Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[0:00:00] Missie over de brief van hartwich medical foundation, over de uitvoering moties van drink sazias, et cetera, et cetera. Het voorstel twee voorstellen. Het nieuwe blad ziekenhuiszorg en missie pakket beheer

[0:00:16] vijftien dreigend tekort, actief leasen en metallische geniet van commissie dat geneesmiddelenbeleid

[0:00:25] zestien financiering van de geneesmiddel ontwikkeling

[0:00:28] generen voor het beeld geneesmiddelenbeleid,

[0:00:32] mitigerende maatregelen onderkant, geneesmiddelenmarkt, pgb en gps twee voorstellen voor het commissie beeld geneesmiddelen het en eventueel te betrekken bij en

[0:00:43] bij de inbreng van het schriftelijk overleg.

[0:00:46] Dat is geweest.

[0:00:51] Achttien reactie op verzoek van de commissie op de brief van open legal advocaten over kinderen, vaccinatie. Het negentien dagen triest voor het commissiedebat ontwikkelingen rondom het coronavirus

[0:01:03] verslag van de world health assembly van tweeëntwintig tot en met achtentwintig mei wordt commissie belt de ontwikkelingen rondom coronavirus

[0:01:14] reageer ik niet op. Als u het goedvindt. Meneer omtzigt internationaal pandemie instrument en geniet van het commissiedebat ontwikkelingen rondom het coronavirus geen eenentwintig reactie op de aangeboden petitie dokter in tijden van corona.

[0:01:28] Ach, niet voor het klinische beeld ontwikkelingen van het kronen rondom het coronavirus

[0:01:33] dan tweeëntwintig publicatie heel sterk over sterft de onderzoek cbs en rivm neer voor het commissie dat ontwikkelingen rondom het coronavirus en bij bed.

[0:01:43] Ze zijn een tijd dertig leden dat over de uitkomsten onderzoek ook niet omtzigt.

[0:01:48] Spreken,

[0:01:50] Ik zou graag een schriftelijk overleg erover willen houden

[0:01:53] en ik zou graag het rivm en het cbs een toelichting te geven en daarnaast ook daar een uur me spreken na een half uur spreken met

[0:02:03] een aantal mensen die in de begeleidingscommissie zaten en ik zat

[0:02:09] onderhand te denken als het is caroline van den broek die daar iets over gezegd heeft.

[0:02:17] Nadat eerst eens een technische briefing rond doel of ronde tafel. Maar het tweede gedeelte zaten onder tafel. Want dan kun je ook die mensen vragen stellen of wat ze ervan vonden. Een aantal mensen is nogal kritisch over het data landschap. En wat er gebeurde is dat de gezondheidsdata van de mensen niet beschikbaar waren, dan zou ik graag een toelichting op willen hebben.

[0:02:37] Ik zat ik kijk de commissie rond wat de commissie of die dat kan steunen.

[0:02:44] Kan ook via de mail steun hierop.

[0:02:47] Ik zal er wel naar toe gaan. Maar wat ik dan zegt hij niet met drie man zitten

[0:02:52] en kan

[0:02:54] ja.

[0:02:57] Dagvoorzitter kan ook een volgorde in de dingen

[0:03:01] dat er eerst een s o is en als dat nog aanleiding geeft tot dat we dan kijken naar eventuele volgende stappen ook gezien. Al onze

[0:03:08] agenda's.

[0:03:11] De volgorde zou wat mij betreft de ideale volgorde zou zijn. Eerst dat wat vragen stellen aan een en cbs en rivm. En dan een een s. Oh. En misschien zou dat al in de eerste week na het reces kunnen doen. Maar daarom probeer ik het ook dat we eigenlijk maar drie mensen uitnodigen en niet team namelijk iemand van het cbs. Iemand rivm en iemand uit de begeleidingscommissie. Want ik ik zit hier niet te wachten op lange hoorzittingen of lange

[0:03:38] en honderd tafels. Dan kan het in een uur en een kwartier klaar zijn.

