EU-India: nieuwe Handels- en Technologieraad krijgt leidende rol op het gebied van digitale transformatie, groene technologieën en handel

De EU en India hebben vandaag hun betrekkingen als strategische partners versterkt door een Handels- en Technologieraad op te richten. De Handels- en Technologieraad zal de strategische banden op het gebied van handel en technologie tussen de partners versterken. De oprichting werd op 25 april 2022 in New Delhi aangekondigd door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Indiase premier, Narendra Modi. De raad zal namens de EU worden voorgezeten door de uitvoerend vicevoorzitters Margrethe Vestager en Valdis Dombrovskis, en namens India door Subrahmanyam Jaishankar, minister van Buitenlandse Zaken, Piyush Goyal, minister van Handel en Industrie, en Ashwini Vaishnaw, minister van Elektronica en Informatietechnologie.

Werkgroepen

In een snel veranderende geopolitieke context hebben de EU en India een gemeenschappelijk belang bij het waarborgen van veiligheid, welvaart en duurzame ontwikkeling op basis van gedeelde waarden. De Handels- en Technologieraad zal zorgen voor de politieke sturing en de structuur die nodig zijn voor een gecoördineerde aanpak en voor een vlot verloop van de technische werkzaamheden. De partners zijn overeengekomen dat de samenwerking zal draaien rond kritieke gebieden zoals connectiviteit, groene technologieën en veerkrachtige toeleveringsketens.

Op de ministeriële vergaderingen van de raad zal het voorbereidende werk van drie werkgroepen als uitgangspunt worden gebruikt. Deze werkgroepen komen binnen twee weken bijeen om hun werk te organiseren:

  • Strategische technologieën, digitale governance en digitale connectiviteit: deze groep zal zich bezighouden met thema's die voor beide partners van belang zijn, zoals digitale connectiviteit, kunstmatige intelligentie, 5G/6G, high-performance computing en kwantumcomputing, halfgeleiders, cloudsystemen, cyberbeveiliging, digitale vaardigheden en digitale platforms.
  • Groene en schone energietechnologieën: deze groep zal zich toespitsen op groene technologieën, inclusief investeringen en normen, met de nadruk op onderzoek en innovatie. Het kan daarbij gaan om schone energie, circulaire economie, afvalbeheer of plastic zwerfvuil in zeeën en oceanen. Ze zal ook de onderlinge samenwerking tussen starterscentra, kmo's en start-ups uit de EU en uit India bevorderen.
  • Handel, investeringen en veerkrachtige waardeketens: deze groep zal zich buigen over de veerkracht van toeleveringsketens en de toegang tot kritieke componenten, energie en grondstoffen. Ze zal bestaande handelsbelemmeringen en mondiale handelsproblemen proberen op te lossen door samenwerking in multilaterale fora te stimuleren. Ze zal zich inzetten voor het bevorderen van internationale normen en samenwerking bij het aanpakken van mondiale geopolitieke uitdagingen. 

Het werk aan de drie onderdelen van de bilaterale onderhandelingen over handel, investeringen en geografische aanduidingen wordt los van de Handels- en Technologieraad voortgezet. De dialoog op hoog niveau over handel en investeringen blijft het belangrijkste orgaan voor het aansturen van deze onderhandelingen. Daarnaast kan in de marge van de eerste ministeriële vergadering van de Handels- en Technologieraad een bijeenkomst van het forum op hoog niveau over digitale investeringen worden georganiseerd.

Volgende stappen

De ministeriële vergaderingen van de Handels- en Technologieraad zullen ten minste eenmaal per jaar plaatsvinden, afwisselend in de EU en in India. De samenwerking in de drie werkgroepen, die per vandaag zijn opgericht, gaat meteen van start. De eerste ministeriële vergadering EU-India is gepland voor het voorjaar van 2023.

Achtergrond

In het kader van de betrekkingen van de EU is het partnerschap met India uiterst belangrijk met het oog op het komende decennium. De versterking van dit partnerschap, onder meer via de Handels- en Technologieraad, is dan ook een prioriteit. In de raad moet vooral samengewerkt worden rond onderwerpen die voor beide partijen van strategisch belang zijn, zoals handel, betrouwbare technologie en veiligheid, met name in het licht van de uitdagingen die concurrerende governancemodellen met zich meebrengen. Samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie zijn in dit verband belangrijk om het potentieel te ontsluiten.

Voor de EU is deze Handels- en Technologieraad de tweede in zijn soort, naast de in juni 2021 opgerichte Handels- en Technologieraad EU-VS. Voor India is het de eerste keer dat het land een dergelijk partnerschap aangaat. De raad vormt een aanvulling op de digitale partnerschappen die de EU al met Aziatische partners is aangegaan in het kader van de EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring over de Handels- en Technologieraad EU-India

Mandaat van de Handels- en Technologieraad EU-India