Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[0:00:01] Het is mij een waar genoegen om de vergadering de procedurevergadering van de commissie buitenlandse handel en ontwikkelings samenwerking te openen, hartelijk welkom voor de leden ceder en hammelburg. We gaan

[0:00:15] vlot van start

[0:00:16] voorbereidingen zijn getroffen

[0:00:19] en ik denk ook dat wat dat betreft in staat zijn om misschien zelfs binnen een half uur met elkaar goed af te kunnen spreken bij de regeling van werkzaamheden is tot nu toe bij het verschijnen van agenda ook en ook daarna zijn er geen onderwerpen aangemeld. Dus hem ook vrij snel doorheen en de brieven lijst agendapunten twee. Hartelijk dank, mevrouw heeft een aantal punten een viertal punten en ik weet niet in hoeverre er vragen over zijn in zijn algemeenheid niet, maar wel met betrekking tot natuurlijk. Het vierde punt de brief van derde van care nederland met het verzoek

[0:00:59] met het verzoek inderdaad om een gesprek te organiseren en we stellen voor om te kijken of dat via een bijzondere procedure kan zijn. Benieuwd of zich daar iemand voor zou willen aanmelden. En dat het anders natuurlijk aan de individuele leden wordt overgelaten. Dus grant of tien jaar hammelburg of heer sedert haar specifieke interesse in zouden hebben. Dat is niet het geval. Dus dan besluiten we inderdaad dat als de individuele leden willen benaderen. Dan zijn ze natuurlijk vrij om dat te doen. Maar dan is het geen commissie activiteit.

[0:01:34] De jou. Voorzitter, laat ik ook gelijk helder zeggen want ik kan me voorstellen dat men ook meeluistert dat het niet uit desinteresse is, maar de betaalbaarheid van van de camera agenda en dat brieven lezen en individueel ook altijd benaderbaar zijn en zeker op dit onderwerp heb ik natuurlijk bijzonder veel interesse mogen dat ook wel duidelijk zijn dat daar een afwijzing van is.

[0:01:53] Dat is zeker altijd goed om te benaderen. Deze vergadering zijn ook openbaar dus verzuim daarmee inderdaad niet een vervelende of verkeerde indruk willen geven. Dus op die manier zou ik ook willen bevestigen dat we natuurlijk zoveel mogelijk aanmoedigen dat de individuele leden hun eigen consultaties. Natuurlijk hebben om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Oké. Daarmee de onderwerp. De brieven lijst af als er verder geen opmerkingen zijn en gaan we door naar het onderdeel met betrekking tot onze commissieactiviteiten. Er zijn er verschillende en ik heb begrepen dat er over het nota overleg een idee is.

[0:02:29] Ja. Dank u wel. Voorzitter jannick altijd een voor de regeling willen aanmelden. Dat is niet gelukt. Uw camera of microfoon.

[0:02:37] Ik heb een verzoek mee.

[0:02:37] De mede namens chris.

[0:02:39] In de vvd en socialistische partij

[0:02:43] misschien cda. Maar die heb ik niet kunnen spreken is om het noodoverleg uit te stellen en er zijn een aantal redenen voor de zijn een aantal kleinere fracties die maandag ook een wetgeving overleg hebben tegelijkertijd en daardoor niet bij kunnen zijn. Er zijn mensen die een enquete commissie zitten die er niet bij kunnen zijn. Er zijn een aantal partijen een aantal kamerleden die hebben aangegeven dat ze gezien het laat verschijnen van de brief van de nota eigenlijk meer tijd nodig hebben voor een consultatie en er zijn aardig wat en joost en bedrijf hebben aangegeven nog de kamer te willen voorzien van informatie op een tijdige manier. En eigenlijk ook nog behoefte is aan de rondetafelgesprek. Dus ik heb het volgende voorstel namens de partijen om noodoverleg op maandag negentien september te doen. Donderdag vijftien september ronde tafelgesprek met ngos en bedrijfsleven te organiseren en voor over niet volgende week. Maar de week daarna ook nog een ronde schriftelijk in te lassen.

