Regeling periodieke registratie Wet BIG orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van houdende wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG in verband met de invoering van de verplichting tot periodieke registratie voor de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog Pagina 1 van 7 De Minister voor Medische Zorg, Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Besluit: ARTIKEL I De Regeling periodieke registratie Wet BIG wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt "6a tot en met 6f" vervangen…