Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Terrorisme/extremisme

[0:00:04] Ik open deze vergadering van de vaste commissie van justitie en veiligheid.

[0:00:09] We hebben het vanavond met elkaar over terrorisme extremisme. We hebben daarvoor drie uur de tijd. Dat betekent dat er vier minuten spreektijd is per sprekers over vergeet te zeggen. Minister van harte welkom met haar ondersteuning. Ook de leden. Dank dat u hier bent en uw bijdrage wil leveren. We hebben dus vier minuten spreektijd. Ik stel voor twee interrupties per persoon en die twee en tweeën gewoon twee vragen volgens mij moet dat kunnen. Tenzij je allemaal heel

[0:00:41] boos aankijkt. Maar dat doet hij niet. En dan beginnen we direct met de eerste bijdrage van leer van baarle. Hij heeft gezegd dat hij daarna naar de plenaire zaal moet voor zijn debat. Dus hij is

[0:00:54] die valt daarvoor geëxecuteerd. Meneer vandaag,

[0:00:56] Ja. Dank u wel voorstellen. Dat is inderdaad de reden dat ik vooraan ben gaan zitten en dat is geen this respect voor uw edele commissie en voor ons edele bewindspersoon, maar ik heb mijn plenair debat dat ik nog moet gaan voeren.

[0:01:09] Voorzitter, the great place, munt fiori, of zoals het in nederland wordt genoemd. De om bevolkings theorie een verwerpelijke en racistische theorie

[0:01:21] en theorie ook die terroristen gebruiken om een aanslagen te rechtvaardigen.

[0:01:26] Anders breivik in noorwegen

[0:01:29] brengt een harris, een ramp in christchurch en recentelijk de schutter in new york.

[0:01:36] Voorzitter, rechtsextremisme is een groot en groeiend probleem

[0:01:41] denk waarschuwt sinds de oprichting al vorm voor het gevaar dat uitgaat van rechtsextremisme en dat doen ook de aivd en de nctv terecht.

[0:01:52] Voorzitter, het laatste dreigingsbeeld zou alle alarmbellen als het gaat om rechtsextremisme moeten gaan laten rinkelen. Voorzitter, het blijft vaak niet bij ongebreidelde racistische uitlatingen op online kanalen of het delen van fascisten. Wie de zolderkamer theorieën rechtsextremisten hebben ook vaak een fascinatie voor wapens en solliciteren. Zelfs bij onze krijgsmacht. Ze printen hun eigen semi-automatische wapens in een drie d printer.

[0:02:21] Ze maken plannen en fantaseerde over het gebruik van een wapens en onlangs nog hebben we in nederland gezien dat iemand is opgepakt met hakenkruis, vlaggen en wapens.

[0:02:32] Voorzitter, is er rechtsextremisten zijn dus niet onschuldig.

[0:02:36] Ze zijn een gevaar voor onze samenleving en de rechtsstaat

[0:02:39] en dat begint helaas steeds meer vorm te krijgen. Nog in tweeduizend twintig is verhinderd dat een rechts extremist aan een opleiding zou beginnen bij defensie. Hij gaf zelfs aan alle fietsroutes van premier rutte te kennen en dat is uiterst.

[0:02:54] Zorgelijk.

[0:02:55] Voorzitter, de kernvraag is waar halen deze mensen hun bedorven denkbeelden vandaan.

[0:03:01] Voorzitter, dan hoef je inmiddels niet meer ver te zoeken want

[0:03:05] die bevolkings theorie die wordt inmiddels gewoon gesubsidieerd uitgezonden en verspreid op onze nederlandse publieke omroep.

[0:03:12] Het wordt zelfs vertolkt door sommige politieke partijen in deze kamer en het wordt verspreid op rare ondoorzichtige forums op internet en voorzitter, hoe gaat deze minister. Hoe gaat deze regering. En nou voor zorgen dat dat gif die onder bevolkings theorie dat extreemrechtse gedachtegoed in de toekomst nog meer van onze jongeren gaat verzieken en voorzitter, ik moet eerlijk bekennen dat ik de brief van de regering

[0:03:41] en de maatregelen die ik

[0:03:43] gepresenteerd heb gekregen van de regering gewoon niet specifiek genoeg vindt op het thema rechtsextremisme. Ik vind het onvoldoende ingaan op de casuïstiek en op het voorkomen van radicalisering. Voorzitter, we hebben

[0:03:58] in het verleden en ouders denk geen voorstander van die term omdat we dat stigmatiserend vinden maar toch. Er is een actieprogramma integrale aanpak jihadisme en dat kent ontzettend veel maatregelen van van radicalisering

[0:04:14] tot aan veiligheidsmaatregelen en voorzitter mijn vraag aan de minister is waarom hebben we nou niet zo'n aanpak met talloze maatregelen van preventie tot aan veiligheidsmaatregelen op rechtsextremisme.

[0:04:29] Hoe nemen we met elkaar nou meer maatregelen om ervoor te zorgen dat we op internet niet van dit soort om bevolkings theorieën verspreid worden. Hoe worden gemeenten er beter in ondersteunt om rechtsextremistische radicalisering te signaleren bij jongeren en ook erin te ondersteunen dat we jongeren het juiste pad op helpen. Waarom

[0:04:49] hanteren we niet een zelfde aanpak bij een probleem dat inmiddels door de veiligheidsdiensten wordt onderkend. Als wezenlijker dan de dreiging die van dat zogenoemde jihadisme uitgaat en ik zie dat de voorzitter mij aankijkt. Dankuwel.

[0:05:05] Strak zou wilde ik zeggen. In de tijd net iets. Ik keek inderdaad indringend aan om u niet in uw betoog te onderbreken. Dankuwel geef ik het woord aan mevrouw van der werff. Sorry. Zij spreekt namens d zesenzestig.

[0:05:20] Dank u wel. Voorzitter, het is al tien jaar geleden dat de eerste uitreizigers naar syrië en irak vertrokken. En vandaag kijken we aan tegen een groeiende groep uitreizigers die zijn straf heeft uitgezeten. En straks op vrije voeten komt en tegelijkertijd is de dreiging vanuit het rechtsextremisme de afgelopen jaren toegenomen. Ik zal vandaag bij mijn inbreng stilstaan bij de dreigingen, maar ik wil beginnen met een vraag aan de minister.

[0:05:44] Deze groepen stellen onze inlichtingen en veiligheidsdiensten voor een grote opgave in het coalitieakkoord wordt daar met driehonderd miljoen euro structureel dan ook stevig op ingezet. En wat gaat er precies met dit geld gebeuren en concreet met hoeveel mensen kunnen we de inlichtingendiensten versterken? De komende jaren om zicht te houden op deze dreiging.

[0:06:06] Voorzitter, met dertig graden zullen de meeste van ons dit weekend het water opzoeken en zeker diegenen met kinderen, maar de zestig nederlandse kinderen in een syrisch opvangkamp waren dit weekend ruim veertig graden zal zijn. Hebben die optie, mits die leven al jaren in een hel en voorzitter, we vinden hier van alles van hun ouders, maar deze kinderen hebben hier geen schuld aan.

[0:06:28] In de laatste brieven van deze minister komen twee zaken heel duidelijk naar voren. Nederland doet er alles aan om de straffeloosheid van de moeders van deze kinderen te voorkomen en berechting in de regio is op dit moment geen optie

[0:06:43] wetende dat de rechter hier rechtszaken dreigt te beëindigen betekent dat dus dat het kabinet zich zal inspannen om deze vrouwen en hun kinderen terug te halen en ik ben blij dat d zesenzestig hier geen roepende in de woestijn meer is

[0:06:57] niet alleen voor deze kinderen, maar ook voor onze veiligheid, want hier kunnen we vrouwen berechten bestraffen en blijven volgen

[0:07:05] en ik vraag me wel af of er nu ook iedereen in beeld hebben. Weet de minister precies hoeveel kinderen met de nederlandse link er nu nog in de opvangkampen verblijven en kan de minister ook toelichten wat we nu weten van de staat van de kinderen die tot nu toe zijn teruggekeerd en die de zorg die zij nodig hebben, krijgen. Voorzitter, dan de nationale contraterrorisme strategie d zesenzestig is blij met de duidelijke focus op preventie door middel van de persoonsgerichte aanpak. En toch maak ik me ook grote zorgen over de opkomst van het rechtsextremisme jongeren soms pas twaalf jaar oud die een rassen oorlog willen ontketenen en die naar amerikaans voorbeeld. Maar wat graag de wapens op willen pakken. En als ik dan lees over die aanpak. Dan vraag ik me af of we dat lokaal scherp genoeg hebben. Daarom diende ik vorig jaar dan ook een motie daarover in. Ik hoor graag hoe het daarmee staat

[0:07:58] voor nu heb ik een aantal specifieke vragen. Het detail stelt dat het rechts-extremistische dat rechts-extremistische personen steeds vaker geinteresseerd zijn. In drie d vuurwapens. Kunt u een opdeed geven aan de aanpak van die wapens. Mijn buurman vroeg daar ook al naar de mivd waarschuwt al langer voor de gevaren van de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld defensie voor dit soort groepen. Wat doet het kabinet concreet met die waarschuwing. Die is gegeven. Zijn die risico's breed bekend ook binnen de politie en binnen de.

[0:08:30] Tot slot. Voorzitter, eerder vroeg ik in het licht van de oorlog in oekraïne naar de rol van rusland in internationale organisaties op het gebied van veiligheid. Ik heb hier ook kamervragen over gesteld. Er liggen grote risico's dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt, en het bijzonder vroeg ik naar vladimir voor romp of het hoofd van invloedrijke contra-terrorisme organisatie van de vn.

[0:08:55] Een man die ruim dertig jaar voor het kremlin werkte. Ik hoor graag een update van de minister. Hoe het nu staat met zijn positie binnen deze organisatie.

[0:09:05] Dankuwel

[0:09:07] geef ik het woord.

[0:09:09] Mevrouw ellemeet van baarle verlaat deze dit debat en wenst hem veel succes en ik geef het woord aan mevrouw ellemeet spreekt namens groenlinks

[0:09:18] dankuwel.

[0:09:18] Voorzitter, en ik spreek ook namens de partij van de arbeid. Vanavond. Meeste nederlanders zijn zich in het dagelijks leven niet bewust van de dreiging die uitgaat van terrorisme en rechtsextremisme en het is maar goed ook. Maar het is ook maar goed ook dat wij goede inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben die de dreiging monitoren en een kabinet. Dat moet ik in alle eerlijkheid toegeven als oppositiepartij die ook alle aandacht heeft voor het bestrijden en het voorkomen van het verder escaleren en goede van van een terroristische en rechts-extremistische dreiging en ik zou willen beginnen bij dat rechtsextremisme. Ik sluit me wel aan bij het betoog van de heer van baarle. Ik heb de contra-terrorisme strategie bekeken en de brief die daar bij zat en ik ik zie wel in woorden. De aandacht die het krijgt maar ik mis nog de concretisering slag. Dus wat gaat de minister nu precies doen. Welke instrumenten wil zij gaan inzetten of het nou precies zo'n aanpak moet zijn als er voor jihadisme is dat dat zou ik niet meteen willen zeggen maar ik wel die vertaalslag willen zien en ik ben heel benieuwd begreep gisteren ook uit een ander debat dat deze minister als kamerlid van doelen stellen. Welke doelen stelt zij zich nu als het gaat om die aanpak

[0:10:39] van van rechtsextremisme.

[0:10:42] Voorzitter, een ander onderwerp gaat over de uitreizigers

[0:10:48] en hun kinderen. Wij hebben de verantwoordelijkheid over het bestraffen van die uitreizigers, maar zeker ook over de welzijn van van de kinderen die voelt mijn fractie heel sterk en die is natuurlijk ook belegd in het vn, kinderrechtenverdrag en ik zou willen weten of de minister de situatie in kaart heeft om hoeveel kinderen gaat het nu wat doet het kabinet eraan om hen terug te krijgen. En als het om de ouders gaat de uitreizigers. Dan vindt mijn marktpartij. Mijn fractie ook dat ze absoluut niet straffeloos weg mogen komen met de mogelijke misdaden, omdat wij een verantwoordelijkheid hebben, daarin niet alleen voor onze nationale veiligheid, maar ook voor de internationale veiligheid en daar zou ik ook graag een reflectie van een minister op willen hebben. Hoe ziet zij haar verantwoordelijkheid? Gaat het alleen over bescherming van onze veiligheid of op welke manier zou ze willen bijdragen aan het bevorderen van die internationale

[0:11:46] veiligheid. Voorzitter, de het team internationale misdrijven heb ik gelezen is uitgebreid met elf ft en dat is ook gericht op het bevorderen van die internationale samenwerking op het signaleren van mogelijke verdachten en het verzamelen van bewijs. Mijn vraag is

[0:12:05] zien we al resultaten van die uitbreiding van dat team. En welke resultaten heeft de minister op het oog?

[0:12:11] De vraag is natuurlijk of het genoeg inspanning gaat leveren om die verdachten in beeld te krijgen.

[0:12:17] Dus graag een reactie op van de van de minister.

[0:12:24] Voorzitter, als het gaat om de bestaande bestuurlijke anti-terrorisme maatregelen, dan blijkt ook uit de wwdc evaluatie dat de lokale bestuurders vooral behoefte hebben aan de mogelijkheden op interventies die liggen op het terrein van zorgverlening en maatschappelijke hulp en ik was heel benieuwd of de minister dat erkent dat die behoefte er is om daar meer interventies op te hebben als het gaat om die zorg en die maatschappelijke hulp. En wat nu de obstakels zijn en wat de minister aan wil gaan doen om de lokale bestuurders de instrumenten in handen te geven om om daar ook op in te kunnen zetten en ziet zij ook de noodzaak van stevig preventief beleid om samen met het lokale bestuur die radicalisering weg te nemen.

[0:13:09] Voorzitter, ik eindigde hier in mijn geschreven tekst met rechtsextremisme. Maar daar ben ik al mee begonnen. Dus dan ben ik klaar.

[0:13:16] Dankuwel. Dat was ook op een paar seconden binnen vier minuten. Dus dat intuïtief goede timing van ik geef het woord aan heer marcel. Hij spreekt namens fractie van de pvv.

[0:13:29] Dank u, mevrouw de voorzitter, ter voorbereiding. Op dit debat ontvingen wij het dreigingsbeeld terrorisme zesenvijftig en daarin staat dat het dreigingsbeeld in nederland aanzienlijk blijft en dat is natuurlijk bijzonder onprettig. Voorzitter, maar niet geheel verbazingwekkend in een wereld waarin één komma acht miljard moslims leven die met grote percentages zelfmoord aanslagen zich te steunen die in grote getale terreurorganisaties als al qaeda zeggen te steunen in een land waarin zeventig procent van de in nederland woonachtige moslims zeggen de sharia belangrijk te vinden dan de nederlandse wet is het natuurlijk niet vreemd dat het dreigingsniveau in nederland aanzienlijk is de nctv achter een aanslag in nederland voorstelbaar en identificeert een aantal categorieën dreigingen aan een jihadist te ontkomen. Zelfs politiek correcte nctv is natuurlijk niet een coup ziet geheten ziet niet geheel in het zand. Maar ze zijn maar wat blij dat ze nu ook de complot gekkies in de rechts extremisten kunnen noemen. Gek genoeg vergeten nctv de eigen kabinetsbeleid als politieke dreiging te benoemen. Hoe zit dat? Voorzitter, ik heb het natuurlijk over de massa immigratie

[0:14:32] als eerste voorbeeld via onze open asielbeleid komen bijvoorbeeld swinnen dan ziet de keiharde terroristen en oorlogsmisdadigers tussen die verantwoordelijk zijn voor de genocidale moord op honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen.

[0:14:44] Marcel heeft een interruptie van mevrouw ellemeet op dit punt.

[0:14:48] Voorzitter, ik hoorde heer marcel zeggen dat de nctv. Maar wat blij is dat ze nu ook rechtsextremisme kunnen opvoeren, zegt de heer mark zou we daarmee dat dat niet een reële dreiging is.

[0:15:00] Microsoft.

[0:15:00] Ja. Nee hoor. Met het eens met de nctv en andere diensten constateer ik dat dat er ook dreiging van uitgaat.

[0:15:09] Elementen.

