EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 | Nieuws | Europees Parlement

 

EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

Persbericht 
 
 
 • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
 • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
 • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

Governance, flexibiliteit en toezicht

De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

Quote

Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

Volgende stappen

De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

Achtergrond

De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

 
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • BG - български
 • BG - български BG - българскиBG - български
 • ES - español
 • ES - español ES - españolES - español
 • CS - čeština
 • CS - čeština CS - češtinaCS - čeština
 • DA - dansk
 • DA - dansk DA - danskDA - dansk
 • DE - Deutsch
 • DE - Deutsch DE - DeutschDE - Deutsch
 • ET - eesti keel
 • ET - eesti keel ET - eesti keelET - eesti keel
 • EL - ελληνικά
 • EL - ελληνικά EL - ελληνικάEL - ελληνικά
 • EN - English
 • EN - English EN - EnglishEN - English
 • FR - français
 • FR - français FR - françaisFR - français
 • GA - Gaeilge
 • GA - Gaeilge GA - GaeilgeGA - Gaeilge
 • HR - hrvatski
 • HR - hrvatski HR - hrvatskiHR - hrvatski
 • IT - italiano
 • IT - italiano IT - italianoIT - italiano
 • LV - latviešu valoda
 • LV - latviešu valoda LV - latviešu valodaLV - latviešu valoda
 • LT - lietuvių kalba
 • LT - lietuvių kalba LT - lietuvių kalbaLT - lietuvių kalba
 • HU - magyar
 • HU - magyar HU - magyarHU - magyar
 • MT - Malti
 • MT - Malti MT - MaltiMT - Malti
 • NL - Nederlands
 • NL - Nederlands NL - NederlandsNL - Nederlands
 • PL - polski
 • PL - polski PL - polskiPL - polski
 • PT - português
 • PT - português PT - portuguêsPT - português
 • RO - română
 • RO - română RO - românăRO - română
 • SK - slovenčina
 • SK - slovenčina SK - slovenčinaSK - slovenčina
 • SL - slovenščina
 • SL - slovenščina SL - slovenščinaSL - slovenščina
 • FI - suomi
 • FI - suomi FI - suomiFI - suomi
 • SV - svenska
 • SV - svenska SV - svenskaSV - svenska
 • Naar pagina gaan Nieuws
 • Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaanNieuws
 • Naar pagina gaan Leden
 • Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaanLeden
 • Naar pagina gaan Over het Parlement
 • Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaanOver het Parlement
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaanPlenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Commissies
 • Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaanCommissies
 • Naar pagina gaan Delegaties
 • Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaanDelegaties
 • Submenu bekijken: Andere websites Submenu bekijken:Andere websites
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaanMultimedia Centre
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaanWebpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaanSecretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Think tank
 • Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaanThink tank
 • Naar pagina gaan EP Newshub
 • Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaanEP Newshub
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaanTot uw dienst
 • Naar pagina gaan Bezoeken
 • Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaanBezoeken
 • Naar pagina gaan Legislative train
 • Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaanLegislative train
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaanContracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Registreren
 • Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaanRegistreren
 • Naar pagina gaan Opendataportaal
 • Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaanOpendataportaal
  Nieuws Europees Parlement NieuwsNieuws Europees Parlement Europees Parlement Menu Menu
 • Nieuws
 • Nieuws Nieuws Nieuws
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Europese zaken
 • Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaanEuropese zaken
 • Naar pagina gaan Wereld
 • Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaanWereld
 • Naar pagina gaan Economie
 • Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaanEconomie
 • Naar pagina gaan Maatschappij
 • Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaanMaatschappij
 • Naar pagina gaan Veiligheid
 • Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaanVeiligheid
 • Pers
 • Pers Pers Pers
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Accreditatie
 • Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaanAccreditatie
 • Naar pagina gaan Online persdossier
 • Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaanOnline persdossier
 • Naar pagina gaan Contact
 • Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaanContact
 • Agenda
 • Agenda Agenda Agenda
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaanHoogtepunten
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaanWekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Briefing
 • Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaanBriefing
 • Veelgestelde vragen
 • Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Veelgestelde vragenNaar het zoekveld
  Zoekopdracht starten Europees Parlement
  Terug naar pagina : Pers Pers   Huidige pagina: EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030  
  Terug naar pagina : Pers Pers   Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers  Huidige pagina: EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030   Huidige pagina: EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030   Huidige pagina:EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030  Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers 
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  Persbericht 
   
