:25] kijk vooral naar wat kan en dat we gewoon gaan vergaderen na het reces, voorzitter.

[0:33:31] Ja, we zullen die die meenemen.

[0:33:35] We gaan gewoon kijken of we dit op die manier kunnen plannen.

[0:33:38] En als er toch iets anders tussen komt, dan zullen we dat ook meenemen in de suggestie.

[0:33:43] Ja, en dan kunnen we daar wellicht de volgende procedure vergaderen,

[0:33:48] Dan stel ik voor dat agenda punt 50 is behandeld.

[0:33:54] Ja, akkoord. Dan gaan we naar punt 51, de ongeplande commissieactiviteiten.

[0:34:01] Geen op- of aanmerkingen. Agenda punt 51 nog even.

[0:34:07] Bij een eerder agendapunt was het voorstel om de commissie wat duurzaam vervoer ook in te plannen.

[0:34:12] Volgens mij is dat niet specifiek genoemd.

[0:34:14] Dat memoraiken we hier nog eventjes.

[0:34:16] Dat plannen we dan ook, als de commissie het goed vindt, ook na het zomerreces in.

[0:34:20] Ja, ik zie dat de commissie akkoord is.

[0:34:22] Commissiedebat duurzaam vervoer wordt ook na het zomerreces ingepland.

[0:34:27] Agenda punt 52, ongeplande plenaire debatten.

[0:34:33] Geen opmerkingen.

[0:34:34] Agenda punt 53, die is ook ter informatie.

[0:34:38] Ik zie het lid Kostic.

[0:34:41] Ik was benieuwd, sorry, ik was met 51 en nog op leven.

[0:34:46] De commissie-debat externe veiligheid.

[0:34:49] Kan dat worden ingepland na het zomerreces?

[0:34:54] Ja, zeker.

[0:34:55] Oké, dank u wel.

[0:34:58] Ja, commissie-akkoord.

[0:35:01] De heer Olge van Dijk.

[0:35:03] Nee, oké.

[0:35:04] Dan plannen we het commissie-debat externe veiligheid in na het zomerreces.

[0:35:09] Dan gaan we weer verder naar 53.

[0:35:14] Die is akkoord 54.

[0:35:17] Op het voorgaande, voorzitter.

[0:35:18] Ik wachtte even het punt af.

[0:35:20] Dat was een ander dertigledendebat.

[0:35:22] Gewoon een vraag.

[0:35:23] Er staat voor volgende week ook nog een dertigledendebat ingepland.

[0:35:27] Hoge kosten voor autobezitters.

[0:35:29] Het artikel waarnaar verwijst gaat echt over autobelastingen.

[0:35:32] Ik heb het ook even nagezocht.

[0:35:34] En ik vroeg me af in hoeverre ook hier de staatssecretaris van Financiën bij wordt uitgenodigd.

[0:35:39] Of het voortouw daar niet zou moeten liggen.

[0:35:41] Of daar iets over bekend is.

[0:35:43] Of dat echt de minister van INW alleen is.

[0:35:54] Ik hoor dat het kabinet ermee bezig is om te kijken wie ze daar afvaardigen.

[0:35:58] Tegelijkertijd gaan ze over hun eigen afvaardiging.

[0:36:03] Dus we kunnen een suggestie die kant op doen, maar ik denk dat ze daar zelf ook al drukdoende mee zijn.

[0:36:09] Dan gaan we naar agendapunt 54.

[0:36:14] Nee, geen verdere opmerkingen.

[0:36:17] Het punt overig, we hebben geen agendapunten.

[0:36:19] Dan gaan we naar de rondvraag en daar hebben we wel een punt voor.

[0:36:28] Deze.

[0:36:32] Agendepunt 55 hebben jullie ook toegemaild gekregen.

[0:36:36] Even kijken, het lid Heutink.

[0:36:40] Ik zou daar nog heel graag schriftelijke vragen over het kabinet willen stellen.

[0:36:44] Ik wil hem toch heel even kort toelichten.

[0:36:47] Dat zit hem in de dekkingsvoorstellen.

[0:36:50] Dat is een belangrijk onderwerp, dat wil ik vooropgesteld hebben.

[0:36:53] Maar het zit hem wel in de dekkingsmogelijkheden die het kabinet ziet.

[0:36:56] En daar willen we toch wat vragen over stellen, voorzitter.

[0:37:01] Helder. Is iedereen akkoord met het stellen van schriftelijke vragen?

[0:37:05] Ja, dan hebben we een bepaalde deadline voor inbreng daarvoor nodig.

[0:37:10] De stemmingen over de voorjaarsnota, die vinden plaats voorafgaand aan het zomerreces.

[0:37:14] Er wordt over nagedacht om dat een week eerder te doen dan normaal.

[0:37:17] Dat zou betekenen dat die stemming plaatsvindt op dinsdag de 25e.

[0:37:21] Dat zou dan dus ook betekenen dat de beantwoording moet worden gevraagd voorafgaand,

[0:37:25] Ik denk in die week voorafgaand aan die stemmingsdatum.

[0:37:28] Dus dat zou een korte inbrengtermijn betekenen.

[0:37:31] Dus ik denk de inbreng ergens volgende week.

[0:37:33] Of eind deze week zelfs al, als dat kan. Eind deze week.

[0:37:39] Meneer Huizing.

[0:37:40] Eind deze week is prima. Ik heb de vraag klaar.

[0:37:42] Dus als u of de rest vragen heeft wat mij betreft, kan het deze week nog.

[0:37:46] Dan wil ik voorstellen dat we het eind deze week doen. Ja?

[0:37:50] Oké. Prima.

[0:37:52] Even kijken, dan hebben we hem volgens mij afgehandeld.

[0:37:54] Ja, tussen de drie nog een voorzetting.

[0:37:55] Voorstel 3, pak ik even mee.

[0:38:03] Dus of de vertrouwelijkheid van de commissariat bijna voldoende gemotiveerd is.

[0:38:07] Ja, achter de commissie de vertrouwelijkheid van de ter ingezage gelegen TNO onderzoeken voldoende gemotiveerd is de vraag.

[0:38:15] Ja, dat is bij deze bevestigd.

[0:38:20] Even kijken, en dan is deze al afgehandeld volgens mij.

[0:38:23] Ja, dus dan deze voorstel dus betrekken bij de...

[0:38:25] Dan moet ik nog even oplezen dat wij hem betrekken bij de stemming over de

[0:38:29] suppletaire begrotingwetten samenhangend met de voorjaarsnota.

[0:38:32] Iedereen akkoord?

[0:38:34] Prima.

[0:38:36] Dan sluit ik bij deze de vergadering.