Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Maritiem

[0:00:00] Goede avond.

[0:00:02] Welkom bij het commissiedebat marketing.

[0:00:07] Zoals u ziet ben ik heb ik ik zat daar. Ik zie het nu even hier want de heer graus is een paar minuten later zodra die arriveert ga ik weer. Daar zitten. Ik stel dan voor als voorzitter eerst spreken de hier stoffen ook nog even de andere kamerlid toelichten hiervandaan. Mevrouw kreuger, hiervan, raam van partij voor de dieren, mevrouw kregen van groenlinks en hier stoffen van de sgp.

[0:00:33] Ja ik zit zelf zit. Dus daar zo meteen van de vvd. Ik stel voor heer stoffen dan als eerste spreken de heer koers en zometeen als tweede spreken als de heer graus is.

[0:00:43] Dan gaan we zo door.

[0:00:45] Ik geef graag het woord aan de heer stoffen en we hebben vier minuten spreektijd, maar gezien de beperkte opkomst stel ik voor de enigszins soepel mee om te gaan. Enigszins, enigszins.

[0:00:57] Voorzitter, ik prepareer me altijd op de minuten die ik heb ik schat in dat met vier.

[0:01:02] Wel lukt.

[0:01:03] Het eerste waar ik het over wil hebben. Voorzitter, is de groot hervormingsprogramma van de rijks rederij

[0:01:09] en daarom heb ik tegelijkertijd de echte voorzitter welkom, welkom meneer graus, wat fijn dat u er bent

[0:01:15] en ik had het hebben over onze nederlandse sterke innovatieve maritieme sector,

[0:01:21] want door de staatsgesubsidieerde chinese concurrentie en het wegvallen van de afzet naar rusland en de de staalprijzen maken die sector waar ik het over heb wel heel lastig maar ik zie kansen om er samen de schouders onder te zetten. Want de komende jaren moet een groot deel van de vloot van honderd schepen van de rijks rederij vervangen worden.

[0:01:39] De kamer heeft per motie gevraagd om te kijken of investeringen in het quote vervanging programma naar voren gehaald kunnen worden

[0:01:45] en hoe de rijksoverheid kan investeren in verduurzaming en innovatie.

[0:01:50] Tot nu toe levert dat een heleboel mooie woorden op. Maar wat ik mis zijn. De concrete

[0:01:55] en mijn vraag aan de minister is nadrukkelijk zorgt u voor versnelling

[0:02:00] en wilt u kijken bij de begrotingsbehandeling

[0:02:02] na een concreet tijdspad en een voorstel van meerjarige financiële dekking en dat dan ook naar de kamer sturen

[0:02:09] en de vraag kan de minister of hij daarbij de rol van de rijk zijn rij als launching customer voor duurzame innovatie wil vertrekken

[0:02:16] dan de piraterij. De wet bescherming koopvaardij geldt alleen voor de golf van are. De dreiging van piraterij doet zich echter ook veel voor in de golf van diner en mijn vraag is wordt dit gebied.

[0:02:25] Toegevoegd,

[0:02:28] Eerder dan een ander ontwerp. De model shift om het aantal binnenvaartschepen. Dat daalt. In tien jaar tijd is het aantal kleine schepen zelfs met een kwart afgenomen, terwijl juist deze schepen de haarvaten van het vaarwegen bedienen,

[0:02:39] maar kleine schepen lopen keihard aan tegen strenge onbetaalbare eisen aan motoren. Binnenkort ontvangen we een brief over de model schrift. Graag lees ik in die brief hoe de minister de omgekeerde model schrift per kleinere binnenvaart schepen concreet gaat voorkomen.

[0:02:55] Iran plicht plaatsen beleid, want wij hebben een brief over gekregen en die vind ik onbevredigend. Er zijn proeven gedaan waarbij binnenvaartschepen langer mochten liggen dan drie keer vierentwintig uur. Daar werd niet veel gebruik van gemaakt

[0:03:05] en de conclusies aan de minister is dan hoef ik niets aan het regime te veranderen.

[0:03:09] Maar waarom draait de minister niet op. Als schippers die een ligplaats nodig hebben voor rust tijd en op deze manier geen last van hebben, dan zou het toch prima gekeken kunnen worden naar aanpassing van het regime. Want die binnenvaart heeft gewoon behoefte aan flexibiliteit

[0:03:23] is mijn stelling in ieder geval

[0:03:26] en dan de biobrandstof in de binnenvaart blijft grote onvrede over de bijmengverplichting voor biobrandstof. Het rapport noemt de grote veiligheidsrisico's van uitvallende motoren door dichtslibben. De filters en onhandelbare schepen.

[0:03:37] In het onderzoek is echter weinig tijd genomen voor praktijk metingen

[0:03:41] en verder zijn vooral de rederijen betrokken en niet de zelfstandig schippers, terwijl het type schip en het van patroon heel veel uitmaakt voor probleem.

[0:03:49] En oplossing.

[0:03:50] De aanbevelingen richten zich vooral op goed gebruik van biobrandstoffen. We gaan eraan voorbij dat die in verschillende situaties niet werkbaar zijn. Het is niet doenlijk voor schippers om voor het bunker visueel de kwaliteit van de brandstof zelf te controleren.

[0:04:02] Niet alle schippers hebben de technische mogelijkheden om via aangepast motormanagement problemen te voorkomen.

[0:04:08] Ik vind dat echt meer praktijk metingen nodig zijn en dat verschillende typen, schepen en bedrijven betrokken moeten worden. Bijmengverplichting mogen niet ingevoerd worden. Alvorens helder is dat het in de breedte van de sector veilig toegepast kan worden met een gelijk speelveld met de ons omliggende landen.

[0:04:24] Helemaal. Tot slot, voorzitter, de verduurzaming van de binnenvaart,

[0:04:28] de subsidieregeling verduurzaming, binnenvaartschepen bestaat uit een onderdeel schone motoren en een onderdeel categorisch katalysatoren.

[0:04:36] Maar begrijp ik het goed dat er voor schone motoren veel belangstelling is en dat nee verkocht moet worden, terwijl dat bij het andere onderdeel juist andersom is. Mijn concrete vraag hierbij is zou kunnen worden gekeken naar het verschuiven van het budget zodat die verduurzaming zoveel mogelijk vaart krijgt.

[0:04:53] Dat was het. Voorzitter dankuwel.

[0:04:55] Dankuwel om een stoffen naam als sgp. De mannen, broeders en ook vanuit deze kant. Gefeliciteerd met die honderd jarig bestaan. Ik zie de taart tegemoet. Ik zag dat die lekkere taartjes van uit een delen. Dus maak ik graag gebruik van.

[0:05:10] Als je pauze houdt een beetje een werd er een heleboel staart en anders is een naar de.

[0:05:15] Is het zo te verkrijgen aan de allereerst ook mijn coureurs die maar even is waargenomen, want het liep in de plenaire zaal allemaal uit. Ik vond het heel sportief dat die eerste plek even opgegeven. Maar ik geef u nu toch het woord namens de vvd.

[0:05:28] Dankuwel. Voorzitter, nederland moet vooruit en blijven doorvaren willen een c havensysteem dit om zeehavens op elkaar af te stemmen, banen te behouden en van veiligheid en overlast aan te pakken.

[0:05:39] De rotterdamse havens belangrijk voor banen in nederland lopen als land hier voorop in fossiele brandstoffen. Ik wil dat we ook voorop lopen in bio en synthetische brandstoffen.

[0:05:48] Ik heb die minister tijdens het debat voor duurzame luchtvaart

[0:05:51] gevraagd gevraagd om hiervoor een plan en een groeipad tot twintig, vijftig voor de rotterdamse haven te maken.

[0:05:57] We zullen bio en deze brandstoffen natuurlijk niet alleen gebruiken voor de luchtvaart, maar ook voor transport over de weg en de scheepvaart voor transport over de weg kunnen we overigens ook waterstof gebruiken.

[0:06:07] Ik neem aan dat de minister in het plan met het groeipad, groeipad de hele transportsector opneemt, niet alleen de luchtvaart graag een bevestiging

[0:06:16] als schepen aan de wal liggen is walstroom een goede vervanging van fossiele brandstoffen wil de minister in het plan en het goede pad ook walstroom infrastructuur opnemen.

[0:06:24] Dit levert overigens niet alleen een bijdrage aan de stikstofprobleem, maar ook zoiets niet alleen aan het c probleem, maar ook aan het stikstofprobleem

[0:06:32] om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen, moeten we accu's van schepen en walstroom afstemmen op zon en windenergie infrastructuur van havens is dit wat we doen, vraag ik de minister.

[0:06:43] Ook de amsterdamse haven is belangrijk voor banen in nederland.

[0:06:46] Er is ruimte voor zeventigduizend nieuwbouwwoningen in amsterdam havenstad.

[0:06:51] Maar je moet ook ruimte blijven voor de havenbedrijven.

[0:06:53] Ik begrijp dat een ruimtelijke reservering is voor een extra haven backup en de houdt haar polder. Dit kan een goede oplossing zijn voor de havenbedrijven. Hoe kijkt de minister hier tegenaan?

[0:07:03] De minister voert gesprekken in de metropoolregio amsterdam zal hij de houdt haar polder op tafel leggen.

[0:07:10] Voorzitter,

[0:07:11] onder de een klimaatregels gaan we bijmengverplichting opleggen aan onze transport

[0:07:16] door fossiele brandstoffen met biobrandstoffen bij te mengen

[0:07:19] voor transport over de weg is het logisch en ook de transportsector staat hier positief tegenover.

[0:07:24] Er is immers geen wegleggen. Effect.

[0:07:26] Omdat we ons land biobrandstoffen maken, is het zelfs goed voor onze economie.

[0:07:30] Voor onze scheepvaart is het echter een ander verhaal en ontstaat immers een weglekeffect. Als we bijmengverplichting gaan opleggen aan de rotterdamse haven, maar niet aan de zeehavens aan de randen van de.

[0:07:40] Ik heb eerder staatssecretaris gevraagd om zich er in de transportraad voor in te zetten

[0:07:45] om zeehavens aan de randen van de een ook onder de een klimaatregels te laten vallen.

[0:07:49] Wat is de stand van zaken? De staatssecretaris heeft gezegd dat we niet een de zeehavens door middel van bilaterale verdragen aan de u klimaatregels kunnen laten houden.

[0:07:59] Doel van de minister weten in welke bilaterale verdragen dit alles opgenomen en in welke dit gaat worden opgenomen.

[0:08:05] De een c o twee grens belasting moet voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat.

[0:08:10] De nederlandse scheepsbouwsector geeft aan dat stalen schepen casco s zo snel mogelijk onder de een c o twee grens belasting moeten vallen om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

[0:08:19] De staatssecretaris heeft eerder gezegd dat we de een c twee grens plassen

[0:08:23] niet gebruiken voor stalen, schepen casco s. Ik vind het onbegrijpelijk

[0:08:28] en ik wil de minister vragen om de europese commissie te vragen

[0:08:31] om de een geen belastinggeld te gebruiken of om een andere oplossing te vinden.

[0:08:35] Zoals we allemaal weten hebben eu landen vanaf april stevige sancties ingezet tegen rusland.

[0:08:40] De nederlandse scheepsbouwsector geeft aan dat de russische schepen in onderhoud of nieuwbouw nu stil liggen. Hierdoor ontstaan grote financiële verliezen die niet worden gedekt door de nederlandse exportkredietverzekering. Er staan banen op de tocht.

[0:08:52] De staatssecretaris heeft eerder gezegd dat de er voor jou kan helpen om nieuwe verkoop markten aan te boren. Grote kapitaalgoederen. Zoals schepen kunnen echter niet even aan een ander land worden verkocht. Ik vind dit ook onbegrijpelijk en ik wil de minister vragen om te kijken of we de nederlandse exportkredietverzekering echt niet kunnen gebruiken om financiële verliezen te dekken.

[0:09:12] Tot slot, maar ik zie ook een in zwemmen.

[0:09:14] Maar hiervan van zijn er een paar zinnetjes. En dan geef ik meneer van gaande tot.

[0:09:17] Voorzitter,

[0:09:19] de nederlandse scheepsbouwsector wil graag de vernieuwing van de rijk sloopt staten.

[0:09:23] Er is op dit moment echter nog geen meerjarig budget om te starten.

[0:09:26] In de brief van de minister lees ik dat er nog wordt gesproken over de besluitvorming en de budgetten.

[0:09:31] Wat is de stand van zaken?

[0:09:33] Wanneer kunnen we duidelijkheid krijgen en hoe gaan we aansturen tot de nederlandse scheepsbouwsector. De opdrachten krijgt dankuwel.

[0:09:40] Hoewel de coureurs

[0:09:42] voor uw bijdrage aan ons, de volkspartij voor vrijheid en democratie. Er is een interruptie van meneer van eraan getwijfeld.

[0:09:49] Voorzitter,

[0:09:50] voor weer een klassiek vvd verhaal waarbij de heer koelhuis net doet alsof het negentien, zeventig is met de goede plannen die weer tot in de hemel kunnen kunnen gaan. Als ik hem goed beluisteren, is de heer cohen met mij eens dat we net zo goed als dat we voor andere sectoren ook voor deze sector. Eerst moeten kijken wat is nou eigenlijk de ruimte die de zeescheepvaart die de scheepvaart kan innemen. Daarmee wil ik aantekeningen aantekenen dat bijvoorbeeld voor de binnenlandse scheepvaart in de modal shift een goede verduurzaming is als je wegverkeer kan verplaatsen naar naar naar binnenvaart. Maar het totaal van uw verhaal

[0:10:29] als ik het goed begrijp gaat uit van groei.

[0:10:32] Subsidies,

[0:10:34] Export,

[0:10:35] En eigenlijk moeten we eerst kijken wat zijn de grenzen en is misschien de zeevaart die grenzen al lang niet overschreden is de koers uit kurhaus het met me eens dat dat nu eerst van belang is.

[0:10:45] Gezien de.

[0:10:46] De staat van de planeten klimaat crisis, de biodiesel,

[0:10:49] Meneer coureurs.

[0:10:50] Voorzitter, laat zich hij de scheepvaart zoveel banen in nederland

[0:10:55] en en ik sta voor die banen. Ik wilde die banen behouden en ik heb het al vaak gezegd in deze commissie. De economie groeit ieder jaar productiviteit groeit. Jij wil je de banen behouden dan dan dan dan moet de productie gewoon groeien

[0:11:11] en heel eerlijk. Dat hebben we ook nodig. Want wat ik al zei, de economie groeit mensen hebben meer behoefte aan producten. De bevolking groeit, groeit hard die mensen moeten hebben ook behoefte aan producten. Mensen hebben ook behoefte aan aan banen. Dus die banen moeten zonder meer behouden. We moeten dat wel duurzaam doen dan heb ik een heleboel suggesties voor gedaan. In mijn spreektekst suggesties waarvan ik natuurlijk hoopt dat de rest van de commissie. De minister, die onlangs.

[0:11:35] Meneer van gaan.

[0:11:36] Daarvoor ze ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen, namelijk

[0:11:40] de planetaire grenzen staan zwaar onder druk. Dus in elke sector moeten we kijken

[0:11:46] hoe het staat met die grenzen. Dat was mijn vraag aan de heer koerhuis. Daar gaat hij aan voorbij.

[0:11:51] Misschien krijg ik nog zo meteen een antwoord. En wat hij ook doet is hij zegt ja. Wil je banen hebben. Dan moet je groeien.

[0:11:59] Dat dat dat als een als een waarheid. Dat dat is helemaal niet zo. Dat hoeft helemaal niet.

[0:12:05] Je kan ook kijken wat voor type banen. Je moet hebben. We hebben ook geen lamp opsteken meer

[0:12:10] dus in de fossiele industrie weten we ook dat binnen vijftien tot twintig jaar

[0:12:15] die hele benzine overslaghaven.

[0:12:18] Of pernis.

[0:12:20] Dat de afscheid van hebben genomen dan al dat want als dat nog steeds hebben dan hebben we veel groter gepland. Dus we moeten vooral kijken naar andere banen

[0:12:28] en het dogma dat je moet groeien

[0:12:31] om baan te hebben. Ja daar moet dan maar eens een rondetafel over organiseren. Want dat is een misverstand.

[0:12:37] Meneer coureurs.

[0:12:39] Ja ik hoor ik hoor veel veel veel punten die de van naar voren brengt. De heer van raam zegt alles moet duurzamer en of banen behouden blijven. Het maakt me niet uit de ik draait eigenlijk om als ik een antwoord mag geven. Ik draai me om de banen moeten we behouden

[0:12:56] en we moeten dat duurzaam doen.