   
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

   
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  Persbericht 
   
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  Persbericht 
   
   
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  Persbericht 
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  Persbericht 
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  Persbericht 
   

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 

  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 
  EP keurt koolstofputtendoelstelling goed voor meer EU-klimaatambitie voor 2030 
  Persbericht 
   
  Persbericht 
  Persbericht  Plenaire vergadering  Plenaire vergadering  ENVI  ENVIENVI 
   
   
   
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

   
   
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

   
   
   

  Deel deze pagina: 

  Deel deze pagina: 
  Deel deze pagina: 
 • Facebook Facebook 
 • Twitter Twitter 
 • LinkedIn LinkedIn 
 • Whatsapp Whatsapp 
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
 • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
 • Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
  Nieuwe EU-doelstelling voor 2030 voor 15 % meer koolstofputten in de EU 
 • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
 • Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
  Nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor alle EU-landen 
 • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
 • Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Betere governance en toezicht, waaronder sancties bij niet-naleving 
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  
   Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector © Focus finder/AdobeStock        
   Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector © Focus finder/AdobeStock        
   Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector © Focus finder/AdobeStock    
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  
  Alle lidstaten hebben nationaal bindende streefcijfers voor 2030 voor verwijderingen en emissies uit de landgebruik- en bosbouwsector  

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Wet voor hoger koolstofputtenstreefcijfer voor de LULUCF-sector ter verlaging van EU-broeikasgasemissies tot wel 57 % tegen 2030 in vergelijking met 1990.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  Het Parlement heeft vandaag met 479 stemmen voor, 97 tegen en bij 43 onthoudingen de herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om het aantal natuurlijke koolstofputten uit te breiden, zodat de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is en de biodiversiteit wordt versterkt in lijn met de Europese Green Deal.

  Europese Green Deal

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Streefcijfers op zowel nationaal als EU-niveau om koolstofputten tegen 2030 een impuls te geven

  Het EU-streefcijfer voor 2030 voor de verwijdering van netto broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw wordt vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is ongeveer 15 % meer dan nu. Met dit nieuwe streefcijfer moet de verwijdering van broeikasgassen in de EU tegen 2030 worden verhoogd van 55 % tot ongeveer 57 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

  Alle EU-lidstaten krijgen nationaal bindende streefcijfers voor 2030 toegewezen voor LULUCF-verwijderingen en -emissies, op basis van recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels blijven van toepassing tot 2025. Volgens die regels moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet uitkomen boven de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 krijgen de EU-landen een budget voor vier jaar, voor de periode 2026-2029, in plaats van jaarlijkse bindende streefcijfers.

  nationaal bindende streefcijfers voor 2030

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  Governance, flexibiliteit en toezicht

  De lidstaten kunnen verwijderingskredieten binnen de LULUCF-verordening en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen kopen of verkopen om hun streefcijfers te behalen. Verder moet een mechanisme ervoor zorgen dat de lidstaten compensatie krijgen als er natuurrampen plaatsvinden, zoals bosbranden.

  verordening inzake de verdeling van de inspanningen

  Het toezicht op, de verslaglegging over en de verificatie van emissies en verwijderingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de vooruitgang van de EU-landen nauwkeuriger te volgen bij het behalen van hun streefcijfers.

  Als er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt, moeten de EU-landen corrigerende maatregelen nemen. Als ze het streefcijfer niet halen, wordt de volgende sanctie opgelegd: 108 % van de broeikasgasemissies boven hun budget voor de periode 2026-2029 wordt toegevoegd aan hun doelstelling voor 2030. De Commissie zal erop toezien dat de EU-doelstelling wordt gehaald en hiertoe een voortgangsverslag indienen. Dit doet zij niet later dan zes maanden na de eerste algemene evaluatie die in het kader van de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. Zo nodig zal de Commissie vervolgens met wetsvoorstellen komen.