[0:15:09] Voorzitter, dan ben ik benieuwd in hoeverre. Maar misschien moet ik dat even afwachten tot heer marcel al klaar is met zijn betoog ook de aandacht voor rechtsextremisme terug gaat komen, want het is opvallend dat het tot nu toe een heel eenzijdig betoog is over de dreiging van het jihadisme. Maar misschien ben ik te vroeg.

[0:15:27] Het zou zomaar kunnen dat u niet vindt dat u te vroeg bent, ook als u het eind van mijn betoog heeft afgeluisterd dat het zwaar is, wordt altijd gezegd in deze kamer moet wel zwaar wegen. Achttien komma acht procent van alle aanslagen sinds negentien, negenenzeventig kwam vanuit islamitische.

[0:15:44] De hoek,

[0:15:45] Maar vier tot bijna veertig procent van alle doden van aanslagen komen zijn vanuit de zijn door die islamitische aanslagen gepleegd is bijna veertig procent van alle doden door aanslagen in de wereld. Sinds negentien, negenenzeventig is vanuit historisch door islamitische huizen zichtbaar gemaakt. Dus ja dat vind ik zwaar wegen en natuurlijk moeten alle gevaren rechtsextremisten straks ook iets over links extreem zeggen, maar ook het jihadisme duin die maken wel de meeste slachtoffers veertig procent van alle slachtoffers sinds negentien, negenenzeventig, en dus zal ik in mijn betoog daar minimaal voor veertig procent aandacht aan moeten besteden,

[0:16:26] Dit was dit in antwoord op een vrij uitgebreid antwoord op de vraag van element voor uw betoog.

[0:16:34] Het nederlandse opengrenzenbeleid faciliteert een continue instroom van jihadisten en vijanden van het vrije westen. Dit kabinet houdt de grenzen wagenwijd open voor tikkende tijdbom uit islamitische landen die vanuit alle hoeken en donkere gaten van de wereld via migratiestromen naar nederland komen maar dat is het tweede voorbeeld van het gevaarlijke nederlandse beleid. Ik heb natuurlijk ook over het actief terughalen van nederlandse uit rechercheurs naar isis gebied isis stil is. Inmiddels heeft nederland meerdere isis stil is teruggehaald naar nederland waar ze vervolgens in de fluwelen handschoen amper gestraft worden. Zogenaamd hadden ze terug gehaald moeten worden omdat zij hun straf niet mochten ontlopen maar tweeënhalf jaar cel is natuurlijk een lachertje na tweeëneenhalf jaar zijn deze keiharde terroristen weer op straat een haat voor nederland is sinds het als afreizen naar isis gebied gestegen en bovendien hebben zij zich in dat isis gebied kunnen bekwamen in het voeren van oorlog getrainde tikkende tijdbommen dus schizofreen in dit kader is dat het kamerlid ziel is nog geen vvd campagnetijd stoer sprak over hen de doodstraf geven. Maar nu als vvd-minister voorheen vliegtuigen naar nederland charter in het rode tapijt voorheen uitrolt, wat ook onderbelicht blijft in de dreigingsanalyse van de nctv is de dreiging die van extreem links uitgaat. De vicepremier van nederland. K geeft op haar nachtkastje een foto met aard stil is yasser arafat staan een wist als minister niet hoe snel ze geld kon geven aan een terroristische organisatie. Een dochter van de pvvp die verantwoordelijk was voor de moord op het joodse meisje urine sneeuw van zeventien jaar. Pvda en groenlinks bobo's verhuurder. Amsterdamse etage aan de kompaan van volkert van der graaf maar duijvendak bleef campagneleider voor groenlinks. Net zoals oud-kamerlid van pom is nog steeds politiek actief mag zijn voor groenlinks gepokt getraind en gemazeld in de terroristische trainingskampen van george abbas. U weet wel van die kaartclub.

[0:18:26] De symbiose tussen extreem links en islam ligt in nederland het fundament voor een zeer vruchtbare voedingsbodem van geweld en terreur. De open grenzen van het cda en de vvd zijn dat kader als olie op.

[0:18:39] Het vuur,

[0:18:39] Dankuwel.

[0:18:41] Dankuwel. Ik geef het woord en heer

[0:18:46] hebben. We hebben twee interrupties twee vragen afgesproken.

[0:18:51] Laten we het woord geven aan de heer sloot zich vrij spreekt namens het cda.

[0:18:57] Dankuwel. Voorzitter,

[0:18:58] de voorzitter, de schietincident in de schietincident in de verenigde staten, zoals onlangs nog in uw val de maar ook het inrijden met een auto op een groep in berlijn geven aan dat aanslagen en terreur in de westerse wereld helaas toch aan de orde van de dag zijn

[0:19:12] het dreigingsbeeld van de nctv geeft aan dat vanuit verschillende hoeken. Onze open samenleving bedreigd wordt jihadisten, rechts extremisten en anti overheids extremisten vormen een directe bedreiging.

[0:19:25] De minister geeft in antwoord op vragen van collega's van der werf aan dat het tien internationale misdrijven uitgebreid is van tweeëndertig naar drieënveertig heeft de e.

[0:19:34] Het cda heeft eerder gepleit voor een integrale aanpak van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke maatregelen en vroegtijdig, vroegtijdige signalering van radicalisering, jihadi gezinnen of extreme groeperingen.

[0:19:46] Dit betekent dat de hele keten op orde moet zijn.

[0:19:49] In hoeverre kunnen de zaken die door het team afkorting van dus team internationale misdrijven worden aangeleverd. Ook verder in strafrechtketen voldoende worden opgepakt en is met andere woorden het openbaar ministerie in de rechtspraak voldoende toegerust om de door het team aangedragen zaken met spoed worden opgepakt.

[0:20:07] Voorzitter, een asielaanvraag of een verblijfsvergunning kan op grond van gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid worden ingetrokken. Het gaat dan om de artikelen negentien, tweeëntwintig, tweeëndertig en vijfendertig van de vreemdelingenwet

[0:20:21] kan de minister aangeven hoe vaak een asielaanvraag of verblijfsvergunning op deze gronden is ingetrokken en is de minister het met cda eens dat naast deze twee gronden een nieuwe grond in de vreemdelingenwet zou moeten worden toegevoegd, namelijk een radicalisering, waardoor een asiel aanvragen verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

[0:20:40] Voorzitter, de minister geeft aan in de brief van twee februari van dit jaar dat ze zich inspant om kinderen van uitreizigers met de nederlandse nationaliteit die zonder ouderlijk gezag in de regio verblijven naar nederland over te brengen.

[0:20:53] In de brief van dertien april geeft de minister aan dat er zo'n honderd vijfentachtig kinderen in de regio verblijven.

[0:20:58] De.

[0:20:59] Kan de minister een stand van zaken aangeven over deze honderd vijfentachtig kinderen en in hoeverre slaagt regering erin om de kinderen met de nederlandse nationaliteit en deze regio over te brengen

[0:21:10] en ziet de minister een verschil in aanpak, maar ook in succes tussen de nederlandse inspanningen en die van bijvoorbeeld onze buurlanden.

[0:21:18] Voorzitter, anne kuik heeft samen met michiel van nispen een motie ingediend naar aanleiding van de bezorgdheid binnen de gemeenschap van jezidi's over de opsporing en vervolging van terroristen.

[0:21:30] Daar is de regering gevraagd om op korte termijn te onderzoeken wat verbeteren valt in de praktijk van opsporing en vervolging van terroristen en de gemeenschap van jezidi's hierbij actief te betrekken?

[0:21:41] Kan de minister aangeven hoe het met de uitvoering van deze motie staat.

[0:21:46] Voorzitter,

[0:21:47] het cda wil graag zien dat haatzaaien, sneller en strenger bestraft kan worden, zeker als het gepaard gaat met het verheerlijken van geweld en terrorisme.

[0:21:56] De kwestie van de haagse imam heeft wat dat betreft geleid tot een aantal vragen.

[0:22:00] De raad van state geeft aan dat verlenging van een gebiedsverbod niet mogelijk is doordat er onvoldoende actuele informatie ten grondslag ligt over concrete activiteiten van de imam die in verband kan worden gebracht. Met de betreffende wijken.

[0:22:14] Kan de minister dit wat? Na de duiden kan een dergelijke geval een haatzaaien blijven opruien als hij maar voor bezorgd dat hij daarbij geen specifieke wijken noemt, moeten we dat zo verstaan.

[0:22:26] Ook geeft eraan.

[0:22:26] Verstaat eraan dat verlenging van de maatregelen op grond van de gezien worden als ontoelaatbare inbreuken op nationale en internationale grondrechten

[0:22:37] is de minister van mening dat nationale wet en internationale verdragen nog wel up to date zijn. Meneer, het gaat om bestrijding van haatzaaien en verheerlijking van geweld en is de minister het met cda eens dat verheerlijken van geweld en terrorisme strafbaar moet worden en zo. Ja, wilt u daartoe stappen nemen dankuwel.

[0:22:55] Dank u wel. Meneer sloot zich. Ik vraag mevrouw van der werff.

[0:23:00] Echt leuk.

[0:23:03] Klik

[0:23:05] goed om ja. Het is belangrijk. Zo is het dus allemaal niet het niet niet zo eenvoudig als het lijkt.

[0:23:15] Ik geef u

[0:23:16] voorzittershamer over.

[0:23:18] Nou, voorzitter, dan geef ik u het woord bij deze is het woord aan mevrouw mission van de vvdfractie.

[0:23:24] Dankuwel. Voorzitter, vorige week bezocht ik de terroristenafdeling van de gevangenis in zwolle. Daar zitten de vrouwelijke terugkeerders die namens iss mogelijk vreselijke misdaden hebben gepleegd en mijn fractie vindt het goed dat deze terroristen hun straf uitzitten. Maar wat de vvd betreft worden iss terroristen gewoon daar berecht waar zij hun misdaden hebben gepleegd en belangrijker waar de slachtoffers zijn. Maar in tegenstelling zeg ik ook maar richting heer marcus zou er tot de pvv respecteert de vvd de uitspraken van de rechter. De minister zegt in haar brief over haar bezoek aan irak, omdat het kabinet blijft aftasten hoe we ook die berechting in de regio. Toch kunnen laten plaatsvinden en ik vraag haar voorzitter via hoe dan. Voorzitter de terroristen die in zwolle zitten, maar ook die in rotterdam en in vught. Die komen een keer vrij en bij de meest recente veroordeelde terrorist is de wet langdurig toezicht, toezicht van toepassing een heel goede zaak, maar bij de eerdere veroordelingen niet en de nctv is door een recente motie die in de kamer ook weer eens was een motie van der werf of motie van der plas is door deze moties gemankeerd. De nctv neemt nu immers niet meer deel aan die lokale kaas is overleggen waarin de aanpak van geraden keer geradicaliseerde personen wordt besproken en voorzitter, ik wil van de minister weten hoe er dan toch toezichthouder op deze vrij gekomen of vrij te komen terroristen. Wie begeleidt hen bij de terugkeer naar de samenleving en wie volgt hem? We weten simpelweg niet of deze vrouwen geradicaliseerd zijn. Dus ik vraag de minister hebben we voldoende mensen middelen en bevoegdheden om goed is toezicht te houden en terugval te voorkomen. Het wwdc concludeert dat één op de zeven.

[0:25:13] Voorzitter, er is een interruptie van heer marks zomer van de pvv.

[0:25:18] Dat zijn dankuwel. Voorzitter, dat zijn hele goede vragen die de vvd stelt en ik wil zo graag de antwoord willen horen van de minister. Maar

[0:25:26] in zoverre weet of had mevrouw derksen kunnen weten, had de wd kunnen weten dat de op dit moment niet genoeg capaciteiten. Om al die terugkeerders te volgen, want we hadden een briefing vorig jaar en daar heeft de aivd duidelijk gezegd dat ze eigenlijk niet de capaciteiten hebben om al die mensen die terugkeren om die goed te volgen. Dus ik ben met wd benieuwd naar het antwoord van de minister. Maar ik vind het ook de vvd een beetje gevaarlijk beleid voeren door wel toe te staan. Vorig jaar dat ze hier zouden komen. En nu ze hier eenmaal zijn dan je pas te gaan verdiepen hoe ze gevolgd moeten worden, terwijl we eigenlijk weten dat er niet genoeg capaciteit was toen ze kwamen dus tricky, maar laten we het antwoord van de minister afwachten.

[0:26:10] Ja. Voorzitter, twee punten op de opmerking van de heer marcus zou er ik heb de vvd heeft nooit gevraagd verzocht op welke manier dan ook aangegeven dat wij die terroristen hier wilden hebben om hier te berechten. Wat wij als vvd doen is de uitspraak van de rechter respecteren in die gevallen die zegt deze vrouwen specifiek aantal met een kinderen moet terug naar nederland. Om hier te worden berecht waar dat is door de rechter wordt uitgesproken, hebben we een rechterlijke uitspraak uit te voeren. Ik zou het met dat verschil tussen onze twee partijen. Vervolgens zijn ze hier zitten ze hier in een in op een terroristenafdeling van een gevangenis die dames zitten in de terroristen dames zitten in zwolle en reis is de vraag, met name door de actualiteit van nctv en u heeft uw fractie heeft ook voor die motie gestemd waarin de nctv gemankeerd is. Ook in rol voordat lokale casus overleg. Dus we hebben een nieuwe situatie en vraag ik aan een minister. Hoe dan wel hebben we met dat gegeven waar mijn fractie niet voor was uw fractie wel om een andere manier voldoende mensen middelen en bevoegdheden. Om deze vrij te komen terroristen te volgen.

[0:27:20] Dan heeft microsoft van de pvv een vervolgvraag voor mevrouw johan derksen.

[0:27:24] Ja.

[0:27:26] Een kleine opmerking daarvoor is dat de aivd natuurlijk die gevaarlijke mensen zou moeten voegen. Dat was ook altijd de bedoeling ook nog voordat er een motie werd ingediend in de vraag is eigenlijk of het nog een andere opmerking, maar ik zou graag een reactie daarop willen hebben. Het verschil is niet dat de vvd rechterlijke uitspraak wil vroeg in de pvv niet het verschil is dat de vvd zich comfortabel voelt om zich te kunnen verschuilen achter laffe rechterlijke uitspraken en daardoor laf beleid kan voeren en de pvv. De veiligheid van nederlanders voorop zit en bereid is om daar nieuwe wetten tegenover te stellen die zorgen dat die rechters in een hoek blijven en die terroristen in het donkere gat waar ze zijn blijven.

[0:28:04] Reactie van mevrouw.

[0:28:05] Voorzitter de dat is dus precies het verschil tussen ons twee partijen. Ik gebruik de rechtsstaat en alles wat we hier in de rechtsstaat met elkaar hebben afgesproken door wetgeving door wat wij alles in als mag zit om veiligheidsdreigingen tegen te gaan en als de pvv iets niet zint, dan moeten die rechters in de hoek gaan zitten dan zijn ze laf slap of allerlei kwalificaties omdat het niet uitkomt en deze rechterlijke uitspraken die steken mij als een graad in de keel. Maar die heb ik wel te respecteren en dat zal ik dan ook doen omdat ik deze rechtsstaat koester. Voorzitter, ik vervolg mijn betoog, het wwdc concludeert dat één op de zeven. Dat is veertien procent van de veroordeelde terroristen binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat. Dat vind ik hem dood eng gegeven, want dit is een enorme bedreiging van onze vrije en veilige samenleving stel of een terrorist na opnieuw over de schreef gaat voor welk delict dan ook vraag ik aan de minister komt de w lp. De wet langdurig toezicht dan alsnog in beeld en zo. Nee. Wat is er nodig om dit alsnog te regelen. Want ik wilde ook graag een de minister vragen om een de volgende halfjaarbericht waar we allerlei informatie krijgen ook over de die is terroristen die daar nog zitten om ook een beeld te geven over de vrij gekomen of vrij te komen terroristen kan de minister dat toezeggen. Voorzitter,

[0:29:24] we hebben het hier ook gehoord, ook van vorige sprekers en rechtsextremistische aanslag is voorstelbaar. We moeten het daar ook vanavond over hebben die rechtsextremisten, waaronder een groep van enkele honderden radicalen. Die vinden elkaar online waar ze elkaar op fora en chat groepen ophitsen. Bovendien heerst er in die toetsenbord kringen een grote fascinatie voor vuurwerk wapens eerdere sprekers zeiden dat ook. Dat vind ik heel zorgelijk. Daarom moet er meer online actie worden ondernomen en we hebben daarvoor die die verordeningen solide richtlijnen terroristische online inhoud

[0:29:56] en die richtlijn die leidt tot een autoriteit terroristisch en kinderpornografisch materiaal. Die autoriteit weert verwerpelijk online terroristische uitingen en content en voorzitter die autoriteit dat er tien dagen geleden moeten zijn op zeven juni. Maar is er nog niet. We wachten op een wet die die bevoegdheden regelt en kan de minister aangeven dat we deze wet voor de zomer krijgen haast is hier echt op z'n plaats extremisten wachten namelijk niet tot wij de zaken op orde hebben en het dreigingsbeeld bevestigt dat we nu handvatten nodig hebben om deze radicalen aan te pakken. Voorzitter, we.