[0:03:45] Mevrouw van

[0:03:45] voor ze dan toch sluit ik even aan bij mevrouw paulusma. Dan is het handelsverdrag aangemaakt aangaf dat even per email al een datum wordt neergezet en dat we kijken of er dus op die datum voldoende aanmeldingen hebben want ik vind het ook gênant als er maar drie mensen zouden zitten omdat de agenda of andere verplichtingen

[0:04:07] omtzigt,

[0:04:08] Dat is prima, maar ik hoop ook

[0:04:10] dat het zodanig interessant maken. En als u nog input heeft, waardoor het interessanter kan worden. Laat me dat even weten want ik denk dat het wel belangrijk is wat nou eigenlijk waar die overstap naar een lag het liefst zou ik ook nog andere onderzoekt erbij betrokken, namelijk over de uitgestelde zorg gaat wel over de kern. Wat is nou precies gebeurd in die in die coronapandemie, maar het lijkt mij prima om een datum te plannen en liefst vlak na het reces en daarna een s. Oh en aan het en zo hoeft niemand mee te doen en dat is voor de van enzo.

[0:04:40] Begint als volgt of tenminste ik stel voor dat het asfalt genomen geen een een datum prikken voor die technische briefing. Dan inventariseren we wie er allemaal aanwezig kan zijn als dat voldoende mensen zijn dan gaat door.

[0:04:52] Je moet op die manier en mijn naam is

[0:04:55] en seizoen.

[0:04:56] En daarna en zo. Ja

[0:05:00] ja

[0:05:01] oké

[0:05:02] dankuwel groente drieëntwintig.

[0:05:07] Nu komt het leukste stuk meneer omtzigt.

[0:05:11] In het hoofdstuk, over dit.

[0:05:18] Stand van zaken screenings, interval borstkanker, angelique commissie, bad medische preventie

[0:05:24] dan ze

[0:05:27] stand van zaken, uitbraak,

[0:05:28] Jaap aap ook een.

[0:05:30] Agenderen voor te zijn. Tijd ook commissie blad medisch preventie.

[0:05:38] Ja.

[0:05:39] Punt.

[0:05:40] Ook in mevrouw van den berg.

[0:05:42] Ik zit daar even naar te kijken want natuurlijk ook het bericht dat men het nu als aan status wilt doen dat het toch wel in die zin wat qua ernst wordt opgesteld. Het valt qua ziekenhuis belastingen. Zo is het op dit moment eigenlijk een non issue.

[0:05:59] Maar ik weet niet wanneer het volgende commissie dat medische preventie is. Dus ik vroeg me af hoe kunnen we een beetje de vinger aan de pols houden op dit dossier.

[0:06:17] Ja precies. De deze wetsvoorstel. Wat nu is voorgelegd en staat. Dat komt dit de de brief die komt voor zestien juli. Dus dat is heel snel het verstoken. Sorry. Dus dat is heel snel en dat is wellicht ook aanleiding voor u om vinger aan de pols te houden.

[0:06:36] Weet niet precies wat u bedoelt met vinger aan de pols houden.

[0:06:40] Nou als als zeggen als er gewoon verder geen bijzondere ontwikkelingen zijn en het ook al is het aanstaat is prima. Behalve die wet en dit zit. Maar stel dat het zich ook de komende twee, acht weken in reces. Stel dat het dus harder ontwikkelt, zitten we dan gelijk hebben we dan een datum noemen in de eerste week na het reces waarin wij over apen pokken met elkaar moeten spreken of zeggen dan nee dan is het handig omdat we dat eind augustus even per email met elkaar inventariseren.

[0:07:12] Daar zat ik meer naar te kijken.

[0:07:15] Ja, wat u wil. We hebben nu niet een debat ofzo of iets gepland erover.

[0:07:22] Ik.

[0:07:24] Om zichtbaar op voorhand op dingen al. En dus als blijkt dat het inderdaad dat er iets gebeurt in nederland. Wat onze aandacht behoeft dan is er natuurlijk altijd een mogelijkheid van eenmaal procedure om

[0:07:40] om dat te doen en tijdens het reces zullen we dan proberen om die termijn zichtbaar. Ook wat op te rekken dat iedereen ook

[0:07:47] tijd heeft om te reageren.

[0:07:49] Voor ze en ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan zagen nu ook nog mondelinge vragen dat er vanuit de actieve informatieplicht van de regering ook ze weten dat dit onderwerp de belangstelling heeft op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.

[0:08:02] En het feit dat u dit zegt dat onderstreept dat nog een keer.

[0:08:06] Ja.

[0:08:08] Voldoende zou mijn vrouw van meer dan ga ik door naar de vijfentwintig stand van de uitvoering. Het versterken van de publieke dienstverlening misstap stelt voor het commissie wat conferentie een zorgsector voortaan goed bestuur in de zorg te noemen.

