Wijziging RWN herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat dat het automatisme wordt herzien waarbij Nederlanders met een meervoudige nationaliteit na langdurig verblijf buiten het grondgebied van de Europese Unie het Nederlanderschap verliezen. Voor hen wordt het gemakkelijker het Nederlanderschap te behouden naast hun andere nationaliteit of, voor degenen die het na 1 april 2003 verloren, te herkrijgen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.Geef uw reactie op deze consultatieReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepublice…