Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen | Nieuws | Europees Parlement

 

Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

Persbericht 
 
 
 • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
 • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
 • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
 • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

  Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

  Hervorming van het emissiehandelssysteem

  De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


  Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


  Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


  Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

  Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


  De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


  Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


  Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


  Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

  Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


  Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


  Volgende stappen

  De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


  Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

   
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • BG - български
 • BG - български BG - българскиBG - български
 • ES - español
 • ES - español ES - españolES - español
 • CS - čeština
 • CS - čeština CS - češtinaCS - čeština
 • DA - dansk
 • DA - dansk DA - danskDA - dansk
 • DE - Deutsch
 • DE - Deutsch DE - DeutschDE - Deutsch
 • ET - eesti keel
 • ET - eesti keel ET - eesti keelET - eesti keel
 • EL - ελληνικά
 • EL - ελληνικά EL - ελληνικάEL - ελληνικά
 • EN - English
 • EN - English EN - EnglishEN - English
 • FR - français
 • FR - français FR - françaisFR - français
 • GA - Gaeilge
 • GA - Gaeilge GA - GaeilgeGA - Gaeilge
 • HR - hrvatski
 • HR - hrvatski HR - hrvatskiHR - hrvatski
 • IT - italiano
 • IT - italiano IT - italianoIT - italiano
 • LV - latviešu valoda
 • LV - latviešu valoda LV - latviešu valodaLV - latviešu valoda
 • LT - lietuvių kalba
 • LT - lietuvių kalba LT - lietuvių kalbaLT - lietuvių kalba
 • HU - magyar
 • HU - magyar HU - magyarHU - magyar
 • MT - Malti
 • MT - Malti MT - MaltiMT - Malti
 • NL - Nederlands
 • NL - Nederlands NL - NederlandsNL - Nederlands
 • PL - polski
 • PL - polski PL - polskiPL - polski
 • PT - português
 • PT - português PT - portuguêsPT - português
 • RO - română
 • RO - română RO - românăRO - română
 • SK - slovenčina
 • SK - slovenčina SK - slovenčinaSK - slovenčina
 • SL - slovenščina
 • SL - slovenščina SL - slovenščinaSL - slovenščina
 • FI - suomi
 • FI - suomi FI - suomiFI - suomi
 • SV - svenska
 • SV - svenska SV - svenskaSV - svenska
 • Naar pagina gaan Nieuws
 • Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaanNieuws
 • Naar pagina gaan Leden
 • Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaanLeden
 • Naar pagina gaan Over het Parlement
 • Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaanOver het Parlement
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaanPlenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Commissies
 • Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaanCommissies
 • Naar pagina gaan Delegaties
 • Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaanDelegaties
 • Submenu bekijken: Andere websites Submenu bekijken:Andere websites
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaanMultimedia Centre
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaanWebpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaanSecretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Think tank
 • Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaanThink tank
 • Naar pagina gaan EP Newshub
 • Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaanEP Newshub
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaanTot uw dienst
 • Naar pagina gaan Bezoeken
 • Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaanBezoeken
 • Naar pagina gaan Legislative train
 • Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaanLegislative train
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaanContracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Registreren
 • Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaanRegistreren
 • Naar pagina gaan Opendataportaal
 • Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaanOpendataportaal
  Nieuws Europees Parlement NieuwsNieuws Europees Parlement Europees Parlement Menu Menu
 • Nieuws
 • Nieuws Nieuws Nieuws
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Europese zaken
 • Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaanEuropese zaken
 • Naar pagina gaan Wereld
 • Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaanWereld
 • Naar pagina gaan Economie
 • Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaanEconomie
 • Naar pagina gaan Maatschappij
 • Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaanMaatschappij
 • Naar pagina gaan Veiligheid
 • Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaanVeiligheid
 • Pers
 • Pers Pers Pers
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Accreditatie
 • Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaanAccreditatie
 • Naar pagina gaan Online persdossier
 • Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaanOnline persdossier
 • Naar pagina gaan Contact
 • Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaanContact
 • Agenda
 • Agenda Agenda Agenda
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaanHoogtepunten
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaanWekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Briefing
 • Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaanBriefing
 • Veelgestelde vragen
 • Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Veelgestelde vragenNaar het zoekveld
  Zoekopdracht starten Europees Parlement
  Terug naar pagina : Pers Pers   Huidige pagina: Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen  
  Terug naar pagina : Pers Pers   Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers  Huidige pagina: Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen   Huidige pagina: Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen   Huidige pagina:Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen  Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers 
   

  Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

  Persbericht 
   
   
  • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
  • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
  • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
  • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
  Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

  De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

   Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

   Hervorming van het emissiehandelssysteem

   De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


   Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


   Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


   Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

   Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


   De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


   Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


   Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


   Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

   Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


   Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


   Volgende stappen

   De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


   Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

    
    

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

   Persbericht 
    
    

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

   Persbericht 
    
    
    

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

   Persbericht 
    

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

   Persbericht 
    

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

   Persbericht 
    

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 

   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 
   Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen 
   Persbericht 
    
   Persbericht 
   Persbericht  Plenaire vergadering  Plenaire vergadering 
    
    
    
   • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
   • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
   • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
   • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
   Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

   De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

    Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

    Hervorming van het emissiehandelssysteem

    De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


    Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


    Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


    Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

    Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


    De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


    Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


    Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


    Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

    Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


    Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


    Volgende stappen

    De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


    Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

     
     
    • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
    • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
    • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
    • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
    Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

    De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

     Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

     Hervorming van het emissiehandelssysteem

     De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


     Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


     Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


     Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

     Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


     De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


     Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


     Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


     Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

     Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


     Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


     Volgende stappen

     De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


     Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

      
      
      

     Deel deze pagina: 

     Deel deze pagina: 
     Deel deze pagina: 
    • Facebook Facebook 
    • Twitter Twitter 
    • LinkedIn LinkedIn 
    • WhatsApp WhatsApp 
     • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
     • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
     • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
     • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
     Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

     De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

      Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

      Hervorming van het emissiehandelssysteem

      De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


      Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


      Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


      Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

      Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


      De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


      Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


      Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


      Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

      Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


      Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


      Volgende stappen

      De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


      Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

      • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
      • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
      • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
      • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
      Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

      De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

       Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

       Hervorming van het emissiehandelssysteem

       De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


       Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


       Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


       Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

       Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


       De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


       Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


       Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


       Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

       Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


       Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


       Volgende stappen

       De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


       Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

       • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
       • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
       • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
       • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
       Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  

       De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

        Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

        Hervorming van het emissiehandelssysteem

        De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


        Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


        Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


        Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

        Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


        De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


        Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


        Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


        Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

        Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


        Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


        Volgende stappen

        De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


        Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

        • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
        • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
        • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
        • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
        • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
        • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
        • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
        • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
        • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
        • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
        • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
        • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
        • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
        • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
        • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
        • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
        • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
        • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
        • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
        • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
       • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
       • Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
        Afbouw van gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 
       • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
       • Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
        Nieuw ETS II voor wegvervoer en gebouwen vanaf 2027 
       • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
       • Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
        Nieuw instrument tegen koolstoflekkage om de EU-industrie te beschermen en de wereldwijde klimaatambitie te vergroten 
       • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
       • Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
        Een sociaal klimaatfonds om energie- en mobiliteitsarmoede tegen te gaan 
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen.
©AdobeStock/Schankz        
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen.
©AdobeStock/Schankz        
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen.
©AdobeStock/Schankz    
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen  
        Bijschrift: EP-leden nemen vijf nieuwe wetten aan zodat de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % kan verminderen 

        De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

        De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

        De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

        De EP-leden hebben groen licht gegeven voor de hervorming van het EU-ETS, ook voor de lucht- en zeevaart, en voor het CBAM en een nieuw sociaal klimaatfonds.

         Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

         Hervorming van het emissiehandelssysteem

         De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


         Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


         Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


         Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

         Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


         De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


         Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


         Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


         Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

         Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


         Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


         Volgende stappen

         De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


         Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

          Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

          Hervorming van het emissiehandelssysteem

          De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


          Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


          Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


          Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

          Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


          De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


          Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


          Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


          Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

          Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


          Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


          Volgende stappen

          De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


          Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

           Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

           Hervorming van het emissiehandelssysteem

           De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


           Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


           Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.


           Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

           Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


           De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


           Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


           Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


           Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

           Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


           Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.


           Volgende stappen

           De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


           Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

            Op dinsdag gaf het Parlement groen licht voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen zijn bereikt over meerdere belangrijke wetgevingsteksten in het kader van het “Fit for 55 in 2030-pakket”. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

            “Fit for 55 in 2030-pakket”de Europese klimaatwet

            Hervorming van het emissiehandelssysteem

            Hervorming van het emissiehandelssysteem

            De hervorming van het ETS werd goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer ETS. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.