[0:30:31] Ruim binnen de tijd, mevrouw michel derksen. U bent goed op weg. Ik geef het voorzitterschap weer aan u over.

[0:30:39] Dankuwel. Daarmee zijn we aan het einde van de zijde van de kamer. Ik keek even naar de minister. Het is altijd de wandeling is vaak nog langer dan de

[0:30:47] voorbereiding vierdaagse.

[0:30:49] Twintig minuten macht. Om moderne kleren.

[0:30:52] Na twintig minuten schorst de vergadering tot tien voor half acht.

[0:50:56] Ik heropen deze vergadering. We zijn hier bijeen voor het commissiedebat met de vaste commissie voor justitie en veiligheid over terrorisme extremisme. Ik geef u graag het woord aan. Minister jesse kust spreekt daar eerste termijn

[0:51:12] dit onderwerp en u het woord.

[0:51:14] Veel dank. Voorzitter veel dank ook voor de vragen over het belangrijk onderwerp aanpak van dankuwel terrorisme en gewelddadig extremisme uit het meest recente dreigingsbeeld terrorisme. Nederland nummer zesenvijftig blijkt dat ze nog altijd mensen zijn die erop uit zijn om met bruut geweld onze democratie te ondermijnen kapot te maken en eigenlijk alles te vernietigen waar wij voor staan en dat kunnen wij niet toestaan.

[0:51:39] Het kabinet is er alles aan gelegen om alle vormen van gewelddadig extremisme en terrorisme aan te pakken en een aanslag op de nederlandse bodem en tegen nederlandse belangen in het buitenland te voorkomen en dat kunt u teruglezen in de nationale contraterrorisme strategie twintig, tweeëntwintig, twintig, zesentwintig, die ik onlangs een reclame heb gestuurd en de aanpak volgde dreiging en we hebben ook in die strategie proberen te schetsen en te laten zien hoe dat de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld en wat we verwachten dat de komende jaren gaat gebeuren en waarbij we onze aanpak daarop richten en veel vragen gingen over misschien heel kort om een aantal elementen aan te stippen. Voorzitter, ik zal niet nederland inleiding houden uiteraard. We maken ons op dit gebied onder andere zorgen over nieuwe generatie die op kanalen als telegram in aanraking komt met extremistisch gedachtegoed of rechts extremistisch gedachtegoed en zeer gewelddadige content. Dus je ziet sowieso de afgelopen jaren dat het via kanalen gebeurt het heel erg snel gaat waar we moeilijk soms bijkomen en contacten met gelijkgestemden leiden tot kunnen ook leiden tot radicalisering en de angst is natuurlijk dat daadwerkelijk over wordt gegaan tot gebruik van geweld.

[0:52:53] Voorzitter, daarnaast komt de belangrijkste bedreiging nog altijd voort uit het jihadisme.

[0:52:58] Je zou kunnen verwachten dat het misschien weg is of denken dat het is omdat we relatief iets minder van horen dan in het verleden, maar het is nog ontzettend reëel en het gaat nu in deze tijd, met name om personen die terugkeren uit strijd gebieden of die vrijkomen uit detentie. Dus dat is ook zogezegd een nieuwe fase waarin de balans zijn naast het feit dat de terugkerende de maatschappij altijd gepaard gaat. Met risico's gaat mijn voornaamste zorg uit naar de personen die ervaring in de strijd hebben opgedaan. En nu nog gewelds bereidheid tonen moesten is ook natuurlijk iets wat erg in de gaten houden. Kom die straks op terug wellicht nog goed en dan ga ik ook meteen naar de mapjes

[0:53:38] om dan ook iets te zeggen over mijn reis naar irak is mijn eerste mapje dan meteen over uitreizigers jihadisme die vormen van radicalisering. Dat is het eerste mapje daarna activisme en rechtsextremisme eigenlijk.

[0:53:51] En dan het mapje andere hele belangrijke vragen

[0:53:55] en ik ben inderdaad afgelopen maand naar irak gegaan. Voorzitter, en dat had als belangrijkste reden drie elementen. Eerste is dat ik daar het gesprek opnieuw wilde aangaan en ik weet dat degenen voor mij zijn geweest op deze post en bij buitenlandse zaken het ook hebben geprobeerd en ook vanuit andere europese landen waar over lokale berechting, want het liefst hebben wij volgens mij allemaal dat daar waar de dader misdaden gepleegd zijn. Daar waar de slachtoffers gemaakt zijn. Daar waar bewijslast te vinden is dat daar ook berechting plaatsvindt. Nou we weten dat dat complicerende factoren heeft. Maar ik heb gezegd de goed. Ik ben net een paar maanden minister was niet van plan om me erbij neer te leggen. Dus ik ga daar met mensen spreken hebben gedaan. Die compenseerden factoren kan niet veel goeds opeens verdwenen zouden zijn design er nog steeds. Maar ik heb daar ook wel gezegd ik blijf ook terugkomen en het gesprek aangaan en het moment dat we wel ruimte zien om samen te werken met ook andere europese landen voor lokale berechting en daar ook de ruimte wordt geboden aan ons door de lokale autoriteiten dat er dan ook dat gesprek aan zullen gaan. Dat was een variant. Tweede is. We hebben te maken met mensen

[0:55:05] die vanuit nederland die kant op zijn gegaan om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan.

[0:55:12] Daar waar we de paspoort. De nationaliteit moet ik zeggen konden intrekken, hebben we het ook gedaan. Maar dat kon niet bij iedereen die werd is later ingesteld dan dat de meeste mensen zijn uitgereisd. Die kan niet met terugwerkende kracht een wet toepassen en dat betekent dat op het moment dat ze daar niet berecht worden hier rechtszaken lopen de rechter zegt of je haalt ze hier naar toe terug zodat ik ze kan berechten. En anders kunnen ze straffeloos met de misdaden van doorgaan dat je een keuze moet maken, neem ik dat risico. Ja of nee dat moment dat je zou zeggen ik neem dat risico. Ik ga die mensen je niet naar toe terughalen zoals die een muilkorf overzicht te krijgen misschien drie jaar straf. Dat is te weinig. Dan neem je dus een heel reëel risico dat ze omdat ze nederlandse nationaliteit hebben vervolgens europa het schengen-gebied in ons land binnen kunnen wandelen. Dan kan je niks tegen doen. Je kunt ze ook vervolgens niet meer vervolgen want was inmiddels straffeloos verklaard. Dus dat kan niet. Je kunt ze dus ook niet na detentie als dat nodig was geweest volgen. Je kunt ze niet in lokale overleggen bespreken. Je kunt helemaal niks. Sterker nog, kan me zomaar voorstellen dat ze ergens een uitkering gaan aanvragen en een huurwoning belanden. Dan kan je je afvragen of je dan alles hebt gedaan om ons land veilig te houden. Dat denk ik niet. Ik weet zeker voor niet. En dus als ik mijn de deal mag afmaken. Dus twee de noodzaak voor mij om irak te gaan was ook om te kijken hoe kunnen we nog nauwer samenwerken om bewijslast te vergaren om bewijs te vergaren van die misdaden, zodat als ze hier berecht worden dat dan de dossier zo stevig mogelijk is voor de hoogst mogelijke straffen. Dat was mijn tweede reden en ik heb straks nog een.

[0:56:50] Heer microsoft heeft een interruptie.

[0:56:54] Dankuwel twee vragen de eerste vraag is kan de minister wat meer vertellen over die complicerende factoren in de werd altijd gezegd dat de grootste complicerende factor was dat ze in irak de doodstraf zouden geven. Dat zouden we niet willen. Dus nogmaals het kamerlid ziel. We zijn volgens mij destijds. Nou dat moet dan maar de hoogste consequenties zijn als ik vrij citeer en de tweede vraag is eigenlijk. Ik hoorde minister zeggen dat kan niet. Dat kan niet kan niks kan niet kan niet kan niet. Maar we hebben toch een minister in nederland. Die moet zorgen dat er dan wel wat kan beter kunnen veranderd worden verdragen kunnen opgezegd worden, veiligheidsdienst kunnen opgetrokken. De geen ze kunnen worden bewaakt en mensen kunnen daar asiel gevaarlijk zijn. Misschien wel uitgeschakeld worden hebben andere westerse landen ook gedaan. Volg. Mij kan de minister heel veel veel meer dan ik wil en kan vertellen hier. Maar de minister moet gewoon optreden en ik zou zeggen doe dat ook niet ziet zitten kan niet kan niet kan niet want we willen minister zien. Jij zegt ik heb dit in dit geregeld.

[0:57:50] De vraag is helder de minister.

[0:57:52] Die is zeker helder. En dat is precies wat we doen en al die elementen die we doen intrekken van de zijn tijd zorgen dat je de hoogst mogelijke straffen krijgt bewijs vergadering zorgen dat je daarna kunnen volgen na detentie als nodig zorgen dat we alles op alles zetten om nederland vrij veilig te houden. Dat zou nou net de zaken van de pvv zegt nee dankjewel. Dat wil ik niet want op het moment dat je zegt ik negeer een uitspraak van de rechter nog naast het feit dat in een rechtsstaat leven en dat we niet op die manier doen. Maar los daarvan zelfs moment dat je zegt ik negeer de uitspraak van de rechter zal de rechter zeggen dan gaan deze mensen straffeloos er mee vandoor. Want ik ga de rechtszaak de zaak niet behandelen. Er is geen straf meer op te leggen en dat houdt dan feitelijk in dat iemand met de nederlandse nationaliteit ons land binnen kan komen. Je hebt dan dus niks meer om diegenen tegen te houden. Je hebt dan dus geen enkel instrument meer in handen omdat de rechter die uitspraak heeft gedaan. Alles wat we hebben opgetuigd en ons land behoort tot de europese landen met de strengste wetgeving. De strengste andere landen kijken naar ons wat we allemaal hebben opgetuigd en eerlijk gezegd ben ik daar trots op want ik probeer zo effectief mogelijk ons land veilig te houden. Nederlanders veilig te houden, maar ook de landen om ons heen. De vraag van voor elementen is het alleen nationaal of internationaal. We leven in een schengen-gebied. Dus iemand met de nederlandse nationaliteit, maar ook van onze buurlanden die kan gewoon binnenwandelen. Dus het is het is voor mij heel belangrijk dat alle landen om ons heen met zulke strenge wetgeving hebben als wij dus dat is ook een van mijn gesprekken continu met mijn collega's. Dus als je alles op alles wil zetten om te voorkomen dat mensen van wie de als je tijd niet heb kunnen intrekken die ons land binnen kunnen wandelen. Om die aan te pakken voor de misdaden die ze hebben begaan. Dan moet je wel zorgen dat ze voor de rechter belanden. Dat is het dilemma want dat deden wel en dat hebben ook verschillende mensen gezegd waar je in zit en dan kies ik in ieder geval voor en straffen en ook indien nodig na detentie je kunnen volgen. Dat vind ik een hele belangrijke en misschien nog één ding toevoegen. Dit zijn mensen van wie winterse tijd niet hadden kunnen intrekken op het moment dat je onherroepelijk wordt veroordeeld voor terrorisme kunnen we wel je nationaliteit intrekken en ook die optie vervalt als ik de uitspraak van de rechter naast me neerleggen.

[1:00:00] Heer marcel zullen we uberhaupt het hebben nagelaten van deze termijn zullen we dus zeggen vier losse vragen waarvan u de dan twee. Nu heeft gebruikt en aan het derde.

[1:00:10] Bent u er nu te laat me met die instructie? Maar ik zal me klooien.

[1:00:13] Dat is mijn onervarenheid. Zo. Dat moeten de volgende keer hebben we weer gewoon onze echte voor te gaan dan vast beter.

[1:00:21] Nee, ik zal er een formeel moeten niet voor voorzitter, dankuwel je misschien moet we beter in de wit duiken. Volgens mij mag de minister gewoon een nationaliteit intrekken van terroristen die zijn afgereisd naar isis gebied. Maar als dat niet zou mogen als de werd er toekomst niet die ruimte geeft dan kan de minister toch een nieuw wetsvoorstel sturen naar de kamer. En zoals de de pvv naar zijn zeggen iedereen die afreizen naar is afgereisd naar isis gebied trekt daar automatisch de nederlandse nationaliteit van in en dan hebben we dat probleem opgelost. Nogmaals, ik hoef niet voor niets nadenken wat de mogelijkheden zijn, maar dit zou een oplossing zijn en die andere vraag. Zondag open. Dus dan ga ik mooi niet meer interruptie aan.

[1:01:00] Voorzitter, ik begrijp de zoektocht. Laat ik een als zoektocht definiëren dan van die om ook eens over. Alleen dit gesprek hebben we al jaren. Ik heb zelf als kamerlid het voorstel ingediend wat hem ook zo van u doet. Dit is allemaal onderzocht op het moment dat wij een werd hebben onze het om het uit internet druk op het moment dat je bent gaan uitrijzen om je aan te sluiten bij deze strijd. Die is van tweeduizendzeventien. De meeste zijn voor die tijd uitgereisd. Dus die wet kan je niet met terugwerkende kracht laten gelden. Dat kan niet. Ik zou het graag willen. Maar zo werkt de rechtsstaat niet zo werken onze wetten niet. Dus als je een menu, eenentwintig, tweeëntwintig opnieuw zou doen dan werd ie nog steeds niet. En dat zijn de feiten en die zijn niet leuk. Die zijn niet fijn. Maar dat zijn de feiten waar we mee te maken hebben. Binnen deze feite ben ik opzoek naar en dat heb ik ook als kamerlid gedaan. Ik heb altijd dit verhaal gehouden. Dus daar is daar zit die contradictie totaal niet

[1:01:49] altijd het verhaal gehouden. Alles op alles zetten onverminderd inzetten op het voorkomen straffeloosheid en op berechting daar indien het zolang het daar niet kan dan op het moment dat het hier moet dan zorgen voor zo stevig mogelijke dossiers. Dat is wat ik wilde zeggen. In irak hebben we afspraken kunnen maken met unie. Dat dat is het onderzoeks orgaan team van de vn die daar zit echt hierop gericht is. We zijn nu bezig om met hen afspraken te maken. Een soort van convenant af te spreken waardoor we informatie met elkaar kunnen delen, zodat de dossiers die wij hier hebben nog steviger opgebouwd kunnen worden, hebben ook honderdvijftigduizend euro toegezegd om op die manier bij te dragen aan de bewijs vergaring van irritant. Dat is waar je op inzet. Dat is meteen de vraag die mevrouw michel ook had gesteld. Hoe blijft de minister aftasten of historicus ook in de regio kunnen worden berecht. Ik heb ook gezegd ik blijf erop terugkomen. Ik zal dus ook wat mij betreft over een tijdje misschien volgend jaar weer terug gaan

[1:02:45] om daar met de iraakse autoriteiten te spreken over hoe zorg je ervoor dat je deze daders verantwoordelijk houdt voor hun misdaden. Dat dat is natuurlijk uiteindelijk de kleine daar deden we het allemaal met elkaar die en microsoft stelde de vraag wat zijn nou die complicerende factoren. Uiteraard is een compenserend factor dat dat het rechtssysteem totaal niet. De match is met die van ons en dat is waar een van die onderdelen is doodstraf en is ook waar het ik als kamerlid heb gezegd op het moment dat mensen daar naar toe zijn. Uitgereisd wisten ze dat daar doodstraf gold voor dit soort misdaden. Dus dat is dan de hoogste consequentie die daarvoor zou kunnen betalen. Ik heb dan altijd aan toegevoegd. Ik ben daar niet voor. Ik ben niet voor doodstraf. Ik pleit er ook niet voor. Ik zeg alleen dat zijn dat dat is de keuze die die mensen hebben gemaakt

[1:03:28] en daarbij heeft de overheid ook altijd gezegd en dat zeg ik vanuit deze ook de nederlandse staat zal nooit meewerken op deze manier aan het kunnen opleggen van de doodstraf. Dus in die zin de afgelopen jaren is in die zin helaas niets veranderd. Behalve dan dat we onze wetten steeds beter hebben neergezet dat we steeds stevigere wetgeving hebben neergezet, waardoor we in ieder geval als die lui hier zijn of je vrijkomen. Echt goed kunnen optreden

[1:03:56] en de derde reden waarom ik in irak was. Voorzitter heeft ook te maken met dat ik daar graag met die ze die slachtoffers wilde spreken. Ik heb vaker wel gezegd dat ik vind dat we in nederland en de is dan niet per sé in deze ruimte, maar ook in de samenleving had heel veel aandacht uit richting de daders ook vanuit boeken toneelstukken en daar staat iedereen vrij of gezonder te doen. Maar ik vind het soms wel eens geef. Dus ik heb hier gesprekken met slachtoffers en ik wilde hen daar ook spreken en vooral daar vragen wat kunnen we voor u doen en ik weet dat vanuit mijn andere collega's bijvoorbeeld buitenlandse buitenlandse handel, collega die was zo kort geleden geweest heeft ook gesprekken gehad en wordt ook geld gegeven om die mensen vooral jonge vrouwen te helpen om hun leven weer op te bouwen. Ik zal niet herhalen. Dus de schrijnende verhalen die ik heb gehoord dat iedereen daar nu inmiddels heel veel bij kan voorstellen. Maar ik zou willen dat we in in onze gesprekken hier ook aandacht zouden blijven geven richting de slachtoffers noem ik de jessie die het zijn natuurlijk meerdere groepen geweest

[1:04:58] die daar slachtoffer van zijn geworden en dat is echt nog steeds gruwelijk wat die mensen meemaken. Dus dan zou ik in ieder geval ook vanuit deze rol in nederland en ook als ik er weer naar toe. Ga altijd ook de aandacht aan willen besteden.

