Commissie wil handelsvoordelen voor Oekraïne met een jaar verlengen

De Commissie heeft vandaag voorgesteld om de schorsing van invoerrechten, contingenten en handelsbeschermingsmaatregelen voor de Oekraïense uitvoer naar de Europese Unie — bekend als de autonome handelsmaatregelen — met nog een jaar te verlengen. Dit is een voortzetting van de onwrikbare steun van de EU aan de Oekraïense economie en draagt bij tot het verlichten van de moeilijke situatie waarmee Oekraïense producenten en exporteurs te kampen hebben als gevolg van de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie door Rusland.

Het hoofddoel van de autonome handelsmaatregelen is Oekraïne te ondersteunen, maar met de maatregelen wordt ook rekening gehouden met de punten van zorg van de EU-industrie. Met het oog hierop, en gezien de aanzienlijke toename van de invoer van bepaalde landbouwproducten uit Oekraïne in de EU in 2022, omvatten de vernieuwde autonome handelsmaatregelen een versneld vrijwaringsmechanisme om de markt van de Unie indien nodig te beschermen.

Volgende stappen

Het voorstel wordt nu door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bestudeerd met het oog op een naadloze overgang van de huidige regeling inzake autonome handelsmaatregelen naar de nieuwe regeling.

Achtergrond

De autonome handelsmaatregelen, die sinds 4 juni 2022 van kracht zijn, hebben een positief effect gehad op de handel van Oekraïne met de EU. In combinatie met de solidariteitscorridors hebben de autonome handelsmaatregelen ervoor gezorgd dat de handelsstromen van Oekraïne naar de EU in 2022 opmerkelijk stabiel zijn gebleven, ondanks de verstoringen als gevolg van de oorlog en de algemene tendens van een sterk afnemende handel in Oekraïne.

De autonome handelsmaatregelen zijn unilateraal en tijdelijk van aard, en zij verruimen het toepassingsgebied van de tariefliberalisering in het kader van de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) tussen de EU en Oekraïne aanzienlijk door het opschorten van alle uitstaande rechten en contingenten, en van de rechten op antidumping- en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van Oekraïense invoer in deze moeilijke tijden voor Oekraïne.

Meer informatie

Vernieuwde handelsmaatregelen — verordening

Toezicht op de invoer uit Oekraïne waarop handelsliberaliseringsmaatregelen van toepassing zijn

Handelsbetrekkingen van de EU met Oekraïne

EU-maatregelen uit solidariteit met Oekraïne