[0:08:27] Zesentwintig beleidsreactie op het rapport grenzeloos samenwerken met de raad van de raad van volksgezondheid samenleving.

[0:08:35] Naar verwachting verwacht we half september. Dus vandaag ook nog genoemd een brief over de afspraken rondom het iza en het integraal zorgakkoord, of wellicht weer een andere naam ook ook voor mij genoemd.

[0:08:46] Dat zal dan een groot debat worden. Vandaar dat we ook voorstellen om dat een nieuw mandje te maken

[0:08:53] en dat heet dan integraal zo

[0:08:57] en dan voegen we deze aan toe

[0:09:00] hetzelfde voor gennep zevenentwintig visie en geen de kwaliteit van zorg toegang tot goede zorg voor iedereen ook betrekken bij de behandeling.

[0:09:07] Deze twee van integraal zorgakkoord

[0:09:11] stand van zaken, persoonlijke gezondheid, omgevingen, agenderen voor het commissie beeld gegevensuitwisseling, et cetera

[0:09:19] negenentwintig verkennende studie talen tolken in de zorg betrekken bij de begrotingsbehandeling van ministerie vws

[0:09:28] dertig monitoren, patiëntveiligheid zelfstandige behandelcentra voor het commissiedebat patiëntveiligheid.

[0:09:34] Mevrouw van de weg,

[0:09:35] we ook graag willen hebben bij het commissiedebat ziekenhuiszorg,

[0:09:41] U bent gewend aan een nieuwe naam. Heel goed.

[0:09:43] Ga niet alleen

[0:09:47] alleen.

[0:09:48] Mevrouw eigenaar? Doet u zich?

[0:09:50] Die omdat alleen datum monitor.

[0:09:52] Voor patiëntveiligheid.

[0:09:53] Rampzalig alleen bij ziekenhuis banden geen apart mandje van te maken.

[0:09:59] Ik zie instemmend geknik en nee ik ben met u eens. Dus dat gaan we zo doen.

[0:10:05] Dus die vervalt en gaat erbij

[0:10:08] agendapunt eenendertig reactie op verzoek van de quiz naar aanleiding van berichtgeving over nemen van het rivm over ziekenhuis en capaciteit in girona betrekken bij het te zijn tijd te houden. Plenaire dertig leden debat over berichten ministerie van rivm nemo alvast sloop van zorg niet met de ziekenhuis deel.

[0:10:25] Ja.

[0:10:26] Kort.

[0:10:29] Tweeëndertig aanpak oneigenlijk gebruik adhd medicatie

[0:10:33] voor het commissiedebat geneesmiddelenbeleid

[0:10:36] twee, drieëndertig passende zorg betrekken bij dat eventueel te houden of te houden. Commissie integrale zorgakkoord

[0:10:48] dan vierendertig reactie op het verzoek van de commissie over opzet van de verkenning van het juridisch kader bij het aanvragen van een woz indicatie van belang is

[0:10:59] betrekken bij het plenaire debat over de wijziging van de wet langdurige zorg

[0:11:04] in

[0:11:06] de vraag daarbij kan het dan dus ook worden aangemeld voor plenaire behandeling,

[0:11:11] omdat wij de plenaire griffie hadden gevraagd om dat nog even aan te houden tot deze brief. Die zou zijn.

[0:11:18] Dat na de atb. Het verzoek van de verbetering,

[0:11:24] maar lijkt verstandig om die paar weken voor de apen beter reserveren voor dingen die we echt spoed vinden hebben zoals wij teveel debat agenderen in de winkel voor de ben je dan iedere keer drie mensen.

[0:11:36] Ik iedereen is met u eens. Dus dan gaan we de net griffie vraagt in te plannen naar de apotheek

[0:11:45] vijfendertig evaluatie en geen goed bestuur in de zorg en geniet van het crisis beeld goed bestuur in zorg,

[0:11:51] monitor contractering, ggz en handhavingsmogelijkheden nza meegevoerd. Wist je dat ggz suïcide-preventie

[0:11:59] rapport van de inspectie, inspectie,

[0:12:02] gezondheidszorg en jeugd.

[0:12:05] We trekken met ze zijn onthouden. Plenaire dertig leden dat over inzet personeel in verpleeghuizen.

[0:12:15] Dat mis ik er eentje.