[1:05:11] En toen zei mevrouw van der werff. En dat is ook waar het is nog een andere groep slachtoffers en dat zijn natuurlijk de kinderen met een nederlandse link die daar in die kampen zijn geboren. Mevrouw van de website treffend. We kunnen van alles vinden van die ouders en dat doen we ook en ik geloof echt wel dat we allemaal daar met dezelfde woorden over zouden spreken. Maar die kinderen een heleboel zijn daar ook gewoon geboren, die natuurlijk nooit voor gekozen. Die zijn slachtoffer van de acties inderdaad de keuzes van die ouders.

[1:05:39] Mevrouw van der werf vroeg hebben we iedereen in beeld en weten ze precies hoeveel kinderen met de nederlandse link opvangkamp verblijven. Volgens de publieke cijfers van de aivd van een juni kan ik aangeven dat de zestig kinderen, syriërs, koerdische vluchtelingenkamp of detentie verblijven die slootweg om de net wat andere aantallen. We hebben nog naar gekeken. We konden niet helemaal met je dus wellicht kunnen we de getallen nog eens naast elkaar neerleggen waar de sloot wanneer slootweg naar verwees, maar dit is dit zijn de kinderen zestig zijn op dit moment vervolgens en mevrouw van der werff. Hoe gaat het met de kinderen?

[1:06:12] Excuus, mevrouw van der werff, met een interruptie op dit punt.

[1:06:17] Voorzitter, dank voor het antwoord van de minister een specifieke vraag als de moeder van een van die kinderen is overleden en nationaliteit van de vader is ingetrokken. Is er dan nog sprake van een weeskind. Volgens de nederlandse definitie.

[1:06:36] Dus inderdaad een hele specifieke vraag dan kom ik op terug.

[1:06:40] Ga ik het zeggen.

[1:06:41] Minister.

[1:06:43] Mevrouw van der werf, zou ik nog. Hoe gaat het met de kinderen die zijn teruggekeerd. Want we hebben afgelopen jaren gezien inderdaad dat er met de vrouwen die waarvan de rechter zei die moeten terug om berecht te kunnen worden dat er kinderen mee zijn gekomen

[1:07:01] en daarvan hebben we ook met elkaar afgesproken. Zo doen we het ook op het moment dat die vrouw ons land binnenkomen worden zij meegenomen. De justitie en de kinderen door jeugdzorg en het zijn hele kwetsbare kinderen die tijdens hun verblijf in de kampen al bloot zijn gesteld of blootgesteld zijn aan hele traumatische ervaringen. Het beleid is om de kinderen meteen te scheiden van de ouders. De kinderen. De ouders, de moeders gaan ook meteen in hechtenis. Uiteraard. De kinderen worden geplaatst in een gespecialiseerde instelling waar zij worden geobserveerd en de tijd en rust krijgen die zij nodig hebben en daar is oog voor eventuele traumas vormen van radicalisering. Al die elementen. Dat is afhankelijk van de leeftijd natuurlijk die daarbij zou kunnen zien. Tijdens deze drie maanden wordt ook bekeken welke vervolghulp of opvang deze kinderen nodig hebben en na de observatie periode van drie maanden worden ze bij voorkeur geplaatst in een gescreend pleeggezin. Ik kan niet inzoomen natuurlijk dan op voorbeelden ervan want dan zou ook teveel informatie over de specifieke kinderen privacy weggeven. Maar dit is het als ik een even klinisch mag zeggen. Het protocol,

[1:08:05] Ik had op dit punt zeg ik eerder de heer marcus over met een vraag aan minister leermakers.

[1:08:11] Dit dit die die ouders van die kinderen hebben die kinderen willens en wetens meegenomen naar een meest het meest verschrikkelijke donkere gebied wat de wereld de afgelopen zeventig jaar tachtig jaar heeft gekend of zijn daar geboren hebben. Ouders hebben dus willens en wetens kinderen die kinderen blootgesteld aan de meest verschrikkelijke vorm van kindermishandeling die ik me kan maar kan voorstellen.

[1:08:36] Maar de vraag is eigenlijk zijn die kinderen voorgoed van deze monsterlijke ouders gescheiden of na het uitzitten van hun straf hebben die ouders weer recht

[1:08:48] op op een

[1:08:51] op hun eigen kinderen of blijven die kinderen voorgoed in een

[1:08:56] pleeggezin met al die voorwaarden die de minister het noemen.

[1:08:59] De minister.

[1:09:00] Voorzitter. Dat doet ze uiteindelijk per situatie beoordeeld worden. Maar er is een reden en dat is een begrijpelijke vraag van microsoft er dus een reden waarom ook wordt gezegd, een gescreend pleeggezin

[1:09:13] en niet bijvoorbeeld automatisch in plaats van die drie maanden en daarna naar gescreend pleeggezin maar naar de directe familie omdat je daar ook niet weet de zullen zat mensen in de familie zitten die er niets mee te maken willen hebben met al dit gedachtegoed. Maar er kunnen ook mensen bij zitten die geradicaliseerd zijn. Dus het protocol is juist zo opgericht om ervoor te zorgen dat je het zo veilig mogelijk voor die kinderen kunt houden. Dus in ons land zal altijd die afweging worden gemaakt, maar dit is precies de zorgen van microsoft en met zijn uiteraard zelf gekozen worden dat bij. Maar de zorgen delen helemaal. Dat past wel bij het beeld dat we hebben dat ze dat altijd wordt gekeken, kan het veilig. En zolang je daar bij twijfel bij hebt, zou dat niet moeten doen maar dat zal er altijd aan de rechter zijn dan.

[1:09:59] Ik heb een vraag, ook op dit punt van mevrouw van der werff. Mijn vrouw van er.

[1:10:03] Dank u wel. Voorzitter, de ik stelde de vraag over de staat van die kinderen omdat ik begrepen heb dat het nog best moeizaam verloopt dat het trauma groot is en dat is niet zomaar even weggepoetst en dat is natuurlijk logisch. Maar we hebben ook de oproep gezien van een aantal familieleden die erg opgelucht waren na repatriëring die overduidelijk niets te maken wilde hebben met de radicalisering van zo'n in dit geval dochter. Maar die aangaven. Ja, wij zijn er klaar voor en kan de minister een iets specifieker antwoord geven. Wat nu de stand van zaken is bij de recenter opgehaalde kinderen. Want u geeft nu een algemeen antwoord. Maar daar zou zomaar de werkelijkheid van kunnen zijn dat dit hele traject door niemand wordt doorlopen.

[1:10:57] Sorry, kunt u uw wat wat de specifieke vraag hoe het met die kinderen gaat die nu recent terug.

[1:11:03] Gekomen. De minister die geeft hier een soort stappenplan aan. Dit is hoe het hoe we het voor ons zien maar voor hetzelfde geld zitten al die kinderen nu nog in stap één, namelijk in een gespecialiseerde jeugdhulp en is het nog helemaal niet het geval dat er al daadwerkelijk mee aan de slag is gegaan.

[1:11:21] Nou aan de slag gegaan. Zeker. Maar ik ga zeker niet in een casuïstiek. Dat kan ik ook niet. En overigens wil ik de casuïstiek ook niet tot op detailniveau op mijn tafel hebben. Tenzij ik daar een rol heb als minister dit gaat over hele kwetsbare kinderen. Dus die moeten de cursus die ik hier niet bespreken. De zal altijd gekeken worden naar de veiligheid van kinderen en beschermen voor radicaal gedachtegoed beschermen voor de trauma's die ze hebben meegemaakt en wellicht een eigen radicalisering. Dus het is absoluut op geen enkele wijze een automatisme drie maanden en dan kom je een pleeggezin en daarna kan je zomaar uitstroom heeft mevrouw van gelijk in de zo moet het ook absoluut niet willen kinderen krijgen de zorg die zij nodig hebben door gespecialiseerde hulpverleners en die toetsing zal altijd gaan vanuit hun veiligheid en ik ken ook die verhalen waar mevrouw van der werff naar verwijst en ik denk dat je het altijd bij de professionals moet laten voor de afweging altijd

[1:12:19] als ik domme gaan.

[1:12:21] Ik ben even afgeleid door een lampje

[1:12:25] dan.

[1:12:25] Keken we met z'n allen even naar boven haar mevrouw ellemeet die slootweg had ook nog specifieke vragen wat doet het kabinet er nou aan om die kinderen terug te krijgen. Het kabinet zit in generieke zin niet in op het terughalen van uitreizigers met een nederlandse link in dit geval nederlandse uitreizigers of met de zijn tijd en een eventuele kinderen. Indien nodig maken we een kabinet brede afweging en dat gaat dan op basis bijvoorbeeld van uitspraak van de rechter. Dus conform coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is conform afgelopen vier jaar en dat is precies hoe niet doen en de afweging ten aanzien van de kinderen is onderdeel van de complexe belangenafweging.

[1:13:04] En dan de complexe belangenafweging gaat over dat de rechter op een gegeven moment zegt om die reden moet je iemand terughalen. De afweging is dan altijd. We willen straffeloosheid vermijden. Dus je gaat serieus afwegen dan kijken naar onze nationale veiligheid kijken naar de internationale context kijken naar de veiligheid van je eigen mensen die die die kant op moet sturen. Om deze mensen weer betrokkenen hiernaartoe te halen en het is altijd die afweging die afweging nemen we een besluit zoals de afgelopen jaren gegaan en zo gaat dat nog steeds ook nogmaals conform het coalitieakkoord.

[1:13:37] Dan had ik van mevrouw mission die zij begeleidt vrijgekomen te rusten bij de terugkeer naar de samenleving en wie volgt en dat is inderdaad waar ik zojuist op verwezen. We komen nu in in een context. Doe dus natuurlijk ook in het verleden wel voorgekomen. Maar nu wordt het realistischer dat mensen die vast hebben gezeten uit detentie gaan komen en dat ik begrijp de zorg. Want je kunt niet zomaar van uitgaan in dit geval. Dit gaat ook echt over gedachtegoed dat je dat hebt afgeschud en dat je daar niets meer mee te maken wilt hebben

[1:14:06] en zoals beschreven in het laatste dreigingsbeeld terrorisme. Nederland gaat er ook potentiële dreigingen uit van vrijgelaten terroristen tot dat is een feit. Alles is gericht op een veilige en gecontroleerde reintegratie van terrorisme veroordeelde en dat is ook één van de belangrijkste punten uit de contraterrorisme strategie die met uw kamer gedeeld is.

[1:14:25] Dan heb je een aantal elementen in detentie monitor aivd.

[1:14:30] Dat zullen ze altijd vanuit hun eigen bevoegdheid en op een manier dat blijven doen. De komende vrijlatingen worden samen met de ketenpartners gemonitord. Dus dit kan zijn dat vanuit aivd een ambtsbericht komt en dat daar gegronde redenen zijn om onder bepaalde manier met een

[1:14:46] gedetineerden om te gaan. Daarnaast heb je dus de komende vrijlatingen die samen met ketenpartners worden gemonitord al tijdens detentie zijn de gemeente en het gespecialiseerde team van reclassering betrokken bij het opstellen van een resocialisatie plan. Dus dat gebeurt al voordat iemand vrijkomt en dat gebeurt in het multidisciplinair afstemmingsoverleg resocialisatie onder leiding van de

[1:15:11] voorafgaand aan terugkeer in de maatschappij wordt de gezamenlijke dreiging inschatting gemaakt met de bij passende maatregelen en interventies die zijn wel mogelijk zien dat een aantal landen om ons heen ook mogelijk zien want antwoord aantal landen ook kijken naar ons weer onze buren. Hoe doen jullie dat?

[1:15:29] Na detentie wordt in het lokale casus overleg de betrokkenen gemonitord en de integratieplan verder vormgegeven. Dat gebeurt onder regie van de gemeente waar nodig richten de partijen uit het crisisoverleg, maar ook bijvoorbeeld de inlichtingendiensten die zijn altijd betrokken vanuit hun bevoegdheden en expertise richten zij zich op het inschatten en mitigeren van dreiging.

[1:15:52] Vervolgens vroeg, mevrouw michel. Ook hebben we nou voldoende mensen middelen bevoegdheden om goed toezicht te houden en terugval te voorkomen. We hebben uiteenlopende mogelijkheden om dit te doen en de betrokken organisaties ook om toezicht te houden na detentie.

[1:16:08] Dus dit zijn dit is wellicht er een aantal elementen die de je microsoft ook interessant kan vinden, zoals zaken die we hebben opgetuigd die je wel kunt inzetten. Als je vervolgens handelt naar de uitspraak van de rechter. Want je kunt door middel van de wet langdurig toezicht ter wereld. Twee de tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding zicht houden op ex gedetineerden en dat zijn wel twee hele belangrijke instrumenten

[1:16:32] en die hebben we onlangs met elkaar in de kamers ook besproken en ook weer kunnen verlengen. De het gebruik van het inzetten van de rechter kan op basis van de wet langdurig toezicht

[1:16:42] een gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkende maatregel bij het vonnis opleggen of de proeftijd bij voorwaardelijke invrijheidstelling verlengen.

[1:16:49] Hierdoor kan de specifieke groep daders zolang als nodig onder het toezicht blijven staan en kan bij terugval gedrag een dreigend en dreigende recidive direct worden ingegrepen.

[1:17:00] Dus wereld kan niet opgelegd worden als iemand straffeloos zou zijn, maar op het moment dat die wel gestraft kan worden kan ook aan het begin van de straffen worden opgelegd.

[1:17:10] We zien bij veel zaken dat deze maatregel wordt opgelegd. Dus dat is.

[1:17:15] Er wordt in ieder geval gebruikten effectief gebruikt en indien na detentie de voorwaarden worden overtreden, kan de ex-gedetineerde opnieuw worden gedetineerd

[1:17:23] waar gedragsbeïnvloeding niet mogelijk blijkt lichte partijen uit het crisisoverleg, maar ook weer de inlichtingendiensten wederom natuurlijk zich op het mitigeren van dreiging en dat ook weer in de gaten houden.

[1:17:36] Mevrouw mission noodweer die zij het weer de concludeert dat een op de zeven veroordeelde turkse binnen twee jaar opnieuw de fout ingaan. Dus stel dat er is opnieuw over de schreef gaat voor wat wil ik dan ook kan je dan bijvoorbeeld reëel tegen zetten. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat ze laat detentie gevolgd kunnen worden of wat kun je anders regelen om dit op te zetten?

[1:17:56] Voorzitter, uit de brief die op negen juni door de minister voor rechtsbescherming met uw kamers gedeelte blijkt dat de recidive voor terrorisme gerelateerde delicten vier procent is dus dat is iets lager. Maar goed. Laat onverlet dat recidive in geval van terrorisme en enorm grote impact heeft op de samenleving. Dus dat ik wilde alleen het juiste percentage noemen, maar nog steeds is het natuurlijk gewoon relevant die door u aangehaalde of de door de mevrouw machine aangehaalde veertien procent gaan over alle mogelijke strafbare feiten, dus niet alleen terrorisme gerelateerd.

[1:18:31] De werd lang te langdurig toezicht.

[1:18:34] Dus vier procent is recidive voor terrorisme gerelateerde delicten in vier, tien is alle mogelijke strafbare delicten, maar wel door deze groep.

[1:18:47] Er is een vraag van mevrouw is johan derksen vroeger.

[1:18:51] Voorzitter dankuwel. Ik heb de ik heb ook die vier procent gezien wil ik tegen de minister zeggen, maar het punt is nu juist veertien procent gaat binnen twee jaar opnieuw een fout van de veroordeelde terroristen en dan kan ik me zo voorstellen dat bij een veroordeelde terrorist die misschien een en een wapen koopt wat op zich of een of een delict pleegt, wat helemaal niet.

[1:19:13] Direct.

[1:19:14] Met een concrete aanslag te maken kan hebben. Maar dat je wel denkt nou of weer zich mengt met groepen waar we dus ja wat wat in de kern misschien niet een een directe dreiging is voor terrorisme, maar wel zodanig zorgelijk dat je diegene als die dus weer voor de rechter staat voor een wellicht wat kleinere vergrijp toch die w l twee die wet langdurige toezicht op van toepassing verklaard. Want u zegt hele mooie woorden minister zich hele mooie woorden over die wet langdurige toezicht, maar feit is dat die nu op een veroordeelde van toepassing is verklaard en ook omdat daar dus die wetgeving eigenlijk achter de feiten aanliep. En net zoals wat heer marcus zover zij die intrekken nationaliteit hadden we liever een paar jaar eerder gehad dat die wet langdurig toezicht ook liever een paar jaar eerder gehad. Dus ik zoek ook naar mogelijkheden om bij die dreiging van recidive, recidive en het feit dat een op de zeven weer voor de rechter staat om dan alsnog voor deze groep te kijken of die wet langdurige toezicht van toepassing kan worden verklaard.

[1:20:19] Voorzitter, het gaat dan laat ik het zo zeggen. Terrorisme gerelateerde feiten. Dus ik begrijp dat mevrouw bizon zegt waar ligt die grens en ik vind het heel zorgelijk als iemand ooit voor terrorisme voordeel. Dat begrijp ik. Maar hij is ietsje breder dan dan heel zwartwit. Dus de rechter zal dat natuurlijk altijd afwegen en het is wel goed om te zeggen dat de wet langdurig toezicht al na een eerste veroordeling in beeld kan komen. Dus we zien ook dat uit openbare uitspraken dat dat gebeurt er echter kwam bij iedere veroordeling voor een terroristisch misdrijf een gedrag beïnvloeden. De en vrijheidsbeperkende maatregel bij het vonnis opleggen

[1:20:54] of de proeftijd bij voorwaardelijke invrijheidstelling verlengen. Dus de specifieke groep kan indien nodig onder toezicht blijft staan. Zo. Zolang als dat nodig is en bij terugval gedrag dreigende recidive direct worden ingegrepen. Dus ik denk dat het element waar mevrouw van op zoek is

[1:21:14] al gebeurd. Het is wel zo. Dat is natuurlijk een

[1:21:19] het punt dat ik wat ik ook in een andere rol. Eerder heb gemaakt. Het kan wel scherper ook de inzet van wereld in zich in de wet geregeld. Maar het kan scherper en duidelijker. We werken ook aan een verzamelwet waarin dit wordt verduidelijkt is ook een conform het coalitieakkoord. Dus dat ze dat gaan doen in de

[1:21:36] vanuit de verwachtingen. De inzet dat het dan vaker ingezet kan worden. Daar waar nodig. Laat ik hem zo samenvatten.

[1:21:45] Even kijken. Volgens mij had ik deze dan al antwoord

[1:21:51] zo vroeg ook volgende halfjaarbericht kunnen we ook een beeld krijgen van

[1:21:56] hoe dat nou zit met toeval de rust de vrij gang komen. Ik kom hierop terug in integrale rapportage. Dat zal zijn voor crisis. Dus dat komt er aan

[1:22:13] de heer slootweg had het over team internationale misdrijven

[1:22:16] die zij in hoeverre kunnen de zaken die door tim worden aangeleverd, ook door de hele strafrechtketen worden opgepakt. Dat is een hele belangrijke vraag. Ik heb ook gesprek met z'n grote spreekt ze binnenkort weer. Het gaat natuurlijk altijd om zeker bij de politie en bij onderzoek op het moment dat een zaak voorligt, kan de hele keten het oppakken en met de uitbreiding van de capaciteit van het team. Internationale misdrijven is op dit moment voldoende capaciteit voor de onderzoeken die dan ook deze toets doorstaan. Als je op dat niveau daarbinnen komt. Dat betekent bij elke melding aangifte of andere indicatie, waarbij mogelijk sprake is van een internationaal misdrijf wordt gekeken of opsporing en vervolging in nederland mogelijk is. Dat is wel het uitgangspunt wat we op dit moment hanteren dat dat elke aangifte of melding gebeurt

[1:23:05] wanneer vervolging of opsporing in nederland mogelijk is, kan een oriënterend onderzoek worden gestart en bij opsporing vervolging van misdrijven wordt altijd een afweging gemaakt of vervolging opportunisme dan gaat het dan ook natuurlijk om kan je ook je zaak rond krijgen en noem maar op

[1:23:22] en dat betekent dus dat bij internationale misdrijven dat onder meer betekent dat een inschatting wordt gemaakt van mogelijk onderzoek en berechting tot vervolging en berechting van één of meer verdachten kan leiden. Dat is dan natuurlijk een belangrijk element in.

[1:23:37] Dus de is de is veel geld geïnvesteerd dus veel extra geld gekomen. En als we zien en als we kijken kom ik er straks ook nog een ander voorbeeld op terug

[1:23:46] naar de successen van het team en het onderzoek dat ze doen zie je ook dat het werk met zijn vaak wel hele intensieve en langdurige onderzoeken en wellicht een extra nood, maar mogen de als de kamerleden nog niet aan keer op bezoek zijn geweest. Dat doet zeker aanraden om daar ook gewoon met die onderzoekers split te spreken heb ik onlangs mogen doen en dan krijg je ook veel meer beeld bij hoe dat nou precies werkt en ook in die hele keten.

[1:24:12] Wellicht heeft hij een sloot regelt al gedaan. Maar dat vond ikzelf erg interessant en ik heb hier nog een in dit magie van mevrouw mission. Daar komen we toch nog even op de wereld terug die in de nog achteraan als ze dat niet in zicht komt die van van van van uw eerdere vraag. Die had ik nog wat kun je dan nog doen want wij deelt deze je echt in bij hele zware misdrijven. Stel nou dat je wel het een en ander wil doen die wilt instrument hebben, maar wel tegen. Dat komt niet in aanmerking. Dan richten partijen uit het crisisoverleg zich natuurlijk op het inschatten van de dreiging en dan kunnen, indien nodig, bestuurlijke maatregelen worden opgelegd.

[1:24:50] Op basis van, zoals gezegd, de tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Die hebben we natuurlijk ook hier uitvoerig besproken

[1:24:58] en

[1:25:00] dat zijn dus ook een hoop maatregelen die erbij ook nog kunt opleggen.

[1:25:04] Ik ben bij het mapje extremisme

[1:25:07] voor rechtsextremisme, want dit was ook extremisme. Maar andere vormen van extremisme.

[1:25:12] Dan heb ik die van banen die zegt waarom hanteren niet dezelfde aanpak voor dreigingen die inmiddels door veiligheidsdiensten worden onderkend en dat was de vraag jihadisme rechtsextremisme. Als ik mij niet vergis en en de een in de gehele komt het terrorisme-aanpak en het de brede pakket aan maatregelen. Er wordt waar nodig ook ingezet om de dreiging vanuit die rechts extremistische en terroristische zoek tegen te gaan in die zin maken we daar geen onderscheid die maken we onderscheid in je onderzoek en daar waar je de dreiging vindt en wat een effectieve aanpak is, maar het is niet zo dat het een belangrijker vinden dan het ander of denken van blijf ons focussen op een vorm van extremisme. Alles wat een gevaar kan vormen voor onze nationale veiligheid ziet de terug in onze aanpak in de monitoren en richten we ons erop

[1:26:00] op verschillende vlakken, zoals onlangs signalering tegengaan van chemische content internationale verbinding is de aanpak ook echt ging dit geïntensiveerd

[1:26:09] en we hebben inderdaad extra middelen vrijgemaakt ter verstrekking van de inlichtingen en veiligheidsdiensten, onder andere met als doel extra onderzoek naar rechts extremisten en samen hangen. De grootste dreiging ook te doen.

[1:26:22] Ik zit te kijken of ik hier dood

[1:26:25] komt straks nog bij deze vraag van de je verbale. Want die zei ook hoe gaat deze regering ervoor zorgen dat ging over om volk ministerie dat dat onze jongeren niet bereikt en dat ze niets met het gedachtegoed ook een

[1:26:37] een denkwijze vergiftigd gaat worden

[1:26:41] in algemeen kan gesteld worden dat om volgens theorie een terugkeer terugkerend thema zijn binnen het rechtsextremisme en rechts-populisme.

[1:26:48] Het risico voor de nationale veiligheid van deze theorieën is is is reëel en dat gaat ook omdat individuen de theorieën kunnen gebruiken als een soort rechtvaardiging voor extremistisch geweld of een aanslag in nederland.

[1:27:05] We hebben dat eerder gezien in christchurch en recent in buffalo.

[1:27:10] De potentiële dreiging vanuit extremistische ideologie ideologieën worden onderzocht door uiteraard de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de gehele context terrorisme-aanpak. De integrale aanpak van en bij brede pakket maatregelen wordt ook daar waar nodig ingezet om rechtsextremisme terroristische dreiging tegen te gaan.

[1:27:29] Dus het is ook toepasbaar op de om focus theorie.

[1:27:34] Ja.

[1:27:35] Minister ik zie een vraag van microsoft en dan hebben we vier vragen afgesproken en die heeft u gesteld. Dus dat maakt het een dan is er gewoon niks aan te doen. Misschien dat u dan aan het eind van het blokje nog een keer met met dank aan de leden die joker in mag zetten en nog een anders moet het in de tweede termijn doen. Dus ik minister vervolgt. Hij betoogt

[1:28:01] mevrouw elementen op dit punt of haar element.

[1:28:04] Je hebt even om te kijken of ik de minister nu goed begrijp, want zij zegt van we hebben een brede aanpak en bekijken natuurlijk wat specifiek effectief is voor rechtsextremisme en dat zal niet hetzelfde zijn als met jihadisme. Maar is er een reden waarom er niet zo'n aanpak zoals die er is uitgewerkt voor jihadisme ook voor rechtsextremisme is

[1:28:27] begrijp ik dat verkeerd.

[1:28:28] De minister.

[1:28:31] Voorzitter, er is niet in die zin een specifieke reden dat het jihadisme is natuurlijk op een gegeven moment heel erg opgekomen. We hebben aanslagen gezien. We hebben een hele duidelijke acute dreiging gezien en op basis daarvan is natuurlijk heel veel gedaan en gemaakt en gebundeld, maar het is niet zo dat dat bij extreem rechts extremisme niet gebeurt en er zijn zeker elementen en als je kijkt naar wat we op europees niveau samen doen en vlaamse had daar enkele vragen over, zoals de vordering die we hebben en zorgen dat je snel kunt schakelen zijn hele fundamentele stappen hele effectieve stappen om op te kunnen treden tegen rechtsextremisme. Dus ik heb liever dat we dan daarop doorgaan dan dat we dat allemaal gaan bundelen in een aantal die aanpak is voornamelijk dus ik kijk er hier laat ik zou zeggen wat pragmatischer tegenaan. We hebben gewoon een concrete aanpak. We zien waar de gaten zijn. Daar pakken ze op bijvoorbeeld op europees niveau zorgen dat je content kunt laten verwijderen. Dat raakt overigens ook andere vormen van extremisme dan rechtsextremisme,

[1:29:28] maar alle wetten waar ik het zojuist over had en heel veel andere elementen van onze aanpak die zijn op alle vormen van extremisme gericht. Dus ik zou de om die reden ook voor willen waken omdat voor voor elke vorm van extremisme iets apart op te zetten. Vandaar dat ik daar veel pragmatisch naar kijken. Wat werkt en de wetten gelden. Daar maken we geen onderscheid natuurlijk.

[1:29:52] Ja dan had ik mevrouw van der werff die zij rechtsextremistische persoon zijn, steeds meer geinteresseerd in de idee vuurwapens. Zo we ook onlangs alarmerende geluiden over vanuit verschillende hoeken van de professionals. Dus dat is helemaal waar we zien op fascinatie voor vuurwapens bij deze doelgroep. Op dit moment is er een casus bekend waarbij een drie d gepland wapens aangetroffen in combinatie met rechtsextremistische symbolen

[1:30:18] en we constateren wel dat het aantal zelf geprinte drie d wapens als fenomeen in opkomst is dus dat is al zorgelijk genoeg om daar vervolgens mee flink aan de slag te zijn. Het is verboden om zonder vergunning drie d wapens te vervaardigen. Het geven van een printopdracht om een drie d wapen of wapen onderdeel te vervaardigen. Het levert ze dus zelfs strafbaar. De politie heeft eind mei een internationale conferentie georganiseerd in samenwerking met europol en universiteit leiden om de ontwikkeling rond drie d geprinte wapens verder te bespreken en de conferentie heeft ook echt concreet bijgedragen aan een stevige internationaal netwerk voor de aanpak van probleem.

[1:30:56] Dit moet je vooral natuurlijk samen aanpakken. Ik heb de door mij ingestelde commissie, wet wapens en munitie niet zolang geleden ingesteld. Ook de opdracht gegeven opdracht toegevoegd op basis van van deze ontwikkelingen om ook de mogelijkheden in kaart te brengen hoe het verspreiden en publiceren van ontwerpen van drie d wapens verhindert

[1:31:17] of verboden kunnen worden. Gewoon vooral om te onderzoeken wat is hier het meest effectief

[1:31:24] gaan we dat gewoon doen. Ik had mevrouw elementen die ervan waren over aanpak rechtsextremisme voor en de ondersteuning vooral van daarvan richting gemeenten en dat is eigenlijk voor elke vorm van extremisme. Een heel belangrijk onderdeel omdat ze willen dat lokaal de gemeente weten zien wat er gebeurt daar waar nodig het in de gaten kunnen houden. De burgemeester de middelen kan inzetten die daarin in zijn of haar handen zijn en

[1:31:52] het een en ander daar ook is ook toegelicht door mijn voorganger op in een brief van zesentwintig oktober vorig jaar. Dus er dat ook de een andere over.

[1:32:01] Maar dat betekent eigenlijk komt op niet dat alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen, evenals preventieve maatregelen voor alle vormen van gewelddadig extremisme en terrorisme ingezet kunnen worden en dat we de gemeente daarmee ook echt helpen en ondersteunen.

[1:32:16] Dit geldt dus ook voor rechtsextremisme.

[1:32:18] Ik heb bij het laatste terrorisme debat. We hebben het hier terecht wat vaker over. Dus bij de laatste debat heb ik toegezegd dat u voor de zomer reportage krijgt van de integrale aanpak en daar gaan we ook echt in op rechts extremisme en hoe dat hoe dat eruitziet. En daar zorgen we ook voor dat we ook de ondersteuning richting gemeenten, maar vooral de middelen die gemeenten hebben ook tonen en weer laten zien. Dus dat komt ook terug.

