Solidair met Oekraïne: Commissie is verheugd over gezamenlijke verklaring over het aanbieden van betaalbare, toegankelijke en transparante geldtransferdiensten aan Oekraïne

De Europese Commissie is verheugd over een gezamenlijke verklaring van de financiële instellingen in de EU en Oekraïne om Oekraïne toegang te bieden tot betaalbare, toegankelijke en transparante geldtransferdiensten.

Geldtransfers van Oekraïners in de EU zijn op dit moment cruciaal om hun gezinnen en naasten in het thuisland te voorzien van bestaansmiddelen. In het licht van de groeiende humanitaire crisis als gevolg van de niet-uitgelokte Russische agressie tegen Oekraïne kan het verlagen van de geldtransferkosten Oekraïners en hun gezinnen veel geld besparen. Het kan ook bijdragen aan een opschaling van de steun aan de Oekraïense bevolking.

Met de gezamenlijke verklaring van vandaag verbinden de ondertekenaars zich tot:

  • Betaalbare geldtransfers: zij zullen de totale kosten vrijwillig verlagen en convergeren in de richting van het streefdoel van 3 % zoals vastgelegd in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de routekaart van de G20 voor grensoverschrijdende betalingen;
  • Transparante geldtransfers: zij zullen de totale kosten, inclusief de overdrachtskosten en de deviezenmarge, openbaar maken;
  • Toegankelijke geldtransfers: zij zullen de toegankelijkheid van geldtransferdiensten trachten te handhaven via een netwerk van agenten en de ontwikkeling van digitale diensten.

Mairead McGuinness, commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: Sinds de illegale Russische invasie is en blijft de Europese Unie vastberaden om Oekraïne en zijn bevolking te steunen. Zolang de oorlog voortduurt, zullen we Oekraïne blijven steunen. De Oekraïense bevolking lijdt onder de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog.  Zoals voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie zei, zal Europa onwrikbaar solidair blijven met Oekraïne. Een zeer concreet voorbeeld daarvan is het zoeken naar praktische oplossingen om Oekraïners in het buitenland, waarvan velen door de oorlog moesten vluchten, te helpen geld naar hun dierbaren in het thuisland te sturen. Ik ben verheugd dat geldtransferbedrijven in de EU en Oekraïne de krachten hebben gebundeld om dit doel te bereiken. We zouden het toejuichen wanneer meer aanbieders zich zouden aansluiten bij de verklaring voor betaalbare, toegankelijke en transparante geldtransferdiensten aan Oekraïne.”

De gezamenlijke verklaring van vandaag volgt op een door de Commissie en de Nationale Bank van Oekraïne gefaciliteerde rondetafel met aanbieders van geldtransferdiensten in de EU en Oekraïne, waaraan ook de Wereldbank deelnam. Dit initiatief volgt op eerdere inspanningen om Oekraïense vluchtelingen te steunen, zoals een gecoördineerde aanpak voor het inwisselen van hryvniabankbiljetten door mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.

Alle deelnemers aan de rondetafel hebben ingestemd met de gezamenlijke verklaring. Dit initiatief blijft openstaan: andere instellingen in de financiële sector die in de EU en Oekraïne actief zijn op het gebied van geldtransferdiensten, worden aangemoedigd zich bij het initiatief aan te sluiten en de verklaring te onderschrijven.

Achtergrond

De gezamenlijke verklaring geldt voor 9 maanden vanaf vandaag. Daarna zal ze worden herzien gezien de snel veranderende situatie.

Voor meer informatie

Link naar de gezamenlijke verklaring van vandaag

EU-solidariteit met Oekraïne