Commissie verwelkomt internationale veroordeling van Rusland wegens schending van de luchtvaartregels en EU-sancties *

De Commissie verwelkomt het besluit van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) om de Russische Federatie te verzoeken onmiddellijk een einde te maken aan de inbreuken op de internationale luchtvaartregels, teneinde de veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart te waarborgen. In het besluit van de ICAO wordt verwezen naar de schending van het soevereine luchtruim van Oekraïne in de context van de Russische aanvalsoorlog, en naar de opzettelijke en aanhoudende schending van verschillende veiligheidseisen in een poging van de Russische regering om de EU-sancties te omzeilen. Het gaat onder meer om illegale dubbele registratie in Rusland van luchtvaartuigen die zijn gestolen van leasingbedrijven, en om toestemming voor Russische luchtvaartmaatschappijen om deze luchtvaartuigen op internationale routes te exploiteren zonder het vereiste veiligheidscertificaat, namelijk een geldig bewijs van luchtwaardigheid.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Voor de veiligheid van passagiers en bemanningsleden is het uitermate belangrijk dat alle landen de regels waarop de internationale luchtvaart steunt verdedigen. Rusland gaat door met zijn schendingen van de basisregels van de internationale luchtvaart en geeft zijn luchtvaartmaatschappijen opdracht om deze regels te overtreden. Ik ben tevreden dat de ICAO-raad de Russische handelswijze duidelijk veroordeelt. Het gaat hier immers om ernstige inbreuken.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter: “Het doel van EU-sancties, en van al onze andere acties, is een einde te maken aan de roekeloze en onmenselijke invasie van Oekraïne door Rusland. Ik ben dan ook ingenomen met het verslag van de ICAO, waarin wordt gewezen op een andere flagrante schending van de internationale regels en normen door Rusland. Die brengt levens in gevaar, ook van Russische burgers.”

De ICAO heeft haar 193 lidstaten gisteren in kennis gesteld van de flagrante niet-naleving van cruciale internationale luchtvaartwetgeving door Rusland en zal deze kwestie op de agenda zetten van haar volgende algemene vergadering, die plaatsvindt van 27 september tot en met 7 oktober 2022.

Achtergrond

De ICAO was het eerste VN-agentschap dat de Russische invasie van Oekraïne veroordeelde. Sindsdien heeft zij verscheidene maatregelen genomen.

Op 15 juni 2022 heeft het ICAO-secretariaat, in zijn rol van mondiale autoriteit voor veiligheidstoezicht, een “Significant Safety Concern” tegen de Russische Federatie uitgevaardigd in verband met de behandeling van de gestolen luchtvaartuigen. De ICAO vaardigt alleen Significant Safety Concerns uit voor de ernstigste schendingen van de internationale veiligheidsvoorschriften.

De uitspraak van het bestuursorgaan van de ICAO, de ICAO-raad, is bekendgemaakt op 22 juni 2022. Deze uitspraak gaat verder dan de kwesties die onder het “Significant Safety Concern” vallen en heeft ook betrekking op de schendingen van het luchtruim door Rusland. De kwestie zal ook op de agenda staan van de 41ste algemene vergadering van de ICAO, die plaatsvindt in september/oktober 2022.

De ICAO is de hoedster van het internationale burgerluchtvaartsysteem. De ICAO-staten en met name de afzonderlijke leden van de ICAO-raad moeten deze regels in acht nemen. Een lid van de ICAO-raad dat deze beginselen actief overtreedt, brengt de algehele geloofwaardigheid van de ICAO in gevaar.

 

Bijgewerkt op 4 augustus 2022 – 18.00