[0:03:35] Waarom niet. Over twee weken. Waarom niet. Volgende week omdat heel veel partijen in de laatste marathon voor het reces heel hard aan het werk zijn er heel veel debatten staan. Dus het verzoek is dan om nog een schriftelijke in te bouwen. Maar hoewel de eerste week van het van het reces. Als dat kan.

[0:03:51] Begrijp ik als laatste even meneer horror het u ook bedoeld de schriftelijk vragen ronde te te organiseren. Voorafgaand aan dan de toto overleg. Want dan na het reces plaatsvindt.

[0:04:02] Helder. U heeft het wat dat betreft vergaande uitgewerkt met een concreet voorstel, maar eens een te beven. Ook aan de andere leden om daarop te reageren of ze daarbij is het namens de vvd ook dat had ik niet.

[0:04:12] De greep. Nou die hebt voor ze kijkt lijkt daar ook helder over zijn. Wat mij betreft gaat doen.

[0:04:18] Wat zie je anders niks aan de hand. Wat mij betreft gaat de noodoverleg natuurlijk gewoon maandag door. Maar wat ik belangrijk vind voor het is de belangrijkste nota van van deze minister van van domein waar wij met z'n allen mee bezig zijn als de realiteit is en daar leek het een beetje op dat alleen collega's of collega's hammelburg die maar een vervangen van d zesenzestig zou aanwezig zijn. Iemand van het cda en en ik. Dat is wel een heel magere vertegenwoordiging vanuit zijde van de kamer. Als dat zo is. Maar nu hoorde ik na dat vier contact dat dat is juist pvda en groenlinks wel weer aanwezig zouden zijn. Dus ik nu is mij ook een beetje het spoor bijster van als dat wel zo is dan met vijf partijen vind ik de situatie dan weer anders. Maar ik dat die laatste informatie heb ik daar niet scherp over.

[0:05:05] Heer hammelburg? Ja. Nee.

[0:05:08] Een.

[0:05:08] Van die partijen heeft aangegeven er wel bij te kunnen zijn en de ander die was op zoek naar vervanging en begrepen. Dus het is voor iedereen nijpend en en vooral socialistische partij gaf ook aan en het geldt voor mij ook dat er een wetgeving overleg tegelijkertijd is gepland en goed. Er waren gelaagde redenen om te zeggen laten we het zo doen omdat er gewoon heel veel behoefte aan bestaat bij vooral wat kleinere partijen dus verzoek zijn.

[0:05:32] De heer slootweg,

[0:05:35] Ik zou in deze kwestie toch eigenlijk gewoon want ik weet ik weet werkelijk niet wat allerlei mensen in het interesses gaan doen in het eerste week van het proces van toch niet het handigst om hills met spoed een soort met e-mail procedure te doen om te kijken wie wat wanneer kan

[0:05:49] en daar waar de het grootste aantal mensen aanwezig zijn om daar dan de keuze op te laten vallen.

[0:05:56] Kijk, ik kan hier natuurlijk op basis van de aanwezige leden worden besloten. Dat is natuurlijk het het vertrekpunt om e-mail procedures te voorkomen. Maar je wilt wel want die kunnen bijdragen dat er ook een breed gedragen

[0:06:10] besluit wordt genomen die ook bijdraagt tot er uiteindelijk ook een datum een goed debat plaatsvindt.

[0:06:17] Voorzitter en even om wanorde te voorkomen. Ik heb natuurlijk mijn onder gebeld en mevrouw van der graaf heeft dat ook gedaan en die naar mijn weten heeft ze ook gesproken met met groenlinks en de pvda waarbij is gezegd dat er geen bezwaar is om het over de zomer heen te tillen. Maar ze zijn er niet bij. Ze kunnen zichzelf niet vertolken. Dus dat is een beetje lastig, maar dit is wel wat ik heb begrepen en dan is toch en dat zeg ik nogmaals, is het ingewikkeld voor mensen die in een enquete commissie een openbare voor of in uw regio zitten gewoon belangrijk. Het gaat over beleid voor de komende drie jaar. Dit is niet zomaar een debatje. Dit is een beleidsnota of.

