Regeling aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners als aanbieders van essentiële diensten

Deze wijzigingsregeling strekt tot een ruimere aanwijzing van Domain Name System (DNS)-dienstverleners als aanbieders van een essentiële diensten. Daardoor gaat voor meer aanbieders de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) gelden. Het ministerie van EZK nodigt u uit op dit ontwerpbesluit te reageren.Geef uw reactie op deze consultatieReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.Het voorgenomen besluit is relevant voor aanbieders van DNS-diensten die in…