Besluit implementatie richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Het ontwerpbesluit regelt dat de eisen met betrekking tot het productontwikkelingsproces niet langer van toepassing zijn op obligaties waarin geen ander derivaat dan een make-whole-clausule is ingebouwd. Verder bevat het ontwerpbesluit wijzigingen met betrekking tot enkele (informatie)verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van beleggingsdiensten aan professionele beleggers.Geef uw reactie op deze consultatieReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.…