Regeling 2e tranche lokale aanpak NIP

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [PM datum], nr. 2024 - 0000076771 tot wijziging van de R egeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar - bewoners, verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (Stcrt. 2023, 3877) in verband met het verbeteren van een aantal onderdelen en het regelen van de tweede tranche De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk…