Nog twee appmakers dienen klacht in tegen Apple wegens machtsmisbruik