Antitrust: Commissie actualiseert eLeniency-instrument om bedrijven onlinetoegang te geven tot documenten over clementie en schikkingen

De Europese Commissie heeft haar onlineplatform “eLeniency” geactualiseerd om ervoor te zorgen dat bedrijven die bij kartel- en antitrustprocedures zijn betrokken, gemakkelijk en veilig online toegang krijgen tot documenten. De nieuwe versie maakt een efficiënte interactie met de partijen mogelijk en is aangepast aan de nieuwe werkmethoden.

Het eLeniency-platform, dat in 2019 als “one way instrument” is ingevoerd, biedt bedrijven en hun wettelijke vertegenwoordigers de mogelijkheid om online verklaringen en documenten in te dienen in het kader van clementie- en schikkingsprocedures en van medewerking in niet-kartelzaken. Tot dusver vond de toegang tot beschermde documenten zoals ondernemingsverklaringen echter uitsluitend in de fysieke kantoren van de Commissie plaats.

Met de nieuwe “two way versie” van het eLeniency -instrument zal de Commissie documenten gemakkelijk en veilig online kunnen weergeven. De partijen hoeven dus niet langer naar de kantoren van de Commissie te komen om toegang te krijgen tot bepaalde documenten en informatie in het kader van schikkingsprocedures in kartelzaken of van medewerking in niet-kartelzaken of daarvan in kennis te worden gesteld. Meer bepaald:

  • kunnen gebruikers van eLeniency, zoals bedrijven en hun wettelijke vertegenwoordigers bij clementieverzoeken in kennis worden gesteld van brieven en besluiten in het kader van een verzoek om immuniteit tegen geldboeten of om boetevermindering, inclusief verzoeken om informatie in het kader van de clementieregeling van de Commissie,
  • kan eLeniency in het geval van schikkingsprocedures in kartelzaken of medewerking in niet-kartelzaken worden gebruikt om toegang te verlenen tot brieven, besluiten en andere documenten, zoals besluiten tot inleiding van een procedure, mededelingen van punten van bezwaar enz., of daarvan kennis te geven,
  • biedt eLeniency, wat betreft toegang tot het dossier van de Commissie in haar kantoren, de Commissie voortaan de mogelijkheid om online toegang te verlenen tot ondernemingsverklaringen en andere clementie-informatie, die tot dusver alleen in de fysieke kantoren van de Commissie toegankelijk waren.

De toegang tot eLeniency moet vooraf door de Commissie, geval per geval, worden toegestaan. Het instrument biedt dezelfde waarborgen voor vertrouwelijkheid en rechtsbescherming als de traditionele procedure in de fysieke kantoren van de Commissie. Met het oog hierop zijn alle gegevens die via het eLeniency -instrument worden weergegeven, beveiligd en zijn alle functies om te kopiëren, printen of downloaden gedesactiveerd.

Het gebruik van eLeniency is momenteel vrijwillig. Bedrijven en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen nog steeds gebruikmaken van de mondelinge procedure om verklaringen af te leggen of toegang te krijgen tot informatie in de kantoren van de Commissie als zij dat wensen.

Achtergrond

Sinds zijn invoering heeft eLeniency de vroegere praktijk van mondelinge ondernemingsverklaringen in de kantoren van de Commissie in Brussel grotendeels vervangen en tijdens de coronalockdown zorgde het instrument voor een goed verloop van het clementieprogramma.

eLeniency is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Aanvullende informatie over de technische waarborgen en de instructies in verband met toegang en gebruik zijn beschikbaar op de website van DG Concurrentie van de Commissie.