EU-energieplatform: Commissie doet eerste oproep aan bedrijven om gezamenlijk gas in te kopen

Vandaag heeft de Commissie het unieke proces in gang gezet waarmee Europese bedrijven hun gasaankoopbehoeften kenbaar kunnen maken via het AggregateEU-mechanisme, ter voorbereiding op de gezamenlijke gasaankoop op EU-niveau. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de EU, waarmee zij zich voorbereidt op de volgende winter door haar gasvoorraden gecoördineerd en tijdig aan te vullen, waarbij zij haar collectieve marktmacht benut om met internationale leveranciers te onderhandelen over betere prijzen.

Ingeschreven bedrijven hebben één week, tot 2 mei, om op deze eerste oproep tot vraagbundeling te reageren. Nadat de verzoeken van de individuele ondernemingen zijn ingediend, zullen de vereiste volumes worden opgeteld en op de wereldmarkt worden aanbesteed. Zodra het AggregateEU-mechanisme aan de collectieve Europese vraag kan voldoen met aanbiedingen van internationale gasleveranciers, zullen de deelnemende ondernemingen onderhandelingen aangaan met leveranciers over de contractvoorwaarden voor de aankoop en levering van het gas. De Commissie zal bij deze onderhandelingen geen rol spelen. Naar verwachting zullen de eerste koopovereenkomsten vóór de zomer worden ondertekend.

In de komende periode van 12 maanden zal er om de twee maanden een vraagbundelingsronde worden georganiseerd. De mogelijkheid voor bedrijven om deel te nemen aan het AggregateEU-mechanisme blijft open. Tot nu toe hebben 76 bedrijven zich ingeschreven, andere bedrijven zijn nog bezig zich in te schrijven. Daarnaast zijn 11 bedrijven bereid diensten te verlenen als centrale inkoper of tussenpersoon (“agent on behalf”, zie Vragen en antwoorden).

De lidstaten hebben zich ertoe verbonden om voor ten minste 15 % van hun nationale streefcijfers voor gasopslag deel te nemen aan de vraagbundeling, wat neerkomt op ongeveer 13,5 miljard kubieke meter gas per jaar. De streefcijfers voor gasopslag en de voor de gezamenlijke aankoop van gas zijn in 2022 overeengekomen als noodmaatregelen in reactie op de Russische inzet van zijn energievoorziening als wapen en op de ongekend hoge energieprijzen na de Russische invasie in Oekraïne. Zij hebben tot doel de prijsvolatiliteit te dempen, een veilige en voorspelbare energievoorziening te waarborgen en het collectieve marktgewicht van Europa te benutten. Russisch gas wordt uitgesloten van gezamenlijke aankoop, omdat volgens het REPowerEU-plan de energievoorziening van de EU moet worden gediversifieerd.

Achtergrond

AggregateEU is het EU-mechanisme dat bundeling van de gasvraag en gezamenlijke gasaankoop mogelijk maakt. Het is opgericht als een centraal onderdeel van het EU-energieplatform ter ondersteuning van de inspanningen van de EU om Russisch gas te vervangen door betrouwbaardere alternatieven. Het heeft tot doel te zorgen voor voldoende gasvoorziening en tegelijkertijd het risico te verkleinen dat bedrijven op de wereldmarkt elkaar overbieden. De Commissie heeft Prisma European Capacity Platform GmbH opdracht gegeven om het mechanisme voor vraagbundeling en gezamenlijke aankoop via een beveiligd onlineplatform op te zetten. Het platform is toegankelijk voor bedrijven uit EU-landen en verdragsluitende partijen van de Energiegemeenschap. Oekraïne, Moldavië en Servië hebben al belangstelling getoond voor deelname.

Het EU-energieplatform is in april 2022 opgericht naar aanleiding van het mandaat van de Europese Raad en als antwoord op de noodzaak om de gasvoorziening te diversifiëren en geen Russisch gas meer in te voeren. In oktober 2022 heeft de Europese Raad zijn goedkeuring gehecht aan de gezamenlijke gasaankoop, om onderhandelingen met betrouwbare partners te vergemakkelijken en te streven naar wederzijds voordelige partnerschappen door het collectieve politieke en marktgewicht van de Europese Unie te benutten.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

EU-Energieplatform

AggregateEU

REPowerEU