[0:12:18] En natuurlijk niet hoeven te zijn. Vet voor het commissiedebat verpleeghuiszorg wil zetten.

[0:12:26] Achtendertig het beleidskader, subsidiëring, patiënten en gehandicaptenorganisaties voor het commissie, beeld patiënte en cliënt rechter

[0:12:33] de zeer opvang, jongvolwassenen en woz en geniet van het commissie bad verpleeghuiszorg wil zetten

[0:12:39] aanpakt niet in tegen de zorgaanbieders niet voor het commissie met zorgfraude en betrekken bij het te zijner tijd te houden. Plenaire debat over de aanpak van zorgfraude

[0:12:52] reactie op verzoek van de politie of een burger brief naar aanleiding van het artikel crisis in de wijkverpleging in de volkskrant van hiervoor het commissie dat wijkverpleging

[0:13:01] reactie op verzoek van de commissie overberg brief over een reactie met betrekking tot de eigen bijdrage cirque en svb voor het commissie dat verpleeghuiszorg, woz

[0:13:12] dan de beleidsreactie op het onderzoeksrapport bouwen en bescherming aangericht wordt. Commissie dat huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties

[0:13:23] vierenveertig reactie op verzoek commissie over het rapport grieptest. Shit. Shit. Shit. Nee. Uitweg. Uit de schaamte. Schaarste schaarste schaamte zat bij mij omdat ik niet goed uitspraak. De schaamte was dat bij mij omdat ik niet goed kon uitspreken

[0:13:42] is reeds garandeert.

[0:13:47] Ikzelf ook heel graag geagendeerd. Wil je nog bij het debat op vijftien september over een heils administratie ict dan de hele trits op.

[0:13:56] Gaan we doen.

[0:13:58] Mag ik agendapunt vijfenveertig, zesenveertig, zevenenveertig, achtenveertig, negenenveertig

[0:14:06] ook als afgehandeld beschouwen.

[0:14:09] Ja

[0:14:10] dan gaan we naar agendapunt vijftig

[0:14:14] het overzicht van de wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling. Ik heb daar een opmerkingen.

[0:14:18] Voor jullie.

[0:14:20] Dat is bij nummer vier.

[0:14:26] Dat is aangemeld. Dat is een wetsvoorstel wet bevorderen, samenwerking, rechtmatige zorg aangemeld voor plenaire behandeling, maar we hebben gezegd om eerst dat pas te doen als er een brief is in die brief is inmiddels gekomen.

[0:14:41] Dus kunnen we dat interne

[0:14:47] in.

[0:14:49] De. Dit zijn allemaal debatten die allemaal gepland worden en bijvoorbeeld een van onze woordvoerders die zit nu ook in de parlementaire enquete.

[0:14:58] Hoe werkt het normaal als je zou zeggen van. Het zijn bijvoorbeeld overdag of s avonds debatten zijn zijn daar afspraken over of is er uberhaupt geen.

[0:15:09] Maar gewoon een planning.

[0:15:11] Er zijn geen afspraken en de. Je merkt gewoon een planning.

[0:15:15] Hoor.

[0:15:17] Ja. Dus ik kan nu denk ik niet tegemoet komen.

[0:15:23] Woensdag.

[0:15:24] En woensdag is wetgeving zag.

[0:15:28] Ja. En de mensen die hier al lang rondlopen die die zijn bekend met deze

[0:15:34] morgen is

[0:15:38] oké.

[0:15:39] Mag ik dan een genietend eenenvijftig overzicht van de wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is,

[0:15:47] geen opmerkingen. Tweeënvijftig overzicht van de wetsvoorstellen.

[0:15:53] Vermindering van nog niet eens vastgesteld is vastgesteld is trouwens leven

[0:15:59] drieënvijftig overzicht van plenaire debat omtrent van vws informatie,

[0:16:05] overzicht van tweeminutendebatten, informatie.

[0:16:09] Vijfenvijftig overzicht van de commissiedebatten blote overleggen regio's, waarvan ik wist mijn cd's besloten heeft om op enig moment in te plannen

[0:16:19] ter bespreking als eerste

[0:16:22] het commissie wat ontwikkelingen rondom het coronavirus is

[0:16:27] of u dat na het zomerseizoen inplannen plannen of dat wij dat voor u inplannen en als dat zo is, wanneer dan in gepland kan worden.

[0:16:38] Voor of na de begrotingsbehandeling

[0:16:41] na.

