Besluit gegevensverwerking casusoverleggen radicalisering

1 Besluit van tot uitvoering van de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Besluit gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten ) Wij Willem -Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, enz. enz. enz. Gelet op de artikelen 12, vierde lid, 13, tweede lid, 15, 16, vijfde lid, en 19 van de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten ; ; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1. Definitie persoonsgerichte aanpak r…