Ontwerpbesluit NFP-wijziging opheffing bestemming vaste satellietverbindingen NSV-communicatie

Dit besluit strekt tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (hierna: NFP) en heeft betrekking op een deel van de zogenoemde 3,5 GHz-band. Bij inwerkingtreding van dit besluit (welke wordt voorzien op 1 februari 2024) vervalt de bestemming voor vaste satellietverbindingen ten behoeve van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie van de frequentieruimte tussen 3550 en 3680 MHz en de aanvullende tijdelijke maatregelen ter bescherming van deze communicatie.Geef uw reactie op deze consultatieReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gep…