[0:16:43] Oh

[0:16:52] voor of na ontwikkelingen rondom een nee.

[0:17:04] Terwijl die gebruiken. Dat is een groot onderwerp bij ook veel coronadebatten.

[0:17:09] Waarschijnlijk een wetgeving dus.

[0:17:14] De vragen zij. We willen dat tussen willen dat voor de b of de naar eigenlijk

[0:17:19] goed.

[0:17:20] Begroting vws eigenlijk.

[0:17:22] Oh nee dat is pas met hersens.

[0:17:26] Als je weet niet hoe het normaal gesproken zou ik het normaal vinden dat we nog voor de atb in licht komt.

[0:17:33] Als er actualiteiten zijn dan wordt een datum. Ben je er mee overschaduwd.

[0:17:39] We komen.

[0:17:40] Dat kan kan gaan we voor de nvb ontwikkelingen rondom op. Gewoon een virus inplannen.

[0:17:50] Oké.

[0:17:51] Dan de tweede vraag is of de of je nu reeds debat voor twintig, drieëntwintig, die onder c zijn genoemd, aldus in

[0:18:01] wil interne of dat u daar bezwaar tegen mevrouw van der.

[0:18:05] Een vraag of het vorige blokje voor blokje b.

[0:18:08] Ja,

[0:18:10] dat we die brief nog eerder krijgen dan honderd blokje b. Maar er is per één januari van dit jaar de wet toetreding zorgaanbieders van kracht geworden en wij krijgen indicaties dat hij niet gehandhaafd wordt. Dus daar zit ook een stukje medezeggenschap in voor gemeenteraden bij wijzigingen acute zorg.

[0:18:29] We krijgen indicaties dat die niet gehandhaafd wordt. Dus ik zou graag van de minister een brief willen hebben

[0:18:33] hoe hij denkt dat dit toegepast moet worden en hoe de inspectie daarop zou moeten handhaven.

[0:18:41] Commissie

[0:18:43] als

[0:18:45] dat we hebben.

[0:18:47] Ik zou het sowieso het liefst graag begin september willen ontvangen. Maar in uiterste nood voor het debat. Acute zorg. Maar dat is pas in november, maar het liefst wat eerder want ik zou het ook graag bij de begrotingsbehandeling

[0:19:01] is het helder of wilt u.

[0:19:03] Moet mevrouw van den berg nog herhalen.

[0:19:06] Wat ze wil.

[0:19:08] Ja, mevrouw b. Ik vind het fijn dat we afscheid nemen van de mammoet debatten, maar we nemen geen afscheid van de mammoet tijden en we hebben vorige keer besloten bij de strategische procedurevergadering om kortere debatten in te plannen en ik zie bijvoorbeeld acute zorg vijf uur medische teak. Vier uur oefenen. Vier uur veel veel te lang

[0:19:30] veel te lang debatten.

[0:19:33] Echt veel te lang

[0:19:35] sport hele avond

[0:19:38] ja wonen en zorg

[0:19:41] is een van de belangrijkste onderwerpen van vijf uur. Ik dacht dat we hadden afgesproken voor echt belangrijk onderwerp en drie uur te doen of wat rust gewoon twee uur. Om dit zegt

[0:19:49] veel te lang. Veel te lang.

[0:19:52] Kijk als ik u het voorbeeld van vandaag mag geven dat we vijf uur ingepland en wordt de zes minuten spreektijd. Het debat is iets korter geworden en dus een halfuurtje korter eigenlijk of nee

[0:20:05] nee niet want we zijn ook een half uur eerder begonnen

[0:20:08] is. Het blijkt dat als met tien partijen of tien fracties zijn dat dat dat

[0:20:13] twee uur. Dan heeft u krijgt u mij ook geen interrupties

[0:20:18] en dat is ook bijzonder want dat is kom niet aan het tegoeden en debat. Dus ik kan ik kan ik kan gewoon niet zoveel fracties in zo'n korte tijd persen dat dat lukt gewoon niet.

[0:20:31] Maar dat snap ik wel. Voorzitter, maar dit slaat echt nergens op. Het waren zulke lange tijd beslagen voor man moet debatten, waarbij we honderd rapporten hadden en we gaan nu weer naar enkele onderwerpen en oorlogs getroffenen vind ik een ontzettend belangrijk onderwerp, maar er staan tegen die tijd vijf brief op de agenda en voor vijf brief op de agenda. Heb je niet niet zes minuten.

