Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

1 Ontwerpbesluit van Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de uitvoering van gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase bij een solidaire premieovereenkomst dan wel solidaire premieregeling (gelijke aanpassingen met spreiden bij een solidaire premie regeling ) Op de voordracht van Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van datum openlaten , nr. nr. invullen , Gelet op de artikelen 10a, 38, 40, 43, 44, 46, 46a, 63a en 102a van de Pensioenwet en de ar tikelen 28a, 49, 51, 54, 57,…