[0:06:56] Helder meneer hammelburg. Natuurlijk is de nassau zo voor wat betreft de procedures die worden gehanteerd bij de bij de procedurevergadering is zodanig dat besluitvorming plaatsvindt op basis van leden die ook feitelijk aanwezig zijn.

[0:07:08] Ten eerste zou ik toch op basis van de vier aanwezige leden willen vragen waar ze staan basis van doorgaan met de geplande nota. Het geplande nota overleg wat me aanstaande maandag plaatsvindt of niet. Een tweede voorstel is dat de om dat uit te rollen conform het voorstel van de heer hammelburg met die verstande dat natuurlijk wel belangrijk is om

[0:07:29] de beschikbaarheid van de minister in het te bekijken want dat is niet altijd zo dat dat dat maakt het makkelijk met een minister die zich op het buitenland terrein begeeft ook het geval is, zou ik daar kunnen overzetten dat ik gewoon alle leden vragen of ze hier een besluit of een voorstellen het standpunt kunnen innemen. Dan kijken of eruit komen.

[0:07:52] Even voor de duidelijkheid het verzoek dus niet alleen namens mij, maar ook namens mevrouw van der graaf namens de heer van dijk.

[0:07:59] Dat is helder.

[0:08:03] Ja. En ik dat heer hammelburg heeft is het de mij op de lijn gekomen. Dus in die zin weet ik hiervan kijk ik vind het gewoon mijn lijn hierover is van ik vind de basis te mager. Als we met drie coalitiepartijen. We zitten nu met de vier coalitiepartijen aan tafel alleen mee zouden doen aan deze beleidsnota omdat ik de een segmenteren hammelburg. Dit is eigenlijk de belangrijkste nota van van buitenland zal de ontwikkelingssamenwerking. Dat verdient ook een vind ik een brede vertegenwoordiging vanuit de kamer om dit te behandelen. Alleen het punt is dat dat bij mij nu ruis op de lijn gekomen is van dat dat er dus wel andere partijen, pvda en groenlinks uit de oppositie wel mee zouden doen aan het debat aanstaande maandag je en dan de en als we met vijf partijen zijn en ook kunnen een kamermeerderheid. Heb jij dan vind ik de situatie weer anders en dan vind ik het ook richting richting de minister van ik weet niet hoe die hoe die zit of zo. Maar kunnen zeggen dat die in september aanwezig zou kunnen zijn als gevolg wordt je huid wordt ergens diep in oktober een keer dat die beschikbaar is. Dan kun je bijna net zo goed samenvoegen met met de behandeling van de begroting gaan we dan concluderen en dan gaat het helemaal niet bespreken. Dat dat zou ik ook een jammerlijk vooruitzicht vinden. Dus als een beetje dilemma waar ik mee zit van ik snap het heel goed en ik vind juist de de het positieve van dit voorstel om nog een ronde tafel bijeenkomst te organiseren. Met partijen heeft de ontwikkeling zoek en het bedrijfsleven over deze nota juist een hele wenselijke toevoeging.

[0:09:34] Dus dus daar zit ik mee. Dus misschien dan toch om echt die lucht eruit als nu een besluit nemen met ons vieren en uiteindelijk blijkt dat pvda en groenlinks wel van maandag hadden mee kunnen doen of dan vind ik dit een een jammerlijke ontwikkeling. Dus dus dan dan zou ik toch zeggen voor iemand procedure.

[0:09:52] Dat soort dingen die camera lucht.

[0:09:54] Is ook een hele lastige en is natuurlijk erg jammer dat ook wat dat betreft nood aan vrij laat eigenlijk beschikbaar is gesteld op in andere commissie activiteiten te kunnen organiseren. Lastige afweging uiteindelijk uw overweging is is helder. Dus wat dat betreft bent u voorstander van eenmaal procedure gestart omdat om de eens te polsen. Hoe dan.

