Analyse begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‘BZK’, het ministerie dat vroeger vooral ging over de lonen van ambtenaren en politieagenten, heeft er sinds vorig jaar Wonen, Ruimtelijke Ordening en Rijksdienst bij gekregen. Omdat vooral Wonen een groot beslag op de uitgaven legt (4,6 miljard van de 5,5 miljard voor BZK) betekent dit nogal wat voor haar begroting. We zetten de opvallendste zaken op een rij:

Wonen

1,4 miljoen huishoudens krijgen voor 4,1 miljard aan huurtoeslag. Vanaf 2019 gaat de huurtoeslag elk jaar omhoog met de stijging van de huren, en wordt het maximuminkomen voor deze toeslag afgeschaft. Met dit laatste wil de minister een armoedeval voorkomen: het is dan niet meer zo dat voorbij een bepaald inkomen de huurtoeslag abrupt stopt, waardoor mensen er in inkomen net boven de grens op achteruit gaan. Echter, omdat de inkomens stijgen hebben huurders minder huurtoeslag nodig, waardoor de uitgaven ervoor ongeveer gelijk blijven. De minister heeft daarnaast een kleine meevaller in lagere uitgaven voor huisvesting van statushouders (asielzoekers die hier mogen blijven): deze gaan van veertien miljoen in 2018 naar vijf miljoen in 2020.

Veiligheid

De AIVD krijgt er flink geld bij: haar budget stijgt in een jaar tijd met 6%: van 259 miljoen naar 274 miljoen. Negen van de extra vijftien miljoen gaat naar veiligheid op het internet, oftewel cybersecurity. Dit was al aangekondigd in het Regeerakkoord-Rutte III.

Energietransitie

Om de woningcorporaties te helpen hun woningen te verduurzamen verlaagt de minister de verhuurdersheffing met 100 miljoen. Verder stopte de minister al zo’n 35 miljoen in een fonds voor verduurzaming van appartementencomplexen.

Openbaar bestuur

De minister trekt enkele tientallen miljoenen uit om de spreekwoordelijke kloof tussen burger en politiek te verkleinen: politici krijgen twaalf miljoen extra om beter in hun vak te worden en er gaat zo’n tien miljoen naar het beter betrekken van inwoners bij het maken van plannen. Ook komt er extra geld voor het digitaliseren van overheidsrapporten, zodat iedereen ze makkelijker kan vinden.

Ruimtelijke Ordening

In 2019 wil de minister de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) door de Tweede Kamer laten vaststellen. Deze visie vormt de basis voor de omgevingsvisies van de provincies, en daarna van de gemeenten. In dit deel van de begroting zitten verder geen grote verrassingen.

Deze analyse wordt u aangeboden door Ivo Thonon, Thonon Folz | Public AffairsWilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is, wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met Thonon Folz | Public Affairs.