Europese Commissie en Zweeds Raadsvoorzitterschap zullen donorconferentie organiseren voor door aardbeving getroffen bevolking van Turkije en Syrië

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de premier van Zweden, Ulf Kristersson, hebben vandaag hun voornemen aangekondigd om, in samenwerking met de Turkse autoriteiten, via een donorconferentie middelen van de internationale gemeenschap te mobiliseren ter ondersteuning van de bevolking van Turkije en Syrië na de verwoestende aardbeving van deze week. Het evenement zou in maart in Brussel worden georganiseerd.

De donorconferentie zal helpen de internationale gemeenschap te mobiliseren teneinde het hoofd te bieden aan de gevolgen van de verwoestende aardbevingen van deze week. Het doel van de conferentie op hoog niveau, die openstaat voor EU-lidstaten, buurlanden, VN-leden, internationale financiële instellingen en andere relevante belanghebbenden, is de respons van de donoren te coördineren en middelen aan te trekken ter ondersteuning van noodhulp en snel herstel in de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. De conferentie zal gezamenlijk worden voorgezeten door Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen, en Johan Forssell, de Zweedse minister van Internationale Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

We zijn allemaal geschokt door de verwoestende gevolgen van de aardbevingen die deze week Turkije en Syrië hebben getroffen. De prioriteit is nu om de klok rond te werken om zoveel mogelijk levens te redden, aangezien veel mensen nog steeds in gebouwen vastzitten onder het puin. Daartoe is onmiddellijk het Uniemechanisme voor civiele bescherming geactiveerd, waarmee nu 31 zoek- en reddingsteams en 5 medische teams uit 23 landen naar de getroffen gebieden zijn gestuurd. Maar we sturen de bevolking van Turkije en Syrië nu ook al de boodschap: de EU zal uw gemeenschappen ondersteunen. Omdat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten wanneer een tragedie als deze een bevolking treft”, aldus voorzitter Von der Leyen bij de aankondiging van de donorconferentie na een telefoongesprek met de Zweedse premier Kristersson.

Premier Kristersson verklaarde: “De aardbeving in Turkije en Noord-Syrië is een ramp die we in recente tijden niet meer hebben meegemaakt. Het aantal dodelijke slachtoffers en de omvang van de materiële schade worden met de dag duidelijker. De gevolgen zijn echt gruwelijk. Als voorzitter van de Raad van de Europese Unie wil Zweden ervoor zorgen dat de bijstand van de EU toereikend is om tegemoet te komen aan de behoeften van de Turkse en Syrische bevolking in deze verschrikkelijke tijden.”

Achtergrond

Op 6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door een eerste aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, gevolgd door ten minste twee andere grote aardbevingen, waardoor openbare en particuliere infrastructuur op grote schaal werd vernield, duizenden huishoudens werden getroffen en duizenden slachtoffers vielen.

Duizenden gebouwen hebben ernstige schade opgelopen, waaronder scholen en gezondheidszorgvoorzieningen en andere openbare infrastructuur zoals wegen, luchthavens, havens, olieterminals, elektriciteitslijnen, watervoorziening en riolering. Er werden verschillende ernstige naschokken geregistreerd, met extra doden en schade als gevolg. 

Het Uniemechanisme voor civiele bescherming werd onmiddellijk geactiveerd. 20 EU-lidstaten en Albanië, Montenegro en Servië hebben via het Uniemechanisme voor civiele bescherming al 31 zoek- en reddingsteams en 5 medische teams aangeboden. De teams bestaan in totaal uit meer dan 1 500 reddingswerkers en 100 speur- en reddingshonden.

Zowel via het mechanisme als bilateraal worden ook teams van bouwkundig ingenieurs en hulp in natura gemobiliseerd. Een EU-team voor civiele bescherming is momenteel in Turkije om de internationale respons te coördineren.

Binnenkort zal onder leiding van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) een evaluatie van de behoeften na een ramp (PDNA) worden gestart om te helpen de behoeften inzake wederopbouw en herstel in kaart te brengen en de totale kosten te ramen. De Commissie is bereid aan deze evaluatie mee te werken.