Fonds van de Europese Innovatieraad injecteert 331 miljoen euro aan aandelenkapitaal in Europese deeptech-bedrijven

Het fonds van de Europese Innovatieraad (EIC-fonds) heeft sinds de laatste aankondiging in november 2022 42 nieuwe besluiten over investeringen in deeptech-bedrijven genomen voor een totaalbedrag van 331 miljoen euro. Dertien bedrijven hebben hun investeringsovereenkomsten al ondertekend. Dit zijn baanbrekende start-ups die klaar staan om grensverleggende innovaties bij burgers en bedrijven te brengen: een nieuw soort computervisiesoftware en roboticatechnologieën voor orthopedische chirurgen, visuele zoektechnologieën voor bedrijven en industriële toepassingen; borstreconstructie met het eigen weefsel van patiënten, innovatieve fotonica, verbeterde voedselproductie met minder emissies en een eerste universele gasanalysator op miniatuurformaat voor alle hernieuwbare gassen.

Dit betekent een aanzienlijke vooruitgang, aangezien het EIC-fonds nu volledig operationeel is. Sinds de aanstelling van een externe fondsbeheerder in september 2022 heeft het EIC-fonds in totaal 77 investeringsbesluiten genomen voor deeptech-bedrijven, ter waarde van meer dan 521 miljoen euro. Hiermee worden startende ondernemingen met een hoog risico ondersteund om hun innovatieve technologieën op voor Europa strategische gebieden op de markt te brengen en op te schalen.

Het EIC-fonds, de investeringscomponent van de EIC-Accelerator, is een belangrijke financieringsbron voor start-ups en kleine bedrijven in Europa. De investeringen in aandelenkapitaal, variërend van 500 000 tot 15 miljoen euro per bedrijf (meer in gerechtvaardigde gevallen), vormen een aanvulling op de subsidiefinanciering van de EIC-Accelerator tot 2,5 miljoen euro. Tot dusver hebben 269 van de 378 geselecteerde bedrijven in het kader van Horizon Europa hun subsidieovereenkomsten ondertekend. De EIC maakt nu werk van de doelstelling van de raad van bestuur van de EIC om de subsidieovereenkomsten met geselecteerde bedrijven binnen vier à vijf maanden te ondertekenen.

Achtergrond

De externe fondsbeheerder, AlterDomus Management Company S.A., is verantwoordelijk voor het nemen van investeringsbesluiten na de strenge selectieprocedure voor de EIC-accelerator en het zorgvuldigheidsonderzoek door de Europese Investeringsbank (EIB). Zodra het EIC-fonds de investering heeft goedgekeurd, begeleidt de EIB in haar rol van investeringsadviseur het werk van de advocaten voor elke specifieke transactie. Dat leidt tot een investeringsovereenkomst, die door het EIC-fonds en het bedrijf wordt ondertekend. De fondsbeheerder volgt de investeringsrichtsnoeren van het EIC-fonds.

In 2023 biedt de Accelerator 1,13 miljard euro aan financiering in de vorm van subsidies tot 2,5 miljoen euro en investeringen in aandelenkapitaal van 0,5 tot 15 miljoen euro. 525 miljoen euro is bestemd voor technologieën van de volgende generatie op voor Europa strategische gebieden, waaronder energieopslag, kwantum- of halfgeleidercomponenten, veerkrachtige landbouw, biomarkers voor kanker, alsook ruimtevaarttechnologieën en -diensten.

Start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen te allen tijde via het EIC-platform een aanvraag voor financiering van de EIC-accelerator indienen door een videopitch en een diapresentatie op te sturen en een korte reeks vragen over hun innovatie en het team te beantwoorden. Zij ontvangen binnen vier weken feedback. Indien zij worden geselecteerd, kunnen zij uiterlijk op een van de periodieke afsluitdata — 22 maart, 7 juni en 4 oktober 2023 — een volledige aanvraag indienen.

Meer informatie

Begunstigden van investeringen in aandelenkapitaal van het EIC-fonds

EIC-fonds – eerste investeringen in aandelenkapitaal

Investeringsrichtsnoeren van de EIC

EIC Accelerator – financieringsmogelijkheden in 2023