[1:32:43] Minister de her sloot zich heeft een vragen.

[1:32:47] Voorzitter, kan de minister even uitleggen. We hebben onlangs ook de debat gehad over de nctv, waarbij zeg maar ook de analyse en de coördinatietaken beperkt werden wat voor invloed dat is om de gemeente daarmee te ondersteunen dat het eigenlijk niet meer kan.

[1:33:03] De minister.

[1:33:05] Voorzitter, wat op basisniveau. De gemeente gebeurt is dat inderdaad het individu in beeld wordt gebracht en wordt gekeken. Heel praktisch. Wat gebeurt daar en op wat voor wijze moet daar wel of niet. Iets in de gaten gehouden worden of dat kan van alles zijn

[1:33:20] en de bijdrage van nctv aan het kaas overleg en het najaar dat ook wat uitgebreide delen als richting de wetsbehandeling gaan, zodat uw kwamen er ook meer gevoel bij heeft van waarom is nou zo'n taak bijvoorbeeld belangrijk in ieder geval waarom adviseer ik om die taal belangrijk te achten maar even nu wat korter gezegd. Wellicht heeft te maken met dat nctv eigenlijk de enige partner aan die tafel is die ook een paar niveaus hoger kan kijken wat betekent dit

[1:33:47] buiten de grenzen van deze gemeente zien we trends zien we bepaalde ontwikkelingen zie je op een gegeven moment tegelijk verschillende bewegingen en dat dat missen we nu heel erg en ik weet dat burgemeesters het ook heel erg missen want daar komt natuurlijk ook informatie is niet alleen zien wat er gebeurt en dat elders meenemen, maar ook informatie inbrengen over de trends en ontwikkelingen die je ziet dat zijn dat zijn op dit moment overleggen waar de de niet aan kan deelnemen en ik moet eerlijk zeggen dat ik vooral van burgemeesters dat gemis hoor ik ook hoop dat we dat in ieder geval met een goede grondslag regelen, zodat ze daaraan kunnen bijdragen.

[1:34:23] Dat is dat is die. Dag.

[1:34:27] Mevrouw element.

[1:34:28] Nog even een vraag want als ik de minister zo beluister dan zegt zij alle instrumenten en bevoegdheden die gemeenten nodig hebben om terrorisme aan te pakken en ook in het kader van preventie te voorkomen. Die krijgen zij of hebben zij hoe moet ik dan duiden dat uit. Maar misschien is dat al opgelost was dat probleem inmiddels opgelost is. Maar dat uit een eerdere wwdc evaluatie bleek dat de bestaande bestuurders vooral behoefte hadden aan mogelijkheden op interventies die liggen op het terrein van zorgverlening en maatschappelijke hulp is. Dat

[1:35:02] was dat een probleem en is het inmiddels opgelost. Is dit achterhaald.

[1:35:08] Ja dat is de vraag die ik voor mijn neus had liggen van mevrouw ellemeet. Want in de inderdaad, zoals ook andere vormen van criminaliteit is het ook hier heel erg relevant dat je ook vroegtijdig die ook kunt screenen. Wat is er aan de hand en niet alleen maar in het hebben van radicaal gedachtegoed. Maar is ook ggz problematiek is er verstand van sprake van een laag, laag iq. Wat is hier nog meer dan zodat je zoveel mogelijk maatwerk kunt geven om zoveel mogelijk ook weer recidive zeg maar te vermijden. Samen met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en gemeente staan we voor onze aanpak preventie om radicalisering te voorkomen en aanpak die ook continu wordt ontwikkeld en uitgeleerd. Het rijk en de landelijke ondersteuning faciliteiten, zoals rijks, opleiding instituut tegengegaan, radicalisering, expertise met sociale stabiliteit en platform jeugd, preventie extremisme en polarisatie. Die dragen allemaal bij aan het ontwikkelen en overdragen van kennis aan gemeenten en professionals en brengen dus die die

[1:36:09] ketens bij elkaar. Als ik hem zo mag zeggen. Dat geldt dus ook nadrukkelijk voor zorgprofessionals en nadrukkelijk ook op lokaal niveau en dat betekent dat bij informatie uitwisseling natuurlijk wel rekening moet gehouden worden met de juridische kaders en de waarborgen waarbinnen je dat mag doen. Vanuit die expertise is juist wel wordt gekeken waar binnen de kaders. Wat kan dan wel zodat je die ketens op elkaar aansluit.

[1:36:32] Wat ik zou kunnen doen. Ook als ik nog in toevoeging want mevrouw ellemeet verwees naar een eerder onderzoek dat ze voor een volgens debat hebben dit met zekere regelmaat updates aan toevoegt met deze met dit antwoord erbij, maar ook terugkijkend op het onderzoek. Wat is er sindsdien gebeurd. En wat is ons beeld daarvan

[1:36:51] deel wel in ieder geval als ik haar vraag geinterpreteerd dat het ongelooflijk belangrijk is om die dingen niet los van elkaar te zien.

[1:36:58] Mevrouw element.

[1:37:00] Dat lijkt mij fijn om te krijgen. En als ik het als ik de minister zo hoor dan dan zegt ze. We zijn gewoon druk bezig om dat bij elkaar te brengen en te verbinden. Daarmee is helaas nog niet gezegd dat dat ook geregeld is. Dit ziet nog een proces en het lijkt mij heel belangrijk, want we hebben het hier nou ja, wanneer was het gisteren volgens mij ook in een ander licht ook over gehad. Het zijn weer die werelden die bij elkaar moet brengen dat het dan ook belangrijk is dat er een manier is waarop bijvoorbeeld lokale bestuurders aan de bel kunnen trekken van ja dat is allemaal heel mooi, maar dit soort bureaucratisch proces en ik heb ik heb er nog niks aan in de praktijk. Dus hoe wil de minister. Nu gaan monitoren of er bovenop zitten dat het ook leidt tot de gewenste resultaten.

[1:37:46] Ja. Dat laatste is natuurlijk altijd het punt. Het moet altijd leiden tot een gewenst resultaat, dus tot vanuit de gemeente concreet ook interventies plaats kunnen vinden. Mijn beeld en die is ook gebaseerd op de praktijkvoorbeelden die ikzelf ken. Maar daar vind ik ook wel goed om het even een niveau hoger te vertalen en dat ook die niet in die brief straks mee te nemen is dat bijvoorbeeld in de casus overleggen die ik ken de zitten de zorgpartijen veiligheidsbudget allemaal salontafel de zijn. Dat zal per gemeente verschillen. Maar dan dezelfde ggd, voorzitter van zo'n casus overleg of vanuit de invalshoek ggz zit daar en die screening vindt ook op die manier plaats van

[1:38:25] even oneerbiedig gezegd de klaas straathoek uiteindelijk altijd over mensen. Dus mijn mijn beeld is dat het in de praktijk juist heel erg goed werkt dat alles wat we hebben opgetuigd ook wel echt goed werkt, maar het is altijd goed om te kijken geldt tot breder. Waar geldt dat niet. Waar kan het beter. Dus dan ga ik in de voor op basis van wat wij nu allemaal aan informatie hebben dat bundelen en ook dat meegeven en dan kunnen we ook samen kijken ontbreken daar elementen hadden we alle informatie kunt op een andere manier nog strakke monitoren inmiddels. Ja. De gemeente moet nog van de tools in handen hebben op niet adequaat kunnen reageren en dat moet breder zijn dan alleen veiligheid breder zijn dan alleen zorg of welke invalshoek dan hoop ik moet gewoon integraal.

[1:39:06] Vervolgd hebben.

[1:39:09] Even kijken. Dan hebben we mevrouw van der werff. Tja hele relevante vragen over de aantrekkingskracht van de doe ik het weer.

[1:39:20] Dat doe ik. Ik ga voortaan niet meer zeggen bij de vragen van mevrouw van de.

[1:39:24] Ja.

[1:39:25] Daarom alweer een hele goede vraag. Nee, het maakt een grapje. Maar dat was dat is hier helemaal niet handig want het gaat over heel serieus onderwerp. Dat is de aantrekkingskracht van defensie van onze defensie op rechtsextremisme en dat is natuurlijk zeer zeer zeer zorgelijk

[1:39:40] en ze stelt terecht. De vraag hoe wordt hier toezicht op gehouden.

[1:39:45] Ik weet dat ik dit niet hoef te zeggen maar het lijkt me wel goed om toch mee te beginnen dat vooropgesteld binnen de defensieorganisatie uiteraard absoluut geen enkele plek is voor rechts extremistisch gedachtegoed. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Dus daar zal ik ook altijd mee beginnen, zoals de voormalig minister van defensie eerder heeft gemeld bij de beantwoording van kamervragen over het onderwerp en niet bijna een jaar geleden vierentwintig juni vorig jaar blijft mivd alert op alle vormen van extremisme, waaronder echt waaronder rechtsextremisme mivd screens personeel voor zijn aanstelling krijgen en screent personeel. Periodiek als bij defensie werkzaam zijn.

[1:40:23] Een belangrijk aspect van deze screening is kijken naar indicaties die kunnen wijzen op rechtsextremistische gedragingen van de screenen of van zijn of haar omgeving commandanten die kennis nemen van recht extremistisch gedrag. Binnen de krijgsmacht dienen dit per omgaande te melden bij de

[1:40:40] en de krijgsmacht kent voor personeel. Naast de komma en de eigen commandant ook meerdere meldpunten waar rechts extremistisch gedrag gemeld kan worden. Dus er is heel veel protocol en en en zeg maar elementen ingebouwd. Om ervoor te zorgen dat je niet met gedachtegoed binnenkomt als het binnen wordt gesignaleerd meteen gemeld wordt en vd verricht. Onderzoek en in de signalen zijn die duiden op rechts extremistisch gedrag van personen die werkzaam zijn binnen de krijgsmacht. Dan zal de individuele daders direct op behandelen en onderzoek doen. Ik begrijp dat over de uitkomsten van dergelijke onderzoeken dat de de worden in openbaar geen uitspraak over gedaan. Maar het leek me wel goed om dat hele proces ook mee te geven hoe dat eruitziet. En indien daar aanleiding toe is, zal door de kumar een strafrechtelijk onderzoek stuitte op basis van ambtsbericht van de mivd. Dus er zijn heel veel stappen die doorlopen kunnen worden, afhankelijk van de ernst.

[1:41:36] Even kijken en volgens mij had

[1:41:39] mevrouw van der werf kunt niet zeker of ze deze vragen heeft gesteld. Maar die had ik in ieder geval zelf wel bij dit onderwerp. Dus die zit er nu bij. Dus ik noem even. Het gaat namelijk over of er samen met defensie gecontroleerd wordt of rechtsextremisten toegang hebben tot wapens. Volgens mij had ze wel een dergelijke vraag gesteld. Die had ik in ieder geval. Ja. Ik ben ik was dat zelf van het gaat. Dit is zo'n fundamenteel onderdeel. Je wilt natuurlijk dat onze krijgsmacht dat het defensie dat tot het vrij blijft van dit soort gedachtegoed, dit soort extremisten en personeel van defensie die toegang hebben tot defensie wapens zijn in ieder geval per definitie altijd gescreend, zowel wel goed om dat dan toe te voegen. Defensie scherp op signalen die erop zouden duiden op rechts extremistisch gedrag en dan heb je daarna al die opschaling ze elementen

[1:42:25] dus ook blad wordt strak gescreend. Laat ik dat dan maar zo toevoegen.

[1:42:30] We hebben gehad dat ik de je weg

[1:42:33] kan de minister aangeven hoe vaak een asielaanvraag of verblijfsvergunning op grond van extremisme is ingetrokken en ook ook dat is een goede vraag, maar de dichtbij de staatsssecretaris. Dus als die slootweg het goedvindt, dan zal ik zorgen dat de staatsssecretaris erop terug komt. Die hadden wij nu niet zo snel paraat

[1:42:52] dan zegt die slootweg kan de miste aangeven hoe het met de uitvoering van de motie staat en dat is de motie

[1:42:58] die vraagt om te onderzoeken wat er te verbeteren valt in de praktijk over opsporing en vervolging van terroristen en ook bij de motie in de uitwerking van als ik mij niet vergis. Die zie die slachtoffers te betrekken. Tijdens het vorige commissiedebat hebben verschillende kamerleden onderstreept hoe belangrijk het is dat gruwelijke misdrijven begaan tegen die zie die niet onbestraft blijven en ik heb toen toegezegd dat ik voor de zomer u hierover een kamerbrief zal sturen en die is nu in de maak

[1:43:27] en voor het zomerreces krijgt de die brief van mij en daar zullen we daar op ingaan en misschien een paar stappen vooruitlopend op de brief. Maar dan zal ik wat uitgebreider doen.

[1:43:37] Ik heb onder andere een gesprek gehad met afvaardiging van die gemeenschap in nederland en die zal ik

[1:43:44] ik hoop binnenkort maar op enig moment ook weer opnieuw spreken. Dat blijft niet bij een gesprek. Wat mij betreft. Ik heb een kennismaking schulden een bezoek gebracht aan het team internationale misdrijven naar irak afgereisd. Om al die

[1:43:57] elementen ervaring en expertise bij elkaar te kunnen brengen. Morgen zal ik met het openbaar ministerie en politie verder spreken over het opsporen en vervolgen van deze misdrijven. Dat is een tijdens mijn bezoek aan irak meldde zijkant ben ik langs in de stad geweest en ook daar zullen we kijken want zij verzamelen op ontzettend indrukwekkende innovatieve wijze bewijs

[1:44:20] van de misdaden die tegen die is die een ander slachtoffer zijn gepleegd door is. Dus we hebben ook afgesproken dat we kijken hoe we samen kunnen delen. We hebben daar geld toegezegd en ik hoop dat ik aan de hand van die beide elementen ook echt een stap verder kan in naar onze diensten hier helpen in het bewijs van graden en vooral ook daar ondersteuning bieden voor de berechtingen die elders gaan plaatsvinden dan mevrouw mission hebben. Nee die had ik al.

[1:44:47] Dan ben ik er nou ja, de andere de hele belangrijke.

[1:44:51] Vragen

[1:44:53] ja.

[1:44:56] Even kijken die die lopen dan allemaal een beetje door elkaar. Maar dat begint met de je slootweg die heeft het over de. Het oordeel van de raad van state. Over het gebiedsverbod van imam fawaz. Jneid en graag een toelichting. En wat wat is er nou eigenlijk gebeurd en kunnen we daar scherper optreden. Lijkt me goed om te beginnen dat de uitspraken. Waarom heb je dat ooit gedaan die die gebiedsverboden opgelegd? Uitspraken van de haagse imam die richten zich op kwetsbare jongeren uit de schilderswijk en de wijk transvaal en de vrees bestond heel duidelijk dat zij zich opgeroepen zouden voelen tot een gewapende strijd.

[1:45:35] Dus dan is het mooi dat je instrumenten hebt om te kijken hoe je kwetsbare jongeren kunt beschermen voor dit soort gedachtegoed om hen te beschermen. In het belang van de nationale veiligheid is een gebiedsverbod voor deze wijken opgelegd en en de afdeling. De raad van state heeft het hoger beroep voor een deel gegrond en voor een deel ongegrond verklaard en ik heb in een brief van eenentwintig april ook toegelicht mocht naar het oordeel van de afdeling. Het gebied verbod voor de imam wel voor de tweede en derde keer voor een periode van zes maanden worden verlengd, maar niet voor de vierde keer

[1:46:05] dus de afdeling heeft aangegeven dat in tegenstelling tot eerdere verlengingen bij deze vierde keer onvoldoende duidelijk is gemaakt dat de uitlatingen zijn gericht specifiek op de twee wijken.

[1:46:15] Dit is natuurlijk een heel specifiek instrument dus op dat onderdeel heeft de afdeling gezegd nou daar was dat niet duidelijk genoeg meer op basis van deze uitspraak kan geconcludeerd worden dat de wet tijdelijke bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding met het gebiedsverbod een instrument geeft dat echt zeer bruikbaar is in het kader van terrorismebestrijding en deze maatregelen toelaatbare inbreuk op nationale en internationale grondrechten oplevert, want het is pas bij de vierde keer toen het niet meer duidelijk gemaakt kon worden dat het op die twee wijken was gericht ongegrond verklaard. Maar die keer de voor niet. Dus dat laat wel zien dat het een erg effectief instrument is.