[0:10:14] De anderhalf om alle feitelijke en niet dat we achteraf elkaar kunnen zeggen van ja, we hebben niet eens geprobeerd. Maar ik snap de lijn. Heel goed en dus daar zit daar zit het er niet in. Maar ik wil daar gewoon helderheid over.

[0:10:26] De andere daarin te betrekken die niet aanwezig zijn conform het voorstel van de heer sloot terecht die ik wat dat betreft niet meer extra hoeft te vragen voor hij stapel. Die heeft

[0:10:35] wilt u uw voorstel kenbaar gemaakt.

[0:10:45] Gelukkig dat er meer zijn.

[0:10:47] Neem ik wel wat ik wel een punt vind een lak dan zou zeggen wat ik ook erg ongelukkig vind is dat we nauwelijks de mogelijkheid hebben gehad om organisaties te consulteren.

[0:11:00] Alleen ja ik ben het ook echt met hier klink eens van op het moment dat je nota na het reces gaat doen dan zit je met met met een beetje hoe het uitpakt. Zie je bijna op de begrotingsbehandeling en of dat nou weer zo zo wenselijk is vind ik ook gewoon een hele lastige dus ik denk dat de e mail procedure volgens mij hiervoor het meeste zicht geeft op feitelijkheden kunnen de meedoen.

[0:11:21] Dank u. Meneer slootweg. Heer ceder.

[0:11:24] Voor zover het eerdere voorstel zijn twee redenen denk ik verstandig een. Je wilt zo groot mogelijke

[0:11:30] groep partijen bij elkaar om het over de belangrijkste noten denken te hebben van de komende jaren voor mij ook goed als je de tijd hebt gehad, maar ook het maatschappelijk middenveld en werkgevers de consulteren. Het laatste wat wat ik noem gaat niet lukken als we het nog voor het zomer seizoen. Dus om die twee redenen denken dat heel verstandig is om dat in september te doen en volg mij dan genoeg tijd nog richting de begrotingen,

[0:11:56] Dat is een ander standpunt tussen het voorkeur om gewoon uit te stellen geen de eenmaal procedures. De herhaald.

[0:12:03] Voorzitter, hetzelfde als de heer c. Ik vind ik vind het verzoek als je andere partijen bij aanwezig waren geweest. Bij deze procedurevergaderingen had een dergelijk verzoek ingediend en er zijn er meer dan een die dat verzoek indienen. Dan vind ik het sowieso al vanuit democratisch oogpunt netjes om daar mee te gaan.

[0:12:20] Zeker gezien het grote aantal kleine partijen en de problemen die we toch al hebben bij betrokkenheid, bij de commissies en de mee kunnen praten over beleid en los daarvan is het heel prettig. Gezien de grote wens ook van ngos, grote wens van het bedrijfsleven. Om nog met ons in gesprek te kunnen gaan voor de nota. Ik ga dat niet meer redden voor maandag andere partijen geven ook aan dat ze dat ongelukkig vinden. Dus dus ik ben echt wel voor gewoon uitstel naar september en ik ga er dan eerlijk gezegd wel vanuit. Ik snap dat de minister ook een agenda heeft kamer gaat altijd boven alles dus dus ja dit is er nog een beetje tijd om te plannen en dat is niet heel gek om een en bijvoorbeeld een debat aan te vragen over voor over twee of drie maanden waar de minister gewoon aanwezig moet zijn.

[0:13:04] Helder meer hamburger. Die zou daarmee ook. Dus kunnen instemmen met een eventueel eenmaal procedure, zoals ook door de heer klink en heer slootweg worden voorgesteld.

[0:13:13] Ja,

[0:13:13] Ware het niet dat je dan weer te maken hebt met met een aantal uur of zelfs een dag weer vertraging. Ook in die voorbereiding en dat vind ik dus erg ingewikkeld. Ik had liever nu meteen die duidelijkheid gehad. Ja nee dan de dus wat mij betreft had het ook gewoon zou het ook gewoon kunnen met stemming. Maar als de wens heel erg zonde iemand prostituee. Toen ik weet niet. Ik vind het een beetje ongelukkig omdat het nu. Het is het. We leven nu op donderdag

[0:13:37] en het gaat over maandag.

