Polikliniek voor mensen met verstandelijke beperking geopend in MMC