Benoeming directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat bij BZK

Mr. drs. A.H. (Arne) van Hout wordt directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 december 2022.

Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat realiseert en versterkt, samen met andere overheden en partners, met diverse beleidsinitiatieven en -maatregelen de instituties van de democratische rechtsstaat, het openbaar bestuur, en de relatie tussen overheid en burgers, waarbij de grondrechten van burgers worden bewaakt.

Arne van Hout is sinds 2016 gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Nijmegen. Van 2011 tot 2016 was hij gemeentesecretaris van de gemeente Bronckhorst. Daarvoor vervulde hij onder andere diverse managementfuncties bij de gemeenten Bronckhorst, Rozendaal en Weesp. Arne van Hout studeerde Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en tevens Milieukunde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.