Wijziging Paspoortuitvoeringsregelingen i.v.m. aanwijzing nieuwe grensgemeenten en extra RAAS-identificatiekaarten voor BZ

1 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum], [nr.], houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 in verband met het aanwijzen van gemeenten voor de verstrekking van reisdocumenten aan niet -ingezetenen, en de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 voor het uitbreiden van het aantal identificatiekaarten vo or de reisdocumentenstation s De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op de artikelen 59, tweede lid, van de Paspoortwet, 3.2., eerste lid, onderdeel a, en 4.2., eerste lid, onderdee…