Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

Besluit van houdende regels omtrent het anoniem melden van vermoedens van misstanden op grond van de Wet bescherming klokkenluiders (Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum] , nr. [kenmerk] ; Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f, van de Wet bescherming klokkenluiders; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum] , nr. [kenmerk] ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum] , nr. [kenmerk] ; Hebbe…