Wijziging Luchtvaartwet BES voor grondslag openbaredienstverplichting

CONSULTATIEVERSIE Voorstel van wet houdende wijziging van de Luchtvaartwet BES ter invoering van bepalingen inzake de vaststelling van openbaredienstverplichtingen (Wijziging Luchtvaartwet BES voor grondslag openbaredienstverplichting) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het door uitvoering van het op 22 augustus 2011, te Oranjestad Aruba tussen de regeringen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten tot stand gekomen Multilateraal protocol inzake de liberalisering van luchtvervoer (Stcrt. 2022, nr. 5252) wenselijk i…