[1:46:52] Maar dat de toepasbaarheid grenzen kent en daarvoor hebben we natuurlijk ook de toetsing en de waarborgen die we met elkaar hebben afgesproken. Dus dat is

[1:47:01] denk ik een heel logische.

[1:47:04] Ik ben daarom van mening dat er geen wijzigingen in de wetten en verdragen nodig zijn. Dit houdt ons ook weer scherp hoe dit werkt. Maar je ziet dat het gewoon een effectief instrument is

[1:47:14] dan heb ik mevrouw van der werff. En die had het over de rus vladimir forum of of die of het klopt dat die aan het hoofdstad van de vn komt dat. Er is mobilisatie.

[1:47:27] En wat het betekent voor de internationale samenwerking voor terrorismebestrijding.

[1:47:32] Het klopt inderdaad dat er een rust aan het hoofd staat van de office of kant van de verenigde naties. Hij zit daar in zijn hoedanigheid van vn, ambtenaar en vertegenwoordigt dus niet rusland

[1:47:43] de. U heeft russische personen gesanctioneerd die een rol of betrokkenheid hebben bij een onderneming of bedreiging van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van oekraïne en betrokkene staat niet op een sanctielijst.

[1:47:56] Het enkele feit dat hij russische nationaliteit bezit hindert. Dus die samenwerking niet.

[1:48:03] Laat ik nog even toevoegen. Want ik vergeet wel de vraag als er signalen zijn die tot zorg leiden worden die uiteraard serieus opgepakt. Maar goed. Het is op dit moment zo dat de diverse mix en nationaliteiten ook gewoon zorgt voor de checks and balances die er zijn dus bijvoorbeeld de plaatsvervanger van betrokkene is een amerikaan en zo is het ook ingericht

[1:48:24] en dat is wat ik daarvoor kan zeggen dan de heer marcus over

[1:48:31] die uit de zorgen over ons asielbeleid

[1:48:35] en de mogelijke consequenties daarvan en specifiek uiteraard een belangrijk onderwerp. Hoe voorkomen we dat met de asielstroom niet mensen binnenkomen die kwaad de oorlogsmisdadiger zijn zijn of noem maar op.

[1:48:50] Voorzitter, alle betrokken organisaties zijn tijdens het asielproces alert op signalen die de nationale veiligheid kunnen raken

[1:48:56] en die alertheid wordt ook heel concreet vergroot door middel van bijvoorbeeld van trainingen worden ze ook gewoon echt op gepruts als er aanwijzingen zijn dat als zoeken bijvoorbeeld mogelijk een gevaar is voor de nationale veiligheid. Dan wordt dit via de hiervoor in het leven geroepen, meldt zoekt u doorgegeven aan de inlichtingen en veiligheidsdiensten indien de aivd of mivd een ambtsbericht uitbrengt waarin geconcludeerd wordt dat deze persoon

[1:49:20] gevaar vormt. Voor de nationale veiligheid kan de ind vendrik rechterlijke maatregelen nemen. Dus dat is de procedure die daarbij geldt

[1:49:29] dan had mevrouw mission. De vraag over de town

[1:49:34] en dat had ze inderdaad tien dagen geleden moet zijn. We hadden natuurlijk afhankelijk al aangegeven dat dat gaat wat tijd kosten en terecht zegt mevrouw mission wel aangeven of er dan de wet voor de zomer krijgen.

[1:49:46] Zoals gezegd hebben we tijdens onderhandelingen al aangegeven dat we de implementatieperiode van een jaar erg krap vonden. We hebben daarom aangedrongen op een implantaat implementatieperiode van twee jaar. Maar dat is niet gelukt. Het is een jaar gebleven. Dus nu dat het geval is, doen we er alles aan. Uiteraard om de uitvoeringswet zo snel mogelijk te realiseren.

[1:50:07] Dit moet uiteraard zorgvuldig, maar ook snel dus deel bij de uitgangspunten. Het operationaliseren van de toekomstige autoriteit verloopt voorspoedig. Het vooruitzicht is dat we nu uiterlijk in het vierde kwartaal en daarmee binnen anderhalf jaar een werkende autoriteit met wettelijke grondslag hebben we doen er echt alles aan om de overgangsfase zo kort mogelijk te houden. Dus dat blijft onze insteek

[1:50:29] en dit zou dus ook heel mooi zijn dat als ik dat vanuit mijn kant weer richting de kamer mag vragen om het wetgevingsproces dan spoedig ook te laten behandelen. Maar dat dat lijkt me ook eigenlijk voor zich en het voorstel van de uitvoeringswet is inmiddels door de raad van state van advies voorzien en gereed voor verzending aan uw kamer. Dus we doen er alles aan onderzoek zo hoog mogelijk tempo en zorgvuldig want het moet gewoon goed zijn rond te krijgen.

[1:50:57] Volgens mij had ik nog een vraag in ieder geval mocht ik nog niet vergeten zijn van de je weg en die moet verheerlijken van geweld strafbaar worden gesteld, en ik weet dat dat een een onderwerp is mijn cda al heel lang mee bezig is, ligt ook initiatiefvoorstel. Als ik me niet vergis van die van mevrouw van toorenburg tot strafbaarstelling van vriendenkring van van geweld van terrorisme. Ik heb begrepen dat na een negatief advies van de raad van state het aangepast

[1:51:24] in de wachten is op dit moment op de nota naar aanleiding van het verslag door de initiatiefnemer en dan zullen we de absoluut in het kabinet bij stilstaan en aldus afwegen. Dus dan kan ik niet op voorop vooruitlopen, maar we kijken met smart uit naar de vervolgstappen. Misschien mag ik nog op één ding terugkomen. Wat mevrouw van der werf vroeg over de kinderen daar en als de ik ga me even erbij pakken. Vraag was

[1:51:53] als een kind bijvoorbeeld de ene ouder niet meer leeft en de andere ouder geen nederlandse nationaliteit heeft. Wat is de definitie is het dan een weeskind. Dus stel je hebt een nederlandse moeder die is overleden en de vader van andere nationaliteit.

[1:52:11] Voorzitter, voor de helderheid. Ik vroeg naar specifieke casus als moeder is overleden. En als de nationaliteit van de vader is ingetrokken, is het dan de nederlands weeskind en de reden waarom ik het vraag. Dus misschien ook goed voor de duiding voor de luisteraar. In het verleden zijn er wel eens uitzonderingen gemaakt met het ophalen van weeskinderen. En wat daarbij hielp is dat kinderen dan onder voogdij van de jeugdbescherming werden geplaatst

[1:52:38] en de reden dat ik dat natuurlijk van belang acht is dat we ernstige zorgen kunnen hebben over de veiligheid en ook de radicalisering van weeskinderen daar. Dus ik was benieuwd naar dit specifieke voorbeeld.

[1:52:49] Wild.

[1:52:50] Minister. Voorzitter, ik was het aan het beantwoorden. Want ik had een wel zo begrepen en er is een verschil tussen biologische weeskinderen en juridische weeskinderen

[1:53:02] biologische weeskinderen. Dat weten we zijn beide ouders verloren en in dit geval dus nederlandse moeder overleden vader van andere nationaliteit. Want bijvoorbeeld de nederlandse is ingetrokken. Maar je hebt een andere nationaliteit. Dus feit is dan ben je van ander nationaliteit moet het kind juridisch gezien.

[1:53:21] Dat is dan door buitenlandse zaken nog even specifiek te maken als weeskind. Gezien de nationaliteit van de vader is dan niet relevant. Meer.

[1:53:30] Dus de vanuit ons vanuit deze kant vanuit buitenlandse zaken ben je een juridisch weeskind en niet nederlandse ouderen heeft niet automatisch verblijfsrecht als bijvoorbeeld een minderjarige kinderen terugkeer naar nederland. De code komen. Er komen een heleboel discussies dan weer achterwege. Maar als je zegt wat is de juridische grens. Als het niet gaat over biologische biologisch aspect. Mijn vader leeft maar niet meer nederlandse nationaliteit. Een bij juridisch

[1:53:53] weeskind.

[1:53:56] Dat is die nog.

[1:53:59] Ik dank de minister. We gaan een tweede termijn beginnen meer sloot zegt dan kunt u daar ook nog uw vraag in stellen. Ik wil voorstellen om de tweede termijn keek even naar beneden zitten ruim de tijd maar zullen we anderhalve minuut per persoon doen als zal ik dan niet al te streng op toezien. En dan beginnen we met mevrouw van der werff.

[1:54:20] Voorzitter, dank ook aan de minister voor de beantwoording. Ik heb een onderwerp gemist. Maar misschien heb ik het niet goed opgevangen. Ik vroeg naar die driehonderd miljoen structureel omdat het nu wel een behoorlijke black box is en het is voor mij onmogelijk om te controleren welk beleid u daar nu opvoert, omdat het in de begroting een soort verzamel post is voor nctv diensten, et cetera. Dus ik zou er graag een uitsplitsing.

[1:54:46] Van het bedrag horen.

[1:54:50] Voorzitter, vergeeft u mij, maar ik begrijp niet helemaal de consequentie van de uitleg die de minister net gaf op het weeskind voorbeeld. Het verschil tussen biologische weeskind en juridische weeskind begrijp ik maar niet wat dat voor consequenties heeft voor eventueel het vervolg dat we daaraan in deze.

[1:55:09] Casus zouden kunnen geven.

[1:55:12] Een ander punt is. Ik vroeg nog bij die aantrekkingskracht van defensie voor rechtsextremisten naar de risico's bij bijvoorbeeld de politie en de maar want de minister gaf eigenlijk heel mooie voorbeelden van wat er nu binnen defensie is geregeld om de tegen te gaan en dat klonk eigenlijk best goed, maar er zijn natuurlijk meer plekken waar je in dienstverband aan een wapen kan komen. Dus ik zou wel graag willen weten wat de minister dan in die andere situaties heeft geregeld

[1:55:41] en voorzitter wat betreft de rust. De minister gaf aan op het moment dat er zorgen zijn dan zullen we daar naar kijken. Nou de zorg is in dit geval dat deze meneer dertig jaar voor het kremlin heeft gewerkt en dat is natuurlijk laten we zeggen het is daar iets minder gezellig op de donderdagavond dan hier. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat er een hoop beweegredenen achter vandaan komen waar we hier niet blij van worden. Tot slot, voorzitter, ik wilde graag een tweeminutendebat aanvragen.

[1:56:13] Dankuwel

[1:56:15] nu ook een beetje in het geest van alle goede. Het goede werk van de heer van der staaij heeft nog niet de antwoorden gehoord van de minister tweede termijn. Maar wie wil wilt u dan aangeven waar u specifiek een tweeminutendebat op zijn aanvragen, zodat de minister nog in de gelegenheid is om hiervan zulke goede antwoorden te voorzien dat dat dan niet nodig is.

[1:56:38] Voorzitter, ik aarzel op meerdere punten over een motie in de kan dat beoordelen als zij daar een beantwoording op heeft gegeven.

[1:56:45] Dan komen we daar zo direct nog even terug. Geef ik het woord aan mevrouw element voor haar tweede kamer

[1:56:50] dankuwel en ik dank de minister voor haar antwoorden.

[1:56:54] Ik begrijp wat ze zegt van ja of je nou een strik om de maatregelen heen en je noemt het aanpak rechtsextremisme of je kiest voor een pragmatische benadering. Daar gaat het mij ook niet om. Maar mijn vraag was wel er wordt nu in best algemene termen gesproken over het aanpakken van rechtsextremisme en ik ben wel benieuwd naar de concretere vertaling. Wat zijn dan welke maatregelen worden er dan ingezet. En wat zijn de effecten die de minister beoogt. Dus mijn vraag zou zijn. Gaat zij daar nog op terugkomen. Misschien voor een volgend debat dat dat er klaasje dit dit dit mooie rapport leest zijn dat nog beste algemeen geformuleerde

[1:57:37] inzet dus op welke manier gaat hij dat concretiseren om ons daar ook als kamer nog wat beter in mee te nemen

[1:57:45] en naar in in in heel wat zaken kan ik tenminste best goed volgen. En soms stuit je gewoon op gewoon hele fundamentele verschillen van inzicht. Dus wat de minister zegt van kinderen die daar zijn die gaan we niet actief naar nederland halen want daar heb ik zo mijn bezwaren tegen. Daar denkt mijn partij gewoon echt fundamenteel anders over. En dat hebben we al vaker naar elkaar uitgesproken. Maar dat is toch goed om even te bedwongen. Dankuwel

[1:58:13] dankuwel. Geef het woord en heer marcus over.

[1:58:16] Voor een tweede termijn. Ja nee ik heb geen mijn voor de minister dankbaar voor de antwoorden. Ik hoorde net de tegenwoordig van d zesenzestig, mevrouw van der werff, zich het tweeminutendebat wil aanvragen. Dat kan ik ondersteunen mede ook gezien het feit dat de d zesenzestig voor van d zesenzestig huizen, voorzitter van de tweede kamer ons net heeft opgeroepen om zo min mogelijk moties in te dienen bij dat soort debatten. Ze proberen zoveel mogelijk moties in te gaan dienen bij dat ze twee minuten debat. Dus dank aan d zesenzestig voor het aanvragen van twee minuten.

[1:58:47] Dank aan. Heer marcus over. Ja maar goed, ik onthoud mij van commentaar op uw bijdrage. De heer sloot zich voor de.

[1:58:59] Dank u wel. Voorzitter, ik wil ook de minister bedanken voor antwoorden en ook een beetje voor haar op van sloot weggaan house aan het werk met haatzaaien.

[1:59:08] Artikel tenminste zo heb ik de aansporing mij een beetje opgepakt.

[1:59:14] Dan had ik nog wel een vraag en dat gaat eigenlijk een beetje over tweeduizend, tweeduizendzeventien en elf maart,

[1:59:23] waar het gaat om het intrekken van het nederlanderschap

[1:59:26] kan de minister me uitleggen waarom dat eigenlijk nodig is en waarom mensen voor die datum bijvoorbeeld niet op basis van artikel honderd, één en honderd twee van het wetboek van strafrecht. Maar in aansluiting bij een vijandelijk leger of hulpverlening daaraan waarom die niet gebruikt kunnen worden om mensen te signaleren op te pakken op het moment dat ze een nationaal gevaar zouden zijn.

[1:59:54] Waarom heb je dat artikel van tweehonderd zeg maar waarin elf maart tweehonderd zeventien de de de grens is zijn je zien. Krijg je dat iemand je gaat bellen

[2:00:05] in plaats van van van deze twee artikelen in. Wij begrijpen niet goed waarom die niet toegepast kunnen worden.

[2:00:13] Dat was de een vragen. Tweede vraag is.

[2:00:16] We begrijpen het beleid dat je niet generiek zegt van we gaan kinderen terughalen. Toch bereiken ons in de media berichten dat bijvoorbeeld in buurlanden men erin slaagt om meer kinderen terug te halen heeft dat dan mee te maken dat die een ander type beleid hebben dan wat wat nederland toepast en zou willen vragen aan de minister of ze kan aangeven waarin dat bijvoorbeeld verschil ten opzichte van duitsland.

[2:00:49] Mag ik het de voorzittershamer overgeven aan mevrouw van de.

[2:00:52] Dat mag u eerst het woord, mevrouw johan derksen?

[2:00:56] Dankuwel. Ik dank de minister voor de antwoorden. Dit is toch goed dat we hier periodiek bij stilstaan omdat dus die dreiging en we hadden het heel lang over jihadisme en nu ook dat rechtsextremisme zo pregnant in beeld is en ik deel ook frustratie. Wat ik nu met voorgaande spreekuur slootweg hoor zeggen over die datum van maart tweeduizendzeventien, waardoor waar waardoor we met van zoveel uitreizigers het nederlanderschap niet hebben af kunnen nemen en ik heb ook of ook al. Daar ben ik daar al in een eerder ingedoken was ook een motie van van toorenburg en het lid jesse kust die zij kan hierna niet minister grapperhaus dit niet. Ook al van toepassing verklaren voor eerder vertrokken iss strijders. Daar hebben we een uitgebreide brief over waarom dat niet kan. Dus het is ook goed dat u dat nog een keer aandacht van vraagt. Maar die frustratie deel ik met die ik zou deze minister in mijn tweede termijn willen vragen om echt focus te hebben op die vrij te komen. Ge de gedetineerden die vrij te komen terroristen en u zegt het allemaal multidisciplinaire overleggen allemaal aivd met ketenpartners en ik kan me daar ook eerdere brieven over herinneren waar mij het gevoel bekruipt van wie is hier een eind verantwoordelijk voor en werkt dit nou echt hebben we dit nou zo goed georganiseerd met elkaar dat de ook dat het niet zo kan zijn want met z'n allen naar iets zitten te kijken wat ook weer kan ontglippen omdat de ander denkt de een denkt dat de ander naar kijkt. Dus laten we ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk werkt en ik vind dat moeilijk te volgen, met name ook omdat ik me erg zorgen maakt om die gemankeerde nctv die we hebben bij het lokaal casus overleg. Ik hoop dat de minister er ook op in kan gaan bij haar toegezegd de brief. Wat zei die informatie over die vrij te komen terroristen dankuwel.

