Wet internationale sanctiemaatregelen

1 Regels over de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen ( Wet internationale sanctiemaatregelen ) VOORSTEL VAN WET Wij Willem -Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het ter versterking van de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen wenselijk is om de bepalingen over dit onderwerp te vernieuwen en uit te breiden ; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der…