Wijziging Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ

Besluit van [PM, nr, PM] tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken ten behoeve van het aanwijzen van bestuursorganen die bevoegd zijn tot het gebruik en van het waardegegeve n en de daarbij behorende temporele en meta -kenmerken Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum] , nr. [kenmerk] , gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën ; Gelet op artikel 37h van de Wet waardering onroerende zaken ; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advi…