[2:02:53] Dan geef ik het voorzitterschap over aan mevrouw johan derksen.

[2:02:56] Dankuwel. En kijk naar een is de om. Het begint gelijk aan haar tweede termijn de minister.

[2:03:02] Ik ga dat proberen want dat zijn hele overzichtelijke vragen volgens mij een ed mee kon zonder schorsing. Dan begin ik bij mevrouw van der werf over die driehonderd miljoen excuses die ben ik vergeten de komen we uitgebreid in de nederlandse cijfers categorieën op terug. De wordt ook volledig beschreven en die komt ook vlak na de zomer.

[2:03:20] Dus daar kan mevrouw van der werf precies volgen hoe het ook met de inlichtingendiensten en nctv vanuit dat idee is ingevuld. De casus die mevrouw van der werf schetst over even zogezegd. Een juridisch weeskind ervan uitgaande dat de overleden moeder geen nederlandse nationaliteit had

[2:03:40] heel even want er zijn twee scenario's denkbaar denk ik geen nederlandse tijd had de vader inmiddels niet meer dan een juridisch weeskind en dan zit er geen consequentie meer dan is er in die zin even nu

[2:03:53] praten over kinderen. Het is allemaal heel cru, maar ook weer heel cru gezegd dan is er geen verantwoordelijkheid vanuit nederland. Stel dat in deze casus de overleden. Moeder nederlandse nationaliteit had dan is nog steeds nederlandse link en dan zou dat ook anders kunnen zijn, dan zou je die verantwoordelijkheid wel hebben. Dus dat is daar nog even een van.

[2:04:10] Verschil, mevrouw van der werf. Op dit punt.

[2:04:13] Een kort vraagje als het mag. Voorzitter op het moment dat ze een kind onder voogdij van de jeugdbescherming is geplaatst. Krijg je dan niet een andere situatie. Want ik geloof dat er in het verleden op basis van dat feit een uitzondering is gemaakt.

[2:04:28] Meester,

[2:04:32] Dan als ik het goed begrijp. We gaan steeds dieper in de hazes. Dan is het kind al hier.

[2:04:39] Want ik ging vanuit vanuit de vraag. Misschien interpreteer ik de vraag op een andere manier, maar ik ging ervan uit dat mevrouw van der weg bedoelde. Dit gebeurt allemaal daar. En wat is dan je verantwoordelijkheid als staat of wat is dan je rol als staat of welke rol zou je kunnen pakken. Was het kind eenmaal hier is als de vraag je scheidend kind het land uitzetten.

[2:04:57] Dat is dan weer niet het geval, want het kind is hier inmiddels al.

[2:05:01] Voorzitter, ik vroeg me af of dat een juridische werkelijkheid kan zijn op het moment dat een jeugdbescherming organisatie zegt dat gaan wij in theorie doen, ontstaat er dan een andere situatie.

[2:05:17] Als laat ik het zo zeggen als het kind hier is dan is het onder de zorg van jeugdzorg en dan wel vanuit dat vanuit die verantwoordelijkheid verder worden opgepakt. Misschien is het een idee omdat dat mijn kennis hier ook zodat ze nog dieper in de casus gaan. Dus stel dat mevrouw van der werf zegt ik heb hier echt een concrete casus. Het gaat om de namen. Maar hoe werkt zoiets. Dan kunnen we dat ook altijd of met vraag of een keer bij het ministerie dat we dat ook gewoon feitelijk doornemen met ambtenaren zijn verschillende scenario's denkbaar om helemaal te doorgronden. Dit is zeg maar de basis die ik nu kan meegeven.

[2:05:55] Mevrouw van den berg,

[2:05:57] Gebruik van het aanbod. Voorzitter dankuwel.

[2:06:01] Dan doen we het zo. Dan kunnen de feitelijke informatie delen. Hoe dat dan eruit zou zien. Dan kan de naam mevrouw van der werf altijd kijken wat ze daarvan vindt dan nog even terug op de de de de rust.

[2:06:16] Sorry.

[2:06:17] Mooi weer.

[2:06:19] Ja. Nee die heb ik ik kijk heel even als het mag van mevrouw van der werf of ik bij deze ronde aan het einde nog op terug kan komen. En anders verzin ik een andere manier om die vraag te beantwoorden. Dan nog naar de rust betrokkenen is nu vn ambtenaar die zijn gebonden aan de hoogste standaarden voor integriteit van de vn, inclusief onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

[2:06:40] Er is vanuit die hoedanigheid vanuit de vn, ook vanuit de leden van de vn geen aanleiding gezien om samenwerking met hem te staken. Dus ik begrijp de vragen wel maar dat is voor zover wij ook natuurlijk daar zicht op hebben. Vanuit die standaarden gescreend.

[2:06:57] Dan ga ik even door en ik hoop straks terug te komen op de vraag richting mevrouw ellemeet

[2:07:04] dat rechtsextremisme. Voorzitter, we doen echt alles op in het kader van het aanpakken van rechtsextremisme van preventie tot depressie van voorkomen dat jongeren of andere mensen overigens met dit gedachtegoed in aanraking komen tot en met effectief optreden. Als dat het geval is dat ze een persoonsgerichte aanpak lokaal. Dat is het landelijk steunpunt extremisme. Dat is versterkingsgelden voor de gemeente. Dat doen we ook al een tijd ondersteuning richting de professionals onlangs signalering en we zullen ook in de integrale reportage waar ook richting mevrouw bijzonder op reageren in juli dat ook weer bij elkaar laten zien. Dus ik hoop dat het dan wat dichterbij de behoeften van mevrouw ellemeet komt. En anders kunnen we dan kijken wat wat mis zij. Wat is daar nog meer nodig. Maar er gebeurt al heel veel en het gebeurt ook echt vanuit een samenhangende aanpak

[2:07:54] en hopelijk ziet ze dat ook terug in de rapportage

[2:07:57] dan

[2:07:59] wanneer microsoft er nou dan kijken we uit naar al die moties richting

[2:08:05] die sloot weg.

[2:08:10] Eigenlijk was de interruptie van mevrouw mission of ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Ok dan ook, maar we hebben dus alles en de is ik vanuit een voorgaande rol, maar ook toen de toenmalige minister en de kamer heel erg gekeken. Kan je iets doen op een manier dat je het echt het intrekken van nederlanderschap dat je dat voor die tweeduizendzeventien datum ook van werking. Het gaat dat gaat niet. Je kan niet met terugwerkende kracht zoals bij andere elementen doen zegt alles wat je voor die tijd hebt gedaan, bijvoorbeeld niet strafbaar is of noem maar op. Maar het intrekken van nederlanderschap. Dat kan je niet voordat doe wat, zoals het in die wet staat van tweeduizendzeventien. Op die manier invullen voor mensen die daarvoor zijn uitgereisd en dat hebben we ook.

[2:08:55] We hebben ook een oordeel van de raad van state in tweeduizend negentien liggen dat de intrekking pimpen zijn gebaseerd op gedragingen en aansluiting van de persoon bij een terroristische organisatie die ten minste hebben voortgeduurd tot na de inwerkingtreding van de wet van die lijst waar je dan als dosis organisatie op moet staan. Dus we hebben ook impressie respondents zie die precies laat zien hoe ver die ruimte wel of niet is.

[2:09:20] Sloten,

[2:09:21] Het gaat me een beetje om de minister gaf aan van jij je kan zomaar vrij schengen in inlopen.

[2:09:28] En dan is mijn vraag van waarom zijn dan de artikelen honderd één en honderd twee van het wetboek van strafrecht en waarbij is aangegeven dat je niet mag aansluiten bij een van vijandelijk leger of daarin hulpverlening. Waarom zouden die dan niets

[2:09:42] toegepast kunnen worden omdat vrij schengen inlopen tegen te kunnen gaan. Dat begrijp ik niet goed.

[2:09:50] Dat was in het hypothetische geval dat iemand straffeloos wordt verklaard.

[2:09:55] Dus op het moment dat dat de strafzaak volledig vervalt.

[2:09:59] Stel dat de rechter. Dat zegt dan vervalt dan kun je ook niet meer signaleren. Dan heb je eigenlijk niks meer en onjuist omdat we dat willen voorkomen,

[2:10:09] hebben we alles op alles op alles zit je als alles. En als de rechter zegt ik moet die persoon hier in de rechtszaal zien om die rechtszaak vervolgens te kunnen geven. Ja. En dan zegt die max over wat ik heel goed begrijp ik wil die mensen niet. Dat snap ik het de consequentie is dan dat al het voorgaande vervalt en dat iemand dan hier binnen kan lopen want de valt op de signalering dus al je instrumenten om te zien jullie internationaal om ervoor te zorgen dat je zwaar straffen om ervoor te zorgen dat je na detentie kunt volgen om ervoor te zorgen dat je na een onherroepelijke veroordeling blessuretijd alsnog kan intrekken. Dat is wel een andere optie. Dat is anders dan die wet van til. De tweeduizendzeventien al die opties die vervallen. Als je zegt ik doe daar niet aan mee. Ik ga die mensen niet ophalen. Nou dan is er sprake van straffeloosheid en als je zegt nee dan ga ik kijken en de belangenafweging maken en als het kan dan ga ik ze terughalen wat we afgelopen jaren een paar keer hebben gezien. Dan kan je al die elementen wel inzetten. Dus ik denk misschien dat daar de verwarring is ontstaan, maar het is alleen maar van sprake van het moment dat je niet meer kunt vervolgen. Dan dan vervallen al die opties en dat willen we juist niet. Volgens mij.

[2:11:16] Ik krijg je nog een aanvulling.

[2:11:20] De nog een specifieke volgens mij heb ik wel het antwoord gegeven. Maar toch nog een specifiek op de vraag van die slootweg. Het is geen krijg ziens bij is, want het zijn. Dat is een terroristische organisatie en geen krijgsmacht dus nog veel specifiek op een wetsartikel als voorbeeld is die dan niet van toepassing. Maar ik denk dat de vraag van die slootweg van waarom kan je niet signaleren. Waarom kun je niet alert zijn dat ze alleen maar in het geval kunnen gezondheid op het moment dat dat de sprake is van straffeloosheid en alle andere gevallen geldt dat dan niet of dan doe je alles aan om dat ieder geval goed op te tuigen.

[2:11:55] Meneer sloten.

[2:11:57] Heel kort super gaat dat eigenlijk het grote probleem voor waarom je artikel honderd, één en honderd twee niet kan inzetten. Erin zit besloten dat isis alleen maar gezien kan worden als een terroristische organisatie en niet als een vijandelijk leger heb ik het dan goed.

[2:12:15] Als het specifiek gaat inderdaad of de krijgsmacht. Dan is dat de meer, maar ook hierbij want ik snap wel de zoektocht van de je slootweg. Laat ik zo zeggen ik herken hem ook van van mezelf van afgelopen jaren en ik weet dat de verschillende kamerleden dat ook hebben gezocht. Dus mocht er behoefte zijn om met onze juristen ook feitelijk van hoe zit dit allemaal om daarna weer de politieke oordeel te kunnen vellen dan deze meer dan welkom en en misschien zitten er nog mogelijkheden die we allemaal over het hoofd zagen. Dat is ook altijd welkom overigens en even kijken dan

[2:12:53] verschil met andere landen. Ik denk dat het meest korte antwoord daarop is inderdaad interne politieke afwegingen

[2:13:00] en dat zie je overal verschillend en wij hebben zoals wij hebben afgesproken in ons coalitieakkoord in andere landen kijken naar weer anders

[2:13:08] dan ben ik bij mevrouw mission. Ja. En die oproep om de vrij te komen. Gedetineerden die die straks weer hier rond gaan lopen daar extra alert op te zijn. Alles op alles te zetten dat indien men een potentieel gevaar vol vormt dat je daar op de juiste manier mee om kunt gaan. Ja dat is dat is precies wat we ook in een de stukken die naar de zijn toegegaan ook proberen te schetsen hoe dat allemaal is opgetuigd missing link op dit moment is zeker nctv aan tafel van het crisisoverleg. Dus ik hoop ook dat we na de zomer over de wetsartikel met elkaar of de grondslag moet ik zeggen een goed kunnen spreken, waarbij ik heb beloofd bij het vorige debat dat we hierover hadden dat we die verschillende taken ook zo goed mogelijk zullen toelichten ook uit te leggen. Ook aan de hand van voorbeelden dat duidelijk wordt. Wat is dan de rol hier precies welke grondslag is daarvoor nodig. Hoe stellen we die dan voor of hoe is die al eens twee verschillende taken waarbij voor bepaalde onderdelen de grondslag bestaat in kan bewaken en beveiligen van de politiewet. Maar ik zal zorgen dat deze ook op die manier goed omschreven is en ook daarbij de grondslag toegevoegd is. Dan heb ik nog het antwoord op mevrouw van der werf ook op terug zou komen en dan ben ik klaar.

[2:14:20] Althans dat denk ik

[2:14:23] dus dat is wat is er geregeld als het gaat om wapens ook in andere beroepen. Niet alleen bij defensie was de vraag. Net als bij defensie is ook bij politie en de kmar sprake van het screenen van medewerkers

[2:14:38] bij aanname, maar ook gedurende de periode dat zij in dienst zijn. Dus dat is in die zin vergelijkbaar. De politie is zeer scherp op signalen van rechtsextremisme binnen de politieorganisatie. Ik ben ervan overtuigd dat bij de koninklijke marechaussee, dat uiteraard niet anders is. Dit zijn hele duidelijke signalen waar men erg alert op is. En als aanleiding is de kan ook een veiligheidsscreening worden ingetrokken en daarmee ook meteen toegang tot wapens. Dus de daar ook daar zijn manieren om snel te schakelen

[2:15:07] en we hebben het natuurlijk nu ook heel concreet beschreven in detail en zesenvijftig, waar mevrouw van der werff ook naar verwees en het effect daarvan is ook weer dat de betrokken organisaties daar ook dan weer extra aandacht voor hebben. Dus ook dat weer scherp hebben gesteld.

[2:15:23] Als ik mij niet vergis,

[2:15:27] heb ik dan denk ik alles beantwoord.

[2:15:29] Kijk even naar mijn vrouw van mijn werf. Ik dacht misschien is het het het gouden antwoord om van een tweeminutendebat af te komen. Dat is dan toch al die ik heb maar ze kijkt me aan. Ik denk dat het niet het geval is. Maar ik vraag het toch.

[2:15:44] Nou voorzitter, ik zit daar altijd positief in. Dus ik ga zeker mijn best doen. Maar mijn zorg en voornemen zat hem op het punt van uitreizigers en kinderen en aangezien ik ook de het gebaar van de minister ter harte hebt genomen om daar nog een gesprek over te voeren, vind ik het lastig om daar nu een inschatting over te geven.

[2:16:06] Ik begrijp goed dat is wat wat u zegt mevrouw van der werff. Dus zullen we dan. U heeft een aangevraagd. Maar waar we houden hem even aan tot het totdat u die gesprek heeft gehad met de mensen van het van de minister van ministerie en dan staat het u vrij om het alsnog te doen.

[2:16:24] Akkoord ook voor andere leden akkoord dan ja dan gaat de meneer marcus over die was die was al een ticket zagen we maar goed die grens terugvinden we ronden af. We zijn zelfs iets eerder klaar dan dat we hadden beoogd. Ik dank de minister voor haar beantwoording ook natuurlijk ook via dank aan alle ambtenaren leden voor hun inbreng. De griffie en iedereen die heeft ondersteund. Dankuwel een goede avond. Ik sluit de vergadering.