Analyse begroting Infrastructuur en Waterstaat

De begroting van I&W voor 2019 is 9,5 miljard, waarvan 7,8 miljard naar het Delta- en Infrastructuurfonds gaat. Het ministerie hanteert voor 2019 drie aandachtspunten, die we hier bij de bespreking van de begroting ook zullen hanteren: 1. Veilige, slimme en groene mobiliteit (en daarnaast uitbreiding van (spoor)wegen); 2. Klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming; 3. Circulaire economie.

Veilige, slimme en groene mobiliteit

Om op korte termijn files te bestrijden komt er volgend jaar 100 miljoen vrij en gaan meer spitsstroken open. Ook komt er 586 miljoen vrij voor de aanpak van knelpunten op de A2, A15 en A58. Daarnaast gaat er in 2019 zo’n 500 miljoen extra naar het aanleggen van extra spoorlijnen, en eenmalig 100 miljoen naar fietspaden (waar provincies en gemeenten ook 150 miljoen aan moeten meebetalen, zodat er in totaal 250 miljoen vrijkomt voor de fiets). In totaal gaat er 6,9 miljard naar het Infrastructuurfonds - een fikse groei ten opzichte van 2018 van 1,4 miljard.

Het bedrag voor metropoolregio’s voor infrastructuur (en busvervoer) blijft rond de 900 miljoen. Er komt 50 miljoen voor het veiliger maken van wegbermen, wat het ministerie nodig acht omdat na een jarenlange daling er weer een groei is in het aantal verkeersslachtoffers. Verder gaat er vanaf 2019 structureel zo’n 125 miljoen per jaar extra naar het veiligheidssysteem op het spoorwegennet (ERTMS). Een heet hangijzer van deze kabinetsperiode is Schiphol en daarmee dus ook de Luchtvaartnota die het ministerie in 2019 wil publiceren. Ook begint het ministerie volgend jaar met de herindeling van het luchtruim – de herindeling die de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk moet maken.

Mobiliteit is verder verantwoordelijk voor meer dan 30 miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar. Dit moet terug naar maximaal 25 miljoen ton in 2030. Eén van de middelen hiervoor is de tolheffing (‘Maut’) op vrachtwagens, waarvoor in 2019 een wetsvoorstel komt.

Klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming

Het ministerie gaat dijken opnieuw keuren. Het gaat ook zogenaamde ‘actieve klimaatdialogen’ voeren met alle overheidslagen om zo hun taken rond het aanpassen aan een veranderend klimaat vast te stellen. Het Deltafonds ontvangt in 2019 874 miljoen voor klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming, een bijdrage die komende jaren groeit naar ruim 1,1 miljard in 2023.

Circulaire economie

Het ministerie gaat verder met beleid uit 2017 en 2018, en maakt verder 16 miljoen vrij om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Ook wil het ministerie in 2019 afspraken met de verpakkingsindustrie over verschillende tarieven voor verschillende plastics vastleggen. Mocht het niet lukken om het aantal kleine flesjes in het afval terug te dringen dan gaat het Rijk in 2020 statiegeld daarop invoeren. In 2019 wordt het betreffende Besluit hiervoor alvast aangepast.

Deze analyse wordt u aangeboden door Ivo Thonon, Thonon Folz | Public AffairsWilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is, wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met Thonon Folz | Public Affairs.