  Overeenkomst van Parijs

  Quote

  Quote

  Na de stemming zei rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI): “Het aantal koolstofputten in de EU is de laatste tien jaar afgenomen. Met deze wet wordt ervoor gezorgd dat de landsector bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben nu namelijk een ambitieuzere doelstelling en waarborgen zoals betere gegevens en strengere vereisten voor rapportage, meer transparantie, en een evaluatie uiterlijk in 2025. Voor het eerst worden biodiversiteit en de klimaatcrisis samen in een wet opgenomen en moeten de lidstaten rekening houden met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.”

  Ville Niinistö (Groenen/EVA, FI)

  Volgende stappen

  Volgende stappen

  De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna verschijnt de wet in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt na twintig dagen van kracht.

  Achtergrond

  Achtergrond

  De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van het “Fit for 55 -pakket”. Met dit plan wil de EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % terugdringen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  “Fit for 55 -pakket”de Europese klimaatwet

  Contact: 

  Contact: 
  Contact: 
 • Thomas HAAHR 

  Thomas HAAHR Thomas HAAHR 
  Press Officer 
  Press Officer Press Officer 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR) 
 • Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR) Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR)Telefoonnummer: (STR) 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87 Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.eu 
 • E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.eu E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.euE-mail:  
 • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu  
 • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu  E-mail: envi-press@europarl.europa.eu E-mail:  
 • Twitteraccount: @EP_Environment 
 • Twitteraccount: @EP_Environment Twitteraccount: @EP_EnvironmentTwitteraccount:  
 • Willemijn DE JONG 

  Willemijn DE JONG Willemijn DE JONG 
  Persvoorlichter 
  Persvoorlichter Persvoorlichter 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+31) 7 031 35 410 
 • Telefoonnummer: (+31) 7 031 35 410 Telefoonnummer: (+31) 7 031 35 410Telefoonnummer:  
 • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 1294 0913 
 • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 1294 0913 Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 1294 0913Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: willemijn.dejong@europarl.europa.eu 
 • E-mail: willemijn.dejong@europarl.europa.eu E-mail: willemijn.dejong@europarl.europa.euE-mail:  
 • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu 
 • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.euE-mail:  
 • Alina BEZOEGLAJA 

  Alina BEZOEGLAJA Alina BEZOEGLAJA 
  Press Officer in the Netherlands 
  Press Officer in the Netherlands Press Officer in the Netherlands 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+31) 70 313 54 00 
 • Telefoonnummer: (+31) 70 313 54 00 Telefoonnummer: (+31) 70 313 54 00Telefoonnummer:  
 • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 20 41 73 73 
 • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 20 41 73 73 Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 20 41 73 73Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: alina.bezoeglaja@europarl.europa.eu 
 • E-mail: alina.bezoeglaja@europarl.europa.eu E-mail: alina.bezoeglaja@europarl.europa.euE-mail:  
   
   

  Meer informatie 

  Meer informatie 
  Meer informatie 
 • Aangenomen tekst (14.3.2023)  Aangenomen tekst (14.3.2023) 
 • Proceduredossier  Proceduredossier 
 • Think Tank EP: Revision of the LULUCF Regulation: Strengthening the role of the land use, land-use change and forestry sector in climate action (27.1.2023)  Think Tank EP: Revision of the LULUCF Regulation: Strengthening the role of the land use, land-use change and forestry sector in climate action (27.1.2023) 
 • Think Tank EP: Infografiek over Fit for 55 (Engels)  Think Tank EP: Infografiek over Fit for 55 (Engels) 
 • Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal   Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal  
 • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
   
   
   
   
   

  Productinformatie 

  REF.:  20230310IPR77223 

  Productinformatie 

  Productinformatie 
  Productinformatie 
  Productinformatie 
  REF.:  20230310IPR77223 
  REF.:  20230310IPR77223 
  REF.: REF.:REF.: 20230310IPR77223 20230310IPR77223 

  Deel deze pagina: 

  Deel deze pagina: 
  Deel deze pagina: 
 • Facebook Facebook 
 • Twitter Twitter 
 • LinkedIn LinkedIn 
 • Whatsapp Whatsapp Aanmelden voor e-mailupdatesAanmelden voor e-mailupdatesPdf-versie Pdf-versie