            Meer informatie over de ETS-hervorming vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.

            het persbericht over het akkoord met de EU-landen

            Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.

            broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETSherziening van het ETS voor de luchtvaart

            Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

            Nieuw instrument tegen koolstoflekkage

            Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.


            De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.


            Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.


            Meer informatie over het CBAM vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.

            persbericht over het akkoord met de EU-landen

            Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

            Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan

            Het akkoord met de lidstaten om in 2026 een Europees sociaal klimaatfonds in de EU op te richten, werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd. Dit fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van 65 miljard euro. Nog eens 25 % zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaalbedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.


            Meer informatie over het fonds vindt u in het persbericht over het akkoord met de EU-landen.

            persbericht over het akkoord met de EU-landen

            Volgende stappen

            Volgende stappen

            De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze verschijnen daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden twintig dagen later in werking.


            Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Europees Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de groene transitie tot stand brengt en bespoedigt, zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7), van de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

            groene transitie tot stand brengt en bespoedigt

            Contact: 

            Contact: 
            Contact: 
           • Dana POPP 

            Dana POPP Dana POPP 
            Press Officer 
            Press Officer Press Officer 
            Contactgegevens: 
            Contactgegevens: 
           • Telefoonnummer: (+32) 2 28 46330 (BXL) 
           • Telefoonnummer: (+32) 2 28 46330 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 46330 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
           • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 95 17 07 
           • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 95 17 07 Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 95 17 07Mobiel telefoonnummer:  
           • E-mail: dana.popp@europarl.europa.eu 
           • E-mail: dana.popp@europarl.europa.eu E-mail: dana.popp@europarl.europa.euE-mail:  
           • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu 
           • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu E-mail: envi-press@europarl.europa.euE-mail:  
           • Twitteraccount: @EP_Environment 
           • Twitteraccount: @EP_Environment Twitteraccount: @EP_EnvironmentTwitteraccount:  
           • Thomas HAAHR 

            Thomas HAAHR Thomas HAAHR 
            Press Officer 
            Press Officer Press Officer 
            Contactgegevens: 
            Contactgegevens: 
           • Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL) 
           • Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
           • Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR) 
           • Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR) Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR)Telefoonnummer: (STR) 
           • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87 
           • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87 Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87Mobiel telefoonnummer:  
           • E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.eu 
           • E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.eu E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.euE-mail:  
           • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu  
           • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu  E-mail: envi-press@europarl.europa.eu E-mail:  
           • Twitteraccount: @EP_Environment 
           • Twitteraccount: @EP_Environment Twitteraccount: @EP_EnvironmentTwitteraccount:  
           • Alina BEZOEGLAJA 

            Alina BEZOEGLAJA Alina BEZOEGLAJA 
            Press Officer in the Netherlands 
            Press Officer in the Netherlands Press Officer in the Netherlands 
            Contactgegevens: 
            Contactgegevens: 
           • Telefoonnummer: (+31) 70 313 54 00 
           • Telefoonnummer: (+31) 70 313 54 00 Telefoonnummer: (+31) 70 313 54 00Telefoonnummer:  
           • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 20 41 73 73 
           • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 20 41 73 73 Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 20 41 73 73Mobiel telefoonnummer:  
           • E-mail: alina.bezoeglaja@europarl.europa.eu 
           • E-mail: alina.bezoeglaja@europarl.europa.eu E-mail: alina.bezoeglaja@europarl.europa.euE-mail:  
           • Willemijn DE JONG 

            Willemijn DE JONG Willemijn DE JONG 
            Persvoorlichter 
            Persvoorlichter Persvoorlichter 
            Contactgegevens: 
            Contactgegevens: 
           • Telefoonnummer: (+31) 7 031 35 410 
           • Telefoonnummer: (+31) 7 031 35 410 Telefoonnummer: (+31) 7 031 35 410Telefoonnummer:  
           • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 1294 0913 
           • Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 1294 0913 Mobiel telefoonnummer: (+31) 6 1294 0913Mobiel telefoonnummer:  
           • E-mail: willemijn.dejong@europarl.europa.eu 
           • E-mail: willemijn.dejong@europarl.europa.eu E-mail: willemijn.dejong@europarl.europa.euE-mail:  
           • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu 
           • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.euE-mail: