EU kondigt historische 715 miljoen EUR aan voor Wereldfonds om miljoenen levens te redden van aids, tuberculose en malaria *

Vandaag heeft de Europese Commissie op de zevende conferentie ter aanvulling van het Wereldfonds, die werd voorgezeten door de Amerikaanse president Biden in New York, voor de periode 2023-2025 een nieuwe recordtoezegging van 715 miljoen EUR van de EU-begroting aan het Wereldfonds aangekondigd. Team Europa bevestigt zijn sterke inzet voor het Wereldfonds met een totale bijdrage van meer dan 4,3 miljard EUR voor de periode 2023-2025, afkomstig van de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Het Wereldfonds, een internationaal partnerschap ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria, heeft de afgelopen 20 jaar al 50 miljoen levens gered. De nieuwe bijdrage komt bovenop de 150 miljoen EUR uit de EU-begroting die dit jaar beschikbaar is gesteld voor het COVID-19-responsmechanisme (C19RM) van het Wereldfonds om landen te helpen de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen, diagnostische tests en geneesmiddelen te dekken.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de nieuwe toezegging van de EU voor de periode 2023-2025 aan: “Nadat we de krachten hebben gebundeld om COVID-19 te bestrijden, moeten we terug op het appel verschijnen om andere dodelijke ziekten te helpen verslaan. Het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria helpt miljoenen levens te redden. Daarom zullen we de bijdrage van de EU aan het Wereldfonds verhogen tot 715 miljoen EUR. Dit is een reddingslijn voor miljoenen mensen en zal bijdragen tot een betere gezondheid voor iedereen.”

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “Al sinds de oprichting van het Wereldfonds in 2002 ondersteunt de EU het fonds met veel enthousiasme. De komende jaren trekken we onze bijdrage enorm op met deze historische verhoging met 30 %. We helpen de wereld weer op schema te raken in de strijd tegen de drie dodelijke ziekten en versterken de gezondheidszorgstelsels om beter te kunnen reageren op toekomstige pandemieën en andere aandoeningen. De inzet van de EU voor een betere gezondheid voor iedereen zal verder worden aangetoond in de komende mondiale gezondheidsstrategie van de EU, als deel van de Global Gateway die later in het najaar wordt gelanceerd.”

Bouwen aan een gezondere, rechtvaardigere wereld

Het Wereldfonds wil voor de periode 2023-2025 ten minste 18 miljard USD ophalen om 20 miljoen levens te redden, meer dan 450 miljoen infecties te voorkomen, het sterftecijfer door hiv, tuberculose en malaria met 64 % te verminderen en een gezondere, rechtvaardigere wereld tot stand te brengen.

Van de 18 miljard USD zou 6 miljard USD worden geïnvesteerd in de versterking van gezondheidszorgstelsels en gemeenschapsnetwerken. Dit zou de rol van het Fonds bij het ondersteunen van de inspanningen van landen om meer mensgerichte en geïntegreerde gezondheidszorgstelsels op te zetten, die beter in staat zijn bedreigingen van infectieziekten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren, aanzienlijk versterken.

Achtergrond

Toen het Wereldfonds 20 jaar geleden werd opgericht, leken hiv, tuberculose en malaria onklopbaar. Maar met wetenschap, voldoende middelen en doeltreffende wereldwijde samenwerking kunnen zelfs de dodelijkste ziekten teruggedrongen worden. In slechts 20 jaar tijd heeft het partnerschap van het Wereldfonds 50 miljoen levens gered en de dodentol met meer dan de helft verlaagd.

Naast het mandaat van het fonds om een einde te maken aan aids, tuberculose en malaria, is het een leidende speler in de strijd tegen COVID-19. Het fonds werd de eerste verstrekker van financiële steun aan lage- en middeninkomenslanden voor alles behalve vaccins. Via zijn COVID-19-responsmechanisme (C19RM) ondersteunt het fonds landen bij het dekken van de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen, diagnostische tests en geneesmiddelen. De EU heeft een bijdrage van 150 miljoen EUR aan het C19RM aangekondigd.

Als Team Europa leveren de Europese Unie en haar lidstaten een belangrijke bijdrage aan het Wereldfonds. Voor de zesde aanvullingsronde van het Wereldfonds (2020-2022) heeft de Europese Commissie 550 miljoen EUR toegezegd. Met de nieuwe toezegging van 715 miljoen EUR komt de totale bijdrage van de Europese Commissie aan het Wereldfonds voor de periode 2001-2025 op 3,5 miljard EUR. De totale bijdrage van de Europese Commissie en de 27 lidstaten samen aan het Wereldfonds voor de periode 2001-2022 komt op 21,2 miljard USD.

De nieuwe toezegging maakt deel uit van de sterke inzet van de Europese Commissie voor mondiale gezondheid, waaronder bilaterale en regionale steun voor gezondheidszorgstelsels in partnerlanden en andere wereldwijde gezondheidsinitiatieven zoals onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie, Gavi, de Vaccine Alliance en het Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response.

Meer informatie

Het Wereldfonds

Verklaring van de commissarissen Stella Kyriakides en Jutta Urpilainen — Naar een nieuwe mondiale gezondheidsstrategie van de EU, 19 mei 2022

Verklaring van voorzitter Ursula von der Leyen tijdens de donorconferentie van het Wereldfonds

 

* BIJGEWERKT OP 22-9-2022 om 14.40 uur