[0:13:40] Klink. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voorstel van die er allemaal burger en mercedes. Dat dat ook uiteindelijk zo zal gebeuren met met die datum. Maar het enige waar ik mee zit is dat ik intussen dat ik die hammelburg heb gesproken weer geluiden kreeg dat andere fracties, zowel bij waar ik wil er en van mij hoeft die procedure ook niet heel lang te zijn. Het is eigenlijk gewoon wie is die is maandag aanwezig. En als de conclusies wat we of min of meer dan hebben dat het maar drie. Of misschien vier partijen zijn ja, dan is het volgens mij heel helder. Dan zijn we gewoon met te weinig om omdat debat goed te kunnen voeren. Dus dat dat is het enige en dat wilde ik hiermee veilig stellen met die iemand procedure en maar dat kan volgens mij direct uitgezette naar deze pvv en dat we daar vandaag reactie op geven dat mensen gewoon aangeven dat ze er zijn of niet zijn.

[0:14:25] De hoog voor als voorstel om even de knoop door te hakken. Nadat we proberen met onze deadline. Ook vandaag, zodat er ook wat dat betreft snel helderheid komt en jullie ook je voorbereidingen kunnen treffen, al dan niet op basis van de uitkomst.

[0:14:38] Dus dat gaan we doen samen met de rivier en team omdat de e-mail procedure uitzetten. Na deze vergadering deadline einde van de dag. En dan weet iedereen morgenochtend vroeg waar ze aan toe zijn.

[0:14:49] Ja, dat afspreken. Prima. Hartelijk dank voor de voor de inbreng lastige afweging inderdaad. En eens kijken hoe het hoe het uitpakt dan meneer hammelburg. Het was natuurlijk het agenda onderwerp met betrekking tot de activiteiten van ons. Onze commissie. Er is natuurlijk ook nog een op zes juli een delegatieoverleg ingepland staat niet op de lijst. Maar hebben jullie inmiddels wel al via de e mail door gekregen. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn over de geplande activiteiten van onze commissie opmerkingen over zijn. Hier zijn.

[0:15:18] Voorzitter, niet maar ik wil wel even meegeven. Terug naar de plenaire vergadering.

[0:15:24] Hartelijk dank dat u bent geweest.

[0:15:27] Veel succes in de plenaire zaal de hem ook nog nog te plannen activiteiten, maar ook daarover denk ik dat er geen opmerkingen zijn dus ook graag willen doorzetten naar agendapunt vier het digitale gesprek met eurocommissaris reynders inzake het voorstel van te veel voorstel is om daar voor een gesprek te organiseren. Als commissie activiteit met de commissaris over het wetgevende eu voorstel inzake de een veel en het voorstel is omdat twintig oktober tussen elf en twaalf te doen laten plaatsvinden. Is dat instemmend. Ik zie geen reacties. Dus ik denk dat dat akkoord is en dan ga ik graag door naar agendapunt vijf vaststellen van de spreektijden van noodoverleg van beleidsnota naar goed of het nou aanstaande maandag is of over het reces principe blijft hetzelfde spreekt tijdens een voorgesteld onderscheid op basis van de fracties nog opmerkingen of moet ik het voorlezen. Denk het niet. Dan ga ik graag door als de rivier er ook mee instemde toe voor te lezen. Er staat moeten kunnen geen prinses die heeft betrekking op onze strategische procedurevergadering, maar het voorstel is natuurlijk dat we dat besloten deel doen is opschuiven naar onder en dan ga ik de graag door naar agendapunt zeven

[0:16:39] het verzoek van een klein met de parlement namens de delegatie van het afrikaanse parlementsleden om een gesprek met betrekking tot duurzame energie, op achtentwintig september. Die brief is beschikbaar gesteld en het voorstel om dat gesprek op acht september te organiseren omdat ze dan ook wat dat betreft in den haag zijn. Ik geloof dat dat een instemming. Ook heeft geen reactie de ga ik graag door naar agendapunt acht met betrekking tot de brieven van de bewindspersonen. De eerste een gezamenlijke internationale economische samenwerking van het ministerie van buitenlandse zaken en het ministerie van economische zaken en klimaat.

