Wijziging Omgevingsregeling met betrekking tot milieuprestatie gebouwen

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum], nr. [kenmerk] tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de nieuwe Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en het vastleggen van de methode voor het bepalen van de afwijkende milieuprestatie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 4.3, vierde lid, van de Omgevingswet; Besluit: ARTIKEL I De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd: A Na paragraaf 5.1.5 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd luidende: § 5.1.6 Milieuprestatie Artikel 5.31d (toepassingsbereik) De …