Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

Consultatieversie Wetsvoorstel eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering 1 Wijziging van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wijzigingen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering en daarmee samenhangende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht en de Gratiewet door te vo…