[0:20:51] Ik heb een idee wat we gaan doen is dat we de lengte van de wat te gaan inkorten

[0:20:59] dat we ook de spreektijd inkorten. Dat dat zitten automatisch en vast. Men kijkt naar links mogen we dan wel de de want als er dan uitbreiding van de spreektijd gevraagd wordt, zitten we met een probleem. Stichting.

[0:21:14] Dan wel maar het is.

[0:21:19] U hoeft natuurlijk ook niet de je het hele debat vol te praten.

[0:21:22] Interesse in.

[0:21:25] De regel die we nu gebruiken is drie minuten spreektijd is een debat van drie uur. Vijf minuten spreektijd is een debat van vijf uur. Dat is de regel die nu gebruikt wordt.

[0:21:36] Ik wil graag minder in die ik vind het ook een goed idee om minder dan debat debatten. Maar ik wil ook gelegenheid geven.

[0:21:44] Ik snap ook wel dat de tijd van dat we met zijn fractie zaten ook niet terug komt. Dat snap ik ook wel maar dit is dit zijn mammoet tijden.

[0:21:52] Ja.

[0:21:55] Zullen we dan standaard. Vier uur vier, vier minuten vier uur doen,

[0:21:59] Ik zou helemaal niet meer. Vier uur doen.

[0:22:02] Ik zou drie uur doen.

[0:22:05] Discussie eerder gehad. Maar bij de persoonsgebonden budget bijvoorbeeld viel het toch nog niet mee om dat allemaal in drie uur te doen dat je soms geen tweede termijn. Dus ik denk dat vier uur en vier minuten met een flink aantal fracties wel reëel is.

[0:22:19] Wedstrijd.

[0:22:20] Wat ook opvalt. Soms zijn de bij het persoonsgebonden budget zou denken. Heel veel fracties en dat was volgens mij door niemand van tevoren bedacht. Dus misschien kunnen we onszelf wat meer disciplineren wat eerder aan de griffier doorgeven of wel of niet komen. Misschien soms ook met fracties aan gids proberen samen te werken dat niet hetzelfde onderwerp naar voren komt en zo toch wel. Die spreektijd iets inkorten van ik ben het wel eens. Mevrouw agema. Soms zitten we echt urenlang zitten we in een debat wel een aantal punten waar iedereen op uw weer terug komt. Dus er ligt ook een taak voor ons.

[0:22:54] Dan ik wel zo'n worden ook besloten bij de strategische procedurevergadering om de avonden

[0:23:00] plenaire de constant avonden en werkdagen van vijf uur man het niet te doen als we het zelf plannen en er staan hier debatten tot half acht tot half zeven tot elf uur.

[0:23:10] Ik vind het gewoon een beetje jammer dat we het gewoon zelf. We maken zelf dagen van vijftien uur.

[0:23:21] Ik vind namelijk dat hij die heeft helemaal dicht.

[0:23:26] Ja.

[0:23:27] Ik zie alleen geen goede oplossing, mevrouw bruinsma.

[0:23:30] Ik vond het zich het voorstel wat er net gedaan werd. Vier uur. Vier minuten. Drie uur. Drie minuten een heel zinnig voorstel. Maar dat valt en staat bij onze hygiëne. Want als we ons zelf niet aan houden. Dan loopt het alsnog uit. Dus volgens mij is dit een werkbaar voorstel en moeten we de suggesties ter harte nemen die nu net gedeeld zijn om het ook zo uit te kunnen voeren. En dan ga ik er uit dat er met alle inzet wordt gekeken naar de tijden en dat er dus eentje tussen die tot elf uur duurt. Dat zal dan waarschijnlijk wel komen omdat er nergens anders plekken is. Maar die voel ik dan maar even.

[0:24:04] Maar ik wil ook met u dat we ergens op een.

[0:24:07] De gegeven moment naar bed moest gaan. Ik ga ik ga proberen in te zetten. We gaan vier uur vier minuten als standaard doen.

[0:24:14] Wilders,

[0:24:15] Haar man. En precies als als als we de volgende privé langskomen en of na het reces en we hebben een ander inzicht in. Dan kunnen we het altijd weer bespreken. Dat is een ten tweede is als we vier minuten debat staat ingepland hoeven natuurlijk niet vol te maken.