[0:17:19] Het voorstel is om dat te agenderen voor het nota overleg. Dat is spreekt voor zich. Neem ik aan ook akkoord. Dat is het geval. Agendapunt negen hulp aan suriname en na de wateroverlast. Dat is natuurlijk naar aanleiding van mondelinge vragen in de plenaire zaal een brief van de minister met het verzoek om dat voor kennisgeving aan te nemen.

[0:17:40] De heer klink.

[0:17:41] Ja. Ik was helaas net iets te laat voor de bespreken van de van de brieven lijst bij punt twee. En maar dat geeft ook relatie op dit agendapunt dat we misschien de tweede brief. Dat ging ook over het watertekort in afrika en dit gaat over de water overlast in in suriname. Nu organiseren wij als als nederland ivm water conferentie in tweeduizend, drieëntwintig en daar komt de afrika strategie aan. Dat heeft dus meer relatie met die ingekomen brieven. Twee. Dus zou ik het wel wel een aardig idee vinden om in aanloop van in ieder geval die afrika strategie ook die vn water conferentie het of een soort van technische briefing te organiseren over wat ze dus concreet kunnen doen met bureau s instrumentarium om dus sneller tot actie over te gaan om meer impact te hebben en dat we dat ook verwerkt zou kunnen worden in zowel afrika strategie als als als nederlandse inzet bij de vn water conferentie,

[0:18:40] Dus het voorstel van lid klink is om een technische briefing te organiseren naar aanleiding van de brief inzake de ontwikkelingen in suriname en ik kijk ook naar de andere leden hammelburg neer sloot wegstemmen in om een technische briefing in het najaar plaats te vinden. Zodanig ook dat het goed samenhangt met de andere activiteiten en de afrika strategie ook in het najaar aankomen zodat akkoord.

[0:19:04] Nvm water conferentie in hema en is concrete oplossingen wat ze kunnen doen met bio s instrumentarium ten aanzien van de uitdaging op het gebied van water,

[0:19:13] Ik dacht men bijna uit om mijn koninkrijksrelaties pet op te zetten.

[0:19:17] Die mag van mij ook best meedoen of niet laten van koninkrijk.

[0:19:20] De thematiek over samen hebben. We hebben gezien dat vanmorgen natuurlijk ook op de nos naar voren kwamen over bonaire saba en bonaire aruba en curaçao. Maar als een zijlijn misschien.

[0:19:33] Laat ze als ze toch georganiseerde. Ja ik vind ik heb er geen probleem mee om naar de gezamenlijke activiteiten van te maken van samen met koninkrijksrelaties commissie, dus naar onze voorzitter is heel goed verbindende factor tussen beide commissies. Wellicht kan ik daar zelf ook iets aan betekenen.

[0:19:49] Interessant zijn. Misschien kunnen we afspreken dat we goed kijken wie de volgende commissies zijn dat zijn natuurlijk ook buitenlandse zaken kunnen zijn, maar ook in het koninkrijksrelaties omdat buitenlandse zaken natuurlijk wat dat betreft een koninkrijk ministerie inderdaad is goede opmerking. Daar maken we even een aantekening van gemaakt zullen kijken hoe dat uitpakt. Goede suggestie. De heer klink zou graag willen doorgaan met agendapunt tien naar aanleiding inderdaad van volgens mij vragen van lid hammelburg reactie op verzoek van de commissie over de status van de mondiale lhv tikkie keep you die plus beweging en het functioneren van de icoon rights coalition. Het voorstel is om het voor kennisgeving aan te nemen en ik denk dat dat ook akkoord is agendapunt elf. Het verslag van de wereldbank voor de voorjaarsvergadering tweeduizend, tweeëntwintig. Het voorstel is om nog te agenderen voor het commissiedebat van plaatsvindt voor de wereld over de wereldbank. Denk dat het ook voor vanzelf spreekt ging geen opmerkingen. Toch die hammelburg nee spreekt voor zelf vanzelf sorry agendapunt twaalf voortgang van de jongeren strategie juf het hart