[0:12:59] Dus dat dat dat is hoe ik het hoe ik het hoe ik mijn inbreng heb gedaan hoe ik het zie hoe ik het zou doen. Maar ja, hoe het graag gesteld de je daar niet mee eens is. Ja. En flessen heeft de heeft helemaal gelijk als ziet heeft over de fossiele brandstoffen die in de commissie veel commissie activiteiten gehad over de transitie van van fossiele brandstoffen naar naar pl en naar synthetische brandstoffen.

[0:13:21] Ik heb in de procedurevergadering ook voorgesteld naar een kennis groep voor starten. Hoe moeten we die transitie doen en daarna kunnen we weer verschillen van van van invalshoek. Mijn invalshoek zal zijn die banen behouden, bijvoorbeeld in de rotterdamse haven invalshoek van de aan zal zijn. Het moet allemaal duurzame dan laten we kijken of we dat bij elkaar kunnen brengen.

[0:13:41] We gaan nu luisteren naar de inbreng van meneer van gaan of hebben die andere interruptie van een koelhuis.

[0:13:48] Dankuwel voor, zoals wellicht even net op een ander punt. Maar ik hoorde hier koerhuis allerlei beelden schetsen vooral om het bestaande zo te houden als is het fossiele systeem zoals we hem hebben

[0:14:02] en een van de vragen die ik hem hoorde stellen was om de klopt. Dat is mijn vraag om de exportkredietverzekeringen nu in te zetten in de maritieme sector om verliezen te dekken door maatregelen met rusland is dit correct en gaat en gaat dirk koerhuis daarmee in tegen de nederlandse inzet om snel afscheid te nemen van fossiele subsidies.

[0:14:26] We gaan er nu over.

[0:14:28] Het zijn eigenlijk twee punten heb ik er uit gehaald. Allereerst of ik het bestaande systeem in stand wil houden. Nee, ik wil de banen in stand houden. Ik wil de rotterdamse haven in stand houden staan een systeem helemaal in stand te houden. Ik wil juist ik heb die handreiking naar de naar de hiervan eraan gedaan.

[0:14:45] Kijken hoe het beste die transitie kunnen inzetten van fossiele brandstoffen naam bio en synthetische brandstoffen.

[0:14:52] Dus ik wil helemaal niet het fossiele systeem in stand houden. Ik wil die transitie inzetten. En nu laat ik dezelfde handreiking naar mevrouw geheugen doen kijken of of we elkaar daar daar kunnen vinden dan de exportkredietverzekeringen. Ik begrijp dat als schepen verzekerd zijn om de nederlandse exportkredietverzekeringen. En ja als je als je onverwachts dat schip niet kan verkopen aan aan een land dat aan die schepen verzekerd horen te zijn. Ik hoor graag van de minister of dat dan niet zo is.

[0:15:24] Maar daar ga ik dan van uit en ik ga ervan uit dat die nederlandse exportkredietverzekering uitbetaald. Ja. En zo niet, dan vind ik dat van andere op.

[0:15:31] We moeten vinden. Die laatste vraag die is meteen doorgeleid naar de minister die last van de inbreng van meneer van raam namens de partij voor de dieren.

[0:15:40] Voorzitter kijken hoe weten we dat die scheepvaart en met name de internationale scheepvaart echt onwaarschijnlijk vervuilend is een van de prachtigste indicatoren. Aardig weetje is dat er bijna twee keer zo vaak bliksem rondom scheepvaartroutes omdat er zoveel roet in de lucht is en daardoor

[0:15:57] dat bliksem aantrekt.

[0:15:59] Want eigenlijk wat schepen, uitstoten en lozen

[0:16:03] blijft buiten beeld en ik denk dat u dit ook niet wist dat die bliksem op die manier zich gedraagt.

[0:16:09] Het blijft uit beeld. De de scheepvaart en het is goed dat we dat in beeld gaan brengen, niet alleen in fysieke zin omdat ze ver in zee zitten, maar ook het beleid van de scheepvaart dat net als de luchtvaart een uitzonderingspositie kreeg in het kyotoverdrag en ondertussen heeft zich een sector ontwikkeld die een gigantische c o twee uitstoot heeft.

[0:16:24] De internationale scheepvaart is de smeerolie globale economie draaiende houdt maar eens een economie van een race naar de bodem ten koste van klimaat en milieu en voor het klimaat deel geldt dat tenminste in voort gepoogd wordt dit binnen de internationale maritieme organisatie te regelen. Maar voorzitter. En dan komt het. Het is al net als in de luchtvaart die mix ligt op een vijftig procent reductie emissie reductie ten opzichte van eenentwintig, vijftig ten opzichte van tweeduizend acht

[0:16:51] en laat in tweeduizend acht. Nou net die uitstoot enorm hoog zijn

[0:16:57] en timo stelt zelf ook dat de uitstoot die twintig, vijftig wel eens hoger kan zijn dan nu

[0:17:02] erkent de minister dat de scheepvaart niet haar bijdrage levert aan het parijsakkoord. En wat doet dat met zijn vertrouwen in de sector.

[0:17:11] Eigenlijk zou je kunnen zijn als je

[0:17:13] het klimaat wil kapot maken met plannen dan dan kun je bijna geen betere plannen verzinnen dan wat de scheepvaart doet met haar verduurzamingsplan

[0:17:22] deelt de minister de mening dat het belangrijk is om te beginnen met het verminderen van doe van hoeveel verscheept wordt en zo niet. Waarom vindt hij dat we dan nog meer moeten verslepen? Aangezien de voor de internationale scheepvaart nauwelijks concrete verduurzamingsplan liggen lijkt ons dat erg onverstandig en ik neem aan dat de minister daar mee eens is overstapt op lng op papier misschien wat duurzamer levert veel methaan lekkage, oftewel overstappen op die of synthetische brandstof onoverkomelijke problemen met zich meebrengt, qua beschikbaarheid graag een reactie op beide punten

[0:17:53] en dan andere manier waarop de scheepvaart het milieu vervuilt. Ik zal een aantal termen introduceren zee, zwaaiend varend ontgassen lozingen gas wassen kolen, resten overboord scheppen gif bijmengen. Het zijn allemaal gedragingen van een sector die de grenzen van leven omgeving en veiligheid overschrijdt. Recent stelden wij hier een grote hoeveelheid vragen over. Dank ook voor de antwoorden. Maar daar bleef het toch een hoop vragen liggen, kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat de nieuwe norm voor gas was alleen geldt voor nieuwe schippers en ook dat deze altijd nog bewust zwavel lozen dat de oceaan verder verzuurd.

[0:18:27] En veel hij zich binnen de wmo inzetten voor nul norm voor zware metalen in waswater.

[0:18:33] Waarom staan we toe? Waarom staan we toe dat in de nederlandse wateren nog stoffen van categorie y uit de marpol annex twee worden geloosd. Het is hetzelfde verhaal als met de de red lijst. Je moet heel goed in die annex duiken om de erachter komen wat er allemaal gebeurt. Stoffen zitten in die categorie die categorie omdat de dien te producenten hessen to item marine research on human health en het kan hier gewoon gelost worden. Voorzitter, hoe kan het dat de ilt de afgelopen jaren geen illegale bijmenging heeft geconstateerd. Terwijl bij follow the money een rechercheur vertelt dat oliehandelaren het eigenlijk altijd fout doen. Graag een reactie.

[0:19:11] Voorzitter van twee in tweeënnegenti zong zonk een roemeens schip met veertienduizend schapen. De toenmalige minister beloofde ons in twintig, twintig de u commissaris daarop aan te spreken. Recent zonk er weer een schip. Dit keer met meer dan vijftienduizend schapen. De vraag is heeft de minister inderdaad de roemeense commissaris destijds gesproken. Wat was de uitkomst. Wat gaat de u doen en wat gaat deze minister doen om zoiets te voorkomen. En als laatste. Waarom

[0:19:38] weigert deze minister zijn nationale bevoegdheden in te zetten om deze sector binnen de grenzen van leefomgeving, klimaat en veiligheid te krijgen. We lezen telkens tot welke consensus men internationaal komt en dat nederland het recht op vrije doorvaart niet wil beperken, maar dat men internationaal tot een consensus komt dat sommige stoffen schadelijke stoffen geloosd mogen worden, wil niet zeggen dat wij dat in onze wateren te accepteren hebben.

[0:20:01] Ik ga ervan uit dat de minister in actie komt op dit punt dankuwel voor.

[0:20:06] Dankuwel meneer van gaan die inbreng namens de partij voor de dieren. Buurvrouw, geachte afgevaardigde kreuger en ze spreekt namens groenlinks.

[0:20:14] Wel voorzitter en ik wil graag een aantal punten maken over de bijmenging van giftige stoffen, over stikstof over varend ontgassen en over de nasleep van de mc zoe en om te beginnen met de bijmenging van giftige stoffen. Daar hebben wij in stookolie. We hebben het al vaak over gehad. Vorige periode ook en het lijkt alsof we amper verder komen legaal en illegaal komen via scheepsbrandstoffen tonnen giftige stoffen in het milieu illegaal via het bijmengen van afval. Het mag niet maar komt nog steeds veel voor omdat de handhaving simpelweg tekortschiet

[0:20:48] en legaal, omdat de normen voor brandstofkwaliteit gewoon te slap zijn. We kunnen veel zuivere brandstoffen destilleren en dat gebeurt ook waardoor blending met allerlei reststromen wordt de kwaliteit weer verlaagd en daarmee de bunkerolie goedkoper en voor die paar centen voor een paar schoenen of een telefoon minder maken we enorme kosten en een enorme impact op het milieu en ik wil eigenlijk toch de minister vragen wanneer komt die nou met een concreet actieplan om dat bijmengen van schadelijke stoffen terug te dringen om echt eisen te stellen aan de stoffen, aan de brandstoffen die in onze havens getankt worden. Wij zijn een belangrijk punker land en laat van echt inzetten op die schonere brandstoffen en ieder geval bijvoorbeeld vrachtwagens diesel kwaliteit dus nagenoeg zwavelvrij of beter nog natuurlijk de jim falls. Alleen danken we de scheepvaart echt verschonen en ook dan kunnen we alleen echt effectieve nox categorie kathie lee sectoren worden geïnstalleerd om de nox emissies tegen te gaan. Voorzitter, ik vraag de minister een concreet actieplan dan voorzitter met betrekking tot stikstof om de afgesproken norm voor stikstofdepositie te halen, moeten alle sectoren, inclusief de scheepvaart natuurlijk forse emissie reductie bereiken

[0:22:08] en hoe dat traject voor mobiliteit voor wegverkeer uit gaat zien is wel duidelijk namelijk oude diesels eruit en zo snel mogelijk overstappen op elektrisch. Maar voor de scheepvaart is dat vooruitzicht echt moeizamer. Een aantal maatregelen zoals de nec ja, zal op termijn helpen de missies terug te brengen. Maar dit gaat heel erg langzaam. Wat is het plan van de minister verder. En hoe gaan we handhaven op de bestaande regels en voor de binnenvaart wordt geld uitgetrokken voor schonere motoren.

[0:22:36] Hoe wordt dit. Hoe kijken we of dit echt effectief is in relatie tot depositie. En hoeveel van de afgesproken evenredige afname moet dan nog op een andere manier worden ingevuld. Ik wil echt een doorkijk van de minister over hoe die stikstof plannen voor de scheepvaart eruitziet en in de verzamelbrief schrijft de minister over de precaire positie van de havens voor nieuwe groene, investeringen in verband met stikstofruimte, en tegelijk weten we dat een aantal van de grootste stikstof vervuilers in de haven van amsterdam, rotterdam en delfzijl liggen. Misschien moeten we toch vooral kijken naar binnen die havens hoe je daar probleem oplossen, bijvoorbeeld door veel strenger te handhaven op de bw regels en echter kijken of die versnelling in de omslag van fossiel naar duurzaam voor de grote nox-uitstoot of die onderdeel van de aanpak kunnen zijn. Heel graag een reactie van minister dan voorzitter, het varend ontgassen.

[0:23:33] Ik begrijp dat er stappen gezet worden tussen de sector lokaal bestuur en de minister en dat lijkt me heel belangrijk en positief om echt tot dat om convenant te komen. Welke stappen. Hoe gaat dat er concreet uitzien hoe snel kan dat gaan en vooral ook wat gaat de minister in zijn deel doen om te zorgen dat er ook echt genoeg gasinstallaties zijn. Dus dat de infrastructuur. Er is en dat we dus ook niet gaan wachten op dat internationale verbod in twintig, vierentwintig. Maar dat we echt zorgen dat we zo snel mogelijk stappen zetten om te zorgen dat nederlandse burgers niet onnodig worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen dan tot slot, voorzitter, want de tijd dringt, zie ik

[0:24:18] met betrekking tot de nec zoe na de ramp van de amnesty zou je weer heel vaak over gesproken in de kamer en is eigenlijk altijd gezegd we moeten zorgen dat de mc zo weer tot op het allerlaatst gewoon verantwoordelijkheid neemt en zorg dat er betaald wordt. Er zijn ook moties ingediend. En nu begrijp ik toch dat er nog steeds schade is aan netten van vissers door achtergebleven zooi dat er nog steeds problemen blijven. Welke stappen kan de minister zetten om te zorgen dat de nrc. Zo je echt gewoon alle schade betaald.

[0:24:49] Dankuwel. Voorzitter daniel was groenlinks

[0:24:53] helemaal naar meneer de groot zeer groot om onze democraten zesenzestig.

[0:25:00] Voorzitter,

[0:25:02] ik wil je graag eerst aandacht vragen voor de drukte op de noordzee. Als je bedenkt dat er tot tweeduizend dertig nog zeventien, honderd windmolens bij moeten

[0:25:13] en we weten ook dat de naar de ramp met is die sorry dat eigenlijk de schepen ook steeds groter worden.

[0:25:21] Dus compliment aan de minister voor het invoeren van de actieve verkeers begeleiding wel nog een vraag is dat alleen het nederlandse deel of is dat ook het duitse deel van de shipping lane lijkt me wel logisch dat het voor het geheel gaat gaat gelden,

[0:25:35] maar we krijgen ook steeds meer berichten over het vervoer van containers op de luiken van andere schepen, omdat de prijzen nu zo hoog zijn. Dus we zouden graag toch een inventarisatie willen van risico's en ook de aanpak en handhaving ten aanzien van dit vervoer. Voorzitter,

[0:25:52] Dan.

[0:25:54] Het ongeluk met de julia a day of het bijna-ongeluk en ook recentelijk in belgië waar waar ook schepen in wind maken kwamen laten ook zien dat er echt gewoon risico's zijn op de noordzee en de minister heeft het in een soort scan over het risico van tien aanvaringen per jaar. Maar de effecten zijn enorm natuurlijk. Je zal maar zo'n passagiersschip in zo'n windmolen terecht komen.

[0:26:23] We hebben de schriftelijke vragen over gesteld, maar het blijft nog onduidelijk. Voorzitter, en we zouden graag dat de minister een onafhankelijk onderzoek doet naar de risico's en impact van een botsing tussen een schip grote zee vaart cruiseschepen met een windturbinepark

[0:26:39] en het tweede waar welke middelen beschikt de kustwacht of anderszins over? Of heeft ze nodig ter bestrijding van een ecologisch of anders een anderszins een ramp. En dat hangt natuurlijk derde punt allemaal samen met de norm die daar gesteld wordt. Wat is nou een acceptabel risiconiveau van een botsing als beleidsdoelstelling die ontbreekt ook nog een gedachte is eigenlijk de noordzee wordt zo druk. Je moet het eigenlijk gaan beschouwen. Technisch en vanuit veiligheidsoogpunt als een aan zijn binnenwater en zo moet je het ook gaan begeleiden.

[0:27:13] Dan de.

[0:27:15] Passagiers dan de de plezier schepen op de noordzee.

[0:27:19] Deze van meneer coureurs.

[0:27:21] Een vraag wat ik hoor. D zesenzestig een aantal keer waarschuwen voor schepen die op een op een windturbine kunnen kunnen botsen. Wat ik me dan afvraag die schepen varen er al een poosje. De windturbines zijn net aan het plaatsen. Misschien is dit dan het debat. Om die vraag te stellen, moeten we dat niet bij beter in wenen is het kader bad doen want als d zesenzestig zo bang is dat de schiphol op een windturbine vaat. Misschien moeten we daar dan niet de windturbine plaatsen. Wat wil zeggen dat het niet wil dat er geen windturbines geplaatst worden. De noordzee. Maar als het zon gevaar oplevert. Daar zouden we ook naar kunnen kijken.

[0:27:54] En voor de mensen die thuis niet weten is het staat voor economische zaken en klimaat is een andere commissie de maakt niet uit. Meneer de groot.

[0:28:04] Voorzitter is natuurlijk wat een vreemde vraag. Want je zult naar een integraal beleid en de zijn moet en deze minister is verantwoordelijk voor de veiligheid op de noordzee voor de scheepvaart en is nu eenmaal een feit dat er heel veel wind op zee gaan doen. Denk dat wij gelukkig mee mee kunnen zijn, want daarmee kunnen we de energietransitie gaan doen maar dat betekent ook wel extra uitdaging, niet alleen voor vissers, maar ook voor voor grotere steeds grotere passagiersschepen.

[0:28:29] Want ja wat doe je met de storm waar je bijvoorbeeld niet dwars op de golven wilt gaan liggen maar een storm even uitrijden. Nou daar is steeds minder plek voor. Dus het is juist aan deze minister vragen om daar een integraal veiligheidsbeleid voor te gaan ontwikkelen, zodat je juist die windmolenparken op een goede manier kunt verder kunt vormgeven.

[0:28:50] Merkel reist. Ja ik lig je eigen is niet echt een amstel vraag. De vraag is als het die die of een de maar mijn uitgangspunt is die schepen die varen er al

[0:29:00] en die windturbines gaan er nu geplaatst worden. Als het zo gevaarlijk is, moeten we dan misschien zeggen van niet niet op die ene plek waar het schip vaten die windturbine maar ergens anders.

[0:29:11] Meneer de groot voorzitter, die die windturbines worden niet in de shipping lane geplaatst. Dus dat dat misschien ter geruststelling. Ik geloof ook dat niemand dat van plan is. Maar je wilt als schip de ruimte hebben zeker bij grote stormen.

[0:29:27] Dus daar zul je dus in toenemende mate zul je mee te maken krijgen. Zul je dus andere veiligheidsmaatregelen moeten nemen

[0:29:34] om.

[0:29:36] Ongelukken te voorkomen,

[0:29:38] U wilde erover de pleziervaart.

[0:29:40] De pleziervaart. Ja. De categorie. Ik vraag dit voor een vriend heb je op de noordzee natuurlijk ook veel zeilers en ook de bruine vloot en de doorvaarbaarheid, voorzitter van windmolenparken. Dat is echt een rommeltje bij denemarken mag het wel bij bij duitsland wachten onder voorwaarden. Nederland heeft worstelen weer een andere aanpak dan voor de voor ijmuiden en en de belgië mag het niet. De engelse mag u wel. Het is gewoon echt niet te doen. Communicatief. Dus de eerste vraag is wilt u dat gaan afstemmen en de tweede is. We hebben natuurlijk ook een prachtige bruine vloot als als nederland en dat die schepen zijn doorgaans ook groter dan vierentwintig meter. Maar dat zijn wel schepen die die kunnen gewoon om een als draaien zal ik maar zeggen. Die kunnen ze zonder sleepboot ook functioneren op het op de waddenzee bijvoorbeeld daar.

[0:30:32] Dus.

[0:30:33] En marine heeft dat ook al uit ge aangetoond dat dat ook ook het geval is. Dus

[0:30:40] en ze voelen zich niet betrokken. Dus dat in het noordzeeakkoord wordt eigenlijk indirect betrokken. Dus is de minister bereid om dat beleid gewoon op te gaan lijnen met andere lidstaten om die doorvaarbaarheid te verbeteren en wat eigen doorvaarbaarheid ook medegebruik en de derde vraag is van zou u de vertegenwoordigen, zoals de baby zet het watersportverbond en belangenclubs ook voldoende ruimte willen bieden om ook echt aan te schuiven bij dat noordzee

[0:31:08] akkoord of noordzee overleg

[0:31:10] dan de verduurzaming van de scheepvaart. Sgp vroeg het ook al en en de wd. Iedereen vraagt er eigenlijk om.

[0:31:18] En ja de de vraag is ook wil de minister de sector actief gaan ondersteunen bij de nationale groeifonds. Aanvraag zal ze eigenlijk ook in de luchtvaart is gedaan

[0:31:28] dan fit voor fifty.

[0:31:30] Er is nog een vraag van meneer van raam.

[0:31:33] Het hangt wel aan op het verhaal wat hiervoor gingen de risico op botsingen en dat dat toeneemt. Maar één van de risico's op botsingen is ook omdat de motoren.

[0:31:42] De uitvallen als.

[0:31:45] Teveel gif of rotzooi bij gemengd. En misschien komt d zesenzestig weer de grote op dat punt hoe hij staat tegenover het veel strenger aanpakken van het bij mening

[0:31:56] van van van brandstoffen gif afvalproducten, noem maar op

[0:32:02] want dat verhoogt ook het risico op motor uitvallen dus graag een reactie. Maar misschien komt er nog in zijn bijdrage over duurzaamheid,

[0:32:09] Meneer de grote ik had daar geen geen bijdrage over. Maar ik heb goed naar de partij voor de dieren en groenlinks geluisterd die daarbij de voor mij terecht voor de handhaving daar aandacht vroegen en dat lijkt mij blijkbaar heel logisch om om daar streng op toe te zien.

[0:32:29] Ik was bij de fit voor fifty. Fijn meneer de groot.

[0:32:31] Tijd zit er in principe op de officiële tijdens de krijgen nog iets gezellige tijd blessuretijd was alleen maar als hij allemaal een paar zinnen kunnen doen. Dan ben ik de dankbaar.

[0:32:39] Oké dan. Bij de vervanging van van de rijkste vloot van de rijkste rederij gaat de minister uit van proeven technology. Dat is eigenlijk gewoon zonde want is de minister bereid om daar ook wat meer toe te staan,

[0:32:52] want juist als launching customer kun je dus toch wel met technieken die eigenlijk net bijna klaar zijn toch de sector en ook het nederlandse bedrijfsleven ondersteunen en tot slot. Voorzitter, dankuwel ook de verzekering van die vuil watertanks. Wanneer komt dat nu een keer want het is eigenlijk heel goed te doen. Ik heb ook wel ideeën daarover maar gaat de minister daar mee verder. Misschien is er voor twee of drie procent van de schippers een probleem maar die kunnen dat met goed zeemansgraf en een mooi logboek wel de oplossen dankuwel.

[0:33:24] Dank voor uw inbreng, maar er zijn ook diverse collega's u nog iets extra spreektijd willen gunnen. Allereerst mevrouw.

[0:33:31] Dank u wel. Voorzitter, ik was benieuwd. Ik heb een specifieke vraag gesteld over de stikstofaanpak met betrekking tot de safe scheepvaart toch vanuit het idee dat alle sectoren moeten leven om onze stikstof doelen te halen en ik ben heel benieuwd hoe deze zestig naar kijkt.

[0:33:47] Meneer, de groot.

[0:33:49] Nou daar is d zesenzestig het helemaal mee eens. Dat hebben we ook. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren. Het zat zelfs al in de vorige stikstof werd met walstroom en zorgen dat die schepen daar tenminste volg mij ook mee bezig. Maar ik sluit mij. Ik leid die vraag ook door, maar ook als je nog met scherpere brandstoffen gaat werken. Ja dan heb je de verzuring ook tegen te gaan op andre andere manier.

[0:34:14] Meneer stoffig?

[0:34:16] Sorry, mevrouw had ik nog een vraag. Sorry.

[0:34:20] Dank u wel. Voorzitter, dus er moet gewoon een concreet stikstof plan komen ook voor de zeescheepvaart en de vraag is eigenlijk een beetje. Ik hoor de heer de groot zeggen over dat bijmengen van die van die giftige stoffen bij stookolie van nou we moeten normen handhaven. Maar het probleem is vooral eigenlijk dat we gewoon te slappe normen hebben dus eigenlijk te makkelijk zeg maar vervuilde brandstof toelaten, zouden we niet als nederland juist strengere normen moet stellen.

[0:34:48] Meneer, de groot.

[0:34:51] Ja dat is altijd een hele lastige. Ik ben het in principe mee eens. Maar ik hoor ook graag hoe je dat dan in europees verband doet want anders gaan die schepen ook ergens anders heen dan schiet je niks mee. Op die tanks zijn groot. Maar je ziet ook wel dus dus te zijn ten aanzien van zwavel nieuwe normen gekomen en dat was echt nodig ook want je zag bij windstil weer echt gewoon een geheel achtige dampen. Bovendien shipping leens hangen en dat slaat toch ergens een keer neer in de zee of op.

[0:35:17] De duinen,

[0:35:20] Was om gekregen en in stoffig.

[0:35:24] Dank u. Voorzitter, mooie bijdrage van d zesenzestig met betrekking tot de vloot vervanging bij de rijks rederij

[0:35:31] en ik begreep ook dat d zesenzestig, net als de sgp opzichte van toe als launching customer doe daar ook specifiek wat. En

[0:35:41] kijk ook naar een stukje verduurzaming innovatie. Ik heb heel concreet. De minister een vraag gesteld of hij voor de begrotingsbehandeling van dit najaar een concreet tijdpad en een voorstel van meer jarige financiële dekking naar de kamer wil sturen

[0:35:52] en begrijp ik het goed dat

[0:35:56] als bijlage wanneer de grootste hoor dat hij die vraag ook mede ondersteund richting de minister.

[0:36:01] Groot,

[0:36:03] Ja voorzitter vind ik een hele goede vraag. Want je kunt natuurlijk zeggen van naja. We doen alleen proeven, technologie en het geld is nog moeilijk begrijp ik ook maar ja. Vanuit d zesenzestig zeggen we ook van begin maar begin nou maar. En zorg dat je wel een visie hebt op welke brandstoffen en en technieken zien wij als kansrijk. Want dat ontbreekt nu en dan val je terug op proeven technology en met waterstof of nou laat mij ook niet zo heel veel uit. Maar ga met kansrijke technologieën of misschien in het beginstadium met hybride technologieën, zodat je toch nog de zekerheid hebt van of de bedrijfszekerheid hebt

[0:36:41] dus die oproep ondersteunt volledig voorzitter.

[0:36:45] De stof,

[0:36:46] Prachtig. Ik zou zeggen aan de meester

[0:36:49] grijp uw kans. De kamer steunt u onder het niveau van grote delen. Om dit te doen. Dus een mooie samenwerking tussen sgp en d zesenzestig op dit vlak.

[0:36:58] De coureurs. Het is het is een feestdagen.

[0:37:00] Deze sluit zich daarbij aan had ik ook al gezegd. Ja ik hoor d zesenzestig zeggen dat. Hoezo. Goed dat dat dat verkeersmaatregelen op de noordzee. Het nederlandse deel moet worden opgeleid met andere landen.

[0:37:14] Ik heb er niet echt een argumentatie bij gehoord. Het enige wat ik me afvraag is deze zestig ook voorhand dat dat een verkeersmaatregelen opleiden met duitsland. Kijk even naar de maximumsnelheid. Dus ik vraag me even af hoe d zesenzestig. Daarin staat.

[0:37:27] Meneer, de groot.

[0:37:29] Ik zou het op zee zeker doen want er staan geen bordjes daar en dus ook geen grensovergang. Dus dus het is wel heel fijn dat je daar de maatregelen op elkaar afstemt.

[0:37:39] Natuurlijk moet een goede kapitein. We weten precies waar hij is maar het is wel heel logisch omdat om dat te doen om ook vanuit veiligheidsoverwegingen.

[0:37:49] Meneer koenders. Niet. Meneer van vooraan.

[0:37:53] Dank u wel. Voorzitter, ik heb dezelfde vraag die ik

[0:37:56] ook hier koelhuis stelde dat ik ook aan de heer d zesenzestig stellen. Ik hoop dat ik eigenlijk een ander antwoord krijg.

[0:38:05] Het gaat namelijk om die internationale scheepvaart die eigenlijk ook ontsnapt is net als de luchtvaart aan alle afspraken die heeft zich de uit gelobbyd die onttrekt zich een beetje aan het gezicht en moet het daar

[0:38:18] schijnwerper opzetten. Dat doen we nu ook

[0:38:21] maar het begint ook met de vraag van hoe die.

[0:38:24] Dat.

[0:38:25] Impliciete groei denken van van de scheepvaart en meer containers meer havens aanleggen meer spullen verslepen en ben nieuwsgierig hoe d zesenzestig daar naar kijkt, moeten we ook niet kijken wat wat is de grens en we weten eigenlijk al dat die grens overschreden zijn moet ook niet een beetje terug

[0:38:43] terug naar dat

[0:38:46] de terugkomen van dat eindeloze groei denken en en deze zes heeft hele goede stappen gemaakt en met de verkleining van de van de veestapel heel succesvol.

[0:38:55] Geen luchtvaart zijn we bij de eigenlijk terugbrengen naar grenzen van ander type economie en hoort daar ook niet het aanpakken bij van van de internationale bevordering van de scheepvaart. Dat dat we ook daar een beetje van af. Want die lange ketens in stand houden die gebaseerd op uitbuiting van de aarde van mensen. Het is goedkoper om iets in uit china te laten halen dan om de hoek te kopen. Dat soort stappen eigenlijk zou het mooi zijn als we daar en die in die in die halleluja stemming die we nu allemaal hebben in de verduurzaming van de het scheepvaart park van de van de overheid. Dat wilt ook internationaal trekken en vinden wij dan ook d zesenzestig aan onze kant.

[0:39:32] Meneer,

[0:39:32] Dat is nogal een vragen. Heeft u even jij. Je ziet ook vanuit d zesenzestig natuurlijk wel steeds meer de schaduwkanten van van de wereldhandel en het is inderdaad de vraag of wij

[0:39:43] de de stranden op terschelling moeten laten overstromen met my little ponies, omdat we ze allemaal uit china willen willen betrekken en tegelijkertijd is het de realiteit. Maar je ziet naar oekraïne wel een discussie toch over wat wat willen we je ziet naar aanleiding van internationale handelsverdragen waar wij toch altijd wel een open blik houden, toch een grotere aandacht voor ook duurzaamheidsaspecten

[0:40:08] ook aan de europese grens steeds meer over bijvoorbeeld dat er geen producten meer mogen worden geïmporteerd waar ontbossing bij gepaard gaan. Dus je ziet een aantal hele goede ontwikkeling die d zesenzestig ondersteunt de zou willen versnellen om vanuit nederland als eiland te zeggen nou we gaan die wereldhandel, maar een beetje stoppen. Dat lijkt me bijna onmogelijk.

[0:40:28] U hebt geen interrupties mee. Meneer. Die wil. Ik ben sportief zijn het dat u

[0:40:34] dit zijn hele preken die auto en u prada non uit het klooster, maar alleen maar alleen de. Ik wil het nu doen omdat er maar weinig kamerlid het dan echt kort en puntig alsjeblieft, want het is niet sportief naar andere kamerleden.

[0:40:44] Dan nog naar het klooster praten. Lijkt me een heel leerzame bezigheid en kijk.

[0:40:52] Dan is het kennelijk al heel goed gelukt bij anderen.

[0:40:55] Dit telt niet voorzitter,

[0:40:59] Nee. Kijk wat de groot doet dat ik zou willen vragen. Doe dat dan niet want niemand zegt dat we een einde willen maken aan de aan de wereldhandel. De partij voor de dynamiek. Het gaat erom dat die dat dat het door die doorgeschoten groei gedacht dat we die terugbrengen in de grenzen en en daar hoor ik die grote wel goede dingen over zeggen maar dat zou mooi zijn als we dat kunnen versterken, want het is uit een prachtig voorbeeld haalt diana marlies het podium bij terschelling. Wij hebben het over of

[0:41:25] en niemand heeft het over het stoppen van wereldhandel, maar wel binnen de grenzen van de planeet brengen en dan dan betekent dat dat dat minder.

[0:41:32] Moet worden,

[0:41:34] Meneer de groot. Nee, helemaal mee eens. En daar daar daar moeten we van dag tot dag gaan werken en wat betreft de nonnen uit het klooster misschien toch even naar de de sgp van op zo'n feestdag kan je misschien ook daar dan wat aandacht aan besteden. Dan kunnen ze misschien lid worden. Dat is misschien dan hebben we twee vliegen in één klap.

[0:41:51] Meneer stoffen.

[0:41:54] Als ons beginsel programma dagen onderschrijven, dan is er volgens mij geen enkel probleem om lid te worden. Maar dat moet wel beginsel onderschrijven want daar zit meer op inhoud een uurtje dat het was uitlokking. En voordat je mocht even reageren. Ja ja ja. Veel nonnen die er nog zijn stem op de sgp.

[0:42:12] Maar er zijn inderdaad steeds minder nonnetje salarissen van die ook al zijn. Er zijn ook steeds minder zeezoogdieren en ik weet dat meneer de groot komende zomer vastgelegd op de zee te zijn zijn en mocht die een se zo dicht tegen komen. Dan mag je mij verblijden als thuisblijven of een zeemeermin of variant tegenkomt dan mag je altijd een foto sturen van de achterblijvers. We gaan schorsen tot de kan de staat of de minister zich voorbereiden. We gaan vroeg ze tot negentien uur, zeven uur. Tot zometeen

[1:02:03] ik open het commissiedebat maritiem wanneer stoffig die moet zich helaas laten verontschuldigen omdat hij een nog een debat over de voorjaarsnota zoals dat heet. Dus die kon niet meer terug wordt wel waargenomen. De meneer vooraan die verwacht ik wel dadelijk nog terug marokkanen niveau beginnen en ik wil aan de minister vragen of hij met bepaalde blokjes werk, zoals bijvoorbeeld pleziervaart

[1:02:26] de bruine vloot of noem maar op want dat wil ik iedere keer aan het einde van zijn blokje wil ik de leden de kans geven om een van een vier interrupties,

[1:02:34] De bewijs.

