Wijziging Omgevingsregeling nieuwe normen veiligheid primaire waterkeringen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Omgevingsregeling. Voor de veiligheid van de primaire waterkeringen moeten de omgevingswaarden worden gemonitord. Hiervoor worden met deze wijziging nieuwe procedures, randvoorwaarden en normen in de Omgevingsregeling vastgesteld. In 2023 start een nieuwe landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen op basis van die nieuwe regels.Geef uw reactie op deze consultatieReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inz…