[0:20:58] van de regering, ook van de minister. Het voorstel is om dat te agenderen voor onze aanstaande nota overleg spreekt voor zelf ook geen opmerkingen is dus ook akkoord agendapunt dertien beleidsnota doen waar nederland goed in. Is ook een brief van onze minister en die is zo inderdaad geagendeerd en meegenomen en toegevoegd aan de lijst zal dus ook akkoord wordt besproken. Mooi onderwerp om jongeren actief te betrekken.

[0:21:28] Agendapunt veertien de actualisatie van het toetsingskader drive garantie faciliteiten voor tweeduizend, tweeëntwintig

[0:21:36] voorstel is om dat ook te agenderen voor het aanstaande noodoverleg was ook akkoord en gaan we door naar het volgende onderdeel met betrekking tot europa agendapunt vijftien. De kabinet appreciatie met betrekking tot de mededeling je brain relief en reconstruction.

[0:21:57] Het voorstel is om dat te agenderen voor het

[0:22:01] debat over het herstel en de wederopbouw van oekraïne. Wat voor aanstaande week staat gepland voor zeven juli en dan komt daar nog een brief ter voorbereiding op dat debat van de minister

[0:22:13] dat ter informatie. Ik zie ook geen reactie, dus dat is ook akkoord agendapunt. Zestien

[0:22:18] verslag van de raad van buitenlandse handel, buitenlandse zaken en handel van drie juni tweeduizend, tweeëntwintig is al geagendeerd en zal worden meegenomen in het commissiedebat over de informele raad van buitenlandse zaken en handel op zevenentwintig september geen opmerkingen ook akkoord en geen op een, zeventien

[0:22:40] afschrift van de brief aan de vicepresident thermphos keith in zaken actief een handelsbeleid naar komen net terug van een mooi bezoek van vorige week natuurlijk ook een brief van de minister en het verzoek is omdat dus ook in september zevenentwintig september bij het commissiedebat

[0:22:59] over de raad te agenderen. Ik zie geen opmerkingen is. Ook akkoord gaan inderdaad door de agendapunt achttien het voorstel voor de tijdelijke verruiming van het tariefquota voor de invoer van de duivelse producten. Dat is natuurlijk in feite een appreciatie met ook het voorstel om dat te agenderen voor het commissiedebat waar we het hierboven ook al hebben gehad van al van zevenentwintig september geen opmerkingen dat ze ook akkoord. Agendapunt. Negentien hangt daarmee samen het agendapunt met betrekking tot de lijst van een voorstellen. De datum zestien mei tot en met zevenentwintig

[0:23:40] juni. Het voorstel is wat langer, maar heeft dezelfde strekking om het dus mee te nemen met commissiedebat van zevenentwintig september, met de resort sfeer ontvangen, cabines, appreciatie, die we hiervoor ook al hebben besproken, zouden ze ook akkoord.

[0:23:56] Dan komen we bij het onderdeel overig

[0:24:00] de startend iets zien

[0:24:02] over de verantwoordingsstukken van onze commissie, omdat te desgewenst te betrekken bij het wetgeving overleg, want zich inmiddels na het verschijnen van van deze agent. Natuurlijk heeft omgezet naar een schriftelijk overleg ook akkoord

[0:24:18] agendapunt eenentwintig heeft betrekking op de openstaande verzoeken van de commissie aan de bewindspersonen. Inmiddels is er heb ik mij laten informeren door meer over tweede punt is er inmiddels een reactie een brief binnengekomen aan de minister van buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking feitelijke vragen over de wijziging van de begroting staat voor tweeduizend twintig, tweeëntwintig de voorjaarsnota. Dat is inmiddels ontvangen. Ik weet niet of er andere opmerkingen zijn over deze openstaande verzoeken dan is het gewoon voor de rest natuurlijk gewoon wat dat betreft twee informatie zijn ook geen vragen voor de rondvraag meegedeeld.