[1:02:35] Voorzitter, dankt de moet ik u teleurstellen, want het was zo variëteit aan vragen dat ik maar gewoon de vragen of de thema's langs. We lopen in de volgorde waarin ze aan de orde zijn gekomen.

[1:02:45] En dan begin ik bij het eerste onderwerp wat genoemd werd door de stoffen en later ook door de koerhuis en andere de rijks rederij

[1:02:55] de toezegging die gevraagd werd van of ik nog dit jaar voor de begrotingsbehandeling een concreet tijdpad met meerjarige dekking kan leveren. Dat kan ik niet. En dat heeft met een paar dingen te maken. Ik heb recent ook een brief gestuurd over het vervangen van de flowers of is ook zo dat niet de vloot niet van de een op de andere dag vervangen hoeft te worden. Maar daar is nog geen meerjarige financiële dekking voor naar huidig inzicht zou daar ongeveer een miljard euro mee gemoeid zijn die

[1:03:24] niet in de start nota van dit kabinet zat opgenomen.

[1:03:29] Nu is het ook zo dat om het resterende deel van de vlootvernieuwing hebben zijn in twintig, twintig begonnen met het eerste deel van de vloot vervanging. Dat moet leiden tot de bouw en oplevering van een drietal meet vaartuigen en de voorbereiding en aanbesteding van twee series van multi multi purpose vaartuigen. Maar om het resterende deel van de vlootvernieuwing in gang te zetten, te zetten, moeten de plannen ook eerst nog verder worden uitgewerkt en en zijn er, zoals gezegd forse budgetten nodig

[1:03:55] en die moeten we met vier opdrachtgevers vinden niet alleen het ministerie van ing, maar ook defensie cnv en fnv kan nog geen toezegging doen over het moment waarop we over de volgende stap in de vlootvernieuwing beslissen. Maar zodra er duidelijkheid over is. Informeer ik uw kamer daarover. Daarbij zie ik de rijks rederij. Zeker als launching customer en na afronding van het vervanging programma moet de vloot vanzelfsprekend, vanzelfsprekend volledig verduurzaamd zijn en de rijks rederij die stimuleert ook de ontwikkeling door zelf pilot projecten met duurzame aandrijft technieken uit te voeren en het doel van die pilots is om de resultaten daarvan ook later dan weer bij volgende tranche van de vlootvernieuwing te kunnen toepassen.

[1:04:39] Er is een interruptie van meneer de groot. Want nu er geen blokken zijn. Laat ik de kamerlid ook gewoon tussendoor schieten.

[1:04:47] Voorzitter, de minister schrijft ook in zijn brief dat hij die floot duurzamer zal zijn dan nu. Maar ja dat is eigenlijk een logisch gevolg van de ontwikkelingen in diesel techniek alleen aldus wat ik eigenlijk mis bij de minister is er toch een visie van na welke technologie is hij dan bereid om een zetje te geven, al dan niet in hybride vorm

[1:05:08] want anders blijft het toch wel een erg een pas op de plaats en jaar misschien een diesel met een met een lucht was er of iets. Hoe heet zo'n ding erop.

[1:05:17] En dat zou toch erg jammer zijn. Zeker voor de nederlandse economie.

[1:05:20] Meneer de minister. Nee, dat de vanzelfsprekend dat uitgangspunt. Dat delen. Ik heb alleen niet vandaag nu die visie omdat we juist bezig zijn met die planvorming voor de volgende stappen van de van de vlootvernieuwing heeft er ook mee te maken welk type vaartuig op welk moment aan vervanging toe is wat de best beschikbare technieken daarvoor zijn maar vanzelfsprekend in de uitwerking van die plannen neem ik ook het verzoek van van de eerder grote mee om dan ook inzicht te bieden in hoe gaan we dan om wat zijn dan op dat moment de meest duurzame technieken en voor welk type vaartuig worden die gebruikt.

[1:05:51] Die die april binnen meneer de groot u nog niet helemaal meneer de grote.

[1:05:56] Want wat deze mensen met goed naar luisteren dan toch over de best beschikbare techniek op dat moment beschikbaar zijn. Maar dat gaat voorzitter om de net niet nog net niet best beschikbare technieken. Dus dan moet je toch nog een stapje verder gaan en een klein beetje iets iets meer durven.

[1:06:14] Meneer de minister, dat de ik heb net al gezegd na vervanging moet die vloot volledig verduurzaamd zijn. En dan dan moet je ook die extra stap verzetten. Dus vergeet van met. Ik ben het eens.

[1:06:26] Ik knikte tevreden,

[1:06:27] En dan werd er ook nog gesuggereerd van de de de opdrachten moeten dan ook naar nederlandse bedrijven. Helaas is dat op basis van de aanbestedingswet tweeduizend twaalf niet mogelijk om in de specificaties van de opdracht een bepaalde herkomst voor te schrijven van de producten die worden toegepast in de aanbesteding.

[1:06:50] Dus bij aanbesteding zijn we gehouden om ons te beroepen op kwaliteits, gestuurde gunningscriteria, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie en duurzaamheid. En indien een buitenlandse producent die kwaliteit kan leveren, kan de winnende inschrijver gebruik maken van die producten.

[1:07:05] Dan vroeg de heer stoffer naar de piraterij niet alleen in de golf van aden. Maar die doet zich ook voor in de golf van guinee is er een van tevoren vast dat over de inzet. De collega, minister van i j en v gaat zij heeft ook al eerder aangegeven dat dit vooralsnog niet aan de orde is in de golf van guinee en het type de problematiek van piraterij binnen die kustwateren. Daar bieden de vessel protection detachements nog gewapende particuliere beveiligers. Een oplossing

[1:07:40] voor de bescherming van koopvaardijschepen in de golf van chinezen andere beveiligingsmaatregelen nodig, bijvoorbeeld konvooi varen, betere uitwissen, informatie, uitwisseling en signalering en er lopen verschillende initiatieven in u een internationaal verband waar kuststaten bij betrokken zijn in nederland praten ook over mee.

[1:07:58] De heer stoffen vroeg ook naar de model shift of eigenlijk naar de zijn zorg dat model shift dat dat zeg maar het verdwijnen van kleine schepen negatieve invloed heeft op de model shift

[1:08:13] en of dat wil voorkomen dat het kort is het antwoord. Ja, ook aan gerefereerd in de brief over de toekomstvisie op de luchtvaart

[1:08:22] en ik kom hier de ik kom je ook op terug in de brief over model shift en ook in de brief toekomstvisie voor de binnenvaart

[1:08:33] en in die toekomstvisie ga ik straks ook nader in op wat nodig is voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenvaart, zodat een omgekeerde model shift zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Beide brieven, zowel over de model shift als over de toekomstvisie. Voor de binnenvaart. Ontvangt u in het najaar.

[1:08:49] Dank voor de toezegging. Dat wordt meteen genoteerd door onze gevierd en weet ook dat een stoffen. Ik heb gezegd die wordt waargenomen door zijn linker en zowel rechterhand geen zo ken ik hem.

[1:09:02] De heer stoffen die die had wel intrigerende vraag door ook aan te geven of via waarom kan ik de redenering rond de ligplaatsen niet omdraaien omdat de binnenvaart ook behoefte heeft aan flexibiliteit, en ik heb begrip voor de wensen vanuit de sector wensen over transparantie, flexibiliteit uniformering en met wat ik heb aangegeven in de recente brief aan de kamer kon ik ze ook tegemoet. Maar de belangrijkste conclusie uit de proeven was uit beide proeven was dat er in beide proefperiodes nauwelijks langer is gelegen. Dan kun je twee kanten op redeneren die van de heer stoffen namelijk. We gaan het toch structureel aanpassen. Dat moet dan wettelijk geregeld worden, bijvoorbeeld via het binnenvaart politie reglement en het rijnvaart politie reglement,

[1:09:46] maar ik heb meer voor de pragmatische weg gekozen. Gezien de lage structurele behoefte vanuit de sector lijkt me dat onnodig en kom ik aan de wensen tegemoet door een uniforme en heldere uitvoeringspraktijk, waarbij we coulance kunnen toepassen. De toegepaste coulance kan per ligplaats verschillen op dit moment. Dat is niet handig en daarom zullen we in overeenstemming of in afstemming met de sector een afwegingskader opstellen dat gewoon heel duidelijk handhaven handvat biedt voor de handhaving van die drie keer vierentwintig uurs regel door rijkswaterstaat en ook wanneer daar coulance op kan worden toegepast. Het lijkt me wel zo'n pragmatische route. De heer stoffen haalde het rapport aan en stelde dat bijmengverplichting niet ingevoerd mogen worden zonder eerst helder te krijgen hoe het veilig toegepast kan worden

[1:10:37] en daar antwoord ik hem op dat er voorlopig ook niet dergelijke verplichtingen worden ingevoerd. Juist zo komt dat ook dat men onderzoek waardevolle informatie oplevert lied over ook nog een aantal vragen onbeantwoord en daar zijn met diverse stakeholders gesprekken over gevoerd

[1:10:55] en daaruit volgt het beeld dat het ook mogelijk moet zijn om met de sector afspraken te maken over biobrandstoffen die wel veilig door de binnenvaart kunnen worden toegepast

[1:11:05] en ik acht het mogelijk om die afspraken te maken en wil de komende maanden met alle betrokken partijen die afspraken vormgeven. En dan zal ik u daar dit najaar nader over informeren.

[1:11:16] De voordeur. Want de luisteren vaak minder ter zake deskundige mensen die vollenhoven staat van nederlandse norm en en vandaag dat ik er even zeggen want dat vinden mensen vaak fijn om te weten want niet iedereen kan er ook een twintig opzoeken. Bedankt. Meneer. De minister is gedocumenteerd.

[1:11:33] Voorzitter mij weer geholpen bij het vinden van de juiste

[1:11:37] term voor de afkorting. Dank

[1:11:40] de katalysatoren waar de heer stoffen van goed begrepen heeft dat de voor schone motoren veel belangstelling is. En nee verkocht zou moeten worden. Terwijl bij katalysatoren dat andersom is

[1:11:55] om die reden is er ook al een schuif geweest in het budget waarbij er vanaf september voor motoren tien miljoen euro extra beschikbaar is. En ondertussen blijft de belangstelling voor die katalysatoren inderdaad achter precieze oorzaak daarvan is niet bekend, maar samen met de minister van lhv zijn we in gesprek over de vraag of het bedrag voor katalysatoren ook voor motor, vervanging en roetfilters kan worden ingezet. Dat geldt voor de katalysatoren komt namelijk van ellende v in het kader van de structurele aanpak stikstof reductie, maar we willen dus eigenlijk gewoon wel die beweging maken

[1:12:33] en proberen ondertussen ook nog wel de erachter te komen. Wat nou maakt dat de vraag naar die katalysatoren achter blijft.

[1:12:39] Daarmee hebt u een optie uitgelokt bij meneer van gaan?

[1:12:44] Jij bent een van de oorzaken zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is waarom die vraag achterblijft omdat je een katalysator in de ketel zet

[1:12:52] dat stelt ook wel wat eisen aan de gasten die daar ingaan.

[1:12:56] En hoe gevoeliger die katalysator hoe beter die werkt. Hoe eigenlijk kun je niet meer al die rotzooi erbij gooien

[1:13:04] en want dan gaan die katalysatoren van stuk en dat zijn dure dingen en is de minister bereid om in zijn.

[1:13:10] Ik begreep dat hij daarom een brief op

[1:13:12] openging om dat aspect te onderzoeken, want er is nu zoveel. Er zijn zoveel aanwijzingen al jaren.

[1:13:21] Over die bij me.

[1:13:22] En dit zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Je kan niet

[1:13:27] rotzooi bij mengen en die kans te horen dat aspect meenemen.

[1:13:32] Van die was er niet. Die brief konden de najaar heeft.

[1:13:36] Meneer de evalueren die regeling nu samen met tv kijken we ook wat maakt dat die vraag naar katalysatoren achterblijft. Ondertussen besteden we een deel van het geld aan schone motoren en dit nemen die precies dit nemen we mee. Wij willen dat zelf ook weten.

[1:13:50] Dank u wel. Meneer de minister kan verder gaan.

[1:13:53] De heer koerhuis die vroeg naar de

[1:13:59] de rotterdamse haven en of alle modaliteiten meegenomen worden ook wel stroom infra et cetera in het nationaal plan energiesysteem

[1:14:10] korte antwoord is. Ja. Alle modaliteiten worden meegenomen

[1:14:14] voor duurzame biobrandstoffen, voorziet de duurzaamheidskader bio grondstoffen in een groeipad voor de inzet van biobrandstoffen in de verschillende vervoersectoren. Voor de inzet van waterstof en synthetische brandstoffen wordt samen met ez kaart gewerkt aan het nationaal plan energiesysteem. Daar leveren we vanuit de ind ook import input voor de sector mobiliteit en daarin wordt ook de input voor de benodigde walstroom infrastructuur meegenomen. Maar het korte antwoord is alles loopt mee in dat goede pad voor de haven in twintig, vijftig en zijn aanvullende vraag was naar accu's van schepen en walstroom infrastructuur of we die ook kunnen inzetten om zonne en windenergie op te slaan, zodat het op het juiste moment weer bruikbaar is. En ja, daar waar mogelijk doen we dat het is inderdaad belangrijk om deze kans ook te benutten. Batterij containers die nu in de binnenvaart voor de voortstuwing geintroduceerd worden. Die lijken hier zeker voor ingezet te kunnen worden en dat is ook het doel van het project zero emission services, waaraan onlangs een bijdrage uit het nationaal groenfonds is toegekend. Accu's worden op dit moment nog niet veel ingezet bij walstroom installaties, maar ook dit kan gaan veranderen. Ook hier liggen mogelijkheden. Kortom, het zijn interessante ontwikkelingen die de maatschappelijke meerwaarde van walstroom en elektrisch varen verder kunnen vergroten en ik ben dan ook graag bereid om in overleg met de sector te bekijken hoe dit verder zoveel mogelijk kan worden benut

[1:15:42] in het noordzeekanaalgebied. Daar wees de heer koerhuis op de houtrook polder en wat daar de stand van zaken is.

[1:16:02] Even kijken naar je eerst even over de aanpak die we die we in het noordzeekanaalgebied voornemens zijn daar van het noordzeekanaalgebied is een no fix gebied gemaakt. Dat is onderdeel van de

[1:16:15] de nationale omgevingsvisie. Maar dan met de ex van executie dus uitvoering. De oude novi gebieden

[1:16:21] in dat in de aansturing van het fx gebied komen de integrale en complexe uit opgave van ruimte voor woningen en haven samen.

[1:16:30] Het belang van de haven en de daarmee samenhangende watergebonden. Watergebonden bedrijvigheid krijgt daarin ook de nodige aandacht en dat betekent dus ook goed kijken hoe het met elkaar in overeenstemming bestemming te brengen is, want ook bedrijf in de haven die zullen perspectief en zekerheid moeten hebben, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

[1:16:52] Dus dat is eigenlijk een soort integrale aanpak om woningbouw haven en stad. Ik zeg maar even op z'n rotterdams hand in hand te laten gaan met haven uitbreiding een extra havenbaai bekken in de houtrot polder kan hiervoor in beeld komen en dat draait mee in de milieu ruimtelijke no fx onderzoeken die onder leiding van de provincie noord-holland voor het betreffende gebied gemaakt worden.

[1:17:14] De meneer,

[1:17:16] Nou ja.

[1:17:17] Daar waar de heer koelhuis buiten de microfoon terecht vanuit zijn punt zegt da's mooi, zegt zijn voor die dat is helemaal niet mooi want die houthakker. Een van de laatste nog overgebleven polders in dat gebied.

[1:17:31] En als je doordat industrie

[1:17:34] het gebied

[1:17:36] rijdt loopt fietst

[1:17:37] dan zie je gewoon een uitgestrekte vlakte die nog uitgaat van een soort industriebeleid van van vijftig jaar terug heel ruim opgezet. Die gebouwen zijn ervoor dertig jaar neergezet. Geen enkel duurzaamheid respect in die gebouwen.

