wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden

Op basis van de huidige wetgeving hebben Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de EU geen aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) om arbeid en zorg voor kinderen te combineren. Dit belemmert Oekraïense ontheemden om te gaan werken. Daarom wordt voorgesteld alle ouders met een partner buiten de EU aanspraak op KOT te geven, mits aan de overige voorwaarden in de Wet kinderopvang wordt voldaan. Daarmee wordt de drempel voor het betreden van de arbeidsmarkt verlaagd.Geef uw reactie op deze consultatieReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacti…