Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Ontwerpbesluit van Besluit van tot w ijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met een ervaren hardheid en codificatie van een uitspraak over het dagloon voor een uitkering op grond van de Wet WIA bij de toe kenning van WW-uitkering tijdens de referteperiode Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van datum openlaten , nr. 2023-0000563817; Gelet op artikel 13, derde lid , van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van datum, nr. ); Gezi en het nader rapport van Onze Mini…