[1:17:50] Dus is de minister het niet met de knaagdier eens dat je gaan we eens kijken wat van industrie daar nodig is. We hadden het net over de noodzakelijke krimp van al die

[1:17:59] activiteiten om binnen de grenzen van de planeet te blijven. Het duurzaam die gebouwen neerzetten

[1:18:07] en dat had ook een aspect is

[1:18:10] en dat meegeven aan de provincie

[1:18:13] want die houdt haar polder nogmaals, is het laatst zo'n beetje de laatste polder die daar nog over gebleven is.

[1:18:17] Meneer de minister,

[1:18:20] Ik kan ik kan niet afdoen aan het antwoord wat ik net al gaf kan niet helemaal de cool en de geit sparen tegelijkertijd ook als je kijkt naar de vraag van bedrijven in die regio. Dan gaat het ook in de toekomst om bijvoorbeeld bedrijven die zich inzetten voor circulariteit. Dus dus een deel van de van die ontwikkeling die de heer van raam schetst. Dat zal zeker uit die onderzoeken komen en daar waar het milieutechnisch niet kan. We laten nu die milieu, milieu ruimtelijke onderzoeken doen. Dus dan zullen ook dat soort aspecten uit die onderzoeken blijken. Maar in dat opzicht om zowel de eer van radar zeer koerhuis te sparen, zou ik zeggen. Laten we even wachten op wat uit die onderzoeken komt en wat de behoefte en de noodzaak in dat gebied is

[1:19:02] de.

[1:19:05] Meneer coureurs u vertegenwoordigt de koning. Denk maar aan de geiten. Inderdaad meneer coureurs.

[1:19:13] Ja.

[1:19:15] Laat later vergelijking is het midden over. Niet echt niet de laatste polder van nederland. Hoe de polder stemming van de van raam. Ik heb de ministers scherpe luistert. Hij zegt kan in beeld komen.

[1:19:27] Dat is al een heel mooi antwoord. Ik heb liever dat die in beeld is zeg maar of in beeld is gekomen.

[1:19:33] Maar mijn vraag was eigenlijk de minister voet gesprekken in de metropoolregio amsterdam

[1:19:38] over allerlei infrastructurele problemen. Daar zou hij de houten polder op tafel willen leggen. Dat is de vraag.

[1:19:47] Meneer de minister,

[1:19:51] Ja ja de de de houten polder draait mee in die milieu ruimtelijke onderzoeken. Maar die gebeuren onder leiding van van noord-holland

[1:20:01] en kan in beeld komen dat dan heb ik het meer over de volgende stap dat als het daaruit blijkt dat het nodig is. Ja, dan is die in in beeld. Maar hij ligt op tafel.

[1:20:09] Ja.

[1:20:11] Dankjewel.

[1:20:12] U kunt de beantwoording vervolgen.

[1:20:13] De niet eu zeehavens en de bilaterale verdragen waar de heer koerhuis naar vroeg.

[1:20:23] Dat is in de laatste transporttrein niets aan de orde geweest, maar ik zal dit wel na de verkennen bij de europese commissie de bevoegdheid om bilateraal klimaatverdrag te sluiten met derde niet eu landen die ligt bij de eu omdat als een lidstaten dat zelf zouden gaan doen, dan bestaat het risico dat ze een regelgeving aantasten en daarmee het gelijke speelveld tussen europese zeehavens.

[1:20:47] Er zijn ondertussen wel bilaterale contacten met bijvoorbeeld het verenigd koninkrijk over klimaatregelgeving om zo het gelijke speelveld te bevorderen, maar ik zal het nog na de verkennen bij de europese commissie. En dan als dat gebeurd is, kom ik bij u op terug.

[1:21:02] De

[1:21:04] even kijken. De nederlandse exportkredietverzekering.

[1:21:09] Dat hebben we even nagevraagd bij ministerie van ez k die aangeeft dat er meerdere instrumenten zijn die een specifieke scheepsbouwer kunnen helpen een exportkredietverzekering, mits afgesloten voordat de oorlog begon, is er daar een van dan dan dan is er gewoon een een exportkredietverzekering met dekking.

[1:21:31] Er zijn ook meerdere generieke maatregelen waar de scheepsbouwsector gebruik van kan maken, waaronder ter compensatie van hoge energieprijzen. Het kabinet kan echter niet specifieke steun aan bedrijven of sectoren verlenen,

[1:21:44] niet omdat we niet alles kunnen compenseren, maar ook niet omdat het ook lastig uitvoerbaar is om de dergelijke een op een steun te verlenen. Dan kom ik bij de vragen van de heer van gaan,

[1:21:59] Coureurs vinden.

[1:22:01] Dankuwel. Ja want ik dan zo gek vind is dat die nederlandse scheepsbouwsector aangeeft grote financiële verliezen te rijden of te gaan leiden. Laat ik het zo zeggen.

[1:22:13] Ja misschien een mysterie later op zich geworden in een brief op terugkomen van dit doet bijna vermoeden dat ze dan geen nederlandse exportkredietverzekering hebben afgesloten.

[1:22:23] Terwijl ja volgens mij was. Dat is dat gebruikelijk als je grote schepen exploiteert naar rusland. Dat je gewoon exportkredietverzekering afsluit. Maar ik deed het hoeft niet zijn geschiedenis ze mij hebben ze helemaal gelijk in. Ik vind het ongebruikelijk. Maar ja. U ziet dat een in tweede termijn nog even.

[1:22:40] We hebben meneer de mijn eens.

[1:22:42] Ik weet ook niet precies wat wat wat wat dan. De specifieke casuïstiek is daarachter maar ook omdat deze regeling van het ministerie van financiën bzk ik voor dat kan even de collega's vragen om daar schriftelijk naar de kamer op terug te komen

[1:22:56] want u moet het hier doen met antwoord wat we hebben meegekregen.

[1:22:59] Dan op welke termijn zou dat kunnen want we hadden

[1:23:03] de zomerreces en van zomerreces.

[1:23:06] Niet helpen, maar.

[1:23:07] Meneer van raam. Er komt ook snap ik heb ze nooit genoeg.

[1:23:11] Nee maar er komt nog een mooi debat binnen financiën commissie over exportkredietverzekering kan het dan.

[1:23:23] Zegt die man meneer.

[1:23:25] Jaja, ik zou zeggen, bijvoorbeeld voor een tweeminutendebat maritiem de brief tafel kan komen van israel begin september komen. Maar dat zou mijn technische hulp zijn.

[1:23:34] Geef me dat minutendebat na het reces van deal.

[1:23:39] Dat gaan we regelen. Meneer de minister.

[1:23:43] Dan.

[1:23:46] Ja. De heer van raam. Die heeft natuurlijk. Ik ga als er vragen in. Maar er hangt een soort filosofische vraag boven

[1:23:53] over de de economische ordening en daardoor kunnen een hele avond nemen. Maar ik vermoed dat het na die avond nog niet nog niet eens zijn. Het is geen kabinet voornemen om in te zetten op vermindering van de scheepvaart nog los van het feit dat we in dat opzicht natuurlijk een klein landje zijn met weliswaar grote haven maar scheepvaart natuurlijk ook een mondiale aangelegenheid is. Tegelijkertijd heeft hij wel een aantal vragen gesteld over die met name ook op de verduurzaming van de scheepvaart betrekking hebben,

[1:24:25] bijvoorbeeld over de nhg,

[1:24:31] de overschakeling van de zeevaart naar duurzame brandstoffen.

[1:24:36] Dat is uiteindelijk een toch een kwestie van een stapsgewijze transitie ook om de markt voor duurzame brandstoffen daarmee goed tot ontwikkeling laten komen.

[1:24:46] Daarom ben ik heel blij met het fit for fifty five pakket dat geleidelijk de in fasering van duurzame brandstoffen stimuleert

[1:24:53] ook op internationaal niveau bij het animo zetten we in op een brandstof beprijzing samen met een brandstof standaard op basis van een hele keten analyse om zo het gebruik van duurzame brandstoffen geleidelijk in te kunnen versieren

[1:25:06] en het gebruik van keten analyse of in het engels. Hoewel to week is belangrijk om ervoor te zorgen dat in de transitie ook lg op zijn werkelijke uitstoot van broeikasgas potentieel wordt beoordeeld en meegenomen. Daar zetten we ons ook in een over band voor voor in.

[1:25:23] Dan is door de heer van raam en ook mevrouw kreuger gevraagd naar de de de de bijmengen van na huiselijk gezegd troep afval in stookolie ook daar geldt dat we ons vanuit nederland inzetten voor de transitie naar duurzame brandstoffen

[1:25:43] zeker de duurzamer dan de traditionele fossiele brandstoffen, waaronder stookolie en met dan natuurlijk uiteindelijk stapsgewijs de verdere groei van van synthetische en en duurzame brandstoffen.

[1:25:56] Internationaal worden de eisen gesteld waar scheepsbrandstoffen aan moeten voldoen. We hebben in internationaal verband als nederland bijgedragen aan de totstandkoming van een kmo richtlijn voor het bunker licentie systeem en zo'n bunker licentiesysteem die versterkt de borging van de kwaliteit van scheepsbrandstoffen.

[1:26:18] Wat we in item over verband ook doen, is ons inzetten voor strenge en houdbare abnamro maatregelen om het mariene milieu te beschermen. In reactie op de vraag naar scrubgel waswater lozingen. Dat is waarom we met de eu landen in twintig, negentien hebben ingezet op de evaluatie van de huidige wmo richtlijnen voor lozingen en sloebers. Die evaluatie heeft al geleid tot aangescherpte richtlijnen en er wordt in arjan verband gewerkt aan verdere aanscherping van het internationaal regelgevingskader, en ik verwacht de definitieve resultaten van die evaluatie en besluitvorming hierover niet dit jaar meer waarschijnlijk in twintig, drieëntwintig en dan zal ik daar bij de kamer op terugkeren.

[1:27:02] Dankjewel. Als gedocumenteerde zijn een paar interrupties en ook aan je woorden over een daad van internationale maritieme organisatie. Inderdaad, mevrouw kruger.

[1:27:12] Dank u wel. Voorzitter en kijk dit is een kwestie natuurlijk al heel lang speelt waar we heel vaak al kamerdebatten over hebben gehad en we hebben het gewoon over grootschalig hoe chemisch afval bij gemengd wordt

[1:27:26] in onze havens als bunker brandstoffen en uiteindelijk in het leefmilieu terechtkomen. En ik snap dat er allerlei dingen gedaan worden. Internationaal ondertussen hen lezen we gewoon in een artikel dat eigenlijk de handhaving zegt van ja het schiet gewoon tekort de handhaven. Dus zowel het handhaven van de bestaande regels als dat we strengere regels nodig hebben

[1:27:49] en dat is voor mijn antwoord van de minister. Ja. In twintig, drieëntwintig doen we een update van hoe we ons in animo verband inzetten. Schiet wat mij betreft tekort gegeven ons verantwoordelijkheid en de schaal van het probleem dus heel graag een concreter actieplan van de minister.

[1:28:06] Meneer de minister,

[1:28:09] Voorzitter, en toch is dit wat we wat we doen gegeven. Het internationale karakter van de scheepvaart. Ik ben ik ik weet dat mevrouw kreuger vindt dat dat de troon te traag gaat dan kunnen we het dat kunnen we vanuit nederland ook allemaal vaststellen maar scheepvaart is een internationale aangelegenheid is zelfs niet alleen in de een u daar leverde niet op een eiland en dus is de wmo is wel de beste plek om dit soort dingen te regelen en dan begrijp ik best dat de behoefte is om in nederland veel verdergaande stappen te zetten maar twee kleine stappen in abnamro verband leveren meer op dan een reuzenstap in nederland, waarbij vervolgens alle verdringingseffect naar andere landen zijn de met men gewoon elders gaat gaat bunkeren.

[1:28:51] Verkregen, dan een voorzitter.

[1:28:53] Of de bestaande regels goed gehandhaafd worden in nederland

[1:28:59] van en we zijn een van de grootste aanbieders van stookolie. Wij zijn een wereldspeler. We staan op de vierde plek van de import van russische olie om aan te geven hoe groot zijn en dat die regels in nederland niet gehandhaafd worden. Daar hoeft heeft de minister geen animo voor nodig. Kan de minister morgen me aan de slag in een actieplan om gans zich. We willen die chemische troep niet in onze stookolie. Ik wil echt van die minister dat die niet alleen maar op het bordje van het imf schuift maar echt zelf aan de bak gaat.

[1:29:31] Meneer de minister. En hier de de dat was de tweede deel van de vraag van mevrouw kreuger had ik nog geen antwoord op gegeven. De eigen handhaving door de door de ilt. Ook daarvoor geldt dat die elk hield ook in eerdere onderzoek al de en die die dat is de toezichthouder die dit die dit handhaaft

[1:29:52] niet kon concluderen dat bedrijven hun eigen afvalstromen verwerken bij de productie van stookolie voor dat toezicht specifiek op stookolie voert de gezamenlijke acties uit. Samen met met de politie. Dat heeft geleid tot minder zwavel uitstoot en de ilt blijft daarop blijft erop handhaven. Los daarvan. Wat we in nederland al doen in de haven van rotterdam wordt sinds vorig jaar gebruik gemaakt van van dat bunker licentie systeem. We hebben de aanscherping gehad van de wereldwijde zwavelnormen per één januari tweeduizend twintig

[1:30:28] en en daar handhaven we vervolgens op en als andere signalen zijn. Ik hoor ze graag. Maar dit is wat we van de iot vragen wat de hield ons terug.

[1:30:37] En de hield staat voor inspectie voor leefomgeving en transport en

[1:30:42] meneer van raam is nu aan de beurt.

[1:30:44] Dank je de ik ga er graag op door.

[1:30:46] Is uw laatste interruptie. Dus.

[1:30:48] Maar goed. Het is niet anders. Voorzitter, ik denk dat we allemaal jammer vinden.

[1:30:55] De de

[1:30:56] en minister kan kan en moet meer uw het probleem, zoals mijn collega's. Het is is bekend. Daar wordt zo veel over gepubliceerd gepubliceerd. Lees bijvoorbeeld laatste publicatie van follow the money en het is mogelijk om gewoon te kijken. Binnen de twee, honderd mijlszone en daar hebben wij wat over te zeggen. Daar hebben wij wat met handhaving. Tja. Het is gewoon met met analyse te kijken wat komt eruit die uit die wat zijn die rookgassen kun je op afstand bekijken. Wat heeft daar dus ingezeten en ik zou eigenlijk de minister willen vragen

[1:31:26] en ik overweeg anders wel een motie op dat punt komt met een plan van aanpak

[1:31:32] van bestaande acties en wat hij van plan is om meer te doen

[1:31:36] dan wat er nu gebeurt, want er gebeurt nu echt niet genoeg.

[1:31:39] Er gebeurt echt niet genoeg en het kan wel.

[1:31:42] Dus het is een politieke keuze. Ook in die twee, honderd mijl zonder hoeveel je controle. Je gaat doen. Kan de minister een plan van aanpak toezeggen.

[1:31:50] Wel.

[1:31:50] Dan gaat de minister emotie voorkomen.

[1:31:54] Nou nee dat dat helaas. Voorzitter, dat kan ik niet niet toezeggen. We hebben het bestaande kader we nogmaals, we werken eraan in internationaal verband om daar waar mogelijk dat aan te scherpen. Dat doen we in abnamro verband en dat kader. Dat wordt door de ilt gehandhaafd en daar zou ik het wat wat mij betreft bij bij willen laten.

[1:32:17] Wie had een tweede termijn is geen probleem. Interrupties geholpen.

[1:32:22] De

[1:32:25] wat is het ijs stoffen uit marpol annex twee.

[1:32:31] De vraag van de heer van raam was. Waarom mooi. Waarom worden die geloosd en het antwoord is dat het onder een aantal voorwaarden ook toegestaan is

[1:32:40] voor sommige ijs stoffen moeten voor was uitgevoerd worden voordat het schip vertrekt en ook daar is de ii of het havenbedrijf steekproefsgewijs aanwezig om te controleren of dat volgens de voorschriften gebeurt.

[1:32:53] De heer van raam heeft ook een vraag gesteld over een schip met vijftienduizend schapen. Wat verging. Ik moet bekennen dat we dat snel hebben proberen na te zoeken. Maar dat niet teruggevonden hebben. Dus heb ik iets meer informatie nodig of we komen daar nog even schriftelijk op op terug.

[1:33:13] Het schip de.

[1:33:15] En dan moeten we een schrift buiten de vergadering moet me een paar gegevens hebben want het. Ik had niet de expert daarover.

[1:33:21] Mijn verhaal. Als u een tussen en zorgt ook voor het einde van dat alle informatie rest kan.

[1:33:26] Terwijl de andere manier maar even wat meer duiding nodig bij die vraag.

[1:33:31] Ik wil dat er elders was maken

[1:33:36] dan

[1:33:41] vroeg de heer van raam ook of er meer milieumaatregel op nationaal niveau mogelijk waar in plaats van afhankelijk te zijn van internationale consensus

[1:33:51] herhaal ik een beetje wat ik net al zei dat een internationale sector als de zeevaart. Wat mij betreft echt het meest gebaat is bij internationale afspraken en maatregelen.