[0:24:57] Dan denk ik dat ik deze er toch eentje die globe.

[0:25:01] Dank u wel. Voorzitter. Ja ik had nog we nog een brief over het groen van handelsinstrumenten. Volgens mij van de minister. Alleen de vraag is wanneer gaat die

[0:25:10] wanneer gaat die komen want het liefst heb ik die natuurlijk gewoon voor de nota.

[0:25:16] Volgens mij had ik er om gevraagd maar dat weet ik niet heel zeker meer. Maar het zou wel heel prettig zijn. Dat zou dat betekenen. Morgen.

[0:25:22] Maar dat betekent dat hij er niet opstaat. Dus dat is toch eigenlijk een omissie begrijp ik dus eigenlijk vraagt u ten eerste volgens mij is dat een verzoek geweest die nog niet is gehonoreerd en dus op de op de openstaande verzoeken zou moeten staan. Ik kijk ook even naar links.

[0:25:38] Is op dit punt heb ik een motie ingediend die aangenomen is over vergroening van het explosie criterium dat ze uiterlijk in het tweede kwartaal van tweeduizend, tweeëntwintig geïnformeerd zouden worden over de stand van zaken en dat mag van mij een procesbrief zijn. Maar dat dat is in ieder geval wel in overleg zijn met het bedrijfsleven of wat er gebeurd is, zal dan ergens vandaag zijn er denk ik. Ja. Maar de vestigde dus.

[0:26:01] Dat de korte duur van de van van het nota overleg en alles wat erbij komt kijken. Relevant is natuurlijk. Dit heeft betrekking op openstaande verzoeken van de commissie naar de minister niet openstaande verzoek. Men roept met betrekking tot de uitvoering van een motie, maar dat bevestigt dat de gedegen voorbereiding.

[0:26:17] Enorm belangrijk en een grote behoefte toch om.

[0:26:20] De technische vragen. Ik wil in ieder geval op basis van de reactie van hammelburg even voorstellen dat de rivier kijkt naar dit dit dit punt hij even een overleg nakijken van wat is nou precies ermee gebeurd met dat verzoek. Wat is de status ervan. Hoe komt het woord kunnen een stuk makkelijker op het moment dat inderdaad de uitkomst vanmiddag zal zijn. Dat wordt uitgesteld. Dan is overal meer rust en helderheid voor. Ik geloof dat geef hierbij nog een signaal wil geven met betrekking tot suggestie. Wanneer klinkt beter.

[0:26:47] Nee die is er niet. Voor zover ik weet ook populair. Ja.

[0:26:51] Dus dat nemen we daarin in op.

[0:26:53] Dus dat ik dat nu nog even appelleer leer van wanneer we zien graag de uitvoering van die motie waarin was toegezegd dat of niet toegezegd. De aangenomen motie dat dat uiterlijk in tweede kwartaal tot tweeduizend, tweeëntwintig veel geïnformeerd worden.

[0:27:08] Voor de helderheid weerklinken vraagt u nadat de rivier inderdaad het appel doet over de uitvoering van emotie. Of doet u dat zelf.

[0:27:16] Het lijkt mij handig, want het is op namens de commissie. Toch lijkt mij namens de commissie.

[0:27:20] De namens de commissie. Goed zo.

[0:27:23] Kreeg ook steun van collega's voor die man.

[0:27:26] De heel goed. Daarmee is het onderdeel van de openstaande verzoeken agendapunt eenentwintig afgerond zijn verder geen rondvragen. Ik zou graag dan het openbare deel van de deze pvv willen sluiten en nog heel even tijd hebben voor het bespreken van de strategische procedurevergadering. Hartelijk dank voor ieders aanwezigheid. Het luisteren en prettige middag. En dan sluit ik graag deze vergadering.