Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Marjorie Philipse-Breitenstein start in oktober 2022 als militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bij het Gerecht in eerste aanleg. De Rijksministerraad heeft ingestemd met deze voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Mw. Philipse-Breitenstein is momenteel Luitenant ter zee 1 (LD) bij de marine. Zij volgt bij het Hof het huidige militaire lid mw. Borsje-Senders op, die per 1 oktober repatrieert.