[1:34:02] Mevrouw kreuger vroeg naar de bijdrage van de maritieme sector aan het beperken van de stikstof uitstoot.

[1:34:15] Daar ben ik met haar eens verduurzaming van de zee en binnenvaart dat moet bijdragen aan de stikstof reductie van van de scheepvaart. De uitrol van walstroom, elektriciteit speelt daar een belangrijke rol in. Daarvoor heeft ing ruim tweehonderd miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van walstroom. Dat moet de komende jaren sterk beest bijdragen aan stikstof emissie reductie door zeeschepen in de zeehavens.

[1:34:41] De eerste tranche van tweeëndertig miljoen is al opengesteld en in de eerste tender bleken meer vraag dan een budget beschikbaar was en daarom overwegen we het subsidie budget voor de tweede tender te verhogen. Ook werkt rijkswaterstaat aan walstroom voorzieningen voor de binnenvaart op alle rijks ligplaatsen en sinds één januari twintig, eenentwintig zijn

[1:35:02] nieuwe internationale animo regels in werking getreden die bepalen dat de noordzee en de oostzee als stikstof emissie controle zones gelden. Nieuw gebouwde zeeschepen zullen in deze zones moeten voldoen aan veel strengere stikstof normen die gemiddeld een reductie van tachtig procent ten opzichte van de laatste generatie scheepsmotoren inhouden en voor verdere bijdrage zal de komende jaren nog verder worden ingezet of op verduurzaming van de maritieme sector, zoals met het europese fit voor fifty five pakket en en wat daar straks in is opgenomen

[1:35:36] dan is natuurlijk wel de vraag die ze ook stelde hoe we weten of kijken dat die maatregelen echt effect hebben voor de stikstof depositie

[1:35:47] van nieuwe motoren weten we dat ze vijfentachtig procent minder stikstof uitstoten dan bestaande oude motoren,

[1:35:54] motoren van voor tweeduizend acht. En wie met subsidie een katalysator aanschaft. Die moet met metingen aantonen dat hij tenminste zestig procent minder stikstof uitstoten dan een caesar. Twee motor weet niet wat de afkorting en zeg gelijk naar de voorzitter centrale commissie rijnvaart en dat had wel kunnen weten. Maar ik dacht dat het technische term was en dat zijn motoren van na tweeduizend acht,

[1:36:22] U wilde een corruptie. Precies want die had nog één interruptie. Dus wacht even tot het.

[1:36:29] Dan een de

[1:36:35] het vraagstuk van ontgassen,

[1:36:38] Varend, ontgaan.

[1:36:41] Kregen we een laatste interruptie.

[1:36:44] Stikstof. De de de zaken die minister schetst zijn allemaal zaken die over langere periode hem misschien effect gaan hebben of effect gaan hopelijk effect gaan nemen. Maar goed. Er is nu gewoon heel concreet een stikstofprobleem en alle sectoren moeten leveren. Dus mijn hele concrete vraag is wat zeist indicatie van wat die maatregelen die nu voorgesteld zijn op korte termijn gaan doen en welk gat is er dan nog voor het doel. Als je kijkt naar elke sector moet evenredig bijdragen. Wat is het gat kan de staat en het kan zijn dat de minister. En nu geen antwoord op heeft. Dan kan hij wellicht in een brief daarop terugkomen. Maar ja, ik zou het voor andere sectoren zoals landbouw niet ver vinden als er allerlei dingen zijn met lange termijn perspectief en niet iets

[1:37:32] een concreet beeld van zoveel is het gat nog.

[1:37:35] Excellentie, voorzitter, dan verwijzing naar voorafgaand aan een stikstofdebat van twee weken geleden ook een uitvoerige beantwoording van schriftelijke vragen van de kamer is ook daarin is ook namens ministerie van i w aangegeven dat voor bijvoorbeeld mobiliteit ook scheepvaart die doelen nog in kaart worden gebracht en uit mijn hoofd dat ze dat uiterlijk begin twintig, drieëntwintig vastgesteld wordt vanuit de de de de de de stellingname van het kabinet dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren en dat dus ook dat doel bereikt nog verder vastgesteld vastgesteld wordt,

[1:38:13] kunt de andere kant horen het varend ontgassen bij diverse debatten dit jaar heb ik al eerder aangegeven hoe dat in elkaar zit en dat dat cda en die verdrag nog geratificeerd moet worden door een aantal landen. Tegelijkertijd werken we ook nationaal aan datgene wat mevrouw kreeg vraag namelijk in ieder geval zorgen dat we klaarstaan voor dat moment dat dat verbod van kracht is en ook vooruitlopend daarop al proberen met verladers tot tot afspraken te komen.

[1:38:48] De hebben ook overleg voor gevoerd. Zowel de de industrie de verladers als ook met het ipo omdat provincies de vergunningverlening voor gasinstallaties moeten doen daar ook nog tegen vraagstukken aanlopen hoe dat precies moet en met alle betrokken partijen, zowel aan overheidszijde als aan de kant van de industrie

[1:39:09] hebben we afgesproken om kort na de zomer met een gezamenlijk gedragen roadmap te komen waarin alle acties dan zijn opgenomen die we gezamenlijk gaan ondernemen, zowel industrie als provincies als rijksoverheid om precies datgene te doen wat mevrouw geheugen zegt namelijk aan de slag en zorgen dat alles klaar is als het verbod. Er is.

[1:39:28] En die staat voor interprovinciaal overleg voor degenen die het graag wil weten.

[1:39:33] Minister

[1:39:34] dan de schade die de nec zo wie achter liet

[1:39:44] eerder in het jaar aangegeven dat

[1:39:48] we hebben dat dat dat we met nec. Zo. Wie nog een vergoeding van

[1:39:55] tweehonderd zeventienduizend euro is afgesproken voor resterend afval dat nog op de zeebodem zal worden aangetroffen en dat door het rijk kan worden geborgen.

[1:40:06] Bij die gelegenheid heb ik ook aangegeven dat er geen directe schadevergoeding aan vissers mogelijk is, maar dat we wel met de fietsersbond. De stichting de noordzee en de waddenvereniging in overleg zijn over de aanpak van die eventuele bergings acties. Waar moeten die plaatsvinden wanneer hoe en het gezamenlijke doel is om het budget van die tweehonderd zeventienduizend euro met instemming van deze partijen zo doelmatig mogelijk in te zetten

[1:40:35] om de het afval van de zeebodem te krijgen.

[1:40:41] Dan ben ik op de waddenzee en naar aanleiding van de nrc. Zo, wie het vraagstuk van de verkeers begeleiding, de heer de groot vroeg of dat alleen in het nederlandse deel is of ook in het duitse deel

[1:40:55] de actieve verkeersbrug begeleiding komt in de sector ten noorden, noorden, noordwesten van den helder

[1:41:02] en die post die kijkt naar de schepen die vandaar oostwaarts naar duitsland varen en onder hen ook actief te begeleiden naar de juiste route en bij onheil natuurlijk de noordelijke route

[1:41:14] aan duitse kant is al actieve verkeersbeleid geleiding geïnstalleerd voor schepen die westwaarts varen. Dus daarmee hebben we een sluitend systeem. Want als je eenmaal op de noordelijke of zuidelijke route zit ja, dan vervolg je die tot je eindpunt in dit geval hamburg of of de noordzee westwaarts

[1:41:33] dan de samenloop van diverse activiteiten op de noordzee.

[1:41:41] De beleidsdoel of de de de botsingen tussen mogelijke botsingen tussen schepen en windmolens

[1:41:50] in het beleidskader maritieme veiligheid van twee jaar geleden is een doel gesteld voor maritieme veiligheid en dat is het streven naar het continu verbeteren van de maritieme veiligheid door het kennen van de grootste risico's deze te analyseren en te beheersen tot een acceptabel niveau. De heer de groot vroeg om in dat verband ook onafhankelijk onderzoek te doen naar de de impact en de risico's die er op de noordzee zijn.

[1:42:21] Dat onderzoek was onafhankelijk en is al uitgevoerd door maar in een op basis van dat onderzoek is de huidige set aan scheepvaart, veiligheids maatregelen ontwikkeld en dat zijn maatregelen, zoals de nood sleep hulp sensoren op windparken, meer toezicht, passieve verkeers begeleiding. Dat zijn ook middelen van de kustwacht of die onder regie van de kustwacht worden ingezet.

[1:42:44] De effectiviteit van die maatregelen. Dat wordt door rijkswaterstaat gemonitord aan de hand. Daarvan kijken we ook nog over door innovatie inmiddels nieuwe maatregelen toegepast kunnen worden. En verder wisselen we kennis uit met belgië, duitsland, frankrijk, het vk en denemarken op het gebied van scheepvaartveiligheid in relatie tot windparken op de noordzee in dat verband geldt natuurlijk ook dat we in nederland hebben gekozen om een paar passages door windparken te maken voor de bruine vloot waar belgië windpark helemaal gesloten heeft. Andere nog meer opengesteld zijn in het kader van die kennisuitwisseling wordt ook met de andere noordzee-landen gekeken naar ja, kunnen we dat meer harmoniseren.

[1:43:27] Ik verwacht dat het op termijn waarschijnlijk wel meer naar elkaar toegroeit, maar tegelijkertijd zie je dat alle lidstaten op dit moment natuurlijk vooral bezig zijn met de grootschalige uitrol van wind op zee. Welke vraagstukken dat oplevert en men nog niet zover is om daar nu al een standaard te kiezen nog los van het feit dat de verschillende delen van de noordzee van de verschillende lidstaten soms ook wel weer een andere verkaveling kennen. Bij belgië is het nog dichter vuca voelt bij ons al wat minder. Maar er moet ook ruimte zijn om dit op een veilige manier te kunnen doen, zeg ik er maar even bij. Temeer daar de heer de groot bij zijn. Eerste vraag ook wel juist aandacht vroeg voor mogelijke aanvaringen. Dus ik denk niet dat het op korte termijn geharmoniseerd is, maar het behoort wel tot permanente overleg en kennissen die we met de buurlanden aan de noordzee afstemmen.

[1:44:15] Meneer, de groot.

[1:44:18] Voorzitter, als het gaat om het veiligheidsniveau verwijst de minister naar onderzoek uit tweeduizend achttien

[1:44:26] en het lijkt alsof in dat onderzoek eigenlijk het risico op aanvaringen en en de botsing met windmolens door elkaar wordt gehaald of bij elkaar op wordt geteld en het is al een tijd geleden en en we zitten nu toch echt met een enorme ambitie voor de noordzee en ik wil toch echt de minister oproepen om dan ook de minister heeft over een acceptabel niveau, maar er is helemaal geen beleidsdoel van wat dan een acceptabel niveau is. Dus ik zou toch aan meesten willen vragen om daar op te schalen. En wat betreft de

[1:44:55] de doorvaarbaarheid. Ja, zegt de minister dat de gunstig afsteken bij belgië en dat is natuurlijk niet zo moeilijk en belgië mag niks. Maar de vraag is nou juist. Bent u bereid om met met de bruine vloot ook om de tafel te gaan zitten om te zorgen dat die ook bij het noordzee overleg kunnen aanschuiven, zodat dit gesprek. Daar kan plaatsvinden. Ook een beetje in afwachting van die harmonisatie. Het is wel de mensen hun boterham ook met de huidige brandstofprijzen denk ik dat dat zijn goed opgeleide mensen professionele mensen dat er ook de veiligheid mee kunnen garanderen.

[1:45:33] Meneer de minister,

[1:45:38] De de blijkt gewoon realistisch zijn. Ik denk niet dat dat dat dat dat die harmonisatie op korte termijn bereikt zal worden als de jurgen de groot aandacht vraagt voor communicatie van dat het in ieder geval helder is naar de naar de sector. Wat waar wel en niet mag. Daar kunnen we nog even goed naar naar kijken.

[1:45:55] Kijk wat hier op de achtergrond ook nog speelt is dat de ambities voor medegebruik van de noordzee ook verschillen in de in de verschillende landen langs langs de noordzee. Dus in sommige landen is medegebruik ook

[1:46:10] heel beperkt en daarom ook geen factor geweest in de formulering van het van de doorvaart beleid.

[1:46:18] Dus ja, we blijven ons inzetten voor het actief bijdragen aan aan het delen van kennis te kijken of we dat verder kunnen kunnen harmoniseren.

[1:46:29] Kijk ook wel naar mogelijkheid om daar de de beroepsorganisaties die de heer de groot heeft genoemd om die daar daarbij te betrekken, maar ik denk echt dat we realistisch moeten zijn. Dit is niet van de een op de andere dag geregeld.

[1:46:42] Meneer de god dank in ieder geval voor die toezegging dat u daar met de beroepsorganisaties mee om de tafel gaat de eerste vraag is van jou is die doorvaarbaarheid toch wat wat uit te breiden en de tweede vraag was de harmonisatie. Maar de minister ging niet in op mijn vraag naar het acceptabele niveau. Want dan moet je wel een norm hebben. Die is er niet. En ja wat gebeurt er als een schip met een de juliette d. Eigenlijk is zijn dat soort scenario's onvoldoende onderzocht. Dan is er geen uit die valt nog geen geactualiseerd beleid op plakken.

[1:47:16] Meneer de minister,

[1:47:23] Ja nou op zichzelf. Volgens mij voldoet de de norm belden. We hebben natuurlijk de casus gehad van de van de juliette deden het aantal bergings schepen op de noordzee wordt ook uitgebreid naarmate er meer windparken daadwerkelijk in exploitatie gaan opgeleverd worden.

[1:47:42] Ik denk dat het onderzoek wat we hebben gedaan nog niet verouderd is en en gewoon een goede standaard biedt voor voor de voor de veiligheid standaard die we willen hebben op de noordzee. Maar laat ik u toezeggen dat ik daar nog eens een keer naar kijken dat ik na de zomer met een brief de overkomt hoe het met dat onderzoek staat wat daarvan eventueel op termijn nu of op termijn nog een keer tegen het licht zou moeten worden gehouden dat we dan misschien een betere basis hebben om daar nog eens een keer naar te kijken. Het najaar.

[1:48:11] Dankjewel. Ook deze toezegging wordt gemonteerd door onze griffier.

[1:48:15] Je kunt die beantwoorden. Kijk eens aan de laatste de laatste vraag van de heer de groot of ik bereid ben om met de sector ook nog te kijken naar voorstellen voor het nationaal groenfonds.

[1:48:29] De.

[1:48:31] Klopt dat er negatief is geadviseerd op het opstellen van het maritiem masterplan

[1:48:41] dat voor het nationaal goede fonds is ingediend en wij zijn in gesprek samen met de ministeries van bzk en defensie. Om te bepalen hoe een aangepast voorstel voordat marketeer masterplan alsnog kan worden ingediend waarin ook op een goede manier de opmerkingen van de commissie voor het nationaal groenfonds worden verwerkt. Dus kortweg die ondersteuning bieden we, zoals we dat ook bij andere.

[1:49:03] Sectoren, bieden.

[1:49:04] De.

[1:49:07] Motie die de heer de groot in twintig, achttien, indien de over het vuil water van de de schepen.

[1:49:19] Daar wordt uitvoering aan gegeven. Meteen na het zomerreces wordt de kamer daarover geïnformeerd.

[1:49:26] Er is in twintig, eenentwintig uitvoering gegeven aan emotie door een wijziging in te voeren in de in het besluit activiteiten leefomgeving. Daar kwamen bijna vierduizend reacties op dus dat was even een geploeter om daar doorheen te komen. Inmiddels zijn die reacties verwerkt en is er een handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid stoet uitgevoerd, en na het zomer besluit zes zal het ontwerpbesluit naar de kamer worden gestuurd

[1:49:52] en de planning is dat dan de tekst in de loop van twintig, drieëntwintig kan worden gepubliceerd. Dus er wordt uitvoering aan gegeven

[1:49:59] en daarmee meen ik door alle vragen.

[1:50:02] Meer koerhuis.

[1:50:03] Vragen over

[1:50:05] dat de nederlandse grens sector aangeeft dat stalen schepen casco zo snel mogelijk om de een c twee grens belastingen moeten vallen.

[1:50:13] Wanneer is.

[1:50:21] Even kijken.

[1:50:25] Dat doen we nog niet op dit moment. Althans er is nog geen draagvlak voor meerderheid voor in de europese unie. We zijn wel bezig om daarnaar te kijken of we dat in de evaluatie mee kunnen nemen die voor de inwerkingtreding in twintig, zesentwintig

[1:50:42] plaats zal vinden om dat nog nog toe te voegen in de

[1:50:49] in de eerste instantie richt die die grens belasting die c o twee grens belasting zich op een vijftal sectoren, maar in de milieuraad is afgesproken dat voor het eind van de overgangsperiode eind twintig, vijfentwintig een evaluatie naar die methodiek zal komen. En voordat die grens belasting dan daadwerkelijk in werking treedt, wordt gekeken naar onder andere omzeiling mogelijkheden en de impact op de verdere waardeketen. Het is. Ik begrijp de frustratie van de records. Ik zat ook wel verder willen, maar dit is de consensus die in de. U is.

