Wijziging Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (alternatieven chemische gewasbeschermingsmiddelen)

Intern gebruik Besluit van ––– , tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het verplicht kunnen stellen van alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen (consultatieversie) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van ––––, nr. WJZ––––.; Gelet op artikel 78, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van –––. nr. –––.); Gezien…