[0:24:30] Dat is ook nog een en tweede en en daar zou ik ook voorstander van zijn. Maar goed als u dat goed vindt. Dat is dat is een beetje een soort compromis.

[0:24:41] Iets prachtig bron. Een zucht wat duren.

[0:24:48] Elke hoogte.

[0:24:50] Elke ochtend als ik wakker word zucht ik sowieso.

[0:24:54] Ik heb nog een opmerking over de nog in te plannen debatten in dit najaar. Dat gaat over b om de twee.

[0:25:06] Het commissie debat over wonen ondersteuning en zorg voor.

[0:25:10] De.

[0:25:10] Daar is dat is op de regeling vandaag gisteren gisteren is dat ook plenair aangevraagd.

[0:25:18] Dan kan ik hier af.

[0:25:21] Ik geef u wel mee dat kans dat natuurlijk dat plenaire debat voor achtentwintig september.

[0:25:26] Ingeklemd wordt.

[0:25:28] Waarom.

[0:25:31] Dus wat ik eigenlijk wilde voorstellen is om deze te laten staan

[0:25:36] en en dan zien we dan zien we wel even hoe het loopt. En als deze eerder is. Nee. En dan moet meneer heen kijken of dient de debat laat vallen. En als deze.

[0:25:49] Ja ik weet heeft hij een betere.

[0:25:51] Wie weet waar hij heeft dat plenaire debat wel gewoon gekregen.

[0:25:55] Ms flowers dan. Dit gaat eerder zijn.

[0:26:01] Oké.

[0:26:03] Gewoon even vragen wat hij

[0:26:05] ja precies.

[0:26:07] Dat is eigenlijk. U heeft helemaal gelijk. Dat is nog veel netter. We vragen meneer henk wat hij wil en dan mag hij beslissen of dit debat doorgaat. Ja of nee dit commissiedebat.

[0:26:17] Ja.

[0:26:18] Ze noemen het.

[0:26:19] De is kunnen inplannen.

[0:26:20] En de rest kunnen we inplannen.

[0:26:24] Oké

[0:26:26] oké.

[0:26:32] Agendapunt zesenvijftig overzicht van ongeplande commissiedebatten

[0:26:38] agendapunt zevenenvijftig overzicht van het plannen of reeds ingeplande technische briefings informatie.

[0:26:44] Achtenvijftig

[0:26:46] de ronde-tafelgesprekken opmerking. Nee. Negenenvijftig.

[0:26:51] De gesprekken

[0:26:53] en opmerkte dan heb ik nog een nagekomen agendapunt. Eentje zestig. Het ontwerpbesluit houdende wijziging

[0:27:01] van het tijdelijk besluit dossier in verband met de uitgifte van vaccinatie, certificaten en personen die elders in de europese unie zijn gevaccineerd en in verband met het inladen van een buitenlands dossier.

[0:27:15] Het is voor kennisgeving aannemen, maar ik spreek het helemaal uit omdat de nagekomen agendapunt is

[0:27:21] dan de rondvraag over mijn vragen.

[0:27:24] Door het vorige blokje bij de nacht kwam agendapunten misschien even aan mijn aandacht ontsnapt. Het rapport gisteren van

[0:27:31] rivm

[0:27:33] de mondelinge vragen kunnen stellen over de verloren gegaan levensjaren.

[0:27:41] Dat komt bij de volgende pvv.

[0:27:44] Dat sowieso op de volgende bv hebben we proberen we proberen zo weinig mogelijk nagekomen.

[0:27:49] De punten in de maar niet verloren gaat.

[0:27:52] Je gaat niet verloren. Nee nee nee

[0:27:56] oké dan hebben we nog de rond krijgt. Er was niets aangemeld. Maar als iemand nog niets van zeggen. Dan vragen.

[0:28:03] Een klein puntje bij de een vorige procedurevergaderingen. Mijn collega's hadden toegezegd een kabinetsreactie te vragen op de documentaire van remco van wijk die vandaag online komt. Maar ik wilde er nog aan toevoegen dat die reacties niet eind augustus komt ofzo. Dat die reactie binnen een week of drie kunnen krijgen.

[0:28:22] We zullen dat verzoek dat gedaan is aanvullen met dit verzoek. Als iedereen mee eens.

[0:28:29] Toen het als volgt, dan sluit ik de openbare gedeelte van de procedurevergadering schors even om naar besloten stand te gaan.