[1:51:21] Is bereikt. Op dit punt.

[1:51:23] Hij zet de vrije relaxen vrij in interruptie gooi hem rustig en de laatste.

[1:51:30] Wel voorstellen. Ik ben helemaal niet blij met het antwoord

[1:51:34] want

[1:51:36] hebben die we hebben de twee grens belasting hebben. We gaan twee belastingen heffen en vooral op de productie van staal komt er veel twee weer vrij. Er komt een de gaan te veel c o twee belasting op opvallen.

[1:51:50] Dus nou ja, stalen schepen casco s. Ja. Daar komt ook veel c o twee vrees ik vind het heel gek dat we daar dan wel c o twee belasting op heffen als het in de als het in als de de u gemaakt wordt is die staal of stalen schepen casco s. Maar als het van buiten de. U komt niet. Ik vraag me echt af hoe de europese commissie dat eruit ligt, want het klimaat heeft er niets aan als als staal of stalen schepen casco. Wat is het zeg maar net over de grens in turkije gemaakt wordt. En dan zonder de een boek het woord zoeken c o twee grens belasting binnenkomt.

[1:52:23] Meneer de minister,

[1:52:26] Nee klopt precies dat dat begrijp ik ook. Maar ik deel u mee wat er uiteindelijk in de milieuraad is is overeengekomen

[1:52:34] en wat wellicht nog een vraagstuk kan zijn in het europees parlement. Maar ik doe gewoon mee hoe het ervoor staat.

[1:52:42] U hebt er ook geen meer dan tweede termijn serveert en wanneer de groot ook nog geen interruptie en deze.

[1:52:47] Voorzitter, ik had ongevraagd over het vervoer van containers op de luiken. Ik had u bij uw voorganger, ook al vragen over gesteld en zei nou dat moet niet. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus het gaat ook over handhaving heeft de minister daar al informatie over.

[1:53:04] Meneer de minister excuses die vraag heb ik gemist. Dus misschien kan een tweede termijn op terugkomen.

[1:53:10] Wel.

[1:53:13] De is termijn van de minister zit erop. Neem ik aan en zijn geen antwoorden meer. Dan gaan we meteen door naar de tweede termijn en ik stel voor anderhalve minuut per fractie.

[1:53:25] Dankuwel. Voorzitter

[1:53:26] de allereerst zwakke waar ik net al over waar ik het net over heb gehad. De een wegens belasting voor stalen schepen casco s. Ja, als het niet via de europese commissie kan dan maar kijken of het op een andere manier kan. Dat was ook mijn vraag een andere oplossing vinden. Ik roep hier in ieder geval een een tweeminutendebat op af en geef tenminste kansen voor de twee minuten debat. Wat mij betreft na het zomerreces komt een brief hierover sturen wat ik ben ik ben ik ben gewoon niet blij met antwoord. Klimaat heeft hij niks aan. En de nederlandse scheepsbouwsector al helemaal niet.

[1:53:56] Ik ben ook blij met de brief die de minister heeft toegezegd voor verliezen die de nederlandse scheepsbouwsector

[1:54:02] heeft op russische schepen.

[1:54:05] Ik kijk nog even verder. Oja, het aansturen dat de nederlandse scheepsbouwsector de opdrachten krijgt voor de voor de rijks vloot.

[1:54:14] Ik vind het ben ook niet buiten tenminste eigenlijk geen duidelijkheid wil geven en ook niet blij dat de minister zegt dat herkomst voorschrijven, kan ik daar niet bij. Ik begrijp dat maar minister zegt dan komt die dat innovatie kwaliteitsvoorschriften voorschrijven. Kan wel.

[1:54:29] Kijk en dan en dan de wist toch even mee naar andere.

[1:54:33] De landen sturen hier wel op.

[1:54:34] En ik wil graag dat wij ook op aansturen, kunnen we niet kijken, bijvoorbeeld waar de nederlandse scheepvaartsector goed scoort met betrekking tot innovatie, kwaliteitsvoorschriften en innovatie kwaliteitsvoorschriften zo opschrijven dat de nederlandse scheepsbouwsector de opdrachten kijkt met een omweggetje ervoor zorgt dat de nederlandse scheepsbouwsector alsnog de opdracht kijkt. Tot slot, voorzitter,

[1:54:56] minister verwijst weer naar het nationaal plan energiesysteem in eerdere hebben ook gezegd voor zijn commissiebreed. Dat vinden we te breed en het ligt bij bzk. Ik vind ook dat dat ministerie heeft de verantwoordelijkheid over verduurzaming van brandstoffen en eikel die verantwoordelijkheid wil graag bij het ministerie laten komen er ook mee met de motie ncw.

[1:55:17] Snel als de wd meneer van gaan.

[1:55:20] Dank u wel. Voorzitter, dank ook voor de voor de antwoorden.

[1:55:23] Paar dingen zijn.

[1:55:25] En stil blijven liggen. Ik had ook geen interrupties meer terecht. Maar die categorie break categorie y die stoffen. De de om die talloze van zegt de minister. Ja dat mag

[1:55:35] omdat het mag

[1:55:36] en dat is eigenlijk geen antwoord. Het zijn stoffen die erkend schadelijk zijn.

[1:55:41] Dus.

[1:55:43] Kan de minister toezeggen dat hij zich gaat inspannen om het om te draaien dat dat niet meer gelooft. Maar voordat het geldt eigenlijk ook voor de

[1:55:52] binnen emo verband inzetten voor de norm voor zware metalen in waswater. Daar moeten we echt van af.

[1:55:59] Dus kan hij toezeggen. Dat is daarop vroeg het inzet en dan nog het laatste dat die bij mensen die schadelijkheid daarvan.

[1:56:07] Kijk. Wie heeft de afgelopen jaren. Voor zover wij hebben kunnen nagaan geen illegale bijmenging geconstateerd.

[1:56:14] Het is onbegrijpelijk.

[1:56:16] Het laatste verhaal. Info. De man staat bol met verhalen dat dat gewoon gebeurt.

[1:56:21] Dus wat wordt nou zijn plan van aanpak

[1:56:25] om daar strenger op te controleren.

[1:56:28] Daar wou ik het bij laten.

[1:56:31] Partij voor de dieren, mevrouw groenlinks,

[1:56:38] twee minuten de waddenzee aangevraagd door meneer coureurs en zal dus ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid spreken.

[1:56:45] Frankrijk. Voorzitter, met betrekking tot vaat ontgassen zijn we blij dat er een convenant komt en stappen gezet worden. Ik zou het wel echt goed vinden dat we dat er nu actie ondernomen wordt om de knelpunten op te lossen en niet wachten tot het intreden van het verdrag. Dus volgens mij moeten die installaties en moet alles gewoon in gang gezet worden dan voor stikstof. Ik hoor de minister zeg jij een twintig, drieëntwintig wordt gekeken naar wat de sector doelen zijn en dan moeten nog die plannen gemaakt worden. Dat vind ik toch wel zorgelijk want dan is het contrast tussen de landbouw wordt nu heel concreet wordt en na bijvoorbeeld zeescheepvaart of de scheepvaart of de luchtvaart of de mobiliteit wordt dan wel heel erg groot. Dus wat kan de minister daaraan doen om dat toch wat meer te preciseren. En dan over het bijmengen van giftige stoffen in stookolie. Ja, ik wil toch die ervan raam echt bij vallen. Dit is een probleem wat al jaren speelt wat elke keer weer een nieuw journalistiek verhaal. Wat laat zien dat het gewoon plaatsvindt en de minister verwijst alleen maar naar arjen mouw en internationale afspraken. Wij willen gewoon een heel concreet actieplan hoe we zorgen dat gewoon. De nederlandse bedrijven die bunker brandstoffen aanbieden dat die gewoon checken dat er geen giftige troep in zit en dat wij daarop handhaven en dat de minister dat graag toezicht.

[1:58:09] Dankuwel voor zowel de mevrouw groenlinks en negentig groot democraten zesenzestig.

[1:58:16] U. Voorzitter, dank voor de duidelijk uitgesproken intentie van de minister om de de de echte verduurzaming en innovatie van de rijks rederij is tenminste zou de eind van het jaar duidelijkheid kunnen geven over de de planning en een plan van aanpak ten aanzien van de financiering. De eerste vraag.

[1:58:37] Het zijn ook andere rijks rederijen zal ik maar zeggen. Douane enzovoort. Ja dat moet toch lukken dan twee fijn dat u ook de bw set en watersportverbond wil betrekken bij overleg over de doorvaarbaarheid, liefst ook noordzeeakkoord

[1:58:53] dan dank voor de toezegging over een brief waar u ingaat op de veiligheid op de noordzee. Bent u ook bereid om een norm te stellen daarvoor een acceptabel risico als het gaat om een botsing turbines schip heb ik dat goed begrepen. En bent u ook bereid om eventueel onderzoeks te gaan doen naar de risico's en tot slot dank voor uw bereidheid om het maritiem masterplan een stap verder te brengen.

[1:59:21] Ja toch ook een oproep. En misschien nog een bevestiging van de minister, voorzitter, dat de minister dit echt van harte ondersteunt en zich daar ook echt voor inzetten om het tot een succes te maken. Dankuwel.

[1:59:32] Geweldig groot stuk. Een interruptie van van de coureurs.

[1:59:35] Wel d zesenzestig gaat door op het punt van van botsingen van schepen met windturbines.

[1:59:42] Ja. Ik vraag toch op door de laag het zo. Ze hebben de zul je het punt dat d zesenzestig maakte is dat er een norm gesteld moet worden.

[1:59:51] Dat haakt eigenlijk aan bij de eerdere vraag die gesteld aan d zesenzestig zo'n die windturbines staan er nog niet zie voor de daar geplaatst houdt die norm in dat dat er op bepaalde plekken dan toch geen windturbines komen.

[2:00:03] Meneer, de groot.

[2:00:06] Nee. Ja kijk je gaat met elkaar als je een normen hebt weet je het wel waar je het over hebt. Dus de worden nog heel veel maar parken worden worden zijn nu in de planning en in de vormgeving van de planning en het creëren van uitwijkmogelijkheden. Dat soort dingen. Ga je juist rekening houden met die norm. Dus ja dat dat kan in theorie ook tot aanpassing leiden. Zeker. Maar uiteindelijk willen we met elkaar gewoon een veilige noordzee waar we ook weten waar we aan toe zijn en daarbij hoort dus ook dat je toch gaat onderzoeken hoe zo'n nieuwe situatie op een veilige manier vorm te geven is want je moet er niet aan denken wat er gebeurt

[2:00:45] als er een

[2:00:46] een schip in aanvaring komt met een turbine bijvoorbeeld.

[2:00:50] De koenders kocht.

[2:00:51] Dat laatste werkt natuurlijk helemaal eens maar eventjes om toch een schep tegen d zesenzestig zegt in inderdaad kan het in theorie tot aanpassing van van de te plaatsen windturbines leiden raakt. Dat schept dus in theorie. Dus het kan leiden tot aanpassing van het aantal te plaatsen windturbines de dat de duinen. Daar hoorde ik dan toch een jou meneer de.

[2:01:11] De groot,

[2:01:14] Het is wel een maritiem thema, maar de heer koe raadsvoorzitter een beetje aan het vissen. Ik geef een theoretische mogelijkheid aan. Ik sluit het niet uit en vervolgens gaat hij de hengel binnenhalen, zegt het aantal windmolens. Dus hij denkt dat de telegraaf luistert mee in de zegt d zesenzestig wil het aantal windmolens beperkt vanwege de veiligheid op de noordzee. Nou dat is niet geval, waarbij de vormgeving en plaatsing van windmolens en van die parken en bij de veiligheidsmaatregelen eromheen. Het management daarvan moet je wel degelijk denk ik met zo'n norm gaan werken en rekening houden. Ook als je het hebt over de discussie over veilige plaatsing van die parken. Maar we gaan niet doen afdoen aan de doelstelling geen misverstand.

[2:01:54] Tot zover de tweede termijn van de kamer was kocht ze tot tien over acht, twintig uur in tot zometeen.

[2:05:38] Ik hoop open het commissiedebat maritiem voor de tweede en laatste termijn van de minister excellentie en moet worden.

[2:05:45] Dank je wel. Er zijn een aantal

[2:05:48] reacties gegeven vooraankondiging gedaan van moties over dingen waar we het nog niet over eens zijn. Dus ik denk dat ik daar niet hele debat over nieuwe pagina. Een aantal vragen gesteld.

[2:05:59] De rijks rederij, de vloot vernieuwing, waarbij de heer koerhuis erop hinten van nou ja je kunt de specificaties in een aanbesteding dusdanig maken dat uiteindelijk de nederlandse scheepsbouwers de opdracht krijgen.

[2:06:14] Ik wijs hem er wel op dat we ja we hebben mededingingswetgeving. Wij hebben aanbestedingswetgeving en daarin kun je niet dermate specifieke criteria opnemen dat uiteindelijk slechts één of twee potentiële aanbieders overblijven. Maar wat wel staat is dat we wat ik alles wat ik al gezegd heb dat het een voortdurende de dat de vloot daarna voor duurzaam moet zijn dat we kijken naar innovatie dat we kijken naar de kwaliteit daarvan. Maar dat neemt niet weg dat potentieel ook een buitenlandse bouwer vervolgens de opdracht zou kunnen krijgen als die aan alle criteria kan voldoen

[2:06:49] bij de

[2:06:54] ijs stoffen en zware metalen in was water.

[2:07:00] Die.

[2:07:01] Lozing van ijs stoffen die die mag op basis van internationale consensus, maar er liggen ook wetenschappelijke rapporten onder. Ik wilde er van raam wel toezeggen dat ik de mogelijkheden zal bezien of dit scherper kan en wat we nationaal kunnen doen. Daar lopen de onderzoeken op

[2:07:20] en in het algemeen zet nederland zich in op zoveel mogelijk zero emissie brand stoffen

[2:07:27] de dan ook maar meteen op het andere punt van de de bijmenging.

[2:07:33] Meneer van graniet.

[2:07:34] Dank voor deze toezegging. Ik heb wel geleerd dat als een toezegging geen datum bevat dan is het geen toezegging. Dan gaat de rivier niet schrijven. Maar dat mag niet. Dit ditjaar of niet voortgezet.

[2:07:48] Dus is meestal zoals een toezegging wordt gedaan en dat betreft geen brief wordt het vaak niet eens een toezegging redelijk, maar een datum vragen wij meestal of niveau vaak dan een minister of niet. Precies een datum noemen, maar een niveau bij kan wel zeggen. En daarna hiervan van het voorjaar of dat soort zaken.

[2:08:03] Heel veel aangeven. Volgens mij hebben twee keer per jaar een commissiedebat maritiem dat ik in de verzamelbrief voor het volgende commissiedebat van stand van zaken ingaan

[2:08:12] dan de andere punt van die bijmenging. Ik weet niet of het helemaal eens worden. Maar laat ik u toezeggen dat ik in ieder geval actief nagaan bij de ilt wat zij hebben aangetroffen of of hoe de bestaande praktijk ook. Hoe doe een toezicht en handhavingspraktijk eruitziet. Ik laat dat nog allemaal een keer inventariseren. Ik stuur dat uw kamer na in dezelfde brief.

[2:08:37] Ik weet niet of het voldoende is. Maar dan hebben we in ieder geval een startpunt om te kijken wat er dan nog aanvullend gedaan zou moeten worden.

[2:08:44] Ja.

[2:08:45] Dan het convenant varend ontgassen waar mevrouw kreuger. We hebben dus we hebben het met alle partijen de roadmap genoemd, maar wel eentje waar we met elkaar commitment aan aangeven en het moet inderdaad precies dat doen. Het moet op alle terreinen. Zowel de geen de de terreinen die de overheden onder zich hebben als die de industrie onder zich heeft zorgen voor voldoende actie en het betekent ook aan de kant van overheden hebben ook elkaar weer voor nodig. Wij moeten ook van de industrie van potentiële exploitant van gasinstallaties precies weten waar zij tegenaan lopen waar het gaat om vergunningverlening mochten de hiaat in wetgeving zitten. Dan moeten wij die weer oppakken omgevingsdiensten moeten klaarstaan om dat te vergunnen. Nou dat zijn allemaal elementen die we in die rood met willen opnemen die de naar de zomer willen willen afsluiten met elkaar dus precies. Volg. Mij zijn het eens voor het eerst denk ik op varend ontgassen

[2:09:37] bij

[2:09:41] stikstof. Ja, ik herhaal mijn me mijn eerdere antwoord alle alle sectoren krijgen doelen landbouw, industrie, mobiliteit, zoals eerder aan de kamer gemeld.

