Commissie lanceert een oproep voor ontheemde onderzoekers uit Oekraïne

Vandaag heeft het door de Commissie in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties gefinancierde programma MSCA4Ukraine een oproep gepubliceerd om ontheemde onderzoekers uit Oekraïne te ondersteunen.

Met een totale begroting van 25 miljoen euro zal MSCA4Ukraine beurzen verlenen aan doctoraatskandidaten en postdoctorale onderzoekers.

Geïnteresseerde gastorganisaties en onderzoekers kunnen hun aanvragen al voorbereiden en de matchingdiensten van het programma en de specificaties van de oproep (met onder meer de toelatingscriteria, de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag, de richtsnoeren voor aanvragers en de algemene voorwaarden) raadplegen op de website van MSCA4Ukraine.

Op 6 oktober zal een informatiedag voor toekomstige gastorganisaties worden georganiseerd. Belangstellende onderzoekers moeten eerst een aanvraag opstellen samen met hun potentiële gastorganisatie, die het voorstel daarna namens de onderzoeker op een onlineportaal indient. De aanvragen zullen op continue basis worden beoordeeld tot alle beschikbare middelen zijn toegewezen.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager: “Met dit initiatief kunnen we getalenteerde onderzoekers helpen concrete wetenschappelijke projecten uit te voeren. Dit is bijzonder belangrijk voor wie het slachtoffer is van de Russische invasie van Oekraïne. Er moet immers verder aan wetenschap en innovatie worden gedaan ondanks deze moeilijke tijden.”

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “is het van cruciaal belang dat we de wetenschappers uit Oekraïne steunen. Dankzij MSCA4Ukraine zullen excellente wetenschappers hun werk kunnen voortzetten en het voortouw nemen bij de wederopbouw van onderzoek en innovatie in Oekraïne. Tegelijkertijd zal de solidariteit en de wetenschappelijke samenwerking tussen de EU en Oekraïne worden versterkt.”

Dankzij het programma, dat wordt uitgevoerd door een ervaren consortium voor steun aan onderzoekers in gevaar, kunnen academische en niet-academische organisaties in de lidstaten en de met Horizon Europa geassocieerde landen onderzoekers gedurende zes maanden tot twee jaar opvangen. Doel is excellente wetenschappers te helpen hun werk op elk gebied van onderzoek en innovatie onder uitstekende voorwaarden voort te zetten met toegang tot opleidingen en mogelijkheden om hun vaardigheden en loopbaan te ontwikkelen. Het programma beoogt ook de herintegratie van de onderzoekers in Oekraïne te vergemakkelijken – wanneer de omstandigheden dat toelaten – om de capaciteit op het gebied van onderzoek en innovatie in het land opnieuw op te bouwen.

Achtergrondinformatie

De Commissie ondersteunt onderzoekers uit Oekraïne via verschillende initiatieven. De EU en de bij de Marie Skłodowska-Curie-acties betrokken gastorganisaties verlenen steun aan Oekraïense onderzoekers.

MSCA4Ukraine maakt deel uit van de respons van de EU op de Russische invasie van Oekraïne. Het is zaak ontheemde onderzoekers uit Oekraïne steun te verlenen, zodat ze hun werkzaamheden in Europa kunnen voortzetten om onderzoek en innovatie in Oekraïne – en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen – te helpen vrijwaren. MSCA4Ukraine wordt beheerd door een aantal organisaties die bij het door de Marie Skłodowska-Curie-acties gefinancierde project InspirEurope betrokken zijn. InspirEurope verleent nu al steun aan onderzoekers in gevaar.

Op 22 maart 2022 heeft de Commissie het portaal “European Research Area for Ukraine” (ERA4Ukraine) opgestart, een centraal portaal voor informatie en ondersteunende diensten voor onderzoekers in Oekraïne en onderzoekers die Oekraïne ontvlucht zijn. Het portaal bundelt initiatieven op EU-niveau, per land en van niet-gouvernementele groepen. Doel is getroffen onderzoekers te helpen huisvesting en werk te vinden, de erkenning van hun diploma's te vergemakkelijken en andere diensten te verlenen.

Meer informatie

Meer informatie over MSCA4Ukraine

Meer informatie over de oproep tot het indienen van aanvragen

Meer informatie over wat de EU doet voor Oekraïense onderzoekers

Meer informatie over het project InspirEurope