[2:09:54] Begin twintig, drieëntwintig willen we voor alle sectoren richtinggevende doelen hebben die dan later in twintig, drieëntwintig ook daadwerkelijk vastgesteld worden en dat is dat is wat ik kan bieden. Dus begin twintig, drieëntwintig hebben we daar duidelijkheid over. Ook waar het gaat om de bijdrage van de scheepvaart.

[2:10:12] Van krijgen.

[2:10:14] Dus ik het even.

[2:10:15] De heel goed begrijp is dat we in begin twintig, drieëntwintig pas de doelen hebben en dat het pakket maatregelen nodig is om die doelen te halen. Dat zal waarschijnlijk additioneel zijn van het huidige beleid pakketje dat dat dan.

[2:10:32] Wanneer komt dat dan.

[2:10:34] Trillen begin drieëntwintig richtinggevende doelen later in drieëntwintig vastgesteld. We hebben al een pakket wat in uitvoering is. Ik zou het geen pakketje willen noemen, want het is echt forse investering ook in in walstroom. Wat een heel belangrijk aandeel is belangrijk. Daarbij is ook op dat moment te kijken waar we staan met fit voor fifty five. Wat dat nog aanvullend aan stikstof winst oplevert aan als ze dan aanvullend van om het doel te bereiken nog maatregelen nodig zijn, dan zullen we ook met die maatregelen komen.

[2:11:02] Verkregen. Tenslotte, voorzitter, ik wil toch scherp beantwoord, want

[2:11:07] wanneer lichter het pakket, wat ook doorgerekend kan worden waaruit blijkt dat de zeeschepen of de scheepvaart gewoon zijn eerlijke aandeel op stikstofdepositie en reductie levert de ik hoor de minister zeggen begin twintig, drieëntwintig doelen dan eind twintig, tweeëntwintig in de loop van twintig, tien definitieve doelen dan een assessment van het gat kwamen huidig beleid wat er nog moet. Dus wanneer ligt er het pakket dat je kan zeggen hey, de zeescheepvaart, de dozen eerlijke deal.

[2:11:36] Meneer de vragen van de scheepvaart al al genoeg. De vraag is naar de doelen. Ik geef aan wanneer die wanneer die wanneer die er zijn. Op dit moment kan ik geen antwoord geven wanneer er een eventueel aanvullend pakket is afgesproken, maar dat is inherent aan het feit dat we op een gegeven moment begin volgend jaar richtinggevende doelen hebben midden volgend jaar juli volgend jaar uit mijn hoofd dat vastgesteld hebben en en dan op dat moment ook zien of er een aanvullend pakket nodig is, zoals we eerder met stikstof hebben gedaan. Ook in de vorige kabinetsperiode kunnen we ook vrij snel daarna met een maatregelen pakket komen maar dat kunnen we beantwoorden op het moment dat we begin drieëntwintig die richtinggevende doelen hebben

[2:12:20] dan de heer de groot

[2:12:23] die

[2:12:27] hij vroeg nog even door op de rijks rederij de ook wanneer de financiering daarvoor is, zoals eerder in het debat aangegeven met alle opdrachtgevers en dat zijn vier departementen werk waar die planning maar kan niet toezeggen dat het eind van dit jaar rond is. Hij zoekt op z'n minst vanwege de grote omvang van de benodigde financiële middelen nog een begrotingscyclus voor nodig voordat we daar een uitspraak over kunnen doen. We zijn op dit moment bezig om de verdere planning rond te maken. Maar dat zal niet voor de begroting van dit jaar rond kunnen zijn. Dat zou op z'n vroegst een begrotingsjaar later kunnen zijn voordat we daar het inzicht in kunnen geven en nogmaals de beschikbare middelen zoals we die op dit moment ramen zijn nog niet voorzien in deze kabinetsperiode. Het zal sowieso een aparte afweging vragen voor door het kabinet of daar in deze kabinetsperiode al sneller een start mee zouden kunnen maken.

[2:13:24] Ik god.

[2:13:26] Voorzitter, ik ben zo bang dat ze dan voor bij het volgende commissiedebat maritiem eigenlijk dezelfde discussie gaat voeren. Dus probeer toch even van de minister nog iets concreter te krijgen want je moet toch die inventarisatie hebben vanuit welke technologieën ga je dat doen zodat je een beetje een beeld krijgt. Dus zou de minister toch voor het volgende overleg over deze kwestie misschien in globale termen zon zo'n planning en plan van aanpak kunnen aangeven. Ik begrijp dat de financiering dan nog niet is geregeld.

[2:14:00] De messen. Daar hangt de planning,

[2:14:03] Mee samen. Dus dat zal sowieso. Dat zal in tijd uitgesmeerd moeten worden omdat we voor de komende begroting hebben. Dat geld niet. De komende begrotingsjaar acht ik het niet heel realistisch dat we meerjarig alle middelen al bij elkaar krijgen en daar hangt de planning ook van af wat ik wel kan doen is een stand van zaken geven hoe we in welk tempo schepen aan vervanging toe zijn, maar het is echt niet meer dan de stand van zaken eind van dit jaar

[2:14:33] de brief over het onderzoek zoals dat gedaan is naar de veiligheid voor voor wind op zee. Ja ik ga ik ga ook in op hoe daarin is ingegaan op een botsing tussen turbine en een schip wijzen overigens ook op dat in het uitvoeringsprogramma noordzeeakkoord, wat in maart uit mijn hoofd is afgesproken, maart of april dat daar ook fors aandacht is geweest voor de veiligheid van de scheepvaart rond windparken en ook een behoorlijke hoeveelheid geld tegen een miljard is vrijgemaakt om in de veiligheid van de scheepvaart rond windparken te voorzien, onder andere door het stationeren van van extra sleepboten rond rond die wind parken en tot slot vroeg de heer de groot mij om mijn inzet om een succes te maken van de goede fonds aanvraag. De inzet die is er en de onafhankelijke beoordeling deed eerder groot ook die wordt uit aan de uiteindelijk door de onafhankelijke commissie gedaan dankuwel.

[2:15:30] Dank u wel. Meneer de minister beantwoorden eerst coureurs en dan wanneer de.

[2:15:33] Nog vrij jaar. Voorzitter, want de minister zei de heer koers kondigt wat moties aan. Dus daar slaakte beantwoorden geloven. Nou zo is niet helemaal op de nederlandse exportkredietverzekering overweeg ik een motie. Maar als de brief goed is dan het kon natuurlijk niet met de motie. Maar ik zou toch nog wel even willen doorvragen op dat punt van die van die stalen scheeps casco s.

[2:15:53] Want de minister heeft over het jaar tweeduizend, zesentwintig, dat eventueel europees breed en een twee grensplaatsen kunnen invoeren voor scheeps casco. Nu zou ik eigenlijk mijn vraag

[2:16:04] hoe valt dit samen of hoe haakt dit aan bij de bij de een c o twee belasting die we gaan heffen op op staal en op scheef casco zoals die ook vanaf tweeduizend, zesentwintig ingaat

[2:16:15] dan begrijp ik dat als die belasting eerder ingaat. Ja.

[2:16:19] Wel een probleem,

[2:16:20] De de nederlandse schepen sectoren gaat om en dat wil ik niet. Dus ik overweeg hier een motie als tenminste nu niet kan beantwoorden, snap ik dat en dan zou ik graag een brief willen voor tweeminutendebat. Want dan komen ze helemaal niet met de motie.

[2:16:34] Hij vreet zich voorzitter dat die hele c o twee grens belasting niet onder mijn ministerie valt, maar vanuit het ministerie van bzk behandeld wordt en voor zover ik het begrijp is

[2:16:45] richt die cnv grens belasting zich in eerste instantie op een vijftal sectoren. Daar zijn staalproducten wel onderdeel van. Maar in de transitieperiode tot aan tweeduizend, vijfentwintig gaat het alleen om vastleggen van van gegevens en hoeft nog niet afgerekend nog niet betaald te worden. Dan volgt de voordat het dan definitief ingaat in zesentwintig.

[2:17:06] Er volgde nog een evaluatie

[2:17:09] wordt bekeken hoe die hele methodiek werkt en of er omzeiling mogelijkheden zijn en dat soort dingen. En vanuit die stapsgewijze aanpak

[2:17:22] kijken we dan ook nog als kabinet of voordat de inwerkingtreding een twintig, zesentwintig plaatsvindt of daar nog categorieën. Dat zou kunnen gelden voor stalen scheeps casco s aan toegevoegd zouden moeten worden.

[2:17:35] Maar dat is ook basis van de informatie die ik voor dit debat van het ministerie van bzk heb gekregen.

[2:17:42] Meneer coureurs.

[2:17:44] Ja. De minister zegt ik luister scherm vs zou kunnen zou kunnen. De cursus zou kunnen worden toegevoegd in niveau. Ik sta hier voor de voor de voor de scheepvaart en ik zou graag willen dat dat dat de nederland dat tenminste ook voor de voor de nederlandse scheepvaart staat

[2:17:59] en ja dat dat zou kunnen. Het zou heel gek zijn als de stalen wel onder valt en stalen schepen casco niet dat dat zou echt heel gek zijn. En dan gaat de nederlandse scheepsbouwsector gaat gewoon om zich zou toch toch tenminste iets meer willen vragen dan dan dan zou kunnen we er echt voor gaan staan.

[2:18:17] Mijn eerste minister en voorzitter. Het kabinet steunt die aanpak zoals ik zojuist zei, maar het is uiteindelijk de europese unie die hierover beslist

[2:18:25] en ik vermeld die ook de consensus die tot op dit moment in de milieuraad is. Nou dat is niet op alle punten naar wens van van nederland. Onze inzetten als nederland is duidelijk,

[2:18:35] maar we zijn niet degene die uiteindelijk daar honderd procent over beslissen en ik sta net als de heer koerhuis voor de nederlandse scheepsbouw.

[2:18:43] Jawel.

[2:18:44] Meneer de groot. Tenslotte.

[2:18:46] Ik mis nog even ook de bevestiging dat het dat minister in de brief ook ingaat op de eventuele normen. En wat die norm is nu schip-schip en schip turbine en het gaat specifiek om een norm schip turbine die is er nog niet.

[2:19:01] En toch nog eventjes over die rijks rederij. Ik zit toch wel even te kijken van ja als het gaat niet om het hoe je het financiert, maar wel wanneer moet welk schip worden vervangen. Welke technologie hebben daarbij als we daar als de minister dat bedoelt dan kan ik me daar inderdaad iets bij voorstellen want de financiering.

[2:19:19] Is er nog niet.

[2:19:20] Meneer de minister dat die norm. Jij noemde net ook al dat ik inga op die botsing tussen turbine en schip.

[2:19:29] Ja. En ik kijk gewoon wat ik wat ik daarover kan melden. Eind van dit jaar op die laatste vraag financiering moet vanuit vier departementen komen. Ook de opdrachtgevers zijn vier verschillende departementen. Ik zal hiervan binnen het domein van week kijken wat ik daar al over kan kan melden en dat is zoveel mogelijk ook met met technieken et cetera die erachter zit. Maar ik doe ook aan soort realistische verwachtingen management, want het plan is echt nog niet rond eind van dit jaar ook vanwege het gebrek aan financiële middelen op dit moment.

[2:20:00] Mevrouw gelukkig,

[2:20:02] jammer,

[2:20:03] De laatste keer probeer ik toch nog een poging over stikstof. Want ik snap echt niet dat nu dat het hele land in rep en roer is en dat het zo heftig is voor de landbouw. De stikstof aanpak. Alles wat er moet nu eigenlijk gezegd wordt voor de scheepvaart dan in juni liggen er pas een doelen en daarna volgt dan nog beleid

[2:20:28] volgend jaar juli volgend jaar zou er dan tenminste kunnen zeggen oké van de huidige maatregelen. Het huidige beleid van wat er gevoerd wordt dat er een indicatie en doorrekening gemaakt wordt van wat is daarvan de impact op de stikstofdepositie van de zeeuwse scheepvaart als een startpunt, want anders beginnen we volgend jaar juli nog eens de discussie over hoe de schreef cee app de scheepvaart ook moet bijdragen. Dat kan je toch niet maken naar de boeren toe.

[2:20:57] Voorzitter, zo is het ook niet. We hebben op dit moment al een stikstofaanpak voor de scheepvaart en nemen al maatregelen

[2:21:04] en die zijn ook allemaal doorgerekend op het moment dat we twee jaar geleden in april twintig, twintig die maatregelen afspraken. Ook toen is een uitvoerige brief naar de kamer gegaan we bij al die maatregelen ook op de hoeveelheid mol per hectare per jaar werd werd becijferd dus en voor. Er wordt wat gedaan. Er ligt een omvangrijke aanpak voor de scheepvaart. Aanvullend komen we komend jaar nog met een hoe weet het een eerste doel en vervolgens vastlegging van het doel in juli volgend jaar en dat zal ook weer bepalend zijn voor de vraag of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Maar wat we doen is al doorgerekend.

[2:21:48] Precies. Maar we gaan er nu een echte een einde maken. Ik heb er is een tweeminutendebat aangevraagd door meneer koelhuizen. Wat ik al zei, is allemaal zekerheid gaan ze waarschijnlijk erover spreken. Daar zijn een aantal toezeggingen gedaan

[2:22:03] zijn media, zoals de minister van geven kan meeluisteren of ze goed geformuleerd zijn

[2:22:08] en ook de leden uiteraard zodra er duidelijkheid is over de planvorming met betrekking tot de volgende stappen voor vlootvernieuwing wordt de kamer erover geïnformeerd.

[2:22:18] Inzicht wordt geboden,

[2:22:19] De duurzame technieken.

[2:22:23] Ik hoor niks. Dus dan is het goed in het najaar ontvangt de kamer een brief over de morrow shift. En dat betekent. Ik vind het toch dat het rondom die engelse termen. Maar zo'n beetje het van sporen van de weg naar paspoort voor schiphol voor spoor gaan, alsook de toekomstvisie binnenvaart.

[2:22:39] Het is gedaan aan heer stoffen die toezegging

[2:22:41] in het najaar wordt de kamer nader geïnformeerd over gesprekken met de sector in het kader van het onderzoek men en men staat van nederlandse norm biobrandstof binnenvaart.

[2:22:52] De minister zal de mogelijkheden met betrekking tot het volgen van een klimaatregels voor bijmenging in niet zeehavens na de verkennen bij de europese commissie en komt er een brief

[2:23:06] aan de kamer op terug.

[2:23:09] De kamer zal aan het einde van het zomerreces een brief ontvangen waarin wordt ingegaan op de vraag van het lid koerhuis

[2:23:16] over een nederlandse exportkredietverzekeringen.

[2:23:20] We zijn er bijna mijn is er in tweeduizend, drieëntwintig ontvangt de kamer een brief over de inzet en hiermee verband. Dat staat dus om van die internationale maritieme organisatie voor het tegengaan van bijmenging van giftige stoffen en stookolie die ze mevrouw kreuger gedaan.

[2:23:37] De minister komt meneer van raam. Sorry. Ik vergeet het beste schaal van stal.

[2:23:43] De de de begrijpen van stel en we laten de minister komt schriftelijk terug op de vraag van de heer van raam over de uitkomsten van het gesprek met de roemeense eurocommissaris over diertransporten. Het ging over het gezonken schip met schaapjes van de voor meneer van gaan.

[2:23:59] In het najaar ontvangt de kamer een brief over veiligheidsrisicos op de noordzee. Die meneer de groot gedaan en tot slot de laatste een toezegging kocht na de zomer ontvangt de kamer de roadmap is ook al sinds is routekaart crew met de met betrekking tot varend ontgassen en die is en mevrouw kregen gedaan. Wel mevrouw.

[2:24:21] Er was ook een volg mij de toezegging gedaan dat met ilt gekeken werd naar het bijmengen van die gifstoffen. Ja dat dat zou in een brief komen hier. Toch kwam voor het volgende debat.

[2:24:31] Dat volgen verzamelbrief en we gaan naar met die twee hoe de huidige handhavingspraktijk is en wat eruit te leren valt de rook komt.

[2:24:38] Uit het pannetje van onze rivier. Alles staat genoteerd. Daar zijn we aan het einde gekomen van dit commissiedebat maritiem. Ik dank de mensen de mensen op de publieke tribune. Ook de mensen die thuis hebben gekeken en geluisterd. De digitale kanaal, onze collega van dienst verslag en redactie onze kamer boden onze rivier, maar ook zeker de minister aan zijn hele gevolg en ook alle leden van de staten-generaal. Kom allemaal veilig thuis en een gezegende avond en ik sluit het commissie.